BIO

Urodzony 4 maja 1910 w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej; syn Witolda Preyssa-Waldorffa, inżyniera, i Joanny z Wróblewskich, nauczycielki. W dzieciństwie mieszkał najpierw w majątku Kościelna Wieś pod Włocławkiem, a od 1914 w Rękawczynie pod Trzemesznem. Uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny, a następnie do Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, równolegle w 1924-32 odbywał studia muzyczne w Konserwatorium Poznańskim. Po zdaniu matury w 1928 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim; w 1932 uzyskał magisterium. W tymże roku przeniósł się do Warszawy, gdzie do 1938 pracował jako aplikant adwokacki. W 1933 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Grudziądzu, następnie służył w 11. Pułku Ułanów w stopniu podporucznika rezerwy. W 1935-37 podróżował po Europie, m.in. do Włoch i Francji. Debiutował w 1936 w „Kurierze Porannym” felietonem pt. Cisza w wielkim mieście (nr 46); w 1937-39 był redaktorem dodatku literackiego tego dziennika; ogłaszał tu stale felietony na tematy muzyczne i kulturalne (podpisany także: J.W-f, J.W-ff, W.) m.in. w rubryce Z życia muzycznego Warszawy (1937-39), Z muzyki (1938), Od niedzieli do niedzieli (1939). Publikował też artykuły dotyczące kultury w tygodniku „Prosto z Mostu” (1936-38). W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie. Uczestniczył w podziemnym życiu kulturalnym. Był członkiem zarządu tajnego Związku Muzyków w Warszawie (1940-44) oraz prowadził jako konferansjer organizowaną przez Radę Główną Opiekuńczą akcję koncertów na estradzie Konserwatorium Warszawskiego. Wybuch powstania warszawskiego zastał go w Łomiankach pod Warszawą, skąd wkrótce przeniósł się do domu Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku. Przebywał krótko w Łodzi, a po wyzwoleniu w styczniu 1945 przeniósł się do Krakowa. W 1945-50 był członkiem redakcji tygodnika „Przekrój” (tu stały felieton i redakcja ostatniej strony, w 1946-52 także artykuły i recenzje podpisane: Afi, Michał Kasprzycki). Publikował też w pismach „Radio i Świat” (1945-58; w 1953-54 rubryka Słowniczek muzyczny) i „Ruch Muzyczny” (1945-49, 1960-63; w 1945 cykl Życie muzyczne w kraju). Współpracował z Polskim Radiem, m.in. jako autor cyklu audycji poświęconych piosence warszawskiej pt. 50 lat piosenki (1945-46). Występował w krakowskim kabarecie Siedem Kotów (1946-47) oraz pisał teksty satyryczne. Redagował też programy muzyczne Filharmonii Krakowskiej. W maju 1950 zamieszkał w Warszawie, gdzie do 1951 pełnił obowiązki kierownika literackiego Państwowej Opery i Filharmonii. Od 1951 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Był również członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy (od 1951 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich). W 1951-69 ogłaszał prozę, recenzje muzyczne i artykuły w tygodniku „Świat” (tu w 1965-69 cykl felietonów muzycznych pt. Ciach go smykiem). Od 1952 był redaktorem działu muzycznego i stałym felietonistą w dziale muzycznym Polskiego Radia (do 1976). W 1954 występował w warszawskim kabarecie Stańczyk (Wieczory u Stańczyka odbywały się w kawiarni Pod Arkadami). Od 1955 do grudnia 1980 współpracował też z Telewizją Polską. W 1959 był założycielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i do 1965 przewodniczącym Sekcji Krytyków, a w 1962-65 wiceprezesem Stowarzyszenia. Artykuły, recenzje i felietony publikował w tym czasie m.in. na łamach „Stolicy” (1957-78, z przerwami) oraz „Życia Warszawy” (1956-70, z przerwami 1988-89, 1993). W 1965 otrzymał warszawskie wyróżnienie Złotą Syrenkę. W 1966-80 był członkiem Rady Kultury, a następnie wiceprzewodniczącym Rady Muzyki przy Ministrze Kultury i Sztuki. Od 1966 współpracował z „Polityką” (m.in. w 1969-81 cykl felietonów Muzyka łagodzi obyczaje) oraz „Naszym Klubem” (tu w 1971-73 cykl felietonów Muzyka, serca uradowanie). Współtworzył w 1967 Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku; w 1972 otrzymał nagrodę miasta Słupska, w 1975 obywatelstwo honorowe tego miasta. Był organizatorem radiowej akcji gromadzenia darów dla Muzeum Teatralnego w Warszawie (1966-77), zbiórki narodowej na utworzenie Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem (w 1969-76 prezes komitetu Społecznej Akcji „Atma”), wspierał także powstanie Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu (1972). W 1972 otrzymał nagrodę Złoty Mikrofon za zasługi dla rozwoju Polskiego Radia i wybitne osiągnięcia twórcze oraz tytuł „Zasłużony Mistrz Polskiego Radia”. W 1974 zainicjował powstanie, a następnie przewodniczył Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starymi Powązkami. W 1976 podpisał tzw. Memoriał 29, wyrażający protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Był członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (w 1976 wiceprezes). W 1978 został obywatelem honorowym miasta Zakopanego. Otrzymał nagrodę zespołową Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za cykl Z muzyką przez lata (1981) oraz nagrodę miasta Warszawy (1981). W 1981 organizował festiwal Chopin w barwach jesieni w Antoninie. Od 1983 był członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Kontynuując współpracę z „Polityką”, publikował cykle felietonów Uszy do góry (1983-88), Artyści wszystkich krajów... (1990-92), Z posępnego notatnika (1996-99), Okiem sępa. W 1986 doprowadził do wystawienia pomnika Ignacego Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. W 1987 został członkiem Fundacji Kultury Polskiej, w 1988 Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, a także Polskiego PEN Clubu. W tymże roku oraz ponownie w 1990 otrzymał nagrodę Victora za całokształt działalności telewizyjnej, w 1989 nagrodę Prezydenta miasta Warszawy, a w 1990 Nagrodę Kisiela. Przyczynił się do utworzenia Muzeum I.J. Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Łazienkach Warszawskich (1992). Został honorowym obywatelem miasta Warszawy (1992). W 1994 otrzymał tytuł „Najsympatyczniejszy Warszawiak”, a w 1995Warszawiak XX wieku”. W 1994 został wyróżniony nagrodą Polskiego Radia Diamentowy Mikrofon. W 1995 także dzięki jego staraniom sprowadzono do Warszawy prochy ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Od 1997 prowadził w Radziejowicach pod Poznaniem letnie festiwale muzyczne pt. Spotkania ze sztuką. W 1998 powołał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973), Krzyżem Oficerskim (1980) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1995) Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (1971), Honorową Odznaką miasta Poznania (1975), odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1978), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1979), złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (1987), dyplomem honorowym „Za Zasługi dla Dziennikarstwa” (1987), Medalem 400-lecia Stołeczności Warszawy (1997). Zmarł 30 grudnia 1999 w Warszawie.

Twórczość

1. Sztuka pod dyktaturą. [Szkice]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska 1939, 140 s.

Zawartość

Atmosfera; D’Annunzio-Marinetti; Muzyka; Plastyka; Architektura; Caffè Greco; Teatr; Literatura i poezja; Finale.

2. Godzina policyjna. Powieść. Warszawa: Wydawnictwo „Panteon 1948, 219 s. Wyd. nast. zredagował i posłowiem opatrzył R. Stiller. Kraków: Etiuda 2002.

3. Opowieści Hoffmanna. [Libretto do opery; współautor:] L.J. Kern. [Muzyka:] J. Offenbach. Prapremiera: Bytom, Opera Śląska 1949.

4. Warszawska premiera. Opowieść filmowa napisana przez J. Waldorffa według scenariusza filmu, do którego pomysł dała M. Zimińska, a którego autorami są J. Rybkowski, S. Różewicz i J. Waldorff. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1951, 132 s. Por. poz. .

5. Warszawska premiera. Scenariusz filmowy wg pomysłu M. Zimińskiej. [Współautorzy:] J. Rybkowski, S. Różewicz. Ekranizacja 1951. Por. poz. .

Dotyczy dziejów opery „Halka” S. Moniuszki.

6. Moniuszko. [Szkic biograficzny]. [B.m.w.] 1952, 12 s., powielone.

7. Malutki. (Dramat w 1 akcie urzędowym). Przekrój 1953 nr 448 s. 11.

8. Dwie armaty. [Humoreski]. Warszawa: Czytelnik 1955, 146 s. Wyd. 2 tamże 1957.

Zawartość

Czeremcha [powst. 1939]; Paryż Północy; Faust; Gwałt w świetle historii; Pijany Guzik; O psie Moniki, kurku Dominiki i niechlujstwie; Tajemnicza kupa śmiechu; Na Wawel, na Wawel; Widowidło kobietnicy; Audycja popularna; Fale wysokiej kultury; Stulecie elektryczności; O, Warszawo!...; Dwie armaty; Ostatki; Dzieci na kredyt; Honor i krew; Wyprawa na łosie; Skandal w trzech odsłonach; Ministerstwo przesady; Młoda kadra (wykonywane przez Irenę Kwiatkowską w warszawskim Teatrze Satyryków); Wesele; Romeo dał noce; Trudna miłość; Prasa doskonała (czytane w programie kabaretu literackiego „Wieczory u Stańczyka”); Odpoczynek w Zakopanem; Historia muzyki.

9. Sekrety Polihymnii. [Felietony]. Warszawa: Iskry 1956, 323 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 1963, wyd. 4 1967, wyd. 5 poprawione i rozszerzone 1971, wyd. 6 1978, wyd. 7 uzupełnione 1989, wyd. 8 pt. Ósme sekrety Polihymnii 1997.

Przekłady

czeski

Hudba a jeji tajemstvi. [Przeł. i oprac.] J. Markl. Praha 1961.

estoński

Eesti raamat. Tallin 1969.

litewski

Polihimnijos pasloptys. [Przeł.] S. Svolkenyte. Vilnius 1977.

niemiecki

Geheimnisse der Polyhymnia. [Przeł.] L. Fahlbusch. Berlin 1963.

10. Czarna Mańka. [Libretto musicalu]. [Muzyka:] J. Lutowski. Prapremiera: Katowice Teatr Śląski 1959.

11. Gorzka sława. [Współautor:] L. Gradstein. Warszawa: Czytelnik 1960, 235 s.

Wspomnienia o K. Szymanowskim.

12. Zbuntowane uszy. [Felietony]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 252 s. Wyd. 2 tamże 1968.

13. Harfy leciały na północ. [Szkice wspomnieniowe]. Warszawa: Czytelnik 1968, 227 s. Wyd. nast. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1970, 229 s.

14. Diabły i anioły. [Szkice muzyczne]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1971, 316 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 [zmien.] pt. Diabły czy anioły 1988. Przedruk zob. poz. (t. 3).

15. Ciach go smykiem! Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1972, 413 s.

Felietony muzyczne, publikowane głównie na łamach „Świata” w 1957-1969.

16. Jan Kiepura. [Biografia]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1974, 93 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 poprawione 1976, wyd. 3 1988; Tarnów: Empol 2002.

Zawiera też zestawienia: W. Surzyński: Nagrania płytowe Jana Kiepury; Filmy z Janem Kiepurą.

17. Mazowsze. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego. XXVI-lecie. Warszawa: Interpress 1974, 46 s.

18. Taniec życia ze śmiercią. [Szkice wspomnieniowe]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1978, 271 s. Wyd. 2 tamże 1984. Przedruk zob. poz. (t. 6).

Zawiera część szkiców z książki Harfy leciały na północ, zob. poz. .

19. Moje cienie. [Szkice wspomnieniowe]. Warszawa: Czytelnik 1979, 269 s.

20. Serce w płomieniach. Opowieść o Karolu Szymanowskim. Warszawa: Iskry 1980, 118 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione i poszerzone Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 191 s.; wyd. z podtytułem Słowo o Szymanowskim Warszawa: Iskry 1998.

21. Wielka gra. Rzecz o konkursach Chopinowskich. Warszawa: Iskry 1980, 171 s. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione Warszawa: Iskry 1985. Przedruk zob. poz. (t. 4).

Przekłady

japoński

Monogatari Shopan Konkuru. [Przeł.] K. Adachi. Tōkyō 1988.

22. Muzyka łagodzi obyczaje. Artykuły, recenzje, felietony. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1982, 330 s.

Felietony drukowane w „Polityce” w 1970-1980.

23. Czarne owce dla Apolla. [Szkice wspomnieniowe]. Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 310 s. Przedruk pt. Ciernie i korona zob. poz. (t. 2).

Nagrody

Dyplom honorowy Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w 1984.

24. Dolina szarej rzeki. [Szkice wspomnieniowe]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 324 s. Wyd. 2 tamże 1986. Przedruk zob. poz. (t. 7).

Nagrody

Nagroda literacka Prezydenta Warszawy w 1989.

25. Fidrek. [Wspomnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 280 s. Wyd. 2 tamże 1989. Przedruk zob. poz. (t. 8).

Nagrody

Książka Roku Warszawskiej Premiery Literackiej 1989.

26. Za bramą wielkiej ciszy. Dwieście lat dziejów Powązek. [Album]. Wybór i dokumentacja oraz podpisy pod sztychy: D. Jendryczko. Warszawa: Interpress 1990, 50 s.

27. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Poznańskie 1993-1994.

T. 1. Uszy do góry. Felietony i szkice. 1993, 367 s.

Teksty publikowane w 1980-1990 na łamach „Polityki”.

T. 2. Ciernie i korona. Wyd. 2. 1994, 356 s. Zob. poz. .

T. 3. Diabły i anioły. Wyd. 4. 1994, 425 s. Zob. poz. .

T. 4. Wielka gra. 1993, 186 s. Zob. poz. .

T. 5. Reszta jest milczeniem... [Opowieść o Cmentarzu Powązkowskim]. 1994, 144 s.

T. 6. Taniec życia ze śmiercią. 1993, 298 s. Zob. poz. .

T. 7. Dolina szarej rzeki. Wyd. 3. 1993, 330 s. Zob. poz. .

T. 8. Fidrek. 1994, 325 s. Wyd. 8. Zob. poz. .

28. Słowo o Kisielu. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Iskry 1994, 131 s. Wyd. 2 tamże 1995.

Dotyczy S. Kisielewskiego.

29. Moje lampki oliwne. [Szkice wspomnieniowe]. Warszawa: Iskry 1999, 198 s.

Adaptacje

Wesoła wdówka. Satyryczna adaptacja operetki F. Lehara. Powst. po 1950.
Maszynopis w Muzeum Teatralnym w Warszawie.
Pan Twardowski. Balet pantomima w 3 aktach. Libretto: [S. Różycka] Ordon według powieści J.I. Kraszewskiego „Mistrz Twardowski”. Scenariusz J. Waldorff. [Muzyka:] L. Różycki. Prapremiera: Warszawa, Państwowa Opera i Filharmonia 1951.
Cztery bajki. [Scenariusz baletu]. [Muzyka:] W. Lutosławski. Powst. ok. 1953. Druk fragmentów: Wilczki. „Przekrój” 1952 nr 386 s. 11; Lew i mucha. „Teatr” 1953 nr 19 s. 20-21.
Na podstawie bajek I. Krasickiego pt.Młynarz, syn jego i osieł”, „Wilczki”, „Kogut” oraz S. Trembeckiego „Lew i mucha”.

Prace redakcyjne

1. Śmierć miasta. Pamiętniki Władysława Szpilmana 1939-1945. Oprac.: J. Waldorff. Warszawa: Wiedza 1946, 204 s.
Wydane jako utwór autorstwa J. Waldorffa. Wyd. nast. tak pamiętników, jak i ich przekładów pod nazwiskiem W. Szpilmana (wydanie polskie pt. Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945. Wstęp i oprac.: A. Szpilman. Fragment pamiętnika: W. Hosenfeld. Posłowie: W. Biermann. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2000, 212 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione tamże 2001).
2. Opera Poznańska. 1919-1969. Oprac. zbiorowe, red. [i wstęp]: J. Waldorff. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 219 s.
3. Umarli... znajomi... kochani... Powązki 1790-1990 w poezji i prozie. Wybór i oprac. tekstów: B. Olszewska, H. Szwankowska, J. Waldorff. Warszawa: Polonia 1990, 320 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1960.

Wywiady

Jerzy Waldorff. Rozm. J. Radomińska. W tejże: Spotkania zapisane. Kraków 1970, wyd. 2 tamże 1973.
O starych pyrach, pantalianach i lasce króla. Rozm. W. Wiśniewski. W tegoż: Tego nie dowiecie się w szkole. Warszawa 1983.
Jam nie z roli ani z telewizji... Rozm.: A. Bernat, M. Łukaszewicz. Nowe Książki 1995 nr 1.
Honorowy kontrabas. Rozm. L.J. Kern. W tegoż: Pogaduszki. Kraków 2002.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

• [S. Kisielewski] Kisiel: O szczęśliwym Waldorffie. Tygodnik Powszechny 1972 nr 6.
Z. Florczak: Aliści...! Nowe Książki 1995 nr 1.
P. Sarzyński: Spojrzenie z matecznika. Polityka 1995 nr 6.
J. Kawiorski: Opiekun przeszłości. Tygodnik Powszechny 2000 nr 5.
J. Kurski: Aliści Waldorff. Gazeta Wyborcza 2000 nr 18.
Z. Pietrasik: Z innego świata. Polityka 2000 nr 2.
D. Szwarcman: Długodystansowiec Jerzy Waldorff. Wprost 2000 nr 2.

Godzina policyjna

Z. Lichniak. „Przegląd Powszechny1948 nr 10.
W. Żukrowski: Tętno nocy. Odra 1948 nr 50.
S. Kisielewski: Realizm ale jaki?Tygodnik Powszechny1949 nr 1, przedruk w tegoż: Z literackiego lamusa. Kraków 1979.
J.J. Lipski: Jeszcze raz o okupacji. Odrodzenie 1949 nr 15.
W. Mach: Okupacja w akwarium. Kuźnica 1949 nr 12.

Sekrety Polihymnii

J. Iwaszkiewicz: Przygody Poli. Życie Warszawy 1956 nr 240.
Z. Mycielski. „Przegląd Kulturalny1956 nr 37.
W. Malinowski. „Ruch Muzyczny1957 nr 4.

Harfy leciały na północ

J. Biernacki: Podróże Jerzego Waldorffa. Kultura 1968 nr 33.
L. Erhardt: Waldorff – jowialny gawędziarz. Nowe Książki 1971 nr 11.

Diabły i anioły

J. Iwaszkiewicz: Diabły, anioły i chochliki. Życie Warszawy 1971 nr 159.
Z. Mycielski: Jerzy Waldorff o dyrygentach. Nowe Książki 1971 nr 19.
W. Malinowski: Raczej diabły... Polityka 1972 nr 3.

Ciach go smykiem!

J. Opalski: Waldorff, czyli instytucja. Odra 1972 nr 10.
W. Odojewski: Pochwała felietonu. Na Antenie 1973 nr 129, przedruk w tegoż: Raptularz krytyczny. Lublin 1994.
B. Pociej: Sztuka felietonu. Nowe Książki 1973 nr 1.
M. Radgowski: Na czele muzycznego lobby. Polityka 1973 nr 1.

Taniec życia ze śmiercią

Z. Skowron: Barwy życia. Nowe Książki 1979 nr 7.

Moje cienie

Z. Skowron: Wspomnienia z przeszłości. Nowe Książki 1980 nr 4.
M. Wallek-Walewski: Waldorff i jego cienie. Polityka 1980 nr 3.

Serce w płomieniach

M. Jagiełło: W podróży. Sycyna 1998 nr 10.

Wielka gra

Z. Skowron: Konkursy chopinowskie. Nowe Książki 1980 nr 23.

Muzyka łagodzi obyczaje

W. Grzędzielski: Muzyka i obyczaje. Polityka 1982 nr 36.
P. Jastrzębiec: Muzyka i obyczaje. Nowe Książki 1983 nr 10.

Czarne owce dla Apolla

I. Bodnar: Dzielę się opłatkiem z cieniami. Pismo Literacko-Artystyczne 1985 nr 3.
A. Lisowski. „Odra1985 nr 9.

Dolina szarej rzeki

A. Baranowska: Odchodzenie. Kultura 1985 nr 6.
K.J. Nowak: Przemijanie. Twórczość 1985 nr 10.

Fidrek

W. Jesionowska: Arkadia doświadczeniem zamącona. Nowe Książki 1989 nr 12.
K. Koźniewski: Prosto z mostu. Polityka 1989 nr 33, polemika: J. Waldorff. Tamże nr 34.
A.A. Łuczak. „Nurt1989 nr 10.
H. Martenka: Remanenty wspomnień. Życie Literackie 1989 nr 15.

Za bramą wielkiej ciszy

H. Zaworska: Dyskretny urok śmierci. Literatura 1990 nr 10.

Słowo o Kisielu

K. Masłoń: Jerzego Waldorffa słówka o Kisielu. Rzeczpospolita 1994 nr 235.