BIO

Urodzony 3 sierpnia 1909 w Wielowsi pod Sandomierzem w rodzinie chłopskiej; syn Karola Piętaka, cieśli, i Barbary z domu Jadaś; spokrewniony z poetą ludowym Ferdynandem Kurasiem. Od 1921 uczył się w Gimnazjum im. J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a po zdaniu matury w 1929, rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1929 zamieścił pod pseudonimami (m.in. Leon Dębiec) kilka drobnych opowiadań w „Roli”. Debiutował w 1930 artykułem pt. Władysław Orkan (podpisanym Piotr Piętak), ogłoszonym w piśmie uniwersyteckiej młodzieży wiejskiej „Znicz” (nr 10). W tymże roku opublikował opowiadanie pt. Ostatni półkos w „Kurierze Literacko-Naukowym” (nr 30; z pismem tym współpracował do 1939). Należał do akademickiego koła literacko-artystycznego Litart, a także nawiązał kontakty z poetami awangardy. Z powodu choroby i trudności materialnych przerwał w 1932 studia i powrócił do Wielowsi. W 1934 wyjechał do Warszawy, gdzie znalazł zatrudnienie jako korektor w pismach młodzieżowych, a w 1936-37 był urzędnikiem sekretariatu Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). Pracował w tym czasie nad powieścią Szalona cyganeria (tytuł późniejszy: Targowisko biedy; maszynopis nie zachował się). Wiersze, opowiadania i artykuły publikował w licznych czasopismach, m.in. w „Kamenie” (od 1933), „Pionie” (od 1933), „Okolicy Poetów” (od 1935) oraz nadal w „Kurierze Literacko-Naukowym”. W lecie 1939 powrócił do Wielowsi, skąd po wybuchu II wojny światowej udał się z falą uchodźców na wschód i przebywał w okolicach Zamościa. Powrócił do Wielowsi późną jesienią 1939. Od 1940 był sekretarzem zarządu w tamtejszej Spółdzielni Spożywców „Zarzewie”. Równocześnie prowadził tajne nauczanie, a także współpracował z grupą partyzancką Armii Krajowej „Odwet” (Jędrusie) oraz z miejscowymi oddziałami Batalionów Chłopskich. Po aresztowaniach wśród członków „Odwetu” w maju 1941, ukrywał się przed gestapo i wyjeżdżał m.in do Warszawy (1943). Po wyzwoleniu był w 1944 członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. Zagrożony wyrokiem śmierci ze strony zbrojnego podziemia za uczestnictwo w realizacji reformy rolnej, w październiku tegoż roku wyjechał do Lublina i brał udział w pracach ZZLP (od 1949 Związek Literatów Polskich; ZLP). Na początku 1945 udał się do Krakowa, gdzie jako delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki, współpracował przy organizowaniu krakowskich związków artystycznych. W marcu 1945 przeniósł się do Łodzi i do lutego 1946 był członkiem redakcji tygodnika „Wieś”. W 1946 ożenił się z Aleksandrą Kosińską. Brał aktywny udział w działalności ZZLP; w 1945 był współorganizatorem Oddziału Wiejskiego ZZLP i do 1948 pełnił funkcję jego prezesa, w 1949-56 był kilkakrotnie prezesem Oddziału Łódzkiego, jednocześnie od 1951 członkiem Zarządu Głównego ZLP. W 1954-55 redagował dział prozy i poezji w piśmie „Łódź Literacka”, potem do 1956 w piśmie „Kronika”. W 1954 otrzymał nagrodę województwa rzeszowskiego za całokształt twórczości. Od 1956 mieszkał w Warszawie, gdzie został kierownikiem działu poezji w tygodniku „Orka” (przemianowanego w 1961 na „Tygodnik Kulturalny”). Za działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1946), a za pracę literacką Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1953). Zmarł śmiercią samobójczą 27 stycznia 1964 w Warszawie.
W 1965 Zarząd Główny Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza oraz redakcje pism „Tygodnik Kulturalny” i „Regiony” ustanowiły nagrodę literacką im. S. Piętaka.

Twórczość

1. Alfabet oczu. [Wiersze]. Lublin: Dźwigary 1935, 38 s.

2. Legendy dnia i nocy. [Wiersze]. [Warszawa:] „Okolica Poetów 1935, 22 s.

3. Bracia. Dramat współczesny w 4 aktach. Powst. 1936. Druk fragmentów: „Czas” 1936 nr 159 s. 8-9; „Kurier Literacko–Naukowy” 1936 nr 26 s. III.

4. Ziemia odpływa na zachód. Poemat. Warszawa: Bracia Drapczyńscy 1936, 22 s.

5. Młodość Jasia Kunefała. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1937 [właśc. 1938], 227 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1938; wyd. 3 na nowo oprac. Łódź: Książka 1947; wyd. 4 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956; wyd. z posłowiem S. Lichańskiego tamże 1965. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Nagrody

Nagroda Młodych Polskiej Akademii Literatury w 1938. – Cz.1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: T. Papier. Telewizja Polska 1969. Druk „Scena 1973 nr 9 s. 40-46.

radiowe

fragmentu, łącznie z fragmentami utworów: Białowiejskie noce [poz. ], Ucieczka z miejsc ukochanych [poz. ] pt. Ucieczka z miejsc ukochanych. Adaptacja: M. Komorowska. Polskie Radio 1974.

Wyd. łącznie z poz. pt. Młodość Jasia Kunefała; Ucieczka z miejsc ukochanych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 451 s.

6. Obłoki wiosenne. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1938, 40 s.

7. [Poezje]. [Warszawa: F. Hoesick 1938], 7 s. Arkusz Poetycki, 2.

8. Białowiejskie noce. Powieść. Warszawa 1939-1947.

Cz. 2 trylogii; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Adaptacje

radiowe

fragmentów zob. poz. .

[Cz. 1]. Białowiejskie noce. Warszawa: F. Hoesick 1939, 220 s. Wyd. nast. Warszawa: Książka 1947. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Cz. 2. Nagi grom. Warszawa: Książka 1947, 149 s. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Wyd. łączne zmienione pt. Białowiejskie noce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 286 s.

9. Bohater bez chorągwi. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1942. Druk ze wstępem M. Piwińskiej. „Dialog1965 nr 4 s. 7-29. Prapremiera: Gniezno, Teatr im. A. Fredry 1966.

Informacja o dacie powstania pod tekstem.
Maszynopis w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza.

10. Student Paweł. Poemat [w 29 częściach z epilogiem]. Powst. ok. 1943. Maszynopis, 94 s.

Maszynopis w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

11. Chłopska rodzina. Sztuka dramatyczna w 4 aktach. Powst. 1945. Maszynopis, 51 s.

Maszynopis z autografem autora i datą powstania pod tekstem w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.

12. Front nad Wisłą. Cykl opowieści. Warszawa: Czytelnik 1946, 181 s. Wyd. 1 [właśc. 2 zmienione] tamże 1966, 261 s.

Zawartość

wyd. 1: Ostatnie noce; Adiunkt; Okupacja; Rozstanie; Zasadzka; Nagłe odwiedziny; Ostrzyżona; Niedola; Egzekucja; Lipiec 1944; Front nad Wisłą; Bitwa; Koniokrad; Kartka historii, – w wyd. z 1966: Łuna; Maruderzy; Nagłe odwiedziny; Ostatnie noce; Bitwa; Imieniny; Front nad Wisłą; Koniokrad.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Pleśniarowicz. Polskie Radio 1968.

13. Dom rodzinny. [Wiersze]. Kraków: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Oddział Wiejski 1947, 141 s.

14. Linia ognia. Poezje. Łódź: Książka 1947, 92 s.

15. Ucieczka z miejsc ukochanych. Powieść. Warszawa: Książka 1948, 146 s. Przedruk zob. poz. (t. 3). Wyd. nast. wspólnie z Młodość Jasia Kunefała zob. poz. .

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

Adaptacje

radiowe

fragm. zob. poz. .

telewizyjne

Ucieczka z miejsc ukochanych. [Serial]. Scenariusz: J. Dziedzina. Telewizja Polska 1987.

16. Lot dojrzałych dni. [Wiersze]. Warszawa: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Oddział Wiejski 1949, 76 s.

17. Łuna. Powieść. Warszawa: Wydawnictwo Ludowe 1949, 220 s.

18. Ostatni półkos. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ludowe 1949, 146 s.

Zawartość

Przedmowa. – Ostatni półkos; Strajk fornali; Ślepe żywioły; Folwarczni emeryci; Korepetytor; Porachunki; Imieniny [poz. ]; Katownia; Adiunkt [poz. ]; Bitwa [poz. ]; Pierwsza orka.

19. Burzliwa pora. Opowieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1950, 133 s. Przedruk zob. poz. . Wersje zmienione zob. poz. , , (t. 5).

20. Wiersze wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1950, 148 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze z lat 1932-1939; Swawolne i smutne powieści; Odnaleziony poemat.

21. Imię przyszłości. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 53 s.

22. Stratowane ustronie. [Poemat]. Twórczość 1951 nr 6 s. 54-74. Wyd. osobne Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 50 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Pleśniarowicz. Polskie Radio 1974.

23. Wczoraj i dziś. Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Grochowie. [Wspomnienia]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 30 s.

24. Wspólna dolina. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 118 s.

Zawartość

Pierwsze starcie; Śmierć dziadka; Duszkiewicz; Lekcja; Dobroć bogacza; Wspólna dolina.

25. W Brzezinach. Opowiadanie o świetlicy gromadzkiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1952, 39 s. Wyd. 2 tamże 1952.

26. Bohaterska kronika. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1953, 147 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Wiersze liryczne, – Poematy: Baśń o małej Ani; Stratowane ustronie.

27. Po burzy. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 183 s. Przedruk zob. poz. (t. 4).

28. Obce światy. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 255 s.

Zawartość

Zawiera: z poz 12: Ostatnie noce; Bitwa; Adiunkt, – z poz. : Ślepe żywioły; Ostatni półkos; Korepetytor; Strajk fornali; Folwarczni emeryci, – z poz. : Śmierć dziadka; Lekcja, – oraz: Burzliwa pora [wersja zmienione poz. ]; Śmierć Joachima Kunefała; Matka; Obce światy.

29. Przymierze z nowymi laty. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1955, 59 s.

Wyróżnienie Biura Kultury i Oświaty Urzędu Rady Ministrów w 1955.

30. Bliski kraj. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1956, 285 s. Przedruk zob. poz. (t. 5).

31. Ciężkie lato. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 114 s. Przedruk zob. poz. (t. 4).

32. Wybór poezji. Warszawa: Czytelnik 1956, 203 s.

Wiersze z poz. , , , , , , , , oraz: Wiersze z lat 1932-1939 [poz. ]; Odnaleziony poemat.

33. Szczęście i cierpienie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 54 s.

34. Upragnione losy. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 280 s.

Zawartość

Burzliwa pora [wersja zmieniona poz. ]; Niebezpieczne spotkania; Córka; Obce światy; Upragnione losy.

35. Pośrodku żywiołów. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 62 s.

36. Matnia. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 182 s.

Zawartość

Maruderzy; Niebezpieczne spotkania [poz. ]; Matnia; Klęska; Kula; Zbrodnia rodzinna; Cudza; Wieczorek dyrektora; Dwoje w ciemności; Pokusy i ostateczność.

37. Plama. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 146 s. Wyd. 2 [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975. Przedruk zob. poz. (t. 5).

Nagrody

II nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich oraz w konkursie Złoty Kłos dla twórców, Srebrny dla czytelników, zorganizowanym przez „Dziennik Ludowy”, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Związek Młodzieży Socjalistycznej i in. w 1962.

38. Portrety i zapiski. [Wspomnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 185 s.

Dot. m.in. pisarzy: J. Andrzejewski, S.K. Baczyński, J. Czechowicz, H. Domiński, B.L. Michalski, S. Napierski, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, T. Peiper, J. Przyboś, A. Rzeczyca, S. Telega.

39. Zaklinania. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 37 s.

40. Odmieniec. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 163 s. Wyd. 2 tamże 1977. Przedruk zob. poz. (t. 4).

41. Poezje zebrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 397 s.

42. Notatnik poetycki. Przedmowa: A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 82 s.

43. Opowiadania wybrane. Wybór i posłowie: W. Leopold. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 439 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Ostatnie noce; Rozstanie; Nagłe odwiedziny; Koniokrad; Bitwa, – z poz. : Ślepe żywioły; Ostatni półkos; Strajk fornali; Folwarczni emeryci; Katownia; Pierwsza orka, – z poz. : Matka; Obce światy; Śmierć Joachima Kunefała, – z poz 34: Córka; Niebezpieczne spotkania, – z poz. : Cudza; Wieczorek dyrektora; Zbrodnia rodzinna; Dwoje w ciemności, – oraz: Burzliwa pora [poz. ]; Wesele; Grzech.

44. Poezje. Wybór i przedmowa: S. Lichański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 227 s.

45. Poezje pierwsze; Alfabet oczu; Legendy dnia i nocy; Ziemia odpływa na zachód; Obłoki wiosenne. Wstęp: J. Śpiewak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 151 s.

46. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: H. Michalski. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 144 s.

47. Wybór poezji. Warszawa: Czytelnik 1975, 126 s.

48. Zbrodnia rodzinna. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 106 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Śmierć Joachima Kunefała; Matka, – oraz: Zbrodnia rodzinna [poz. ].

49. Pisma. Pod red. S. Lichańskiego. [T. 1-5]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986-1988.

[Dział I]. Utwory poetyckie: T. 1. Poezje zebrane, aneks, przypisy. Przedmowa: S. Lichański. Oprac. i słowo wstępne: S. Nyczaj. 1986, 604 s.

T. 2. Utwory rozproszone, inedita, przypisy. Oprac.: S. Nyczaj. 1986, 348 s.

[Dział II]. Utwory prozatorskie: T. 3. Młodość Jasia Kunefała; Białowiejskie noce; Nagi grom; Ucieczka z miejsc ukochanych. Oprac. i przedmowa: M. Dąbrowski. 1988, 441 s. Zob. poz. , , .

T. 4. Po burzy; Ciężkie lato; Odmieniec. Oprac. i posłowie: M. Dąbrowski. 1988, 357 s. Zob. poz. , , .

T. 5. Burzliwa pora; Bliski kraj; Plama. Oprac.: M. Dąbrowski. 1988, 474 s. Zob. poz. , , .

Tekst opowieści Burzliwa pora oparty na zmienionej wersji, opublikowanej w zbiorze poz. .

50. Na sennym brzegu. Wiersze. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1998, 23 s.

Wybory tekstów w przekładach

chiński

Hsin-Po-lan tuan p'ien hsiao szuo-tsi. [Przeł.] Kiang Wen-cz'y. Szanghai 1954.

Prace redakcyjne

1. F. Kuraś: Wiersze i pamiętniki. Wybrał S. Piętak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 116 s.
2. J. Czechowicz: Wiersze. Zebrali i do druku przygotowali: S. Piętak, S. Pollak, J. Śpiewak. Wiersze dla dzieci zebrał i do druku przygotował: Cz. Janczarski. Przekł. z różnych języków zebrał i do druku przygotował: K.A. Jaworski. Wstęp: R. Rosiak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 511 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1957.

Stanisław Piętak. W: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa 1989.

Wywiady

Rozmowa z S. Piętak. Rozm. J. Śpiewak. Twórczość 1964 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1964” wyd. 1966 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Z. Sokół: Bibliografia podmiotowa twórczości Stanisława Piętaka; J. Rospond: Bibliografia przedmiotowa o dorobku literackim Stanisława Piętaka. W: Piętak, poeta i prozaik. Rzeszów 1969.
Polski słownik biograficzny. T. 26. Cz. 1 (z. 107). Wrocław 1981 (T. Kłak).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. P-Z. Warszawa 2000 (B. Faron).

Ogólne

Książki

Poeta ziemi rodzinnej. Zbiór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku. Przygotował do druku A. Kamieńska i J. Śpiewak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 403 s. [Zawiera artykuły i recenzje drukowane wcześniej, oznaczone gwiazdką*, nadto teksty autorów: W. Babinicz, H. Bereza, T. Burek, W. Długosz, J.A. Frasik, J.M. Gisges, T. Goździkiewicz, W. Gralewski, H. Iwaszkiewicz, J. Iwaszkiewicz, Cz. Janczarski, A. Kamieńska, S. Kluszewski, J. Koprowski, S. Lichański, H. Michalski, A. Międzyrzecki, W. Mrozowski, F. Piętak, K. Piętak, T. Różewicz, W. Słobodnik, M. Sprusiński, W.P. Szymański, J. Śpiewak, S. Telega, A. Wilkoń].
Stanisław Piętak, poeta i prozaik. Zbiór artykułów i rozpraw pod red. S. Fryciego. Rzeszów: Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1970, 356 s. [Zawartość: S. Frycie: Słowo wstępne. – W kręgu zagadnień biograficznych: S. Frycie: Stanisław Piętak we wspomnieniach; J. Półćwiartek: Powiązania pisarza z ruchem oporu w Tarnobrzeskiem. – O sztuce poetyckiej: J. Nowakowski: Wokół „Barbarzyństwa” w poezji autora „Zaklinań”; S. Gębala: Pejzaże poetyckie Piętaka. – Wokół dorobku prozatorskiego: A. Niewolak-Krzywda: Rzecz poetycka; W. Pasternak: Psychologia awansu społecznego; P. Żbikowski: Kilka uwag o narratorze w powieściach powojennych; G. Ostasz: O świecie przedstawionym i technice narracji „Plamy”; A. Buss: Kilka uwag o modelu autobiograficznej powieści „Odmieniec”; E. Łoch: O opowiadaniach Stanisława Piętaka. – Próby dramatyczne: L. Forczek: „U bram teatru ledwie uchylonych”. – Z zagadnień języka i stylu: S. Reczek: O języku prozy Stanisława Piętaka].
B. Faron: Stanisław Piętak. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971, 28 s.
M. Dąbrowski: Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 271 s.
J. Nowakowski: U źródeł poezji Stanisława Piętaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1983, 344 s.
J. Nowakowski: Katastrofizm i mity. Poetycka twórczość Stanisława Piętaka. Wyd. 2 poprawione Rzeszów: Towarzystwo Literackie im. S. Piętaka 2000, 263 s.

Artykuły

W. Pietrzak: Stanisław Piętak. Czas 1937 nr 24.
J. Czechowicz: *Ziemia i poezja. Pion 1938 nr 8, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
G. Herling-Grudziński: O Stanisławie Piętaku. Orka 1938 nr 3.
J. Pleśniarowicz: O poezji Stanisława Piętaka. Pion 1939 nr 13.
S. Lichański: Poezja Stanisława Piętaka. „Prace Polonistyczne” Seria 6: 1948.
Z. Lichniak: Poezja chłopska. Przegląd Powszechny 1950 nr 9.
W. Maciąg: O twórczości Stanisława Piętaka. Życie Literackie 1951 nr 10.
S. Legeżyński. „Horyzonty”, Paryż 1957 nr 14/15.
Z. Bieńkowski: *O poezji Stanisława Piętaka. Twórczość 1964 nr 4, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
A. Kamieńska: *Poeta młodości niespokojnej. W tejże: Pragnąca literatura. Warszawa 1964, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
S. Lichański: Stanisław Piętak. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 20.
H. Bereza: Nad ostatnią twórczością Stanisława Piętaka. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 5.
J. Koprowski: Nadrealista z Wielowsi. W tegoż: Ludzie i książki. [Łódź] 1965.
Z. Skuza: *Stanisława Piętaka obraz inteligencji. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 9, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
J. Śpiewak: O poezji Stanisława Piętaka. Twórczość 1965 nr 1, przedruk w tegoż: Pracowite zdziwienia. Warszawa 1971.
S. Czernik: O poezji Stanisława Piętaka. Teatr Ludowy 1966 nr 3.
S. Lichański: O poezji Stanisława Piętaka. Poezja 1966 nr 11.
J. Nowakowski: Poeci nizinnych pól. W: Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny. Rzeszów 1966.
Z. Bieńkowski: Stanisław Piętak, poeta egzystencjalny. W tegoż: Poezja i niepoezja. Warszawa 1967.
W. Iwaniuk: *Niedoszły polski bard. Kultura”, Paryż 1967 nr 4.
F. Fornalczyk: O prozie Stanisława Piętaka. W tegoż: Przypisani tej ziemi. Poznań 1968.
J. Huszcza: *Od wspólnego pokoju do oddzielności. Osnowa 1969, lato, , przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970; przedruk w tegoż: Opowieści w czarnych ramkach. Łódź 1979.
• *J. Brzękowski: Kilka uwag o twórczości Stanisława Piętaka. W tegoż: Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1970, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
B. Faron: O cyklu „Kunefałowym” Piętaka. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 4.
S. Gołębiowski: Poeta wielowieyski. Poezja 1971 nr 2.
H. Bereza: Męczennik wyobraźni. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972, przedruk pt. Męczeństwo. W tegoż: Sposób myślenia. Warszawa 1989.
B. Faron: Ziemi przypisany: Stanisław Piętak. W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1972.
W. Natanson: Stanisław Piętak. W tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972, przedruk w tegoż: Hierarchie i sylwety. Warszawa 1985.
W.P. Szymański: Z doświadczeń głodu i wyobcowania. Poezja Stanisława Piętaka. W tegoż: Neosymbolizm. Kraków 1973.
S. Lichański: Stanisław Piętak. Poezja 1974 nr 4.
M. Krassowski: Poezja „płomienia udręki. Poezja 1975 nr 9, przedruk w tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.
S. Nyczaj: Od prozy do poezji. Z badań nad twórczością Stanisława Piętaka. Studia Kieleckie 1975 nr 2.
S. Nyczaj: Z problemów warsztatu poetyckiego Stanisława Piętaka. Okolice 1975 nr 3.
J. Koprowski: W poczuciu krzywdy i osamotnienia. W tegoż: Przyjaciele i znajomi. Łódź 1977.
J. Kryszak: Katastrofizm ocalający. Warszawa 1978, passim.
S. Burkot: Powrót do Piętaka?Miesięcznik Literacki1979 nr 5, przedruk w tegoż: Marchołt na Parnasie. Warszawa 1980.
S. Lichański: Czerpał z dni i snu... Tygodnik Kulturalny 1980 nr 25, przedruk w tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.
K. Nowosielski: Prawda życia i prawda literatury. (O prozie Stanisława Piętaka). Ruch Literacki 1981 nr 6, przedruk zmieniony w tegoż: Ryzyko obecności. Warszawa 1983.
M. Jakitowicz: Szela – bohater eposu chłopskiego. W: Postać w dziele literackim. Toruń 1982 [dot. S. Piętak: Rapsod barbarzyński oraz B. Jasieński: Słowo o Jakubie Szeli].
J. Nowakowski: W kręgu egzystencjalnych i poetyckich doświadczeń młodego Piętaka. Przegląd Humanistyczny 1982 nr 23.
G. Kozimor-Skoczek: Stanisław Piętak – biografia awansu; S. Nyczaj: Autobiografizm młodzieńczych wierszy Piętaka. Okolice 1983 nr 1/2.
J. Nowakowski: Stanisława Piętaka poezja czasoprzestrzeni. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Filologia Polska 1983 nr 54.
P. Wągiel: Umierał w osamotnieniu. Rzeczywistość 1983 nr 11.
J.A. Borzęcki: Podróż ku czerni doskonałej. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 43, przedruk „Poezja” 1987 nr 2 oraz w tegoż: Zraniony odłamkiem wiersza. Kielce 1996.
M. Dąbrowski: Piętak, jakim go dziś widzimy. Okolice 1986 nr 7/9.
J. Nowakowski: Romans z żywiołami. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 50.
Z. Trziszka: Zasłużył na lepsze słowa. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 44.
Z. Trziszka: Odpoznawanie Stanisława Piętaka. Miesięcznik Literacki 1987 nr 7/8.
A. Pogonowska: Wspomnienie o Staszku Piętaku. Okolice 1990/1991 nr 11/3.
J. Stempowski: Matnia; Odmieniec. W tegoż: Felietony dla Radia Wolna Europa. Warszawa 1995.
J. Nowakowski: Wielowiejskie głosy. (O Stanisławie Piętaku). Kamerton 1998 nr 3/8.
S. Frycie: Wiejski egzystencjalizm (O Stanisławie Piętaku i jego twórczości literackiej refleksje czytelnicze). W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.
M. Paź: W tarnobrzeskim gimnazjum; W Krakowie; Na warszawskim bruku. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 1.
J. Pietrkiewicz: Świadkowie. W tegoż: Druga strona milczenia. Warszawa 2002.
L. Szaruga: Zaklęcia poetyckie. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 2.

Alfabet oczu

H. Domiński. „Miesięcznik Literatury i Sztuki1934/35 nr 6.
S. Czernik: Stanisław Piętak. Okolica Poetów 1935 nr 1.
H. Michalski. „Zet1935 nr 20.
B. Miciński. „Prosto z Mostu1935 nr 27.
S. Napierski. „Droga1935 nr 11 [dot. też: Legendy dnia i nocy].

Legendy dnia i nocy

J. Czechowicz. „Miesięcznik Literatury i Sztuki1935/36 nr 4, przedruk w tegoż: Wyobraźnia stwarzająca. Lublin 1972.
S. Napierski. „Droga1935 nr 11 [dot. też: Alfabet oczu].
K.A. Jaworski. „Kamena1936 nr 8/9.

Ziemia odpływa na zachód

B. Miciński. „Prosto z Mostu1936 nr 31.
S. Napierski: *Ziemia odpływa na zachód. Kamena 1936 nr 3, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
W. Sebyła: *Trzy poematy. Prosto z Mostu 1936 nr 31, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
J. Kott: Poetyckie profile. 3. Próby poematu. Przegląd Współczesny 1937 nr 12.

Młodość Jasia Kunefała

J. Czechowicz. „Czas1937 nr 340.
W. Gombrowicz: Roztopiony w ludzie. Kurier Poranny 1937 nr 327, przedruk w tegoż: Dzieła. T. 12. Kraków 1995.
J. Iwaszkiewicz: *Chłopski nadrealista. Ateneum 1938 nr 2, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
R. Kołoniecki: Drzewo genealogiczne zakwita. Pion 1938 nr 6.
H. Michalski: Przeciw „Młodości Jasia Kunefała. Kultura 1938 nr 9.
J. Putrament: Zaraza poetyckości. Sygnały 1938 nr 41.
J.K. Wende: Literacki problem wsi. Epoka 1938 nr 12.
K. Wyka: Sprawa Piętaka. Nasz Wyraz 1938 nr 4.
A. Kamieńska: Trylogia wiejska Stanisława Piętaka. Wieś 1949 nr 19 [dot. też: Białowiejskie noce; Ucieczka z miejsc ukochanych].
E. Korzeniewska: Naturalistyczna powieść o wsi. Kuźnica 1949 nr 25 [dot. też: Białowiejskie noce; Ucieczka z miejsc ukochanych].
Z. Lichniak: Powieść chłopska. Dziś i Jutro 1949 nr 22.
W. Gombrowicz: Roztopiony w ludzie. W tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1973, przedruk w: Varia. T. 1. Kraków 2004.
Z. Andres: Mitologia ziemi i dramat konieczności. W tegoż: O prawdziwy obraz wsi. Rzeszów 1977.

Obłoki wiosenne

S. Czernik. „Okolica Poetów1938 nr 6.
M. Jastrun: U poetów. Wymiary 1939 nr 11.
A. Sandauer: Młodość Jasia Kunefała” – wierszem. Nowy Dziennik 1939 nr 42.

Białowiejskie noce

H. Domiński: Pisarz prawdziwy. Kurier Poranny 1939 nr 82.
J. Pietrzak: Powieści chłopskie. Prosto z Mostu 1939 nr 12.
J. Putrament: Wśród nowych powieści. Sygnały 1939 nr 71.
A. Kamieńska: Trylogia wiejska Stanisława Piętaka. Wieś 1949 nr 19 [dot. też: Młodość Jasia Kunefała; Ucieczka z miejsc ukochanych].
E. Korzeniewska: Naturalistyczna powieść o wsi. Kuźnica 1949 nr 25 [dot. też: Młodość Jasia Kunefała; Ucieczka z miejsc ukochanych].

Front nad Wisłą

T. Konwicki: Obrazki wsi wojennej. Odrodzenie 1946 nr 41.
S. Czernik: *U korzeni rodzinnego domu. Nowiny Literackie 1947 nr 22, przedruk w: Poeta ziemi rodzinnej. Warszawa 1970.
H. Vogler: Front chłopskiej rzeczywistości. Twórczość 1947 nr 1.

Dom rodzinny

A. Włodek: Wieś przeniesiona w legendę. Dziennik Literacki 1947 nr 26 [dot. też: Linia ognia].
M. Buczkówna: O poezji Stanisława Piętaka. Kuźnica 1948 nr 4.
J. Kwiatkowski: Od wsi do wsi. Twórczość 1948 nr 7/8 [dot. też: Linia ognia].

Ucieczka z miejsc ukochanych

A. Kamieńska: Trylogia wiejska Stanisława Piętaka. Wieś 1949 nr 19 [dot. też: Młodość Jasia Kunefała; Białowiejskie noce].
E. Korzeniewska: Naturalistyczna powieść o wsi. Kuźnica 1949 nr 25 [dot. też: Młodość Jasia Kunefała; Białowiejskie noce].

Ostatni półkos

Z. Lichniak. „Przegląd Powszechny1950 nr 25.

Imię przyszłości

H. Michalski. „Twórczość1951 nr 11.

Stratowane ustronie

S. Lichański: O epice Piętaka. W tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.

Obce światy

J. Koprowski: Uwagi nad prozą Piętaka. Nowa Kultura 1956 nr 33.

Przymierze z nowymi laty

H. Michalski. „Rocznik Literacki 1955”.
J. Kwiatkowski. „Życie Literackie1955 nr 31.
S. Lichański: Piękno jej nie w barwie. Nowa Kultura 1955 nr 45.

Bliski kraj

E. Pochroń: Recenzja zawiedzionego. Życie Literackie 1956 nr 23 [dot. też: Ciężkie lato].

Ciężkie lato

E. Pochroń: Recenzja zawiedzionego. Życie Literackie 1956 nr 23 [dot. też: Bliski kraj].

Wybór poezji

R. Matuszewski. „Rocznik Literacki 1956”.
S. Czernik: Nad Piętakiem. Orka 1957 nr 16.

Zbrodnia rodzinna

J. Koprowski: Mity rodzinne Piętaka. Nowe Książki 1981 nr 19.

Pisma

S. Jurkowski: Wśród kwiatów ukryty. Okolice 1987 nr 5 [dot. t. 1-2].
R. Sulima: Powrót Piętaka. Regiony 1989 nr 2 [dot. t. 1-5].
P. Wągiel: Pióro ci zabraliśmy... Okolice 1989 nr 2 [dot. t. 1-5].
J.Z. Brudnicki: Państwo Piętaka. Okolice 1990/1991 nr 11/3 [dot. t. 1-5].
J. Nowakowski. „Regiony1990 nr 1 [dot. t. 1-5].