BIO

Urodzony 13 czerwca 1885 w Krakowie; syn Wawrzyńca Waśkowskiego, nauczyciela gimnazjalnego, i Teodory z Rogowskich; brat cioteczny Stanisława Wyspiańskiego. W 1898 przeprowadził się wraz z rodziną do Bochni, gdzie w państwowym gimnazjum w 1908 zdał maturę. W latach szkolnych uczył się rysunku pod kierunkiem S. Wyspiańskiego. Pierwsze wiersze opublikował w 1908 w miesięczniku młodzieży gimnazjum w Bochni „Pierwiosnek”. W 1908-13 studiował polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W tym czasie nawiązał współpracę z krakowskim dziennikiem „Głos Narodu”, w którym od 1908 publikował liczne wiersze oraz recenzje muzyczne i teatralne. Ogłaszał wiersze także w miesięczniku „Krytyka” (1910-13). W 1913-17 był asystentem w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1916 uzyskał absolutorium na UJ. W 1917-27 był sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP) oraz redaktorem roczników tego towarzystwa (1923, 1925; drukował tu także wiersze, artykuły i recenzje w działach: Kronika, Sprawozdania z książek; podpisany też A.W.). Ożenił się z Jadwigą Lipską. Około 1920 brał udział w organizowaniu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Krakowie, następnie do 1929 był jego sekretarzem. Równocześnie do 1929 kontynuował studia malarskie pod kierunkiem Teodora Axentowicza. W 1925 podróżował do Włoch. Przygotował wiele wystaw własnych obrazów w krakowskim TPSP. Wiersze, artykuły i recenzje muzyczne i teatralne ogłaszał nadal w „Głosie Narodu” (m.in. cykle: Ruch muzyczny w Krakowie, Teatr Bagatela, Z ruchu muzycznego Krakowa, Z sal koncertowych, Z sal koncertowych Krakowa, Z sali koncertowej, Z sali Starego Teatru, Z Teatru Bagatela, Z Teatru im. Słowackiego, Wśród rymów i asonansów; podpisany: a.w., A.W., W.) oraz w czasopismach: „Nowa Reforma” (1924-27), „Nowości Ilustrowane” (1924-27), „Dziś i Jutro” (1925-27), „Rodzina Polska” (1927-29), „Gazeta Warszawska” (1929-33), „Przegląd Powszechny” (1929-33; tu artykuły dotyczące teatru i plastyki). W 1930 otrzymał nagrodę miasta Krakowa za całokształt pracy literackiej. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Krakowie. Po wojnie kontynuował twórczość literacką. W 1963 otrzymał nagrodę literacką miasta Krakowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959). Zmarł 25 lutego 1966 w Krakowie.

Twórczość

1. Sąd. Tragedia. Kraków: Nakład autora 1909, 23 s.

2. Lel i Polel. Widziadło sceniczne. Kraków: G. Gebethner i Sp. 1910, 32 s.

3. Dopust. Dramat. Prapremiera: Kijów 1912. Wyd. Kraków: Nakład autora 1912, 53 s.

4. Stance. [Poemat]. Kraków: Drukarnia „Głosu Narodowego 1915, 13 s. Przedruk zob. poz. [t. 1].

5. Błędne drogi. Romans współczesny. Kraków: I. Czernecki [1918], 214 s.

6. Poezje. T. 1-5. 1920-1932.

[T. 1]. Warszawa-Kraków: I. Czernecki [1920], 159 s.

Zawiera m.in. cykle: Melancholia; Wędrowne ptaki; Słoneczne pola; Sonety; Na przełomie 1914-1919; Erotyki; Z Tatr, – nadto poematy: Elegia na zgon Lucjana Rydla; Stance [poz. ]; Zawisza Czarny; W godzinach tęsknoty.

[T. 2]. Warszawa-Kraków: I. Czernecki 1921, 132 s.

Zawiera m.in. cykle: Sonety; Szlakiem tęsknoty; Ballada; Pod mojem niebem; Erotyki; Z księgi dnia dzisiejszego, – nadto poematy: Procesja; Sonata.

[T. 3]. Warszawa-Kraków: I. Czernecki 1923, 165 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Golgota; Z dziejowych godzin; W pustkowiu; Za błękitami; Morze; Z Tatr; W noc wigilijną; Kwitnące sady; Moja Wenus, – nadto poematy: O mowo polska; Polonez; Bolesław Chrobry.

[T. 4]. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1925, 141 s.

Zawiera m.in. cykle: O pieśni moja; Moje rodzinne miasto; Pod lazurowem niebem; Liryki; Na Marginesie, – nadto poemat: Warneńczyk oraz wiersz: Cieniom Juliusza Słowackiego [poz. ].

[T. 5]. Rapsody. Miejsce Piastowe: Towarzystwo Św. Michała Archanioła 1932, 131 s.

Zawiera m.in. cykle: Z ziemi ubóstwa; Proste drogi; W mojej pustelni; Z notatnika wakacyjnego, – oraz poematy: Rapsod śpiewa; Mieczysław I; Bolesław Chrobry; Mieczysław II; Warneńczyk; Jan Kazimierz.

7. Gwiazdy spadające. Powieść współczesna. Głos Narodowy 1922 nr 122-159. Wyd. osobne Warszawa: I. Czernecki 1922, 179 s.

8. Cieniom Juliusza Słowackiego. [Wiersz]. Nowości Ilustrowane 1924 nr 15. Wyd. osobne Kraków: S.A. Krzyżanowski 1924, VI, 1 s. Przedruk zob. poz. [t. 4].

9. Legenda. [Poemat]. Kraków: Nakład autora 1926, 67 s.

10. Makryna. Dramat w 5 aktach z prologiem. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1929, 172 s. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1932.

Dotyczy M. Mieczysławskiej.

11. Opowieść księżycowa. [Poemat]. Kraków: [Drukarnia] „Głos Narodowy 1929, 15 s.

Wydane w 150 numerowanych egzemplarzach.

12. Kapłanka. Tragedia. Kraków: Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego 1931, 39 s.

13. Szela. Sceny dramatyczne. Miejsce Piastowe: Towarzystwo Św. Michała Arch[anioła] 1931, 105 s.

14. Wikinda. Tragedia w 3 aktach. Miejsce Piastowe: Towarzystwo Św. Michała Archanioła 1933, 129 s. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1938.

15. Gwiazda Wawelu. Sceny dramatyczne. Miejsce Piastowe: Towarzystwo Św. Michała Archanioła 1934, 191 s. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1935.

16. Z moich wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim. Miejsce Piastowe: Towarzystwo Św. Michała Archanioła 1934, 68 s. Przedruk pt. Stanisław Wyspiański zob. poz. .

17. Stanisław Wyspiański. (W czterdziestolecie śmierci). [Katalog wystawy]. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwo Miłośników Książki 1947, 12 s.

18. Znajomi z tamtych czasów. Literaci, malarze, aktorzy (1892-1939). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 218 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione 1960, 232 s., wyd. 3 1971.

Zawartość

Stanisław Wyspiański [poz. ]. – Pochwała Bochni sprzed lat. – W kręgu znajomych i przyjaciół: Na pamiątkę naszej przyjaźni...; Czarny kot; Przy czarnej kawie i absyncie; Idąc na pejzaż...; Sylwetki muzyczne: Władysław Żeleński – Polska księżniczka Weimaru; Poławiacze światła. – W Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. – Na drogach teatru krakowskiego: O teatrze, aktorach i widowni; [T.] Trzciński w teatrze im. Słowackiego; Teatr Osterwy; Teatr im. Słowackiego za dyrekcji [K.] Frycza. – Ulubieni aktorzy – Teatr „Cricot”. – Dawni znajomi w dwudziestoleciu.

19. Kraków w twórczości Wyspiańskiego. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa 1957, 72 s. Wyd. 2 tamże 1959.

20. Tu żył i tworzył Stanisław Wyspiański. Scenariusz A. Waśkowski. [Oprac.:] J. Domański. Oprac. graficzne: B. Róg-Rychel. Zdjęcia: O. Linke, J. Domański. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa 1957, kolumn 17 na 1 k.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
• „Rocznik Literacki 1966” (P. Grzegorczyk), przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

R. Bergel: Współczesny Kraków literacki. Cz. 1. Kraków 1924.
A. Zahorska. „Przegląd Powszechny1925 t. 167.
K. Czachowski: Antoni Waśkowski jako poeta. Dziennik Polski 1949 nr 140.
R. Kosiński: Antoni Waśkowski. W tegoż: Głowy podwawelskie. Kraków 1965.
W. Zechenter: Wspomnienie o Antonim Waśkowskim. Życie Literackie 1968 nr 10.

Sąd

E. Woroniecki. „Krytyka1909 t. 4.

Lel i Polel

E. Woroniecki. „Krytyka1910 t. 4.

Błędne drogi

K. Tetmajer: Powieść liryczna. Maski 1918 z. 6.

E. Mörike: Poezje

L. Skoczylas: Liryk – wizjoner. Głos Narodowy 1922 nr 7.
R. Bergel: Poeta zadumy i tęsknoty. Głos Narodowy 1923 nr 101.

Gwiazdy spadające

R. Bergel. „Głos Narodowy1923 nr 9.

Legenda

S. Bednarski. „Przegląd Powszechny1926 t. 172.
R. Bergel: Ostatni z rodu Mohikanin. Głos Narodowy 1926 nr 196.
K.L. Koniński. „Myśl Narodowa1928 nr 16.

Makryna

R. Bergel: Dramatyczna rewizja legendy o Makrynie. Głos Narodowy 1929 nr 189.
F. Bielak: Dramat o Makrynie Mieczysławskiej. Przegląd Współczesny 1930 t. 32.
J. Birkenmajer: Dramat o Makrynie Mieczysławskiej. Myśl Narodowa 1930 nr 20.
L. Skoczylas. „Głos Narodowy1930 nr 203.
J. Urban. „Przegląd Powszechny1930 t. 185.

Kapłanka

L. Skoczylas. „Głos Narodowy1931 nr 6.
K. Czachowski. „Polonista1932 z. 3.

Szela

K.L. Koniński. „Przegląd Powszechny1932 t. 194.
L. Skoczylas: Krwawe widmo nad Europą. Głos Narodowy 1932 nr 30.

Wikinda

E. Korecki: Wikinda” dziecię romantyzmu. Głos Narodowy 1933 nr 136-138.

Gwiazda Wawelu

L. Skoczylas. „Głos Narodowy1932 nr 267.
K. Irzykowski. „Rocznik Literacki 1934”.
L. Skoczylas. „Głos Narodowy1934 nr 296.

Znajomi z tamtych czasów

K. Barnaś: Jeszcze raz o Krakowie... Życie Literackie 1957 nr 3.
J. Susuł: Wspomnienia Waśkowskiego. Tygodnik Powszechny 1960 nr 19.
T. Wróblewska: Kartki z odległej epoki. Nowa Kultura 1960 nr 26.
B. Rogatko: W kręgu krakowskiej bohemy. Nowe Książki 1971 nr 15.