BIO

Urodzony 13 lutego 1913 w Warszawie, syn Franciszka Piaseckiego, krawca, i Bronisławy z Bartosików. Uczęszczał do Gimnazjum im. J. Zamoyskiego, a następnie do Gimnazjum im. J. Poniatowskiego w Warszawie. W 1931 zdał maturę i rozpoczął studia na polonistyce i romanistyce Uniwersytetu Warszawskiego; w 1935 uzyskał magisterium w zakresie filologii polskiej. Następnie uczestniczył w dwuletnim studium doktoranckim prowadzonym przez prof. Józefa Ujejskiego; zamierzonej monografii o Józefie Blizińskim nie napisał. W 1937 ukończył Prywatną Jednoroczną Koedukacyjną Szkołę Bibliotekarską Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy i w następnym roku zaczął pracować w wypożyczalni Biblioteki Publicznej. Debiutował w 1938 opowiadaniem pt. A la Proust, wydrukowanym (pod pseudonimem Jadwiga Piasecka) w tomie pt. Staroświecki sklep, zawierającym utwory nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez „Wiadomości Literackie” i firmę cukierniczą E. Wedel. W tym czasie rozpoczął współpracę z dwumiesięcznikiem „Przewodnik Literacki i Naukowy”. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i po zamknięciu Biblioteki Publicznej pracował od 1940 w Dzielnicowym Biurze Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy jako inspektor aprowizacyjny. Po upadku powstania warszawskiego przebywał w Pruszkowie. Uczestniczył w akcji zabezpieczania i wywożenia z Warszawy zbiorów muzealnych i bibliotecznych. W marcu 1945 podjął ponownie pracę w Bibliotece Publicznej w Warszawie jako kierownik Działu Uzupełnień. Będąc pełnomocnikiem Ministerstwa Oświaty, uczestniczył w sprowadzeniu wywiezionych przez okupanta księgozbiorów bibliotek warszawskich oraz m.in. w zabezpieczaniu bibliotek podworskich. Równocześnie w 1945-49 pełnił funkcję sekretarza generalnego reaktywowanego po wojnie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. W 1946-49 wchodził w skład zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przewodnik Literacki i Naukowy”, w którym publikował recenzje. Od 1947 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1949 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). W 1948-49 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie. W 1949 rozpoczął pracę w Polskim Radiu jako kierownik Redakcji Prozy; przez krótki czas był sekretarzem Redakcji Słuchowisk, współorganizował Program III. Pisał liczne audycje literackie. Od lipca 1949 do marca 1950 był redaktorem miesięcznika „Bibliotekarz”. W 1960 ożenił się z Zofią Posmysz, prozaikiem, autorką słuchowisk radiowych. W 1965 został członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Zmarł 10 marca 1985 w Warszawie.

Twórczość

1. Mikołaj Kopernik. (Sceny z życia): W Podwawelskim Grodzie; Mąż wolnego ducha; W Lidzbarku. Prace Świetlicowe 1953 nr 6-9.

Uwagi inscenizacyjne: R. Matlaka, „Prace Świetlicowenr 6 s. 102-103.

2. Spotkamy się „Pod Parasolami. Wodewil w 6 odsłonach. Teksty piosenek: B. Ostromęcki, R. Sadowski, Z. Zawadzka, S. Ziembicki. Muzyka: W. Szpilman, H. Swolkień, J. Wasowski. Uwagi inscenizacyjne: Z. Wiktorczyk. Warszawa: Czytelnik 1953, 98 s.

3. W Gołkowie straszy. Wodewil. Teksty piosenek: Z. Kuniński, J. Piasecki, Z. Wiktorczyk. Muzyka: W. Szpilman. Uwagi inscenizacyjne oprac. Z. Wiktorczyk. Warszawa: Czytelnik 1953, 105 s.

Wystawiane przez zespoły amatorskie.

4. Portret z konwalią. [Powieść biograficzna o M. Koperniku]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956-1959.

[T. 1]. Portret z konwalią. 1956, 339 s.

T. 2. Fromborskie niebo. Powst. przed 1959.

Wyd. łączne pt. Portret z konwalią. T. 1. Italska wiosna; T. 2. Fromborskie niebo. 1959, 342 + 516 s. Wyd. nast. w 1 tomie tamże: wyd. 3 1967, wyd. 4 1973.

Przekłady

czeski

Podobizna s konvalinkou. [Przeł.] R. Vyhídal. Praha 1977.

5. Skrzyżowane berła. [Powieść historyczna dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 342 s.

6. Tymek wieloryb. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1964, 232 s.

Przekłady

rosyjski

Tymek-kit. [Przeł.] A. Taran. Moskva 1968.

ukraiński

Timek-kìt. [Przeł.] Je. Ritvinenko. Kiïv 1983.

7. Zakopany miecz. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 294 s.

8. Człowiek za drzwiami. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1982, 288 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1974.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (A. Szałagan).

Ogólne

Artykuły

K. Kolińska: Janek. Stolica 1985 nr 17.

Portret z konwalią

W. Błachut: Portret aż nadto wyrazisty. (Powieść biograficzna o Koperniku). Życie Literackie 1959 nr 19.
J. Broszkiewicz: Konwalia i dydaktyka. Przegląd Kulturalny 1959 nr 37.
J.E. Płomieński: Renesans Kopernika we współczesnej prozie polskiej. Życie i Myśl 1960 nr 11/12.
J. Żylińska. „Nowa Kultura1960 nr 30.

Skrzyżowane berła

W. Błachut: Powieść o krakowskiej Akademii. Życie Literackie 1961 nr 35.

Zakopany miecz

D. Walczak: By sięgali po miecz. Nowe Książki 1972 nr 7.

Człowiek za drzwiami

J. Koprowski: Kara za zdradę. Perspektywy 1983 nr 28.
J. Termer. „Polonistyka1983 nr 5.