BIO

Urodzona 9 sierpnia 1959 w Sławatyczach pod Białą Podlaską w rodzinie robotniczo-chłopskiej; córka Michała Ostrowskiego i Eugenii z Kozakiewiczów. W 1972 przeniosła się wraz z rodzicami do Włodawy, tu uczęszczała do Liceum im. T. Kościuszki. Debiutowała w 1977 wierszem pt. Przychylę ciebie... opublikowanym na łamach pisma „Kamena” (nr 15). Po zdaniu matury w 1978, studiowała bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1983 otrzymała absolutorium i rozpoczęła pracę jako bibliotekarka w szkole podstawowej w Lublinie. Równocześnie rozwijała twórczość literacką. Wiersze i prozę poetycką drukowała m.in. w „Twórczości” (1979, 1981, 1984-85). W 1985 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1988 przeszła na rentę. Mieszka w Mysłowicach.

Twórczość

1. Ludzie, symbole i chore kwiaty. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1981, 91 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza III stopnia łącznie z poz. , przyznana przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich w 1984.

Zawartość

Neurastenia [cykl wierszy]; Bez tytułu. (Listy) [proza poetycka].

2. Oto stoję przed tobą w deszczu ciała. [Proza poetycka]. Warszawa: Iskry 1983, 179 s.

3. Smugi pieprzu. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1983, 61 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza III stopnia łącznie z poz. , przyznana przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich w 1984.

4. Tajemnica I bolesna. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1987, 41 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza III stopnia łącznie z poz. , przyznana przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich w 1989.

5. Małmazja. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1988, 94 s.

Nagrody

Nagroda Artystyczna Młodych im. S. Wyspiańskiego w 1989 oraz nagroda im. J. Czechowicza III stopnia łącznie z poz. , przyznana przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich w 1989.

6. Letycja u miecznika. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 110 s.

Zawartość

Cykle: Letycja i cietrzew; Letycja i derkacz; Gać.

7. Psalmy. Lublin: Norbertinum 1990, 54 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza II stopnia, przyznana przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich w 1991.

8. Krew proroków (na twoich rękach). [Wiersze]. [Posłowie:] J. Fert. Lublin: Norbertinum 1994, 43 s.

9. Parszywe nasienie Abrahama. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 1996, 44 s.

Zawartość

M.in. cykl: Pełnokrwisty epizodzik bieszczadzki.

10. Światłem być. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 2000, 37 s.

11. Nie znałam Chrysta. Wybór poezji. Lublin: Norbertinum 2003, 172 s.

12. Baranek zabity. Dedykacje. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 2006, CCXVIII, [3] s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1997.

Wywiady

Niedzisiejsza. Rozm. E. Statuch. Sztandar Młodych 1984 nr 94.

Ogólne

Artykuły

P. Ela: Od rzeczy do rzeczy. Komu Eda da? „Fakty1985 nr 18.
[A. Kowalski] ak: Wieczór autorski Edy Ostrowskiej. Radar 1986 nr 11.
K. Dziekanowski, K. Pawlak: Czar i zaspokojenie. (Psychoanaliza poezji erotycznej i seksualnej). Poezja 1988 nr 7 [m.in. analiza wiersza pt. Mężczyzna mój spod znaku psa].
J. Fert: Bez cenzury. Akcent 1991 nr 4.

Ludzie, symbole i chore kwiaty

A. Koziołkiewicz: I nie wiem, kto był bliższy prawdy. Kamena 1982 nr 17.
S. Rusin. „Radar1982 nr 16.

Oto stoję przed tobą w deszczu ciała

M. Jentys: Z ostrego bólu... Twórczość 1984 nr 7.
T.J. Żółciński: Mistyfikacja talentu. „Radar1984 nr 21.
M. Jentys: Abramowicki notatnik Edy Ostrowskiej. W tejże: Cień Ariadny. Toruń 2005.

Smugi pieprzu

T. Olszewski: Gdzie pieprz rośnie... Tygodnik Kulturalny 1984 nr 22.
J. Tulik: ...zaczyna się poezja. „Życie Literackie1984 nr 27.
A.Z. Kowalczyk. „Kurier Lubelski1985 nr 14.

Tajemnica I bolesna

K. Lisowski: Poezja „skandalicznie” osobista. Nowe Książki 1988 nr 7/8.
A. Nawrocki: ... poczęta z kurzawy i płonącej wody. Kultura 1988 nr 25.

Małmazja

T.J. Żółciński: Ja jestem tą ... Nowe Książki 1989 nr 12.

Letycja u miecznika

K. Kuczkowski: Przygody lelka i łasiczki. Nowe Książki 1991 nr 7.

Psalmy

J. Fert: Psalmy pustynne. Twórczość 1991 nr 10.

Parszywe nasienie Abrahama

A. Nagórska: Lawina urodzajna. Tytuł 1998 nr 3.

Światłem być

A. Szymańska: Śmiertelna nieśmiertelność trwania. Przegląd Powszechny 2001 nr 4.

Nie znałam Chrysta

Sz. Babuchowski: Dzikość wiary. Topos 2004 nr 3/4.
J.F. Fert: My poeci – my głupcy. Akcent 2004 nr 1/2.
W. Kruszewski: Poezja w tonacji niepokoju. Kresy 2004 nr 3.
S.J. Żurek: Zapiski czasów dojrzewania. Akcent 2004 nr 1/2.