BIO

Urodzony 8 kwietnia 1943 w Nowym Brzesku; syn Mieczysława Piątkowskiego, urzędnika, i Emilii z domu Zossel, urzędniczki. Uczęszczał do Technikum Budowy Silników Samolotowych we Wrocławiu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie; w 1964 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W czasie studiów pracował najpierw społecznie jako bibliotekarz w Wypożyczalni Książek Instytutu Filologii Polskiej UJ, a następnie studiując eksternistycznie, przez trzy miesiące był zatrudniony w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej. Debiutował w 1968 wierszem pt. Wyzwolenie, opublikowanym w piśmie „Student” (nr 5; I nagroda w Turnieju Wielkiej Sowy w klubie Nowy Żaczek). Od tegoż roku należał do Koła Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich (ZLP). Był też współzałożycielem i do 1972 członkiem grupy poetyckiej Teraz, działającej w Krakowie pod patronatem Związku Studentów Polskich przy studenckim klubie Pod Jaszczurami. W 1971 ożenił się z Jadwigą Ćwiąkałą, anglistką. Wiersze i tłumaczenia z literatury belgijskiej, holenderskiej, palestyńsko-arabskiej i norweskiej zamieszczał na łamach „Życia Literackiego” (1971-80). W 1973-74 był kierownikiem w Klubie Fryzjerów „Fala”. Następnie pełnił funkcję instruktora w Wydziale Kultury Urzędu Dzielnicowego Śródmieście (po roku pracy zwolniony). Pracował m.in.: jako inspektor do spraw emisji i koordynacji programu w krakowskim ośrodku telewizyjnym, zastępca dyrektora do spraw programowych w Studenckim Centrum Kultury „Rotunda”. W 1974-90 był redaktorem w oddziale krakowskim Instytutu Prasy i Wydawnictwa „Novum”. Od 1975 (do ok. 1985) pracował w redakcjach krakowskiego oddziału tygodnika „Za i przeciw” (tu wiersze w 1975, 1978) oraz krakowskiego miesięcznika „Hejnał Mariacki”. W tym czasie (od 1975) pełnił też społecznie funkcję kierownika literackiego w Studenckim Centrum Kulturalnym Pod Jaszczurami, m.in. organizował wiele turniejów poetyckich O Jaszczurowy laur. W 1978-79 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz w 1980 stypendystą Prezydenta m. Krakowa. Od 1979 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Wiersze publikował w „Poezji” (1984, 1987-88). W 1988 otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki na opracowanie antologii pt. Panorama liryki polskiej 1886-1986 (nie wydana). Następnie prowadził działalność gospodarczą, m.in. był właścicielem trzech sklepów, współwłaścicielem Wydawnictwa „Cassiopeia” i zajmował się usługami brokerskimi. W 1998 podjął pracę bibliotekarza w Dyrekcji Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Mieszkał w Krakowie. Zmarł 4 czerwca 2018.

Twórczość

1. Jak ryba na ostatnią wieczerzę. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 47 s.

2. Gwiazda wędrowna. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 67 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poematy: Poeci; Wizja i bunt; Z Conrada Aikena.

3. Cztery strony nieboskłonu. [Wiersze]. Warszawa: Novum 1980, 44 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poemat: Cztery strony nieboskłonu.

4. Skazywani na osobność. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 76 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Skazywani na osobność; Obcowanie; Wychodzę naprzeciw.

5. Lęk czuwania. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 65 s.

6. Ścieżka legendy. [Wiersze]. Kraków: Alma-Art 1988, 39 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poematy: Jeszcze jedna kadencja (fragmenty); Na skarpie Tihany.

7. Człowiek jedynie. [Wiersze]. Kraków: Alma-Art 1990, 48 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Człowiek jedynie; Wędkarstwo.

8. Serce węża. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Cracovia 1996, 80 s.

9. Wróżby niepojętego świata. [Wiersze]. Kraków: Baran i Suszyński 1997, 88 s.

10. [Trzydzieści dwa] 32 utwory. [Wybór wierszy]. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury 1998, 84 s.

11. Zabawa na 102 limeryki. [Wiersze]. Kraków: Yard 1998, 106 s.

12. Hołd dla Wenus. [Wiersze]. Kraków: Puls 2000, 45 s.

Prace redakcyjne

1. [Dwunaste] XII Krakowskie Dni Poezji. Oprac. i red.: J. Piątkowski. Kraków: Krakowski Dom Kultury „Pałac pod Baranami 1987, 64 s.
2. Studencki almanach poetycki. 1980-1987. Red.: J. Piątkowski i T. Skoczek. Kraków: Związek Studentów Polskich 1987, 209 s.
3. [Trzynaste] XIII Krakowskie Dni Poezji. Oprac. i red.: J. Piątkowski. Kraków: Krakowski Dom Kultury „Pałac pod Baranami 1988, 51 s.
4. Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko. Praca zbiorowa. Pod red. J. Piątkowskiego. Kraków: Eschaton 2000, 160 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1998, 1999.

Ogólne

Artykuły

T. Skoczek: Jerzego Piątkowskiego ścieżka legendy. W tegoż: W kręgu metafizyki, chaosu i konwencji. Bochnia 1993.

Jak ryba na ostatnią wieczerzę

M. Baterowicz: Ognisko wiersza. Nowy Wyraz 1976 nr 11.
S. Kryska: Poeta na własnej młodości powieszony. Sztandar Młodych 1976 nr 156.
S. Stabro: Mądrość goryczy. Magazyn Kulturalny 1977 nr 2.
Z. Zygma: Doludzkie ukierunkowania Jerzego Piątkowskiego. Poezja 1978 nr 2.

Gwiazda wędrowna

T. Komendant: Mrówki faraona. (Jak w rodzinie). Nowy Wyraz 1979 nr 1.
K. Pieńkosz: Trafić do własnych drzwi. Za i Przeciw 1979 nr 4.
S. Stanik: Czekając na Sindbada. Kierunki 1979 nr 1.

Cztery strony nieboskłonu

L. Żuliński. „Za i Przeciw1981 nr 34.

Skazywani na osobność

T. Złotorzycki: Między snem a nierzeczywistością. Nowe Książki 1981 nr 17.

Lęk czuwania

D.T. Lebioda: Jęki, lęki, obsesje. Życie Literackie 1985 nr 50.
S. Jurkowski: Gra z rzeczywistością. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 7.
R. Twardoń: Pokonać strach. Fakty 1986 nr 31.