BIO

Urodzony 17 lipca 1928 w Bydgoszczy; syn Mariana Polsakiewicza, notariusza, i Marty z Kamińskich. Podczas okupacji niemieckiej został w 1939 wraz z rodzicami wysiedlony z Bydgoszczy i zamieszkał w Warszawie. Uczył się na tajnych kompletach gimnazjalnych; w 1944 zdał małą maturę. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako członek Szarych Szeregów. Walczył w powstaniu warszawskim w batalionie „Zośka”. Po upadku powstania przebywał do stycznia 1945 głównie pod Łowiczem. W 1945 powrócił do Bydgoszczy, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum i w 1946 zdał maturę. W 1947 przeniósł się do Warszawy i podjął pracę reportera w redakcji „Wieczoru Warszawy”. Od tegoż roku studiował (do 1951) na Wydziale Społeczno-Politycznym Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Ożenił się z Hanną Nowożeniuk, dziennikarką (rozwód 1953). Kontynuował pracę dziennikarską w redakcji „Gazety Żołnierza” (1949-51) i w tygodniku „Przyjaciółka” (1951-55). Równocześnie zaczął uprawiać twórczość poetycką; debiutował w 1950 cyklem wierszy pt. Migawki z Kongresu Pokoju, opublikowanym w tygodniku „Nowa Kultura” (nr 30). Wiersze i artykuły zamieszczał następnie w tygodnikach „Wieś” (1950-54) oraz „Przyjaciółka”. W 1955 zamieszkał w Bydgoszczy. Od tegoż roku (do 1960) pracował w redakcji „Gazety Pomorskiej”; na łamach tego pisma publikował w 1958-74, z przerwami (też pod pseudonimami: (biel), (POL), (pol.), (z.p.), (Z. Pol.), (ZP)). Wiersze, artykuły i recenzje drukował nadto m.in. w pismach „Nowy Tor” (1955-57), „Pomorze” (1955-72; podpisany też: (Biel), (Z.P.)), „Spojrzenia” (1958-62), „Panorama Północy” (1960; tu cykl Notatnik bydgoski). W 1956-61 był kierownikiem literackim bydgoskiego kabaretu Wróbel. W 1960-68 należał do Bydgoskiej Grupy Poetyckiej „Wiatraki”, skupiającej się wokół dodatku literackiego tego pisma pt.Wiatraki” (tu publikował w 1960-67 wiersze i artykuły, podpisany też (T. Biel.). Otrzymał kilka nagród w konkursach, m.in. na Bydgoskiej Wiośnie Poetyckiej (1962), Sympozjum Młodych Twórców Polski Północnej (1965). W 1960-69 pracował w redakcji pisma „Fakty i Myśli” (tu też w 1967-72 liczne artykuły i recenzje), a następnie w redakcji „Gazety Toruńskiej” w Toruniu i w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. W 1968 ożenił się z Adrianą Szymańską, poetką (rozwód 1972). Był współorganizatorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Bydgoszczy. W 1970 został członkiem Związku Literatów Polskich. Wiersze i recenzje ogłaszał także w „Głosie Pomorza” (1972-74) i w „Faktach” (1973). Zmarł 11 listopada 1974 w Bydgoszczy.

Twórczość

1. Milczenie i czas. [Wiersze i proza poetycka]. Warszawa: Iskry 1966, 80 s.

Zawartość

Cykle: Wędrówki; Las; Poszukiwanie domu.

2. Ptaki nie muszą umierać. [Wiersze]. Wyd. w: W twoją stronę. Wiatraki II. Almanach bydgoskiej grupy poetyckiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, s. 75-97.

3. Na pamięć. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969, 52 s.

4. Wiersze. Wybór i układ: A. Szymańska. Wstęp: Z. Bieńkowski. Gdańsk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Morskie 1978, 134 s.

Zawartość

Milczenie i czas [fragment poz. ]; Na pamięć [fragment poz. ]; Wszystko jedno. Cz. 1, 2; Wiersze ostatnie, – nadto proza poetycka.

Prace redakcyjne

1. Pieśni Warmii i Mazur. Zebrali i oprac.: J. Lubomirski, S. Markiewicz. Wstęp i oprac. literackie: Z. Polsakiewicz. Olsztyn: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej; ZW [Zarząd Wojewódzki] Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych; WDK [Wojewódzki Dom Kultury] 1969, 29 s.
Zawiera 21 anonimowych tekstów z nutami.

Omówienia i recenzje

Informacja A. Szymańskiej 1998.

Słowniki i bibliografie

Polski Słownik Biograficzny. T. 27. Cz. 2. Wrocław 1982 (S. Poręba).

Ogólne

Artykuły

J.A. Jucewicz: Zdzisław Polsakiewicz – poeta pamięci. Gazeta Pomorska 1975 nr 259.
K. Derdowski: Zapomniany poeta pamięci. Fakty 1983 nr 32.
Z. Mrozek: Pisarze Pomorza i Kujaw. Zdzisław Polsakiewicz. Fakty 1984 nr 50.
W. Trzeciakowski: Próba rozrachunku. (O poezji Zdzisława Polsakiewicza). Kujawy 1984 nr 47.

Milczenie i czas

Z. Bieńkowski: Sztuka szczerości. Kultura 1966 nr 18, przedruk w: Proza, poezja. Warszawa 1967.
W. Roszewski: Pamięć i czas. Wiatraki 1966 nr 17.
A. Słucki: Cztery wiatry znaczeń. Pomorze 1966 nr 15.

Na pamięć

A.K. Waśkiewicz: Zachwyt nieustający. Pomorze 1970 nr 1.

Wiersze

Z. Mrozek: Epitafium dla żywych. Gazeta Pomorska 1978 nr 280.
K. Nowicki: Żołnierz wyobraźni. Fakty 1978 nr 44, przedruk w tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981.