BIO

Urodzona 29 listopada 1922 w Nowych Skalmierzycach (powiat Ostrów Wielkopolski) w rodzinie kupieckiej; córka Antoniego Teicherta i Weroniki z domu Paszak. W młodości mieszkała w Jarocinie, gdzie uczęszczała do Gimnazjum im. T. Kościuszki. W tym okresie ogłosiła pierwsze utwory literackie na łamach czasopisma młodzieży gimnazjalnej „Wici Jaroty”; debiutowała w 1937 tekstem pt. Przez moje okno... (podpisana L. Teichertówna; nr 4), w 1938 zaczęło się ukazywać jej opowiadanie pt. Skarbnik (niepodpisane; 1938 nr 1, 1939 nr 2; druk prawdopodobnie nieukończony), za które otrzymała I nagrodę w grupie młodszych uczniów w konkursie literackim, ogłoszonym przez Towarzystwo Bratniej Pomocy. Po wybuchu II wojny światowej została w grudniu 1939 wysiedlona przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa. Początkowo pracowała przez rok jako robotnica w Leśnictwie Białaczów (powiat Opoczno), a następnie jako urzędniczka w Nadleśnictwie Zaklików (obecnie powiat Stalowa Wola). Jednocześnie uczyła się na tajnych kompletach. Po wycofaniu się Niemców, we wrześniu 1944 wstąpiła ochotniczo w Lublinie do 2. Armii Wojska Polskiego. Była korespondentem wojennym, a następnie do 1947 redaktorem naczelnym wydawanej przez Dowództwo Okręgu Wojskowego Poznań gazety „Orzeł Biały”, w której publikowała artykuły i reportaże (pod pseudonimem L. Tkacz). Otrzymała liczne odznaczenia wojskowe, m.in.: srebrny medal Zasłużony na Polu Chwały (1945), Zwycięstwo i Wolność (1946) oraz radziecki medal Za Pobiedu (1946). W 1946 wyszła za mąż za Mariana Wadeckiego (rozwiedzeni). W 1947 wystąpiła z wojska i zamieszkała w Warszawie. W 1948-55 pracowała jako reporterka działu krajowego w „Polsce Zbrojnej”, a później w „Żołnierzu Wolności” (podpisana m.in.: L. Tkacz, slw.). Równocześnie uczęszczała do dwuletniego Dziennikarskiego Studium Zawodowego, które ukończyła w 1950. W 1948-56 pełniła funkcję członka, a potem przewodniczącej komitetu obwodowego Frontu Jedności Narodu. Od 1952 należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1955 pracowała w redakcji biuletynu Ośrodka Prasowego V Światowego Festiwalu Studentów w Warszawie. W 1957-1959 była redaktorem kolumny kobiecej w tygodniku „Granice”, później pracowała w Wytwórni Filmowej Czołówka, a w 1964-68 w „Głosie Żołnierza” jako redaktor literacki (tu też teksty pod pseudonimami: L. Tkacz, slw.). Publikowała następnie w gazecie Ligi Obrony Kraju „Czata” (1969-74). Od połowy lat pięćdziesiątych pisała także utwory dla młodzieży. Prowadziła również działalność społeczną jako opiekun (1958-62), a następnie kurator społeczny (do 1967) przy sądzie dla nieletnich. Od 1968 była członkiem Związku Literatów Polskich. W 1978-80 prowadziła lekcje wychowawcze w Szkole Podstawowej im. L. Kruczkowskiego w Warszawie. W 1984 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1968) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975). Zmarła 25 grudnia 1998 w Warszawie.

Twórczość

1. Na wysuniętym posterunku. [Opowiadania dla żołnierzy]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 97 s.

Zawartość

Wstęp. — Głupi; Lekka Kawaleria; Dwie „zojdy” siana; Michalakowa spółdzielnia; Na wysuniętym posterunku.

2. Z kroniki żołnierskiej sławy. [Opowiadania dla żołnierzy]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 92 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. — Najmłodszy żołnierz; Z książką w plecaku; Przyczółek; Ścieżka sapera; W obliczu wroga; Woda; Kopciuch szeregowca Hawełka.

3. Opowieść Pyrki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1957, 237 s. Wyd. nast. łącznie z Odpowiadać nie mogę zob. poz. .

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

4. Odpowiadać nie mogę. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1959 [właśc. 1958], 216 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Odpowiadać nie mogę tamże: 1971, 418 s., wyd. 2 [!] 1976.

5. Historia prawie autentyczna. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1960, 331 s. Wyd. 2 tamże 1963.

6. Bez drogowskazu. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1961, 289 s.

Cz. 3 cyklu; cz. 1-2 zob. poz. , .

7. Adam i Ewa. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1962, 217 s. Wyd. 2 łącznie z Ewa, Adam i reszta zob. poz. .

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

8. Ewa, Adam i reszta. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1964, 178 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Ewa, Adam i reszta tamże: 1968, 382 s., wyd. 2 1974.

9. Miecz Gościwita. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1966, 186 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Cz. 1 cyklu; cz. 2-3 zob. poz. , .

10. Nad Nysą Łużycką. 1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 182 s.

Popularna opowieść historyczna.

11. W rodzinnym gnieździe. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1968, 258 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

12. Od pierwszego wejrzenia. [Opowiadania dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1969, 146 s.

Zawartość

Irka; Hania; Krystyna; Henryk; Jola.

13. Budziszyn. Kwiecień 1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 30 s.

Popularna opowieść historyczna.

14. Wyzwolenie Pragi. 1944. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 142 s.

Popularna opowieść historyczna.

15. Lestek. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1971, 202 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

16. Pod Budziszynem. 1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 175 s.

Popularna opowieść historyczna.

17. Przez ogień i wodę. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1972, 164 s.

18. Egzamin niedojrzałości. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1974, 168 s. Wyd. 2 tamże 1980 [właśc. 1979].

W metryce wyd. 2 mylnie podano r. wyd.: 1978.

19. Nad Turią i Bugiem. 1944. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 143 s.

Popularna opowieść historyczna.

20. Generał K. Świerczewski „Walter” 1897-1947. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 200 s.

Popularna opowieść historyczna.

21. W miasteczku pod wiatrakiem. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1977, 258 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975, 1976, 1979, 1989.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (A. Szałagan).

Historia prawie autentyczna

K. Kuliczkowska: Historia autentyczna. Nowe Książki 1961 nr 8, przedruk w tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970.
J.S.: Dziennikarz na froncie. Żołnierz Wolności 1963 nr 3.
S. Frycie: Pamiętnik minionych dni. Widnokrąg 1964 nr 11.
S. Frycie: Historia prawie autentyczna” Saturniny Leokadii Wadeckiej. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Ewa, Adam i reszta

H. Skrobiszewska. „Nowe Książki1965 nr 13.

Przez ogień i wodę

G. Skotnicka: Z perspektywy lat. Nowe Książki 1973 nr 3.

Egzamin niedojrzałości

B. Zaborowska: W Zakrzówku i gdzie indziej... Nowe Książki 1975 nr 5.

W miasteczku pod wiatrakiem

S. Grabowski: Jaki jesteś nastolatku?Nowe Książki1977 nr 14.