BIO

Urodzona 18 lutego 1901 w Łodzi; córka Tadeusza Popowskiego, urzędnika, i Ewy ze Stępkowskich. Dzieciństwo spędziła w majątku rodziców Trojanowice w Kieleckiem. Uczyła się początkowo w domu, a następnie uczęszczała do siedmioklasowego Gimnazjum Henryki Domańskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zakończyła naukę w 1918. W 1920 przeniosła się z rodziną do Poznania. Ukończyła tam roczny kurs gospodarstwa domowego, a w 1922 zaczęła studiować jako wolny słuchacz polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1925 pracowała jako urzędniczka w Polskim Czerwonym Krzyżu. W 1926-28 była korektorką, a potem recenzentką i felietonistką w „Gazecie Powszechnej”. Debiutowała w 1928 wierszami pt. Cień, Spacer, W kościele, drukowanymi w dodatku „Dziennika Poznańskiego” pt. „Życie Literackie” (nr 7). Utwory poetyckie publikowała także m.in. w „Tęczy” (od 1928). Była członkiem grupy literackiej Loża. Od 1934 pracowała w redakcji „Dziennika Poznańskiego” najpierw w dziale lokalnym, a następnie od 1937 kierowała działem literatury, nauki i sztuki, w którym publikowała wiersze, wywiady i felietony (podpisana m.in.: (j.p.), J.P., Joker). Należała do Związku Zawodowego Literatów Polskich i Związku Dziennikarzy. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 kontynuowała z grupą kolegów wydawanie „Dziennika Poznańskiego” do momentu wkroczenia Niemców do miasta. W grudniu została wysiedlona z Poznania i przebywała w Piotrkowie Trybunalskim, a potem na wsi w Opoczyńskiem. Brała udział w działalności konspiracyjnej jako członek Armii Krajowej, pisała w tym czasie wiersze (pod pseudonimem Ewa). W 1947 wróciła do Poznania; podjęła pracę w Bibliotece Miejskiej im. Raczyńskich, a od 1950 w jej filiach dzielnicowych na Dębcu i w Szczepankowie. W 1956-60 kierowała działem korekty w redakcji „Tygodnika Zachodniego”, a następnie do przejścia na emeryturę w 1965 pracowała jako korektorka w redakcji nocnej „Głosu Wielkopolskiego”. Równocześnie kontynuowała twórczość poetycką. Od 1959 należała do Związku Literatów Polskich. Wyróżniona Odznaką Honorową miasta Poznania (1971) i odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1976). Zmarła 18 lutego 1983 w Poznaniu.

Twórczość

1. Przed nocą. [Wiersze]. Słowo wstępne: K. Troczyński. Drzeworyty: K. Taranczewski. Poznań: J. Jachowski – Księgarnia Uniwersytecka 1937, 31 s.

Nagrody

Nagroda Oddziału Poznańskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich w 1938.

2. Wiersze. Warszawa: Czytelnik 1958, 59 s.

Zawiera wiersze z poz. oraz wiersze nowe.

3. Wołanie. Wybór wierszy 1937-1967. Słowo wstępne: B. Kogut. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 80 s.

Zawartość

Cykle: Przed nocą [poz. ]; Poławiacze min; Wróżby.

4. Wiersze zebrane 1937-1979. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 97 s.

Zawiera poz. 1-3 oraz nowe wiersze.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1966, 1974.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1983” (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

K. Troczyński: Najmłodsi poeci Poznania. „Dziennik Poznański1934 nr 7.
J. Koller: Jadwiga Popowska. Laureatka nagrody Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu. „Dziennik Poznański1939 nr 33.
A. Rogalski: Jadwiga Popowska. „Tęcza1939 nr 3.
B. Latawiec: Przestrzenie wierszy Jadwigi Popowskiej. „Nurt1976 nr 9.
W. Jamroziak: Los poety. „Nurt1987 nr 12.
• [A. Biernacki] Abe: Przegrana?Twórczość1988 nr 10.

Przed nocą

S.W. Balicki: Wiersze z Poznania. „Kurier Literacko-Naukowy1937 nr 51.
B. Dudziński: Wśród poetów. „Naprzód1937 nr 357.
K. Troczyński: Przed nocą” Jadwigi Popowska. „Dziennik Poznański1937 nr 163.

Wiersze

M. Grześczak: Poezja przejmująca. „Tygodnik Zachodni1958 nr 34.
Z. Pędziński: Poetka. „Tygodnik Powszechny1958 nr 42.

Wołanie

J. Łukasiewicz: Wiersze z trzydziestolecia. „Nurt1968 nr 9.
W.P. Szymański: Nieustająca potrzeba refleksji: Dziś są inne hafty. „Życie Literackie1968 nr 17.