BIO

Urodzony 15 lutego 1937 w Skarżysku-Kamiennej w rodzinie robotniczej; syn Wacława Pająka i Anny z Michnowskich. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej; w 1957 zdał maturę. W 1958 zamieszkał w Lublinie i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W tym okresie aktywnie uczestniczył w społecznym i literackim życiu studenckim: w 1959-62 należał do poetyckiej grupy Prom, w 1959 był redaktorem wydawnictwa A propos, w 1960 współredaktorem „Biuletynu Młodego Twórcy.” Debiutował w 1959 wierszami pt. Rzuciłem kamień i Blues, opublikowanymi na łamach dodatku „Sztandaru Ludupt.Kultura i Życie” (nr 17); drukował tu z przerwami do 1969. Wiersze, prozę i artykuły ogłaszał w tym czasie także m.in. na łamach pisma „Kamena” (1960-84, z przerwami). W 1962 uzyskał magisterium i przez krótki okres pracował w Państwowym Domu Dziecka i Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju. W 1963 zawarł związek małżeński z Michaliną Piątek. W 1963-66 był nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im S. Staszica w Lublinie. W 1967-69 pracował jako dziennikarz w „Sztandarze Ludu”, a następnie w „Kurierze Lubelskim”. W 1971 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich (ZLP; 1977-78 i 1981-89 prezes Oddziału Lubelskiego; od 1989 członek Zarządu Głównego ZLP). Był wielokrotnie laureatem konkursów literackich. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymał w 1980 nagrodę m. Lublina. W 1984-86 pracował jako dziennikarz w piśmie „Kamena”. W 1985 przeszedł na rentę. W 1991 zaczął poza twórczością literacką publikować prace o charakterze publicystyki politycznej i historycznej w założonym przez siebie wydawnictwie Retro. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Mieszka w Lublinie.

Twórczość

1. Zanim powrócę. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 30 s.

2. Los. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1969, 286 s.

3. Druga śmierć. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 231 s. Wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1981.

4. Pęknięty świat. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1972, 246 s.

Pierwotny tytuł: Bunt.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie „Polska – ZSRR” w 1969, zorganizowanym przez „Trybunę Ludu”, Oddział Katowicki Związku Literatów Polskich, Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i wydawnictwo Śląsk.

5. Zerwanie. [Opowiadania]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 159 s.

Zawartość

Chowano Piotrowicza; Coś w tym jest; Pociąg odjechał; Nadbużański spleen; Ocumienie; Karol; Spłata; W samo południe; Ziarno od plew; Życie bez biegu; Zerwanie.

6. Posłuchaj, Moniko. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977, 174 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Książki i Wiedzy i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na powieść lub tom opowiadań poświęconych polskiej tematyce współczesnej w 1974; nagroda im. B. Prusa w 1977.

7. Amen. [Powieść]. Sztandar Ludu 1989 nr 145-231. Wyd. osobne pt. Tam za snem. Gdańsk: Graf 1991, 240 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

Nagrody

II nagroda w ogólnopolskim konkursie na powieść współczesną zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w 1988.

8. Za cieniem cień. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 220 s.

9. Wolny. [Powieść]. Lublin: Retro 1992, 287 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

10. Amen. [Wiersze]. Lublin: Retro 1993, 72 s.

Prace o charakterze publicystycznym

• Wydane przez wydawnictwo Retro w Lublinie.
Skarżysko walczące. 1991.
Zbrodnie UB [Urzędu Bezpieczeństwa] – NKWD. 1991.
Burta” kontra UB. 1992, 279 s.
Uskok” kontra UB [Urząd Bezpieczeństwa]. 1992, 206 s.
Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w 1944-1956. 1993.
[J.] Urbana „Nie” w wojnie z kościołem katolickim. 1993, 160 s.
Jastrząb kontra UB.1993.
Za samostijną Ukrainę. 1993, 235 s.
Żelazny kontra UB. 1993, 280 s.
Konspiracja młodzieży szkolnej 1945-1956. 1994, 310 s.
Tajemnice włodawskiej bezpieki. 1995, 143 s.
Zabijałem, aby żyć. Komandosa – mordercy opowieść z Afganistanu. [Wywiad]. 1995, 175 s.
Rządy zbirów. 1940-1990. [Współautor:] S. Żochowski. 1996, 388 s.
Strach być Polakiem. 1996.
Rządy zbirów 1940-1990. Wyd. 2 1997.
Piąty rozbiór Polski. 1990-2000. 1998, 422 s.
Bandytyzm NATO 1999, 254 s.
Dwa wieki polskiej Golgoty. 1999.
Dwa wieki polskiej Golgoty, czyli Samotni wśród łotrów. 1999, 359 s.
Żydowskie oblężenie Oświęcimia. 1999, 287 s.
Bestie końca czasu. 2000, 474 s.
A naród śpi. 2001, 406 s.
Jedwabne geszefty. 2001, 272 s.
Polska w bagnie. 2001, 243 s.
Trzecia wojna światowa. 2002, 348 s.
Złodzieje milionów. 2002, 185 s.

Prace redakcyjne

1. H. Cybulski: Czerwone noce. [Wspomnienia]. Oprac. literackie: H. Pająk. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 376 s. Wyd. nast.: wyd. 3 [!] tamże 1974; wyd. 5 zmienione Warszawa: Bellona 1990, 372 s.
2. Cz. Czaplicki (vel Chodkowski vel Rylski): Poszukiwany listem gończym. [Wspomnienia]. Oprac. H. Pająk. Lublin: Retro 1995, 319 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1998.

Wywiady

Amen” – koniec epoki. Rozm. P. Chromcewicz. Sztandar Ludu 1989 nr 231.
Z chłopa prezes. Rozm. M. Gnot. Kurier Lubelski 1989 nr 20.

Ogólne

Artykuły

J. Sobczak. „Z Pola Walki1972 nr 3.
E. Smyk: Poeta pamięta. Tygodnik Solidarność 1993 nr 27 [dot. prac publicystycznych].
J. Jacewicz: Polak – ofiara losu. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 [dot. prac publicystycznych].

Zanim powrócę

A.K. Waśkiewicz: Średnia statystyczna. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 39.
B. Zadura: Blaski i cienie pamięci i wyobraźni. Kultura i Życie 1966 nr 14.

Druga śmierć

Z. Łukaszewicz: Rozrachunek po latach. Kamena 1982 nr 3.

Pęknięty świat

W. Dobrzyńska: Henryka Pająka rozrachunek z historią. Nowe Książki 1972 nr 23.
J. Gajewski: Wielki oczyszczjący pożar. Kultura 1972 nr 25.
W. Nawrocki: Na głównym szlaku do Ojczyzny. Trybuna Ludu 1972 nr 26.

Zerwanie

H. Gosk: Pogranicze reportażu. Literatura 1976 nr 48.
Z. Mikulski: Reportaże z wieku niezupełnie złotego. Kamena 1976 nr 23.

Posłuchaj, Moniko

[E. Biela:] Życie po dzwonku. Kamena 1977 nr 15.
S. Harasimiuk. „Tygodnik Kulturalny1977 nr 23.
M. Różycki: Recepta na przetrwanie. Literatura 1977 nr 44.

Tam za snem

H. Gosk: Trudna sztuka interesującego opowiadania. Nowe Książki 1991 nr 10.

Amen

T. Polanowski: Na rozdrożu. Akcent 1993 nr 4.

Konspiracja młodzieży szkolnej 1945-1956

K. Koźniewski: Prawda niezamierzona. Dziś 1995 nr 4.