BIO

Born on 1 April 1928 in Równe (now Rivne, Ukraine); son of the professional soldier Józef Przybylski, and Helena, née Kulisiewicz. Following the outbreak of World War II in 1939, he remained in Równe, where he attended a ten-class Soviet school until 1941. During the German occupation, he worked as an agricultural labourer between 1941 and 1943 and then as an assistant bookkeeper at the Tynne estate near Równe. In 1943, he and his parents escaped to the General Government, settling in Józefów, near Warsaw. He was a pupil of secret grammar school courses offered by the Congregation of the Ursulines of the Agonizing Heart of Jesus in Ożarów. After the war, he moved to the Wrzeszcz district of Gdansk where he completed his education at the W. Pniewski Specialist Humanities Secondary School in 1948. That year he started a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW), graduating in 1954. He made his debut in 1950 with a review of Yury Tynyanov's novel Küchlya: Decembrist Poet (Polish: Küchla. Powieść o dekabrystach). Przybylski's review appeared as Powieść o dekabrystach (A novel about the Decembrists) in the weekly "Wieś" (no. 26), where he continued to publish pieces of literary criticism until 1953. He was employed at the same time at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), where he initially collaborated with the editorial committee of the (unpublished) Słownik pojęć teoretycznoliterackich (Dictionary of Concepts in Literary Theory), before working from 1952 as a senior assistant and then from 1955 as a doctoral candidate at the Department of the History of Romantic Literature. In his research, he focused on the Classicist and Romantic period, while also producing studies on Russian literature and essays on other aspects of culture, including music and painting. From 1957 to 1960, he was a senior assistant at the Department of Eastern Slavic Literatures of the Committee of Slavonic Studies of the Polish Academy of Sciences. He returned to the Institute of Literary Research (IBL PAN) in 1960, where he was initially based at the Department of Post-1918 Literature before joining the Department of the History of Romantic Literature, where he was appointed head in 1983. He was awarded a doctoral degree from UW in 1963 for his thesis Proza Fiodora Dostojewskiego (Fyodor Dostoevsky's Prose), which was supervised by Prof. Samuel Fiszman. He received the Kościelski Foundation Prize from the Geneva-based foundation in 1968. He was awarded a habilitation degree from IBL PAN in 1970 for his study Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938 (Jarosław Iwaszkiewicz's Prose, 1916-1938). The following year, he was appointed senior lecturer at IBL PAN. Following protests from the Soviet embassy after the appearance of his 1972 essay Stawrogin (Stavrogin), he was temporarily banned from publishing. He was literary director of Poland's National Theatre (Teatr Narodowy) in the 1970s. He was awarded the prize of the Minster of Science, Higher Education and Technology (1972), the prize of the Union of Polish Writers Abroad (1980), the "Odra" prize for essay writing (1984), and the Stanisław Vincenz award (1985). He was in Rome in 1984/85 having been awarded a grant by the Italian Institute of Christian Culture of the Foundation of John Paul II Foundation. In 1988, he was made associate professor and joined the Polish PEN Club the same year. Between 1989 and 1992, he was director of the Doctoral Studies Programme at IBL PAN. He joined the editorial board of "Tygodnik Literacki" in 1990. He received the literary history prize of the New York-based A. Jurzykowski Foundation in 1991, the Grand Prix of the Cultural Foundation in 1994, and the Polish PEN Club prize for essay writing in 1995. He was made full professor at IBL PAN in 1994. He retired in 1998. In 2007, he was awarded the W. Reymont literary prize lifetime achievement award. He received the Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis in 2007. He died on 10 May 2016 in Warsaw and is buried at the city's Municipal Northern Cemetery.

Twórczość

1. Odrodzenie klasyczne w liryce polskiej w latach 1907-1914. Warszawa: b.w. 1963, 21 s. Przedruk zob. poz. .

Referat wygłoszony na Konferencji „Pół wieku poezji polskiej” zorganizowanej przez IBL PAN w Warszawie 28-30 XI 1963.

2. Dostojewski i „przeklęte problemy. Od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 354 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2010, 260 s.

Zawartość

Wstęp. – I. Dostojewski i romantyzm. – II. Początki konserwatyzmu Dostojewskiego. – III. Dostojewski i socjalizm. – IV. Chrystologia Dostojewskiego. – V. Dostojewski i „nowożytne idee”. – Zakończenie. – W wyd. 2 brak wstępu.

3. Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa: Czytelnik 1966, 185 s.

Zawartość

Wstęp. – Rok 1919 – Odjazd na wyspy szczęśliwe [dot.: O. Mandelsztam: Wśród wzgórz Pierii]; Wygnanie z raju [dot.: T.S. Eliot: Popielec]; Rok 1961 – Zagłada Arkadii [dot.: T. Różewicz: Et in Arcadia ego]. – Zakończenie.

4. Krytyka soterycznych aspiracji kultury. „Pasje Błędomierskie” Jarosława Iwaszkiewicza. Konferencja naukowa poświęcona prozie polskiej XX wieku. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1968, 25 s. Zakład Literatury XX wieku UMK, Instytut Badań Literackich PAN.

5. Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938. Warszawa: Czytelnik 1970, 367 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Cz. 1. Jarosław Iwaszkiewicz i modernizm: Rozdział I. Życie i piękno: Ideał piękna; Bunt przeciw pięknu; Ideał życia, – Rozdział II. Życie i sztuka: Nietzsche contra Wagner; Szymanowski, czyli powrót do romantyzmu; „Próchno”, czyli powrót do Schopenhauera; Deheroizacja histriona; Rozwinięcie antynomii sztuki i życia, – Rozdział III. Ogród życia: „Metafizyczny lęk młodości”; Modernistyczny eskapizm; Nadczłowiek polskiego modernizmu; Próba miłości mistycznej; Ogród życia. – Cz. 2. Świat heroicznego estetyzmu: Rozdział IV. Esencja człowieka: Próba przezwyciężenia czasu; Trucizna pamięci; Triumf aktualności; Funkcja zmitologizowanej przeszłości; Esencja człowieka, czyli charakter, – Rozdział V. Eros i Tanatos: Umieranie jako źródło życia; Eros, czyli harmonia świata; Tanatos, czyli rozpad harmonii świata; „Komedia ducha” i „miłe drobiazgi”, – Rozdział VI. Człowiek i historia: Szaleństwo jako czynnik historyczny; „Złote szczypce”, Sen śródziemnomorski; Oblicze świata a esencja człowieka. – Cz. 3. Jarosław Iwaszkiewicz i kryzys kultury, – Rozdział VII. Tragedia świętości: Idea świętości; Chrześcijański eudajmonizm i życie; Koniec mitu o soterycznym charakterze miłości; Zasłona Mai, – Rozdział VIII. Tragedia kultury: Zwycięstwo Correggia; Pomiot przybyszewszczyzny; Mit natury.

6. Stawrogin. [Esej]. Teksty 1972 nr 4 s. 9-37. Przedruk w: Sprawa Stawrogina. [Autorzy:] M. Janion, R. Przybylski. Posłowie: T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1996, 89 s.

Przekłady

serbski

Przekład tekstu R. Przybylskiego: Stavrogin. [Przeł.] P. Vujičić. Izraz”, Sarajewo 1973 nr 2/3.

7. Ogrody romantyków. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 403 s. Biblioteka Romantyczna.

Zawiera rozprawę R. Przybylskiego (s. 7-177) oraz antologię w jego wyborze.

Zawartość

Wprowadzenie; I. W Ogrojcu Potockich; II. Sady Oliwne polskiego romantyzmu; III. Ogrody dziecięcia wieku; IV. Ogrody poezji; V. Ogrody światła; Zakończenie, – nadto antologia tekstów.

8. To jest klasycyzm. Wstęp: M. Janion. Warszawa: Czytelnik 1978, 241 s.

Zawartość

Wprowadzenie: Klasycyzm a demuzykalizacja świata; Między śmiercią a tekstem [dot. twórczości J.M. Rymkiewicza]; Między chaosem a snem [dot. twórczości J. Hartwig]; Między Chrystusem a nocą [dot. twórczości J.S. Sity]; Między czasem poległych a groźbą spodlenia [dot. twórczości A. Międzyrzeckiego]; Między cierpieniem a formą [dot. twórczości Z. Herberta]. – Zakończenie: Klasycyzm w epoce krytyki filozofii podmiotu. – Dodatek: „Odrodzenie klasyczne” w liryce polskiej w latach 1907-1914 [poz. ]; Manifest klasyczny T.E. Hulme'a [z 1913 r.].

9. Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama. Paryż: Libella 1980, 190 s. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Historia i Teraźniejszość, 5. Wyd. nast.: Kraków: ABC* 1981; wyd. 2 Paryż: Libella 1982.

Przekłady

angielski

An essay on the poetry of Osip Mandelsztam. God's grateful guest. [Przeł.] M.G. Levine. Ann Arbor, MI 1987.

10. Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 599 s. Biblioteka Romantyczna.

Zawartość

Zawiera rozprawę R. Przybylskiego: Pielgrzymka do Króla-Ducha, s. 9-531, – nadto antologia tekstów J. Słowackiego.

11. Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 442 s. Wyd. 2 Gdańsk: Marabut 1996, 474 s. Z Pudełkiem.

Zawartość

Wstęp. – Cz. 1. Klasycyzm: „Mowa bogów”; Kompleks chaosu. – Cz. 2. Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego: Wprowadzenie. (Rytualna śmierć Królestwa Polskiego); Katabaza Księcia Arcybiskupa Gnieźnieńskiego [I. Krasickiego]; Rozpacz libertyna [dot. S. Trembeckiego]; Kubrak pośmiewiska [dot. J.P. Woronicza]; Dusza zamordowanego królestwa [dot. C. Godebskiego]; Testament zamordowanego królestwa [dot. A. Felińskiego]; Idzie nam o wszystko [dot. K.Koźmiana]; Zagroda polskości [dot.: K. Koźmian: Ziemiaństwo]; Romantyzm jako przepaść klasyka [dot. J. Śniadeckiego]. – Zakończenie: Wieczna Polskość.

12. Wtajemniczenie w los. Szkice o dramatach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 245 s.

Zawartość

Wstęp; Tryumf miłości („Amintas” T. Tassa); Albo-albo („Jak wam się podoba” W. Szekspira); Początek naszego świata („Troilus i Kresyda” W. Szekspira); Klasyczna ciemność („Fedra” J. Racine'a); Doktryna i uczucie („Szkoła żon” Molière’a); Dwa serca na dole, u góry zaś jeden Widz („Tragedyja o bogaczu i Łazarzu ” Anonima gdańskiego); Koniec świata hedonistów („Wesele Figara” P.A. Beaumarchais'go); Spadanie poety („Torquato Tasso” J.W. Goethego); Cena wyboru („Horsztyński” J. Słowackiego); Tragizm romantycznego buntu („Lorenzaccio” A. Museta); Don Juan jako gaduła („Płatonow” A. Czechowa); Dramat teatru („Czajka” A. Czechowa); Grzech niemożności („Trzy siostry” A. Czechowa); Cena czasu („Wujaszek Wania” A. Czechowa); Brama bezczasu („Mord w katedrze” T.S. Eliota); Stulecie szatana („Kochankowie piekła” J.M. Rymkiewicza); Śmierć poety („Stara kobieta wysiaduje” T. Różewicza).

13. Homilie na Ewangelię dzieciństwa. Szkice z teologii biblijnej malarzy i poetów. Paris: Éditions du Dialogue; Société d'Éditions Internationales 1990, 244 s. Kolekcja „Znaki Czasu, 53. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2007, 281 s.

Zawartość

Części: Objawienie miłości. Cztery homilie na Zwiastowanie NMP [Najświętszej Marii Panny]; Przeistoczenie kosmosu. Trzy homilie na Boże Narodzenie; Uderzenie w świadomość. Dwie homilie na Pokłon Trzech Mędrców; Pierwsza rana Zbawiciela. Dwie homilie na Obrzezanie Pana Naszego; Spotkanie z Panem. Pięć homilii na Ofiarowanie Jezusa w Świątyni; W drodze. Trzy homilie na Ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu; Bóg z nami. Dwie homilie na Odnalezienie Dwunastoletniego Jezusa w Świątyni.

Przekłady

francuski

szkicu Dwie homilie na Odnalezienie Dwunastoletniego Jezusa w Świątyni: Deux homelies sur Jesus agé de douze ans retrouvé dans le tempe. Polish Art Studies 1993 t. 14 s. 19-34.

14. Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach” [A. Mickiewicza]. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1993, 311 s.

Zawartość

Wprowadzenie: Wieczne niedopoznanie. – Rozdział I. Epifania Bohatera Polaków: Słowo a Wielka Całość; Materia jako próba ducha; Zabobon mniemany. Opera w jednym akcie; Milczenie a „głębia serca”. – Rozdział II. Archeologia duszy Bohatera Polaków: Słowo i światło; Klucz i gospoda wszechcierpień; Trupia świadomość; Słowo i ciemność. – Rozdział III. Wzlot i upadek Bohatera Polaków: Wyzwanie losu; W otchłani historii; Neuroza językowa; Fantazmaty religijne romantycznego maga; Odstąpienie słowa złu; „Concerto angelico per la notte di Natale”. – Rozdział IV. Nadprzyrodzony sens poczynań narodów: Tanscendencja ofiar; Wniebowstąpienie „bezrozumnej narodowości polskiej”; Transcendencja oprawców. – Rozdział V. Godzina Polski: Cierpienie jako zgorszenie egzystencji; Diabeł cierpiącego Sługi Jahwe; Anioł czasu Polski; Bohater Polaków jako niedopoznana tajemnica. – Rozdział VI. Wygnanie do Babilonu: Czytanie przestrzeni imperialnej; Bestia z morza; Anioł Współczucia; Kaskada tyraństwa; Błonia Carycy; Milczenie Pielgrzyma. – Zakończenie: Wieczne otwarcie.

Adaptacje

radiowe

Cz. 1-13. Polskie Radio 1998.

15. Międzyrzecki. [Sylwetka]. Warszawa: Agencja Autorska 1994, 59 s.

Zawartość

Światło doświadczenia; Przezroczysty strumień mowy; Czas poległych; Nasz marny czas; Czas zamętu; Najważniejsze utwory Artura Międzyrzeckiego, – nadto: Wybór artykułów o twórczości Artura Międzyrzeckiego.

16. Pustelnicy i demony. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1994, 188 s. Mity, Obrazy, Symbole.

Nagrody

Nagroda Wielkiej Fundacji Kultury za 1994.

Zawartość

Wprowadzenie. – Uraz do materii. Esej o nadmiarze możliwości; Uraz do ciała. Esej o myśleniu; Uraz do mowy. Esej o milczeniu; Demony powietrza. Esej o przerażeniu; Nie wódź nas na pokuszenie. Cztery homilie o św. Antonim Eremicie.

Adaptacje

radiowe

pt. Demony i pustelnicy. Cz. 1-4. Polskie Radio 1994.

17. Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1995, 288 s. Wyd. 2 tamże 2009, 354 s.

Przekłady

angielski

A swallow's shadow. An essay on Chopin's thoughts. Przeł. J. Comber. Warszawa: The Fryderyk Chopin Institute 2011, 334 s.

18. Romantyzm. [Monografia]. [Autorzy:] R. Przybylski, A. Witkowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1997, 743 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1997, wyd. 3 1997, wyd. 4 1998, wyd. 5 1999, wyd. 6 2000, wyd. 7 2001, wyd. 8 2002, wyd. 9 2003, wyd. 10 2007, wyd. 11 2009, wyd. 12 2016.

Tu R. Przybylskiego: Cz. 1. Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1795-1830), s. 41-204.

19. Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1998, 125 s. Wyd. 2 tamże 2008, 132 s.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Literackiej Nike w 1999.

Zawartość

Wprowadzenie; W gospodzie śmierci; Stos pokruszonych obrazów; Myślący badyl; W celi śmierci.

Przekłady

węgierski

Téli rege. Esszé az öregségröl. [Przeł.] L. Pâlfalvi. [Budapeszt]. 2001.

20. Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1999, 181 s.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Literackiej Nike w 2000.

Zawartość

Wprowadzenie: Warsztat myśli. – Kopuła Świętego Piotra: O myśli nieokiełznanej: Niepokój apologety; Questo nostro gran matto; Rozhukany koń. – Niebiańskie Pustkowie: O locie w nieskończoność: Czytanie Kampanii; Dom bez dachu; Trójkąt egzystencji; Bezkresy duszy. – Starodawne orędzia: O myśli archaicznej: Śpiew zamraczający; Krzemieniecka makatka; Tracki wynalazek; Opsarotes. – Śmierć Saturna: O myśli eschatologicznej: Hermeneutyka jako „rewelatorstwo ducha”; Saturnus triumphans; Anioł Transfiguracji Materii. – Zakończenie: Wiem, że wiem.

21. Sardanapal. Opowieść o tyranii. [Esej]. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2001, 168 s.

Zawartość

Wprowadzenie: Prawe nic. – Rozdział pierwszy. Baśń o rozwydrzonym hedoniście: Kurz czasu; Opal przypowieści; Sardanapalskie gody. – Rozdział drugi. Sardanapal w brzuchu Lewiatana: Wyroczny dzień tyrana; Dar zrozumienia; Sprawy ludzkie; Tragiczna wina tyrana. – Rozdział trzeci. Sardanapal na łożu miłości i śmierci: Ulm, Kulm i Austerlitz; Poetyka niedopowiedzenia; Dzieło buzyngota; Milczenie tyrana. – Zakończenie: Wina władzy.

22. Mityczna przestrzeń naszych uczuć. [Studium]. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2002, 187 s.

Zawartość

Główne drzwi. – Cz. 1. Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna i kobieta [dot. relacji Anny Achmatowej z Isaiahem Berlinem]: Gość ze Świata, los i Księżniczka; Gość ze Świata; Nieporozumienie; W Zalustrzanej Krainie; Fato vitaor; Księżniczka. – Miłość, kobieta, świat i przeznaczenie [dot. wierszy miłosnych O. Mandelsztama dedykowanych Oldze Arbieninie]: W diktejskiej grocie; Sakralne niemożliwości; Naszyjnik z martwych pszczół; Klęska mężczyzny; Obrzęd bezsennej nocy. – Cz. 2. Odmęt uczuć. Cierpienia osobności [o znaczenia sosny Uranii w wierszach J. Iwaszkiewicza]: Sosna; Dwa przeistoczenia tajemnicy trwania; Zaklinanie siostry; Zaklinanie Uranii. – Krzywda [dot.: Josif Brodski: Do Lykomeda na Skyros]: Tajemnicze poniżenie; Pokusa zemsty. – Ciężar czasu [Tadeusza Różewicza: Acheron w samo południe]: Acheruzyjski świat Różewicza; Rzeka czasu; Arogancja pamięci; Nikt; Cierpliwy łotr; Nic.

23. Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych. [Esej historyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2003, 204 s.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Literackiej Nike w 2004.

Zawartość

Rozdział 1. Podarunek despoty: Odkrycie energii języka; Polityka i rozsądek; Rozsądek zwyciężonych; „La clemenza di Tito”; Rekreacja Krzemieńca; Kiedy dodzwoniono w sygnaturkę... – Rozdział 2. Gimnazjum Wołyńskie i awantury wojenne Wielkiego Stworzy: Przestrogi despoty; Przykazania rozsądku; Pożytki z rozsądku. – Rozdział 2. Hezjodowe miasteczko: Powrót spokojności; „Erga kai hemerai”. – Rozdział 4. Ekspiacja despoty: Rozsądek zwycięzców; „Nierozsądna narodowość polska”; „Wrogów dar – nie dar”.

24. Ogrom zła i odrobina dobra. Cztery lektury bibilijne. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006, 164 s.

Druk fragmentów pt. Pewność niepewności. Gazeta Wyborcza 2006 nr 269, 275.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2007.

Zawartość

I. Pewność niepewności: Boskie incognito; Ukryty Nauczyciel; Mgnienie Wiekuistej Światłości; Na drodze do Emaus. – II. Absurdalna krzątanina życia; Ukryta przemoc; Na przyzbie Domu Wieczności; Pochwała pracy; Pogoń za wiatrem. – III. Ciężar tożsamości: Groźba eksterminacji; Nadprzyrodzone ocalenie; Narodziny baśni z ducha rozpaczy; Los. – IV. Życie w tłumie: Rzetelny Bóg; Szemrany prorok; Człowiek z Nieba i Człowiek z Ziemi; Kromka chleba.

25. Uśmiech Demokryta. Un presque rien. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2009, 136 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2010.

Zawartość

[***]. – Ikona mojej matki. Rok 1935. Dzieciństwo: Bezwzględny Bóg i pobożny cieśla; Dramat rodzinny. – Nasz Wielki Sąsiad. Rok 1943. Lata chłopięce: Bandyckie państwo; Nierząd królów Europy; Niezmienna istota Rosji. – Demokrytejski szlif. Rok 1945. Młodość: Szkoła wątpienia; Pasterz opowieści; Otchłań materii; Wir społeczny; Pogoda ducha; Uśmiech Demokryta.

26. Odwieczna Rosja. Mandelsztam w roku 1917. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2012, 191 s.

Rok 1917: Koniec caratu; Rosja i demokracja; Helleńskie wizje doli człowieczej; Zlinczowanie demokracji; Hagada o roku 1917; Przeczucie koszmaru. – Wydarzenie historyczne. – Ekskurs. – Od Autora. – Przekłady poetyckie wierszy Osipa Mandelsztama.

Listy

1. Listy i rozmowy 1965-2014. [Autorzy:] R. Przybylski, T. Różewicz. Podała do druku, oprac. i wstępem opatrzyła K. Czerni. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2019, 611 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Niekrasow w przekładach Juliana Tuwima (Uwagi o metodzie przekładu). [Współautor:] M. Pieczyński. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1953 nr 5 s. 58-76.
Proza Lermontowa a młodzieńcza twórczość Dostojewskiego. Slavia Orientalis 1958 nr 2 s. 58-86.
Fiodora Dostojewskiego młodzieńcze opowiadania o marzeniu. Slavia Orientalis 1959 nr 1 s. 3-31 [dot. F. Dostojewski: Gospodyni; Białe noce].
Hans Küchelgarten” [N. Gogola] albo ocalenie idylli. Slavia Orientalis 1960 nr 3 s. 419-446.
U źródeł XX-wiecznego pesymizmu. Kultura i Społeczeństwo 1962 nr 1 s. 47-68.
Arkadia Osipa Mandelsztama. Slavia Orientalis 1964 nr 3 s. 243-262.
Chrystologia Dostojewskiego. Slavia Orientalis 1964 nr 1 s. 17-32.
Polska poezja klasyczna po roku 1956. Pamiętnik Literacki 1964 z. 4 s. 501-538.
Et in Arcadia ego” Tadeusza Różewicza. Poezja 1966 nr 2 s. 52-64.
Manifest klasyczny Thomasa Ernesta Hulme’a. Poezja 1966 nr 9 s. 62-75.
Muzyka rewolucji. „Dwunastu” Aleksandra Błoka. Poezja 1967 nr 10 s. 18-33.
O „Klęsce” Aleksandra Fadiejewa. Slavia Orientalis 1967 nr 3 s. 195-207.
Esencja człowieka. „Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza. Twórczość 1969 nr 7 s. 91-111.
Świat jako maszyna piekielna. (O „Zamku kaniowskim” Goszczyńskiego). W: Studia z teorii i historii poezji. Wrocław 1970 s. 129-149.
Osip Mandelštam i muzyka. Russian Literature”, [Haga] 1971s. 103-125.
Anty-Calderon Jarosława Marka Rymkiewicza. W: J.M. Rymkiewicz: Kochankowie piekła. Warszawa 1972 s. 11-42 [program teatralny Teatru Narodowego].
Pogański Rzym Mandelsztama. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4 [cz. 2]. Nauka o literaturze. Warszawa 1972 s. 195-214.
Mandelsztam i muzyka. Res Facta 1973 nr 7 s. 19-34.
Między słowem a zmartwychwstaniem. Więź 1974 nr 3 s. 13-26 [dot. A. Międzyrzeckiego].
Oczy Pana Cogito. Więź 1974 nr 11 s. 3-21 [dot. Z. Herberta].
Rim Osipa Mandelštama. Rossija-Russia”, Turyn 1974 nr 1 s. 149-184.
Zmierzch rozumnego heroizmu, czyli Prolegomena do romantycznego bohaterstwa. W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Wrocław 1974 s. 157-192.
Poezja pierwszej wojny. Poeci młodopolscy w odrodzonej ojczyźnie; Bolesław Leśmian; Ekspresjonizm poznański; Władysław Broniewski i poezja rewolucyjna. W: Literatura polska 1918-1975. T. 1. 1918-1932. Warszawa 1975 s. 225-271; 429-437.
Propyleje Osipa Mandelsztama. W: Rzecz poetycka. Inspiracje. Łódź 1976 s. 109-146.
Autor i jego sobowtór w prozie Witolda Gombrowicza. Studia Polonistyczne 1977 s. 123-134.
Bezbożny poszukiwacz Boga. „Ojciec Sergiusz” Lwa Tołstoja. Znak 1979 nr 10 s. 980-994.
Grób klasycystyczny. Teksty 1979 nr 3 s. 22-39.
Współczesny humanista wobec antropologii chrześcijańskiej. Znak 1980 nr 11 s. 1425-1437.
Esencja i egzystencja w kosmicznej biografii Juliusza Słowackiego; Śmierć i metempsychoza w proklamacjach religijnych Słowackiego. W: Słowacki mistyczny. Warszawa 1981 s. 251-262; 332-337.
Oświeceniowy rozum i romantyczna przepaść. W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Wrocław 1981 s. 109-142.
Śmierć Antychrysta. Znak 1981 nr 1/2 s. 109-122 [dot.: F. Dostojewski: Biesy], przekład na język serbski: Smrt Antihristova. [Przeł.] P. Vujičić. „Savremenik”, Belgrad 1984 nr 10 s. 347-357.
Zejście z Kapitolu. Twórczość 1981 nr 12 s. 49-82 [dot. C. Godebskiego].
Demon polskich klasyków. (Cykl napoleoński Kajetana Koźmiana). Twórczość 1982 nr 7 s. 59-94.
Symbolika Powstania Listopadowego. Znak 1982 nr 3 s. 41-68 [dot. poetyckich wizji Orła Białego]; przedruk w: Powstanie listopadowe 1830-1831. Wrocław 1983.
Gentelman i dandys. W: Style zachowań romantycznych. Warszawa 1986 s. 337-351.
Poezja wiary tragicznej. W: J.S. Pasierb: Wiersze wybrane. Warszawa 1988 s. 377-389.
Strój arystokraty ducha. Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 75-92 [esej o ubiorach poety w świetle romantycznej semiotyki ubioru; także o ubiorach F. Chopina].
Tombeaux vides. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 22: 1990 s. 57-102 [dot. J. Słowackiego].
Epifanie Bóstwa Muzyki. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 62-86 [esej o F. Chopinie i jego stylu koncertowym].
Drabina do otchłani. Znak 1992 nr 10 s. 73-92.
Eros i Thanatos. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 25: 1992 s. 83-109.
Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 [dot. m.in. pism J. Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego].
Symboliczna śmierć „ja. Notatki stuttgarckie Fryderyka Chopina. Zeszyty Literackie 1995 nr 49 s. 68-81.
Krzemieniecka matka. W: Lustra historii. Warszawa 1998 s. 125-134 [dot. J. Słowackiego].
Między czasem poległych a groźbą spodlenia. W: Artur Międzyrzecki: Z dzienników i wspomnień. Warszawa 1999 s. 287-322.
Poniżenie i zemsta. Zeszyty Literackie 2001 nr 1 s. 79-88 [dot. wiersza J. Brodskiego: Do Lykomeda na Syros].
Różewicz i Bacon. Inscenizowany dialog. W: Tadeusz Różewicz i obrazy. Poznań 2015 s. 49-65.

Przekłady

1. A. Dostojewska: Mój biedny Fiedia. Dziennik. Przekł., wstęp i komentarz: R. Przybylski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 419 s.
2. O. Mandelsztam: Słowo i kultura. Szkice literackie. Przekł. i komentarz: R. Przybylski. Warszawa: Czytelnik 1972, 221 s.
3. A. Achmatowa: Mój Puszkin. Rozprawy i uwagi krytyczne. Przekł. i komentarz: R. Przybylski. Warszawa: Czytelnik 1976, 226 s.
4. F. Dostojewski: Aforyzmy. Wybór i przekł.: R. Przybylski, Z. Podgórzec. Nota wstępna: Z. Podgórzec. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 56 s.
5. F. Dostojewski: Listy. Przekł. i komentarz: Z. Podgórzec, R. Przybylski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 653 s.
6. O. Mandelsztam: Zgiełk czasu. Przeł., posłowiem i komentarzem opatrzył R. Przybylski. Warszawa: Czytelnik 1994, 198 s. Wyd. 2. Wstęp: R. Lis. Warszawa: Sic! 2018.
7. N. Mandelsztam: Mozart i Salieri oraz inne szkice i listy. Wybór, przekł. i komentarz: R. Przybylski. Warszawa: Sic! 2000, 187 s.
8. O. Mandelsztam: Podróż do Armenii. [Szkice]. Przeł. i komentarzem opatrzył R. Przybylski. Warszawa: Sic! 2004, 117 s.
9. L. Tołstoj: Ojciec Sergiusz. [Nowela]. Przekł. i komentarze R. Przybylskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2009, 101 s. Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach.

Prace redakcyjne

1. A. Malczewski: Maria. Oprac. [i wstęp]: R. Przybylski. Wyd. 3 zmienione. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, CXXVIII, 108 s. Biblioteka Narodowa I, 46.
Zawiera także: Wiersze; Listy; Dokumenty dotyczące zgonu poety.
2. A. Malczewski: Maria. Powieść ukraińska. Oprac.: R. Przybylski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 146 s. Wyd. 5 tamże 1976.
3. O. Mandelsztam: Poezje. Oprac. i wstęp: R. Przybylski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 168 s. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone tamże 1997.
4. G. Flaubert: Kuszenie świętego Antoniego. Przeł. P. Śniedziewski. Z komentarzami G. Séginger, R. Lis i R. Przybylskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2010, 328 s. Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Mówi Ryszard Przybylski. Rozm. [Redakcja]. Współczesność 1964 nr 175.
Wspaniałe hobby doktora Przybylskiego. Rozm. Z.P.Echo Krakowa1967 nr 164.
Rusycystyka jako hobby. Rozm. Z. Podgórzec. Za i przeciw 1971 nr 37.
Czas wielkiej próby. Rozm. B. Chmiel. Przegląd Powszechny 1986 nr 6.
Ochota na kontestację. Rozm. P. Łuszczykiewicz. Arkusz 2000 nr 3.
Do prawdziwej wiary trzeba odwagi. Rozm. K. Czerni. Znak 2008 nr 7/8.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).
Ryszard Przybylski – Bibliografia (1950-2012). Oprac.: K. Czerni. W: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.

Ogólne

Książki

A. Faltyn: Hermeneutyka w polskich badaniach literackich. Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł Markowski. Warszawa: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria; Wydawnictwo IBL PAN 2014, 580 s.
Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2018, 271 s. [Zawartość: A. Jarzyna, K. Kuczyńska-Koschany: Słowo wstępne; D. Czaja: Elementarz humanisty [dot. ujęcia humanizmu w szkicach R. Przybylskiego]; K. Czerni: W drodze do Emaus. O przyjaźni Tadeusza Różewicza i Ryszarda Przybylskiego w świetle ich korespondencji [dot. R. Przybylski, T. Różewicz: Listy i rozmowy 1965-2014; T. Różewicz, Z. i J. Nowosielscy: Korespondencja]; J. Borowczyk: Homilie dla żyjących w chaosie. Egzegezy Pokłonu Trzech Mędrców oraz żywota i nauk św. Antoniego Eremity [dot. Homilie na Ewangelię Dzieciństwa; Pustelnicy i demony]; W. Ratajczak: „Poezja tej niezwykłej opowieści”. O pewnym eseju Ryszarda Przybylskiego [dot. szkicu „Pewność niepewności” z tomu „Ogrom zła i odrobina dobra”]; M. Chabiera: Spory o Dostojewskiego. Jerzy Stempowski o książce Ryszarda Przybylskiego [dot. Dostojewski i „przeklęte problemy”]; M. Cielecki: Szkoła pisania im. Ryszarda Przybylskiego [dot. tematyki rosyjskiej w szkicach R. Przybylskiego]; P. Micnas: Przybylskiego lektura Mandelsztama [dot.: Wdzięczny gość Boga; Et in Arcadia ego; Odwieczna Rosja. Mandelsztam w 1917 roku]; M. Junkiert: Klasycy to uzdrowieni chorzy. Rozum i nadzieja klasycyzmu [dot.: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego]; E. Czerwińska: Krąg się zamyka [dot. wiersza T. Różewicza „ciężko jest wracać” z tomu „Ostatnia wolność”, dedykowanego R. Przybylskiemu]; A. Czyżak: Powroty do „Baśni zimowej”; A. Lewandowska: Miłośnik bytu. Eseistyka Ryszarda Przybylskiego jako pochwała rzeczywistości [dot. kwestii egzystencji poruszanej w esejach R. Przybylskiego]; A. Jarzyna: Jaskółka jako figura stylu [dot.: Cień jaskółki]; K. Kuczyńska-Koschany: Jak [dot. roli hermeneutyki w esejach R. Przybylskiego]; J. Roszak: „Poezja wygnana”. O współczesnym uchodźstwie na marginesie rozważań Ryszarda Przybylskiego [dot.: Wdzięczny gość Boga; Rozhukany koń; Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód; Uśmiech Demokryta]; Ryszard Przybylski – Bibliografia (1950-2012). Oprac.: K. Czerni].

Artykuły

J. Maciejewski: Koniec mitu arkadyjskiego. Współczesność 1965 nr 25 [dot. artykułów R. Przybylskiego poświęconych współczesnej poezji klasycznej].
A. Sandauer: Źle o następcach. Współczesność 1965 nr 6 [dot. artykułów R. Przybylskiego poświęconych współczesnej poezji klasycznej].
J. Hartwig: Ryszard Przybylski: Rozległość wyboru; T. Komendant: Szkic do portretu abby Ryszarda; A. Pomorski: Samotność rusycysty[dot. dokonań R. Przybylskiego w dziedzinie edytorstwa i krytyki twórczości pisarzy rosyjskich]; A. Nasiłowska: Arkadia istnieje [R. Przybylski jako promotor prac naukowych] Nowe Książki 2001 nr 4.
J. Ward: T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków 2001 [dot. także T. Różewicza i J.M. Rymkiewicza].
J. Sobolewska: Mnich z zakonu pracy. Gazeta Wyborcza 2004 nr 228.
J. Hartwig: Wybrańcy losu. Warszawa 2006 [m.in. o R. Przybylskim].
A. Michnik: Ryszard Przybylski dziś kończy 80 lat. Gazeta Wyborcza 2008 nr 77.
Z. Mikołejko: Przybylski i nasze mity. 80. urodziny autora „Pustelników i demonów”. Tygodnik Powszechny 2008 nr 14.
A. Rzymska: O eseistyce słowno-obrazowej Ryszarda Przybylskiego. W: Literatura na progu XXI wieku. Olsztyn 2014.
A. Lewandowska: Myśl religijna Ryszarda Przybylskiego i Jerzego Nowosielskiego. W kręgu podobieństw i różnic. W: Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej. Kraków 2015.
M. Cielecki: Szkoła pisania im. Ryszarda Przybylskiego. Twórczość 2016 nr 9; przedruk w: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.
E. Czerwińska: Krąg się zamyka. Topos 2016 nr 3, przedruk w: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.
P. Goźliński: Ryszard Przybylski nie żyje. Gazeta Wyborcza 2016 nr 109.
A. Hellich: Problem czasu i tożsamości w eseju autobiograficznym (Stefan Szymutko, Ryszard Przybylski). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2016 nr 4.
M. Orski: Mędrzec, który kochał truskawki. Gazeta Wyborcza 2016 nr 200.
P. Pieniążek: Dziedzictwo Przybylskiego. Twórczość 2019 nr 7/8.
K. Czerni: Piec ognisty zwątpienia”. Fenomen Ryszarda Przybylskiego (1928-2014). Twórczość 2020 nr 10.

Dostojewski i „przeklęte problemy”

T. Burek: Horyzont Dostojewskiego. Twórczość 1965 nr 10.
J. Kott: Dostojewski i przeklęte pytania. Kultura i Społeczeństwo 1965 nr 3.
J. Kuczyński: Połowa wielkiej monografii. Argumenty 1965 nr 25.
A. Mencwel: Dostojewski albo paradoksy filologa. Fakty i myśli 1965 nr 16.
S. Stanuch: Dostojewski” – Przybylskiego. Życie Literackie 1965 nr 18.
S. Zieliński: Przykre odkrycie. Nowe Książki 1965 nr 3.
Z. Mikołejko: Dostojewski i jego Wergili. Przeklęte problemy według Przybylskiego. Tygodnik Powszechny 2010 nr 42.
M. Bohun: Niewczesność Dostojewskiego. Przegląd Polityczny 2011 nr 107.

Et in Arcadia ego

J. Maciejewski: Studium historii. Odra 1966 nr 4.
B. Kledzik: Książka o Arkadii i tęsknotach w nią wpisanych. Nurt 1967 nr 7.
K. Mętrak: Przybylski w Arkadii. Współczesność 1967 nr 3.
M. Sprusiński: Źródła mitu i delta poezji. Życie Literackie 1967 nr 31.
M. Wyka: Esej o tęsknotach poetów. „Miesięcznik Literacki1967 nr 12; przedruk w tejże: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.
M. Skwarnicki: Gatunek „człowiek. Znak 1968 nr 1/2.
A. Słucki. „Twórczość1968 nr 3.
M. Wyka: Postawcie sobie na biurku portret Erazma z Rotterdamu. „Odra1985 nr 3; przedruk w tejże: Głosy różnych pokoleń. Kraków 1989; Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006 [dot. też: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego].

Eros i Tanatos

H. Dubowik: Klucz do Iwaszkiewicza. Współczesność 1970 nr 18.
K. Dybciak. „Tygodnik Powszechny1971 nr 22.
M. Wyka: Twarze krytyki. Życie Literackie 1971 nr 28 [dot. też: R. Zengel: Mit przygody].
B. Zadura: Krytyk jako artysta. Twórczość 1971 nr 4.
J. Prokop. „Pamiętnik Literacki1972 z. 2.
J.T. Baer. „The Polish Review”, Nowy Jork 1973 nr 4.
A. Tchórzewski: Obydwaj zarówno. Poezja 1978 nr 4.

Sprawa Stawrogina

M. Krassowski: Stawrogin dwa razy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 34.
W. Krzemeń: Stawrogin, nasz bliźni. Sztandar Młodych 1996 nr 134.
E. Morawiec: Próba Stawrogina. Nowe Książki 1996 nr 11.
M. Piasecki: Tragiczny książę Harry. Gazeta Wyborcza 1996 nr 129.
D. Siwicka: Robaki i dusza. Życia Warszawy 1996 dod. „Ex Libris” nr 99.
J. Grzech: Stawrogin – problemy interpretacji a idea bohatera. Teksty Drugie 1997 nr 6.
J.R. Kowalczyk. Rzeczpospolita 1997 nr 12.

Ogrody romantyków

W. Szymborska. „Życie Literackie1978 nr 48.
B. Faron: W ogrodach romantyków. Miesięcznik Literacki 1979 nr 4.
T. Komendant: Ucieczka z ogrodów. Twórczość 1979 nr 5.
M. Koszycka-Wyszyńska. „Pamiętnik Literacki1979 z. 4.
S. Makowski: Romantyczne wizje ogrodów. Nowe Książki 1979 nr 1.
K. Młynarczyk: Poeci i natura. Poglądy 1979 nr 22.
J. Jania. „Odra1980 nr 1.
M. Cieśla: Romantyczne powroty. Pismo 1981 nr 3.

To jest klasycyzm

S. Bereś: Klasycyzm: między egzystencją a koniecznością. Miesięcznik Literacki 1979 nr 8.
A. Kaliszewski: Wygnani z mitu. Poezja 1979 nr 8.
K. Mętrak: Kwestia wiary. Twórczość 1979 nr 10.

Wdzięczny gość Boga

M. Pieczara: Szum filologicznej krwi. Więź 1982 nr 4/5.
H. Siewierski: W gościnie u Mandelsztama. Zeszyty Literackie”, Paryż 1984 nr 7.
A.S. Kowalczyk: Czytanie Mandelsztama. Znak 1985 nr 9/10.
A.S. Kowalczyk: Historyk literatury w roli eseisty. Kresy 1995 nr 23.

Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód

D. Łysakowska: Słowacki w krainie Króla Ducha. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 34.
Z. Sudolski: Tryptyk o mistyce Słowackiego. Nowe Książki 1982 nr 4.

Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego

W. Bolecki: Okno. Twórczość 1984 nr 12, przedruk w tegoż: Prawdy niemiłe. Warszawa 1993.
L. Bugajski: Sprzedali Polskę, by ocalić polskość?Życie Literackie1984 nr 42 [dot. też: P. Żbikowski: Klasycyzm postanisławowski; Z. Libera: Poezja polska 1800-1830].
S. Cichowicz: Katachrezy genoklasty albo opiewanie klasycyzmu. Nowe Książki 1984 nr 9.
L. Kamiński. „Nowe Drogi1984 nr 12.
T. Błażejewski: Klasycyzm albo Mądrość zamiast rozpaczy. Miesięcznik Literacki 1985 nr 4.
Z. Rejman. „Pamiętnik Literacki1985 z. 2.
M. Stala: Klasycyzm albo arché współczesnej Polski. Znak 1985 nr 3, przedruk w tegoż: Przeszukiwanie czasu. Kraków 2004.
M. Wyka: Esej o tęsknotach poetów; „Postawcie sobie na biurku portret Erazma z Rotterdamu”. „Odra1985 nr 3; przedruk w tejże: Głosy różnych pokoleń. Kraków 1989; Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006 [dot. też: Et in Arcadia ego].
[L. Szaruga] L. Szaruga, K. Zawrat: Lekcja mądrości. W tegoż: W Polsce czyli nigdzie. Berlin 1987.
K. Kasztenna: O technikach literackich w tekście literaturoznawczym na przykładzie „Klasycyzmu” Ryszarda Przybylskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 t. 30.
P. Matusik: Klasycyzm”, czyli o dziele Ryszarda Przybylskiego. W: O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin. Poznań 2016.

Wtajemniczenie w los

A. Fabianowski: Tekst jako wtajemniczenie. Nowe Książki 1986 nr 6.
Z. Greń: Uczeń Hanuszkiewicza. Życie Literackie 1986 nr 1.
B. Hussakowski: Przybylski: siedemnaście pytań. Dialog 1986 nr 10.
Z. Mikołejko: Dramat i misterium losu. Literatura 1986 nr 7/8.
J. Popiel: Poezja i dramat. Twórczość 1986 nr 6.
K. Pysiak: Humanista o dramatach. Radar 1986 nr 3.
M. Klecel: Przybylski o dramacie. Znak 1987 nr 8/9.

Homilie na Ewangelię dzieciństwa

E. Czerwińska: Przeciw manichejczykom. Tygodnik Literacki 1990 nr 8.
B.Ł. Deptuła: Przybylski, czyli esej jako homilia. Res Publica 1991 nr 9/10.
K. Kasztenna: W poszukiwaniu mądrości i światła. Odra 1991 nr 6.
J.S. Pasierb: Homilie Ryszarda Przybylskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 27.
A. Poprawa: Poszukiwanie i pewność. Esej-homilia Ryszarda Przybylskiego. Kresy 1991 nr 8.
M. Urbanowski: Podróże do niebios. Dekada Literacka 1991 nr 26.
A. Boczkowska: L'art et la religion. Polish Art Studies 1993 t. 14.
K. Dąbrowska: Bóg, którego można dotknąć. O „Homiliach na ewangelię dzieciństwa” Ryszarda Przybylskiego. Tekstualia 2008 nr 1.
P. Huelle: Niejasność i nadzieja świętego Tekstu. Gazeta Wyborcza 2008 nr 24.
Z. Mikołejko: Jezus i „czarny łowca. Tygodnik Powszechny 2008 nr 3 [dot. też: Ogrom zła i odrobina dobra].
P. Morawski: Na przekór historii. Nowe Książki 2008 nr 5.
J. Borowczyk: Homilie dla żyjących w chaosie. Egzegezy Pokłonu Trzech Mędrców oraz żywota i nauk św. Antoniego Eremity. W: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.

Słowo i milczenie bohatera Polaków

T. Komendant: Milcz Walcze, już nie walcz. Polityka 1991 nr 52.
M. Adamiec: Wtajemniczanie w lekturę. Życie Warszawy 1993 dod. „Ex Libris” nr 36.
A. Fabianowski: Czytanie „Dziadów. Nowe Książki 1993 nr 10.
M. Pąkciński: Widma polskie, czyli pożytki z Mickiewicza. Życie Warszawy 1993 nr 206.
K. Rutkowski: Święto przywróconych dziadów. Twórczość 1993 nr 11.
J. Łukasiewicz: Bohater „Dziadów” i czyściec. Tygodnik Powszechny 1994 nr 9.
H. Markiewicz: Pamflet na książkę Hermeneuty. Teksty Drugie 1994 nr 3.
R. Węgrzyniak: Ryszarda Przybylskiego „trud trudów. Dialog 1994 nr 3.
D. Sosnowska: Dziady metafizyczne, Dziady polityczne. Znak 1995 nr 10.

Pustelnicy i demony

M. Błażejewski: Pustelnicy i demony. Głos Wybrzeża 1994 nr 273.
[T. Fiałkowski] Lektor. Tygodnik Powszechny 1994 nr 39.
T. Jastrun: Żądło i kości; T. Komendant: Abba Ryszard. „Życie Warszawy1994 dod. „Ex Libris” nr 63.
J. Tokarska-Bakir: Ucieczka na pustynię. Gazeta Wyborcza 1994 dod. „Gazeta o Książkach” nr 10.
L. Bugajski: Jak zwykle bez szans. Twórczość 1995 nr 3.
E.R. Dabertowa: Święci szaleńcy marnego czasu. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1.
K. Trybuś: Wielka ucieczka. Gazeta Wielkopolska 1995 nr 66.
A. Wieczorkiewicz: Tropienie demonów. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 6.
W. Zajączkowski: Eseista i pustelnicy. Res Publica Nowa 1995 nr 2.
J. Szurek: Zbłądzenia metaforyczne, czyli o nieufności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40.

Cień jaskółki

M. Bristiger: Portret z wnętrzem. Gazeta Warmii i Mazur 1995 nr 280.
[T. Fiałkowski] Lektor: Ścigając cień. Tygodnik Powszechny 1995 nr 41.
B. Pociej: Ryszard Przybylski odkrywa osobowość Chopina. Literatura 1995 nr 1.
A. Schiller: Duch Chopina podsłuchany. „Życie Warszawy1995 dod. „Ex Libris” nr 83.
M. Stala: Chopin: muzyka egzystencji. Rzeczpospolita 1995 nr 267.
E. Boniecki: Myśli Chopina. Kresy 1996 nr 25.
A. Buchner: Nieść w duszy nabój. Ruch Muzyczny 1996 nr 19.
M. Król: Chopin i polski romantyzm. Res Publica Nowa 1996 nr 1.
K. Lipka: Chopin w cieniu jaskółki. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1.
K. Lisowski: Myśli Chopina według Przybylskiego. Nowe Książki 1996 nr 2.
A. Wiedermann: Cień jaskółki, cień muchy. Znak 1996 nr 5.
H. Zaworska: Ale to nic nie szkodzi. Twórczość 1996 nr 2.
M. Tomaszewski: Rocznik Chopinowski 2001 t. 24/25.
T. Feliks. „Kraków2009 nr 10/11.
M. Mastalerz: Jaskółka, która czyni wiosnę. Newsweek Polska 2009 nr 42.
A. Reszczyk: Świat myśli Chopina. Akcent 2010 nr 3.

Romantyzm [Monografia]

J. Bachórz. „Teksty Drugie1997 nr 3.
[T. Fiałkowski] Lektor: Brakujące ogniwo. „Tygodnik Powszechny1997 nr 13.
Z. Libera: Nowa synteza polskiego romantyzmu. Sycyna 1997 nr 10.
M. Piasecki: Dwoista synteza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25.
J. Tarnacki: Romantyzm w nowym podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2.
H. Zaworska: Romantyczna przygoda. „Gazeta Wyborcza1997 nr 36 dod. „Książki. Gazeta” nr 2.
M. Piechota: Romantyzm klasycyzm podszyty. „Śląsk1998 nr 1.

Baśń zimowa

A. Czabanowska-Wróbel: Winterreise. Teksty Drugie 1998 nr 5.
B. Faron: Anatomia starości. Nowa Polszczyzna 1998 nr 4.
[T. Fiałkowski] Lektor: Pochwała zdrowego rozsądku. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18.
M. Hanczakowski: Pomiędzy baśnią a esejem. Dekada Literacka 1998 nr 8/9.
M. Jentys: Jest mrok i jest świt. Akant 1998 nr 7.
W. Kaliszewski: Jak pyłu garść rwanego wiatrem. Więź 1998 nr 7.
T. Komendant: Końcówka. Twórczość 1998 nr 10.
J. Kopański: Głuchnący mędrzec. Nowe Książki 1998 nr 9.
A. Legeżyńska: Baśń z okrutnym zakończeniem. Polonistyka 1998 nr 10, przedruk w tejże: Krytyk jako domokrążca. Poznań 2002.
K. Masłoń: Stąd na inne miejsce. Rzeczpospolita 1998 nr 94.
E. Piechocka: Wygnanie z czasu. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 4.
K. Rutkowski: Gołe ściernisko. Rzeczpospolita 1998 nr 120.
P. Szewc: Cztery wersje starości. Życie 1998 nr 112.
K. Szumlewicz: Lęk wśród tajemnic. Twórczość 1998 nr 10.
J. Winiarski. Magazyn Literacki 1998 nr 4.
H. Zaworska: Pieśń myślącego badyla. Gazeta Wyborcza 1998 nr 74.
R. Berger: Tak umiera człowiek świecki. Nowe Państwo 1999 nr 50.
W. Bonowicz: Starość i słowo. Znak 1999 nr 3.
P. Bratkowski: Starzec i staruszek. Gazeta Wyborcza 1999 nr 255.
M. Cichy: W celi śmierci. Gazeta Wyborcza 1999 nr 12.
B. Faron. „Ruch Literacki1999 nr 1.
J. Gutorow: Blask o zmroku. Odra 1999 nr 12.
B. Przymuszała: Bezowocne owocobranie. „Czas kultury1999 nr 4/5.
Z. Skibiński: Baśń zimowa z kostuchą w tle. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3.
M. Cielecki: Albrechta Duerera „Święty Hieronim w celi. Undergrunt 2001 nr 3/4.
T. Cieślak-Sokołowski: Starość, a „niedopoznanie. Pogranicza 2001 nr 1.
M. Jentys: Baśń zimowa Ryszarda Przybylskiego. W tejże: Nić Ariadny. Toruń 2005.
A. Adamczyk: Zstąp niżej, niżej zstąp, zejdź na dół. Tekstualia 2009 nr 2.
M. Zioło: I – jak inwentaryzacja. Więź 2016 nr 1.
A. Czyżak: Powroty do „Baśni zimowej. W: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.

Rozhukany koń

A. Fabianowski. „Nowe Książki2000 nr 5.
P. Goźliński: Szaman. Gazeta Wyborcza 2000 nr 10.
J. Kopciński: Indor. Dialog 2000 nr 5.
P.W. Lorkowski. „Topos2001 nr 2/3.
E. Łubieniewska. „Pamiętnik Literacki2001 z. 3.

Sardanapal

P. Czapliński: Winy władzy. Opowieść Ryszarda Przybylskiego o tyranii w demokracji. Polityka 2001 nr 41, przedruk pt. Tyrania parlamentarna w tegoż: Efekt bierności. Kraków 2004 [dot. też: Mityczna przestrzeń naszych uczuć].
T. Komendant. Milczenie tyrana. „Twórczość2001 nr 12.
P. Śpiewak: Opowieść mizantropijna. Res Publica Nowa 2001 nr 12.
M. Wyka: Na pożegnanie ohydnego stulecia. Nowe Książki 2001 nr 4.
M. Płazak: Podróże myśli po świecie zła. Estetyka i Krytyka 2004/2005 nr 2/1.

Mityczna przestrzeń naszych uczuć

P. Czapliński: Opowieść Ryszarda Przybylskiego o tyranii w demokracji Winy władzy. Polityka 2001 nr 41, przedruk pt. Tyrania parlamentarna w tegoż: Efekt bierności. Kraków 2004 [dot. też: Sardanapal].
T. Komendant: Milczenie tyrana. Twórczość 2001 nr 12 [dot. też: Sardanapal].
M.P. Markowski: Baśń o władzy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 161.
M. Wyka: Na pożegnanie ohydnego stulecia. Nowe Książki 2001 nr 4.
M. Baranowska: Wieczność uczuć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 161.
L. Burska: Ból, mit i krąg magiczny. Res Publica Nowa 2002 nr 10.
T. Cieślak-Sokołowski: Elitarne nauczanie przez analogię. Tygodnik Powszechny 2002 nr 46.
[T. Fiałkowski] Lektor: Poeci i mity. Tygodnik Powszechny 2002 nr 19.
P. Wojciechowski: Tragedia zdradzona. Więź 2002 nr 6.
H. Zaworska: Pociecha erudyty. Nowe Książki 2002 nr 9.

Krzemieniec

M. Baranowska: Szkoła z klasą. Gazeta Wyborcza 2003 nr 262.
[T. Fiałkowski] Lektor: Rozsądek zwyciężonych i robak rozpaczy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 49.
J. Dąbrowska. „Ruch Literacki2004 z. 6.
A. Dobosz: Krzemieniec albo pamięć. Tygodnik Powszechny 2004 nr 3.
S. Gębala: Zanim strawiła nas gorączka romantyczna. Twórczość 2004 nr 5.
M. Radziwion: Wzorcowe liceum. Gazeta Wyborcza 2004 nr 141.
A. Tyszka: Ateny Wołyńskie. Nowe Książki 2004 nr 3.
T. Misiewicz: Małe zwycięstwo wielkich przegranych. Akcent 2005 nr 1.
T. Misiewicz: Spokojność. Akant 2005 nr 13.

Ogrom zła i odrobina dobra

A. Skrendo: Kohelet współczesny. Pogranicza 2006 nr 6.
D. Dąbrowska: Traktat o złym świecie i bezradnym Bogu. Pogranicza 2007 nr 1.
A. Krauze: Tropem sacrum. Odra 2007 nr 5.
Z. Mikołejko: Między Emaus a otchłanią. Twórczość 2007 nr 4.
P. Morawski: Bóg Hioba, Bóg Koheleta. Nowe Książki 2007 nr 5.
M. Radziwon: Biblia czytana prywatnie. Gazeta Wyborcza 2007 nr 141.
J. Ładyka: Odrobina dobra. Res Humana 2008 nr 3/4.
Z. Mikołejko: Jezus i „czarny łowca. Tygodnik Powszechny 2008 nr 3 [dot. też: Homilie na Ewangelię dzieciństwa].

Uśmiech Demokryta

L. Bugajski: Piękno myślenia. Newsweek Polska 2009 nr 30.
A. Franaszek: Lekcje Starego Człowieka. Tygodnik Powszechny 2009 nr 28.
K. Lisowski: Anamnezy Ryszarda Przybylskiego. Strony 2009 nr 3.
J. Sobolewska: Demokryt krzepi. Polityka 2009 nr 27.
P. Wojciechowski: Widok z mostu nad długim życiem. Nowe Książki 2009 nr 10.
J. Kurkiewicz: Przeciw wspomnieniom. Zeszyty Literackie 2010 nr 2.
J. Kurkiewicz: Wspomnienia jak nietoperze. Gazeta Wyborcza 2010 nr 165 [dot. nominacji do nagrody Nike].

Odwieczna Rosja

B. Żejmo: Przegląd Rusycystyczny 2013 nr 2.
M. Cielecki: Wieczne złudzenia. Przegląd Powszechny 2012 nr 11.
K. Masłoń: Kasandra rosyjskiej poezji. Uważam rze 2012 nr 25.
M. Sikora: Dantejskie piekło Wschodu. Nowa Europa Wschodnia 2012 nr 5.
A. Lewandowska: Poeta i dzieje. Twórczość 2014 nr 3.

R. Przybylski, T. Różewicz: Listy i rozmowy 1965-2014

J. Drzewucki: Życie daje nam te same myśli. Twórczość 2020 nr 10.
K. Czerni: W drodze do Emaus. O przyjaźni Tadeusza Różewicza i Ryszarda Przybylskiego w świetle ich korespondencji. W: Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam. Warszawa 2018.
M. Cielecki: Czy Chrystus zamieszkał już w pana duszy?W Drodze2020 nr 1.
[T. Fiałkowski] Lektor: Równa i posilna przyjaźń. Tygodnik Powszechny 2020 nr 3.
A. Juchniewicz: Kronika dozgonnej przyjaźni. Nowe Książki 2020 nr 6.
E. Kącka: W smudze życia. Tygodnik Powszechny 2020 nr 14.
J. Sobolewska: Pustelnicy literatury 5/6. Polityka 2020 nr 5.
L. Szaruga: Ból istnienia. Kwartalnik Artystyczny 2020 nr 2.
N. Szerszeń: Najbardziej twórcze jest połączenie lęku i odwagi. Fronda Lux 2020 nr 94/95.
E. Wojnarowska: Nasza biblioteka. Kraków 2020 nr 4.