BIO

Urodzony 12 lipca 1911 w Kowalu pod Włocławkiem; syn Jana Ostromęckiego, urzędnika, i Marii z Kasińskich. W 1920 przeprowadził się wraz z rodziną do Kalisza (tu uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. T. Kościuszki), a następnie do Zduńskiej Woli, gdzie w 1930 ukończył Państwowe Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Podczas studiów wstąpił do Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej (był członkiem do 1939) oraz brał udział w pracach Koła Polonistów. W 1934 uzyskał magisterium i do 1937 odbywał aplikację sądową w Warszawie. Od 1938 pracował w Departamencie Nauki i Szkół Wyższych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Debiutował w 1939 na łamach poznańskiej „Kultury” wierszami pt. Ręce, Światło, Łaska, Narodziny (nr 36). W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i pracował w sklepie. Od 1943 brał udział w działalności konspiracyjnej jako członek Armii Krajowej (m.in. w Biurze Informacji Prasowej). Studiował polonistykę na tajnych kursach Uniwersytetu Ziem Zachodnich i uczestniczył w konspiracyjnych wieczorach literackich, na których prezentował swoje wiersze. Po powstaniu warszawskim i pobycie na wsi w okolicach Grójca, w lutym 1945 powrócił do Warszawy i od maja tegoż roku do 1948 pracował w Ministerstwie Odbudowy, najpierw jako radca prawny, później w dziale propagandowo-prasowym. Rozwijał twórczość literacką. Wiersze, artykuły i recenzje publikował na łamach wielu czasopism, m.in. „Tygodnika Powszechnego” (1945-50, 1958-59, 1972, 1977-79), „Odry” (1946-47, 1958-59), „Tygodnika Warszawskiego” (1946-49), „Warszawy” (1946-48, 1950), „Życia Literackiego” (1946, 1951-53, 1955-74, z przerwami), „Arkony” (1947-48), „Stolicy” (1947-65, z przerwami). W 1946-47 należał do warszawskiej grupy literatów katolickich Próg, której był współzałożycielem, później również współredaktorem i współautorem kolumny literackiej tej grupy najpierw w „Odnowie”, a potem w „Tygodniku Warszawskim”. Współpracował też w tym okresie z redakcją czasopisma „Nowiny Literackie”. W 1947 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich (ZLP)). W 1948 ożenił się z Martą Nowosad, aktorką. W 1949 rozpoczął pracę w Redakcji Audycji Poetyckich Polskiego Radia, najpierw jako redaktor, a od 1956 do przejścia na emeryturę w 1976 jako jej kierownik. Uprawiał różne formy twórczości radiowej, pisał słuchowiska poetyckie, felietony i reportaże. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodami Polskiego Radia za teksty słuchowisk i nagrodą Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1964) w dziedzinie twórczości radiowej. Wiersze, reportaże, artykuły, recenzje i przekłady z literatur słowiańskich, literatury francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej publikował m.in. w czasopismach „Radio i Świat” (1950, 1954-57, 1963), „Twórczość” (1950-55, 1961-68, 1971-77), „Nowa Kultura” (1952-63, z przerwami), „Nowe Książki” (1957-61), „Radio i Telewizja” (1958, 1962-67), „Więź” (1962-79, z przerwami), „Współczesność” (1962-68), „Kultura” (1965-74, 1978), „Poezja” (1966-79), „W drodze” (1974-79). Wiersze dla dzieci publikował w „Świerszczyku” (1954, 1956, 1959-63, 1968-69, 1971, 1979) i „Płomyczku” (1959-83, z przerwami). W 1971-76 był kierownikiem literackim Operetki Warszawskiej. W 1972 otrzymał nagrodę im. W. Pietrzaka. Należał do Polskiego PEN Clubu (od 1968) i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC; od 1973). Brał udział w pracach ZLP jako członek Komisji Statutowej (1973-75) i członek Zarządu Głównego (od 1975). Był współtwórcą idei Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Kawalerskim (1964) i Krzyżem Oficerskim (1974) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1976). Zmarł 8 stycznia 1979 w Warszawie.

Twórczość

1. Popiół niepodległy. [Wiersze]. Warszawa: Rodzina Polska 1947, 77 s.

Zawartość

Cykle: Światło nad ruiną [powst. 1942-1943]; Tym, którzy przeszli [powst. 1944-1946].

2. Domy nad Wisłą. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 252 s.

Przekłady

niemiecki

Häuser an der Weichsel. [Przeł.] E. Wach. Berlin 1953.

3. Ludzie rusztowań. [Reportaże]. [Współautor:] M. Krajewski. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 173 s.

4. Nasza droga. [Opowiadanie dla dzieci] Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 14 s.

5. Młoda Warszawa. Sztuka w 3 aktach, 6 odsłonach. [Współautor:] M. Serkowska. Prapremiera: Poznań, Teatr Młodego Widza 1951. Polskie Radio 1951. Wyd. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, 112 s.

Nagrody

Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki w konkursie na utwór sceniczny dla Teatru Młodego Widza w 1951.

6. Muzyka nad Młynowem. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1952, 75 s.

Zawartość

M.in. cykl: Muzyka nad Młynowem.

7. Narodziny miasta Nowe Tychy. [Reportaże beletryzowane]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 52 s.

8. Reportaż z miasta młodości. [Warszawa:] Czytelnik 1952, 46 s.

Dotyczy odbudowy Warszawy.

9. Wędrowcy czasu. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 60 s.

10. Wieża z ziarnek maku. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 51 s.

11. Dach świata. [Partytura]. Do słów B. Ostromęckiego. [Muzyka:] W. Rudziński. Przekł. na niemiecki W. Wirpsza. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 77 s. Por. poz. .

Tekst w języku polskim i niemieckim.

12. Ptaki u słonych źródeł. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1965, 57 s.

13. Znak planety. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1968, 65 s.

14. Dach świata. [Wiersze]. [B.m.w.] 1971, 7 s. Por. poz. .

Tekst w języku polskim i angielskim pt.Roof of the world”. [Przeł.] J. Poraska.

15. Lirnicy, trubadurzy i tyrteje. [Eseje]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 398 s.

Nagrody

Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1973 za najlepszy tom esejów o poezji.

Zawartość

Od autora; Noc florencka [dot. T. Lenartowicza]; Prokurator narodu [dot. K. Ujejskiego]; Kawaler Gwiazdy Wytrwałości [dot. K. Balińskiego]; „Warszawski Mefisto” [dot. W. Wolskiego]; „Pieśniarz zapadłych okolic” [dot. W. Syrokomli]; „Niech mi nie kładą pamięci kamienia” [dot. M. Romanowskiego].

16. Sulamita. Opera w 1 akcie, 5 obrazach. Libretto B. Ostromęcki. [Muzyka:] W. Rudziński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1972, 139 s.

Na karcie tytułowej także tytuł w języku angielskim: Shulamite.

17. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1972, 295 s.

Zawartość

M.in. cykl: Inskrypcje polskie. (Nowe wiersze).

18. Laury i piołuny. [Eseje]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 207 s.

Zawartość

Pióropusz Minerwy [dot. C. Godebskiego]; Wiersz ostatniej nocy [dot. S. Konarskiego]; „Niech mi nie kładą pamięci kamienia” [poz. ].

19. Poezje wybrane. Wybór i wstęp B. Ostromęcki. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 171 s.

20. Twój głos na każdej drodze. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1977, 71 s.

21. Cedr. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1982, 53 s.

22. Dom odnaleziony. [Wiersze]. Wstęp: J. Twardowski. Wybór i oprac.: T.K. Ostromęcki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1986, 162 s.

Zawartość

M.in. wiersze dotąd niepublikowane.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Na Wiśle. [Muzyka:] M. Andrzejewski. Warszawa: Czytelnik 1952, 3 s.
Piosenka o parku młodości. [Muzyka:] H. Swolkień. [Warszawa:] Czytelnik 1953, 4 s.
Podarek. [Muzyka:] F. Rybicki. [Warszawa:] Czytelnik 1953, [4] k.
Znak pokoju. [Muzyka:] W. Szpilman. Warszawa: Czytelnik 1953, [4] k.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Podróż na Wschód. Polskie Radio 1953.
Spotkanie mazurskie. Polskie Radio 1953.
Szlakami Marco Polo. [Współautor:] J. Zaleski. Polskie Radio 1954.
Śpiewające wzgórza. Polskie Radio 1957.
Dialog i milczenie. Polskie Radio 1960.
Pole widzenia. Polskie Radio 1960.
Światło milczenia. Polskie Radio 1960.
Odkrycie Mongolii. Polskie Radio 1961.
Romans u kaskady. Polskie Radio 1963.
Świadectwo. Polskie Radio 1963.
Czysty przelot. Polskie Radio 1964.
Morze Jedności Odnalezionej. Polskie Radio 1964.
Pierwszy chleb. Polskie Radio 1966.
Piękny mój Cicerone. Polskie Radio 1967.
Wrzesień. Polskie Radio 1970.

Przekłady i adaptacje

1. G.F. Händel: Samson. [Oratorium]. Przeł. B. Ostromęcki. Wystawienie: Warszawa: Filharmonia Narodowa 1963.
2. J. Sonnleithner, F. Treischke: Fidelio. [Libretto]. Muzyka: L. van Beethoven. Przeł. B. Ostromęcki. Wystawienie: Poznań, Opera im. S. Moniuszki 1966.
3. Odprawa posłów greckich. Opera w 1 akcie. Libretto B. Ostromęcki według tragedii J. Kochanowskiego. [Muzyka:] W. Rudziński. Tłum. i adaptacja tekstu francuskiego do muzyki I. Wiskida. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967, 88 s. Polskie Radio 1964. Prapremiera: Kraków, Miejski Teatr Muzyczny 1966.
Tekst w języku polskim i francuskim.

Nagrody

Nagroda w konkursie muzycznym w Monte Carlo w 1963.
4. E. Schikaneder: Czarodziejski flet. [Libretto]. Muzyka: W.A. Mozart. Przeł.: B. Ostromęcki, W. Rudziński. Wystawienie: Poznań, Opera im. S. Moniuszki 1967.
5. R. Wagner: Tristan i Izolda. [Dramat muzyczny]. Muzyka: R. Wagner. Przeł.: B. Ostromęcki, R. Satanowski. Poznań, Opera im. S. Moniuszki 1968.
6. O. Harbach, O. Hammarstein: Rose-Marie. [Libretto]. Muzyka: R. Friml. Przekł. i adaptacja B. Ostromęcki. Wystawienie: Warszawa, Operetka Warszawska 1976.
7. Ch. Peguy: Poezje. Wybór, oprac. i przekł. oraz szkic wstępny B. Ostromęcki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1978, 146 s.
8. A. Berg: Wozzeck. [Libretto]. Przeł.: H. Czyż. Wystawienie: Warszawa, Teatr Wielki 1984.

Inne adaptacje

Słuchowiska radiowe, m.in.:.

J. Seferis: Drozd. Polskie Radio 1966.
W. Majakowski: Obłok w spodniach. Polskie Radio 1967.
B. Leśmian: Nieznana podróż Sindbada Żeglarza. Polskie Radio 1968.
K.I. Gałczyński: Bal u Salomona. Polskie Radio 1969.
A. Malczewski: Maria. Polskie Radio 1970.
J.U. Niemcewicz: Dzienniki. Polskie Radio 1972.
L. Szenwald: Scena przy strumieniu. Polskie Radio 1972.
F.G. Lorca: Zielnik snów. Przeł.: W. Słobodnik, J. Ficowski. Polskie Radio 1973.
J. Zagórski: Pancerni. Polskie Radio 1973.
G. Apollinaire: Prześliczna rudowłosa. Polskie Radio 1974.
M. Wańkowicz: Monte Cassino. Polskie Radio 1974.
W. Syrokomla: Gawędy gminne. Polskie Radio 1976.

Prace redakcyjne

1. Nazim Hikmet: Pieśń pijących słońce. Poezje. Wybór: M. Łabęcka-Koecherowa. Oprac. i wstęp B. Ostromęcki. Warszawa: Iskry 1956, 197 s.
2. L. Szenwald: Wiersze liryczne. Wybór i układ B. Ostromęcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 167 s.
3. L. Szenwald: Młodość niezwyciężona. Wybór poezji. Wyboru dokonał B. Ostromęcki. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 86 s.
4. J. Laforgue: Poezje. Wybór, oprac. i słowo wstępne B. Ostromęcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 150 s.
5. Cz. Janczarski: Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył B. Ostromęcki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 179 s.
6. M. Romanowski: Poezje wybrane. Wybór i wstęp B. Ostromęcki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 146 s.
7. K. Krahelska: Wiersze. Wybrał i wstępem opatrzył B. Ostromęcki. Nota biograficzna: J. Bury-Zaleska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 110 s.
8. Każdej nocy, każdego dnia. Antologia polskiej liryki religijnej. T. 1-3. Oprac., wstęp B. Ostromęcki. Warszawa: Przegląd Powszechny 1988, 254 + 270 + 191 s.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1957, 1978.

Wywiady

Bogdan Ostromęcki – o swojej pracy i twórczości. [Rozm.] A. Idzikowska. Stolica 1965 nr 46.
Literatura powinna kształcić w człowieku nowe władze poznawcze – mówi Bogdan Ostromęcki. [Rozm.] Z. Seweryn. Słowo Powszechne 1972 nr 47.
Poezja jest wyzwaniem i wezwaniem... [Rozm.] Z. Dolecki. Kierunki 1972 nr 35.
Poezja i radio. [Rozm.] D. Walczak. Radio i Telewizja 1974 nr 21.
Wracam do fascynacji polskością. (Rozmowa z Bogdanem Ostromęckim). [Rozm.] H. Murza-Stankiewicz. Wiadomości 1975 nr 39.
Na tropach poetyckich tradycji. [Rozm.] T.J. Żółciński. Fakty 1976 nr 14.
Trwały ślad bezkresnej równiny. Rozmowa z Bogdanem Ostromęckim. [Rozm.] H. Murza-Stankiewicz. Poezja 1977 nr 9.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1979” (A. Biernacki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Artykuły

B. Biernacka: Bogdan Ostromęcki. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 42.
J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. Twórczość 1973 nr 11 [dot. cyklu: Inskrypcje polskie].
A. Łaszowski: Ostromęcki. Poezja 1975 nr 6.
A. Gronczewski: Liryka „zranionej ciszy. Poezja 1979 nr 4, przedruk w tegoż: Inicjały i testamenty. Warszawa 1984.
L. Jabłonkówna: O Bogdanie Ostromęckim. Więź 1979 nr 11/12.
[A. Kamieńska] A.K.: Bogdan Ostromęcki (1911-1979). Twórczość 1979 nr 5.
L. Marjańska: Twarz poety. (Wspomnienie o Bogdanie Ostromęckim). Literatura 1979 nr 8.
K. Pieńkosz: Między milczeniem a mową. (O poezji Bogdana Ostromęckiego). Tygodnik Kulturalny 1979 nr 19.
W. Tkaczuk: Bogdan Ostromęcki – poeta polskiej syntezy. Za i Przeciw 1979 nr 5.
S. Jurkowski: Powrót do nie porzuconych drzew. Kierunki 1984 nr 50.
M. Glazik: Teotokos” – Matka Milczenia. Próba interpretacji epifanicznej wiersza Bogdana Ostromęckiego. Studia Włocławskie 1998 t. 1.
M. Glazik: Miejsce poety Bogdana Ostromęckiego w polskiej literaturze powojennej. Studia Włocławskie 2001 t. 4.
M. Glazik: O tajemnicach i religijności wiersza Bogdana Ostromęckiego „Hiob. Studia Włocławskie 2002 t. 5.

Popiół niepodległy

H. Kamieniecka: Poeci grupy „Próg. Dziś i Jutro 1947 nr 14/15 [dot. też: J. Kierst: Płomień nad czołem].
A. Kowalkowski: Płomień na popiołach. Jerzy Kierst i Bogdan Ostromęcki z warszawskiej grupy „Próg”. Ilustrowany Kurier Polski 1947 nr 141.
A. Madej: Poezja głębokiego nurtu. Tygodnik Warszawski 1947 nr 44.
A. Włodek: Nowości poetyckie. Nowiny Literackie 1947 nr 11.

Domy nad Wisłą

S. Krzemień: Książka o brygadzie młodzieżowej. Nowa Kultura 1951 nr 22.

Muzyka nad Młynowem

S. Lichański: Nowe poezje. Dziś i Jutro 1953 nr 12.
W. Maciąg: O wierszach Bogdana Ostromęckiego. Życie Literackie 1953 nr 18.

Wędrowcy czasu

L.M. Bartelski: Spóźniony turysta. Nowa Kultura 1958 nr 32.
B. Biernacka: Turyści we wszechświecie. Nowe Książki 1958 nr 10.
Z. Dolecki: Refleksje z lirycznych podróży. Kierunki 1958 nr 32.
J. Kwiatkowski: Retoryka, retoryka, tkliwa dynamika. (Recenzje zgryźliwe). Życie Literackie 1958 nr 42.
R. Śliwonik. „Współczesność1958 nr 21.

Wieża z ziarnek maku

Z. Dolecki: Poezja podwójnych obrazów. Kierunki 1961 nr 12.
J.A. Frasik. „Życie Literackie1961 nr 12.
S. Lichański: Walka o treść. Twórczość 1961 nr 12.

Ptaki u słonych źródeł

J. Lau. „Kultura1965 nr 21.
J.J. Lipski: Powrót melodii. Twórczość 1966 nr 9.

Znak planety

L.M. Bartelski: Wypalone morza wyobraźni. Kultura 1968 nr 47.
M.J. Borkowska. „Poezja1968 nr 12.
K. Nowicki: Dawność wyświetlona w słowie. Współczesność 1968 nr 16.
M. Wyka: Liryka niepamięci tragicznej. Życie Literackie 1968 nr 33.
W. Natanson: Filozofia i rzeźba. Twórczość 1969 nr 5, przedruk w tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.
M. Sprusiński: Nad książkami. Ziemia – planeta niepokoju. Odra 1969 nr 3.

Lirnicy, trubadurzy i tyrteje

B. Kazimierczyk: Przypomnienie zapomnianych. Kierunki 1973 nr 25.
W. Natanson: Przede wszystkim o Tyrtejach. Twórczość 1973 nr 8.
J. Tutinas: O „Lirnikach, trubadurach i tyrtejach. Nowe Książki 1973 nr 10.
M. Dąbrowski: Pokolenie zaprzeszłe. Miesięcznik Literacki 1974 nr 2.

Wybór wierszy [2000]

Z. Bieńkowski: W nurcie. Kultura 1973 nr 13.
S. Jurkowski: Inskrypcje człowiecze. Życie i Myśl 1973 nr 12.
J. Pieszczachowicz: Patos i ból istnienia. Twórczość 1974 nr 1, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
S. Sterna-Wachowiak: Panopticum czasu, przestrzeni i ruchu. Twórczość 1977 nr 2.

Laury i piołuny

J. Kwiatkowski: Z powrotem do Plutarcha. W tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975.
W. Natanson: Konsekwentni. Twórczość 1975 nr 8.

Twój głos na każdej drodze

S. Stanik: Żarliwy głos poety. Kierunki 1978 nr 39.

Cedr

S. Jurkowski: Powrót do wyciętych drzew. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 16.
A. Czachowska: Aby stać się domem. Więź 1983 nr 5.
W.P. Szymański: Tom ostatni. Twórczość 1983 nr 7.

Dom odnaleziony

Z. Łączkowski: Odwróceni ku życiu. Słowo Powszechne 1986 nr 75.
J. Stępień: Pod okiem Boga. Kierunki 1986 nr 20.
J. Drzewucki: Tajemnica i paradoks. Życie Literackie 1987 nr 18.
W. Szturc: Wiersze mistyczne. Nowe Książki 1987 nr 1.

Każdej nocy, każdego dnia

Z. Bieńkowski: Hej kolęda, kolęda... Tygodnik Kulturalny 1988 nr 52.