BIO

Urodzony 27 października 1927 w Dębieńsku Wielkim (powiat Rybnik) w rodzinie nauczycielskiej; syn Romana Pietrasa i Marii z domu Stec. Okres okupacji niemieckiej spędził na Rzeszowszczyźnie, w Krakowskiem i Kieleckiem. W 1942 ukończył szkołę powszechną w Książnicach Wielkich, następnie kontynuował naukę na tajnych kursach gimnazjalnych. Pracował jako robotnik rolny. Po zakończeniu wojny powrócił w 1945 do Dębieńska i uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Mikołowie. W 1948 uzyskał maturę, po czym został powołany na rok do wojska. W 1949 rozpoczął pracę w Czułowskich Zakładach Papierniczych w Mikołowie jako korespondent handlowy. W 1951 przeniósł się do Energomontażu w Jaskowicach Śląskich. Debiutował w 1952 opowiadaniem pt. Sąsiedztwo. (Rzecz o «łotrach» na Golgocie), opublikowanym w czasopiśmie „Gość Niedzielny” (nr 13). W tymże roku ożenił się z Kornelią Snopek. W 1955 rozpoczął pracę w katowickim oddziale „Słowa Powszechnego” jako redaktor terenowy. W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia „Pax”, a w 1959 objął stanowisko referenta do spraw akcji odczytowej w Wojewódzkim Oddziale Stowarzyszenia „Pax” w Katowicach. W 1955-58 publikował w czasopiśmie „Kierunki”. Pełnił także w latach sześćdziesiątych funkcję kierownika oddziału rybnickiego „Pax” i był członkiem Rybnickiego Klubu Literackiego „Kontakty”. Rozwijał aktywną działalność społeczną, m.in. jako radny Powiatowej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (1969-73). W 1967 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1975 otrzymał nagrodę im. J. Ligonia, przyznaną przez Stowarzyszenie „Pax”. Wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1975) i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1976). Zmarł 26 czerwca 1979 w Katowicach.

Twórczość

1. Dramat świętojańskiej nocy. [Utwór dramatyczny]. W: Na scenę. Teksty dla polskich zespołów teatralnych. T. 5. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1961, s. 119-174.

2. Ćmy. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1962, 169 s.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Pax dla debiutantów w 1961.

3. Monika. [Opowiadanie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1964, 106 s.

4. Dziewczyna z bukowego parku. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1965, 247 s.

5. Sprawiedliwy z Wrocławia. Powieść o Henryku Probusie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 202 s.

6. Dlaczego zamilkłeś. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 229 s.

7. Obrona Niemczy 1017. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 155 s.

Opowieść historyczna o Bolesławie Chrobrym.

8. Całym sercem. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 451 s.

Powieść historyczna o Henryku IV Prawym.

9. Legnica 1241. [Opowieść historyczna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 147 s.

10. Ula i ty, Bernardzie. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 167 s.

11. Mieszko II. 990-1034. [Praca popularna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 170 s.

12. Wolni i swawolni. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 504 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

13. Włodko z Brzeziewa. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 433 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

14. Kazimierz Odnowiciel. Szkic. Katowice: Śląsk 1976, 221 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1979 [właśc. 1980]; wyd. 3 Kraków: WAM 1999.

15. Z głębiny. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 323 s.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

16. Bolesław Krzywousty. [Opowieść historyczna]. Katowice: Śląsk 1978, 244 s. Wyd. 2 tamże [1982]; wyd. 2 [właśc. 3] Kraków: WAM 2000.

17. Nadzieja. [Powieść]. Powst. przed 1979. Wyd.: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1980, 113 s.

18. Narodziny miasta. [Widowisko telewizyjne; współautor:] K. Rodowicz. Powst. przed 1979. Telewizja Polska 1980. Druk „Teatr Polskiej Telewizji1980 nr 2 s. 23-61.

19. Ostatnie tygodnie, ostatnie dni, ostatnie godziny. [Widowisko telewizyjne; współautor:] K. Rodowicz. Powst. przed 1979. Telewizja Polska 1981. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1981 nr 1 s. 5-39.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975.

Wywiady

Laureaci Nagrody im. J. Ligonia. Rozm. J. Jaśniak. Słowo Powszechne 1975 nr 118.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).
• „Rocznik Literacki 1979” wyd. 1983 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

S. Wilczek: Stanisław Pietras. Poglądy 1978 nr 5.
J. Górdziałek: Wychodzenie z chaosu. Poglądy 1979 nr 19.
E. Budzyńska. „Katolik1984 nr 43.

Dziewczyna z bukowego parku

M. Wiśniewska: To nie są bohaterowie. Nowe Książki 1966 nr 19.

Ula i ty, Bernardzie

W. Stanisz: Miłość i polityka. Poglądy 1970 nr 14.

Wolni i swawolni

B. Lubosz: Piastowska powieść. Poglądy 1972 nr 13.
J. Marx. „Kierunki1972 nr 31.

Włodko z Brzeziewa

M. Hryniewicz: Za Mieszka II. Nowe Książki 1973 nr 23.

Kazimierz Odnowiciel

J. Kostrzewski: Sylwetka w mroku. Życie Warszawy 1976 nr 2.
J. Ruszczyc: Tajemniczy król. Poglądy 1976 nr 13.
Z. Szpakowski. „Więź1976 nr 10.

Z głębiny

K. Pastuszewski: Kazimierza Odnowiciela trudy i niepokoje. Wrocławski Tygodnik Katolików 1976 nr 9.
J. Porębski: Powrót „Odnowiciela. Poglądy 1976 nr 8.

Nadzieja

Z. Irzyk: Postawy. Kierunki 1980 nr 50.