BIO

Born on 9 May[According to a statement from her mother Stanisława Myga, July was erroneously entered in her birth certificate as the month of her birth] 1935 in Czestochowa; daughter of the craftsman Feliks Myga and Stanisława née Zięba. She remained in Czestochowa during the German occupation and was home-schooled. From 1945, owing to complications resulting from angina, including inflammation of joints and the endocardium, she suffered serious heart problems. For this reason, she spent extensive periods in hospitals and sanatoriums, meaning that she could not attend her schools regularly (the Nauka i Praca [Science and Labour] Secondary School, followed by the Juliusz Słowacki Grammar School). She completed her advanced secondary education in 1955 at the Correspondence School in Czestochowa. In 1954, she married Adolf Poświatowski, a student of the Lodz Film School whom she met at a sanatorium in Kudowa. He died of a heart attack in 1956. Apart from some short breaks, spent the period from 1956 to 1958 at the Internal Medicine Clinic No. III in Krakow where she had previously been treated by Prof. Julian Aleksandrowicz. She remained under his care for the rest of her life. It was thanks to him that she became acquainted during this period with many people involved in literary-artistic circles in Krakow. She made her debut in 1956 with the poems Człowiek z Annapurny (Man from Annapurna) and Szczęście (Happiness), which appeared in the newspaper "Gazeta Częstochowska" (no. 24). She considered the poems Mogę się spełnić... (I can be fulfilled...) and Mówiłeś: masz rzęsy... (You said: you've got eyelashes...) as her debut proper; they were published in the biweekly "Zebra" in 1957 (no. 12). During this period she published in periodicals including the weeklies "Lewar", "Kierunki" and "Czarno na białym". Thanks to a fundraising campaign organized by the Polish émigré community in the United States, she left in August 1958 for a heart operation in the USA. Those involved in raising donations included Józef and Halina Wittlin. While waiting for her operation, she stayed with family and then at a sanatorium of the Foundation of the Deborah Heart and Lung Center in Brown Mills, New Jersey. In October 1958, she underwent a successful operation at the Hahnemann Hospital in Philadelphia. Following a period of convalescence, she decided to start a degree in the USA. She received a two-year stipend to study philosophy, literature and foreign languages at Smith College in Northampton, Massachusetts. Before starting her degree, she took a preparatory course at Columbia University, New York, in July 1959. The following year, she completed a summer school in philosophy at the same institution. She continued to write poetry, including the small volume O uśmiechniętym tygrysie (About a smiling tiger), which never appeared in print in this. She also began translating poetry from English, German and French. She also produced a Polish version of Edward Albee's one-act play The Zoo Story (her translation was never staged). In May 1961, she graduated from Smith College with a Bachelor of Arts before returning to Poland after a short trip around the US. She continued to study philosophy at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. She took up residence in the Dom Literatów (Writers' Home), where she established a close relationship with the actor Jan Adamski. She continued to write, publishing poems, prose pieces and translations of poetry in periodicals including "Życie Literackie" and "Współczesność". She joined the Polish Writers' Union (ZLP) in 1962. She graduated with a master's degree in 1963, having been supervised by Prof. Roman Ingarden. From October 1964, she was employed as an assistant at the Chair of the Philosophy of Nature at UJ, initially as an intern then from 3 November that year as a junior assistant. She taught practical courses in philosophy for fourth-year geography students as well as a course in key questions in Marxist philosophy for third-year Polish studies and sociology students. Teaching these courses proved highly challenging owing to the return of her heart problems. She began work on her doctoral dissertation, Etyczne zasady Martina Luthera Kinga w jego pismach i działalności antyrasistowskiej (The ethical principles of Martin Luther Kind in his writings and anti-racist activities), with Prof. Maria Ossowska as her supervisor. In summer 1966, she spent two months in Yugoslavia, visiting Opatija, Mali Lošnj, Rijeka, Korčula, and Dubrovnik. In October and November that year, having received approval from the Foreign Grants Commission of the Ministry of Culture and Arts, she travelled to Paris on a French government scholarship. In the final years of her life, she wrote a volume of autobiographical prose, Opowieść dla przyjaciela (Story for a friend), which was addressed to the blind poet Ireneusz Morawski, with whom she had been corresponding between 1957 and 1963. From June 1967, she was in hospital, initially in Krakow and then from September in the Warsaw Tuberculosis Institute, where on 3 October she underwent another heart operation. She died on 11 October 1967 in Warsaw and is buried at the St Roch cemetery in Czestochowa. She was posthumously awarded the Pierścień (Ring) lifetime achievement awarded by the Żak Coastal Region Student Club in Gdansk. The Halina Poświatowska National Poetry Prize was inaugurated in Czestochowa in 1979. 2007 saw the opening of the House of Poetry – the Halina Poświatowska Museum.

Twórczość

1. Hymn bałwochwalczy. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 90 s. Przedruk zob. poz. POŚWIATOWSKA Halina: Dzieła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997-1998. (t. 1).

2. Dzień dzisiejszy. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 82 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).

Zawiera także przekłady wierszy następujących autorów: P. Éluard, L. Ferlinghetti, F. Garcia Lorca, J. Margolis.

3. Oda do rąk. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1966, 88 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).

Zawiera także przekłady wierszy następujących autorów: K. Kovič, E. Pound, J. Prévert, J. Udovič, S. Vegri , D. Zajc.

Wyd. osobne 5 wierszy (Rozstanie jest ptakiem...; Podziel się ze mną...; Boże mój zmiłuj się nade mną...; Rozcinam pomarańczę bólu...; Zawsze kiedy chcę żyć, krzyczę) w oprac. muzycznym: Pięć pieśni. [Muzyka:] T. Baird. [Przekł. na niemiecki] M. Kurecka. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; London: J. & W. Chester Ltd. 1969, 28 s.

Teksty w języku polskim i niemieckim.

4. Opowieść dla przyjaciela. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 249 s. Wyd. nast.: tamże 1990; Toruń: Wydawnictwo „Crime and Thriller” 1993; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, tamże: 1996, wyd. 5 [właśc. 7] 2000. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Przekłady

bułgarski

Poslušaj, prijatelju. W: Ch. Pošvâtovska: Ošče edin spomen. Poeziâ, proza. [Przeł.:] Z. Kis'ov, B. Lingorska. (Izbrani stichotvoreniâ). Sofiâ 1997.

niemiecki

Erzählung für einen Freund. [Przeł.] M. Cagliesi-Zenkteler. München; Zürich 2000, wyd. nast.: Frankfurt am Main; Wien [2001]; München; Zürich 2002.

włoski

Racconto per un amico. [Przeł.] V. Verdiani. Vicenza 2001.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: H. Szof. Reżyseria: S. Grotowska. Polskie Radio 1982.

5. Sąd nad Sokratesem. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1967. Pierwodruk „Magazyn Kulturalny1975 nr 2 s. 9-11. Przedruk zob. poz. POŚWIATOWSKA Halina: Dzieła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997-1998. (t. 3).

6. Jeszcze jedno wspomnienie. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 221 s. Przedruk zob. poz. POŚWIATOWSKA Halina: Dzieła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997-1998. (t. 2).

7. Znajomy z Kotoru. [Opowiadanie]. Życie Literackie 1968 nr 46 s. 8-9. Przedruk zob. poz. POŚWIATOWSKA Halina: Dzieła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997-1998. (t. 3).

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: M. Jankowska. Reżyseria: W. Maciejewski. Polskie Radio 1969.

8. Wiersze wybrane. Wstęp i wybór J. Zycha. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 383 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1980 , wyd. 3 1987 , wyd. 4 1989 , wyd. 5 1992 , wyd. 6 1993 , wyd. 7 1995 ,1999, 2003.

Zawartość

Zawiera wybór z tomów: Hymn bałwochwalczy [poz. ], Dzień dzisiejszy [poz. ], Oda do rąk [poz. ], Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ], – oraz: Wiersze z czasopism; Wiersze z rękopisów.

9. Poezje wybrane. Wstępem opatrzył S. Stabro. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 114 s.

10. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1976, 125 s.

11. Trzeba iść. [Wybór wierszy]. Wybór i posłowie: E. Węgrzyn. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 1987, 60 s. Wyd. nast. pt. Już trzeba iść. Kraków: Miniatura 1989 .

12. Jestem. Wybór [wierszy]. Wybór i posłowie: B. Twerdochlib. Szczecin: Glob 1991, 115 s.

13. Rozcinam pomarańczę bólu. [Wybór wierszy]. Wybrała i wstępem opatrzyła R. Marciniak. Warszawa: Anagram 1991, 172 s.

14. Jest cała ziemia samotności... Liryki. Wybór: L. Kiełkowski. Bielsko-Biała: Profile 1993, 176 s. Wyd. 2 tamże 1996.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów: Hymn bałwochwalczy [poz. ]; Dzień dzisiejszy [poz. ]; Oda do rąk [poz. ]; Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ].

15. Ogień zielonych księżyców. Poezje wybrane. Koszalin: P. Dybowski; Wydawnictwo U. Kurtiak i E. Leya 1993, 115 s.

Druk bibliofilski.

16. Wiersze. [Wybór]. Toruń: Crime & Thriller 1993, 287 s.

17. Wiersze nieznane, wiersze zapomniane. Red.: M. Szułczyńska. Bydgoszcz: Świadectwo 1993, 80 s. Wyd. 2 tamże 1997.

Tom zawiera wiersze powstałe w 1956-1960, m.in. z tomu „O uśmiechniętym tygrysie”, przygotowanym przez H. Poświatowską w USA, który w tej postaci nie ukazał się drukiem; niektóre wiersze zostały włączone do innych tomów.

18. Nić babiego lata. [Wybór wierszy; autorki:] Bronisława Ostrowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska. Warszawa: Interart 1994, 111 s. Wyd. 2 tamże 1996 .

Utwory H. Poświatowskiej, s. 87-109.

19. Poezje zebrane. Oprac.: A. Madyda. Wstępem opatrzyła: G. Halkiewicz-Sojak. Toruń: Algo 1994, 647 s.

20. Złota pogoda. [Wybór wierszy]. Wybór i oprac.: A. Nawrocki. Warszawa: Wydawnictwo IBiS 1995, 111 s.

21. Dzieła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997-1998.

T. 1. Poezja 1. Wstęp: A. Nasiłowska. 1997, 393 s.

Zawartość

Hymn bałwochwalczy [poz. ]; Wiersze z lat 1956-1958; Dzień dzisiejszy [poz. ]; Wiersze z lat 1958-1962; Oda do rąk [poz. ].

T. 2. Poezja 2. 1997, 298 s.

Zawartość

Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ]; Wiersze z lat 1963-1967; Bajka o sówce, która w dzień spać lubiła.

T. 3. Proza; Opowieść dla przyjaciela; Opowiadania; Dramat. 1998, 249 s.

Zawartość

Opowieść dla przyjaciela [poz. ]; Notatnik amerykański; Niebieski ptak; Znajomy z Kotoru [poz. ]; Sąd na Sokratesem [poz. ].

T. 4. Listy. Red.: M. Rola, B. Górska. Współpraca: M. Porębska. 1998, 503 s. Zob. Listy poz. .

22. Właśnie kocham... = Indeed I love. Wybór i przekł.: M. Peretz. Posłowie: A. Nasiłowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 234 s. [Wyd. 2] tamże 2005.

Tekst w języku polskim i angielskim.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów: 1. Hymn bałwochwalczy [poz. ]; 2. Dzień dzisiejszy [poz. ]; 3. Oda do rąk [poz. ]; 4. Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ]; 5. Wiersze odszukane. – Posłowie: A. Nasiłowska. [Przekł. M. Kabala].

23. Jestem Julią. [Wybór wierszy]. Wybór i red.: M. Rola. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 85 s. [Wyd. 2] tamże 2003.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów: Hymn bałwochwalczy [poz. ]; Wiersze z lat 1963-1967; Dzień dzisiejszy [poz. ]; Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ]; Wiersze z lat 1956-1958; Oda do rąk [poz. ]; Wiersze z lat 1958-1962.

24. Oiseau de mon coeur... = Ptaku mojego serca... Wybór i przekł.: I. Macor-Filarska, G. Spławiński. Posłowie: I. Kiec. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 164 s.

Tekst w języku francuskim i polskim.

25. Na krawędzi mijania. Wybór wierszy i posłowie: T. Linkner. Gdynia: Wydawnictwo M. Marchlewska 1999, 140 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów: 1. Hymn bałwochwalczy [poz. ]; 2. Dzień dzisiejszy [poz. ]; 3. Oda do rąk [poz. ]; 4. Jeszcze jedno wspomnienie [poz. ]; 5. Wiersze odszukane. – Posłowie: T. Linkner.

26. Wszystkie wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 651 s.

27. Elementarz Haliny Poświatowskiej dla szczęśliwych i nieszczęśliwych kochanków. Teksty wybrała i ułożyła M. Rola. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 202 s.

Zawartość

Zawiera utwory zgrupowane w rozdziałach o tytułach inspirowanych fragmentami wierszy lub prozy: 1. zawołaj mnie po imieniu; 2. mam ręce stopy usta i całą tę resztę; 3. kupiłam milion za milion gwiazd; 4. cała — w tobie; 5. lubię tęsknić; 6. liczbą wyrazić pragnę nieskończoność; 7. na drzewo mówię: drzewo; 8. kolory mówią; 9. lubię pisać wiersze; 10. jest cała ziemia samotności; 11. gdzie jesteś, przyjacielu; 12. na krawędzi mijania; 13. pytania naiwne, dręczące; 14. tak się ładnie odchodzi.

28. Moga samo da običam. Izbrani stihove = Umiem tylko kochać. Wiersze wybrane. Wybór i przekł. z języka polskiego Ł. Seliaszki. V. T"rnovo: Faber 2011, 128 s.

Tekst w języku bułgarskim i polskim.

29. Jestem Julią. [Przeł.] L. Kempthorne. Wellington: Te Whare Wānanga o te Ūpoko o te Ika a Māui = Victoria University of Wellington; Embassy of the Republic of Poland in Wellington 2015, harmonijka, ([8] s., [4] k.). Zob. poz. .

Tekst w języku polskim, angielskim i maoryskim.

30. Wiersze = Gedichte = Stihi. Wybór i przekł.: F. Zwerg, S. Moreino. Częstochowa: Towarzystwo Galeria Literacka 2020, 164 s. Biblioteka Galerii.

Tekst w języku polskim, niemieckim i rosyjskim.

Listy

1. Listy. Red.: M. Rola, B. Górska. Współpraca: M. Porębska. (Dzieła. T. 4). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 503 s. Zob. Twórczość poz. .
Listy H. Poświatowskiej do najbliższej rodziny oraz przyjaciół i znajomych.
Tłumaczenie z języka angielskiego listów do C. Karpinskiego: M. Peretz.
2. Listy. Red.: M. Rola. [Tłum. z języka angielskiego M. Peretz]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 493 s. Wyd. nast. tamże 2015.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Love. [Na podstawie wierszy Haliny Poświatowskiej. Wybór, przekł. i lustracje:] B. Misztal. Lublin 1988.
Właśnie kocham... = Indeed I love. [Wybór i przekł.:] M. Peretz. [Posłowie:] A. Nasiłowska. Kraków 1997, [wyd. 2] tamże 2005. Zob. Twórczość poz. .

białoruski

Ìdalapaklonnìca. Veršy. [Przeł.] A. Emâl'ânaŭ-Šylovìč. Mìnsk 2016.

bułgarski

Ošče edin spomen. Poeziâ, proza. [Przeł.:] Z. Kis'ov, B. Lingorska. (Izbrani stichotvoreniâ). Sofiâ 1997.
Moga samo da običam. Izbrani stihove = [Umiem tylko kochać]. Wiersze wybrane. Wybór i przekł. z języka polskiego Ł. Seliaszki. Veliko Tarnovo 2011.

francuski

Mon ombre est une femme. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] I. Macor-Filarska, G. Spławiński. Paris 2004.

niemiecki

Immer wenn ich leben will. Gedichte über die Liebe und den Tod. [Przeł.] M. Cagliesi-Zenkteler. München; Zürich 2002.
Wiersze = Gedichte = Stihi. [Wybór i przekł.:] F. Zwerg, S. Moreino. Częstochowa 2020 [tekst w języku polskim, niemieckim i rosyjskim].

perski

Miyân-e kalamât va parvâneh'hâ. Gozīdeh-ye ašʿâr-e Hâlīnâ Pūšviyâtūskâ; tarjomeh-ye Mīnū Mehr-āzar. Gozīdeh-ye ašʿâr-e Hâlīnâ Pūšviyâtūskâ Šeʿr-e Modern-e Jahâ. [Przeł.] M. Mehr-āẕar. Tehrân 1386 [2008].
Ey zendegī, tarkam konī mīmīram: (gozīneh-ye ašʿâr). [Przeł.:] A. Doulatšâhī, I. Nowicka. Tehrân 2010.
Ādamak, matarsak va ʿâšeq. ʿšeqâneh'hâ-ye Hâlīnâ Pūšfiyâtūfskâ. [Przeł.:] K. Wąsala, Ż. Qâsemī. Tehrân 1393 [2015].

rosyjski

Wiersze = Gedichte = Stihi. [Wybór i przekł.:] F. Zwerg, S. Moreino. Częstochowa 2020 [tekst w języku polskim, niemieckim i rosyjskim].

serbski

Izabrane pesme. [Przeł.] M. Markić. Kral̂evo 2018.

serbsko-chorwacki

I niko zna kako umiru ptice. [Przeł.] N. Vuković. Podgorica 1996.

słowacki

Duchovné cvičenia pre mačku. [Przeł.] P. Milčák. Levoča 2012.

ukraiński

Rozpovìd' dlâ druga. [Przeł.] V. Garmatûk. Ìvano-Frankìvs'k 2012.

węgierski

Miféle gyöngédség. Válogatott versek. [Przeł.] G. Zsille. Budapest 2000.

wietnamski

Tiếng nấc trái tim. Thơ. [Przeł.] Tạ Minh Châu. H. [Hà Nội] 1994.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Treasury of Polish love poems. T. 2. [Red. i przekł.] M. Lipiński. New York 2003.

białoruski

Zbor tvoraŭ. U trynaccacì tamah. T. 11. {Red.] L.G. Kìsâlëva. Mìnsk 2010.

bułgarski

13 zvezdi v slavânskoto nebe. [Przeł.:] H. Stoânov, D. Lau-Bukovska. Varna 2012.
13 zvezdi v slavânskoto nebe. Poeziâ. [Tłum.:] H. Stoânov, D. Lau-Bukovska. Varna 2012.

chorwacki

Tijekom riječi. Prijevodi iz poljske poezije. [Tłum.] Z. Malić. Zagreb 1978.

czeski

Setkáni nad Vislou. Polští básnici 20. stoleti. [Tłum.] J. Pilař. Praha 1979.

grecki

Polōnoi poiītes. [Tłum.] S.E. Gyftákīs. Athī́na 2007.
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. [Tłum.] S.E. Gyftákis. Kalamáta; Athī́na 2008.

hiszpański

Poesia polaca. Antologia. [Tłum.:] S. Feijóo, H.C. Śliwiński, F. De Oraa [i in.]. La Habana 1984.

japoński

Poketto-no naka-no Tōō bungaku. Runesansu-kara gendai-made: Poland, Czechia, Slovakia, Hungary, Croatia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Belarus, Georgia. [Tłum.:] T. Sekiguchi, N. Tsuchiya, K. Kuyama i in. Yokohama 2006.

niderlandzki

Een gevecht om lucht. Een keuze uit de naoorlogse Poolse poëzie. [Tłum.:] E. Dijk-Borkowska, J.-W. Overeem. Maasbree 1978.

rosyjski

Iz sovremennoj pol'skoj poèzii. Stanislav Grohovâk, Eži Harasymovič, Halina Posvâtovskaâ, Marian Gžeŝak. Przeł. V.L. Britanišskij. [Red.] J. Lewitanski. Moskva 1979.
Stanislav Grohovâk, Eži Harasymovič, Halina Posvâtovskaâ, Marian Gžeŝak. [Tłum., wybór i przedmowa:] V. Britanišski. Moskva 1979.
Pesn' ljubvi. Lirika zarubežnych poètov. [Wybór i przekł.] S. Magidson. Moskva 1981.
Pol'skie poèty XX veka. Antologija = Poeci polscy XX wieku. Antologia. T. 2. [Przeł.:] N. Astaf'eva, V. Britanišskij. Sankt-Peterburg 2000.
Pol'skie poètessy. Antologija. [Przeł.] N. Astaf'eva. Sankt-Petersburg 2002.
Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ = Wykonano w Polsce, wiek – XX. Antologia. [Wybór i tłum.] A.B. Bazilevskij. Moskva 2009.

rumuński

Lirica feminină poloneză. Antologie. [Wybór, tłum. i oprac.:] N. Mareş. Bucureşti; Stany Zjednoczone 2016.

słoweński

Prošnja za srečne otoke. Antologija poljske ljubezenske lirike. [Tłum.] R. Štefan. Radovljica 1999.

węgierski

Az ismeretlen fa. Modern lengyel versek antológiája. [Wybór i tłum.] G. Gömöri. Washington 1978.

Przekłady

1. J. Prévert: Katarynka. Przekł. powst. przed 1966. Druk w: H. Poświatowska: Oda do rąk. Warszawa1966 s. 83. zob. Twórczość poz. . Wyd. osobne: Katarynka = L'orgue de Barbarie. Tłum. H. Poświatowska. Koszalin: U. Kurtiak i E. Ley. Wydawnictwo Artystyczne 1995, 22 s. [tekst w języku polskim i francuskim]. Przedruk zob. Twórczość poz. (t. 1).

Omówienia i recenzje

Informacja rodziny 1970.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1967” wyd. 1969 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).
Polski słownik biograficzny. T. 26 cz. 3 z.109. Wrocław; Kraków 1981 (B. Dopart ).
E. Derda: Halina Poświatowska. Bibliografia. Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa 1982, 11 s. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie.
R. Kapałka: Halina Poświatowska (1935-1967). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki. Dział Informacyjno-Bibliograficzny 1995, 12 s.
K. Sarwa: Halina Poświatowska – studium bibliograficzne. Katowice: [b.w.] 1998, 134 k.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Zacharska ).

Ogólne

Książki

I. Morawski: Tylko mnie pogłaszcz. Listy do Haliny Poświatowskiej. Powst. 1957-1963. Oprac. M. Pryzwan. Warszawa: Prószyński Media 2017, 240 s.
M. Szułczyńska: Nie popełniłam zdrady. Rzecz o Halinie Poświatowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 396 s.
J. Pieszczachowicz: Walka z niebytem. O poezji Haliny Poświatowskiej. Bochnia: Exartim 1992, 62 s.
ja minę, ty miniesz... O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze. Zebrała i oprac.: M. Pryzwan. Warszawa: Em-ka 1994, 410 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione i poszerzone Warszawa: Domena 2000, 372 s.; wyd. 3 zmienione i poszerzone pt. Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, 228 s.; Warszawa: Wydawnictwo Marginesy 2015, 357 s.

Zawartość

Tom zawiera wybrane listy H. Poświatowskiej do różnych adresatów oraz wspomnienia o niej następujących osób: J. Adamski, J. Aleksandrowicz, T. Baird, L. Bank-Wyrobiec, T. Gierymski, D. Górska, S. Grochowiak, R. Kłyś, A. Kott, M. Kwaśny, J. Lisiewicz, Z. Myga, S. Mygowa, T. Nowak, A. Orłowska, B. Panczenko-Kresowska, J. Pawłowski, J. Pieszczachowicz, S. Stanuch, J. Szarek, B. Szymańska-Aleksandrowicz, J. Tischner, L. Waluszewska, L. Zgoda, J. Zych, – nadto fragmenty listów do autorki opracowania dot. H. Poświatowskiej: J. Kydryńskiego, I. Morawskiego, E. Otwinowskiej, Z. Piątka, I. Poświatowskiej, oraz wiersze poświęcone H. Poświatowskiej oraz Kalendarium życia i twórczości.
I. Kiec: Halina Poświatowska. Poznań: Rebis 1997, 93 s.
G. Borkowska: Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 199 s.
B. Morzyńska-Wrzosek: zawsze byłam tu. ...”. Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków: Universitas 2004, 229 s.
A. Różyło: Dzień, noc i inne pory doby. Studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza 2004, 155 s.
A. Siemińska: Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej. Toruń: A. Marszałek 2005, 196 s.
A. Wiśniak: „Od urodzenia w pożegnalnych ciałach...”. Śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006, 184 s.
A. Frania: Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia. Częstochowa: Wydawnictwo „e media 2007, 86 s.
K. Karaskiewicz: Halina Poświatowska w zwierciadle swej kobiecości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2008, 163 s.
A. Wysocka: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009, 286 s.
Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Pod red. A. Czajkowskiej, E. Hurnikowej, A. Wypych-Gawrońskiej. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie 2010, 207 s.

Zawartość

Zawiera: G. Borkowska: Długie pożegnanie. „Opowieść dla przyjaciela” jako elegia autobiograficzna; K. Janus: „Jestem, aż dokąd?”. Virginia Woolf i Halina Poświatowska w „konfesjonale choroby”; B. Żynis: O sobie samej jako innej; J. Warońska: Haliny Poświatowskiej głos w sprawie Sokratesa; G. Pietruszewska-Kobiela: Krąg czarownic. Transgresyjna wyobraźnia Haliny Poświatowskiej; W. Skrzypczyk: Poświatowska i doświadczenie religijne; J. Piotrowiak: Prawda ciała, prawda słowa. O „doświadczeniu” poetyckim Haliny Poświatowskiej; L. Szaruga: Ku liryce dialektycznej (próba lektury jednego wiersza Haliny Poświatowskiej); D. Staszewska: Alchemia Haliny Poświatowskiej; V. Jaros: Gramatyka miłości. Kategorie osoby w erotykach Haliny Poświatowskiej; W. Bednarkowa: „Poświata Poświatowskiej”, czyli kreatywne warsztaty poetyckie dla młodzieży; E. Wróbel: Ślady istnienia, znaki pamięci. Halina Poświatowska i Częstochowa.
J. Piotrowiak: Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, 183 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
K. Błażejowska: Uparte serce. Biografia Poświatowskiej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2014, 367 s.
B. Gorska: Rola Pani Hiob nie była dla niej. Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Li-Twa 2015, s.75 [książka jako dodatek do wydania specjalnego numeru magazynu „Galeria”].
A. Cieński: Czytając Poświatowską. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut; Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2016, s. 95.
Poświatowska: we wspomnieniach i inspiracjach. Pod red. K. Słomskiej, Z. Mygi. Olasznica: Wydanictwo Bosz 2016, 118 s.

Zawartość

Zawiera wiersze, listy H. Poświatowskiej, zdjęcia, obrazy A. Poświatowskiego, a także m.in. artykuły wspomnieniowe, wypowiedzi i nawiązania autorstwa m.in. Z. Mygi (brata poetki), K. Słomskiej (krewnej), E. Brylla, W. Warskiej, R. Olbińskiego, A. Zagajewskiego [dot.Nad Helojzą”], S. Lonty, M. Staszczyka, S. Sojki, E. Lipskiej, A.M. Jopek, H. Banaszak, G. Kurylewicz, T. Lipowskiej, J.K. Pawluśkiewicza, P. Machalicy.
B. Suwiński: Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej. Kraków: Instytut Literatury 2020, 105 s. Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis.

Artykuły

B. Biernacka: Dwie poetki z Krakowa. Nowe Książki 1959 nr 5 [o poezji H. Poświatowskiej i T. Sochy-Lisowskiej].
J. Dziuba: Miłość mieszka w tobie. Kierunki 1959 nr 15 [m.in. o recepcji poezji H. Poświatowskiej].
Z. Dolecki: Halina Poświatowska. Kierunki 1967 nr 46.
S. Grochowiak: Krzywda. Kultura 1967 nr 44, przedruk w: „ja minę, ty miniesz ... ” Warszawa 1994 [wspomnienie pośmiertne].
T. Nowak: Halina Poświatowska. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 48, przedruk w: „ja minę, ty miniesz ... ” Warszawa 1994.
R.J. Pyrczok: Uspokojenie i cisza. Dziennik Polski 1967 nr 258.
M. Skwarnicki: Halina Poświatowska. Tygodnik Powszechny 1967 nr 45.
T. Śliwiak: Halina Poświatowska. Życie Literackie 1967 nr 43.
H. Kubicki: Ręce złożone do trenu. (Kilka uwag o poezji Haliny Poświatowskiej). Agora 1968 nr 19.
M. Sprusiński: Poezja — owoc miłości. Poglądy 1968 nr 13.
W. Rutkiewicz: Poezja życia i śmierci. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 12.
B. Markiewiczówna: Motyw śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1971 nr 271.
W. Bugaj: Nie pytaj, komu bije dzwon... Kamena 1972 nr 5.
M. Sprusiński: W prawej zaciska gwiazdę. Szaleństwa i metody. Literatura 1972 nr 43 [zestawienie poezji H. Poświatowskiej z C. Pavese].
S. Stabro: Ja minę, ty miniesz, on minie. (O poezji Haliny Poświatowskiej). Poezja 1974 nr 2, przedruk w tegoż: Zamknięty rozdział. Warszawa 1994.
P. Dybel: Między miłością a śmiercią. Miesięcznik Literacki 1975 nr 11.
J. Piotrowiak: Poetyckie studium człowieka i świata. (Liryka Haliny Poświatowskiej). Roczniki Humanistyczne 1975 nr 1.
E. Nowicka: Moje serce jest władcą absolutnym. (O poezji Haliny Poświatowskiej). Tygodnik Powszechny 1976 nr 41.
K.K. Pysiak: Asocjacje z motywem śmierci. Nowe Książki 1976 nr 16.
S. Folfasiński: Dzieciństwo Haliny Poświatowskiej. Nad Wartą 1977 nr 10.
K. Glondys: Kultura i zmysły. (W dziesiątą rocznicę śmierci Haliny Poświatowska). Życie Literackie 1977 nr 44.
S. Jurkowski: Jest we mnie spłoszona mysz. Kierunki 1977 nr 41.
K. Tarnawska-Kaczorowska: Baird — Poświatowska. Ruch Muzyczny 1977 nr 6.
M. Wyka: Miłość i wszystkie żywioły. Magazyn Literacki 1977 nr 3, przedruk w tejże: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2005.
S. Kot: Poezja lęku. Poezja 1978 nr 10.
J. Zacharska: Paznokciami zaczepiona w słowa. Poezja 1978 nr 2 [o „ekshibicjonistycznym kulcie ciała” w poezji H. Poświatowskiej].
A. Nasiłowska: Ucieczka w życie. Literatura 1979 nr 29.
I. Opacki, J. Piotrowiak: Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1979 nr 328.
M. Sobieszczański: Światopogląd i jego obecność w utworze poetyckim. (Analiza wiersza Haliny Poświatowskiej „Wiersz o miłości”). Litery 1981 nr 3.
J. Aleksandrowicz: Gdy muzy zagościły w klinice. W tegoż: Nie ma nieuleczalnie chorych. Warszawa 1982, przedruk w: „ja minę, ty miniesz... ” Warszawa 1994.
M. Aniskowicz: Księżniczka Trubadur. Magazyn Kulturalny 1983 nr 3/4.
Z. Jakubowski: Poezja cierpienia i śmierci czyli o Halinie Poświatowskiej. Gazeta Częstochowska 1984 nr 51.
T. Gierymski: Garść zetlałych wspomnień. Juwenilia. Poezja 1985 nr 2 [wspomnienia redaktora „Gazety Częstochowskiej” dot. współpracy z H. Poświatowską].
T. Gierymski: Jestem zaczadzona pięknem mojego ciała… O poezji miłosnej Haliny Poświatowskiej. Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego 1985 nr 6.
E. Isakiewicz: Oswajanie śmierci. Akcent 1985 nr 2/3.
M. Krassowski: Obsesja i refleksja. (O Halinie Poświatowskiej). Życie Literackie 1985 nr 34.
Poezja 1985 nr 2.

Zawartość

Tu artykuły poświęcone H. Poświatowskiej: J.Z. Brudnicki: Przypominanie Haliny Poświatowskiej; E. Cichla-Czarniawska: Przydać chwilom imiona [o zbieżnościach między listami i dziennikami H. Poświatowskiej i K. Mansfield]; J. Marx: Przeznaczenie to jeszcze nie los. (O poezji Haliny Poświatowskiej), przedruk w: Kaskaderzy literatury. Łódź 1986 , wyd. 2 tamże 1990 oraz w tegoż: Legendarni i tragiczni: eseje o polskich poetach przeklętych. Warszawa 1993; S. Stanuch: W kościółku serca. (O erotycznej poezji Haliny Poświatowska); B. Urbankowski: Wiersze bronią się same.
H. Retkowska: Halina Poświatowska. Jestem Julią. Na Przełaj 1985 nr 34.
B. Dumowska: Anegdota o istnieniu. (Wokół liryków Haliny Poświatowskiej). Pamiętnik Literacki 1986 z. 2.
M. Szułczyńska: Uwielbiam być uparta. Okolice 1987 nr 11.
A. Żmuda: Spróbujcie Poświatowskiej odebrać miłość. Okolice 1987 nr 11.
J. Pieszczachowicz: Walka z niebytem. Literatura 1988 nr 3 [artykuł z okazji 20 rocznicy śmierci H. Poświatowskiej zawierający m.in. korektę powtarzanych wówczas błędów dot. życia i twórczości poetki].
M. Szułczyńska: Legenda i jej paradoksy. Życie Literackie 1988 nr 41 [o legendach związanych z biografią H. Poświatowskiej].
T. Gierymski: W zodiaku Haliny Poświatowskiej. Dziennik Częstochowski 1991 nr 209.
I. Kiec: Pokonać przemijanie. O życiu i legendzie Haliny Poświatowskiej. Czas Kultury 1992 nr 1/2.
R. Marciniak: Rozcinam pomarańczę bólu. O poezji Haliny Poświatowskiej. Mini Galeria 1992 nr 2.
G. Pietruszewska-Kobiela: Między życiem, miłością i śmiercią. O poezji Haliny Poświatowskiej. Dziennik Częstochowski 1992 nr 47.
P. Kuncewicz: Halina Poświatowska. W tegoż: Agonia i nadzieja. T. 3. Poezja polska od 1956. Warszawa 1993.
G. Pietruszewska-Kobiela: Tytuły i incipity utworów Haliny Poświatowskiej. W: Onomastyka literacka. Olsztyn1993.
M. Szułczyńska: Spragniony kot. Metafora 1993 nr 8/10.
T. Gierymski: Pierwsza miłość Haliny Poświatowskiej. Dziennik Częstochowski 1994 nr 204.
I. Misiak: Erotyczna wyobraźnia Haliny Poświatowskiej. Twórczość 1994 nr 10.
A. Pantuchowicz: Obscenicznie uzdolniona. Halina Poświatowska — przekłady i przykłady. W: Topika erotyczna w przekładzie. Katowice 1994.
M. Peretz: Halina Poświatowska's Pygmalion's trick. The Polish Review, Nowy Jork 1994 nr 39 [o cielesności w poezji H. Poświatowskiej].
S. Podobińska, Ś. Świątkowa: Osobność języka poetyckiego Haliny Mygi-Poświatowskiej. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4.
M. Pryzwan: Istniejemy przez miłość. O Halinie Poświatowskiej. Biblioteka w Szkole 1994 nr 10.
A. Pantuchowicz: Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej. Język Artystyczny 1995 t. 9.
M. Wysocka: Granice Miłości. (Halina Poświatowska). W: Kocham, więc jestem. Motyw miłości w poezji polskiej i niemieckojęzycznej. Częstochowa 1995.
I. Kiec: Na przekór stereotypom. O poezji Haliny Poświatowskiej. Polonistyka 1996 nr 8.
H. Skrzyńska: Czy Jerzy Kosiński kłamał? Aleje 3 1996 nr 3 [dot. opowiadania „Niebieski ptaki” i znajomości autorki z J. Kosińskim].
M. Wysocka: Nagość kamienia. O wierszach Haliny Poświatowskiej poświęconych Stanom Zjednoczonym.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1996 nr 6.
M. Krassowski: Poetka kultury i natury. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42.
H. Zaworska: Kot wygięty pragnieniem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 276.
A. Janiak: Anegdota o istnieniu Szymona Zimorowica i Haliny Poświatowskiej. Podobieństwa biografii, tematów i motywów. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2.
M. Wysocka: Trwania i ulotność. (O tworach kultury w poezji Haliny Poświatowskiej słów kilka).Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1998 nr 7.
B. Morzyńska-Wrzosekł: Oswajanie czasu w liryce Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 46 (20).
A. Różyło: Metropolitan Museum of Art” Haliny Poświatowskiej jako kreacja czasu przezwyciężonego. Studia Filologiczne 1999 [t.] 1.
J. Zajkowska: Halina Poświatowska. „Taktowna bałwochwalczyni Erosa”. Cogito 1999 nr 20.
T. Piersiak: Wszystkie adresy Poświatowskiej. Gazeta Wyborcza 2000 nr 161 dod. „Częstochowa”.
A. Adamiak: Synestezja – klucz do wielowymiarowego odbioru rzeczywistości. Analiza metafory synestezyjnej w kontekście językowego obrazu świata na podstawie poezji Haliny Poświatowskiej; Profilowanie domeny zapachu w poezji Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2001 nr 5, 6.
J. Kubicka: „Przyjdź dobra śmierci...”. Śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej. Akant 2001 nr 5.
I. Macor-Filarska: Ewa Lipska, Halina Poświatowska — deux poètes polonaises. „Pleine Marge”, Paryż 2001 nr 33 [tu też wybór wierszy w przekł. francuskim].
A. Różyło: Egipskość w poezji Haliny Poświatowskiej. Studia Filologiczne 2001 [t.] 2.
B. Morzyńska-Wrzosek: Granica ciała. O liryce Haliny Poświatowskiej. Akant 2002 nr 8.
G. Gömöri: Kilka słów o Halinie Poświatowskiej. Twórczość 2003 nr 4.
I. Misiak: Biseksualna wyobraźnia Haliny Poświatowskiej. W tejże: Zmysł czytania. Rzeszów 2003.
A. Wysocka: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńkiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2003 z. 3.
T. Gierymski: Dziecięca miłość Haliny Poświatowskiej. Almanach Częstochowy 2004 t. 13.
K. Kloc-Pawlik: Negatywne aspekty cielesności. Szkic o poezji Haliny Poświatowskiej. W: Literatura polska. Studia i szkice. T. 1. Katowice 2004.
B. Morzyńska-Wrzosek: Pejzaże wrażliwości: Poświatowska — Mansfield. Temat 2004 t. 1/2.
B. Morzyńska-Wrzosek: Piękno ciała zagrożonego w liryce Haliny Poświatowskiej. W: Piękno materialne, piękno duchowe. Materiały z konferencji, 19-21 maja 2003 r . Łódź2004.
A. Różyło: Obraz „świtu” w języku ogólnym i poezji Haliny Poświatowskiej. Studia Filologiczne 2004 t. 3.
J. Ślósarska: Ten pokój jest ładny. Metaforyzacje doświadczeń lęku przed śmiercią. W tejże: Studia z poetyki antropologicznej. Warszawa 2004 [dot. wierszy o incipitach: „Czym jest śmierć”; „Powiedziałam mojej duszy zostań”].
V. Britanišskij: Četvero iz pokolenja 1956. Grochowiak, Harasimovič, Poświatowska, Gřes'čak. W tegoż: Reč Pospolitaja poetov. Sankt-Peterburg 2005.
E. Hurnikowa: O Halinie Poświatowskiej. Aleje 3 2005 nr 50.
D. Lebioda: Wokół czasu i przestrzeni u Poświatowskiej. Temat 2005 vol. 3/4.
S.K. Arslantekin: O wołaniu o śmierć i o życie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2006 t. 21 [porównanie twórczości H. Poświatowskiej i tureckiej poetki N. Marmary].
D.T. Łączkowski: Śmierć i cielesność. Akant 2006 nr 5 [o cielesności w wybranych utworach H. Poświatowskiej].
B. Morzyńska-Wrzosekł: Dendrologia Haliny Poświatowskiej. W: IV Ogólnopolska konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”. Materiały z konferencji, Mierki koło Olsztynka, 19-21 maja 2005. Poznań 2006.
B. Morzyńska-Wrzosekł: Solarna kraina miłości. O liryce Haliny Poświatowskiej W: Poezja i astronomia. Toruń 2006.
B. Przymuszała: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006, passim.
A. Różyło: Obraz semantyczny „świtu” w języku ogólnym i poezji Haliny Poświatowskiej. W: Czas, język, kultura. Wrocław 2006.
M. Smolarczyk: Ja minę, ty miniesz... Wspomnienie o Halinie Poświatowskiej. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 10.
B. Taras: Poetycka definicja czasu Haliny Poświatowskiej. W: Czas, język, kultura. Wrocław2006.
A. Wiśniak: Postrzeganie czasu i przemijania w polskiej poezji współczesnej. Na przykładzie liryki Ewy Lipskiej, Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej. Studia i Szkice Slawistyczne 2006 nr 7.
A. Cach: Ars epistolandi. Cz. 1-2. Akant 2007 nr 6-7 [o sztuce pisania listów na podstawie korespondencji H. Poświatowskiej].
A. Frania: Halina Poświatowska. Eksperyment melancholiczny. W tegoż: Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Częstochowa 2007.
V. Gradek: Kustosz muzeum swojej siostry. Pamiątki po słynnej poetce. Dziennik Zachodni 2007 nr 159.
Łukasz Stacherczak: Z tęsknoty pisze się wiersze. XIV salon artystyczny z Haśką. Gazeta Częstochowska 2007 nr 49.
P. Piesik: Częstochowa. Dom pełen poezji. Dziennik Zachodni 2007 nr 107.
J. Winiarska: Liście podzwaniające śmiercią.... Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej. LingVaria 2007 nr 1.
E. Hurnikowa: O listach Haliny Poświatowskiej. Aleje 3 2008 nr 70.
S. Jasionowicz: Pustka jako kategoria antropologiczna we współczesnym doświadczeniu poetyckim: Halina Poświatowska, Henri Michaux. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2008 nr 8.
A. Romaniuk: Czy Halina to dziewczyna? Twórczość 2008 nr 12.
D. Stanosz: Kobiety Hioba. Akant 2008 nr 7 [o H. Poświatowskiej, J. Pastrany, B. Wittman, J. Evril, S. Plath].
J. Winiarska: Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym. Etnolingwistyka 2008 vol. 20.
S. Jasionowicz: Pragnienie zatraty jako współczesne doświadczenie poetyckie. (Halina Poświatowska, Sylvia Plath, Henri Michaux). Prace Komisji Neofilologicznej 2009 t. 8.
A. Legeżyńska: Etiuda tematologiczna na cztery ręce (Przyboś i Poświatowska) . W tejże: Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy o konwencje liryki kobiecej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2009.
G. Pietruszewska-Kobiela: Przestrzeń ciała i natury w debiutanckim tomie Haliny Poświatowskiej (wybrane zagadnienia). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2009 t. 11.
B. Rogatko: Poświatowska po latach. Dekada Literacka 2009 nr 1/2.
M. Wiśniowska: Niemieckojęzyczne przekłady liryki Haliny Poświatowskiej. Przekład literacki a glottodydaktyka. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2009 t. 15.
C. Zalewski: Inne lustra. Pseudonarcystyczne reprezentacje w utworach Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej. Przestrzenie Teorii 2009 nr 12.
A. Żywiołek: Ślady życia, ślady mitu. Muzeum jako przestrzeń edukacyjna. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2009 z. 11.
K. Błażejowska: Podłe serce. Halina Poświatowska — życie ku śmierci. Tygodnik Powszechny 2010 nr 29.
B. Kondziołka: Reportaż dla przyjaciela. Śląsk 2010 nr 9 [o biografii H. Poświatowskiej].
B. Morzyńska-Wrzosekł: Halina Poświatowska i Katherine Mansfield wobec „ubywania ze świata. W: Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu. Toruń2010, przedruk: „Conversatoria Litteraria” 2009.
T. Skubalanka: Elementy kodu miłosnego w liryce Haliny Poświatowskiej. Stylistyka 2010 vol. 19.
E. Fert-Cichecka: Pelargonia obrodziła czerwono — różne profile związków miłosnych w twórczości poetek współczesnych. Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2011 t. 24 [na podstawie utworów H. Poświatowskiej, W. Szymborskiej, E. Sonnenberg].
A. Wenglarzy: Związki z muzyką i „muzycznością” w poezji Haliny Poświatowskiej. Pamiętnik Literacki 2012 z. 4.
S. Koper: Inne oblicze Haliny Poświatowskiej. W tegoż: Życie artystek w PRL. Warszawa 2013.
J. Mazepus: Kreowanie znaczeń w utworach Haliny Poświatowskiej. Językoznawstwo 2013 t. 1.
D. Samborska: Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów / nie wiem jak nazwać strach i śmierć i miłość” — motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2013 nr 53.
J. Antczak-Sokołowska: Cierpienie wdowy. Językowy obraz cierpienia po stracie męża w poezji Haliny Poświatowskiej. Język, Szkoła, Religia 2014 nr 1.
A. Bliźniuk: Pięć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej w kontekście nurtów stylistycznych w twórczości Tadeusza Bairda. Res Facta Nova 2014 nr 15.
K. Błażejowska: Zbyt duże serce. „Gazeta Wyborcza2014 nr 20 dod. „Wysokie Obcasy”.
S. Chutnik: Oddech. „Gazeta Wyborcza2014 nr 22 dod. „Duży Format”.
M. Cywińska: Nie kochałam go zanadto. Dolorystyczna nie-miłość Haliny Poświatowskiej. LiryDram 2014 nr 4.
A. Kula: Dziewczyna Poświatowska. Tygodnik Powszechny 2014 nr 23.
Z. Myga: Kotek. Rocznik Muzeum w Częstochowie 2014 t. 14 [wspomnienie brata o wakacjach z H. Poświatowską i rodzicami w Jastarni].
G. Pietruszewska-Kobiela: Poświatowska posthumanistyczna? W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2. Od humanizmu do posthumanizmu. Katowice2014.
T. Barański: Miejsca Haliny Poświatowskiej w Częstochowie. Galeria 2015 nr 34.
D. Dworakowska: O liryce miłosnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej raz jeszcze. Spotkania Humanistyczne 2015 nr 5.
D. Dworakowska: Smutek samotności w poetyckiej twórczości Haliny Poświatowskiej. W: Poezja kobiet. Interpretacje. Siedlce 2015.
M. Jochemczyk: Odwrócona perspektywa. Mała Ameryka Haliny Poświatowskiej. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Katowice2015.
M. Michalska: Papiloty na przeków śmierci. Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo 2015 nr 4.
M. Nowakowska-Karczewska: Halina Poświatowska. Galeria 2015 nr 34.
Z. Kozłowska: Synestezyjna poezja Haliny Poświatowskiej. W: Synestezja a sztuka. Kraków2016.
M. Kwiatkowska: Cierpienie jako źródło inspiracji w twórczości Edwarda Stachury i Haliny Poświatowskiej. W: Człowiek wobec cierpienia. Warszawa2016.
E.J. Marczak: Żyje się tylko chwilę” — czy Halina Poświatowska zmarła młodo? W: Starość i młodość w literaturze i kulturze. Łódź 2016.
Z. Myga: Posiadała naturalne światło wewnętrzne. Ze Zbigniewem Mygą, opiekunem Domu Poezji — Muzeum Haliny Poświatowskiej, bratem poetki, w 81. rocznicę jej urodzin rozmawia Elżbieta Pisarczyk. Śląsk 2016 nr 6.

Zawartość

Wspomnienia Z. Mygi o siostrze, m.in.: wyjaśnienie zmiany imienia; szczegóły dot. okoliczności wyjazdu Poświatowskiej do USA; szczegóły dot. operacji i tego, jak głośna była to sprawa w USA, relacjonowana także w Radiu Wolna Europa; dot. stypendium w Smith College w Northampton; dot. życia domowego; dot. tekstu „Protest potrójny” o wojnie w Wietnamie, który ukazał się w antologii „Poeci świata Wietnamowi” przełożonej na 200 języków; o zbiorach Muzeum Haliny Poświatowskiej; o nagrodzie im. Poświatowskiej przyznawanej w jednym z miast w USA.
A. Fortuna-Nieć: I felt a funeral, in my brain. Writing pain: Emily Dickinson and Halina Poświatowska. Świat i Słowo 2017 nr 1.
B. Morzyńska-Wrzosekł: Miasto w amerykańskiej twórczości Haliny Poświatowskiej. W perspektywie geopoetyki. W: Wartości — antropologia — kultura w badaniach humanistycznych. Bydgoszcz2017.
Z. Myga: Haśka” — poetka zbyt wrażliwa. Wspomnienie o Poświatowskiej. Polska 2017 nr 4 dod.Forum”.
Z. Myga: Poświatowska w Azji: esej. Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2017 t. 17.
M. Nowak-Barcińska: O „przeczuciach” religijnych Haliny Poświatowskiej. W: Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa. Płock2017.
Z. Budrewicz: W cieniu Thanatosa. Zofii Żurakowskiej i Haliny Poświatowskiej pobyty w Rabce. W: Rabka w literaturze, literaci w Rabce. Rabka-Zdrój 2018.
A. Gudowski: Źródła i prognozy sukcesu w karierze Haliny Poświatowskiej. W: Po nitce do kłębka: triumf rozumu. Lublin2018.
W. Jacak: Wolność w lirykach Haliny Poświatowskiej. Metafora 2018 nr 24.
A. Juchniewicz: Zmysł udziału. Wspólnoty, sojusze bezbronnych i podporządkowanych w poezji Haliny Poświatowskiej. Narracje o Zagładzie 2018 nr 4.
J. Pasterska: Listy, które nie mogą umrzeć. Nowe Książki 2018 nr 2.
E. Foltyn: Przybytek mojej wiary [...] zamknę na siedem klamek własności. Poezja Haliny Poświatowskiej. W: Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy polska i światowa. Zbiorowa praca monograficzna. Słupsk2019.
A. Pantuchowicz: Figurations of Attachment in Sylvia Plath and Halina Poświatowska. European Journal of American Studies 2019 vol. 13.
M.A. Szulc-Packalén: W smudze cienia... O poezji Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej. W: Literatura polska w świecie. T. 7. Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi. Katowice2019.
K. Tkaczyk: Terapeutyczny wymiar sztuki. Przepracowywanie traum choroby i śmierci w sztuce i literaturze – autoterapia artystów na podstawie fotografii Jo Spence, literatury Haliny Poświatowskiej oraz video Billa Violi. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2019 nr 1.
K. Błażejowska: Uparte serce, biografia Poświatowskiej. Dziennik Trybuna 2020 nr 204/205.
T. Chlewiński: Martwy poeta nie napisze nic więcej... Topos 2020 nr 1.
E. Hurnik: Życie i spuścizna Haliny Poświatowskiej w świetle wierszy, listów i wspomnień o poetce (z warsztatu biografistki). Autobiografia 2020 nr 2.
M. Traczyk: Pamięć i zapomnienie wpisane w zaśpiewane wiersze (na przykładzie Haliny Poświatowskiej). International Journal of Slavic Studies 2020 vol. 1.
A. Nawrocki: Kalendarium życia i twórczości Haliny Poświatowskiej. Poezja Dzisiaj 2021 nr 148.
K. Nowak: Ontologiczne i egzystencjalne aspekty twórczości Haliny Poświatowskiej w perspektywie filozoficznej. Poezja dzisiaj 2021 nr 148.
K. Szopa: Zaklęta wyobraźnia. Czarownice polskiej poezji kobiet lat 60., 70. i 80. Czas Kultury 2021 nr 2.

Katalogi wystaw poświęconych twórcy

Dom Poezji — Muzeum Haliny Poświatowskiej. [Katalog wystawy]. Red.: E. Hurnikowa, I. Czerkieska. Wstęp: E. Hurnikowa. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie 2007, [12] s.

Hymn bałwochwalczy

A. Drawicz: Halina Poświatowska — Hymn bałwochwalczy. Sztandar Młodych 1959 nr 162.
S. Grochowiak: Ciało. Współczesność 1959 nr 5 [dot. erotyzmu i cielesności w poezji H. Poświatowskiej].
J. Kwiatkowski: Nowa miłość. Twórczość 1959 nr 7.
A. Stern: Poezja młodych. Życie Literackie 1959 nr 43.
J. Rogoziński: Monologi. Z dobrodziejstwem inwentarza. Współczesność 1966 nr 21 [dot. też: Oda do rąk, Dzień dzisiejszy].
Z. Zygma: A ciało słowem się stało... Poezja 1974 nr 7/8.
B. Żynis: Wilczyca, kocica, kwoka — kobieta w jednym wierszu Haliny Poświatowskiej. Ruch Literacki 2007 z. 6 [dot. wiersza: Niech żyją zmysły].

Dzień dzisiejszy

J. Lau: Nowości poetyckie — „Dzień dzisiejszy. Życie Literackie 1964 nr 20.
M. Sprusiński: Życie miłością. Twórczość 1964 nr 6 [m.in. o analogiach formalnych między wierszami H. Poświatowskiej i T. Różewicza].
J. Rogoziński: Monologi. Z dobrodziejstwem inwentarza. Współczesność 1966 nr 21 [dot. też: Oda do rąk, Hymn bałwochwalczy].

Oda do rąk

J. Rogoziński: Monologi. Z dobrodziejstwem inwentarza. Współczesność 1966 nr 21 [dot. też: Hymn bałwochwalczy, Dzień dzisiejszy].
M. Sprusiński: Bunt Penelop. Nowe Książki 1966 nr 15.
M. Orski: Poświatowska. Kultura 1967 nr 33.

Opowieść dla przyjaciela

J. Łukaszewicz: Opowieść Poświatowskiej. Odra 1967 nr 7-8.
K. Mętrak: Mówiące serce. Życie Warszawy 1967 nr 67.
K. Nowicki: Bardzo różne opowieści: Dla przyjaciela. Życie Literackie 1967 nr 28.
W.J. Tkaczuk: Tętno. Twórczość 1967 nr 8.
Z. Żabicki: Między tragedią a banałem. Miesięcznik Literacki 1967 nr 8.
J. Michalska: Między życiem a śmiercią. „Opowieść dla przyjaciela” Haliny Poświatowskiej. Galeria 2015 nr 34.
K. Szalewska: Przestrzeń choroby — miejsce biografii. Kartografia psychosomatyczna w „Opowieści dla przyjaciela” Haliny Poświatowskiej. W: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Białystok 2015.
E.J. Marczak: Czas wolny Haliny Poświatowskiej na przykładzie „Opowieści dla przyjaciela. W: Palenie cygar, muzyka, przejażdżki.... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku. Gdańsk2016.
B. Morzyńska-Wrzosekł: Nieprzystosowana jestem.... Narracja maladyczna w „Opowieści dla przyjaciela” Haliny Poświatowskiej. Slavica Tergestina 2017 vol. 19 nr 2.

Jeszcze jedno wspomnienie

W.P. Szymański: nikt nie wie, jak umierają ptaki. (O poezji Haliny Poświatowskiej w pierwszą rocznicę śmierci – 11 X). Życie Literackie 1968 nr 40.
J.M. Bartnicka: I wąską strugą deszczu upływamy w głąb.... Nowe Książki 1969 nr 15.
I. Smolka: Pochwała istnienia. Twórczość 1969 nr 2, przedruk w tejże: Lęki, ucieczki, akceptacje. Warszawa 1984.
M. Sprusiński: Nie tylko wspomnienie. Miesięcznik Literacki 1969 nr 2, przedruk w tegoż: Imiona naszego czasu. Kraków 1974.
A.K. Waśkiewicz: Poświatowska. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 6.

Dzieła

W. Wańtuch: Pomiędzy instynktem a intelektem; Mój upór, moja miłość, mój ból; Pisanie sobą. Nowe Książki 1998 nr 3, 7, 9.
H. Zaworska: Jest taki potwór. W tejże: Szczerość aż do bólu. Warszawa 1998 [dot. t. 4].
H. Zaworska. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 dod. „Książki” nr 6 [dot. t. 4].
G. Borkowska: Nierozważna i nieromantyczna. Tygodnik Powszechny 1999 nr 1.

Właśnie kocham...

B.T. Lupack. „The Polish Review”, Nowy Jork 1999 vol. 44 nr 2.

Jestem Julią

A.-C. Carls. „World Literature Today”, Norman, OK 2000 vol. 74 nr 1.