BIO

Urodzony 1 marca 1913 w Nienadówce pod Kolbuszową; syn Jakuba Ożoga, wiejskiego organisty, i Marii ze Zdebów. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. S. Sobińskiego w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1933, przez dwa lata studiował w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Debiutował w 1935 wierszem pt. Dzień św. Bartłomieja, opublikowanym w „Okolicy Poetów” (nr 1). W tymże roku ogłosił w „Tęczy” cykl wierszy pt. Melodie lata (nr 8). Z „Okolicą Poetów” współpracował następnie do 1939 jako jeden z przedstawicieli autentyzmu w poezji. Od 1936 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1939 uzyskał absolutorium. Rozwijając twórczość literacką, ogłaszał liczne wiersze, opowiadania, artykuły i recenzje w pismach „Kamena” (1936-39), „Kurier Literacko-Naukowy” (1936-39), „Na szerokim świecie” (1936-39), „Czas” (1937-39), „Nasz Wyraz” (1937-39), „Pion” (1937-39). W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Nienadówce, gdzie od 1943 prowadził tajne nauczanie na kompletach licealnych. W tymże roku wstąpił do Armii Krajowej, walczył w powiecie kolbuszowskim. Ukończywszy tajną podchorążówkę, w 1944 brał udział w walkach partyzanckich w okolicach Warszawy, m.in. w bitwie pod Porębami Kupińskimi. Publikował utwory w krakowskim „Miesięczniku Literackim” (1942, anonimowo) oraz w ukazujących się na Rzeszowszczyźnie tajnych gazetkach „Na posterunku” (1943-44, pod pseudonimem Sól) i „Oracz” (1944, anonimowo). Po wyzwoleniu zorganizował we wrześniu 1944, wspólnie z Michałem Winogrodzkim, gimnazjum w Sokołowie Małopolskim, gdzie pracował też jako polonista. W 1945 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich (ZLP), do stycznia 1990). W 1945-50 był nauczycielem w Gimnazjum i Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu. W 1946 uzyskał magisterium na UJ. W tymże roku pracował w redakcji miesięcznika „Cychry”. Współpracował z czasopismami „Tygodnik Powszechny” (1945-52, także pod pseudonimami: Jan Zdeb, Ludwik Stec; stale od 1957), „Twórczość” (1945-46, 1953-55, stale od 1957), „Wieś” (1945-47, 1952-54), „Tygodnik Warszawski (1946-48), „Warszawa” (1946-48), „Odra” (1947-48), „Słowo Powszechne” (1948-50). Od 1950 mieszkał w Krakowie. Ożenił się z Bronisławą Krudos. W 1950-51 pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Bochni. Następnie zajął się wyłącznie pracą literacką, m.in. publikując w czasopismach „Życie Literackie” (1951, 1953, stale od 1955), „Dziennik Polski” (stale od 1957), „Orka” (1957-61), „Wieści” (1957-69), „Odgłosy” (1958-71), „Kierunki” (od 1959), „Gazeta Krakowska” (1961-73), „Tygodnik Kulturalny” (1962-88), „Współczesność” (1964-71), „Kultura” (1964-75), „Nurt” (od 1966), „Poezja” (1966-88), „Miesięcznik Literacki” (od 1971). Należał do redakcji pisma „Ziemia Kielecka” (1956-57). Od 1957 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W tymże roku otrzymał nagrodę literacką Ziemi Rzeszowskiej, a w 1967 Nagrodę Literacką Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. Należał w 1967 do współzałożycieli Krakowskiej Grupy Literackiej „Barbarus”; był jej członkiem do 1972. Wiele wyjeżdżał za granicę, m.in. do Albanii, Związku Radzieckiego, Francji, Szwecji, Rumunii i na Węgry. W 1986 wszedł w skład zarządu Oddziału Krakowskiego nowego ZLP. Za twórczość literacką otrzymał m.in. nagrodę m. Krakowa (1977), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1985) oraz prywatną nagrodę im. F. Kotuli (1987). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1957), Krzyżem Partyzanckim (1961), Krzyżem Kawalerskim (1967) i Krzyżem Oficerskim (1974) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1985). W 1989 otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Kultury Narodowej”. Zmarł 1 marca 1991 w Krakowie.

Twórczość

1. Wyjazd wnuka. [Wiersze]. Warszawa: [„Okolica Poetów”] Drukarnia Literacka 1937, 45 s.

2. Prymicje. [Wiersze]. [Warszawa:] F. Hoesick [1938], 7 s. „Arkusz Poetycki”.

3. Ogier i makolągwa. [Wiersze]. Kraków: Okolica Poetów 1939, 48 s.

4. Kraj. Poezje. Kraków: Związek Zawodowy Literatów Polskich 1945, 30 s.

5. Muzea wiejskie. [Szkic]. Kraków: Wieś 1946, 8 s.

6. Jej Wielki Wóz. [Wiersze]. Kraków: Związek Zawodowy Literatów Polskich Oddział Wiejski 1947, 116 s.

7. Światła planów. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1953, 54 s.

8. Anegdoty wiejskie. [Wiersze satyryczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 51 s.

9. Do lądu Dobrej Nadziei. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1956, 87 s.

10. Ścigani. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 150 s.

11. Wiersze wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 187 s.

Zawartość

Utwory z poz. , , , , , .

12. Kula. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 152 s. Wyd. łącznie z Wiśniowa elegia zob. poz. .

13. Zielony wiatr. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 114 s.

Zawartość

Cykle: Zielony wiatr; Wakacje na ojcowiźnie; Tamta ziemia; Pęknięta gwiazda.

14. Chustka. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1959, 154 s.

Zawartość

Fabryka dachówek; Szerszenie; Złota siekierka; Miał kowal córkę; Amerykanin; Chustka; Dziunek; Głuchy Jantek.

15. Pani młoda. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 70 s.

16. Gdzie powój woła. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 49 s.

17. Odstępca. Opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 117 s.

Zawartość

Tego samego dnia; Ucieczka; Odstępca; Kłamstwo; Bąk.

18. Popiół mirtowy i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1963, 145 s.

Zawartość

Udręka; Pożegnanie; Ostatni dzień maja; Młodszy brat; Wymoklak; Pod chmurą melancholii; Popiół mirtowy.

19. W dzień, gdy noc. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 71 s.

20. Dzikie jabłka. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 98 s.

Zawartość

Cykle: Antyballada; Dzike jabłka; Elegia zimowa; Bożyszcza.

21. Poezje wybrane. Wybór i oprac.: J. Kwiatkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 360 s.

22. Ucieczka. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 32 s.

23. Jemioła. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 60 s.

24. Spokój. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 57 s.

25. Kalectwa. [Poezje]. Warszawa: Czytelnik 1968, 63 s.

Zawartość

M.in. cykl: Podróże.

26. Mury. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 67 s.

27. Bracia. Powieść. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 175 s.

28. Kiedy ptaki odleciały. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 117 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Jedwabne pończochy; Dzień szukającego nocy; Iza; Dwa kręgałki; Z dołu wapna; Kiedy ptaki odleciały.

29. Ziemia wielkanocna. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 57 s.

30. Cienie ziemi. Opowieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 128 s.

31. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 178 s. Wyd. tamże 1987.

32. Na mojej drodze. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 199 s.

Zawartość

Cz. I. Jak się to zaczęło?: O Kadenie-Bandrowskim; Czernik i „Okolica Poetów”; O Stefanie Kołaczkowskim; Kraków przed wojną; Rozmowy z Przybosiem; O autorze „Kobiet i koni” [M. Czuchnowskim]; Jak to było z uroczą białą damą [dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej]; Czechowicz o autentyzmie. – Cz. II. Pod terrorem wroga: Przejścia wojenne i okupacyjne [dot. m.in. J. Ostrowskiego]; Kontakty z literackim Krakowem w czasie okupacji [m.in. z K. Wyką]; Konspiracja i partyzantka; Kiedy Machejek był jeszcze poetą. – Cz. III. W nowej rzeczywistości: Jeszcze o autorze „Śrub” [J. Przybosiu]; O Iwaszkiewiczu; Jan Parandowski po wojnie; Mój Gałczyński; Wieczór autorski Broniewskiego; Walka o autentyzm [m.in. dot. S. Czernika]; Po odejściu Piętaka; Jeszcze raz o Iwaszkiewiczu; Wspomnienie o Janie Śpiewaku; Jeszcze o Czerniku: Czernik nie żyje. Pretensje i satysfakcje. Jaki Czernik był naprawdę.

33. Oko. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 59 s.

34. Wybór opowiadań. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 319 s.

Zawartość

Z poz. 14: Miał kowal córkę; Chustka; Dziunek; Głuchy Jantek, – z poz. : Tego samego dnia; Ucieczka, – z poz. : Ostatni dzień maja; Wymoklak; Pod chmurą melancholii; Popiół mirtowy, – oraz poz. .

35. Poezje wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 192 s.

36. Wyspa Barbarus. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 89 s.

Nagrody

Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1974.

37. Mój autentyzm. [Szkice literackie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 201 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Zawartość

Zasady i kanony: Jak się teoria rozwijała; Autentyzm wczoraj i dziś; Gdzie i jaka baza; Prawda i życie to jedno; Kanon przeżycia i co z tego wynika; O aspektach ideowych autentyzmu. – O pełnię ludzkiej treści: Dalszy ciąg rozmowy milczącej z Przybosiem; Wyznanie autentysty; Okolice metafory; O formę i styl autentyzmu; Trzy luźne zapiski; Poeta to udziesięciokrotniony człowiek. – Wyznania: W obronie natury i ludzkich mitów; Mój najbardziej ulubiony wiersz [B. Leśmiana: „W malinowym chruśniaku”]; Jak powstaje wiersz. – Twarze autentystów. (Recenzje poetyckie). – Podsumowanie: Rozmowa z J.B. Ożogiem [Wywiad; rozm.] Z. Wawszczak.

38. O wierność z rzeczywistością i prawdę o człowieku. O autentyzmie literackim Kraków: [b.w.] 1975, [22] s. Por. poz. .

Zawartość

Artykuły drukowane w „Życiu Literackim”, „Orce” i „Profilach” w 1956-1969: O wierność z rzeczywistością i prawdę o człowieku; Kanony i herezje; Od „Wiedeńskiego Koła” do Junga i Ranka; Gdzie żaby kują.

39. Na święto Kaina. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 57 s.

40. Strach. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 122 s.

Zawartość

Cykle: Kiedy idę resztą dnia; Czerwone mleko; Codziennie Bóg umiera; Wspomnienia; Dzieje; Strach.

41. Elegia weselna i inne opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 212 s.

Zawartość

Elegia weselna; Plebański ogród; W mroku wieczornym; Zdarzenie; Szczęście i los; Taniec; Odrąbana głowa; Roman.

42. Poezje zebrane. T. 1-2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 638 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Poezja” za 1977.

43. Jak świętych obcowanie. Wspomnienia literackie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 126 s.

Zawartość

J. Sroga; Z. Fijas; O Filipowiczu; Smutna muza Miłosza; Zagórski; O Jastrunie; O Piechalu; Autor z Odcinka [W. Burek]; Portret Przybosia; Długowieczny prezes [S. Otwinowski]; Z. Bieńkowski; Czernik i autentyści; Wspomnienie o Czesławie Janczarskim; Ksiądz-poeta [J. Twardowski]; Jak to było z Bursą; Harasymowicz i grupa „Barbarus”; J. Kawalec; Poeta mitów i magii [T. Nowak]; Na Krupniczej.

44. Klinika. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 109 s.

45. Przejechane słońce. [Proza poetycka]. Warszawa: Czytelnik 1978, 58 s.

46. Poezje. Wyboru dokonał autor. Przedmowa: R. Matuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 271 s.

47. Gdy wilk pije piwo. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1980, 61 s.

Zawartość

Cykle: W cieniu wieży Babel; Jabłko granatu (wiersze z Hiszpanii); Z rojem wieczornych komarów.

48. Wierność sobie i ziemi. Szkice o autentyzmie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 141 s.

Zawartość

Od autora. – Drogi: Wprowadzenie; Nasz XX wiek; Prapamięć; Autentyczny człowiek; Oddać treść przeżycia!; Literatura a mity; O ludziach z pieców chlebowych; Mieszkaniec miasta i natura. – Wóz z narzędziami: Wprowadzenie; O rymach; Oksymoron dzisiaj; Psychizacja rzeczy martwych w personifikacji; Z metaforycznych metamorfoz; Piękne zdania a przekładnia; Epifora; Realiomontaż; Epanorthosis; Baśń o życiu. – Oblicza bliskich. [Recenzje literackie]. – Spojrzenie z daleka. Wierność sobie czy doktrynie? [Wywiad; rozm.] J.L. Ordan.

49. Ziemia marnotrawnych. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 73 s.

50. Konspekt zawału i inne opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 480 s.

Zawartość

Z poz. 14: Miał kowal córkę; Chustka; Głuchy Jantek, – z poz. : Tego samego dnia; Ucieczka, – z poz. : Ostatni dzień maja; Wymoklak; Pod chmurą melancholii; Popiół mirtowy, – z poz. : Jedwabne pończochy; Dzień szukającego nocy; Dwa kręgałki; Z dołu wapna; Kiedy ptaki odleciały, – oraz: Prymicyjna msza; Zając i pasterka; Zanim padł strzał; Wacław z Silżoru; Dziewczyna z żelazem; Prezent; Gdy front się łamał; Nie ma kościelnego rozwodu; Tych troje; Na dnie piekła; Powrót; Baba z patefonem; Konspekt zawału; Po pogrzebie.

51. Na ucho łopianowi. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 70 s.

52. Z obcymi autorami. Wspomnienia i lektury. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 129 s.

Zawartość

Spotkanie z poetą z Ukrainy [dot. L. Wyszesławskiego]; Rozmowa z poetą chorwackim [dot. B. Pavlovicia]; J. Steinbeck w Krakowie; Spotkanie z Andriciem; Gość z Meksyku [R. Usigli]; Wspomnienie z Albanii [dot. współczesnych pisarzy albańskich]; U pisarzy w Moskwie; Z wizytą u Wyszesławskiego w Kijowie; W gościnie u młodego poety [dot. L. Tiomina]; Kijowskie rozmowy z Ukraińcami; W Bułgarii z Hadżichristowem; Jugosłowiański poeta [S. Mihalić]; Zagrzebskie sympozjum [IV Zagrzebskie Rozmowy Literackie, 1971]; Przyjaciel Polski [M. Slaviček]; Mój Dostojewski; Niedościgniony wizjoner w liryce [S. Jesienin]; W. Stefanyk i jego proza; Nad przedwczesną trumną w poezji [dot. J. Wolkera]; Okolice niebieskie [Ch.F. Ramuz]; Faulknerowskie fascynacje.

53. Kula; Wiśniowa elegia. [Powieści]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 162 s. Zob. poz. .

54. Wieczorny wąż. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 77 s.

Zawartość

Cykle: Zieleni się trawa; Chichot marzanny; Ciemny krąg; Motyle na morzu.

55. Z manowców na prostą drogę. [Szkice literackie i wywiady]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 155 s.

Zawartość

Autentyści dziś. – I. Autentyczne treści: Na „Wyspie Pingwinów” [A. France'a]; Poeta, czyli homo antyfaber; Sztuka czysta; Teorie Junga i autentyści; Ziemska matka. [Proza]; Wieś i chłopi w mojej prozie; Wywiad dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; „Zielona krew naszego życia”. (Rozmowa Kazimierza Kani z Janem Bolesławem Ożogiem); „Ogromne we śnie są moje ogrody”. [Wywiad; rozm.] J. Baran; Człowiek i świat. – II. Szukanie formy i stylu: Ewolucja i przyszłość Awangardy; Jak powstaje wiersz; Poetycki debiut; Rozmowa z Janem Bolesławem Ożogiem. [Wywiad; rozm.] W. Kawiński; O szczerości; Z tajemnic wyobraźni mitycznej [także wiersze J.B. Ożoga]; Nie nadużywajcie metafory; Narodzone. [Wiersz]. – III. Obrona książki „Mój autentyzm”: Nic i wszystko; Głos zdeptanego „dzikusa”; Odpowiedź na „Trzy słowa” [J.Z. Brudnickiego]; Jaka jest prawda. – IV. Podsumowania: Autentyzm czy co innego; O co mi chodzi; Jestem poetą współczesnym. [Wywiad; rozm.] S. Jurkowski; Wieloznaczność historii żywiołów. [Wywiad; rozm.] H. Murza-Stankiewicz; Pisarz i tradycja literacka. – Nadto drobne szkice dotyczące głównie autentyzmu.

56. Cisza. Wiersze z lat 1981-1983. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 71 s.

57. Lilie i pokrzywy. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 113 s.

Zawartość

Elegia pastoralna; Odwiedziny; Gdzie przystanek; Skazaniec.

58. [Wybór wierszy]. Posłowie: Z. Mycielska-Golik. Warszawa: Czytelnik 1984, 127 s.

59. Z czterech kątów Europy. [Zapiski z podróży]. Powst. przed 1984.

Inf.: H. Bereza: Obroty. Warszawa 1996 s. 39-40.

60. Gdzie świeci noc. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 75 s.

61. Na odpust Anielskiej. Groteski. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 67 s.

62. Kartki z dziką różą. [Szkice i artykuły]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 119 s.

Zawartość

O pełnię człowieczeństwa. – Zagadnienia: Temat wsi w literaturze; Autentyzm na tle współczesnych kierunków literackich; Literatura i kler. – Książki i życie. [Recenzje literackie]. – Zamknięcie: Rozlewiska; Ludowość i kryzys cywilizacji; Interesuje mnie człowiek autentyczny; Człowiek i światopogląd.

63. Ujawnienia. Liryka i epika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 83 s.

Zawiera wiersze oraz dwa przekłady z Horacego.

64. Pięć esejów. Pierwsze prace krytyczne. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 108 s.

Zawartość

Nad zębami mamuta. Rzecz o stosunku Mickiewicza do paleontologii; Poeci i geologia; Spojrzenie Żeromskiego na ziemię; Idee i projekty Żeromskiego w zakresie górnictwa; O drogich kamieniach i minerałach w literaturze.

65. Zanim padł strzał. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 165 s.

Zawartość

Dziunek [poz. ]; Ostatni dzień maja [poz. ], – z poz. : Jedwabne pończochy; Dwa kręgałki, – z poz. : Zanim padł strzał; Na dnie piekła.

66. Obrazy świata. Z poezji i prozy polskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 191 s.

Zawartość

Od Autora. – I. Literatura w nowej dobie: Prawda tkwi w człowieku; Współczesne kierunki literackie. – II. Książki. [Recenzje lit.]. – Ataki i interwencje.

67. Ziemia wojenna. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1990, 64 s.

68. Chlebowy dom. [Wiersze]. Red. i oprac.: J. Lubart-Krzysica. Przygotowanie i posłowie: A. Kaliszewski. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów; Dom Kultury Pogórze 1997, 93 s.

Przekłady

1. H.M. Enzensberger: Poezje. Wybór i wstęp: J. Prokop. Przeł.: J. Ożóg i J. Prokop. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 53 s.

Prace redakcyjne

1. M. Szarek: Wiersze i proza. Oprac. i wstępem opatrzył: J. Ożóg. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 185 s.
2. Okoliczanie. Antologia poezji polskiego autentyzmu. Oprac. i wstępem opatrzył: J. Ożóg. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 161 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1963, 1966, 1978, 1979, 1988.

Wywiady

Zielona krew naszego życia.... Rozm. K. Kania. Życie i Myśl 1977 nr 4.
Życie odczuwam jako dramat. Rozm. K. Kania. Życie i Myśl 1986 nr 1/2.
Autentysta. Rozm. Z. Trziszka. Odrodzenie 1987 nr 43. Zob. też Twórczość poz. , , .

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Z. Sokół, A. Faber: Twórczość poetycka Jana Bolesława Ożoga (Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1931-1980). W: Szkice o twórczości literackiej Jana Bolesława Ożoga. Rzeszów 1982.
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa 1989.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Książki

Szkice o twórczości literackiej Jana Bolesława Ożoga. Zbiór artykułów i rozpraw pod red. E. Łoch. Przedmowa: J. Ożóg. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie 1982, 287 s. [zawiera: Jan Bolesław Ożóg: „Wracał będę piórem do ziemi rodzinnej”. – T. Ampel: Językowy kształt barw w poezji Jana Bolesława Ożoga; Z. Andres: Poszukiwanie ocalającej Arkadii; E. Gajdowa: Elementy dialektyczne w wybranych opowiadaniach Jana Bolesława Ożoga; Z. Lisowski: Liryczny kształt miłości; E. Łoch: Mity dzieciństwa w prozie Jana Bolesława Ożoga; J. Nowakowski: Wokół symboliki kolorystycznej w poezji Jana Bolesława Ożoga; W.P. Szymański: Ze źródeł wiejskiej alchemii. (Poezja Jana Bolesława Ożoga); A. Żyga: Ożogowe rozumienie ludowości].
T. Skoczek: Autentyzm Jana Bolesława Ożoga. Kraków: Wydawnictwo Akademickie 1984, 109 s.
J. Nowakowski: Obrońca natury i ludzkich mitów. O poezji i programach twórczych Jana Bolesława Ożoga. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990, 164 s.

Artykuły

K.W. Zawodziński: Dwaj przedstawiciele autentyzmu (Jan Bolesław Ożóg i Józef Andrzej Frasik). Wymiary 1938 nr 4, przedruk w tegoż: Z pism Jana Ożoga. Wśród poetów. Kraków 1964.
Z. Jastrzębski: Twórczość autentysty. Tygodnik Powszechny 1958 nr 31.
B. Ostromęcki: Zielony wiatr. Nowe Książki 1958 nr 14.
A. Kamieńska: Krzyk żalu wsi odchodzącej. W tejże: Pragnąca literatura. Warszawa 1964.
T. Burek: Poezje wycierpiane. Teatr Ludowy 1966 nr 4.
J. Nowakowski: Poeci nizinnych pól. W: Z tradycji kulturalnej Rzeszowa i Rzeszowszczyzny. Rzeszów 1966.
J. Trznadel: Chlebny i trumienny. W tegoż: Róże trzecie. Warszawa 1966.
M. Głowiński: Czytamy wiersze. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 5 [dot. wiersza Homer].
J. Kwiatkowski: Sztuka dysonansu. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). W tegoż: Remont pegazów. Warszawa 1969.
T. Nyczek: Krew tej ziemi. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). Życie Literackie 1969 nr 37.
J. Pieszczachowicz: Ziemia pragnień, udręczeń i snów. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). Poezja 1969 nr 10.
I. Smolka: Obrońca ziemi. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). Współczesność 1970 nr 16.
H. Bereza: Azyl. (O twórczości Jana Bolesława Ożoga). Tygodnik Kulturalny 1971 nr 43.
F. Fornalczyk: O prozie Jana Bolesława Ożoga. Profile 1971 nr 5.
H. Bereza: Piewca chłopskości. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972.
M. Dąbrowski: Etiudy wiejskie... i szkice do portretów. Nowe Książki 1972 nr 1 [dot.: Cienie ziemi; Na mojej drodze; Oko].
J.Z. Maciejewski: Kraina „błogiego spokoju”?Miesięcznik Literacki1973 nr 5.
F. Fornalczyk: Janie Bolesławie Ożogu „... Na udry bogom – wierzę Ziemi. W tegoż: Znani i nieznani. Łódź 1974.
A. Łaszowski: Narodziny wiejskiego Rimbauda. Kierunki 1974 nr 48.
M. Krassowski: Trzy ogniwa „Okolicy Poetów. (O Stanisławie Czerniku, Józefie Andrzeju Frasiku i Janie Bolesławie Ożogu). Poezja 1975 nr 6, przedruk w tegoż: Granie sensu. Warszawa 1980.
R. Sulima: Poezja i wiedza tajemna. W tegoż: Folklor i literatura. Warszawa 1976.
K. Kania: Takie zdumiewające i kusicielskie. Kierunki 1977 nr 46.
E. Gajda: Elementy języka mówionego w wybranych opowiadaniach Jana Bolesława Ożoga. W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978.
E. Łoch: Elementy języka mówionego w wybranych opowiadaniach Jana Bolesława Ożoga. W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978.
S. Stanuch: Liryka Bolesława Ożoga. W tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1978.
M. Jakitowicz: Poszukiwanie rodowodu. (Mit wsi w poezji Czernika, Jana Bolesława Ożoga i Frasika). Literatura Ludowa 1979 nr 1/3.
E. Łoch: Postacie kobiece w twórczości literackiej Juliana Przybosia i Jana Bolesława Ożoga. W: Kobiety Rzeszowszczyzny. Rzeszów 1979.
S. Burkot: Poezja Jana Bolesława Ożoga. Miesięcznik Literacki 1980 nr 9.
M. Dąbrowski: O poezji Jana Bolesława Ożoga. „... I trwała śmierć bez zmartwychwstania”. Przegląd Humanistyczny 1981 nr 1/2.
S. Lichański: Tryptyk apokaliptyczny. Poezja 1983 nr 7 [dot.: Przejechane słońce; Gdy wilk pije piwo; Ziemia marnotrawnych].
I. Smolka: Poezja obsesji. W tejże: Lęki, ucieczki, akceptacje. Warszawa 1984.
K. Świegocki: Arkadia autentysty. Miesięcznik Literacki 1984 nr 11/12.
S. Lichański: Liryzm magnetyczny. W tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.
T. Błażejewski: Na szańcach autentyzmu. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
R. Matuszewski: Autentysta. W tegoż: Powroty i pożegnania. Warszawa 1987.
Z. Bieńkowski: Pocałunek Judasza. Poezja i niepoezja. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 27, przedruk w tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
K. Górski: Ożogowanie. Regiony 1989 nr 3.
T. Linkner: Obrazy świata Jana Bolesława Ożoga. Życie Literackie 1989 nr 40.
K. Nowosielski: Sutanna i dziewanna. Akcent 1989 nr 3, przedruk w tegoż: Przestrzeń oczekiwania. Gdańsk 1993.
R. Wilson. „World Literature Today”, Oklahoma 1989 nr 4.
L. Żuliński: Natus czy doctus? W tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989.
I. Smolka: Ziemi oddany. Potop 1991 nr 2/3.
W.P. Szymański: Ostatni z autentystów. Tygodnik Powszechny 1991 nr 11.
M. Jakitowicz: Chłopski nacjonalizm.: Pietrkiewicz i Ożóg. W tegoż: Dopełnienie obrazu. Szkice o autentyzmie. Toruń 1994.
J. Baran: Ogromne we śnie są moje ogrody...” „Sycyna 1996 nr 20.
K. Świegocki: świat poetycki Jana Bolesława Ożoga. W tegoż: Światopogląd poetów ziemi. Siedlce 1996.
R. Bieńkowski: Przez poezję do twórcy – psychoanaliza w interpretacji wiersza. Świat Psychoanalityczny 1999 nr 1.
J. Krzysztoforska-Doschek: Jan Bolesław Ożóg. W tejże: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej (od romantyzmu do współczesności). Kraków 2000.
J. Pietrkiewicz: Świadkowie. W tegoż: Druga strona milczenia. Warszawa 2002.
V. Britanišskij: Poezija Jana Bolesława Ożoga; Poznyj Ożóg. W tegoż: Reč Pospolitaja poetov. Sankt-Peterburg 2005.

Wyjazd wnuka

S. Czernik: Sąd nad autentyzmem poetyckim. Prosto z Mostu 1938 nr 11.
S. Lichański. „Pion1938 nr 8.
J. Rogoziński. „Pióro1938 nr 1.

Ogier i makolągwa

J. Zagórski: Wiejski autentyzm sprzed wojny. Tygodnik Powszechny 1946 nr 4.

Kraj

J. Spytkowski: Rozdroże stylu ludowego. Wieś i Państwo 1946 nr 10.
H. Wielowieyska: W kraju poezji i rzeczy. Twórczość 1946 nr 3.
J. Zagórski: Autentyzm skorygowany. Tygodnik Powszechny 1946 nr 4.

Jej Wielki Wóz

R. Hancyk: Pod znakiem idylli i groteski. Wiadomości”, Londyn 1948 nr 41.
S. Lichański: Liryzm magiczny. Tygodnik Warszawski 1948 nr 18.

Światła planów

L. Herdegen: Liryka Ożoga. Życie Literackie 1953 nr 39.

Kula

Z. Pędziński: Kula w sielance. Orka 1958 nr 34.
[S. Otwinowski] (Sok): Powieść poetycka. Życie Literackie 1958 nr 23.

Pani młoda

A. Słucki: Krynica poetyckich natchnień. Orka 1959 nr 43.

Dzikie jabłka

T.Z. Bieńkowski: Piękno szczegółu. Kultura 1965 nr 5, przedruk w tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.

Jemioła

W. Kawiński: Wrócę w korzenie wierzbowe. Poezja 1974 nr 7/8.
J. Pieszczachowicz: Zdradzona ziemia. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991 [dot. też: Oko].

Spokój

Z. Bieńkowski: W skali ziemskiej. W: Proza, poezja. Warszawa 1968.
R. Krynicki: Spokojny niepokój. Nurt 1968 nr 4.

Kalectwa

I. Smolka: Między negacją a afirmacją. Twórczość 1969 nr 7 [dot. też: Mury].
R. Sulima: Autentysta katastrofistą... Poezja 1969 nr 5.

Mury

J. Pieszczachowicz: Między naturą a cywilizacją: Miasto mityczne i straszne. Życie Literackie 1968 nr 22.
B. Żurakowski: Serce rozpachniałe poprzez zielony czad. Poezja 1968 nr 11.
I. Smolka: Między negacją a afirmacją. Twórczość 1969 nr 7 [dot. też: Kalectwa].

Bracia

S. Frycie: Kiedy ptaki odleciały”, „Bracia” Jana Bolesława Ożoga. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Kiedy ptaki odleciały

M. Sprusiński: Love and stark reality. Polish Literature”, Warszawa 1969 nr 6.
S. Frycie: Kiedy ptaki odleciały”, „Bracia” Jana Bolesława Ożoga. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Ziemia wielkanocna

W.P. Szymański: Liryka ciemności. Życie Literackie 1969 nr 28.
M. Orski: Ożoga widzenie wsi. Twórczość 1970 nr 9.

Cienie ziemi

I. Maciejewska: Blaski i cienie ziemi. Odra 1971 nr 4.
M. Orski: Ziemia i jej cienie. Twórczość 1971 nr 5, przedruk w tegoż: Etos lumpa. Wrocław 1979.

Poezje wybrane [Warszawa 1987]

W. Natanson: Poetycka wielokrotność. Nowe Książki 1988 nr 5.

Na mojej drodze

T. Nyczek: Szkic autoportretu. Twórczość 1971 nr 12.

Oko

A.K. Waśkiewicz: Apostata. Twórczość 1972 nr 4.
J. Pieszczachowicz: Zdradzona ziemia. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991 [dot. też: Jemioła].

Wybór opowiadań. Warszawa 1993

J. Biernacki: Z powierzchni pewnego nurtu. Nowe Książki 1972 nr 19.
M. Dąbrowski: Opowiadać świat zwykły. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 51.
L. Bugajski: Wybór opowiadań Ożoga. Twórczość 1973 nr 2.

Poezje wybrane [Warszawa 1973]

P. Dybel: Od autentyzmu do Freuda. Nowe Książki 1974 nr 12.

Wyspa Barbarus

K. Grela: Nie wiem, gdzie ta ziemia. Poezja 1973 nr 12.

Na święto Kaina

M. Chrzanowski: Okrutny świat Ożoga. Nowe Książki 1976 nr 18.
G. Traczyk: Poezja i poeta. Twórczość 1976 nr 12.
Z. Zygma: Potwierdzenie programu. Poezja 1978 nr 1.

Strach

P. Dybel: Poeta strachu i winy. Nowe Książki 1977 nr 7.

Klinika

J. Kornhauser: Przeciw śmierci. Kultura 1978 nr 28.
L. Żuliński: O najnowszych wierszach Jana Bolesława Ożoga. Poezja 1978 nr 7/8 [dot. też: Przejechane słońce].

Przejechane słońce

L. Żuliński: O najnowszych wierszach Jana Bolesława Ożoga. Poezja 1978 nr 7/8 [dot. też: Klinika].

Poezje [Warszawa 1979]

E. Balcerzan: Z chałupy. Nowe Książki 1980 nr 6.

Gdy wilk pije piwo

T. Nyczek: Apokalipsa według Ożoga. Miesięcznik Literacki 1980 nr 8 [dot. też: Ziemia marnotrawnych].
S. Jurkowski: Wilki marnotrawne. Życie Literackie 1981 nr 35 [dot. też: Ziemia marnotrawnych].
Z. Andres: Poezja egzystencjalnych doświadczeń. Poezja 1983 nr 2 [dot. też: Ziemia marnotrawnych].

Ziemia marnotrawnych

T. Nyczek: Apokalipsa według Ożoga. Miesięcznik Literacki 1980 nr 8 [dot. też: Gdy wilk pije piwo].
S. Jurkowski: Wilki marnotrawne. Życie Literackie 1981 nr 35 [dot. też: Gdy wilk pije piwo].
Z. Andres: Poezja egzystencjalnych doświadczeń. Poezja 1983 nr 2 [dot. też: Gdy wilk pije piwo].

Konspekt zawału i inne opowiadania

Z. Andres: Fascynacje i obsesje. Życie Literackie 1982 nr 16.
E. Biela: Nieplewione miłości w plewnikach. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 36.

Na ucho łopianowi

J.K. Adamkiewicz: Świat zła i raj utracony. Nurt 1983 nr 9.

Cisza

K. Nowosielski: Czarna msza na ołtarzu natury. Twórczość 1985 nr 7/8.

Z czterech kątów Europy

H. Bereza: Czytane w maszynopisie. Skrzętność. W tegoż: Obroty. Warszawa 1996 [dot. też: Pięć esejów].

Gdzie świeci noc

K. Pieńkosz: Między pożądaniem a poznawaniem. Literatura 1986 nr 1.

Ujawnienia

K. Kama: W szaleństwie marzenia. Poezja 1989 nr 2.

Pięć esejów

H. Bereza: Czytane w maszynopisie. Twórczość 1985 nr 4.
H. Bereza: Czytane w maszynopisie. Skrzętność. W tegoż: Obroty. Warszawa 1996 [dot. też: Z czterech kątów Europy].

Ziemia wojenna

W. Ligęza: Ziemia i krew. Twórczość 1991 nr 3.