BIO

Born on 24 November 1891 in Krakow; daughter of the painter Wojciech Kossak, and Maria Kisielnicka; granddaughter of the painter Juliusz Kossak, sister of the satirical author Magdalena Kossak, later Starzewska after her first husband and Niewidowska after he second husban (pseudonym: Magdalena Samozwaniec)↑, and of the painter Jerzy Kossak; cousin of the novelist Zofia Kossak↑. She was seriously ill as a child and suffered a minor disability as a result of being subject to inappropriate treatment. She received a comprehensive home education, learning German, French and English to a good standard. She also studied natural history, philosophy and literature independently. She began to write her first poems around 1911. In 1915, she married Władysław Janota Bzowski, a lieutenant in the Austrian army and imperial groom. She initially moved with him to Mödling, near Vienna, and then to Weißkirchen (Hranice na Moravě) in Moravia. Their marriage was annulled in 1919. After return to Krakow she was an extramural student at the city's Academy of Fine Arts and painted watercolours. In 1919, she married Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski, a prose writer, mountaineer, and expert on the history and folklore of the Podhale region. They moved into a house known as "Pod Jedlami" (Beneath the Firs) in Koziniec, Zakopane. She separated from her husband around 1921 (divorcing in 1929) and moved in with her parents in Zakopane. During this period, she often spent time in Warsaw in connection with her literary activities. She made her debut in 1922 in the press, publishing the poems Śpiew słowika (Song of the nightingale), Słowik i świt (Nightingale and dawn) and Po cóż jechać do Turcji? (Why travel to Turkey?) in the poetry periodical "Skamander" (nos 23/24), where continued to publish poetry in subsequent years (1922-23, 1925-26, 1928, and 1935-38). She was acquainted with poets associated with the Skamander group. She also published her poems in periodicals including "Bluszcz" (intermittently 1923-39), "Wiadomości Literackie" (intermittently 1924-39), "Świat" (1925-30), "Cyrulik Warszawski" (1927-30), and "Czas" (1930-35). From 1924, she was also active as a dramatist, largely producing comedy pieces. In the 1920s, she supposedly wrote two plays together with her friend Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)↑, that are now considered lost. Around 1927, she initiated correspondence with the celebrated aviator and Portuguese poet José Manuel Sarmento de Beires, subsequently entering into a close relationship with him while in Paris. She travelled around Europe and North Africa. In 1931, she married the air force lieutenant Stefan Jerzy Jasnorzewski in Poznan, where she initially resided with him. They then moved to the Irena airbase in Dęblin, followed by Warsaw. In 1935, she received the Golden Laurel award of the Polish Academy of Literature, in recognition of her outstanding contribution to literature. In 1937, she was awarded the literary prize of the city of Krakow. She was a member of the Polish PEN Club. She collaborated with Polish Radio, authoring radio plays. Following the outbreak of World War II in 1939, she and her husband fled the country via Zaleszczyki, Bucharest, Italy and Lyon before reaching Paris. In 1940, she became a member of the Theatre Council of the Ministry of Information of the exiled Government of the Republic of Poland. That year, she began publishing poetry in the Paris-based periodicals "Polska Walcząca" and "Wiadomości Polskie". After the defeat of France, she fled to the United Kingdom, living initially in London and then Blackpool, where there was a reserve base of the Polish air force. She remained active as a poet, producing new volumes of poetry, one of which, Bagienne niezapominajki (Bog forget-me-nots), was lost by her publisher. She also published numerous pieces in the by then London-based weeklies "Polska Walcząca" (to 1943) and "Wiadomości Polskie" (to 1943), as well as in periodicals including "Nowa Polska" (1942-44). She fell seriously ill and from 1944 spent most of her time in at the Holt Radium Institute, Christie Hospital, in Manchester. She died on 9 July 1945 in Manchester. She is buried at the city's Southern Cemetery. A planetoid is named in her honour: (4114) Jasnorzewska.

Twórczość

1. Niebieskie migdały. [Wiersze]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1922, 96 s. Przedruk zob. poz. , .

2. Różowa magia. Poezje. Rysunki M. z Kossaków Pawlikowskiej. Lwów: H. Altenberg 1924, 46 s. Wyd. nast. Koszalin: Fundacja Ochrony Książki. Wydawnictwo U. Kurtiak i E. Ley 1994. Przedruk zob. poz. , .

W 1994 druk bibliofilski.

3. Szofer Archibald. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Reżyseria: K. Borowski. Warszawa, Teatr Mały 1924. Druk „Świat (Romans i Powieść)” 1924 nr 45-52. Przedruk zob. poz. .

Inne wystawienia zob. strona internetowa: https://www.encyklopedateatru.pl.

4. Kochanek Sybilli Thompson. Fantazja przyszłości w 3 aktach. Prapremiera: Teatr im. J. Słowackiego 1926. Druk zob. poz. .

Inne wystawienia zob. strona internetowa: https://www.encyklopedateatru.pl.

5. Pocałunki. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1926, 46 s. Wyd. nast.: [Lublin:] Dom Kultury Zagłębia Miedziowego 1984; Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1984; Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 1985; Białystok: Łuk 1997. Przedruk zob. poz. , .

Wydanie Wydawnictwa Artystycznego i Filmowego bibliofilskie.

Wyd. osobne fragmentów łącznie z przekł. francuskim: Pocałunki; Baisers perdus. [Przeł.] Y. Bernard. [Lyon:] Aux Arts 1998, 113 s.

6. Bracia syjamscy. Komedia fantastyczna wierszem w 3 aktach. Druk fragmentów: Cyrulik Warszawski 1927 nr 15-16; III Almanach „Świata Kobiecego”. Lwów 1928. Wyd. zob. poz. .

7. Dancing. Karnet balowy. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1927, 42 s. Wyd. nast.: Warszawa: Czytelnik 1958, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1983.

W 1983 druk bibliofilski.

8. Wachlarz. Zbiór poezji dawnych i nowych. Warszawa: F. Hoesick 1927, 110 s. Przedruk zob. poz. , .

9. Cisza leśna. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1928 [antydatowane 1927], 37 s. Przedruk zob. poz. , .

10. Paryż. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1929 [antydatowane 1928], 58 s. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Cykle: Paryż; Wiersze hiszpańskie; Duchy; Córka Jana.

11. Profil białej damy. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1930 [antydatowane 1929], 52 s. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Cykle: Biała dama; Seans na dnie morza; Serapion i Thais; Marcowa ballada; Płyty Carusa.

12. Egipska pszenica. Sztuka w 3 aktach. Powst. przed. 1932. Prapremiera: teatralna: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1932; telewizyjna: Reżyseria: O. LIpińska. Telewizja Polska 1994. Druk zob. poz. .

Data powstania wg A. Bolecka: Nota edytorska do Dramaty [poz. ].

13. Mrówki. (Myrmeis). Sztuka w 3 aktach. Powst. przed 1932. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: W. Radulski. Kraków, Teatr Miejski im. J. Słowackiego 1936; radiowa: Reżyseria: E. Ziembla. Polskie Radio 1986. Druk fragmentów: „Czas” 1934 nr 312, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1937 nr 312, „Wiadomości Literackie” 1937 nr 14. Druk całości zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. .
Maszynopis redakcji pierwotnej pt. „Ksawery musi mieć syna” w posiadaniu Jadwigi Czachowskiej (Warszawa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk).

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Ziembla. Polskie Radio 1986.

14. Powrót mamy. Komedia w 3 aktach. Powst. ok. 1932. Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowy 1935. Druk zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. . Tam też informacja o pierwotnych tytułach: Jesienne fiołki; Horrendum; Rycerski tato.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Salaburska. Polskie Radio 1966.

15. Rezerwat. Farsa w 3 aktach. Powst. przed 1932. Prapremiera: Telewizja Polska 1968. Druk „Dialog” 1979 nr 3 s. 5-38. Wystawienie Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1984. Przedruk zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. .

16. Skarb w płomieniach. Komedia w 3 aktach. Powst. przed 1932. Druk zob. poz. . Telewizja Polska 1997.

Data powstania wg L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. Warszawa 1971.

17. Surowy jedwab. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1932, 48 s. Przedruk zob. poz. , .

18. Zalotnicy niebiescy. Sztuka w 3 aktach. Powst. przed 1932. Prapremiera: Reżyseria: J. Warnecki. Warszawa, Teatr Mały 1933. Wyd. [Kraków:] Koło Wydawnicze „Teraz” 1936, 82 s. Przedruk zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. . Tam też informacja o pierwotnym tytule: Korkociąg.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Prządka. Polskie Radio 1976.

19. Śpiąca załoga. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1933, 50 s. Przedruk zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda Związku Zawodowego Literatów Polskich w 1935.

20. Dowód osobisty. Komedia w 3 aktach. Powst. przed 1934. Prapremiera: teatralna pt. Dowód osobisty Zebrzydowieckich: Warszawa, Teatr Nowy 1936; radiowa: Polskie Radio 1970. Druk zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. . Tam też informacja o tytule pierwotnym: Płetwy Wyst. też pt.: Dowód osobisty rodziny Zebrzydowieckich; Dowód osobisty rodu Zebrzydowieckich. .

Nagrody

III nagroda w konkursie dramatycznym Polskiej Akademii Literatury w 1935.

21. Nagroda literacka. Komedia w 4 aktach. Powst. przed 1934. Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowy 1937.

Data powstania wg informacji jak w poz. . Tekst zaginął.

22. Balet powojów. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1935, 64 s. Przedruk zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda miasta Krakowa w 1937.

Zawartość

Cykle: Balet powojów; Szelest makówki.

23. Biedna młodość. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1936.

Data powstania wg informacji jak w poz. . Tekst zaginął.

24. Pani zabija pana. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1936.

Data powstania wg informacji jak w poz. . Tekst zaginął.

25. Krystalizacje. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1937, 75 s. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Cykle: Róże dla Safony; Słońcu w hołdzie; Akwatyki; Ruiny; Erotyki; O zachodzie; Skrzydła wewnętrzne; Szmaragdy; Do Wenus.

26. Złowrogi portret. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1937. Nowa emisja Radio 1973. Druk zob. poz. .

27. Baba-Dziwo. Tragikomedia w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1938. Druk „Dialog” 1966 nr 10 s. 5-39. Przedruk w: Antologia dramatu polskiego 1918-1978. Warszawa 1981 oraz poz. .

Inne wystawienia zob. encyklopediateatru.pl.

28. Szkicownik poetycki. Wiadomości Literackie 1938 nr 22, 24-25, 28-29, 32-34, 36-39, 41, 44-45, 48-49, 51; 1939 nr 2, 9, 24, 35, 37. Wyd. osobne Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze (J. Mortkowicza) 1939, 167 s. Zob. też poz. . Przedruk zob. poz. , .

29. Dewaluacja Klary. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: teatralna:Poznań, Teatr Polski 1939; telewizyjna pt. Nagroda Młodych: Telewizja Polska 1961. Druk zob. poz. .

30. Gąsiornica. Sztuka w 5 aktach. Powst. przed 1939. Druk zob. poz. .

Data powstania według informacji jak w poz. . Tamże informacja, że Ludwik Simon (Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. Warszawa 1971) notuje ten utwór pt. „Słoneczko”. Maszynopis z poprawkami autorki w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu datowany jest na 1930, ale są też dane, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pracowała nad nim w 1939.

31. Popielaty welon. Fantazja sceniczna w 9 obrazach. Prapremiera pt. Szary welon: Warszawa, Teatr Narodowy 1939. DrukKurier Literacko-Naukowy” 1939 nr 24-31. Przedruk zob. poz. .

32. Szkicownik poetycki. [II]. Wiadomości Literackie 1939 nr 37, „Wiadomości Polskie”, Paryż (od lipca 1940 Londyn) 1940 nr 3, 5, 11; 1941 nr 23, 33, 51/52; 1942 nr 23; Imię tej wojny. [Wiersz; później drukowany pt. O miłości rodzinnej]. „Polska Walcząca”, Londyn 1942 nr 52/53; pt. Szkicownik wojenny. „Nowa Polska”, Londyn 1943 z. 2, 6; „Wiadomości Polskie”, Londyn 1943 nr 12, 38. Wyd. fragmentów zob. poz. , wyd. całości zob. poz. , Zob. też poz. .

33. Gołąb ofiarny. Zbiór wierszy. Glasgow: Książnica Polska [1941], 38 s. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Cykle: Modlitwy; Wzruszenia; Pamiątki; Wojno, cóżeś ty za pani...

34. Róża i lasy płonące. [Wiersze]. London: M.I. Kolin [1941], 32 s. Przedruk zob. poz. , .

35. Czterolistna koniczyna albo szachownica. Zbiór czterowierszy. Powst. 1940-1942. Wyd. T. Terlecki. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1980, 115 s.

Tom ułożony przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, nie został wydany, być może wszedł później do zaginionego tomu pt. „Bagienne niezapominajki”. Wiersze z tego tomu były drukowane w 1942-1944 w większości w ramach cyklu „Rubayaty wojenne” I-VI (dwa nie były publikowane). Publikacja zawiera również podobiznę maszynopisu z rękopiśmiennymi uwagami poetki.

36. Ostatnie notatniki. Powst. 1942-1945. Pierwodruk w oprac. T. Terleckiego „Wiadomości”, Londyn 1973 nr 51/52/53. Przedruk zob. poz. .

37. Wiersze wybrane. Wyboru dokonał i przedmową opatrzył A. Słonimski. Warszawa: Czytelnik 1954, 122 s.

38. Ostatnie utwory. Zebrał i oprac. T. Terlecki. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1956, 123 s. Wyd. nast.: [B.m.w. * 1979]; Warszawa: Most 1993, wyd. 2 krajowe tamże 1996. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Zawiera utwory z lat 1940-1945, m.in. w cyklach: Ostatnie utwory; Wiersze o liściach; Szkicownik poetycki (VI); Rubayaty wojenne (II-III); Szkicownik wojenny (IX); Trzy rubayaty o miłości; Rubayaty wojenne (V-VI); Szkicownik poetycki (X); Oburzenie, czyli kanarek legendarny a niesprawdzony.

39. Poezje. Zebrała: M. Wiśniewska. Przedmowa: A. Mauersberger. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1958, 530 + 470 s. Wyd. 2 uzupełnione Zebrała i oprac. M. Wiśniewska tamże 1974, 622 + 550 s.

Zawartość

Zawiera obok wcześniej drukowanych tomów także: Ostatnie utwory; Wiersze rozproszone; Przekłady: z Heleny Văcărescu, z Anny de Noailles; Z puścizny pośmiertnej – W wyd. 2 dodano: Wiersze rozproszone: Juvenilia; Z cyklu: Niewolnica; Wiersze z czasopism, – Przekłady z Anioła Ślązaka (Angelus Silesius), – pominięto błędnie w wyd. 1 przypisany Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wiersz pt. „Lizbona”.

40. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1964, 143 s. Wyd. nast. tamże: 1966, wyd. 3 1968.

41. Wiersze. Wybór i wstęp: S. Flukowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 361 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1981, wyd. 4 1987.

42. Wybór poezji. Oprac. [i wstęp]: J. Kwiatkowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, CXIV, 289 s. Biblioteka Narodowa I, 194. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1969, wyd. 3 rozszerzone 1972, wyd. 4 1980, wyd. 5 przejrzane i uzupełnione przez. M. Podrazę-Kwiatkowską i A. Łebkowską 1998, CXXIV, 308 s. [Wyd. 6]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2001. Biblioteka Narodowa I, 194 .

43. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: J. Zacharska. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 168 s.

44. Etiudy wiosenne. Warszawa: Czytelnik 1976, 52 s.

Wiersze z lat 1911-1912 oraz dwa cytowane za Magdaleną Samozwaniec (Zalotnica niebieska. Kraków 1973).

45. Wybór wierszy. Wybór: M. Wiśniewska. Posłowie: R. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik 1978, 452 s.

46. Akwatyki. [Wybór i wstęp:] P. Kuncewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 112 s.

47. [Wybór wierszy w:] E. Bończak-Hańderek – malarstwo. Katalog wystawy. Bielsko-Biała: BWA [Biuro Wystaw Artystycznych] 1980, [10] k.

48. Wiersze wybrane. Warszawa: Czytelnik 1985, 413 s. Wyd. 2 tamże 1987.

Wyd. na podstawie: Poezje. Wyd. 2 zob. poz. .

49. Dramaty. Zebrała i oprac.: A. Bolecka. Wstępem opatrzył S. Treugutt. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1986, 809 + 775 s.

Zawartość

T. 1: Szofer Archibald [poz. ]; Kochanek Sybilli Thompson [poz. ]; Bracia syjamscy [poz. ]; Skarb w płomieniach [poz. ]; Mrówki [poz. ]; Egipska pszenica [poz. ] ; Rezerwat ; Zalotnicy niebiescy . – T. 2: Powrót mamy ; Dowód osobisty ; Złowrogi portret ; Baba-Dziwo ; Popielaty welon ; Gąsiornica; Dewaluacja Klary .

50. Poezje. Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła M. Józefacka. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. 1986, 418 s. Wyd. 2 tamże 1988.

51. Salamandra. [Wybór wierszy]. Wybór: J. Krzyżanowski. Szczecin: Glob 1986, 141 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Wyd. na podstawie: Poezje. Wyd. 2 zob. poz. .

52. Kwartet żeński. Kazimiera Iłłakowiczówna; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; Wisława Szymborska; Ewa Lipska. Wiersze. Dwie wariacje w instrumentacji K. Dedeciusa. Wybór i tłum.: K. Dedecius. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 162 s.

Teksty w języku polskim i niemieckim. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i ich przekłady s. 30-81.

53. Tańczący koliber. [Wybór wierszy]. Wybór: M. Józefacka. Warszawa: Iskry 1988, 239 s.

54. Liryki. Wybór i wstęp: S. Gola. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1989, 102 s.

55. Mam oczy na skrzydłach. Wiersze. Wybór i posłowie: R. Stiller. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 94 s.

56. Zanurzcie mnie w niego. Wiersze wybrała M. Matyka-Sadajowa. Kraków: Miniatura 1990, 46 s.

57. Królowa burz wiosennych. Juwenilia. [Wiersze]. Koszalin: Fundacja Ochrony Książki 1991, 121 s.

Druk bibliofilski.

58. Wiersze wybrane. Bielsko-Biała: Profile 1991, 87 s.

Wyd. na podstawie: Poezje. Wyd. 2 zob. poz. .

59. Kiedy kocham... Posłowie: P. Kuncewicz. Wyboru dokonał: J. Gawlik. Warszawa: Wydawnictwo S.R. 1993, 117 s.

60. Magia pocałunków. W 100 rocznicę urodzin poetki. Wiersze wybrała i wstępem opatrzyła J. Marciniak. Warszawa: Anagram 1993, 176 s. Wyd. 2 Warszawa: Ad Oculos 2000, 166 s.

61. Ostatnie notatniki; Szkicownik poetycki II. Toruń: Algo 1993, 122 s.

Zawiera artykuł T. Terleckiego: Podzwonne [pierwodruk 1950] oraz poz. , .

62. Poezje zebrane. Zebrał i oprac.: A. Madyda. Wstępem opatrzył K. Ćwikliński. T. 1-2. Toruń: Algo 1993, 626 + 569 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 zmienione i poprawione 1994, wyd. 3 1997, wyd. 3 przejrzane i uzupełnione 1997.

Zawiera obok wcześniej drukowanych tomów także: Wiersze rozproszone; Przekłady poetyckie [z autorów]: Heleny Văcărescu, Anny de Noailles; Anioła Ślązaka. – W wyd. 3 pominięto błędnie przypisany Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wyd. 1-2 wiersz pt. „Święta Agnieszka”.

63. Portret z łezką. Poezje. Wybór: L. Kiełkowski. Bielsko-Biała: Profile 1993, 274 s.

64. Być kwiatem?... Wybór wierszy i szkiców poetyckich. Wybór, wstęp i oprac.: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1994, 286 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone 2000, 444 s., 2007, 2011. Biblioteka Poetycka. Polskie Wiersze.

65. Nić babiego lata. [Wybór wierszy; autorki:] Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Bronisława Ostrowska, Halina Poświatowska. Warszawa: Interart 1994, 111 s. Wyd. 2 tamże 1996.

Utwory Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej s. 41-85.

66. Pocałunki. [Wybór wierszy]. Wybór i oprac.: A. Nawrocki. Warszawa: Wydawnictwo IBiS 1994, 86 s.

67. Ranna kobiecość. [Wybór wierszy]. Wybór i wstęp: A. Gronczewski. Warszawa: Wydawnictwo EM-TA 1994, 127 s.

68. To nie było wszystko. Red. i wybór wierszy: T. Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo S.R. 1994, 89 s.

69. Wiersze. [Wybór]. Toruń: C & T Editions 1994, 119 s.

70. Erotyki. [Wybór wierszy]. Wstęp: E. Dunaj-Kozakow. Wybór, oprac. i nota biograficzna: J. Kwiek-Osiowska. Kraków: Sponsor 1995, 200 s.

71. Zapomniane pocałunki. [Wybór wierszy]. Wybrała i wstępem opatrzyła M. Koperska. Warszawa: Anagram 1995, 255 s. Wyd. 2 poprawione Warszawa: Anagram 1997.

72. Najpiękniejsze wiersze. [Wybór]. Warszawa: Wydawnictwo BIS 1996, 62 s.

73. Poezje wybrane. Wybrała i wstępem poprzedziła M. Buczkówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996, 521 s.

74. Świat na słomce Bożej. [Wybór wierszy]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1996, 131 s.

75. Złote myśli kobiety. [Wiersze]. Wybór i oprac.: L. Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1996, 73 s. Wyd. nast.: Prószyński i S-ka 2019, 1184 s.

Wyd. w formie elektronicznej. Warszawa:Prószyński i S-ka 2019 , plik w formacie EPUB, MOBI.

76. Erotyki. [Wybór wierszy]. Wybór: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 98 s.

77. Nie widziałam cię już od miesiąca... [Wybór wierszy]. Wstęp i wybór: B. Zadura. Wyd. 2 [!]. Lublin: Multico 1997, 130 s.

78. Poezje. Wyboru dokonał J. Drzewucki. Warszawa: Muza 1997, 309 s.

79. Morze i niebo. [Wiersze:] M. Pawlikowska-Jasnorzewska. [Ilustracja i kompozycja plastyczna:] M. Konieczny. [b.m.w.], 1998, [2] karty okładki.

Książka-obiekt – kompozycja przestrzenna z szafirowej kliszy, srebrnej nici i koralików, wklejona między kartonowe okładki.

80. Tęsknoty szalone. Liryki. Wybór i wstęp: B. Drozdowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1998, 180 s.

81. Kalendarz poetycki. [Wiersze]. Wybór: M. Hydzik-Żmuda. Warszawa: Ad Oculos 1999, 175 s.

82. Liryki najpiękniejsze. Wybór: A. Madyda. Toruń: Algo 1999, 60 s.

83. Poezje. Utwory wybrała i ułożyła M. Baranowska. Kraków: Eventus 1999, 236 s.

84. Poezje. Wybór: D. Nikiel-Wroczyńska. Kraków: Spes 1999, 171 s.

85. Motyle. Poezje wybrane = Butterflies. Selected poems. [Wybór i przekł.:] B. Plebanek, T. Howard. Posłowie: A. Nasiłowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 162 s. Wyd. 2 [Wybór i przekł.] B. Bogoczek, T. Howard. Tamże 2007.

Tekst w języku polskim i angielskim.

86. Poezje. Wybór i oprac.: A. Żmuda. Warszawa, Rzeszów: Ad Oculos 2000, 271 s.

87. Poezje. Wybór i posłowie: M. Stala. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, 443 s.

88. Epitafium dla głogu; Weissdornpracht. [Przeł.] K. Dedecius. [Koszalin:] Kustiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne [2001], 71 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

89. Danaidy. Utwory ostatnie. [Wiersze, fraszki, proza]. Oprac.: T. Januszewski. Warszawa: Czytelnik 2003, 71 s.

Utwory wydane w większości po raz pierwszy z rękopisów, będących własnością męża M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stefana Jerzego Jasnorzewskiego, potem jego siostry Haliny Jasnorzewskiej-Kaduszkiewicz, które w latach 1985-1987 znajdowały się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

90. Smak miłości. [Wiersze]. Wybór: A. Żmuda. Warszawa, Rzeszów: Ad Oculos 2003, 183 s.

91. Wiersze zebrane. Zebrał i oprac.: A. Madyda. Toruń: Algo 2003, 441 s.

92. Erotyki. Red.: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka [2004], 98 s.

93. Moja siostra poetka. Wybór wierszy: M. Samozwaniec. Oprac.: R. Podraza. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 2010, 87 s.

Do książki dołączona płyta CD, wiersze czyta M. Samozwaniec.

94. Seans na dnie morza. [Wiersze]. Wybór i posł. M. Podgórnik. [Rysunki: J. Nowosad]. Wrocław : Biuro Literackie 2012, 59 s. 44. Poezja Polska od Nowa, 6.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny, Wrocław: Biuro Literackie 2019, plik w formacie MOBI, EPUB.

95. Szachownica. [Wiersze]. Oprac.: R. Czerniawska-Karcz. Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2012, 54 s.

Bibliofilskie wydanie wierszy wojennych autorki, każdemu wierszowi towarzyszy faksymile rękopisu.

96. Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-1945. Zebrał Rafał Podraza. Warszawa : Agora 2012, 179 s. Biblioteka Gazety Wyborczej Wyd. nast. tamże 2020.

97. Kłaniaj się Tatrom. [Wiersze]. Wybór i przedmowa A. Stabro. Kraków : Wydawnictwo Miniatura 2016, 47 s.

98. Wiersze magiczne. Wybór i opracowanie Agnieszka Stabro. Kraków : Wydawnictwo Miniatura 2016, 52 s.

99. La guerra è solo un fiore . [Wybór wierszy]. Redakcja i przekład: Paolo Statuti. Novi Ligure : Edizioni Joker 2017, 96 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

100. Poemete. Tłumaczył na esperanto K. Strzelecki. Toruń : Esperanto-Societo Flamo 2018, [12], 38, [16] s.

Tekst w języku esperanto i polskim.

101. Wybór poezji. Posłowie, opracowanie : A. Nożyńska-Demianiuk. Poznań ; Żychlin : Wydawnictwo Ibis – Books 2018, 93 s. Wyd. 2 Konin : Wydawnictwo Ibis ; Books 2020.Klasyka Mistrzów.

102. Złote myśli kobiety. Poezje zebrane. Red.: M. Nalewski. Warszawa : Prószyński i S-ka 2019, 1118 s.

103. Wybór poezji. Opracowanie: A. Nożyńska-Demianiuk. Konin: Wydawnictwo Ibis, Books 2020,83 s.

104. Poezje zebrane (1922-1937). Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa : Ktoczyta.pl 2021, plik w formacie EPUB, MOBI.

105. Wiersze wybrane. Warszawa : Wydawnictwo SBM 2021, 143 s.

106. Poezje. Warszawa : Świat Książki 2022, 318 s.

107. Wybór wierszy. [Ilustracje w książce autorstwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej]. Wybór wierszy: A. Klimkowska. Wrocław : Siedmioróg 2023, 125 s. Kanon lektur.

Listy

1. Listy 1940-1945. Zebrał, wstępem i przypisami opatrzył P. Kądziela. Warszawa: Interim 1994, 91 s.
Zawiera listy do S. Balińskiego, J. Harasowskiej, J. Hulewicza, J. i A. Słonimskich, T. i T. Terleckich, J Tuwima.
2. Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem. (1928-1945). Oprac. i wyd.: K. Olszański. Kraków: Wydawnictwo: „Kossakiana1998, 895 s.
Zawiera listy m.in. do J. Harasowskiej, J. Hulewicza, R. Jędrzejewskiego, A. Słonimskiego, T. Terleckiego, A. Weissowej.
3. Cztery nieznane listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1935-1939. Przełożyła z francuskiego i oprac. M. Nosowska. „Pamiętnik Literacki2012 z. 3.
4. Z tobą jednym. Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego. Wybór i oprac. E. Hurnikowa. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2015, 252 s.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Dwie pieśni. Op[us] 14. 1. Pokłon. 2. Kochanka. Teksty: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, L. Staff. [Muzyka:] P. Perkowski. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej 1933, 6 s. Wyd. nast. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1947.
Róże dla Safo. [Muzyka:] F. Nowowiejski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1947, 14 s.
Teka białowieska op[us] 56. 1. Ryś w borze. Słowa: J. Karpiński. 2. Dąb rażony piorunem. Słowa: M. Pawlikowska-Jasnorzewska. 3. Taniec na uroczysku. Słowa: K. Jeżewska. [Muzyka:] F. Nowowiejski. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1953, 32 s.
[Dwanaście] 12 wierszy. [Muzyka:] J. Szajna-Lewandowska. Warszawa: Agencja Autorska 1974, 38 s.
Dancing. [Muz. Jerzy Satanowski]. Warszawa: Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 2009, wyd. jako dokument dźwiękowy, płyta CD.
Muzyka ze spektaklu zrealizowanego w Teatrze Polonia.
Pieśni. Na głos i fortepian. …stworzona, by tworzyć. [Słowa:] M. Pawlikowska-Jasnorzewska, E. Drużbacka. [Muzyka:] D. Brolik-Bekrycht. Łódź : Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów 2017, 40 s. + płyta CD.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Oczekiwania. [Muzyka:] F. Dąbrowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1988, 56 s.
Chciałbym zaśpiewać ci . Muzyka; M. Raczyński. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Wrocław : Narodowe Forum Muzyki 2020, 11 s.

Utwory zaginione

[Sztuka o rodzinie Skłodowskich. Powst. przed 1939. Informacja A. Boleckiej (zob. Twórczość poz. ) na podstawie 2 s. maszynopisów, zachowanych w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu].
Ostatnia godzina Heleny Pfeiffer. [Utwór dramatyczny; współautor:] S.I. Witkiewicz. Powst. ok. 1925 [informacja: J. Czarnik: Spółka autorska Witkacy-Pawlikowska. „Dialog” 1987 nr 1].
Koniec świata. [Komedia; współautor:] S.I. Witkiewicz. Powst. ok. 1929 [informacja M. Samozwaniec: Maria i Magdalena. Kraków 1956 i wyd. nast., wg J. Czarnika istnieje możliwość, że chodzi o poprzedni utwór, poz. ].
Gdy łubin zakwita. Komedia. Powst. ok. 1939 [premiera miała się odbyć w XI 1939 w Teatrze Nowym w Warszawie; informacja M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w korespondencji z J. Harasowską w 1941 zob. Twórczość poz. ].
Bagienne niezapominajki. [Wiersze]. Powst. ok. 1943 [tom miała wydać działająca w Londynie firma M.I. Kolin, która uległa likwidacji, a maszynopis zagubiono; informacja m.in. zob. Twórczość poz. s. 64].

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Woman. [Wybór, przekł. i ilustracje:] B. Misztal. [Lublin 1988]; Woman in love. [Wybór, przekł. i ilustracje:] B. Misztal. [Lublin 1988].
Poems from Maria. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. [Warwick:] [ok. 1997].

bułgarski

Zasada. [Przeł.] S. Štiplieva. [Sofija] 1936.

czeski

Profil bilé dámy. [Przeł.] V. Dvořačková. Praha 1981.

rosyjski

Stichi. [Przeł., wybór i wstęp:] V. Britanišskij. Moskva 1981.

serbsko-chorwacki

Pesme. [Wybór, przeł. i przedmowa:] P. Vujičić. Beograd 1969.

słowacki

Ruže pre Sapfó. [Przeł., wstęp i oprac.:] G. Gafriková–Slavkovská. Bratislava 1984.

słoweński

Dve poljski pesnici = dwie polskie poetki. Maria Pawlikowska Jasnorzewska in = i Justyna Radczyńska . [Wybór i przekł.:] K. Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana : Kulturno umetniško društvo Poiesis 2016.
tekst w jęz. polskim i słoweńskim.

węgierski

Csókok. [Przeł.] L. Lakatos. [Budapest 1989].

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Słowo. Dwieście lat poezji polskiej = The word. Two hundred years of Polish poetry. [Przeł.:] M. Weyland. Blackheath : Brandl & Schlesinger 2010.

białoruski

Zbor tvoraŭ. U trynaccacì tamah. T. 11. [Oprac.:] U. Ì. Marhel', S. U. Kalâdka ; T. P. Barysûk, A.A. |Danìl'čyk, V.L. |Hacânovìč, L.G. Kìsâlëva. Mìnsk : Belaruskaâ Navuka 2010.

bułgarski

Fraški i celuvki. Sstihove ot Ân Kohanovski, Mariâ Pavlikovska-Âsnoževska i Ân Ŝaudinger . [Przeł.:] P. Karag'ozov. Sofiâ : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski" 2010, 48 s.?

chiński

Bolan shi xuan. T. 2 . [Przeł.:] H. Lin, Z. Zhang, L. Yi. Beijing 2023.

chorwacki

Gost u kući. [Przeł.:] Z. Malíc . Zagreb : ArTresor Naklada 2006.
Antologija ljubavne poezije 20. Stoljéca. [Przeł. i oprac.:] Z. Golob. Zagreb : Mozaik Knjiga 2008, 291 s.

czeski

Hrst pisku. Polská poezie v překladech J. Janoucha. Red.: K. Sýs. Příbram : Periskop 2009, 83 s.

grecki

Polōnoi poiītes. [Przekł., wybór]: Sōtī́rīs E. Gyftákīs. Athī́na : Lexítipon ekdóseis 2007.
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. Méros 2, (1800-1899) / [Oprac.:] Sotíris E. Gyftákis. Kalamáta ; Athī́na : Lexítypon 2008.

hiszpański

Diálogos no feminino. Antologia poética = Dialogi kobiece. Antologia poezji. Lisboa : Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ; Varsóvia : Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos, Universidade de Varsóvia 2017. Wyd. jako dokument elektroniczny, plik w formacie PDF.

niem. w

Meine polnische Bibliothek. Literatur aus neun Jahrhunderten. [Przeł.:] K. Dedecius, [Przedmowa:] S. Peter. Berlin : Insel Verl. 2011.

rosyjski

Polskie słowo = Pol'skoe slovo. Ufa : Virtual 2006.
Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ = Wykonano w Polsce, wiek – XX. Antologia [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva : Vahazar 2009.
Pokuda est' lûbov' .Pol'skaâ poètičeskaâ pesnâ v interpretacii rossijskih studentov: Jeżeli miłość jest. Polska poezja śpiewana w interpretacji rosyjskich studentów. [Red:]. M. Skibicka. Sankt-Peterburg : Pol'skij Institut v Peterburge [2013], 52 s.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
Eho. Izbrannye perevody s pol'skogo. [Oprac.:] N. Matveeva-Pučkova. Moskva 2020.

rumuński

Lirica feminină poloneza. Antologie. [Przekł. i oprac.:] N. Mareș. Bucureşti : ePublishers ; Stany Zjednoczone : CreateSpace 2016.

szwedzki

Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter . [Red.:] I. Grönberg, Stefan Ingvarsson. Stockholm : Bokförlaget Tranan. 2008, 247 s.

ukraiński

Pol's'ka poezìâ v ukraïns'komu perekladì N. Pančuk. Redakcja: T. Lìhteŭ. Užgorod : Polìgrafcentr "Lìra" 2010.

włoski

È dolce al giusto tempo far follia. Un'antologia personale della poesia polacca. [Przeł.:] A. M. Raffo. [Red.:] A. Ceccherelli. Roma : Lithos 2019.

Montaże utworów

Rozmowa z sercem. Oprac.: B. Ostromęcki. Polskie Radio 1955.
Róże dla Safony. Wystawienie: Kraków, Teatr Rapsodyczny 1959.
Kwiatami ku niebu. Wybór i układ: M. Pałłasz. Telewizja Polska 1968.
Nietrwała i trwożna. Scenariusz: A. Lutosławska-Jaworska i J. Burski wg listów i utworów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Telewizja Polska 1970.
Zagubiony tancerz. Słuchowisko poetyckie oparte na listach i wierszach M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i J.G.H. Pawlikowskiego. Polskie Radio 1973.
Wielki wóz. Adaptacja sceniczna: A. Lutosławska-Jaworska. Scena 1976 nr 8 s. 44-48 [montaż wierszy i korespondencji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z J.G. Pawlikowskim].
Kwietnik. Program poetycko-muzyczny. Scenariusz: J. Ratajczak, S. Mroczkowski. Telewizja Polska 1981.
Ja. Scenariusz: E. Chodkowska. Telewizja Polska 1983.
Kto chce, bym go kochała. Wybór, układ i interpretacja: J. Bryniarska. Wystawienie Grudziądz, Teatr Ziemi Pomorskiej, Mała Scena Prezentacji 1983.
Czarownice. Scenariusz: A. Malicki. Wystawienie Gniezno, Teatr im. A. Fredry 1984.
Egreta. Wybór poezji. Telewizja Polska 1989.
...Bo na cóż życie bez miłości. Scenariusz: B. Kuligowska. Telewizja Polska 1993.
• „Zapomniałam, że jestem kobietą”. Monodram M. Barełkowskiej na podstawie utworów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wystawienie: Kraków, Teatr Buckleina 1994.
Duszo z miękkich pajęczyn utkana. [Widowisko poetyckie na podstawie wierszy listów i notatek M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z ostatnich lat życia]. Scenariusz: A. Maj. Telewizja Polska 1995.
Strych na Kossakówce. Scenariusz: A. Ciepielewska, R. Michalski. Telewizja Polska 1995.
Maria. [Montaż poetycki w wykonaniu:] A.M. Grabania. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. Wystawienie Londyn, Teatr Małych Form, Cherub Company w Theatre New End 1996.
Róże dla Safony. Układ tekstu: T. Michałowska. Telewizja Polska 1997.

Przekłady

1. J. Sarment: Lord i Hiszpanka. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1936.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Rozmowa z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską i Magdaleną Samozwaniec. Rozm. W. Zechenter. Gazeta Literacka 1926 nr 11/12.
Pani Maria Jasnorzewska-Pawlikowska o „Egipskiej pszenicy” i teatrze eksperymentalnym. Rozm. W. Natanson. W tegoż: Chwyty i zachwyty. Kraków 1934.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 25 cz. 3 (z. 105). Wrocław 1980 (J. Kwiatkowski).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Kwiatkowski).

Ogólne

Książki

J. Marx: Miłość i śmierć. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2007, 645 s.
M. Samozwaniec: Maria [Jasnorzewska-Pawlikowska] i Magdalena [Samozwaniec]. [Wspomnienia]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 506 s., wyd. nast.: tamże: wyd. poszerzone 1958, 546 s., wyd. 3 1959, wyd. 4 1960, wyd. 5 1964, wyd. 6 1970, wyd. 7 1970; wyd. 8 Szczecin: Glob 1987, wyd. 9 tamże 1989; wyd. 10 Pruszków: Wibet 1992; Warszawa:.
P. Kuncewicz: Miejsce Pawlikowskiej. [Warszawa 1963], 23 s.
M. Samozwaniec: Zalotnica niebieska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 401 s., wyd. 2 Szczecin: Glob 1988, wyd. 3 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992; wyd. 4 Warszawa: Świat Książki 2010. [wspomnienia dot. M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
E. Hurnikowa: Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 292 s.
E. Hurnikowa: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. (Zarys monograficzny). Katowice: Śląsk 1999, 430 s. Wyd. 2 zmienione i poprawione tamże 2012.
"O, staroświecka młoda pani z Krakowa!... Rzecz o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [Katalog wystawy]. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, grudzień 2004 – marzec 2005 / [tekst Barbara Wiszniewska ; fot. Andrzej Solnica, Piotr Męcik]. Białystok : Muzeum Podlaskie 2005, 16 s., [8] s. kolorowanych.
Zniknę jak obłok. O Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wspomnienia i wiersze. Zebrała i oprac.: M. Pryzwan. Warszawa: Domena 2004, 161 s. [tu m.in wspomnienia K. Estreichera, E. Gałuszkowej-Sicińskiej, Z. Jaroszewskiej, H. Jasnorzewskiej-Kaduszkiewicz, J. Kędzierskiego, I. Krzywickiej, J. Kurka, Z. Leśnodworskiego, T. Lisiewicz, J. Lubicz-Lisowskiego, L.H. Morstina, H. Mortkowicz-Olczakowej, B. Obertyńskiej, A. Słonimskiego, Z. Starowieyskiej-Morstinowej, T. Terleckiego, W. Zechentera].
Portret poetki z Kossakami w tle. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. [Katalog wystawy]. Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 2006, 18 s.
Lilka. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zebrała i oprac.: M. Pryzwan. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2010, 181 s.
A. Nasiłowska: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak. Biografia poetki. Toruń: Algo 2010, 304 s.
E. Stehr: Die polnische Dichterin Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Hauptmotive in ihrer Lyrik. Hamburg: Diplomica Verlag 2010, 69 s.
B. Morzyńska-Wrzosek: "...i na piękność, i na wyczyn burzy". Proces kształtowania tożsamości w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013, 401 s.
A. Stabro: Życie listami pisane. Warszawa: Bellona 2013, 158 s.
J. Rychter: Językowa kreacja barw w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, 289 s. Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 878.
S. Stolarczyk: Ogród polskiej Safony. O symbolice roślin w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej . Wyd. jako dokument elektroniczny. Będzin: Wydawnictwo Internetowe E-bookowo 2014.
Lilka. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach i listach. Zebrała i i oprac. M. Pryzwan. Warszawa : Wydawnictwo MG 2015, 256 s. Wyd. także jako dokument elektroniczny, plik w formacie MOBI, EPUB.
A. Zurli: Bagienna niezapominajka. Nieznane życie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Warszawa: Bellona 2015, 292 s.
M. Sołtysik: Klan Kossaków. Warszawa : Wydawnictwo Arkady 2018, 226 s. [m. in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
I. Benenowska: List jak orzech pełnowartościowy...” O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2021, 186 s.
J. Kisiel: Szymborska po Pawlikowskiej. Dialogi mimowolne. Katowice : Śląsk 2023, 64 s.
A. Zakrzewska: Deficyt niebieskich migdałów. [Powieść biograficzna]. Fotografie: J. B. Dorys. Gdańsk: Wydawnictwo Flow 2023, 402 s.

Artykuły

R. Bergel: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W tegoż: Dwadzieścia lat teatru. T. 5. Współczesny Kraków literacki. Cz. 1. Lirycy. Kraków 1924.
K.W. Zawodziński: Poetki. Przegląd Współczesny 1928 t. 27 nr 80, przedruk w tegoż: Z pism Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wśród poetów. Kraków 1964.
K. Czachowski: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Kurier Literacko-Naukowy 1929 nr 49.
I. Krzywicka: O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wiadomości Literackie 1929 nr 1, przedruk pt. Syrena w tejże: Sekret kobiety. Warszawa 1930.
Z. Mianowska: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (Laureatka Nagrody Związku Zawodowego Literatów). Pion 1935 nr 19.
R. Kołoniecki: Staroświecka młoda pani z Krakowa. O poezji Marii Jasnorzewskiej (Pawlikowskiej). Pion 1937 nr 24.
S. Podhorska-Okołów: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W tejże: Kobiety piszą... Warszawa 1938.
K. Wierzyński: Poezja polska na emigracji. Wiadomości Polskie”, Londyn 1942 nr 41.
S. Baliński: Krok w nieskończoność; Z. Nowakowski: Czarnoksiężniczka; T. Terlecki: Ruina poetyckiego klasycyzmu. W: Wiek klęski. Londyn 1946.
S. Baliński: Krok w nieskończoność. W: Wiek klęski. Londyn 1946, przedruk „Wiadomości”, Londyn 1969 nr 47.
M. Piechal: O Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Warszawa 1947 nr 6, przedruk w tegoż: Żywe źródła. Warszawa 1972.
T. Terlecki: Podzwonne za Marią Pawlikowską-Jasnorzewską. Wiadomości”, Londyn 1950 nr 52/53, przedruk w: M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Ostatnie notatniki; Szkicownik poetycki II. Toruń 1993.
J. Paczuski: O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tygodnik Powszechny 1953 nr 2.
M. Głowiński, J. Sławiński: Sapho słowieńska. Twórczość 1956 nr 4.
T. Lisiewicz: Wygnanka. Wspomnienie o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 2.
A. Kamieńska: Polska Safona. Nowe Książki 1958 nr 11.
S. Lichański: Róże dla polskiej Safony. Trybuna Literacka 1958 nr 24, przedruk w tegoż: Cienie i profile. Warszawa 1967.
H. Mortkowicz-Olczakowa: Jasnorzewska–Pawlikowska. W tejże: Bunt wspomnień. Warszawa 1959.
J. Przyboś: O poezji Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. „Życie Literackie” 1954 nr 45, przedruk w tegoż: Linia i gwar. T. 2. Kraków 1959.
A. Reykowska: O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Polonistyka 1959 nr 3.
M. Jastrun: Safo słowiańska. W tegoż: Między słowem a milczeniem. Warszawa 1960.
J. Kwiatkowski: Janusowe oblicza natury. (O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). W tegoż: Szkice do portretów. Warszawa 1960.
A. Sandauer: Skłócona z historią. Przegląd Kulturalny 1961 nr 44.
A. Sandauer: Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki. Przegląd Humanistyczny 1962 nr 6, przedruk w tegoż: Samobójstwo Mitrydatesa. Warszawa 1968, Poeci trzech pokoleń. Wyd. 4 rozszerzone Warszawa 1973, Poeci czterech pokoleń. Kraków 1977.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Lilka. W tejże: Ci, których spotkałam. Kraków 1962.
Z. Leśnodorski: Przy placu Juliusza Kossaka. W tegoż: Wspomnienia i zapiski. Cz. 2. Wśród ludzi mojego miasta. Kraków 1963.
M. Józefacka: Krystalizacje dramatyczne. (Komedia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej); A. Lisowska: Rola konkretu w poezji Juliana Tuwima i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Roczniki Humanistyczne 1965 nr 1.
M. Józefacka: Maskarada Phyllii, czyli o komediach Pawlikowskiej. „Dialog 1965 nr 11.
K. Wyka: Jasnorzewska: 9 lipca 1945. „Życie Literackie1965 nr 28, przedruk w tegoż: Wędrując po tematach. T. 2. Kraków 1971, Odeszli. Warszawa 1983.
M. Wyka: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W: Autorzy naszych lektur. Wrocław 1965.
Z. Bieńkowski: Sprzeczności Pawlikowskiej. W tegoż: Poezja i niepoezja. Warszawa 1967.
B. Jedynak: Elementy groteski w komediach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1967 nr 7.
U. Dzióbałtowska-Chciuk: Elementy stylistyczno-językowe w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1968 nr 4.
P. Kuncewicz. „Tygodnik Kulturalny1968 nr 8 [dot. wiersza: Nokturn starej panny].
J. Pieszczachowicz: Stoicka kobieta-Ikar. Życie Literackie 1968 nr 8.
B. Obertyńska: Lilka. Wiadomości”, Londyn 1969 nr 47.
M. Wyka: Liryka Pawlikowskiej. „Twórczość 1969 nr 4.
J. Zacharska: I ani lilii wodnej. Poezja 1969 nr 10 [analiza wiersza].
E. Będzińska: Kraków w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Naukowej w Krakowie 1970.
M. Buczkówna: Maya w ogrodzie słów; M. Piechał: „Skrzydła wewnętrzne”, przedruk w tegoż: Żywe źródła. Warszawa 1972; J. Zacharska: „Ofiara migotania, miłośnica brylantów”. „Poezja1970 nr 7.
A. Siomkajłówna: Kilka uwag o wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Roczniki Humanistyczne 1971 nr 1.
P. Kuncewicz: Staroświecka pani z Krakowa. Poezja 1972 nr 11.
A. Kamieńska: Lęk przed nieskończonością. (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Historia o admirale). W tejże: Od Leśmiana. Warszawa 1974 [analiza wiersza].
A. Siomkajłówna: Dowcip poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Przegląd Humanistyczny 1974 nr 8.
A. Słonimski: Lilka [M. Pawlikowska-Jasnorzewska] i Madzia [M. Samozwaniec]. Tygodnik Powszechny 1975 nr 11, przedruk w: O Magdalenie Samozwaniec. Kraków 1979, w tegoż: Ciekawość. Warszawa 1981.
A. Słonimski: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W tegoż: Alfabet wspomnień. Warszawa 1975, wyd. 2 tamże 1989.
T. Walas: Utopia kobiecości. Nowe Książki 1975 nr 16.
K. Białek: Maria Jasnorzewska pisze sztuki. Dialog 1979 nr 3.
J. Kwiatkowski: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W: Oficyna Literacka. Seria 6 t. 2. Kraków 1979.
A. Dzieniszewska: Zielnik poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. (Przegląd motywów kwiatowych w twórczości obejmującej lata 1904-1928). Poezja 1980 nr 5.
A. Baranowska: Daj mi miłość. W tejże: Kraj modernistycznego cierpienia. Warszawa 1981.
E. Czaplejewicz: Wdzięk Pawlikowskiej. W tegoż: Poezja jako dialog. Warszawa 1981.
J.W. Gomulicki: Szczypczykami pod lupę. (Fraszka tekstologiczna). W tegoż: Zygzakiem. Warszawa 1981 [dot. wiersza: Kot].
R. Matuszewski: Krok w nieskończoność poezji. W tegoż: Z bliska. Kraków 1981.
M. Pruska-Carroll: Poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The Polish Review”, Nowy Jork 1981 nr 2.
P. Kuncewicz: Biologia czuła i okrutna. (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska). W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 2. Warszawa 1982.
S. Dąbrowski: Nadzieje rozpaczy. (Maria Jasnorzewska-Pawlikowska: Miłość). W tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienia. Gdańsk 1983 [analiza wiersza incipit: Wciąż rozmyślasz ].
M. Ruszczyńska: Funkcje aluzji literackiej w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia i Materiały 1984 nr 13.
B. Ciecierska. „Wiedza i Życie1985 nr 11 [dot. twórczości dramatopisarskiej].
J. Piotrowski: The symbolic function of concrete objects in the poetry of Anna Achmatova (1910-1925) and Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. (1922-1937). Russian Literature”, Amsterdam 1985 nr 4.
M. Stępień: Smutna krakowianka, rodem spod Wawelu. Kraków 1985 nr 3, przedruk w tegoż: Dalekie drogi literatury polskiej. Kraków 1989.
J. Tynecki: Słodko-gorzki Eros niebieskomigdalnej Safony. Poezja 1985 nr 7/8.
M.M. Baranowska: I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność? („Ja” liryczne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Ruch Literacki 1986 nr 4.
A. Niewiadomski: Kochać i tracić... (O poezji Leopolda Staffa i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Życie Literackie 1986 nr 43.
T. Olszewski: Eros i Atena. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 2.
J. Czarnik: Spółka autorska Witkacy-Pawlikowska; K. Pysiak: Pawlikowska: Farsy i dwudziestolecie. Dialog 1987 nr 1.
N.A. Bogomolova: Slavjanskaja Safo. (O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Sovetskoe Slavjanovedenie”, Moskwa 1988 nr 2.
A. Gronczewski: Traktat o pocałunku. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 [dot. także poezji B. Leśmiana i H. Poświatowskiej].
A. Krajewska: Poezja i scena. W tejże: Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Wrocław 1989.
Z. Lichniak: O Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W tegoż: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. Warszawa 1989.
M. Wańczowski: Anatomia smutku. (O „Fotografii” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 nr 28.
M.V. Besrodnyj: Watch the birdie!Studia Litteraria Polono-Slavica” [T.] 1: 1993.
E. Borkowska: La précieuse” robi krok w nieskończoność. „Życie Warszawy” dod. Ex Libris 1993 nr 34 [dot. Ostatnie utwory, Ostatnie notatniki, Szkicownik poetycki II].
G. Hurnikowa: Biegnę tam w myślach moich... O wierszach emigracyjnych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Znajomym gościńcem. Katowice 1993.
E. Hurnikowa: Nazewnictwo w twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Onomastyka literacka. Olsztyn 1993.
A. Nawarecki: Akwatyki, woda i przedmioty Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W tegoż: Rzeczy i marzenia. Katowice 1993.
A. Węgrzyniakowa: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1. Katowice 1993.
E. Balcerzan: Wiersz zbyt kunsztowny z wyrazów składanych dorywczo. W: Wiary i słowo. Wrocław 1994 [dot. twórczości epigramatycznej].
E. Hurnikowa: O jednej wojnie nudnej niesłychanie... Zeszyty Historyczne Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Częstochowie 1994 z. 2 [dot. głównie wiersza pt. „Babcia”].
G. Maroszczuk: „Pod umówionym jaworem...” – aluzja literacka w tekście „Laura i Filon” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Liryka polska XX wieku. Katowice 1994.
K. Olszański: Trzecie pokolenie w linii Wojciecha: Maria i Magdalena Kossakówny. W tegoż: Niepospolity ród Kossaków. Kraków 1994.
A. Opacka: Analiza porównawcza. Rozważania metodologiczne opatrzone przykładem poetyckiego dialogu. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 [analiza porównawcza wierszy M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Wiersz ukradziony” i M. Białoszewskiego „Za język pociągnę”].
M. Krassowski: Babą być!!! Wiadomści Kulturalne 1995 nr 28.
A. Nasiłowska: Ekologiczna Pawlikowska. „Tygodnik Powszechny 1995 nr 29.
I. Iwasiów: Oblicza „Ja” – o świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej; B. Zielińska: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: „Zapis choroby”. Agonia jako upokorzenia. W: Stulecie Skamandrytów. Kraków 1996.
M. Rawiński: Mitoburcza komedio-groteska w teatrze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Akcent 1996 nr 2.
M. Semczuk: Anna Achmatowa – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Paralele nie tylko poetyckie. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 69-78.
J. Weinberg: Laura i Filon” i „Śniadanie na trawie. Z rozważań nad sielanką nowoczesną w poezji i malarstwie. Ruch Literacki 1997 nr 4.
T. Brzozowski: Romans z kopią. (O motywie pożądania postaw skopiowanych – na wybranych przykładach z poezji dwudziestolecia). W: Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. I. Szczecin 1998.
M. Rawiński: Przez sprawę miłości widziana sprawa kobiety. Feministyczny teatr Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF 1999 vol. 17.
J. Krzysztoforska-Doschek: Pierwiastki prasłowiańskie u Teofila Lenartowicza i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej; Złoty kubek: kontynuacja pierwiastka przedchrześcijańskiego w poezji Lenartowicza i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W tejże: Prasłowiańskie źródła naszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). Kraków 2000.
D. Scott: Życie i śmierć pięknej Litki. „Nowy Dziennik” dod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2000 nr z 15 IX.
T. Sobczak: Zdarzenie jako element wypowiedzi poetyckiej. „Le précieuse” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Warsztaty Polonistycznej 2000 nr 2.
M. Łukaszuk-Piekara: W mocy konwencji. Akcent 2001 nr 1/2.
J. Zacharska: Dama i baba. O kobiecie w poezji Pawlikowskiej. W: Pogranicza literatury. Wrocław 2001.
E. Kruszyńska: Sen o miłości, czyli o wierszu Marii Pawlikowskiej-JasnorzewskiejGobelin”. W: Opis wiersza. Toruń 2002.
E. Hurnikowa: Świadek, zachwycony widz! Jeszcze raz o wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Tkanina. Katowice 2003.
E. Mikolaszek-Kiedrzynek: Dwa modele lirycznego przeżycia. (Anna Achmatowa „Pieśń ostatniego spotkania” oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Liście”). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3.
M. Smolińska: Poezja ogrodów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6.
A. Wysocka: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2003 z. 3.
G. Różańska: Twórczość plastyczna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Słupsk 2004.
A.D. Gillespie: Ten trakt daleki, ten smutek. Kreacja wygnania w wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Maryny Cwietajewej. W: Polonistyka po amerykańsku. Warszawa 2005.
B. Morzyńska-Wrzosek: Nokturnowy Paryż Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Temat. Vol. 6/7 . 2006.
J. Bajda: Secesyjna Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Polonistyka. 2007 nr 1.
V. Britanišskij: Poeziâ i Pol'ša. Putešestvie dlinoj polžizni. Moskva 2007 [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
A. Kaliszewski: Śmierć jest w Arkadii. W tegoż: Nostalgia stylu. Kraków 2007.
A. Kluba: Poetyka a światopogląd. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Przestrzenie Teorii. 2008 nr 10.
J. Rychter: Językowa kreacja anioła w poezji Marii Pawlikowskiej-Jassnorzewskiej. W: Język, Religia, Tożsamość. T. 2 2008.
J. Kisiel: Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach. Katowice: 2009 [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
L. Krajewski: Taniec w poetyckim dyskursie kulturowym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zeszyt Naukowy / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 2009 nr 1.
J. Rychter: Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej . Studia Językoznawcze. T. 8. 2009.
A. Wysocka: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świerszczyńskiej [!] i Haliny Poświatowskiej. Lublin 2009.
J. Ozga: "O miłości nieuciszona". Leksyka w językowym obrazie miłości w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej . Słowo 2010 nr 1.
J. Rychter: Peryfrazy nazwy "niebo" w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia Językoznawcze. T. 9 2010, s. 221-23.
A. Wysocka: Motyle i ćmy w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Język Artystyczny. T. 14 2010.
A. Bednarczyk: Neskol'ko zametok o recepcii tvorčestva Marii Pavlikovskoj-Âsnoževskoj v "russkoâzyčnom prostranstve" .W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. [T.] 4 2011.
J. Rychter: Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia Językoznawcze. T. 10. 2011.
J. Rychter: Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia Językoznawcze 2012 T. 11.
I. Benenowska: System i modyfikacje systemu : o grze językowej w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Conversatoria Linguistica 2013 R. 5.
B. Morzyńska-Wrzosek: Definiowanie osobowej bliskości. Z zagadnień kształtowania tożsamości w międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: W: Emocje, ekspresja, poetyka. Bydgoszcz 2013.
B. Stefaniak-Maślanka: Przedwiedza poezji albo czego Iwaszkiewicz będzie chciał od Jasnorzewskiej? Teksty Drugie 2013 nr 6.
I. Benenowska: Dowcip językowy w listach Marii z Kossaków Jasnorzewskiwej do męża – współczesna recepcja. Język, estetyka, sztuka. 2014.
I. Benenowska, B. Morzyńska-Wrzosek: Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich. Bydgoszcz 2014 [dot. wierszy M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: Kurze łapki; Zielone miasto; Światło w ciemnościach].
M. Derczyńka-Bronka: "Bzów czarnych posępna zżółkła walansjeno" . Barwy zmierzchu i przemijania w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Zmierzch w literaturze i kulturze. Bielsko-Biała 2014.
E. Graczyk, K. Cierzan: Klasztor na Łysej Górze? Rozważania na temat wiersza "Historia o czarownicach" W: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku Gdańsk 2014.
Iwona Benenowska, B. Morzyńska-Wrzosek: Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersyteteu Kazimierza Wielkiego 2014, 152 s. [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.].
K. Karska: Recepcja twórczości poetek z kręgu Skamandra w liryce wokalnej polskich kompozytorów dwudziestolecia. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. 2014, nr 1.[m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
M.L. Korolczyk: "Ett visst existentiellt bi..." hos Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) och Harriet Löwenhielm (1887- 1918). W: Med blicken österut. Hyllningsskrift til Per-Arne Bodin. Skellefteå 2014.
B. Morzyńska-Wrzosek: Estetyka, antyestetyka, ciało. Projektowanie podmiotowych relacji w przedwojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Język, estetyka, sztuka, 2014.
M. Mosakowska: Dalekowschodnie inspiracje tomu "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. 2014, nr 1.
J. Rychter: Barwy w kreacji istot pozaziemskiej proweniencji. W: Język doświadczenia religijnego. Szczecin 2014 T. 7.
J. Rychter: Peryfrazy nazw dotyczących człowieka w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Slavia Occidentalis. 2014 [z] 1.
P. Stachula: Mityzacja przestrzeni miejskiej Krakowa i Paryża w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. 2014, nr 1.
I. Benenowska: Wartościowanie w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2015, 268 s.
D. Dworakowska: O liryce miłosnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej raz jeszcze. Spotkania Humanistyczne 2015 nr 5.
E. Hurnikowa: Pawlikowska czytana po latach. W: Reinterpretacje. 2015.
T. Mazur: "...Jednak żałuję róży i płaczę nad sobą..." . Szkic o poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1939-1945. W: Cywilizacja. O religii, nauce, moralności i sztuce. 2015 nr 52.
J. Rychter: Barwy w kreacji starości (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Język, Religia, Tożsamość. [T.] 11 2015.
J. Rychter: Językowa kreacja starości kobiecej. (Na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). W: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze. Szczecin 2015.
E. Serafin: Stereotyp macochy w baśniach ludowych. Wokół interpretacji postaci. W: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze. Szczecin 2015.
Ł. Tkaczuk: Świat przedmiotów w międzywojennej poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Spotkania Humanistyczne 2015 nr 4.
A. Wojciechowska: Opozycja swój/obcy w zapiskach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1939-1945. Stylistyka 2015 T. 1.
A. Wójtowicz: Doświadczenie kobiece w twórczości wojennej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Reinterpretacje. Szczecin 2015.
A. Wójtowicz- Zając: Lilka wśród zwierząt. Poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w perspektywie animal studies. W: Czytanie Dwudziestolecia. Częstochowa 4 t. 1. 2016.
I. Benenowska: Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Linguistica Bidgostiana. S. N. vol. 2 2016.
K. Cybulska-Sołtysiak: Awangardowy czy rozbity antyk? . Studium estetyczne zawarte w wierszach "Nike" i "Wspomnienie z wycieczki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej . W: Czytanie Dwudziestolecia. 4 t. 1. 2016.
T. Czerska: "Kobieta wygląda jak jej macica – od niej wszystko zależy" . Zapiski i korespondencja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z okresu choroby. W: Kobieta, literatura, medycyna. Szczecin 2016.
J. Jęcz: Uwagi na temat wiersza "Don Juan i Doña Anna" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Studia Europaea Gnesnensia. 2016 Nr 14.
M. Kokoszka: Pismo motyla. Lepidoptera w tekstach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej W: Czytanie Dwudziestolecia. Częstochow 4 t. 2016.
I. Puchalska: Dźwiękowe medium, czyli O wątkach spirytystycznych w "poetyckiej muzykologii: Ruch Literacki 2016 z. 5.
J. Rychter: "I chwast grzywy odrzucając z czoła, nosisz godność niebycia człowiekiem".Językowa kreacja konia w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Koń w kulturach świata. Szczecin 2016.
J. Rychter: Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia Językoznawcze. T. 15 2016.
J. Rychter: Portret mężczyzny barwami kreślony (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). W: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku. Szczecin 2016.
J. Rychter: "Suche liście malowane henną..." Obrazy jesieni słowami malowane (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej) = "Suche liście malowane henną..." ("Henna dyed dry leaves.."). Autumn images painted with words (in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska). W: Słowo, dźwięk, obraz. Gorzów Wielkopolski 2016.
K. Ślizewska: Recepcja jasnowidzenia somnambula w snach magnetycznych "Ludzkości pośmiertnej" Adolfa D'Assiera i jej wpływ na interpretowanie "Lunatyka" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej W: Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX i początków XX wieku. Toruń 2016.
V. G. Kul'pina: Poètičeskie cvetovye obrazy kak ob"ekty lingvističeskih študij. Speculum Linguisticum. Vol. 4 2016.
J. Warońska: Postać sługi w sztukach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Irydion. Literatura, teatr, kultura. T. 2. 2016.
A. Wojciechowska: Spontaniczność i automatyzm w wypowiedziach modlitewnych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016/2017.
I. Benenowska: Środki implikujące wartościowanie w wolitywnych aktach mowy na tle innych środków wartościujących : (wybrane z listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża). W: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. 3, Perspektywa językoznawcza. Bydgoszcz 2017.
M. Kokoszka: Gzy żelazne i ludzkie owady. "Entomologia" wojenna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Narracje o Zagładzie. Katowice 2017 nr 3.
B. Morzyńska-Wrzosek, I. Benenowska: (Samo)ocena twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Uczucia i emocje w tekstach kultury. Kraków 2017.
M. Samozwaniec: Trzymajmy się! Życiowe rady dla starych i młodych. Zebrał i opracował R. Podraza. Warszawa 2017 [m. in. dot. M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej].
H. Skonieczka: Motyw literacki z Manchester. Akant 2017 nr 1.
M. Ujma: Antysemityzm oraz totalitaryzm w świetle twórczości dramatycznej Antoniego Słonimskiego i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.„ Acta Humana.” Vol. 8 2017.
K. Węgrzyn:Teatralne prymicje czarownicy z Krakowa. Rozkwitający feminizm w wybranych dramatach Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2017 z. 2.
Ł. Grajewski: "Mężczyźni, czegoż to szukacie u wojny?" Druga wojna światowa w późnej epistolografii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939. Toruń 2018.
J. Jęcz: "Biała pani przeszła znów przez salon!..." Duchy, czarownice i demony w twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Pamiętnik Literacki 2018 nr 1.
J. Jęcz: "Biała pani przeszła znów przez salon!..." Duchy, czarownice i demony w twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pamiętnik Literacki 2018 z. 1.
U. Klatka: Bajki Marii z Kossaków Pawlikowskiej .Utwory zaniechane? Sztuka Edycji 2018 nr 1.
B. Morzyńska-Wrzosek: Estetyzowanie ciała. Propozycja antropologicznego odczytania przedwojennej poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach. Bydgoszcz 2018.
J. Rychter: "Ropucha nawet znajduje w sercu moim przytułek!". Językowa kreacja gadów i płazów w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Gady, płazy i potwory w kulturach świata, Gorzów Wielkopolski 2018.
M. Sołtysik: Klan Kossaków. Warszawa : Wydawnictwo Arkady 2018, 226 s. [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
S. Stolarczyk: Kossakówka i okolice w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Miejsca nieoczywiste : literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji. Warszawa 2018.
S. Stolarczyk: Szaleństwo Ofelii jako fantazmat poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni. Warszawa 2018.
A. Szulc-Woźniak: Pojedynek na wiosny. Zuzanna Ginczanka vs. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W: Ginczanka. Na stulecie poetki. Kraków 2018.
J. Warońska: Czego to oglądać nie chcieliście, panowie? O "Nagrodzie literackiej", komedii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ruch Literacki 2018 z. 3.
M. Żółkoś: Piekło matek. O dramatach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dialog 2018 nr 3.
K. Nowosielski: "Słowniki" i "Fotografia" O dwóch wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Topos 2019 nr 1.
B. Pińczuk: Sylwetki.Toruń : Time Marszałek Group 2019 [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
J. Warońska: Granice kobiecości w międzywojniu. Kilka uwag o postaciach dramatów sióstr Kossakówien . W: Kobieta w oczach kobiet, Warszawa 2019 [m. in. dot.: M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
A. Łozowska-Patynowska: Świat widziany oczami kobiety. Liryczny dialog Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z Janem Lechoniem W: Prawa kobiet dawniej i dziś. Słupsk 2020.
S.Stabryła: Polska Safona. Antyczne motywy greckie w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Nowy Filomata2020 nr 2.
J. Warońska: Czy rzeczywiście „piekło matek”? O macierzyństwie w dramatach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Prace Literaturoznawcze2020 nr 8 .
J. Warońska: Kobiecość a płeć żeńska. Komediopisarki dwudziestolecia międzywojennego wobec dyskursu emancypacyjnego. „Wielogłos2020 nr 2 [m. in.dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].
B. Zawadzka: Motyw przemijania w różnych aspektach w wybranych wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Interdyscyplinarność, czyli Współczesne wyzwanie dla naukowców. Waleńczów 2020.
M i J. Łozińscy: Dwudziestolecie kobiet. Portrety. Warszawa 2021 [m. in. dot. M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej].
J. Rychter: Blada i w loków ozdobna ametyst” Językowa kreacja Safony w cyklu liryków Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W; Antyczne wędrówki transdyscyplinarne. Gorzów Wielkopolski 2021 .
M. Kucab: Spożywanie trupów. „Do mięsożerców” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w perspektywie ekokrytyki i food studies. Wstępne rozpoznania. W: Kulinaria. Literatura- Media – Film. Kraków 2022.
A.E. Banot: Dramatyczne utopie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W tejże: Nie (do) czytane. Pisarki nowoczesności przełomu XIX i XX wieku. Kraków 2024.

Niebieskie migdały

O. Ortwin. „Przegląd Warszawski1923 nr 23, przedruk w tegoż: Próby przekrojów. Lwów 1936, Pisma krytyczne. [T.] 2. Warszawa 1970, polemika: J. Lechoń: Prawda poety a prawda krytyka. O niektórych recenzentach. Z powodu wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Wiadomości Literackie” 1924 nr 6.
U. Sokolska: Słownictwo odnoszące się do żywiołu wody w cyklu poetyckim „Pocałunki” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.W: Białostockie Archiwum Językowe 2006 nr 6.
J. Rychter: Językowa kreacja przyrody ojczystej w "Niebieskich migdałach" .Język, Religia, Tożsamość”. T. 1 2007.
J. Rychter: Językowa kreacja zjawiska światła i cienia w "Niebieskich migdałach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia Językoznawcze. T. 7. 2008.

Szofer Archibald

W. Brumer. „Dziennik Polski1924 nr 241, przedruk w tegoż: Tradycja i styl w teatrze. Warszawa 1986.
J. Lechoń. „Wiadomości Literackie1924 nr 43.
J. Lorentowicz. „Express Poranny1924 nr 291, przedruk w tegoż: Współczesny teatr polski. T. 2. Warszawa 1935.
T. Żeleński (Boy). W tegoż: Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty. Warszawa 1925, przedruk w tegoż: Pisma. T. 21. Warszawa 1964.

Pocałunki [Wiersze]

M. Dąbrowska. „Bluszcz1926 nr 31.
L. Pomirowski. „Głos Prawdy Literackiej1926 nr 32.
A. Stern. „Wiadomości Literackie1926 nr 33, przedruk w tegoż: Głód jednoznaczności i inne szkice. Warszawa 1972.
• [T. Peiper] T.P. „Zwrotnica1927 nr 12, przedruk w tegoż: O wszystkim i o czymś jeszcze. Kraków 1974.
J. Zacharska: Miniatury poetyckie Pawlikowskiej w „Pocałunkach. Przegląd Humanistyczny 1967 nr 2.
A. Pajdzińska: Językowe mechanizmy budowania puenty. (Na przykładzie „Pocałunków” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Polonistyka 1996 nr 4.
E. Truszkiewicz: Pocałunki. Wiadomści Kulturalne 1997 nr 15.
E. Grodzka-Łopuszańska: Od „Pocałunków” do pocałunków Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Miniatura i mikrologia. T. 2. Katowice 2001.
E. Grodzka-Łopuszyńska: Od Pocałunków do Impresji, rzecz o przenikaniu. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Katowice 2015.
J. Jęcz: Motywy mitologiczne w "Pocałunkach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ruch Literacki 2017 z. 2.

Dancing. Karnet balowy

E. Balcerzan: Trzy warianty. W tegoż: Przez znaki. Poznań 1972.
M. Burzka-Janik: Poezja przesiąknięta muzycznością rymów. "Dansing" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako przedmiot lekcji języka polskiego. W: Język, estetyka, sztuka, Bydgoszcz 2014.
M. Burzka-Janik: Partytura bez nut. W: Reinterpretacje. 2015.
A. Reimann-Czajkowska: Ta pani wciąż jeszcze tańczy / wesoła jak młoda dziewczyna W: Jazz w kulturze polskiej. T. 5. Kraków 2023.

Wachlarz

S. Napierski: Śpiewające źdźbła. Wiadomości Literackie 1927 nr 14.

Paryż

K.W. Zawodziński. „Pamiętnik Warszawski1929 z. 1, przedruk w tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kraków 1964.

Profil białej damy

K.W. Zawodziński. „Przegląd Współczesny1931 t. 37 nr 108.

Egipska pszenica

T. Sinko: Egipska pszenica – zwyżkuje. Czas 1932 nr 233.
A. Słonimski. „Wiadomości Literackie1934 nr 42.
K. Wierzyński. „Gazeta Polska1934 nr 275.
T. Żeleński (Boy). W tegoż: Romanse cieniów. Warszawa 1935, przedruk w tegoż: Pisma. T. 25. Warszawa 1968.

Zob. też Wywiady.

Mrówki

K. Piotrowski. „Wiadomości Literackie1936 nr 50.
E. Adamik: Ujarzmiana kobieta. Cielesność matek w „Mrówkach” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Prace Literaturoznawcze2023 nr 11.

Powrót mamy

K. Irzykowski. „Pion1935 nr 39, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.
K. Troczyński: Sztuka Pawlikowskiej w Teatrze Nowym. Nowy Kurier 1935 nr 267, przedruk w tegoż: Pisma teatralne. Kraków 2001.
T. Żeleński (Boy). W tegoż: Perfumy i krew. Warszawa 1936, przedruk w tegoż: Pisma. T. 26. Warszawa 1969.

Surowy jedwab

• [S. Flukowski] S.F. „Droga1932 nr 5.
S. Napierski: Poezja Pawlikowskiej. „Wiadomości Literackie1932 nr 28.

Zalotnicy niebiescy

A. Słonimski. „Wiadomości Literackie1933 nr 56, przedruk w tegoż: Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982.
K. Wierzyński. „Gazeta Literacka1933 nr 352, przedruk w tegoż: W garderobie duchów. Lwów 1938.
T. Żeleński (Boy). W tegoż: Reflektorem w serce. Warszawa 1934, przedruk w tegoż: Pisma. T. 25. Warszawa 1968.

Śpiąca załoga

W. Sebyła. „Pion1933 nr 11.

Dowód osobisty

K. Irzykowski. „Pion1936 nr 42, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.
A. Słonimski. „Wiadomości Literackie1936 nr 44.
K. Wierzyński. „Gazeta Polska1936 nr 277, przedruk w tegoż: W garderobie duchów. Lwów 1938.
K. Troczyński. „Nowy Kurier1937 nr 246, przedruk w tegoż: Pisma teatralne. Kraków 2001.
T. Żeleński (Boy). W tegoż: Krótkie spięcia. (Wrażeń teatralnych seria szesnasta). Warszawa 1938, przedruk w tegoż: Pisma. T. 26. Warszawa 1969.

Nagroda literacka

K. Irzykowski: Satyra, zagadka czy pomyłka. Pion 1937 nr 16, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.
K. Troczyński: Głosujemy na „Medora. Nowy Kurier 1938 nr 176, przedruk w tegoż: Pisma teatralne. Kraków 2001.
T. Żeleński (Boy): Trudniejsze od Hamleta. W tegoż: Murzyn zrobił... (Wrażeń teatralnych seria siedemnasta). Warszawa 1939, przedruk w tegoż: Pisma. T. 27. Warszawa 1970.

Balet powojów

B. Miciński: Nowości poetyckie. Prosto z Mostu 1935 nr 28, przedruk w tegoż: Pisma. Kraków 1970.
W. Sebyła. „Pion1935 nr 40.
K.W. Zawodziński. „Wiadomości Polskie1935 nr 34, przedruk w tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kraków 1964.
S. Napierski. „Droga1936 nr 2/3.

Biedna młodość

K. Irzykowski: Młodość biedna czy zuchwała? (O słuchowisku Marii Jasniorzewskiej). Pion 1936 nr 1/2, polemika: J.E. Skiwski: Amplifon I. „Pion” 1936 nr 17.

Pani zabija pana

K. Irzykowski. „Pion1936 nr 31, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.

Krystalizacje

H. Michalski. „Pion1937 nr 48.
K.W. Zawodziński: Nowa lekcja sztuki poetyckiej. Wiadomości Literackie 1937 nr 42, przedruk w tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kraków 1964.
K. Błeszyński: Krystalizacje czystej poetyckości. Skamander 1938 nr 90/92.
J. Kott. „Życie Literackie1938 nr 3.
K. Wyka. „Nowa Książka1938 nr 5.

Baba-Dziwo

S.W. Balicki. „Tempo Dnia1938 nr 346, przedruk „Dialog” 1966 nr 10.
Z. Jachimecki. „Ilustrowany Kurier Codzienny1938 nr 348, przedruk „Dialog” 1966 nr 10.
• [M. Kanfer] M.K.: Psychopatologia dyktatury. Nowy Dziennik 1938 nr 343, przedruk „Dialog” 1966 nr 10.
T. Sinko: Gdy kobieta będzie dyktatorką. Czas 1938 nr 345, przedruk „Dialog” 1966 nr 10.
Z. Starowieyska-Morstinowa. „Kultura1939 nr 3.
M. Samozwaniec: „Baba-Dziwo”; J. Ziomek: Szczawiowe żony i „Baba-Dziwo”. Zeszyty Teatralne 1967 nr 3.
M. Morawska-Borysewicz: Kategoria groteski w „Babie-Dziwo” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Studia i Materiały 1996 [z.] 9.
K. Duniec: Baba-Dziwo, czyli faszyści. W tejże: Dwudziestolecia. Przedstawienia. Warszawa 2017.

Szkicownik poetycki

A. Kluba: Poemat prozą w Polsce. Warszawa 2014 [m.in. dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej].

Popielaty welon

S. Helsztyński. „Kultura1939 nr 20.
T. Żeleński (Boy): I na fizyków deszcz pada. Kurier Poranny 1939 nr 103.

Ostatnie notatniki

M. Jentys: Cancer uteri. Twórczość 1993 nr 11.
M. Jentys: Ostatnie zapiski Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W tejże: Nić Ariadny. Toruń 2005.
D. Walawender: Zapis umierania : "Ostatnie notatniki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Między prawdą a zwątpieniem : w poszukiwaniu obrazu przeszłości. T. 2, 2014.

Ostatnie utwory

A. Czerniawski. „Kultura”, Paryż 1956 nr 9.
J. Przyboś. „Przegląd Kulturalny1956 nr 47, przedruk w tegoż: Linia i gwar. T. 2. Kraków 1959.
D. Ulicka: Znana i nieznana. Nowe Książki 1994 nr 10.
J. Ożdżyński: Szkicownik poetycki” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – refleksje nie tylko metodyczne. W: Zbliżenia historycznoliterackie. Kraków 2003.

Wybór poezji. [Warszawa 1996]

I. Maciejewska: Renesans Pawlikowskiej. „Nowe Książki1968 nr 6.
J. Zacharska: Renesans Pawlikowskiej. „Poezja1968 nr 6.
A. Siomkajłówna. „Pamiętnik Literacki1969 z. 2, polemika: J. Kwiatkowski. Tamże 1970 z. 1.

Danaidy

A. Zawada: Tęsknota i bezsilność. Nowe Książki 2003 nr 12, przedruk w tegoż: Oset, pokrzywa. Wrocław 2011.

Listy 1940-1945

A. Czachowska: Koniec świata. Twórczość 1995 nr 6.

Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem

A. Nasiłowska: Korespondencyjny romans. Tygodnik Powszechny 1999 nr 18.
A. Nasiłowska: Czułe słowa. W tejże: Maski współczesności. Warszawa 2001.
A. Łuszcz: Lilka i Lotek. Twórczość 2015 nr 6. [dot.: "Z tobą jednym". Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego.].