BIO

Urodzony 6 maja 1910 we Lwowie; syn Tomasza Piotrowskiego, urzędnika pocztowego, i Marii z Niepołomskich; brat Kazimierza Piotrowskiego, tłumacza. W dzieciństwie, w związku z obowiązkami służbowymi ojca, kilkakrotnie zmieniał z rodziną miejsca zamieszkania, przebywał m.in. w Nowym Sączu, Krakowie i Bydgoszczy, gdzie uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Kopernika. Już w latach szkolnych zamieszczał swoje rysunki w „Dzienniku Bydgoskim” i „Pobudce.” Po zdaniu matury w 1928, studiował do 1931 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, a od 1930 w Akademii Sztuk Pięknych (ASP), gdzie kształcił się w pracowni malarstwa Felicjana Konarskiego oraz w pracowni grafiki Władysława Skoczylasa. Będąc jeszcze studentem ASP, nawiązał jako autor rysunków satyrycznych współpracę z czasopismami humorystycznymi, m.in. z „Cyrulikiem Warszawskim”, „Muchą”, „Szpilkami” i „Wróblami na Dachu”. W 1935 uzyskał dyplom Studium Pedagogicznego ASP. Zajmował się rysunkiem satyrycznym, karykaturą, ilustracją prasową i książkową. Ożenił się z Reginą Kańską, plastyczką. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Siedlcach i pracował jako nauczyciel techniki reklamy w miejscowym Gimnazjum Handlowym, brał też udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu wojny mieszkał krótko w Łodzi, gdzie był wykładowcą i rektorem Wyższej Szkoły Filmowej. Następnie przeniósł się do Warszawy. W 1945 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Twórczość literacką rozpoczął w tygodniku „Szpilki”, w którym w 1945 opublikował wiersz Zapytano bibosza... (inc.; nr 1), a w 1946 prozę w primaaprilisowym numerze pisma pod hasłem Rysują literaci, piszą rysownicy (nr 12). W następnych latach pisał m.in. powieści, utwory dramatyczne i utwory dla dzieci. Kontynuował rysunkową twórczość satyryczną, początkowo na łamach „Szpilek” (do 1953), a następnie także m.in. „Rózgi”, „Muchy” (tu pod pseudonimem M. Ćwiartkowski), „Kuźnicy”, „Walki Młodych”, „Trybuny Ludu” i tygodnika dla dzieci „Świerszczyk”. W 1947 został kierownikiem artystycznym tygodnika „Przyjaciel.” Współpracował jako ilustrator ze Spółdzielnią Wydawniczą „Czytelnik” i Instytutem Wydawniczym „Nasza Księgarnia”. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych wystawach karykatury oraz ilustracji książkowej; był laureatem wielu nagród w tych dziedzinach. Ożenił się z Ireną Laskowską, aktorką. Otrzymał Nagrodę Państwową III stopnia (1950) za całokształt działalności w dziedzinie karykatury i I stopnia (1962) za ilustrację książkową, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży w dziedzinie ilustracji książkowej (1956) oraz trzykrotnie nagrodę „Szpilek” (1966, 1968, 1978). Prowadził stałą rysunkową rubrykę satyryczną w tygodnikach „Kultura” (od 1963) i „Literatura” (od 1973). W 1973 został członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975). Zmarł 8 grudnia 1977 w Warszawie.

Twórczość

1. Ogrodnicy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 586 s.

2. Dziewczyna z dobrego domu. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1962.

3. Mężczyźni na wyspie. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Laskowski. Ekranizacja 1962.

4. Szare Uszko. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1963, [36] s. Wyd. nast.: Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, wyd. 2 tamże 1978.

Przekłady

angielski

The Grey Ear. [Przeł.] J. Brodzki. Warszawa 1979.

niemiecki

Grauöhrchen. [Przeł.] M. Bester. Warszawa 1979.

5. Ballada o dentyście. [Dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1966, [24] k.

6. Złoty robak. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 623 s. Wyd. 2 tamże 1982.

7. Plecami przy ścianie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 314 s.

8. Marsz. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kraków, Stary Teatr 1973.

Przekłady

niemiecki

Inf. o przekładzie od żony, Ireny Laskowskiej.

9. Cztery sekundy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 498 s. Wyd. 2 tamże 1981.

10. Grzyby galopują na koniach. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, [8] k. Wyd. 2 tamże 1977.

11. Melancholia. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Wrocław, Teatr Polski 1976.

12. Podróż Arysty przez Lotaryngię. [Opowiadanie]. Druk fragmentów „Twórczość 1976 nr 3 s. 9-46. Wyd. całości: Warszawa: Czytelnik 1984, 70 s.

Przekłady

angielski

(Inf. jak w poz. ).

Adaptacje

telewizyjne

Podróż Luizy. Adaptacja: T. Junak. Telewizja Polska 1978 [tytuł roboczy: Podróż Artysty].

13. Co my wiemy o ludziach? Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 195 s.

Zawartość

Zawiera rysunki satyryczne oraz fragmenty powieści: Ogrodnicy [poz. ] i Złoty robak [poz. ].

Utwory niepublikowane

Bijcie mnie. [Scenariusz filmowy].
Maszynopis w posiadaniu żony, Ireny Laskowskiej.
Czerwona piłka; Karnawał; Śmierć pokojówki. [Utwory dramatyczne].
Maszynopisy w posiadaniu żony, Ireny Laskowskiej.

Inna twórczość

Albumy rysunków

Karykatury „Dziennika Bydgoskiego. [Współautorzy:] P. Griniow, J. Jędrzejczak. [Album]. Bydgoszcz: [b. w.] 1929, 96 s.
Das zweite Gesicht. Karikaturen. Berlin: Eulenspiegel [1982], [95] s.
Ja pana nie przerobię... Przedmowa: A. Falkiewicz. Warszawa: Czytelnik 1985, [80] s.

Omówienia i recenzje

• Informacje żony, Ireny Laskowskiej 1998.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 26. Cz. 2 (z. 108). Wrocław 1981 (M. Zakrzewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

A. Falkiewicz: Coś z mądrości i lenistwa, snu prawie. Świat pisarski Mieczysława Piotrowskiego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1995, 219 s.

Artykuły

A. Kuśniewicz: Spoufalony z „małą rzeczywistością. Polska 1978 nr 3.
H. Bereza: Mieczysław Piotrowski. W tegoż: Taki układ. Warszawa 1981.
T. Górecka-Solarz: Dwie kręte ścieżki. Twórczość 1989 nr 11.
P. Czapliński: Metafizyka śmierci. (O rozterkach myślowych w powieściopisarstwie Mieczysława Piotrowskiego). Twórczość 1990 nr 6.

Ogrodnicy

A. Rudnicki: Nowy człowiek w polskiej literaturze. Świat 1955 nr 41.
S. Durski: Nie doceniony debiut. Polityka 1957 nr 8.
K. Krzemuska: Bunt przemijającego pokolenia. Życie Literackie 1957 nr 2.

Ballada o dentyście

H. Skrobiszewska: Pedagogika serio i na wesoło. Nowe Książki 1966 nr 23.

Złoty robak

S. Barańczak: Wielka synekdocha. Nurt 1969 nr 2, przedruk w tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973.
H. Bereza: Dzieło. Nowe Książki 1969 nr 2.
M. Sprusiński: Powieść amatorska. Twórczość 1969 nr 3, przedruk w tegoż: Między prawdą a zmyśleniem. Kraków 1978.

Plecami przy ścianie

I. Maciejewska: Rzeczywistość poniżona. Odra 1971 nr 6.
K. Nowicki: Teksty jak potrawy. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 11.
B. Zadura. „Twórczość1971 nr 7.
Z. Ziątek: O pułapkach życia. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 8.

Marsz

H. Kajzar: Marsz” Mieczysława Piotrowskiego. W tegoż: Nie drukowane. Wrocław 1984, przedruk w tegoż: Z powierzchni. Warszawa 1984.

Cztery sekundy

H. Bereza: Stwarzanie. Twórczość 1977 nr 3, przedruk w tegoż: Sposób myślenia. [T.] 1. Warszawa 1989.
B. Domańska: Lekcja świadomości. Literatura 1977 nr 17.
A. Baranowska. „Nowe Książki1978 nr 6.

Podróż Arysty przez Lotaryngię

K. Mętrak: Piotrowski raz jeszcze. Radar 1984 nr 50.
S. Bereś: Nieśmiałość, czyli deportacja z Lotaryngii. Twórczość 1985 nr 6.
L. Bugajski. „Pismo Literacko–Artystyczne1985 nr 6.

Co my wiemy o ludziach?

A. Krasiński. „Nowe Książki1977 nr 18.