BIO

Urodzony 10 grudnia 1938 w Toruniu; syn Jana Połoma, młynarza, i Marty z Wesołowskich. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie-Zdroju; w 1956 zdał maturę. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką. W 1956-57 należał do studenckiej grupy poetyckiej Helikon przy UMK, a w 1960-71 do kręgu Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”. Debiutował w 1960 wierszami pt. Jezioro królewskie i Das Augenlicht, opublikowanymi na łamach czasopisma „Nowa Kultura” (nr 25). Po uzyskaniu w 1961 magisterium zamieszkał we Fromborku, gdzie do 1965 pełnił funkcję zastępcy kustosza w Muzeum Mikołaja Kopernika. Równocześnie był sekretarzem redakcji periodyku naukowego „Komentarze Fromborskie”. Wiersze, opowiadania, felietony drukował m.in. w czasopiśmie „Warmia i Mazury” (1963-84; tu w 1979-80 cykl recenzji literackich pt. Amor librorum), „Głos Olsztyński” (1961-69), a następnie od 1970 nr 80 w jego kontynuacji pt. „Gazeta Olsztyńska” (1970-80; tu cykle felietonów: w 1971, 1974 pt. Nasze czasy, w 1975-76 pt. Rozmyślania północne, w 1977-80 pt. Dziennik literacki). Należał do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze. W 1962 przeniósł się na krótko do Tykocina, a następnie zamieszkał w Olsztynie. W 1962-64 należał do Klubu Literackiego przy zarządzie wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie, pełniąc funkcję jego przewodniczącego i redaktora biuletynu „Przemiany”. W 1965 zawarł związek małżeński z Jadwigą Wojsław (rozwód 1974). W 1965-72 kierował działem poezji w redakcji literackiej olsztyńskiej rozgłośni Polskiego Radia. W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1974 zawarł związek małżeński z Teresą Butajło, bibliotekarką. W latach osiemdziesiątych prowadził wspólnie z aktorami Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie studium poetyckie z udziałem młodzieży ze szkół średnich. W 1983-88 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Olsztyńskiego nowego ZLP. Za twórczość literacką był wielokrotnie nagradzany; m.in. w 1985 otrzymał nagrodę Wojewody Olsztyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, a w 1987 nagrodę Czerwonej Róży, przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku, za całokształt pracy twórczej. Wyróżniony m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1972), honorowym obywatelstwem Fromborka (1978), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1980), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Odznaką Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (1990). Zmarł 2 grudnia 2021 w Olsztynie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Śliwicach (powiat tucholski).

Twórczość

1. Przymierze obłoków. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1963 [właśc. 1964], 61 s.

2. Śmierć Kopernika. Misterium poetyckie. Komentarze Fromborskie 1965 s. 75-86.

3. Włócznie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 61 s.

4. Notatnik reszelski. [Wiersze]. Piórkiem H. Skurpski, piórem K. Oleksik, S. Połom. [Olsztyn: Pojezierze] 1968, [8] k.

Tu poemat S. Połoma: Od wieków ciąży nad Reszlem...

5. W cieniu sierpnia. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1971, 50 s.

6. Oratorium „De revolutionibus. Muzyka: T. Paciorkiewicz, poezje S. Połom. Prawykonanie: Olsztyn, Orkiestra Symfoniczna im. F. Nowowiejskiego w 1973. Wyd. w wyborze i oprac. tekstów oraz pieśni S. Połoma. Olsztyn 1973, 40 s. Państwowa Orkiestra Symfoniczna im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Tekst w języku łacińskim, niemieckim i rosyjskim.

Nagrody

Nagroda regionalna im. M. Lengowskiego, przyznana przez Wojewódzki Oddział Stowarzyszenia Pax w Olsztynie w 1974.

7. Źródła zapomnienia. [Wiersze]. Toruń: Studenckie Centrum Kultury „Od Nowa 1975, [11] k.

8. Siódmy wspaniały świat roślin. [Opowiadania]. Olsztyn: Pojezierze 1977, 116 s.

Zawartość

Znak czasu; Siódmy wspaniały świat roślin; Wieczny ogień; Szkarłatne miasteczko; Przejazd; Sen o Adelajdzie; Karmiciel ptaków; Bułanka; Czekaj, ja wrócę; Białe konie; Alicja; Porcelana Fuerstenberg (W. Zagrodzkiej); Nokturn z morzem; Nokturn ze śniegiem; Wieczór w kurorcie (J. Żernickiemu, E. Stachurze, Z. Jerzynie); Człowiek w hotelu; Hotel „Interpres”; Konwalie; Z lwicą.

9. Wierność. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1978, 70 s.

10. Wzgórze jasnowłosej. [Opowiadania]. Olsztyn: Pojezierze 1982, 194 s.

Zawartość

Katedra; Straże gwiazd.

11. Rok bez nieba. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1984, 67 s.

12. Dzień słońca. [Wiersze]. Reprodukcje prac A. Kaźmierczaka. Olsztyn: Pojezierze 1985, 72 s.

13. Tropem rodzinnych wezwań. Scenariusz filmu dokumentalnego. [Współautor:] T. Śrutkowski. Telewizja Polska 1985.

14. Sen o Adelajdzie. Wybór opowiadań. Olsztyn: Pojezierze 1987, 266 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Sen o Adelajdzie (I. Krzywickiej); Przejazd; Karmiciel ptaków; Siódmy wspaniały świat roślin; Bułanka; Z lwicą; Szkarłatne miasteczko; Wieczny ogień; Hotel „Imperial”; Wieczór w kurorcie (J. Żernickiemu, E. Stachurze, Z. Jerzynie); Nokturn z morzem; Nokturn ze śniegem; Czekaj, ja wrócę; Porcelana Fuerstenberg (W. Zagrodzkiej), – z poz. : Straże gwiazd; Katedra, – oraz opowiadania nowe: Znak oczu; Znaki; Juliusz Sen Saturn; Tristicja; Bootes Oczekiwanie; Wyznanie.

15. Jezioro królewskie. Wybór wierszy 1963-1984. Olsztyn: Pojezierze 1988, 247 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , – oraz poemat Kosmos.

16. Płonące zwierciadła. [Wiersze]. Posłowie: A.K. Waśkiewicz. Gdańsk: Marpress 1995, 86 s.

Nagrody

Nagroda przyznana przez Kapitułę im. Biskupa I. Krasickiego w 1995.

17. Las życia. Kantata na orkiestrę i głos sopranowy. Słowa: S. Połom. Muzyka: J.B. Lewandowski. Prawykonanie Olsztyn, Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w 1998.

18. Zegar życia. Poezje. Olsztyn: [Stowarzyszenie Środowisk Twórczych] 2000, 88 s.

19. Motywy i wiersze. Olsztyn: Wers 2004, 111 s.

20. Pielgrzym leśnego strumienia. Poezje. Olsztyn: Fundacja Środowisk Twórczych 2006, 67 s.

Prace redakcyjne

1. Lubawa. Wraz z opracowaniem historycznym o zabytkach Lubawy i ich ochronie. Poezja: S. Połom. Malarstwo: A. Kaźmierczak. Lubawa, Olsztyn 1977/1978, 47 s. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; Wojewódzki Konserwator Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Lubawie.
2. Krajobrazy sierpnia. Wstęp, wybór i oprac.: S. Połom, J.A. Sokołowski. Olsztyn: [Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego] 1978, [32] k.
3. Leśnictwo i łowiectwo. Wraz z opracowaniem historyczno-współczesnym rozwoju leśnictwa i łowiectwa na Warmii i Mazurach. Poezja: S. Połom. Grafika: A. Kaźmierczak. Oprac. red.: S. Połom, T. Śrutkowski. Olsztyn: Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych; Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki; Przedsiębiorstwo Państwowe; Pracownie Sztuk Plastycznych 1978, 81 s.
Zawiera także wiersze: R. Kosiora, E. Kruka, B. Leśmiana, J.M. Rymkiewicza, J.A. Sokołowskiego.
4. K. Przybyszewska: Przepustka do wiecznej wiosny. [Wiersze]. Red.: S. Połom. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Akademii Rolniczo-Technicznej 1996, 31 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1998.

Autor o sobie

S. Połom: Z Hybryd do „Warmii i Mazur. Warmia i Mazury 1975 nr 5.

Wywiady

Stefan Połom. Rozm. J. Sokołowski. Warmia i Mazury 1972 nr 3.
Nie budź mnie jeszcze. Rozm. W. Katarzyński. Gazeta Olsztyńska 1987 nr 101.

Ogólne

Artykuły

J. Sokołowski: Kierunek podróży. Warmia i Mazury 1968 nr 1.
T. Śrutkowski: Stefan Połom. (Poezja poprzez osobowość). Słowo Na Warmii i Mazurach. 1972 nr 18.
J. Sokołowski: Poetyckie odosobnienie. Warmia i Mazury 1977 nr 4.
[J. Segiet] Seg: Liryka miłości i krajobrazu. Gazeta Olsztyńska 1981 nr 222.
J. Marszałek: Połom. Rzeczywistość 1987 nr 4.
D. Człapiński: Poezja Stefana Połoma. Spotkanie słowa. Gazeta Olsztyńska 2005 nr 69.

Przymierze obłoków

K. Nowicki: Przymierze z barokiem. Pomorze 1964 nr 11.
J. Sokołowski: Poezja dystansu. Warmia i Mazury 1964 nr 4.
Z. Jerzyna: Poezja natury. Kultura 1965 nr 8.
A.W. Waśkiewicz: Powrót moderny?Twórczość1969 nr 3 [dot. też: Włócznie].

Włócznie

Z. Jerzyna: Wysiłek bez końca. Kultura 1967 nr 53.
J. Segiet: Pamiętnik samotności. Głos Olsztyński 1967 nr 299.
M. Sprusiński: Sztuka pięknych gestów. Życie Literackie 1968 nr 12.
A.W. Waśkiewicz: Powrót moderny?Twórczość1969 nr 3 [dot. też: Przymierze obłoków].

W cieniu sierpnia

Z. Polsakiewicz: Różni i cenni. Pomorze 1972 nr 10.
A.K. Waśkiewicz. „Nowe Książki1972 nr 14.

Źródła zapomnienia

J. Segiet: Poetyckie przeobrażenia. Gazeta Olsztyńska 1976 nr 25.

Siódmy wspaniały świat roślin

T. Swat: Opowieści kosmiczne. Słowo Powszechne 1977 nr 218.
B. Domańska: Opowiadania Stefana Połoma. Literatura 1978 nr 8.
B. Dzitko: Prawo wolności. Warmia i Mazury 1978 nr 1.

Wierność

A.K. Waśkiewicz: Wchodząc w wiek średni. Życie Literackie 1978 nr 38.
Z. Złakowski: Nowości „Pojezierza 1978 nr 10 [m.in. dot. S. Połoma].

Wzgórze jasnowłosej

H. Panas: Dziwne przygody Juliusza. Gazeta Olsztyńska 1982 nr 173.
A. Staniszewski: Znak Empedoklesa. Tu i Teraz 1982 nr 26, polemika: M. Piotrowska: Wzgórek jasnowłosej. „Teraz” 1983 nr 1.
J. Rosłan: Ciąg dalszy. Fakty 1983 nr 3.

Rok bez nieba

H. Panas. „Gazeta Olsztyńska1984 nr 172.
D. Kijek: Architektura pojęcia. Okolice 1985 nr 2.

Sen o Adelajdzie

A. Wójcik: Wprawki. Kultura 1988 nr 39.