BIO

Urodzona 16 lutego 1882 w Suchodole na Kijowszczyźnie (powiat husiatyński) w rodzinie ziemiańskiej; córka Antoniego Colonna-Walewskiego, właściciela majątku Szydłowce, i Sabiny z Korytków. Uczyła się w domu. Po wyjściu za mąż za Konrada Wielopolskiego, urzędnika Banku Hipotecznego (bratanka margrabiego Zygmunta Wielopolskiego), przeniosła się do Lwowa. Była słuchaczką uniwersyteckich wykładów z zakresu historii i literatury. Debiutowała w 1899 opowiadaniami List Jędrka i Pan Chorąży, opublikowanymi w tomie zbiorowym Księga dla wszystkich (Łódź, s. 167-171, 182-183); za właściwy debiut uznawała utwór pt. Za późno... (Legenda na motywach skandynawskich), ogłoszony w 1902 w lwowskim „Przeglądzie Politycznym, Społecznym i Literackim” (nr 113; podpisana Maria C. Walewska). Fragmenty prozy, wiersze i artykuły publikowała następnie w „Krytyce” (1909-14; podpisana też Maria Walewska Jehanne (hrabina Wielopolska)), „Prawdzie” (1912-14) oraz w piśmie „Naprzód” (1913). W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej związana była jako publicystka i działaczka społeczna z ruchem niepodległościowym; w 1913-14 wygłaszała odczyty propagandowe na terenie Galicji. Podczas wojny pracowała najpierw przez rok w służbie sanitarnej I Brygady Legionów Polskich, następnie prowadziła szwalnię dla żołnierzy, udzielała pomocy legionistom. W 1915 była internowana na Węgrzech. Po powrocie do kraju zamieszkała w majątku Strutyn pod Złoczowem, należącym do jej drugiego męża, Jerzego Strzemię Janowskiego, autora tomu Żuliki i karmazyny (rozwód 1928). Wiosną 1919 została aresztowana i uwięziona przez Ukraińców. Następnie przebywała w Sierosławiu w Poznańskiem. Kontynuowała działalność literacką, publikując artykuły, opowiadania i felietony w „Bluszczu” (1922, 1924-27), „Dzienniku Poznańskim” (1924-26), „Wiadomościach Literackich” (1924-29; tu stała współpraca). W 1927 przeniosła się do Warszawy. Należała do redakcji „Głosu Prawdy”, na którego łamach w 1927 publikowała stały felieton pt. Na odlew oraz w 1927-29 recenzje filmowe (podpisana też M.J.W.). Od 1929 (do 1939) współpracowała z działem kulturalnym „Kuriera Porannego”, zamieszczając stałe recenzje filmowe (podpisana też M.J.W.). W 1929 redagowała pismo „Kino-Teatr”. Publikowała też w pismach: „Naród i Wojsko” (1934-37), „Praca Obywatelska” (1934-38), „Pion” (1935-38), „Film” (1936-39). Brała udział w licznych polemikach prasowych w obronie marszałka Józefa Piłsudskiego i obozu sanacji. W 1935 została odznaczona Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 wyjechała z Warszawy. Zmarła w 1940 w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (brak bliższych danych).

Twórczość

1. Sęp. Dramat w 3 aktach. Brody: F. West 1904, 44 k. Wyd. nast. tamże 1904. Prapremiera: Lwów, Teatr Nowy 1911. Przedruk zob. poz. .

Autorka podpisana: Maryja Colonna Walewska (hrabina Wielopolska).

2. Słówko o jedwabnictwie. [Broszura popularnonaukowa]. Warszawa: Szkoła Rzemiosł i Sztuki Stosowanej dla Kobiet 1909, 4 s.

3. Pani El. Cykl nowoczesny. Wstęp: A. Niemojewski. Kraków: Książka 1911, 227 s. Wyd. 2 tamże 1911.

Autorka podpisana: Marja Jehanne Walewska (Wielopolska).
Książka została skonfiskowana.

Zawartość

Cykl nowoczesny „Pani El” (proza): Cheny; Zuluska; Sonata Conrada Ansorgena; Ptaki. – Wrażenia biograficzne „à profil perdu” (proza); Hildebrand; Nowela o Człowieku; Renesansowe duchessy. – Prawdy. Baśń niechrześcijańska (dialog); Najostatniejsza opowieść o Mowglim (proza). – Baśnie (proza): Święty Smaragdus, męczennik i wyznawca; Tradycje; Sen. (Z „Chorych opowieści”). – Nie pójdzie brokat jako żagiel... (Wierszyk półsentymentalny); Okwitły drzewa, ale śniegiem... (II Wierszyk półsentymentalny); W pomroce domu. (III Wierszyk półsentymentalny); Sęp. (Dialogi niesceniczne) [poz. ].

4. Faunessy. Powieść dzisiejsza. Kraków: Księgarnia Literacka K. Kwaśniewskiego 1913, 196 s.

5. Kryjaki. O sześćdziesiąt trzecim roku opowieść. Przedmowa: S. Żeromski. Kraków: Książka 1913, XIII, 186 s. Wyd. nast.: Chicago: „Dziennik Ludowej” 1913; Kraków: Anczyc i Sp. 1914; wyd. 5 [!] Warszawa: Biblioteka Groszowa [1926]; Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1945; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962.

Wydanie z końca 1926 (oznaczone jako wydanie 5) zmienione pod naciskiem sfer klerykalnych (inf.: J. Kądziela: Maria Jehanne Wielopolska w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków 1973).

6. Sprawa Beilisa, jej konkluzje. Odczyt wygłoszony staraniem „Życia” w sali byłego Małego Teatru we Lwowie 27 listopada 1913. Stanisławów: M. Haskler 1914, 62 s.

Dotyczy Żyda Beilisa, oskarżonego o zabójstwo chrześcijańskiego chłopca w celach rytualnych.

7. Synogarlice. Kraków: Książka 1915, 130 s. Wyd. nast. Warszawa: M. Arct 1919.

Zawartość

Wybranieckie pułki [wiersz]. – [Proza:] Synogarlice; Sobole; Wspomnienia; Gońce czarnej królowej; Włas (Suwałki 23 lipca 1863); Kapitan Lerbas; Napis na furtce; Stary ratusz.

8. Femina. Opowieść melodramatyczna. Gazeta Poranna 1922 nr 6420-6438. Wyd. osobne Poznań: Wydawnictwo „Przegląd Porannego” 1924, 81 s.

Wydane w 25 egzemplarzach.

9. Kontryfałowe lichtarze u św. Agnieszki. (Nowele). Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis 1922, 155 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Hildebrand; Renesansowe duchessy, – z poz. : Synogarlice; Gońce czarnej królowej; Sobole; Stary ratusz, – nadto: Kontryfałowe lichtarze u św. Agnieszki; Z księgi o przyjaciołach: I. Barsoj, II. Buldożka.

10. Gontowszczyzna. Wspomnienia z rebelii ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej. Poznań: Wydawnictwo „Przegląd Porannego 1924, 37 s.

11. Braterstwo ludów. (Rzecz o dziele nieświadomości). Bluszcz 1925 nr 13-22. Wyd. osobne Przemyśl: Płomień 1926, 108 s.

12. Danina. Cztery nowele. Przemyśl: J. Łazor 1925, 77 s.

Zawartość

Wyrok krotochwilnego dygnitarza; Wyrównanie; Jak to pan Sienkiewicz dwa serca połączył; Danina.

13. Nuwopowry. (Nowobiedaccy). Bajka w 3 aktach. Prapremiera: Poznań, Teatr Polski 1926. Wyd. z przedmową autorki i podtytuł Trzyaktowa bajka z 1001 nocy o powojennej prozie, odegrana po raz pierwszy w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 1.6. 1926 i siłą zdjęta z afisza przez młodzież quasi narodową. Poznań: Drukarnia Poznańska 1927, XI, 52 s.

Odbyły się 3 spektakle. Druk w 25 egzemplarzach.

14. Księga o przyjaciołach. [Autorki:] Z. Nałkowska, M.J. Wielopolska. Warszawa, Kraków: Gebethner i Wolff 1927, 178 s.

Literackie portrety zwierząt.
Tu M. Jehanne Wielopolskiej.: Wstęp oraz opowiadania: Samowarki; Rojza; Owce; Buldożka [poz. ]; Barsoj [poz. ]; Innocenz (Elegia); Święty Makary Starszy; Goście; Samotność.

15. W blokadzie zaprzańców. [Broszura publicystyczna]. [B.m.: Nakład autorki 1930], 15 s.

16. Więzienne drogi Komendanta [Piłsudskiego]. Gdańsk-Szpandawa-Wesel-Magdeburg. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1935, 257 s. Wyd. nast. tamże 1939.

17. Magia liczb. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio (Warszawa) 1936.

18. Marszałek w życiu codziennym. Warszawa 1936. Wyd. nast. pt. Józef Piłsudski w życiu codziennym. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa [1937], 128 s.

Inf. o wydaniu 1: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.

19. Biskup Sapieha w zupełnej zgodzie z prawem i co z tego za wniosek? [Warszawa:] Nakład autorki 1937, 28 s. Wyd. nast. Toledo, Ohio: Nakład autorki 1937, 46 s.

Broszura okolicznościowa z powodu konfliktu dotyczącego pochowania marszałka J. Piłsudskiego na Wawelu.

20. Obyczaje towarzyskie. [Poradnik]. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1938, 207 s. Wyd. nast. Olsztyn: Offer; Bydgoszcz: Zakład Graficzny im. Komisji Edukacji Narodowej [1992].

21. Pliszka w jaskini lwa. Rozważania nad książką panny Iłłakowiczówny „Ścieżka obok drogi”. Warszawa: Drukarnia J. Zielony 1939, 46 s.

22. Silni, zwarci, gotowi, ale i... czujni. Rzecz o wczorajszych dywersantach. Warszawa: Nakład tygodnika „W Natarciu 1939, 23 s.

Paszkwil na W. Broniewskiego, A. Słonimskiego i J. Tuwima.

23. Stolica Polski. Przewodnik dla wycieczek. Jeden, dwa i trzy dni w Warszawie. [Współautorka:] J. Siemieńska. Warszawa: M. Arct 1939, 103 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

W krainie paradoksu. U Marii Jehanne Wielopolskiej. Rozm. [C. Walewska] cw. Wiadomości Literackie 1924 nr 52.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Kądziela).

Ogólne

Artykuły

A. Chołoniewski: Czerwony posąg polskiego idealizmu. Głos Narodu 1913 nr 287.
• [W. Feldman] F. Kreczowski: Maria Jehanne Walewska-Wielopolska. (W cyklu: Profile kobiece). Krytyka 1913 t. 38 z. 4.
A. Niemojewski: Pani Wielopolska. Myśl Niepodległa 1913 nr 264.
C. Walewska. „Bluszcz1924 nr 51/52 [o życiu i twórczości M. Jehanne Wielopolskiej].
S. Jarocińska-Malinowska: Lady Paradox des lettres polonaises. Maria Jehanne Wielopolska. La Pologne Littéraire”, Warszawa 1927 nr 13.
M. Dąbrowska: Urywek wspomnień. Zeszyty Wrocławskie 1947 nr 4, przedruk w tejże: Pisma rozproszone. T. 1. Kraków 1964.
H. Mortkowicz-Olczakowa: Wspomnienie o Marii Jehanne Wielopolskiej. W tejże: Bunt wspomnień. Warszawa 1959.
H. Naglerowa: Człowiek znika bez śladu. W tejże: Wspomnienia o pisarzach. Londyn 1960.
J. Kądziela: Maria Jehanne Wielopolska. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków 1973.
J. Rawicz: Maria Jehanne i Jan Nepomucen [Miller]. W tegoż: Do pierwszej krwi. Warszawa 1974.
A. Baranowska: Lady Paradox. W tejże: Perły i potwory. Warszawa 1986.

Sęp

F. Gwiżdż. „Tydzień1904 nr 22.
W. Gostomski. „Książka1905 nr 1.

„Pani El”

E. Czekalski: Pani Walewska – a może pani El. „Krytyka1911 t. 32 z. 7/8.
T. Dąbrowski: Wiara w człowieka?Gazeta Wieczorna1911 nr 218.

Faunessy

M. Dąbrowska. „Tygodnik Polski1913 nr 8, przedruk w tejże: Pisma rozproszone. T. 1. Kraków 1964.
H. Galle. „Biblioteka Warszawska1913 t. 4.

Kryjaki

A. Grzymała-Siedlecki: Rok 1863 w krynolinie. Czas 1913 nr 434.
W. Kłyszewski. „Sfinks1913 t. 4.
• [E. Woroniecki] Dr E.W. „Krytyka1913 t. 40 z. 11.
B. Zahorski: Opowieść o „Kryjakach. Przegląd Wileński 1913 nr 38-40.
J. Bartnicka: Czy warto było wznawiać?Nowe Książki1962 nr 21.
P. Hertz. „Nowa Kultura1962 nr 37.
J. Iwaszkiewicz. „Życie Warszawy1962 nr 215, przedruk w tegoż: Rozmowy o książkach. Warszawa 1968.
A. Kijowski: Czy Polska jest kobietą? W tegoż: Arcydzieło nieznane. Kraków 1964.
J. Szcześniak: O „Kryjakach” Marii Jehanne Wielopolskiej. W: Polska powieść historyczna XX wieku. Lublin 1990.

Sprawa Beilisa, jej konkluzje

• [W. Feldman] Lector. „Krytyka1914 t. 41 z. 4.

Synogarlice

E. Czekalski. „Romans i Powieść1916 nr 3.

Femina

M. Dąbrowska. „Bluszcz1924 nr 40.

Kontryfałowe lichtarze u św. Agnieszki

B. Merwin: Egzotyczne nowele. Kurier Warszawski 1922 nr 92.

Braterstwo ludów

M. Dąbrowska. „Świat Kobiecy1926 nr 16.
J.N. Miller: Nieświadomość dziejowa a Polska. Głos Prawdy Literackiej 1926 nr 142.

Nuwopowry

S. Papée: Satyra na powojenną prozę. Wiadomości Literackie 1926 nr 24 [recenzja teatralna].

Księga o przyjaciołach

A. Chojecki: A travers des livres. Messager Polonais”, Warszawa 1927 nr 288.
E. Czekalski. „Świat1927 nr 20.
• [J. Iwaszkiewicz] Eleuter. „Wiadomości Literackie1927 nr 31.

Obyczaje towarzyskie

J. Kaden-Bandrowski. „Gazeta Polska1938 nr 228, 235.
K. Kuliczkowska: Kultura towarzyska a przepisy „savoir vivre'u. Rodzina i Dziecko 1938 nr 9.

Pliszka w jaskini lwa

K. Pruszyński: Iłła i Jehanne'a. Ilustrowany Kurier Codzienny 1939 nr 35.
M. Rostworowska-Łubieńska: W obronie Iłłakowiczówny. Ilustrowany Kurier Codzienny 1939 nr 41.
• [L. Szczepański] L.Sz.: Co ta Iłła zawiniła? Ilustrowany Kurier Codzienny 1939 nr 36.
L. Tomaczek: Profanacja? Nie! Adoracja! „Ilustrowany Kurier Codzienny 1939 nr 35.
K. Troczyński: Żmija na ścieżce. Pojedynek literacki Marii Jehanne Wielopolskiej z Kazimierą Iłłakowiczówną. Dziennik Poznański 1939 nr 32.
M.J. Wielopolska: Signum temporis. (W odpowiedzi zbiorowej). Ilustrowany Kurier Codzienny 1939 nr 46; Finał polemiki o „Ścieżkę obok drogi”. Tamże 1939 nr 74.
A. Baranowska: Dziwny skandal krytyki polskiej. Tu i Teraz 1982 nr 15 [dot. polemiki M. Jehanne Wielopolskiej z książką K. Iłłakowiczówny: Ścieżka obok drogi].