BIO

Urodzony 21 lutego 1937 w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej; syn Romana Wawrzkiewicza i Wandy z Cegłowskich. Uczęszczał do Liceum im. B. Prusa w Piotrkowie Trybunalskim. Po zdaniu matury i uzyskaniu uprawnień pedagogicznych pracował przez trzy lata jako nauczyciel w szkole podstawowej. W 1956 debiutował wierszem Kanonia, opublikowanym w czasopiśmie „Nowy Tor” (nr 28). Od 1958 studiował na Uniwersytecie Łódzkim, po dwu latach kontynuował studia zaocznie. Był działaczem Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Równolegle ze studiami rozpoczął pracę dziennikarską i w 1958-61 był członkiem zespołu tygodnika „Odgłosy”; w piśmie tym zamieszczał też liczne artykuły, recenzje teatralne, wiersze i reportaże (1959-64). Publikował też wiersze w „Nowej Kulturze” (1960-62) i „Współczesności” (1960-71). W 1962 został dyrektorem Domu Kultury w Kamiennej Górze. Od 1963 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP; był członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego, wchodził w skład Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego Związku). W 1963-74 pracował jako redaktor w łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia. Współpracował z oddziałem łódzkim Telewizji Polskiej jako autor felietonów teatralnych i muzycznych (1963-66). Od 1964 należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982). Otrzymał nagrodę miasta Łodzi (1968). W 1970-74 był ponownie członkiem redakcji „Odgłosów” (tu m.in. w 1973 cykl prozy pt. Pod jodłą), prowadził też dział teatralny w kwartalniku „Osnowa”. W 1972 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1974 przeniósł się do Warszawy. Przez trzy miesiące był członkiem redakcji miesięcznika „Scena”. Następnie do 1979 był kierownikiem literackim w Biurze Imprez Artystycznych Stołeczna Estrada i jednocześnie kierownikiem działu poezji w miesięczniku „Poezja”. Wiersze i przekłady z literatury rosyjskiej publikował w „Życiu Literackim” (1974-81) i „Literaturze Radzieckiej” (od 1972). W 1979 otrzymał dyplom Ministra Kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W 1979-82 kierował pismem „Nowy Wyraz”, w którym w 1981 publikował cykl artykułów wstępnych pt. Sprawy do Nowego Wyrazu. W 1982-86 był korespondentem polskiej prasy literackiej i społeczno-kulturalnej w Moskwie. W 1985 zamieszczał w „Argumentach” korespondencje z Armenii, a w „Szpilkach” cykl prozą pt. Scenki moskiewskie. Po powrocie do Warszawy kontynuował współpracę z „Argumentami” (tu m.in. w 1987 cykl pt. Obrazki duńskie), publikował także w „Kulturze” (1986-89) i „Poezji” (1987-89), której w 1986 został redaktorem naczelnym. W 1997-2000 był redaktorem naczelnym czasopisma „Kobieta i Życie.” Odbywał liczne podróże, m.in. do ZSRR, Wietnamu, Indii, Chin. W 2000 został prezesem Oddziału Warszawskiego ZLP, w grudniu 2003 prezesem Związku. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Krzyżem Kawalerskim (1989) i Krzyżem Oficerskim (2002) Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Malowanie na piasku. [Wiersze]. W: [Pięć razy] 5 x debiut. Łódź 1960 s. 67-96. Biblioteka Poetów 1960.

2. Orzech i nimfa. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1963, 66 s.

Zawartość

Cykle: Strona snu; Rozmowy o naturze.

3. Ultima Thule. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1967, 58 s.

4. Białoczerwona. Widowisko plenerowe. [Współautor:] T. Szewera. Prapremiera: Łódź, Teatr Ziemi Łódzkiej 1968.

5. Jeszcze dalej. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 56 s.

6. Sceny wielkie i średnie. Felietony teatralne 1966-1968. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 136 s.

7. Głosy. Scenariusz. [Współautor:] R. Łoboda. Telewizja Polska 1972.

8. Przed sobą. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1973, 69 s.

Zawartość

Cykle: Jaskółka; Moi umarli; W innych poetykach; Poematy.

9. Serce przepiórki. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1977 [właśc. 1976], 52 s.

Zawartość

Cykle: Liryki; Fabuły.

10. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1982, 174 s.

Zawartość

Zawiera też wiersze nowe.

11. Aż tak. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 69 s.

12. O niektórych aspektach polsko-radzieckich kontaktów literackich. Współwyd. z: H. Janaszek Ivaničkova: Wymiana literacka polsko-czeska i polsko-słowacka w czterdziestoleciu Polski Ludowej; J. Koprowski: Literatura polska w krajach niemieckojęzycznych. Warszawa: Książka i Wiedza 1985, 47 s. Wydział Kultury KC [Komisji Centralnej] Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

13. O miłości. Liryki z trzydziestu lat. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 123 s.

14. Cztery miesiące. [Powieść]. Białystok: Łuk 1994, 116 s.

Autor podpisany: Alicja Marecka.

15. Późne popołudnie. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 2001, 104 s.

Części: Potrzebne; Ważne; Konieczne.

16. Każda rzeka nazywa się Styks. [Wiersze]. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 2002, 85 s. Wyd. 2 tamże 2003.

17. Eliada i inne wiersze. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 2003, 75 s. Wyd. 2 tamże 2004.

18. Smutna pogoda. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2003, 69 s.

19. Coraz cieńsza nić. [Wiersze]. Warszawa: Studio ЕМКА 2005, 66 s.

Nagrody

Nagroda im. C. Norwida w 2006 łącznie z poz. .

20. Dwanaście listów. [Wiersze]. Łódź: Astra 2005, 39 s.

Nagrody

Nagroda zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

Radio 2005.

21. Ostateczność. [Wiersze]. Kielce: Ston 2 2006, 58 s.

22. Pesme. Wiersze. Smederevo (Serbia): Meridian 2006, 75 s.

Tekst w języku polskim i serbskim.

23. Światełko. [Wybór wierszy]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2007, 272 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

macedoński

Docno popladne. [Przeł.] Nakovski. Skopje 1998.

Przekłady i adaptacje

1. A. Kuśniewicz: Korupcja. Adaptacja: M. Wawrzkiewicz. Telewizja Polska 1966.
2. Ballada partyzancka. [Oprac.:] W. Orłowski, T. Szewera, M. Wawrzkiewicz. Widowisko plenerowe. Wystawienie: Polichno 1967.

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej III stopnia w 1967.
3. K.I. Czukowski: Krokodyl. Przeł. M. Wawrzkiewicz. Moskwa: Małysz 1980, [36] s.
4. S.W. Obrazcow: Krótkie opowiadania o zwierzętach. Moskwa: Małysz 1980, 74 s.
5. W. Bykau: Sotnikow. [Powieść]. W: W stronę zachodu słońca. Warszawa: Czytelnik 1982 s. 123-294.
6. A. Nikolaev: Kanonada. Przekł. M. Wawrzkiewicz. Scenariusz: I. Sikirycki, M. Wawrzkiewicz. Telewizja Polska 1982.
7. A. Popowski: List wiarołomny. Wiersze i poematy. Wstęp, wybór i przekł. M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1998, 63 s.
8. J. Majia: Magiczna ziemia. [Wiersze]. Przeł. M. Wawrzkiewicz i P. Toboła. Posłowie: M. Wawrzkiewicz. Toruń: A. Marszałek 2007, 92 s.

Prace redakcyjne

1. J. Jewtuszenko: Kradzione jabłka. Wybór wierszy pod red. M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Czytelnik 1978 [właśc. 1979], 118 s.
2. M. Matewski: Zrównanie dnia z nocą. [Wiersze]. Wybór: M. Wawrzkiewicz, M. Sprusiński. Posłowie: Z. Bieńkowski. Przekł.: Z. Bieńkowski [i in.]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 71 s.
3. Czerwone winorośla. Panorama poezji macedońskiej. Wybór: G. Stojkowski, M. Wawrzkiewicz. Oprac., wstęp i noty o autorach M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1996, 215 s.
4. Od Kochanowskiego do Szymborskiej... Antologia poezji polskiej. Wyboru dokonał M. Wawrzkiewicz przy współpracy K. Gąsiorowskiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1997, 430 s.
5. Noc miłosna. Eros w poezji polskiej. Wybór i wstęp M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1998, 278 s.
6. Mimo milczenia. Antologia XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i red. A. Gnarowski, współpraca: G. Wojtkowska, K. Gąsiorowski, M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Związek Literatów Polskich; Kielce: Ston 2 2002, 303 s.
7. Pamięć — Poeci St. Petersburga. [Wiersze]. Oprac.: B. Drujan, M. Wawrzkiewicz. [Warszawa:] Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich [2003], 181 s.
8. Poeci Gałczyńskiemu. Mała antologia. Wybór M. Wawrzkiewicz, współpraca K. Gałczyńska. Warszawa; Kielce: Ston 2 2003, 64 s.
9. Pora poezji. Antologia XXXII Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i red. A. Gnarowski, współpraca K. Gąsiorowski, S. Jurkowski, M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Związek Literatów Polskich; Piaseczno: UMiG [Urząd Miasta i Gminy] 2003, 79 s.
10. Słowo. Antologia uczestników XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i oprac. A. Gnarowski, P. Toboła-Pertkiewicz, współpraca S. Jurkowski, M. Tchórzewska, M. Wawrzkiewicz. Toruń: A. Marszałek; Związek Literatów Polskich 2005, 398 s.
11. Według poety. Antologia uczestników XXXV Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i oprac. artystyczno-graficzne P. Toboła-Pertkiewicz, współpraca A. Gnarowski, M. Wawrzkiewicz, M. Tchórzewska. [Warszawa:] Związek Literatów Polskich [2006], 202 s.

Zob. też Przekłady i adaptacje Przekłady i adaptacje poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1988.

Wywiady

O własnej twórczości oraz prowadzeniu redakcji „Poezji” mówi Marek Wawrzkiewicz. Rozm. P. Smogorzewski. Słowo Powszechne 1987 nr 139.
Daremna próba nieśmiertelności. Rozm. M. Obarski. Nurt 1989 nr 1.
• Rozm. A. Nawrocki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 19/20.
Wchodzimy w rok poetów. Rozm. S. Stanik. Myśl Polska 2005 nr 1/2.
Nadzieja w stadium więdnącym. Rozm. P. Szubertowicz. Przegląd 2006 nr 45.

Ogólne

Artykuły

J. Poradecki: Marek Wawrzkiewicz. Odgłosy. 1975 nr 41.
A. Zieniewicz: Wawrzkiewicz. „Poezja1977 nr 9.
T. Wyrwa-Krzyżański: W sekundę pęka serce. „Pismo Literacko-Artystyczne1989 nr 2.
P. Kitrasiewicz: Rozbitkowie PRL-u. Cz. 1. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13.

Orzech i nimfa

B. Sztajnert: Miejsce Marka Wawrzkiewicza. Odgłosy 1963 nr 44.
J. Pieszczachowicz: Zaklinania czasu. Współczesność 1964 nr 9.
K. Mętrak: Poezja rekwizytu. Twórczość 1965 nr 12.

Ultima Thule

M. Sprusiński: Osobiste udręki. Życie Literackie 1967 nr 47.
L. Sokół: Moderato cantabile. Poezja 1968 nr 7.

Jeszcze dalej

K. Mętrak: Poezja Wawrzkiewicza. Współczesność 1969 nr 3.
L. Sokół: Mnie płynąć, płynąć i płynąć...Poezja1969 nr 6.
M. Sprusiński: Czas — rozdzierający powrót. Twórczość 1969 nr 7.

Przed sobą

M. Chrzanowski: Wawrzkiewicz i Meller. Nowe Książki 1974 nr 11.
S. Melkowski: Co robi liryk dzisiaj?Poezja1974 nr 12.

Serce przepiórki

M. Krassowski: Liryki i fabuły. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 45.
T. Stryjecki: Poezja i krytyka. Więź 1977 nr 8.
M. Piasecka: Umieram, więc jestem... Twórczość 1978 nr 8.

Aż tak

W. Zieliński: Mądry smutek. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 2.

Coraz cieńsza nić

S. Jurkowski: Nić wrażliwości lirycznej. Dziś 2005 nr 11.

Czerwone winorośla

D. Cirlić-Straszyńska: O modlitwie Dawida i czerwonych winoroślach. Literatura na Świecie 1997 nr 7.