BIO

Urodzony 11 marca 1933 w Żyrardowie; syn Leona Waczków, urzędnika, i Stanisławy ze Smogorzewskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie ukończył szkołę podstawową. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Elblągu; w 1951 zdał maturę w tamtejszym liceum. Następnie studiował polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Debiutował w 1954 przekładem wiersza S. Szczipaczowa pt. Nie widzą siebie przestrzenie zamglone..., ogłoszonym w tygodniku „Dookoła świata” (nr 5). Uczestniczył w studenckim życiu kulturalnym: współpracował jako aktor i autor tekstów ze Studenckim Teatrem Satyryków oraz z Centralnym Klubem Studentów Warszawy Hybrydy, którego był też współzałożycielem i w 1957-58 pierwszym kierownikiem. W 1956 uzyskał magisterium z zakresu polonistyki na UW. W 1958 był członkiem kolegium redakcyjnego dwutygodnika „Współczesność”. W 1959-61 pracował jako instruktor kulturalny Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Wiersze, przekłady z języka rosyjskiego i recenzje drukował m.in. na łamach „Współczesności” (1956-57, 1962-70), „Itd” (1962-70, z przerwami), „Literatury Radzieckiej” (1962-64, 1967-68), „Zwierciadła” (1964-84, z przerwami), „Radaru” (1966-71) i „Poezji” (1965-70). W 1959-71 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1962-64 pełnił funkcję przewodniczącego Federacji Jazzowej. W tym samym czasie pracował w dziale artystycznym Telewizji Polskiej. Był autorem m.in. montaży poetyckich (od 1962) oraz cyklicznych programów: Klub Młodzieżowy »Proton« (1963) i Śpiewki stare ale jare (1964-69), za które otrzymał nagrodę Prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1968. W 1964 należał do zespołu redakcyjnego czasopisma „Itd”. W 1965-69 przebywał w Pradze czeskiej, gdzie redagował kwartalnik Międzynarodowego Związku Studentów „Jeune Cinéma et Théatre”; ogłaszał tu także artykuły (m.in. pod pseudonimem Zef You). Nadsyłał również korespondencje do tygodnika „Itd”. Poznał język i kulturę Czech i Słowacji. Po powrocie do Polski wszedł w skład zespołu redakcyjnego tygodnika „Ekran”; do 1973 zamieszczał tu liczne recenzje filmowe. W 1969-91 był członkiem Związku Literatów Polskich; w 1970-71 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Tłumaczy przy Zarządzie Głównym Związku. W 1971 rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Literatura na Świecie”; ogłaszał tu liczne artykuły, recenzje i tłumaczenia z języka czeskiego, słowackiego, francuskiego i rosyjskiego (też pod pseudonimami: Adam Paryski, Andrzej Paryski, Jan Popielak). Przekłady, artykuły i recenzje drukował w tym czasie m.in. także na łamach czasopism: „Scena” (1970-77, 1983, 1986), „Literatura” (1974-81, z przerwami, 1985, 1990), „Nowy Wyraz” (1974-77), „Poezja” (1974-77, 1986), „Tygodnik Kulturalny” (1975-79, 1986-89) i „Literatura Radziecka” (1979-82, 1985-87). W 1974 otrzymał za osiągnięcia translatorskie nagrodę Pegaza, przyznaną przez Klub Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku. W 1988 doktoryzował się na podstawie monografii Franciszek Halas (promotor prof. Halina Janaszek-Ivaničková). W 1990 został wyróżniony nagrodą im. P.O. Hviezdoslava, przyznaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Słowackich. W 1991 wstąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wiele podróżował po Europie, wielokrotnie był we Francji. Zmarł 15 grudnia 2005 w Warszawie.

Twórczość

1. Rzecz jasna noc. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1971, 45 s.

2. Franciszek Halas. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1980, 121 s.

Rozprawa doktorska.

3. Paul Éluard. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1983, 123 s.

4. O sztuce przekładu. Podkowa Leśna: Aula 1998, 171 s.

Pierwodruk głównie w „Literaturze na Świecie”.

Zawartość

Zamiast wstępu. — Babeliada: Dopóki się nie zna sposobu; To proste, ale...; Rozwiązywanie języka; Lekcja chłopa paryskiego; Mistyfikacja; Plagiat; Podmiot liryczny; Wiedza; Roboty; Przekład nie jest tłumaczeniem tekstu; Pisać tak, jak się mówi; Przekład filmowy; Niewolnik i rywal; Przesłanie z Tetowa; „Ulica ciemnych machinacji”; Rozgryzanie Pilařa, czyli o istocie poety-tłumacza; Gra podobieństw i różnic; Wielemir czy Welimir; „nocne TAŃCE WIECZYSTEGO”; Ryzyko, — Nad Tuwimowską „Lutnią Puszkina”.

Przekłady

1. L. Novomeský: Romboid. [Wiersze]. Wybrał i przeł. J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 46 s.
2. V. Havel: Puzuk, czyli uporczywa niemożność koncentracji. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr Scena Kameralna 1969.
3. K. Mácha: Maj. Wybór poezji. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 144 s.
4. M. Válek: Z głową w ogniu. [Wiersze]. Wybór i przekł. J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 43 s.
5. A. Sládkovič: Maryna. [Wiersze]. Przeł. i wstępem opatrzył J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 99 s.
6. Z. Pluhář: Ostatnia przystań. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 275 s.
7. K. Havlíček-Borovsky: Tyrolskie elegie. Wybór wierszy. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 141 s.
8. O. Pavel: Śmierć pięknych saren. [Opowiadania]. Przeł.: A. Czcibor-Piotrowski, J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 217 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1978; wyd. 3 Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1988; wyd. [4] Warszawa: Muza 1998; wyd. [5] pt. Śmierć pięknych saren; Jak spotkałem się z rybami. Izabelin: Świat Literacki 2004, 217 s.
W 1998 A. Piotrowski podpisany: A. Czcibor-Piotrowski. — W przekładzie J. Waczkowa: Jak spotkałem się z rybami s. 95-215.
9. V. Vančura: Gardłowa sprawa, albo Przysłowia. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 165 s.
10. A. Błok: Dwunastu. [Poemat]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1977, 43 s.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
11. J. Drda: W gospodzie u wodnika. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977, 124 s.
12. E. Petiška: Noce poślubne. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1977, 302 s.
13. J. Středa: Noc wigilijna. Według N. Gogola. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Poznań, Scena Młodych 1977.
14. Dikobraz-Roháč: Humor znad Wełtawy i Wagu. Wybór tekstów i rysunków: H. Müllerowa. Przeł. z czeskiego: J. Waczków, ze słowackiego: E. Witwicka, J. Waczków. Przedmowa: J. Bešta, P. Ban. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978, 147 s.
15. J. Drda: Bajki czeskie. Posłowie: B. Lubosz. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1978, 301 s. Wyd. 2 tamże 1983.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Literatura na Świecie” w 1979 za najlepszy przekład w 1978.
16. V. Holan: Płacz symbolów. [Wiersze]. Wybór i wstęp J. Waczków. Przeł.: M. Grześczak, J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 254 s.
17. P. Horov: Podziemna rzeka. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Nawrocki. Przeł.: W. Nawrocki, A. Piotrowski, J. Waczków. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1978, 143 s.
18. J. Mokoš: Mrużek, Rużek i Teresica. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Lublin, Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena 1978.
19. R. Fábry: Ja to ktoś inny. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posłowie: J. Waczków. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 194 s.
20. J. Prévert: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i oprac. J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 109 s.
21. Lautréamont: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i oprac. J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 94 s.
22. S. Rakus: Żebracy. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 112 s.
23. V. Závada: Nocne czuwanie. [Wiersze]. Wybór i wstęp J. Waczków. Przeł.: M. Grześczak, A. Czcibor-Piotrowski, J. Waczków. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1983, 199 s.
24. L. de Camões: Poezje wybrane. Wyboru dokonał i oprac. [oraz wstępem opatrzył] J. Waczków. [Przeł.:] K. Rodowska, J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 118 s.

Nagrody

Wyróżnienie Funduszu Literatury w dziedzinie przekładu za rok 1984 dla J. Waczkowa i K. Rodowskiej.

Zawartość

Tu też 2 przekłady Luzjady: Pieśń dziewiąta (fragment); Pieśń dziesiąta (fragment) A. M-skiego i E. Porębowicza.
25. T. Janovic: Telejeleń. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Wydawnictwo Współczesne; Łódź: Państwowa Agencja Reklamowa 1985, 47 s.
26. J. Pišta: Disc-Jocker. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Tarnów, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego 1985.
27. J. Topol: Godzina miłości. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Wrocław, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur1986.
28. M. Valek: Wyprawa do Tramatarii. Wiersze dla dzieci. Przeł.: A. Czcibor-Piotrowski i J. Waczków. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1986, 79 s.
29. A. Rybnikow: Ocean niespokojny. Libretto: A. Wozniesienskij. Wystawienie: Chorzów, Teatr Rozrywki 1987.
30. J. Stacho: Czytanie w prochu. [Wiersze]. Wybór: M. Sprusiński. Przekł., wstęp J. Waczków. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1987, 171 s.
31. R. Weiner: Martwa natura z pójdźką... [Wiersze]. Wybór, przekł. i posłowie: J. Waczków. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 86 s.
32. J.-C. Brisville: Spotkanie pana Kartezjusza z panem Pascalem młodszym. Wystawienie: Wrocław, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur1988.
33. P. Dobšinskiý: Bajki słowackie. Wstępem opatrzył W. Nawrocki. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1988, 297 s.
34. P. Jaroš: Tysiącletnia pszczoła. [Powieść]. Przeł.: A. Czcibor-Piotrowski, J. Waczków. Wstępem opatrzył A. Nawrocki. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1988, 454 s.
35. B. Pasternak: Życie moja siostra. [Wybór wierszy]. Kraków: Miniatura [1990], 46 s.
36. J. Hašek: Dole i niedole dzielnego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [Powieść]. [Red. przekł. i przedmowa] J. Waczków. T. 1-4 [w 2 vol.]. Warszawa: Książka i Wiedza 1991, 507 + 346 s.

Zawartość

[Vol. 1:] T. 1. [Na tyłach]; T. 2. [Na froncie]. — [Vol. 2:] T. 3. Sławetne lanie; T. 4. Ciąg dalszy sławetnego lania.
37. J. Skácel: Godzina między psem a wilkiem. [Wiersze]. Wybór i przekł. J. Waczków. Podkowa Leśna: Spółka Poetów; Nakład A.S. Jagodzińskiego 1991, 52 s.
38. A. Breton: Nadja. [Powieść]. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 57 s.
39. F. Calvi: Życie codzienne mafii od roku 1950 do naszych dni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993, 232 s.
40. K. Fiszer: Bajka o dwóch śmieszkach wg M. Zinnerovej. Wystawienie: Toruń, Teatr Lalki i Aktora „Baj Pomorski 1993.
41. J. Hašek: Gdy się serce roznamiętni... Satyrikon erotyczny z niespodziankami. [Opowiadania]. Wybrał i przeł. J. Waczków. Warszawa: Czytelnik 1993, 206 s.
42. J. Marais: Opowieści z mego życia. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1993, 249 s.
43. L. Aragon: Cipa Ireny. Z cyklu „Obrona nieskończoności”. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1994, 83 s.
44. D. Mitana: Nocne wiadomości. Opowiadania. Wybór: A.S. Jagodziński. Przeł.: J. Bukowski, A.S. Jagodziński, J. Waczków. Warszawa: Świat Literacki 1994, 144 s.
45. Mysia Kapotka i inne bajki słowiańskie. Ze zbiorów P. Dobšinského. Wybrała i oprac. E. Slobodova. Z języka słowackiego przeł.: A. Czcibor-Piotrowski, J. Waczków. Warszawa: Kalliope 1994, 120 s.
46. G. Ajgi: Zeszyt Weroniki. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posłowie: J. Waczków. Warszawa: Świat Literacki 1995, 142 s.
47. P. Kohout: Kacica. [Powieść]. Warszawa: Muza 1995, 493 s.
48. E. Rostand: Cyrano de Bergerac. Wystawienie: Białystok, Białostocki Teatr Lalek 1996.
49. A. Rybników: Ocean niespokojny. Libretto: A. Wozniescenski. Przeł. J. Waczków. Wystawienie: Chorzów, Teatr Rozrywki 1996.
50. R. Gary: Edukacja europejska. [Powieść]. Warszawa: Wiedza i Życie 1997, 208 s.
51. N. Gogol: Złote trzewiczki wg opowiadania Noc wigilijna. Adaptacja: J. Streda. Przeł. J. Waczków. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Lalki i Aktora „Miniatura 1997.
52. M. Gourg: Michał Bułhakow 1891-1940. Mistrz i jego los. Warszawa: Czytelnik 1997, 251 s.
53. B. Hrabal: Cierpienia starego Wertera. Dialog 1997 nr 7 s. 23-59.
54. V. Szentalinski: Tajemnice Łubianki. Przeł.: H. Chłystowski, M. Kotowska, J. Waczków. Warszawa: Czytelnik 1997, 414 s.
55. B. Hrabal: Kain; Bambino di Praga; Jarmilka. [Opowiadania]. Izabelin: Świat Literacki 1998, 118 s.
56. H. Troyat: Rasputin. [Biografia]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1998, 164 s.
57. K.H. Ben: A ty co zbierasz? [Opowieść]. Wrocław: Siedmioróg 1999, 30 s.
58. Gudule: Ratunku, jestem niewidzialna! [Opowieści dla dzieci]. Wrocław: Siedmioróg 1999, 93 s.
59. A. de Musset, G. Sand: Gamiani, czyli Dwie rozpustne noce. [Powieść]. Przeł.: R. Stiller i J. Waczków. Warszawa: Rekontra 1999, 70 s.
60. M. Pečko: Po rozum do głowy. Przeł. J. Waczków. Teksty piosenek: W. Szelachowski, E. Sielicki. Adaptacja: Z. Lisowski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Lalek „Guliwer 1999.
61. L. Thierry: Czy Kasia to chłopak? [Powieść]. Wrocław: Siedmioróg 1999, 139 s.
62. L. de Camões: Liryki najpiękniejsze. Przeł. J. Waczków, K. Rodowska. Toruń: Algo 2000, 46 s.
63. B. Hrabal: Rozpirzony bęben. Opowieści wybrane. Wybór i przekł. J. Waczków. Warszawa: Czytelnik 2000, 157 s. Wyd. 2 tamże 2005.
64. J.P. Sartre: Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z nieukończonej monografii. Wybrał W. Sadkowski. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2000, 347 s.
65. S. Beria: Beria mój ojciec. W sercu stalinowskiej władzy. [Publicystyka]. Przedmowa i przypisy: F. Thom. Przeł. z francuskiego J. Waczków. Warszawa: Magnum 2001, 431 s.
66. I. Obermannowa: Dziennik szalonej mężatki. [Powieść]. Warszawa: Veda 2002, 195 s.
67. Ch. Vandendale: Z czego śmieją się młodzi ludzie na świecie. [Anegdoty] Warszawa: Siedmioróg 2002, 159 s.
68. J. Akim [i in.]: Dobre obyczaje. Ilustracje M. Gubska. [Wierszyki dla dzieci]. Zielona Góra: E. Jarmołkiewicz 2003, 55 s.
69. G. Doré: Dzieje Świętej Rusi malownicze i karykaturalne na podstawie tekstów kronikarzy i historyków: Nestora, Sylwestra, Kramzina etc. w 500 rysunkach z komentarzami przedstawił G. Doré. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2003, 111 s.
70. P. Vilikovský: Wiecznie zielony... [Szkice literackie]. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2004, 121 s.
71. H. Pawlowská: Zdesperowane kobiety postępują desperacko. [Powieść]. Warszawa: W.A.B. 2005, 134 s.

Prace redakcyjne

(W poz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , także przekł. J. Waczkowa).

1. Drzewo rośnie zielono. Wiersze młodych poetów czechosłowackich. Wybór i słowo wstępne J. Waczków. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1969, 207 s.
2. M. Sorescu: Punkt widzenia. [Wiersze]. Zebrała i przeł. I. Harasimowicz. Red. J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 52 s.
3. R. Rożdiestwieński: Dom i inne wiersze. Wybrał J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 48 s.
4. G. Ajgi: Noc pierwszego śniegu i inne wiersze. Wybrali: J. Waczków i W. Woroszylski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 80 s.
5. Śpiewki stare, ale jare. [Oprac.] J. Waczków. Oprac. muzyczne: T. Suchocki. [Antologia]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 398 s.
6. V. Sosjura: Czerwona zima. Poezje z lat 20-tych. Wybór i wstęp J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 37 s.
7. V. Holan: Płacz symbolów. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 294 s.
8. V. Vančura: Opowieści przekorne. [Opowiadania]. Wybór J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 294 s.
9. J. Wolker: Ballada o śnie. [Wiersze]. Wybór J. Waczków. Wstęp i przypisy: B. Lubosz. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1978, 154 s.
10. Antologia poezji radzieckiej. Wiersze stu narodów. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. Waczków. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 446 + 489 s.
11. J. de la Fontaine: Poezje wybrane. Wybór i wstęp J. Waczków. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 118 s.
12. D. Samojlov: Poezje wybrane. Wybrał i oprac. J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 118 s.
13. Antologia poezji słowackiej. Red. poetycka i oprac. J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 609 s.
14. Nadrealizm europejski. Antologia poetycka. Wybór i oprac. J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 170 s.
15. V. Britaniszski: Przestrzeń otwarta. [Wiersze]. Wybór i wstęp J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 56 s.
16. F. Halas: Imagena. [Wiersze]. Wybór, wstęp red. J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 255 s.
17. Nový tanec la-ba-da. Polské povidky. Výbor ze současné polské povidkove Avorby. [Antologia]. [Oprac.] J. Waczków. [Przeł.] A. Balajkova. Praha: Melantrich 1982, 182 s.
18. J. Wolker: Gorączka zielone ślepia ma. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Waczków. Wstęp: K. Rusinek. Warszawa: Czytelnik 1985 [właśc. 1986], 159 s.
19. J. Seifert: Poezje wybrane. Wstęp: J. Pilař. Wybór i posłowie: J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986, 157 s.
20. B. Pasternak: Poezje wybrane. Wybór, wstęp, nota biograficzna: J. Waczków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 137 s.
21. P. Bunčak: Z tobą i sam. [Wiersze]. Wybór i wstęp J. Waczków. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1988, 172 s.
22. Odarci ze skóry. Miniantologia różnych odmian nadrealizmu czeskiego i słowackiego. [Wiersze]. Wybrał i zestawił J. Waczków. Kraków: Miniatura 1989, 70 s.
23. G. Ajgi: Pola — sobowtóry. Wiersze 1954-1994. Wybór i red. poetycka: J. Waczków i W. Woroszylski. Przeł.: E. Balcerzan. Poznań: a5 1995, 251 s.
24. M. Rufus: Wyznanie miłości. Wybór wierszy. Wybór, posłowie: J. Waczków. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kultury 1995, 90 s.
25. J. Seifert: Być poetą. Wybór liryków. Wybrał i wstępem poprzedził J. Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 264 s.
26. P.O. Hviezdoslav: Dzieci Prometeusza. Wybór i posłowie J. Waczków. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 1999, 312 s.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. , , , , , , , , , , 31, 36, 37, 41, 46, 59.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2002.

Wywiady

Każdy utwór stawia inne wymagania. Rozm. T. Jastrun. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 44.

Ogólne

Artykuły

W. Britaniszski: Herold rosyjskiej liryki romantycznej. Literatura Radziecka 1979 nr 7 [o twórczości przekładowej J. Waczkowa z literatury rosyjskiej].
A. Gardziejewski: Tłumacza przygoda z bajką. O polskim przekładzie „Bajek czeskich” J. Drdy; M. Grześczak: Szkic do portretu... Literatura na Świecie 1980 nr 2.
A. Olędzka-Frybesowa: Przekład jako interpretacja. Literatura na Świecie 1982 nr 7 [J.A. Rimbaud: „Statek pijany”, w przekł. [Z. Przesmyckiego] Miriama, A. Ważyka, J. Waczkowa].
H. Tumolska: O ważniejszych polskich przekładach „Dwunastu” A. Błoka. Acta Universitatis Lodziensis 1982 nr 9 [m.in. dot. przekł. J. Waczkowa].
W. Nawrocki: Uwagi o Józefa Waczkowa przekładzie „Przygód dobrego wojaka Szwejka, polemika J. Waczków: Jeszcze „trzy grosze. Literatura na Świecie 1986 nr 4.
M. Grześczak: Waczków czecho-słowacki. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 22 [dot. pracy przekładowej].
P. Łuszczykiewicz: Sztuka translatorska, sztuka translatologiczna. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 [dot. pracy przekładowej].

Rzecz jasna noc

T. Nyczek: Wiersze, wiersze! ... Szukające rzeczy. Życie Literackie 1971 nr 17.
B. Żukrowski: Autentyzm, czyli tęsknota do natury. Nowe Książki 1972 nr 3 [m.in. dot. J. Waczkowa].

Franciszek Halas

W. Natanson: Na grudce ziemi. Twórczość 1980 nr 11.
K. Pieńkosz: I co?Literatura1980 nr 43.
A. Piotrowski: Szkic do portretu Franciszka Halasa. Nowe Książki 1980 nr 12.
E. Madany: Halas po trzydziestu latach. Literatura na Świecie 1981 nr 3.
K. Kardyni-Pelikanova. „Slavia”, Praha 1982, nr 3/4.

Paul Éluard

W. Natanson: Éluard i jego paradoksy. Nowe Książki 1983 nr 11.
M. Grześczak. „Literatura na Świecie1985 nr 1.

O sztuce przekładu

J. Gromadzki: Problemy przekładu. Nowe Książki 1999 nr 4.

V. Holan: Płacz symbolów

J. Baluch: Holan po polsku czytany. Literatura na Świecie 1980 nr 2 [m.in. recenzja przekł.: V. Holan: Płacz symbolów].

J. Prevért: Poezje wybrane

T. Komendant: Prévert po polsku. Literatura na Świecie 1981 nr 7.

L. de Camões: Poezje wybrane

A. Kłobucka, G. Misiorowska, H. Morstyn: Coś ty uczynił polskim tłumaczom Comõesie?Poezja1985 nr 11.

J. Hašek: Dole i niedole dzielnego wojaka Szwejka podczas wojny światowej

Tłumaczyć, czy nie tłumaczyć? Dwugłos o nowym przekładzie „Szwejka”: M. Kasz: Ratować przed kastracją; A. Szymański: Rad tego niechaj, czego mieć nie możesz. Przegląd Tygodniowy 1983 nr 26.

Antologia poezji słowackiej

A. Gordziejewski: Antologia spełnionych życzeń. Literatura na Świecie 1983 nr 7 [dot. oprac.: Antologia poezji słowackiej].

J. Seifert: Poezje wybrane

A. Czcibor-Piotrowski: Słodkie nieszczęście... Poezja 1988 nr 6.
A. Gordziejewski: Polski tomik Seiferta. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9.

B. Pasternak: Poezje wybrane

J. Gondowicz: Mimesis i czary. Literatura na Świecie 1988 nr 3.