BIO

Urodzony 9 lipca 1930 w Wołominie; syn Czesława Wita Przypkowskiego, inżyniera, i Heleny ze Strzałkowskich. Do 1936 mieszkał wraz z rodziną w Gdyni, a następnie w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie. Był członkiem Szarych Szeregów. W 1943-44 uczył się na tajnych kompletach gimnazjalnych, a po wojnie w Gimnazjum i Liceum oo. Marianów w Warszawie (1946-49). Należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Po zdaniu matury, studiował w 1949-52 prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1950 ożenił się z Ireną Siwińską (rozwód 1975). W 1953-62 pracował jako urzędnik w Centralnym Urzędzie Geologii. Równocześnie zaczął rozwijać twórczość literacką; w 1953 otrzymał wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki przy udziale Związku Literatów Polskich (ZLP) za napisany wspólnie z Wiesławem Nowakowskim utwór dramatyczny pt. Podejrzany. Na łamach prasy debiutował w 1961, publikując w „Życiu Literackim” cykl reportaży literackich z rejsu do Indonezji, Japonii, Chin i na Malaje pt. Listy z mórz (nr 5, 7, 10, 13-17, 20, 25, 27). W późniejszych latach również dużo podróżował, m.in. do Izraela (1962), Stanów Zjednoczonych (1966), Afryki Zachodniej (1968), a także po Europie. W 1961 był zatrudniony jako sekretarz redakcji czasopisma „Technika Poszukiwań”. W 1960-70 działał w Klubie Marynistów Polskich, którego był współzałożycielem, pełnił też funkcje sekretarza generalnego (1968-72) i wiceprezesa (1972-75) Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Artykuły i prozę publikował m.in. na łamach „Tygodnika Morskiego” (1966-68). W 1970 został członkiem ZLP. Od tego roku zajął się wyłącznie pracą literacką. W 1972-81 był członkiem kolegium redakcyjnego i stałym felietonistą miesięcznika „Barwy” (tu m.in. w 1975 i 1981 cykl Z książek i nie tylko), współpracował też z tygodnikiem „Żołnierz Polski”. W 1978 otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia. W 1978-80 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego (do 1981) Komisji Współpracy z Wojskiem Zarządu Głównego ZLP. Był też sekretarzem Komisji Współpracy z Centralną Radą Związków Zawodowych. W 1981-88 przewodniczył radzie redakcyjnej miesięcznika „Nike”, w którym od 1979 publikował także prozę, artykuły, reportaże i felietony. W 1982 był współzałożycielem, od 1983 członkiem Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, a następnie do 1989 członkiem Rady Krajowej. W 1983-89 współpracował z tygodnikiem „Argumenty”; zamieszczał tu reportaże i prozę. W 1983-90 należał do nowego ZLP; był współautorem jego statutu; w 1984-86 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Związku. Od 1986 był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju i współorganizatorem, odbywającego się w Warszawie Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata. W 1986-89 wchodził w skład Narodowej Rady Kultury. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1970), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980). Mieszkał w Zalesiu Górnym pod Warszawą. Zmarł 27 listopada 2013 w Piasecznie

Twórczość

1. Podejrzany. [Utwór dramatyczny; współautor:] W. Nowakowski. Powst. przed 1953.

Pierwotny tytuł: Sprawa personalna.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Związku Literatów Polskich i Ministerstwa Kultury i Sztuki na sztukę teatralną poświęconą 10-leciu Polski Ludowej w 1953.

2. Zwykły rejs. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1962, 189 s.

3. Gdzieś we Francji. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 533 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1969, wyd. 3 1973, wyd. 4 1984.

4. Oni byli wszędzie. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 225 s.

Zawartość

Oni byli wszędzie; Madonna ze slipingu; Herr Doktor Krauss; Colette, biedne dziecko; Uśmiech; Arsenał; Nasz przyjaciel Mage; Flik; Gwiazdy świecą nocą.

5. Ulica Miłosierdzia. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 281 s.

6. Gdy wrócisz do Montpellier... [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 257 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1977.

7. Nie ma jutra w Saint-Nazaire. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 295 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1976, wyd. 4 1980.

Przekłady

ukraiński

Nemaje majbutnogo v Sen-Nazeri. [Przeł.] S. Savkiv. Kiiv 1975, wyd. 2 tamże 1977.

8. Księżyc nad Sierra Leone. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 202 s.

Zawartość

Tempi passati; Sassandra; Potiomkinowskie Stare Miasto; Tylko tombak; Komiwojażer; „Dezerter”; Harmattan; Czekać końca; Niech nikt nie będzie zapomniany; Come back; Taka sobie bajeczka.

9. Arena. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 399 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1975; wyd. 2[!] Szczecin: Glob 1986.

10. Za borem, za lasem. [Powieść]. Powst. przed 1975. Druk fragmentów „Barwy” 1975 nr 10 s. 9.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie „Barw”, Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i Warszawskiej Rady Wojskowej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w 1975.

11. Jak mewy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 293 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, wyd. 3 tamże 1986.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

12. Odwrót. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 214 s.

Nagrody

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w 1974.

13. Przestąpić próg. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1977, 230 s.

14. Taniec marihuany. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 365 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1979; wyd. 3 Szczecin: Glob 1984.

Cz. 1; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Przekłady

czeski

Tanec marihuany. [Przeł.:] J., Z. Markovi. Praha 1981.

15. Palm City. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 322 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1981; wyd. 3 Szczecin: Glob 1985.

Cz. 2; cz. 1, 3 zob. poz. , .

16. Zerwane cumy. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Grzymkowski. Ekranizacja 1979.

Nagrody

Nagroda w konkursie Stowarzyszenia Marynistów Polskich i Naczelnego Zarządu Kinematografii w 1978.

17. Bursztyn się jarzy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 284 s. Wyd. 2 tamże 1989.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

18. Victoria. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 343 s. Wyd. 2 Szczecin: Glob 1986.

Cz. 3; cz. 1, 2 zob. poz. , .

19. Opętani. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 223 s.

Przekłady

rosyjski

wyd. łącznie z Z. Safjan: Oderzimye. Nicejnaja zemlja. [Przeł.] E. Nevjakina. [Leningrad] 1991.

20. Miraż. [Powieść]. Szczecin: Glob 1987, 338 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 1998.

Wywiady

Optymizm mimo zagrożeń. Rozm. Z. Skuza. Argumenty 1983 nr 33.
Patrzeć w przyszłość. Rozm. J. Babicz. Nike 1986 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (uzupełnienia).

Ogólne

Artykuły

S. Kryska: Między młodzieńczością a dorosłością. Sztandar Młodych 1977 nr 226.
A. Nowak: Pisarz popularny. Argumenty 1984 nr 11.

Gdy wrócisz do Montpellier ...

J. Klimowska: Uciekać od pamiętania?Nowe Książki1970 nr 1.

Nie ma jutra w Saint-Nazaire

W. Nawrocki: Nasz człowiek w Kriegsmarine. Życie Literackie 1971 nr 42.

Arena

S. Zieliński: Spadek, czyli do Lindy i z powrotem. Nowe Książki 1974 nr 11.
[W. Skalmowski] M. Broński: Nić czarna. Andrzej Przypkowski. W tegoż: Teksty i preteksty. Paryż 1981.

Taniec marihuany

A. Urbański: Trochę marihuany i dla nas. Nowe Książki 1978 nr 6.
G. Kozyra: Głuchy telefon. A może tej szarości w Polaku nie ma? „Itd 1989 nr 37 [dot. też: „Palm City”; Victoria].

„Palm City”

A. Urbański: Sensacyjne przypadki. Nowe Książki 1979 nr 14.
G. Kozyra: Głuchy telefon. A może tej szarości w Polaku nie ma? „Itd 1989 nr 37 [dot. też: Taniec marihuany; Victoria].

Bursztyn się jarzy

J. Kowalczykówna: Życiorysy trochę nijako przyrządzone. Nowe Książki 1981 nr 4.

Victoria

T. Sobeczko: Przewrót społeczny czy rewolucja pałacowa?Miesięcznik Literacki1981 nr 7.
A. Urbański: Przez łzy do szczęścia” albo jeszcze dalej. Nowe Książki 1981 nr 7.
G. Kozyra: Głuchy telefon. A może tej szarości w Polaku nie ma? „Itd 1989 nr 37 [dot. też: „Palm City”; Taniec marihuany].

Opętani

J.R. Kaczyński: Relacja własna przypadku Aldo Moro. Nowe Książki 1985 nr 3.

Miraż

G. Kozyra: Powieść – czytadło?Nowe Książki1988 nr 7/8.