BIO

Urodzona 9 października 1936 w Warszawie; córka Wiktora Osieckiego, muzyka, pianisty i kompozytora muzyki rozrywkowej, i Marii ze Sztechmanów, bibliotekarki. Podczas okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie. Po powstaniu warszawskim została wraz z rodzicami wywieziona do obozu pracy w St. Pölten w Austrii, gdzie przebywała do zakończenia wojny. Następnie powróciła do Warszawy. Tu od 1948 uczęszczała do Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie. W 1952 zdała maturę i rozpoczęła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim; w 1956 uzyskała magisterium. Należała w okresie studiów do Związku Młodzieży Polskiej. Praktykę dziennikarską odbywała od 1954 w „Głosie Wybrzeża”; na łamach dodatku tego dziennika pt. „Dziewiąta Fala” debiutowała reportażem pt. «Druga młodość» Neptuna (1954 nr 30). Drukowała tu nadto artykuły i recenzje teatralne do 1960. Publikowała także m.in. w „Po Prostu” (1955-57) i „Sztandarze Młodych” (1955-59), a później również w „Nowej Kulturze” (1958-62), „Radarze” (1958-86; tu m.in. w 1982-83 cykl Spis tęsknot, a w 1986 cykl pt. Obrazki Pana Boga), „Polsce” (1959-67). W 1955 nawiązała stałą współpracę ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS) w Warszawie jako autorka skeczów i tekstów piosenek; pierwsze utwory zamieściła w przedstawieniu Myślenie ma kolosalną przyszłość; była również członkiem Rady Artystycznej STS (do sezonu 1973/74). Wyjeżdżała z zespołem teatru także zarobkowo do zachodniej Europy (głównie do Francji i Anglii). Zaprzyjaźniła się z kręgiem pracowników paryskiej „Kultury”. Była związana w tym okresie z Markiem Hłasko, prozaikiem. Od 1957 studiowała reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi, w 1961 uzyskała absolutorium. Od 1961 współpracowała z Telewizją Polską w zakresie programów satyryczno-rozrywkowych (m.in. serie programów w 1964-70 Listy śpiewające i w 1977-79 Sentymenty). Od 1962 należała do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1962-63 była asystentem reżysera w wytwórni filmowej. Wyszła za mąż za Wojciecha Frykowskiego (rozwiedzeni). W 1963-69 pracowała jako redaktor w Radiowym Studiu Piosenki Literackiej. Była autorką licznych tekstów piosenek (ok. 2000; m.in.: Mój pierwszy bal, Kochankowie z ulicy Kamiennej, Piosenka o okularnikach, Niech no tylko zakwitną jabłonie, Na całych jeziorach ty, W żółtych płomieniach liści, Damą być, Małgośka, Nie spoczniemy, Niech żyje bal), z których wiele uzyskiwało nagrody radiowe, a także m.in. na festiwalach piosenki w Opolu i w Sopocie. Teksty piosenek publikowała w czasopismach, m.in.: „Radiu i Telewizji” (1960-69), „Śpiewamy i Tańczymy” (1960-85), „Zwierciadle” (1960-69), „Zarzewiu” (1961-70), „Itd” (1963-68), „Przekroju” (1964-69; tu także felietony i reportaże, a w 1969 rubryka Mini kąt Agnieszki Osieckiej; w 1965 otrzymała nagrodę Srebrnego Fafika), „Nowej Wsi” (1966-76), „Szpilkach” (1970-81). W 1966 poślubiła Wojciecha Jesionkę, reżysera (rozwiedzeni). W 1967/68 przebywała w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fundacji Forda. Współpracowała (od 1968) z kabaretem pod Egidą Jana Pietrzaka. W latach siedemdziesiątych była związana z Danielem Passentem, publicystą, felietonistą, satyrykiem. Wiele podróżowała po Europie, a także kilkakrotnie po Stanach Zjednoczonych. W 1981 została członkiem Komisji Ekspertów do Spraw Kultury przy Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” Regionu Mazowsze. W 1988 otrzymała nagrodę Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich za upowszechnianie tradycji ruchu studenckiego w Polsce. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych prozę, felietony i recenzje publikowała m.in. w „Magazynie Rodzinnym” (1982-92; tu stały cykl pt. Zabawy poufne), „Polityce” (tu w 1988-91 cykl pt. Galeria potworów), nowojorskim piśmie „Kariera”, dodatku „Życia Warszawy” pt. „Ex Libris” (1993-96; m.in. cykl Czytadła) oraz w „Elle”. Współpracowała z Festiwalem Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i Olsztyńskimi Spotkaniami Zamkowymi Poezji Śpiewanej. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1994 była związana z prowadzonym w Sopocie przez André Hübnera-Ochodlo Teatrem Atelier, dla którego przygotowywała teksty piosenek i adaptacje. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 7 marca 1997 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.
Od 1998 Fundacja „Okularnicy” im. A. Osieckiej organizuje coroczny konkurs Pamiętajmy o Osieckiej na interpretację piosenek z tekstem poetki.

Twórczość

1. Szopa Betlejemska, czyli Jasełka Polskie Narodowe na Rok Bieżący. Teksty piosenek: A. Jarecki, A. Osiecka. Muzyka: E. Pałłasz. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1958.

2. Samo życie. [Trzy jednoaktówki; autorzy:] A. Jarecki, A. Osiecka. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1960.

Zawartość

A. Jarecki: Nowoczesny sierota; Samozgon. – A. Osiecka: Orcio i Yale.

3. Oskarżeni. Faktomontaż w 2 częściach. [Współautor:] A. Jarecki. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1961.

Wystawienie: też pt. Nie daj się złapać.
Druga wersja z muzyką J. Abramowa. Wystawienie tamże 1961.

Przekłady

chorwacki

fragment: [Przeł.] D. Šaula. W: Poljska satira. Zagreb 1964.

4. Przesada. [Wodewil]. Telewizja Polska 1961.

5. Kolory. Piosenki estradowe. Oprac. muzyczne: E. Pałłasz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 242 s.

6. Opera spod ciemnej gwiazdy. [Libretto operowe]. Muzyka: A. Sławiński. Powst. 1962. Druk fragmentów „Przekrój” 1963 nr 968. Prapremiera: Warszawa, Filharmonia 1964.

7. Listy śpiewające. [Cykl telewizyjnych programów poetycko-satyrycznych]. Telewizja Polska 1964-1970.

Wyd. w wyborze: Listy śpiewające. Warszawa: Czytelnik 1970, 224 s.

Zawartość

Pijany zając; Dobra pamięć; Wielki biały okręt; Wystarczy mocno zacisnąć powieki; Miny do lustra; Pieniądze na bilet; Byle nie o miłości.

Wystawienia w wyborze: Rzeszów, Estrada Poetycka przy WDK [Wojewódzkim Domu Kultury] 1972; Zabrze, Teatr Nowy 1996.

Wyd. w wyborze: Listy śpiewające. Łódź: Wydawnictwo „Prospero” [1993], 178 s. Przedruk częściowy w: Nie narzekajmy na klimat zob. poz. s. 175-196.

8. Niech no tylko zakwitną jabłonie. [Widowisko muzyczne]. Oprac. muzyczne: A. Mundkowski. Prapremiera: teatralna: Warszawa, Teatr Ateneum 1964; telewizyjna: Telewizja Polska 1998.

Wystawiane też pt. Piosenka prawdę ci powie.

Nagrody

I nagroda Ministra Kultury i Sztuki na festiwalu sztuk współczesnych we Wrocławiu.

9. Dzień dobry, Eugeniuszu. [Powieść dla dzieci]. Powst. 1966. Wyd. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 94 s.

Pierwotny tytuł: Na glinianych skrzydłach.

Nagrody

Nagroda specjalna Nasza Księgarnia w konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży w 1966.

Przekłady

rosyjski

Zdravstvuj, Evgenij. [Przeł.] V. Prichod'ko. Moskva 1972.

10. Zamienię księżyc na parę butów. [Sztuka estradowa]. Prapremiera: Rzeszów, Teatr Słowa „Meluzyna 1966.

11. Zupełnie jak w piosence. Kompozycje estradowe. [Autorzy:] A. Osiecka, J. Abramow, A. Jarecki. [Wybór i] oprac.: T. Łepkowska. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1966, 141 s.

12. Apetyt na czereśnie. Romans z życia sfer normalnych. Muzyka: M. Małecki. Prapremiera: teatralna:Warszawa, Teatr Ateneum 1968; telewizyjna: Telewizja Polska 1975. Druk w: Nie narzekajmy na klimat zob. poz. s. 101-174.

Przekłady

bułgarski

Apetit na čereši. [Przeł.] N. Georgiev. [Wiersze tłumaczeniu] K. Sevov. Wystawienie: Sofia, Teatr Sofija 1970. Wyd. Sofija 1970.

czeski

Wystawienie: Hradec Králové, Teatr Vítđzného Února 1977.

grecki

Lachtara gia kierasia. [Przeł.] I. Mavroidi. [Wiersze i piosenki:] A. Manou. [Muzyka:] M. Aleksiadis. Wystawienie: Ateny, grupa teatralna Aksana w pociągu na bocznicy stacji Rouf 1997.

łotewski

Kiršu garša jeb Divi vienǎ kupejǎ. [Przeł.] J. Osmanis. Rīga 1987.

niemiecki

Appetit auf Frühkirschen. [Adaptacja:] W. Heinitz. [Przeł.] W. Hein. Berlin 1971. Wystawienie: teatralne: Berlin 1973; radiowe: Radio (Republika Federalna Niemiec) 1973.

rosyjski

Vkus čerešni. [Przeł.:] A. Satrov, B. Okudžava. Wystawienie: Moskwa, Moskovskoj Teatr „Sovremennik 1969.
Vkus čerešni. [Przeł.] Z. Šatalova. [Przekł. piosenek:] B. Okudžava. Muzyka: M. Dunaevskij, B. Okudžava. Moskva 1970.

słowacki

Chut' na črešne. [Przeł.] L. Jánsky. Bratislava 1973.

węgierski

Wystawienie: Budapeszt, Operetka 1978.

13. Gwiazdy i winogrona. Ballada w 2 aktach na motywach greckich w oprac. muzycznym M. Sewena. Muzyka: M. Theodorakis. Prapremiera: Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 1969.

Przekłady

bułgarski

Wystawienie: Sofia, Dramatičen Teatr Sofija 1982.

14. Głaz, motyl i śmierć. Baśń muzyczna. Polskie Radio 1970. Wersja telewizyjna pt. Gusła 70 – czyli Motyl, Głaz i Śmierć. Telewizja Polska 1970.

15. Gościnny występ. Widowisko muzyczno-satyryczne. Teksty: A. Osiecka, Z. Fedecki, A. Jarecki. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1970.

16. Łotrzyce. [Utwór dramatyczny]. Muzyka: W. Osiecki. Wystawienie: radiowe: Polskie Radio 1970; teatralne: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1974; telewizyjne: Telewizja Polska 1976.

Przekłady

bułgarski

Wystawienie: Sofia, Dramatičen Teatr Sofija 1983.

17. Trzynogi. [Widowisko estradowe]. Telewizja Polska 1970.

18. Zabiłam ptaka w locie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 177 s. Wyd. nast. Łódź: Parnas 1992.

19. Dixie. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1972, 46 s. Wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz, teksty piosenek i reżyseria: B. Kierc. Wystawienie: Lublin, Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena 1975.

filmowe

pt. Łatwizna: Scenariusz filmu krótkometrażowego: W. Matuszewski. Ekranizacja 1984.

20. Dziś straszy. Sztuka w 2 aktach z beatem. Muzyka: A. Zieliński. Prapremiera: teatralna: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1972; telewizyjna: Telewizja Polska 1977.

21. Zielnik śpiewający. [Widowisko estradowe]. Telewizja Polska 1972.

22. Chleb. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1973.

23. O człowieku, który miał jedną nogę krótszą. Monodram. [Autorzy:] A. Osiecka, H. Bardijewski. Prapremiera: Tarnów, Teatr im. L. Solskiego 1973.

24. Wzór na diabelski ogon. Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 175 s.

Opowieść popularnonaukowa dla młodzieży.

25. Pantoflisko. [Utwór dla dzieci; współautor:] D. Passent. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 20 s.

Przekłady

angielski

Thursday and Friday. [Przeł.] J. Brodzki. Warszawa 1975.

niemiecki

Pantoffeltierchens Traum. [Przeł.] M. Wołczacka. Warszawa 1975.

26. Najpiękniejszy z całej wsi. Dramat w 2 aktach. Prapremiera: Bydgoszcz, Teatr Polski 1976. Druk „Scena” 1977 nr 4 s. 40-48.

Nagrody

Nagroda Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, redakcji „Faktów” i Teatru Polskiego w Bydgoszczy za utwór dramatyczny w 1976.

27. Sentymenty. [Cykl programów poetycko-satyrycznych]. Telewizja Polska 1977-1979.

Wyd. w wyborze: Sentymenty. [Wiersze i teksty piosenek]. Toruń: C&T 1996, 110 s. Wyd. 2 tamże 2001.

Zawartość

Zamiast wstępu: Nie żałuję (wiersz). – [Utwory w działach:] To nasze ostatnie bolero...; Gdzie to jest...; Drugi taki naród; Taką ścieżką poprowadź. – Jeżeli jest (wiersz).

28. Sztuczny miód. [Wiersze i teksty piosenek]. Warszawa: Czytelnik 1977, 179 s.

Zawartość

Zawiera utwory w działach: Nie ma szatana; W żółtych płomieniach liści; Gdzie ja mieszkam; Kiedy piszę na brzezinie; Róbmy coś.

29. Imionnik z kwiatem. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, [128] s. Wyd. 2 tamże 1999.

30. Masaż twarzy. (Monolog sceniczny w 1 akcie). Scena 1979 nr 2 s. 45-48. Polskie Radio 1981.

Nagrody

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Monodram w 1979.

31. Spotkania liryczne: Szeptanka. [Widowisko estradowe]. Telewizja Polska 1980.

32. Wada serca. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1981, 53 s.

33. Przygody Błękitnego Rycerzyka. Scenariusz filmu rysunkowego: L. Marszałek, L. Mech. Teksty: A. Osiecka, L. Mech. Ekranizacja 1983.

34. Zaszumiało jesienią. [Utwór dla dzieci]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, [24] s.

35. Kolęda myszki. [Wiersz dla dzieci]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, [24] s.

36. Szpetni czterdziestoletni. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1985, 215 s. Wyd. 2 tamże 1987.

Adaptacje

radiowe

Oprac.: B. Helbrecht. Polskie Radio 1985.

telewizyjne

Telewizja Polska 1985.

37. Żywa reklama. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1985, 243 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w działach: Towary ze znakiem „ku”; Towary przecenione, czyli Prze-boje; Towary niewycenione, czyli Towary niedocenione; Towary liryczne; Towary komiczne; Towary kosmiczne; Towary dynamiczne, czyli „Tańce polskie”.

38. Szczególnie małe sny. [Opowiadanie dla dzieci]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, [32] s.

Adaptacje

telewizyjne

Telewizja Polska 1994.

39. Biała bluzka. [Opowiadanie]. Powst. przed 1987. Wyd. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 126 s. Przedruk zob. poz. .

Zawiera też Posłowie liryczne [2 wiersze].

Adaptacje

teatralne

w formie monodramu: Adaptacja: M. Umer. Oprac. muzyczne: J. Bogacki. 1987 (Wykonanie: K. Janda).

40. Znajomi znajomych. Sztuka z piosenkami. Dialog 1987 nr 11/12 s. 5-46. Prapremiera: Gdynia, Teatr Miejski 1991.

41. Dama z walizką. [Utwór dramatyczny]. Muzyka: J. Woy-Wojciechowski. Prapremiera: Elbląg, Teatr Dramatyczny 1988.

42. Jasełka'87. Ach, ubogi w żłobie. [Współautor:] M. Domański. Prapremiera: Wrocław, Teatr Współczesny 1988.

43. Ptakowiec. [Utwór dla dzieci]. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 34 s. [Wyd. 2] Warszawa: Bonobo 2005.

44. Czarna wiewiórka. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1989, 110 s. [Wyd. 2] Łódź: Agencja Artystyczna „Prospero” 2003.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Celmer-Zajączkowski. Polskie Radio 1989.

45. Salon gier. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1990, 126 s.

46. Śpiewające piaski. [Wiersze i teksty piosenek]. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 1990, 191 s.

Zawartość

Zawiera utwory w działach: Dziobaki. Piosenki dziecinne, o dzieciach i dla dzieci; Okularnicy. Piosenki z epoki STS-u i z początku lat sześćdziesiątych; Listy śpiewające i inne piosenki i wiersze z czasów „naszej małej stabilizacji”. Południe lat sześćdziesiątych; Niech żyje dobra robota! „Do-ro, do-ro, rumuńskie dezodoro”. Te słodkie lata siedemdziesiąte; Pijmy wino za kolegów. Lata osiemdziesiąte.

47. Zabawy poufne. [Felietony]. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 188 s. [Wyd. 2] Warszawa: Pracownia Słów 2002.

Drukowane wcześniej w „Magazynie Rodzinnym”.

48. Rozmowy w tańcu. [Wspomnienia]. Warszawa: Tenten 1992, 196 s. [Wyd. 2] Warszawa: Prószyński i S-ka 2005.

Ilustrowane licznymi fotografiami, m.in. Agnieszki Osieckiej.
Tom przygotowany przez poetkę.

Nagrody

Nagroda literacka M. Ginter za najlepsze wspomnienia ogłoszone w 1992.

49. Fotonostalgia. Znani i lubiani w obrazie i anegdocie. [Współautorka:] Z. Nasierowska. Wstępem opatrzyła: B. Wachowicz. Wrocław: Astrum 1993, 308 s. Wyd. nast. [bez wstępu] Warszawa: Prószyński i S-ka 2003, 290 s.

Tu fotografie Z. Nasierowskiej z komentarzami A. Osieckiej.

50. Na początku był negatyw. Warszawa: Tenten 1996, 199 s.

Zawartość

Zawiera fotografie Agnieszki Osieckiej wraz z komentarzami i wspomnieniami.

51. Za chwilę. [Wybór wierszy]. Powst. 1996. Łódź: Agencja Artystyczna „Prospero2001, 207 s.

52. Ćma. [Powieść]. Powst. przed 1997. Łódź: Agencja Artystyczna „Prospero” 2003, 187 s.

Zawartość

Biała bluzka [poz. ]; Ćma [powieść, którą A. Osiecka zaczęła pisać w 1992 jako c.d. „Białej bluzki”; później zmieniła tytuł na „Stworzonko”, wydawca powrócił do pierwotnego tytułu].

53. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Spektakl na podstawie utworów i scenariusza A. Osieckiej. Prapremiera: Grudziądz, Akademia Sztuk Wizualnych 1997.

54. Darcie pierza. [Utwór dramatyczny], Red.: J.S. Buras. Prapremiera: Sopot, Teatr Atelier im. A. Osieckiej 1998.

55. Nie narzekajmy na klimat. Piosenki i widowiska. Wybór i przedmowa: Z. Fedecki. Warszawa: Świat Książki 2003, 239 s.

Zawartość

Zawiera działy: STS; Apetyt na czereśnie [poz. ]; Z „Listów śpiewających” [poz. ]: Byle nie o miłości; Inne piosenki.

56. Galeria potworów. [Wspomnienia]. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004, 240 s.

Wspomnienia związane ze znanymi osobami ze świata kultury, drukowane w 1988-1992 w „Polityce”.

57. Wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej. [Teksty piosenek z nutami]. Red.: J. Borkowski i A. Passent. Warszawa; Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA i Fundacja „Okularnicy2004-2006.

T. 1. Muzyka A. Sławińskiego. 2004, 178 s.

T. 2. STS i nie tylko. Muzyka J. Abramowa-Newerlego, M. Lustiga, E. Pałłasza, Z. Rudzińskiego, W. Solarza. 2005, 250 s.

T. 3. Apetyt na życie. Muzyka P. Gintrowskiego, M. Małeckiego, J. Satanowskiego. 2005, 204 s.

T. 4. Strofki o miłości. Muzyka S. Krajewskiego. 2006, 177 s.

T. 5. Strofki o miłości i przemijaniu. Muzyka S. Krajewskiego. 2006, 162 s.

T. 6. Rock and roll. Muzyka A. Zielińskiego. 2006, 203 s.

Teksty piosenek i skecze w przedstawieniach Teatru STS

Myślenie ma kolosalną przyszłość. 1955.
Agitka. 1956.
Czarne przegrywa – czerwone wygrywa. 1956.
Siódmy kolor czerwieni. 1957.
Bal maskowy. 1958.
Idź na spacer, Alegorio. Rewia piosenek. 1958.
Szopa Betlejemska, czyli Jasełka Polskie Narodowe na Rok Bieżący. 1958.
Trzeba mieć ciało. Rewia. 1959.
Uśmiechnięta twarz młodzieży. Rewia. 1959.
[Trzydzieści] 30 milionów. Rewia. 1962.
Wszystko co nasze. Rewia. 1963.
Mnie nie jest wszystko jedno. 1964.
Orły z filtrem. Rewia. 1965.
Marsz do kąta. Program składany. 1967.
Raz się żyje. Składany program satyryczny. 1969.
J. Jarecki: Wódko, wódeczko. Widowisko ze śpiewami i tańcami. 1969.
Gościnny występ. Program składany. Polskie Radio 1970.
Idzie nowe. 1972.
Piosenki kolegi. Składanka słowno-muzyczna. 1973.

Teksty piosenek i wiersze do utworów innych autorów

Ptaki. Sztuka w 3 aktach według Arystofenesa. Adaptacja: A. Jarecki. Piosenki: A. Osiecka. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1960.
A. Makarewicz: Piramidalny bohater. Muzyka: M. Święcicki. Wystawienie: Warszawa, Teatr Syrena 1962.
Małżeństwo z rozsądku. Scenariusz filmowy: K. Gruszczyński. Teksty piosenek: A. Osiecka. Muzyka: J. Matuszkiewicz. Ekranizacja 1966.
L. Gershe: Motyle są wolne. [Utwór dramatyczny]. Przeł. A. Frąckiewicz. Teksty piosenek: A. Osiecka. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Polski Scena Kameralna 1982.
I.B. Singer: Sztukmistrz z Lublina. Tłumaczenie K. Szerer. Adaptacja: M. Komar. Oprac. tekstu: J. Szurmiej. Teksty pieśni: A. Osiecka. Muzyka: Z. Konieczny. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny 1986.
K. Sienkiewicz: Haftowane gałgany. Wiersze: A. Osiecka. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 84, [28] s.
Apetyt na śmierć. Według 2 jednoaktówek E. Albee'ego. Piosenki: A. Osiecka. Muzyka: Z. Konieczny. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier 1995.
Wilki. Musical wg powieści Isaaca Bashevisa Singera „Wrogowie”. Teksty piosenek: A. Osiecka. Muzyka: Z. Konieczny. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier 1995.
Zjazd koleżeński. Rewia satyryczna. Scenariusz: R. Pracz. Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1995.
Do dna. Na podstawie jednoaktówek L. Pietruszowskiej: Cinzano; Urodziny Smirnowej. Songi: A. Osiecka, P. Gintrowski. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier im. A. Osieckiej 1997.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Zupełnie jak w piosence. [Muzyka: W. Osiecki:] Ostoja. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1960, [2] s.
Mój pierwszy bal. [Muzyka:] F. Leszczyńska. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, 21 s. Wyd. 2 [współwyd. z:] Kalinowe serce. [Muzyka:] J. Wasowski. Słowa: T. Urgacz. Tamże 1962.
Piosenka o okularnikach. [Muzyka:] J. Abramow. [Współwyd. z:] Jeśli chcesz, proszę wstąp. [Muzyka:] J. Kaszycki. Słowa: T. Śliwiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, 7 s.
O czym marzą dziewczęta? [Muzyka:] A. Salamon. [Współwyd. z:] Złota pomarańcza. [Muzyka:] H. Skalska. Słowa: H. Kołaczkowska. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1964, 8 k.
Flirt. [Muzyka:] E. Pałłasz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, 2 s.
Wyszłam i nie wróciłam. Ballady i piosenki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965, 45 s.
Dzień dobry, to ty. [Muzyka:] A. Kurylewicz, R. Orłow. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1966, [2] s.
Ballada z filmowej serii telewizyjnej Czterej pancerni i pies. [Muzyka:] A. Walaciński. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967, [2] k. Przekł.: angielski: Ballada: Czterej pancerni i pies; Ballad: Four tank soldiers and a dog. [Wyd. 2] tamże 2001.
Dookoła noc się stała. [Muzyka:] A. Sławiński. [Współwyd. z:] O jesieni inaczej. [Muzyka:] Z. Jeżewski; Tak to bywa w Zakopanem. [Muzyka:] J. Pasierb-Orland. Słowa: K. Winkler. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967, 19 s.
Od pierwszego wejrzenia. [Muzyka:] A. Sławiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967, [3] s.
Z cyganką ślubu nie bierzcie. [Muzyka:] H. Blum. Warszawa: Izomorf 1969, 3 s. Wyd. nast. 1985, tamże 1985.
Listy śpiewające. W różnych układach wokalno-instrumentalnych. [Muzyka:] A. Sławiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1971, 49 s.
Diabeł i raj. [Muzyka:] K. Gaertner. Warszawa: Izomorf 1973, [3] s. Przekł.: niemiecki: Der Teufel sitzt vom Paradies. [Przeł.] I. Branoner. Leipzig 1974.
Ja się żenię. [Muzyka:] T. Kierski. [Współwyd. z:] Nie zawsze kwitną róże. [Muzyka:] M. Kosicki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1973, 6 k. luźnych w obwolucie.
Małgośka. [Muzyka:] K. Gaertner. [B.m.:] COPIA 1973, [2] k.
Dwa wesela. [Muzyka:] J. Mikuła. Przekł. niemiecki: Mary Lou. [Muzyka:] J. Mikuła. Leipzig 1975.
Ludzkie gadanie. [Muzyka:] S. Krajewski. [B.m.w.] 1976, [2] k.
Księżyc frajer. [Muzyka:] T. Kierski. [Współwyd. z:] Znajoma z molo. [Muzyka:] W. Żochowski. Słowa: Z. Kuthan, D. Kuthan. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej 1977.
Nie spoczniemy. [Muzyka:] S. Krajewski. Przekł. czeski: Kdo ví, proč láska odchází. Praha [1978].
Białe zeszyty. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1990], 72 s. [zawiera teksty piosenek z muzyki różnych kompozytorów].
Zabierz kobietę. [Muzyka:] A. Rutkowski. [Współwyd. z:] Los róży. [Muzyka:] A. Żalski. Słowa: T. Urgacz. Warszawa: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Polskich; Fundacja na Rzecz Rozwoju Rozrywki 1999.

Montaże utworów

Nie żałuję. Wieczór piosenek. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier 1997.
Wybierz Osiecką. Scenariusz: D. Kamiński. Wystawienie: Szczecin, Piwnica przy Krypcie 1998.
Apetyt na życie. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier im. A. Osieckiej 1999.
jeszcze nie jestem gotowa. Monodram wg Agnieszki Osieckiej. Wykonanie i reżyseria G. Rogowska. Wystawienie: Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego, Scena na Parterze 2000.
Kochankowie z ulicy... Cyrk piosenek Studenckiego Teatru Satyryków Agnieszki Osieckiej i Andrzeja Jareckiego. Scenariusz: J. Karaszkiewicz. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 2000.
Osiecka. Wystawienie: Białystok, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 2001.
Nic nie zastąpi mi piosenki. Scenariusz: R. Próchnicka. Wystawienie: Kraków, Scena Molière 2002.
Ostatnie bolero. Wystawienie: Warszawa, Teatr na Woli 2002.
Variatka. Wg Agnieszki Osieckiej. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 2002.
Wielka woda. Scenariusz: J. Szurmiej. Wystawienie: Jelenia Góra, Teatr im. C.K. Norwida 2002.
A to Osiecka. Muzyka: K. Gärtner. Scenariusz: K. Mazur. Wystawienie: Zielona Góra, Teatr Lubuski 2003 [teksty A. Osieckiej napisane w ostatnich latach życia, wcześniej niepublikowane].
Herbaciane nonsensy. Piosenki: A. Osiecka. Scenariusz: C. Domagała. Wystawienie: Toruń, Teatr im. W. Horzycy 2004.
Cafe sex. Wystawienie: Elbląg, Teatr im. W. Siemaszkowej 2005.
Pamięta... My o Osieckiej. Scenariusz: M. Ślizowska i M. Kołaczkowski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Syrena 2005.

Inna twórczość

Libretta baletowe

Tytania i osioł . (Opowiadanie w 9 rozdziałach tańcem). Powst. 1966. Wystawienie: w ramach wieczoru baletowego pt.Polskie balety”: Muzyka: Z. Turski. Choreografia: J. Jarzynówna-Sobczak. Gdańsk, Opera 1967 [tekst w programie do przedstawienia]. Przekł.: angielski: Titania and Donkey. Story in 9 chapters performed as a dance. Score. [Muzyka:] Z. Turski. Warszawa: Authors' Agency 1966, 146 s. [tekst też w języku niemieckim].
Reanimacja. Muzyka: J. Skrzek. Wystawienie: Gdańsk, Opera 1976.

Przekłady

1. Shalom. Recital pieśni żydowskich. Przeł.: A. Osiecka, E. Polińska. Wystawienie: Sopot, Teatr Atelier 1997.

Adaptacje

Śnieżyca. Dramat muzyką wyrażony na motywach „Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego. Tekst: A. Osiecka. Muzyka: Z. Konieczny. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1992.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, ok. 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (G. Wołowiec).

Ogólne

Książki

Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką. Scenariusz i reżyseria: Z. Turowska. Warszawa: Prószyński i Ska 2000, 285 s. [biografia z licznymi fragmentami tekstów A. Osieckiej oraz wspomnień bliskich jej osób].
l. Kiec: Złodzieje szczęścia, czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie. Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2000, 62 s.
H. Bakuła: Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Warszawa: Muza 2001, 364 s. [zawiera listy H. Bakuły napisane do A. Osieckiej już po śmierci poetki, a także listy do A. Osieckiej sprzed 1991 oraz listy A. Osieckiej do H. Bakuły].
B. Michalak: Na zakręcie. Agnieszka Osiecka we wspomnieniach. Warszawa: bis 2001, 231 s. [fragmenty wspomnień A. Osieckiej i wspomnień bliskich jej osób].
Wszystko kończy się piosenką. Katalog wystawy o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej. Wystwa czynna 25 marca – 29 maja 2004 r. Oprac.: M. Zalewska-Mikulska. Płock: Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek; Książnica Płocka im. W. Broniewskiego 2004, 12 s.

Artykuły

K. Meloch: Piosenka jest dobra na wszystko. W tejże: Zaproszenie do kochania. Lublin 1972.
A. Wróblewski: Szpetni czterdziestoletni. Literatura 1977 nr 7.
M. Pęczak: Poeci, poetki... Literatura 1981 nr 39.
G. Borkowska: Agnieszki OsieckiejŻegluga wielka”. W: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. Szczecin 1989 [analiza wiersza].
J. Abramow-Newerly: Agnieszka. Kultura”, Paryż 1997 nr 4.
M. Cisło: Wyrazicielka tęsknot, uczuć i etosu inteligencji; A. Drawicz: „I znów do widzenia. Pamięci Agnieszki Osieckiej; I. Gajda-Zadworna: Agnieszka Osiecka poetka codzienności. Życie Warszawy 1997 nr 58.
J.E. Jarzymowska: Litania do skowronka. Topos 1997 nr 2.
T. Lada, J. Wakar: Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie... Oceany Agnieszki Osieckiej. Życie Warszawy 1997 nr 201.
J. Majcherek: Po balu. Teatr 1997 nr 4.
H. Malecha: Nasza Agnieszka. Więź 1997 nr 5.
K. Masłoń: Tak blisko od serca do papieru. Kruchy świat Agnieszki Osieckiej. Rzeczpospolita 1997 nr 63.
L. Ostałowska, P. Smoleński: To nie mój pies, ale moje łóżko. Gazeta Wyborcza 1997 nr 101 dod.Magazynnr 18 [reportaż zawierający wypowiedzi rodziny i znajomych A. Osieckiej].
K.T. Toeplitz: Zabawki Pana Boga. Wiadomści Kulturalne 1997 nr 11.
A. Bikont: Osiecka: Cz. 1. Piosenki nad piosenkami; Cz. 2. Może jeszcze zostanę marynarzem. „Gazeta Wyborcza1999 nr 84, 90 dod. „Wysokie Obcasy”.
B. Czarnecka: Agnieszka Osiecka – zjawisko masowe?PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 7/8.
B. Sobczak: Językowy obraz człowieka w tekstach Agnieszki Osieckiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6.
I. Kiec: Myśmy żyli jak na wietrze; Mam skłonność do życia we śnie... W tejże: Wyprzedaż teatru w ręce błazna i arlekina..., czyli w kabarecie. Poznań 2001.
S. Niesiołowski: Ordonka i Osiecka. „W Drodze2001 [nr] 2.
Agnieszka Osiecka o kobietach, mężczyznach i świecie. Pod red. [ze wstępem] P. Derlatki [i in.]. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2003, 190 s. [zawiera artykuły studentów].

Oskarżeni

W. Falkowska: Oj, psują się obyczaje Panie Redaktorze, psują... Prawo i Życie 1961 nr 25, polemika: A. Osiecka. Tamże 1962 nr 1, W. Falkowska. Tamże.
F. Jeżewski: Pitaval 60. Współczesność 1961 nr 4.
S. Treugutt: Sądowy montaż w STS-ie. Przegląd Kulturalny 1961 nr 3.
• [A. Wróblewski] A.W.: „Oskarżeni” po raz drugi. Teatr 1962 nr 3.

Kolory

K.T. Toeplitz: Szmaciany amor. Przegląd Kulturalny 1962 nr 47.

Niech no tylko zakwitną jabłonie

W. Filler: Rewia na dwudziestolecie. Kultura 1964 nr 26.
A. Jarecki. „Sztandar Młodych1964 nr 293.

Dzień dobry, Eugeniuszu

K. Kuliczkowska: List śpiewający” do dzieci. W tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970.

Apetyt na czereśnie

I. Kellner: Cierpki smak „Czereśni. Teatr 1968 nr 24.

Zabiłam ptaka w locie

K. Nowicki: Debiut w scenach i refrenach. Nowe Książki 1971 nr 1.

Wada serca

J. Rogoziński. W tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.

Szpetni czterdziestoletni

K. Mętrak: Piękni pięćdziesięcioletni. Literatura 1985 nr 6, przedruk w tegoż: Krytyka – sztuka przeklęta. Warszawa 1995.
Z. Pietrasik. „Polityka1985 nr 15.
T. Błażejewski: Był bal. Miesięcznik Literacki 1986 nr 6.
J. Miodek: Język lat pięćdziesiątych w „Szpetnych czterdziestoletnich” Agnieszki Osieckiej. Język Polski 1986 nr 1/2.
W. Zwinogrodzka: Dawnych wspomnień czad. Dialog 1986 nr 5/6.
J. Katz-Hewetson: Był sobie raz... Puls”, Londyn 1987/8 nr 36.

Biała bluzka

M. Dłużyk-Marciniak: Zabawa Pana Boga”?Nowe Książki1989 nr 7.

Salon gier

I. Misiak: Kobieta Osieckiej nie przegrywa. Odra 1997 nr 7/8, przedruk w tejże: Zmysł czytania. Rzeszów 2003 [dot. też: Rozmowy w tańcu].

Rozmowy w tańcu

I. Misiak: Kobieta Osieckiej nie przegrywa. Odra 1997 nr 7/8, przedruk w tejże: Zmysł czytania. Rzeszów 2003 [dot. też: Salon gier].

Na początku był negatyw

K. Masłoń, E. Sawicka. „Rzeczpospolita1996 nr 195.
K.T. Toeplitz. Wiadomści Kulturalne1996 nr 41.

Darcie pierza

J. Chojecka: Teatr z morzem w tle. Teatr 1998 nr 10.

Nie narzekajmy na klimat

R. Kołodziej: Apetyt na miłość. Twórczość 2005 nr 5.