BIO

Urodzona 4 marca 1922 w Myszkowie pod Zawierciem w rodzinie nauczycielskiej; córka Jana Kosińskiego i Heleny z Musiałów. Od 1925 mieszkała z rodzicami w Sosnowcu, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej. Podczas okupacji niemieckiej pracowała jako pomoc biurowa oraz kontynuowała na tajnych kompletach naukę w zakresie liceum humanistycznego. W tym czasie zaczęła pisać wiersze. Po wyzwoleniu zamieszkała w Warszawie i uzyskała wiosną 1945 świadectwo dojrzałości w Liceum im. M. Curie-Skłodowskiej. Następnie przez kilka miesięcy pracowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W sierpniu 1945 wyszła za mąż za Czesława Jelonkiewicza, w tym czasie studenta Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie. Jesienią tego roku zaczęła studiować polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim; w 1951 uzyskała absolutorium z historii sztuki. W czasie studiów brała aktywny udział w działalności Związku Młodzieży Wiejskiej, a później Akademickiego Związku Walki Młodych Życie. Od 1945 pracowała jako dziennikarka w „Walce Młodych”; w piśmie tym debiutowała artykułem o Marii Koszyc (przyjaciółce E. Zegadłowicza) pt. Pani Maria w Sosnowcu (nr 28) oraz opowiadaniem Milcząca przyjaźń (nr 36). W 1945 opublikowała też kilka wierszy, m.in. napisany w 1944, będący debiutem poetyckim utwór Złe miasto („Czyn Młodych” nr 1). Od 1946 była członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy (od 1951 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). Kontynuowała pracę dziennikarską w „Walce Młodych” (1946-47; tu też do 1949 artykuły podpisywała Maria Krynicka), „Polsce Zbrojnej” (1946-47), „Świecie Młodych” (1947-48), „Młodej Wsi” (1948), „Poradniku Pracownika SP” (Służby Polsce; 1949-52; tu też w 1949 artykuły podpisywała Dominika Warneńska). Artykuły, recenzje, opowiadania publikowała też m.in. w „Po prostu” (1948-50; tu pod pseudonimem Dominika Warneńska), „Płomyku” (od 1948), „Żołnierzu Wolności” (od 1950). Od 1950 używała w twórczości literackiej głównie pseudonimu Monika Warneńska. W 1952 została członkiem Związku Literatów Polskich; uczestniczyła w pracach komisji zagranicznej i socjalnej. Współpracowała z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Ligą Kobiet i Krajową Radą Kobiet. Od 1954 odbywała liczne podróże, m.in. do Korei (1954, 1957), do krajów położonych na Półwyspie Indochińskim (Wietnam w 1962 i 1965, Kambodża w 1966, Laos w 1969), do Mongolii (1962, 1972), na Kubę (1972). Należała do zespołu stałych współpracowników „Trybuny Ludu” (1952-69, 1976), „Przyjaciółki” (od 1952), „Przyjaźni” (1957-69), „Dziennika Ludowego” (1957-69; tu w 1966 cykle Południowy Wietnam 1965 i Listy z Kambodży). Liczne korespondencje i reportaże ze swoich podróży publikowała także m.in. w „Poznaj świat” (1958, 1968-70; tu w 1969 reportaże z Laosu), „Kontynentach” (1965-70), „Przekroju” (1965-70; tu m.in. korespondencje z Wietnamu), „Kulturze” (1968-90; tu w 1970 cykl pt. Siedem miesięcy w Południowym Wietnamie), „Dookoła świata” (1969-70), „Faktach” (od 1974) oraz w „Kontrastach” (od 1987). Publikowała również w czasopismach zagranicznych, zwłaszcza rosyjskich: „Sowietskaja Żenszczina” (Moskwa, od 1957), „Robotnica” (Moskwa, od 1966), „Don” (Rostów, od 1968), „Ogoniok” (Moskwa), nadto m.in. w pismach „Viêt-Nam” (Hanoi, 1962-67), „Konkret” (Hamburg, 1966), „Humanité” (Paryż, od 1970). W 1968-72 pracowała w Agencji Robotniczej, w 1972-90 w redakcji tygodnika „Perspektywy”. Za działalność literacką i kulturalno-społeczną otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1967) oraz Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej (1967), nagrodę Klubu Publicystów Międzynarodowych (1968), Grand Prix Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy (1969), nagrodę Ministra Obrony Narodowej (1974), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1982). Wyróżniona m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1962), Złotą Odznaką Janka Krasickiego (1965), Krzyżem Kawalerskim (1970) i Krzyżem Oficerskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Lenina przyznanym przez Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1972), wietnamskim Orderem Wojny Partyzanckiej I klasy (1983). Zmarła 9 kwietnia 2010.

Twórczość

1. Mieczysław Kalinowski. [Szkic biograficzny]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1949, 80 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951.

Wydanie z 1949 anonimowe (informacja autorki).

2. Czerwona kokarda. [Opowiadania]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 213 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952.

Zawartość

Łuna nad Zagłębiem; Godzina czynu; Czerwona kokarda; Barykada na ulicy Miejskiej; Barykady w podziemiu; Węgiel i krew; Ognie za murem; Milowice walczą; Kilofy wykuły jedność; Pierwszomajowy marsz; Pod gwiazdami Hiszpanii.

Przekłady

czeski

Rudá kokarda. [Przeł.] J. Muk. Praha 1953.

3. Ludzie czerwonej Woli. [Opowieść o W. Hibnerze, W. Kniewskim, H. Rutkowskim]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 59 s. Wyd. inne pt. Ludzie czerwonej wiosny. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 91 s.

4. Ludzie kopalni im. Józefa Stalina. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 118 s.

5. Kilofy wykuwają pokój. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 69 s.

6. Na „Florianie” hartuje się stal... [Opowieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 62 s.

7. Pierwszomajowy marsz. Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 97 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Barykada na ulicy Miejskiej; Barykady w podziemiu; Pierwszomajowy marsz; Pod gwiazdami Hiszpanii.

8. Serce kopalni „Anna. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 26 s.

9. Słowo huty „Pokój. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 53 s.

10. Domem naszym las głęboki. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 175 s.

Zawartość

Od autora. — Narodziny Partii; Domem naszym las głęboki; Walka o szyny; Wielkie łowy; Pierwszy Maj wzywa w bój; Nieugięci; Zakończenie.

Przekłady

niemiecki

opowiadania Domem naszym las głęboki: Partisanen. [Berlin 1954].

11. Drukarnia na Czystem. [Opowieść o M. Kasprzaku]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 175 s. Wyd. nast. tamże 1953.

12. Nasi kowalowcy. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 45 s.

13. Dziewczyna znad Wisły. (Opowieść o Lucynie Herz). Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 114 s.

14. Miasto przywrócone życiu. Opowieść o Zawierciu. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 86 s.

15. Przodownik pracy Wacław Papierzyński. Współwyd. z: W. Bryx: Brygada listonoszy wiejskich z Sochacina pt. Z gazetą na wieś. O pracy przodujących listonoszy wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacyjne 1953 s. 23-31.

16. Szeregowcy wielkiego Planu. Leokadia Maślak, Kamila Ociepa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacyjne 1953, 24 s.

17. Kariera jednego kupca. [Szkice z dziejów przemysłu w Polsce]. Warszawa: Czytelnik 1955, 274 s.

Zawartość

Fortuna rodu Krusche; Kariera jednego kupca; Skarby biskupie; Królewskie rachuby; Kłopoty pana dyrektora. — Posłowie.

18. Dziewczyna z książką. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 138 s.

Zawartość

Dziewczyna z książką; Świergolicka spod Niemodlina; Spotkanie ze sztuką; Droga do Koszęcina; Poławiacze pieśni; Drewniane czary; Niedziela w Grodzisku.

19. Listy mazurskie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 79 s.

20. Śladami Słowackiego po ziemi radzieckiej. [Reportaż]. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1959, 38 s.

21. Chłopcy z miasta Łodzi. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1960, 279 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1962, wyd. 2 [!] 1965.

Przekłady

rosyjski

Rebjata iz goroda Lodzi. [Przeł.] A. Mel'nikov. Moskva 1963.

ukraiński

Chlopci z mista Lodzi. [Przeł.] S. Kovganiuk. Kiïv 1963.

22. Bitwa o „Grunwald. [Opowieść o wojennych losach obrazu Matejki]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1961, 46 s. Wyd. 3 [!] tamże 1964.

23. Śladami pisarzy. [Szkice biograficzne]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1961-1975.

Cz. 1. 1961, 305 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1962, wyd. 3 przejrzane i poszerzone 1964, wyd. 4 poprawione i uzupełnione 1972.

Zawartość

Słowo wstępne. — Bliżej Prusa; Sienkiewicz w domu i w świecie; Z „Onwilu” do „Ongrodu” [o E. Orzeszkowej]; Droga do Żarnowca [o M. Konopnickiej]; Śladami Żeromskiego; Orkanowe ścieżki; Harenda [o J. Kasprowiczu]; Chata rozśpiewana [o S. Wyspiańskim]; „Wczoraj” i „dziś” Lipiec Reymontowskich.

Cz. 2. 1975, 366 s.

Zawartość

Słowo wstępne. — Pod kwitnącą gałęzią [o L. Staffie]; Cienie nad Narwią [o J. Szaniawskim]; Inowłodzkie łąki [o J. Tuwimie]; Skrzydła do lotu [o W. Broniewskim]; Czeladnik u Kochanowskiego [o K.I. Gałczyńskim]; W „domu nad łąkami” [o Z. Nałkowskiej]; Świątki i diabły [o E. Zegadłowiczu]; Dom w słońcu [o G. Morcinku]; Droga do Serbinowa [o M. Dąbrowskiej].

24. Ulica Dzieci Wrzesińskich. [Opowieść historyczna]. Posłowie: Z. Grot. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1961, 155 s. Wyd. nast. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 94 s.

25. W cieniu „Katarzyny. [Wspomnienia dot. Zagłębia Dąbrowskiego]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1961, 156 s.

26. Wiatr za progiem. Opowieść o Żeromskim. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1961, 206 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane i rozszerzone 1963, 255 s., wyd. 3 1971. Por. poz. .

Wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w 1961.

27. Z ziemi Juliusza. [Opowieść o J. Słowackim]. Warszawa: Wspólna Sprawa 1961, 82 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1962, wyd. 3 1963.

Nagrody

Nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Oświaty oraz Wydawniczo-Oświatowej Spółdzielni „Wspólna Sprawa” w 1961.

28. Bitwa o przełęcz. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962, 76 s.

Dotyczy walk o Przełęcz Dukielską w czasie II wojny światowej.

29. Strzały na ulicy Dworskiej. Opowieść o Marcinie Kasprzaku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 123 s.

30. Fortuna rodu Krusche. [Opowieść historyczna]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1963, 162 s. Por. poz. .

31. Iskry wielkiego ognia. Powieść. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1963, 134 s.

32. Szukam Baltazara Kujawskiego. [Opowieść o J. Marchlewskim]. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 272 s.

Przekłady

rosyjski

Išču Baltazara Kujavskogo. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1965.

33. Most na rzece Ben Hai. [Reportaże z podróży do Wietnamu]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 279 s.

Przekłady

ormiański

ok. 1970 (inf. autorki).

rosyjski

Most na reke Benchai. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1967.

34. Ostatnia róża. Opowieść o Żeromskim na wybrzeżu. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1964, 175 s. Wyd. 2 tamże 1966. Por. poz. .

35. Śladami Żeromskiego. [Opowieść literacko-krajoznawcza]. Warszawa: Sport i Turystyka 1964, 89 s.

36. Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 169 s. Wyd. 2 tamże 1978.

37. Radziecka literatura w dniu dzisiejszym. W: A. Helman, M. Warneńska, E. Żytomirski: Radziecka literatura, teatr, film w dniu dzisiejszym. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1965 s. 3-18.

38. Romantyczna podróż pana Honoriusza. [Opowieść biograficzna o H. Balzaku]. Warszawa: Czytelnik 1965, 297 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 uzupełnione 1974, wyd. 4 1978, wyd. 5 uzupełnione 1984.

39. Ucieczka w pożogę. [Powieść]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1965, 151 s.

Nagrody

Nagroda w 1965 w ogólnopolskim konkursie na współczesną powieść o tematyce górniczej, ogłoszoną przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Związek Zawodowy Górników oraz Wydawnictwo „Śląsk”.

40. Alarm na ryżowiskach. Z podróży korespondenta wojennego [do Wietnamu]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1966, 162 s.

Przekłady

niemiecki

Alarm auf den Reisfelden. [Przeł.] C. Rymarowicz. Berlin 1968.

rosyjski

Trevoga na risovych poljach. [Przeł.] O. Rjažskij. Moskva 1967.

serbsko-chorwacki

Alarm na riževih poljih. [Przeł.:] S. Kraigher, B. Pogorelc, U. Kraigher, J. Zor. Ljubljana 1967.

ukraiński

Tryvoga na rysovych poljách. [Przeł.] G. Ostrovs'ka. Kiïv 1968.

Adaptacje

teatralne

Alarm na polach ryżowych. Wybór i oprac.: L. Legut. Wystawienie: Bielsko-Biała, Teatr Małych Form 1968.

41. Drugie życie pani Marii. [Powieść biograficzna o M. Konopnickiej]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 361 s.

42. Mazowieckie ścieżki pisarzy. [Szkice]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 385 s.

Zawartość

Warszawskie ścieżki Słowackiego; Nowe światła Opinogóry [dot. Z. Krasińskiego]; Szukam „Białych kwiatów” [dot. C.K. Norwida]; Dom na Mokotowskiej [dot. J.I. Kraszewskiego]; Poświętne Sienkiewiczowskie; Śladem romantycznego pozytywisty [dot. A. Świętochowskiego]; Dygasiński w Warszawie i w Grodzisku; Konopnicka na Mazowszu; Miasto niebieskiego mundurka [dot. W. Gomulickiego]; Mazowieckie echa „Przedwiośnia” [S. Żeromskiego]; Ulica Topolowa [dot. A. Struga]; Warszawskie ścieżki Staffa; W „domu nad łąkami” [poz. 23cz. 2]; „Najukochańsza” [dot. J. Tuwima]; „Czeladnik u Kochanowskiego” [poz. 23cz. 2]; Dziewczyna z Nowolipek [dot. P. Gojawiczyńskiej]; Pisarz i jego miasto [dot. P. Hulki-Laskowskiego]; Pieśń o Woli [dot. E. Szymańskiego]; Skrzydła do lotu [poz. 23cz. 2]. — Posłowie.

43. U podnóża Gór Diamentowych. [Opowieść o Korei]. Warszawa: Książka i Wiedza 1966, 311 s.

44. Front w dżungli. Wietnam 1965. [Zapiski wojennego korespondenta]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 493 s.

Przekłady

bułgarski

Front v džuglata. [Przeł.] N. Kalčev. Sofija 1968.

rosyjski

Vajna v džungljach. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1970.

45. Podziemny trop. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1967, 193 s. Wyd. 2 tamże 1981.

46. Śladami Sienkiewicza. [Opowieść reportażowa]. Warszawa: Sport i Turystyka 1967, 109 s.

47. Zamek siedmiu wysp. [Opowieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 136 s.

Opowieść o zamku B. Abakanowicza w Ploumanach w Bretanii na szlaku wędrówek H. Sienkiewicza.

48. Dalekie gwiazdy. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 179 s.

Przekłady

ukraiński

Daleki zorì. [Przeł.] J. Popsujenko. Kiïv 1971.

49. Operacja „Trzy strzały. [Reportaże z Wietnamu]. Powst. ok. 1968. Wyd. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 188 s.

Zawartość

Alarm dla miasta Dong Hoi; Białe złoto; Próba ognia; Dwie opowieści ze statku „Kiliński”; Dzieje jednej bomby; Porwanie; Podwodne schrony; Abordaż; Pościg na morzu; Stalowa lina; Operacja „Trzy strzały”; Droga wiodła przez dżunglę.

Przekłady

niemiecki

opowiadania tytułowego: Operation „Drei Pfeile. [Przeł.] S. Warnecke. Berlin 1968.

50. Czwarta strefa. [Reportaże z Wietnamu]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 368 s.

Przekłady

rosyjski

Četvertaja zona. Putevoj dnevnik pisatelja i voenkora. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1970.

51. Marsz wielkanocny. NRF 1968. [Reportaż]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 172 s.

52. Śladami Konopnickiej. [Reportaż literacki]. Warszawa: Sport i Turystyka 1969, 98 s.

53. Bambusy szumią nocą. [Reportaże z Laosu]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 278 s.

Przekłady

rosyjski

Bambuk šumit nočju. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1972, wyd. nast. tamże 1985.

54. Kraj lat młodzieńczych. Śladami Mickiewicza. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1970, 265 s.

55. Medium piszące. [Opowieść o W. Reymoncie]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 259 s.

56. Dzieci i helikoptery. [Opowiadania]. Warszawa: Horyzonty 1971, 137 s.

Zawartość

Szkoła 'Viet-Ba; Lubię zwierzęta; Dzieci znad rzeki Song Ma; Oko w oko z wrogiem; Amerykańskie upominki; Chłopiec z siedemnastego równoleżnika; Młode pędy bambusa; Łączniczka z Sajgonu; Dzieci i helikoptery.

57. Niepokonani... Wietnam Północny w fotografiach. Zdjęcia: Z. Staszyszyn. Komentarz M. Warneńska. Wstęp: R. Frelek. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa 1971, 129 s.

58. Niespokojna oaza. Kambodża. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 217 s.

59. Ścieżki przez dżunglę. [Powieść]. Warszawa: Horyzonty 1971, 281 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1976; wyd. 4 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych za najlepszą powieść dla młodzieży w 1972.

Przekłady

niemiecki

Pfade durch den Dschungel. [Przeł.] V. Mika. Berlin 1974.

60. Nie ma przerwy w życiorysie. Powieść. Warszawa: Książka i Wiedza 1972, 223 s.

61. Indochiny; Wietnam; Laos; Kambodża. Poradnik bibliograficzny. Warszawa: Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny 1973, 50 s.

62. Karolinka z Diamentowych Gór. [Powieść]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1974, 274 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

63. Niespokojni Amerykanie. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 508 s.

64. Taniec z ogniem. [Reportaże z Wietnamu]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1974, 313 s.

65. Warsztat czarodzieja. [Opowieść biograficzna o J. Tuwimie]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 385 s.

66. Wczasy literackie. [Szkice o pisarzach rosyjskich i radzieckich]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1975, 198 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. — Śladami Puszkina; W cieniu „Białych nocy” [dot. F. Dostojewskiego]; Droga na Jasną Polanę [dot. L. Tołstoja]; Odwiedziny u doktora Czechowa; Z wizytą u Gorkiego; Dom na Tagance [dot. W. Majakowskiego]; Róże dla autora „Złotej róży” [dot. K. Paustowskiego].

67. Łuny przed świtem. [Reportaże z Wietnamu]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 423 s.

68. Nad wodą wielką i czystą. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 254 s.

Reportaż z podróży po Europie śladami A. Mickiewicza.

69. Gdy Budda sięgnął po broń. [Szkic publicystyczny o Kambodży]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 376 s.

70. Ścieżką na Ararat. [Szkic o Armenii]. Wyd. 2 [!] Warszawa: Książka i Wiedza 1977, 369 s.

71. Córka jego ekscelencji. [Reportaż z Wietnamu]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1978, 275 s.

72. Magdalena. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978, 179 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1984; Łódź: Akapit Press 1995.

73. Warszawskim szlakiem Bolesława Prusa. Warszawa: Zarząd Wydawniczo-Propagandowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1978, 69 s. Wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Kraj 1989, 89 s.

74. Kraj tysięcy pagód. [Reportaż z Birmy]. Warszawa: Książka i Wiedza 1979, 294 s.

75. Róża na wietrze. Opowieść o Stefanie Żeromskim. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1979, 362 s.

W poprawione i uzupełnione wersji połączone 2 powieści: Wiatr za progiem [poz. ] oraz Ostatnia róża [poz. ].

76. Warszawskim szlakiem Żeromskiego. Warszawa: Zarząd Wydawniczo-Propagandowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1980, 85 s.

77. Wąż ma groźne oczy. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 418 s. Wyd. 2 tamże 1985.

78. Karolinka na tropach Indian. [Powieść]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1981, 266 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

79. Nie ma pokoju dla pól ryżowych. [Reportaż z Wietnamu]. Warszawa: Książka i Wiedza 1981, 179 s.

80. Raport z linii ognia. [Reportaże z Wietnamu]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981, 332 s.

Wybór reportaży z 1962-1975.

81. Ląd ocalony. [Reportaże z Kambodży]. Warszawa: Czytelnik 1982, 295 s.

82. Eliksir Papy Hemingwaya. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 501 s. Wyd. nast. Szczecin: Glob 1989, 343 s.

83. Tygrysie oczy. Opowieści egzotyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 337 s. Wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1988, 390 s.

Zawartość

Czarodziejski łuk; Władca gór i władca wód; Świątynia Dwóch Sióstr; Tam, gdzie rzeka była pułapką; O chłopcu, który stał się olbrzymem; Odzyskany miecz; Srebrna Rzeka; Cień nieobecnego; Ta, która czeka daremnie...; Opowieści noworoczne; Najwspanialszy dar; Skarby z drzewa o złotym sercu; Palma i betel; Opowieści w cieniu pagody; Człowiek z bambusa; Powroty z tamtego świata; Dzieci i demony; Czarodziejskie źródło; O niemądrym duchu i rozgniewanym ryżu; Bambus — ich brat; Owoc, który przypłynął z wyspy; Papierowe tygrysy; Dlaczego tygrys ma pręgi?; Przepowiednia; Biały tygrys; O człowieku, który bywał tygrysem; Duchy nad szachownicą; Wołanie o deszcz; Groźne myszy i kot opiekun; Poszukiwacze cudownej perły; Trzy krople krwi; Tańczące pawie; Węże czyhają w dżunglii; Biała nić obrzędowa.

84. Tam, gdzie bogowie są wiecznie młodzi. [Reportaże z Nepalu]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 216 s.

85. Zwierciadło z Toledo. [Reportaż historyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1985, 332 s.

Dotyczy wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939.

86. Dziewczyna z Wyspy Słońca. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 207 s.

87. Skarby z dalekich podróży. [Reportaże]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 191 s.

Reportaże z Birmy, Kambodży, Laosu, Tajlandii i Wietnamu.

88. Twój czar nade mną trwa. [Opowieść o J. Słowackim]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 315 s.

89. Goście honorowi. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 201 s.

90. Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1987, 251 s.

Zawartość

Od autorki. — Na początku był Janek — górnik [dot. Z. Bukowieckiej]; Nad graniczną rzeką, pod rozdartą sosną [dot. S. Żeromskiego]; Wśród dzieci Zagłębia [dot. M. Konopnickiej]; Między łunami a podziemiem [dot. A. Niemojewskiego]; Pisarka i „młoteczki” [dot. G. Zapolskiej]; Od „Kretów” do „Hutnika” [dot. A. Gruszeckiego]; W cieniu czarnych skrzydeł [dot. J. Kadena-Bandrowskiego]; O podszybiu i płonących pirytach [dot. J. Waśniewskiego]; Pisarz „na czarnej wyspie” [dot. L. Kruczkowskiego]; Gorycz i radość „złej pieśni” [dot. W. Broniewskiego]; Pod niebem bez słońca [dot. L. Piwowara]; E. Zegadłowicz, jakim go pamiętam; Wracam na „Ziemię Elżbiety” [dot. P. Gojawiczyńskiej]; Juliana Przybosia „narzędzie ze światła”; Pani Zofia — Ślązaczka z wyboru [dot. Z. Kossak]; O Słonecznym Domu i jego gospodarzu [dot. G. Morcinka].

91. Spotkamy się na Atlantydzie. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, 254 s.

92. Czarownice są wśród nas. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 338 s.

93. Lilka. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 109 s. Wyd. 2 Łódź: Akapit Press 1995.

94. Pałac Dioklecjana. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 306 s.

95. Drzewo sprawiedliwości. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1991, 239 s.

Nagrody

III nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim na powieść współczesną ogłoszoną przez Wojewódzką Radę Narodową w Lublinie.

96. Zaginione królestwo. [Reportaż]. Warszawa: Dialog 1998, 182 s.

97. Pożegnanie z boginią. Powieść. Warszawa: AgArt; Jatakim 1999, 206 s.

98. Śladami Pol Pota. [Opowieść biograficzna]. Poznań: Politeja, Świat Książki 1999, 310 s.

99. Wąwóz Ośmiornicy. [Powieść], Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2003, 245 s.

100. Śladami poetów. [Szkice biograficzne]. Toruń: A. Marszałek 2005, 158 s.

Zawartość

Tam gdzie chruśniak malinowy [dot. B. Leśmiana]; Pod kwitnącą gałęzią [dot. L. Staffa]; Od Inowłodza do Anina [dot. J. Tuwima]; Ziemi kłaniał się niebem [dot. J. Przybosia]; Pogoda ducha niechaj będzie z tobą [dot. J. Iwaszkiewicza].

101. Oczy smoka. [Powieść]. Warszawa: Bellona 2006, 431 s.

Wybory tekstów w przekładach

rosyjski

Reportaž iz Sajgona. [Przeł.] J. Nemčinskij. Moskva 1973.

wietnamski

Viét-Nam trong lóng tôi. [Przeł.:] Hong Toan, Thanh Le, Tran Trong Dang Tan. Hà-nôi 1966.
Tren dat Mien Nam. Hà-nôi 1974 [inf. autorki].

Przekłady

1. X. Phuong, D. Mazingarbe: Niepokorna córka. Od dżungli Viet-Minhu do Wietnamu dzisiejszego. Warszawa: Bertelsmann 2003, 206 s. [Wyd. 2] Warszawa: Świat Książki 2004.

Prace redakcyjne

1. Polskim piórem o krainach „białego” i „czarnego złota. Uzbekistan i Kazachstan w oczach literatów polskich. [Antologia]. Wybór, układ i wstęp M. Warneńska. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1961, 47 s.
2. Literatura bursztynowego wybrzeża. Oprac. część łotewską M. Warneńska, część estońską: A. Galis. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1962, 96 s.
3. S. Tołstoj: Mały przewodnik po ZSRR. Z rosyjskiego przeł. K. Gruberowa. Polonicami uzupełniła M. Warneńska. Warszawa: Sport i Turystyka 1967, 250 s.
4. G. Łukaszewicz: Moja emigracja. [Pamiętnik]. Oprac. M. Warneńska. Warszawa: AgArt 2000, 199 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975, 2002.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

M. Lovel: Wietnamski zwiad Moniki Warneńskiej. Życie Literackie 1970 nr 51.

Czerwona kokarda

B. Dudziński: Z historii walk robotniczych. Głos Robotniczy 1952 nr 89.

Chłopcy z miasta Łodzi

A. Hamerliński. „Nowe Książki1961 nr 9.

Śladami pisarzy

E. Czekalski. „Orka1961 nr 20.
A. Klimowicz: Na tropach i ścieżkach. Nowe Książki 1961 nr 9.
Z. Kozarynowa. „Tydzień Polski”, Londyn 1961 nr 35.
A. Baranowska: Portrety miejsc, a gdzie ludzie?Nowe Książki1976 nr 8 [dot. Cz. 2].

Wiatr za progiem

E. Pieńkowska: Opowieść o Żeromskim. Polonistyka 1961 nr 5.
M. Otto: Opowieść o Żeromskim. Nowe Książki 1962 nr 7.

Strzały na ulicy Dworskiej

J. Chociłowski: Portret rewolucjonisty. Nowe Książki 1963 nr 2.

Fortuna rodu Krusche

E. Boniecka. „Nowe Książki1964 nr 8 [dot. także: Iskry wielkiego ognia].

Iskry wielkiego ognia

E. Boniecka. „Nowe Książki1964 nr 8 [dot. także: Fortuna rodu Krusche].

Szukam Baltazara Kujawskiego

J. Kancewicz: O Julianie Marchlewskim. Nowe Książki 1963 nr 16.
M. Turwid: Szkic do portretu Baltazara Kujawskiego. Pomorze 1963 nr 23.

Chłopiec z Romanowa

M. Kosman: Zanim został tytanem. Nurt 1966 nr 9.
Z. Kozarynowa: Dalsza i bliższa przeszłość. „Wiadomości”, Londyn 1966 nr 28.

Romantyczna podróż pana Honoriusza

J. Termer: Reportaż historyczno-literacki. Nowe Książki 1966 nr 10.

Alarm na ryżowiskach

H. Skrobiszewska: Wakacje i sprawy poważne. Nowe Książki 1966 nr 15.

Drugie życie pani Marii

Z. Florczak: Opowiadania biograficzne. Nowe Książki 1967 nr 7 [recenzja także: Mazowieckie ścieżki pisarzy].

Mazowieckie ścieżki pisarzy

J. Bołdok: Manowce popularyzacji. Współczesność 1967 nr 10.
Z. Florczak: Opowiadania biograficzne. Nowe Książki 1967 nr 7 [recenzja także: Drugie życie pani Marii].

Front w dżungli

Z. Stolarek: Dwie cudzoziemki w wietnamskiej dżungli. Nowe Książki 1967 nr 19.

Dalekie gwiazdy

K. Rosner: Przeszłość daleka i bliska. Nowe Książki 1968 nr 20.

Czwarta strefa

W. Żukrowski: Święta sprawa wolności. Nowe Książki 1969 nr 16.

Bambusy szumią nocą

W. Żukrowski: Umarli nie czują lęku. Nowe Książki 1971 nr 3.

Medium piszące

M. Dąbrowski: Opowieść o Reymoncie. Nowe Książki 1970 nr 16.

Nie ma przerwy w życiorysie

E. Kieruzalska. „Nowe Książki1972 nr 18.

Niespokojni Amerykanie

K. Goldbergowa: Dwa oblicza Sajgonu. Nowe Książki 1974 nr 14.

Taniec z ogniem

J. Skuczyński: Wietnam — nowe perspektywy ujęcia. Nowe Książki 1975 nr 5.

Warsztat czarodzieja

W.J. Kasiński: Treści wiecznie gorejące. Nowe Książki 1976 nr 1.

Wczasy literackie

E. Kozarzewska: Śladami pisarzy rosyjskich i radzieckich. Nowe Książki 1976 nr 15.

Łuny przed świtem

A. Szulc: Wietnam raz jeszcze. Literatura 1976 nr 21.

Nad wodą wielką i czystą

L. Kamiński: Szczęśliwa trzynastka. Nowe Książki 1977 nr 8.

Gdy Budda sięgnął po broń

M. Podkowiński: O Kambodży inaczej. Nowe Książki 1978 nr 8.

Ścieżką na Ararat

J. Gembicki: U stóp „Świętej Góry. Nowe Książki 1977 nr 19.

Magdalena

Z. Beszczyńska: Dom. „Nowe Książki1979 nr 11.

Kraj tysięcy pagód

A. Staniszewski: Kraj nad Irawadi. Nowe Książki 1979 nr 19.

Róża na wietrze

M. Kościński: Pisarz przeżywający epokę. Kamena 1980 nr 2.

Wąż ma groźne oczy

J. Maruszewski: Opowieść znad Mekongu. Nowe Książki 1980 nr 16.

Ląd ocalony

T. Żółciński: Okrutna lekcja historii. Fakty 1982 nr 38.

Eliksir Papy Hemingwaya

W. Sadkowski: Eliksir Moniki Warneńskiej. Nowe Książki 1983 nr 10.

Goście honorowi

E. Biela: Realna utopia. Miesięcznik Literacki 1988 nr 2/3.

Spotkamy się na Atlantydzie

E. Zaleska: Jak w fotoplastykonie. Nowe Książki 1989 nr 1.

Pałac Dioklecjana

J. Orłowska: Czas przeszły (nie) dokonany. Nowe Książki 1990 nr 1.

Śladami Pol Pota

P. Ćwikła: Jeśli nie Sorbona, to co...? Czas Kultury 2000 nr 4.