BIO

Urodzony 28 lutego 1906 w Warszawie; syn Marka Leona Wernica, lekarza, i Heleny z Przedrzymirskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie. Należał do Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej Szkół Średnich i Zawodowych. W 1925 redagował wspólnie z kolegami Mieczysławem Bibrowskim i Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim pisemko literackie „Kwadryga”, na którego łamach umieszczał pierwsze artykuły i opowiadania. Po zdaniu matury w 1926 studiował ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Został członkiem akademickiego Związku Niezależnego Młodzieży Socjalistycznej. W 1926 współtworzył grupę literacką Kwadryga, a następnie w 1927 pismo grupy o tej samej nazwie; był wydawcą i redaktorem numeru trzeciego pisma. Za właściwy debiut uważał opowiadanie pt. Armata, opublikowane w 1927 na łamach tego miesięcznika (nr 2); drukował tu także w latach następnych. Artykuły, nowele i krótkie opowiadania ogłaszał ponadto m.in. w „Głosie Literackim” (1928, 1929), na łamach dodatku literackiego „Polski Zbrojnej” (1928, 1929), w „Kurierze Porannym” (1928, 1930, 1933) i w czasopiśmie „Kadra”, którego był w 1930 redaktorem naczelnym. W 1933 uzyskał magisterium i rozpoczął pracę jako dziennikarz początkowo w dziale wydawniczym Polskiej Agencji Telegraficznej, a następnie od 1936 w „Gazecie Polskiej”. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i pracował początkowo w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej, a następnie jako wicedyrektor w założonej wspólnie z kolegami Spółdzielni Pracy Razem. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako żołnierz Armii Krajowej; był stałym współpracownikiem prasy podziemnej, m.in. dziennika „Dzień”. Walczył w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu Sawa. Po upadku powstania został wywieziony do obozu jenieckiego w Tyrolu (Austria). Po wojnie, we wrześniu 1945 powrócił do Warszawy i do 1951 pracował w redakcji dziennika „Rzeczpospolita”, początkowo jako kierownik działu miejskiego, a następnie publicysta. Zawarł związek małżeński z Wandą Aleksandrą Janiak. W 1951-53 był m.in. sekretarzem audycji dla wsi w Polskim Radiu. Od czerwca 1953 do przejścia na emeryturę w 1972 pracował jako dziennikarz w „Tygodniku Demokratycznym”; okresowo pełnił też funkcję kierownika działu kulturalnego i działu reportaży pisma; do 1986 umieszczał tu liczne artykuły i felietony o tematyce społeczno-ekonomicznej. W 1960 został członkiem Stronnictwa Demokratycznego (SD; był inicjatorem powstania Klubu Pisarzy im. B. Prusa w Stronnictwie) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982). W latach sześćdziesiątych powrócił do twórczości literackiej jako autor utrzymanych w konwencji westernu powieści dla młodzieży. Kolekcjonował piśmiennictwo dotyczące Indian. Sprawował funkcję ławnika sądu powiatowego miasta Warszawy. W 1971 otrzymał nagrodę im. W. Rzymowskiego II stopnia za prace publicystyczne, w 1976 nagrodę im. G. Morcinka, przyznaną przez Wydawnictwo Epoka i Klub Pisarzy SD im. B. Prusa. W 1973 został członkiem Związku Literatów Polskich. Dwukrotnie odbył podróże do Kanady i Stanów Zjednoczonych (1976, 1977). Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy (1948), Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Krzyżem Kawalerskim (1971) i Krzyżem Komandorskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 sierpnia 1986 w Warszawie.

Twórczość

1. Na drogach do nowych celów. Warszawa: Kadra 1930, 8 s.

Szkic dotyczący kultury regionalnej.

2. Daleka przygoda. [Powieść]. Warszawa: [b.w.] 1933, dod. powieściowy do „Kuriera Porannego” [cz. 1] nr 17 s. 1-64; [cz. 2]. Dokończenie, nr 18 s. 65-78.

Utwór nadesłany na konkurs powieściowy „Kuriera Porannego”.

3. Szeryf z Fort Benton. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1965, 316 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1969; wyd. 3 Toruń: C&T 1997.

Przekłady

niemiecki

Der Sheriff von Fort Benton. [Przeł.] U. Brewing. Berlin 1970, wyd. nast. 1991.

rumuński

Seriful din Fort Benton. [Przeł.:] C. Covalciuc, T. Vijeu. Iasi 1970.

słowacki

Šerif z Fort Benton. [Przeł.] V. Havránková. Bratislava 1970.

4. Tropy wiodą przez prerię. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1965, 266 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1984; wyd. 4 Toruń: C&T 1999.

Przekłady

czeski

Stopy vedou prériì. [Przeł.] J. Dvořáková. Praha 1972.

niemiecki

Spuren führen durch die Prärie. [Przeł.] U. Brewing. Berlin 1969, wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1970, [wyd. 3] tamże 1991.

słowacki

Stopy vedú az prĕriu. [Przeł.] J. Brandobur. Bratislava 1969, wyd. nast. tamże 1973.

5. Słońce Arizony. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1967, 324 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971 [właśc. 1972], 1989.

Przekłady

czeski

Slunce Arizony. [Przeł.] R. Vyhldal. Praha 1975.

niemiecki

Die Sonne von Arizona. [Przeł.] U. Brewing. Berlin 1972.

6. Colorado. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1969, 317 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; wyd. 2 [właśc. 3] Toruń: C&T 2001.

Przekłady

niemiecki

Colorado. [Przeł.] U. Brewing. Berlin 1973.

7. Płomień w Oklahomie. [Powieść]. Świat Młodych 1969 nr 56-91. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1970, 299 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1977; wyd. 2 [!] Toruń: C&T 1999.

8. Łapacz z Sacramento. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1970, 323 s.

9. Człowiek z Montany. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1972 [właśc. 1971], 325 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1976; wyd. 3 Toruń: C&T 2003.

10. Gwiazda trapera. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1972, 389 s.

11. Wędrowny handlarz. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1973, 297 s. Wyd. 2 Toruń: C&T 1998.

12. Przez góry Montany. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1974, 285 s.

13. Na południe od Rio Grande. [Powieść dla młodzieży]. Świat Młodych 1975 nr 7-46. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1975 316 s. Wyd. 2 Toruń: C&T 2001.

14. Ucieczka z Wichita Falls. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1976, 350 s.

15. Barry Bede. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1977, 327 s.

16. Old Gray. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1978, 293 s.

17. Skarby Mackenzie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1980, 343 s. Wyd. 2 tamże 1989.

18. Znikające stado. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1982, 303 s.

19. Wołanie dalekich wzgórz. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1983, 339 s.

20. Sierżant konnej policji. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1985, 370 s.

21. W Nowej Funlandii. [Powieść dla młodzieży]. Świat Młodych 1988 nr 6-72. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1988, 316 s.

22. Złe miasto. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1990, 311 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975.

Wywiady

Czytelnicy nazywają go polskim Karolem Mayem. Rozm. E. Zielińska. Kurier Polski 1978 nr 57.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (E. Zaleska).

Ogólne

Artykuły

J.L. Okoń: Wiesław Wernic — pisarz westernów. Kurier Lubelski 1975 nr 106.
T. Stępień: Polski western — próba poetyki. (Na przykładzie twórczości Wiesława Wernica). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 204.
J.M. Okoń: Spojrzenie na pisarstwo Wiesława Wernica. Słowo Powszechne 1986 nr 42, przedruk w: Polska powieść historyczna XX wieku. Lublin 1990.
[P. Smogorzewski] (sm): Wiesław Wernic. Słowo Powszechne 1986 nr 151.

Szeryf z Fort Benton

H. Skrobiszewska: Powieści „z myszką. Nowe Książki 1967 nr 11.

Tropy wiodą przez prerię

H. Skrobiszewska: Wzorce i poszukiwania. Nowe Książki 1965 nr 22.

Słońce Arizony

E. Pieńkowska. „Tygodnik Demokratyczny1968 nr 12.

Płomień w Oklahomie

H. Skrobiszewska: Czy można odświeżyć schemat?Nowe Książki1971 nr 1.

Łapacz z Sacramento

L. Borski: Obrazek z życia łapaczy. Nowe Książki 1971 nr 10.

Gwiazda trapera

L. Borski: Nie ma nadludzi. Nowe Książki 1973 nr 6.

Wędrowny handlarz

K. Kuliczkowska: O roli „Greenhorna. Nowe Książki 1973 nr 24.

Na południe od Rio Grande

B. Rytel: Egzotyka po raz jedenasty. Nowe Książki 1976 nr 8.

Old Gray

J. Maruszewski: Dr Watson na prerii. Nowe Książki 1978 nr 22.

Skarby Mackenzie

J. Maruszewski: Chyba, że na ostatnich czterech stronach. Nowe Książki 1981 nr 8.

Znikające stado

J. Lewoń: Kuszenie. Tu i Teraz 1982 nr 13.
J. Lewoń: Wyrastanie z pióropuszy. Nowe Książki 1984 nr 2 [dot. też Wołanie dalekich wzgórz].

Wołanie dalekich wzgórz

J. Lewoń: Wyrastanie z pióropuszy. Nowe Książki 1984 nr 2 [dot. też Znikające stado].

Sierżant konnej policji

J. Lewoń: Uganianie się po puszczy. Nowe Książki 1985 nr 12.