BIO

Urodzony 26 grudnia 1935 w Warszawie; syn Henryka Orłosia, pracownika naukowego w dziedzinie leśnictwa, i Seweryny z Mackiewiczów, nauczycielki; siostrzeniec pisarzy i publicystów Stanisława i Józefa Mackiewiczów. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał początkowo nadal w Warszawie; w 1941-43 przebywał z rodzicami w Dąbrówkach pod Łańcutem, a w 1944 ponownie w Warszawie. Po zakończeniu wojny mieszkał krótki okres w Łodzi, po czym powrócił do Warszawy, gdzie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. T. Reytana; w 1953 zdał maturę. Następnie przez dwa lata uczył się samodzielnie i zarobkował korepetycjami. Od 1955 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1958 opowiadaniem pt. Dziewczyna z łódki, opublikowanym na łamach „Twórczości” (nr 9). W 1959 ożenił się z Teresą Czerniewicz, absolwentką ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po uzyskaniu w 1960 magisterium, pracował w 1961 kilka miesięcy jako prawnik w Kombinacie Górniczo-Energetycznym Turów w Turoszowie. Następnie zajmował się przez pewien czas wyłącznie twórczością literacką. Opowiadania, reportaże i utwory dramatyczne ogłaszał w wielu czasopismach, m.in. w „Twórczości” (do 1969), „Współczesności” (1959-63), „Orce” (1960-61; tu m.in. cykl reportaży pt. Drogami Turoszowa), „Życiu Literackim” (1962-63), „Tygodniku Kulturalnym” (1962-69). W 1963 pracował niedługi okres jako asystent do spraw socjalnoprawnych w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie, następnie do 1966 jako radca prawny w dyrekcji budowy elektrowni wodnej Solina nad Sanem (po zakończeniu budowy odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi), a w 1969 w elektrowni cieplnej Kozienice (w okresie budowy). Kontynuował działalność pisarską. W 1966 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1967 zajmował się także twórczością radiową, był kilkakrotnie nagrodzony w konkursach na słuchowiska radiowe. W 1970 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Od tegoż roku pracował w Redakcji Słuchowisk Radiowych Polskiego Radia, a od 1972 także w dziale reportażu tygodnika „Literatura”. W 1973 po opublikowaniu przez Instytut Literacki w Paryżu jego powieści Cudowna melina, został zwolniony z pracy w obu tych miejscach i objęty przez cenzurę zakazem druku. W 1973-76 był zatrudniony jako prawnik w bazie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ignacowie pod Piotrkowem Trybunalskim. W 1977-81 współredagował niezależne pismo „Zapis”. Od 1981 był członkiem Zarządu Głównego ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W latach osiemdziesiątych drukował prozę, recenzje i artykuły m.in. w czasopismach wydawanych poza cenzurą, w „Nowym Zapisie” (w 1982-83 członek zespołu redakcyjnego) i „Kulturze Niezależnej” (1987-89), oraz londyńskim „Pulsie” (od 1982 z przerwami). Od 1988 współpracował z Radiem Wolna Europa (do jego likwidacji w 1994). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i wszedł w skład zarządu. W latach dziewięćdziesiątych ogłaszał recenzje w „Nowych Książkach”, a prozę drukował m.in. w „Życiu”, „Rzeczpospolitej” oraz Gazecie Polskiej”, na której łamach w 2002-05 ukazywał się cykl pt. Opowieści mazurskie. W 2001-06 był członkiem jury nagrody literackiej im. J. Mackiewicza. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Między brzegami. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 147 s. Por. poz. .

Zawartość

Zielone i srebrne; Narzeczony Rozalii; Wyspa; Wujek Julek; Mały i diabeł; Szewc Filip; Między brzegami; Dziewczyna z łódki; Koło.

2. Między brzegami. Scenariusz filmowy na wątkach własnych opowiadań K. Orłosia. Ekranizacja 1963. Por. poz. .

3. Koniec zabawy. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1965, 129 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1966.

Zawartość

Obrazek; Pokój; Polowanie; Panna Stasia; Jatka; Lustro; Domek drwali; Koniec zabawy; Dziecko ojca i matki; Nieobecny.

Adaptacje

filmowe

opowiadania: Dziecko ojca i matki pt. Znak: Scenariusz: I. Kamieńska. Ekranizacja 1973 [film nie wszedł na ekrany].

4. Ruchome piaski. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W. Ślesicki. Ekranizacja 1968.

Tytuł roboczy: Imię ojca.

Nagrody

Wyróżnienie na międzynarodowym festiwalu filmowym w Rio de Janeiro w 1969.

5. Ciemne drzewa. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1970, 194 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie za r. 1970.

Zawartość

Wesele Józka: Upał; Gałązki klonu; Samotność mężczyzny; Staszek Nędza; Ciemne drzewa; Między ludźmi; Chłopiec z gołębiem; Krótka historia miłosna; Spotkanie w październiku; Ciężkie przeżycie; Powrót nad rzekę; Otwórz i zamknij drzwi.

6. Piranie. Utwór dramatyczny. Powst. ok. 1972. Telewizja Polska 1997.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w 1972.

7. Wielbłąd. [Opowiadanie]. Literatura 1972 nr 45/46 s. 20. Przedruk zob. poz. , . Por. poz. .

8. Cudowna melina. [Powieść]. Paryż: Instytut Literacki 1973, 178 s. Wyd. nast.: Warszawa: Iskry 1989, wyd. 2 tamże 1989.

Nagrody

Niezależna Nagroda Literacka Prozaików za r. 1974.

Przekłady

francuski

wg informacji autora: Une fine planque. [Przeł.] J.Y. Erhel. „Continent”, Paryż 1980 nr 6.

rosyjski

[Przeł.] N. Gorbanevskaja. Kontinent”, Paryż 1977.

Wyd. łącznie z poz. pt. Historia „Cudownej meliny”; Cudowna melina. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1988, 326 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Białystok: Versus 1990; Warszawa: Świat Książki 1997.

9. Duże zwierzę. Scenariusz filmowy na podstawie opowiadania „Wielbłąd”: K. Kieślowski, K. Orłoś. Powst. 1973. Por. poz. .

Informacja autora o okolicznościach powstania scenariusza zob. „Rzeczpospolita”: „Wielkie zwierzę”, czyli historia „Wielbłąda”. 1999 nr 44; Prawdziwi ludzie z wielbłądem. 2000 nr 211.
Druk zmienionej wersji scenariusza: K. Kieślowski: Duże zwierzę. Scenariusz na podstawie opowiadania Kazimierza Orłosia „Wielbłąd”. Wstęp i komentarze: J. Stuhr. Kraków: „Znak2000, 104 s. Ekranizacja 2000.

10. Trzecie kłamstwo. Powieść. Paryż: Instytut Literacki 1980, 328 s. Wyd. nast. Warszawa: Iskry 1990.

11. Opowiadania wojenne. [Autorzy:] M. Nowakowski, K. Orłoś. [Białystok:] Białostocka Oficyna Wydawnicza* 1982, 30 s.

Tu K. Orłosia: Stań pod murem; Nie przechodź na czerwonym.

12. Pustynia Gobi. Opowiadania. London: Puls 1983, 99 s. Wyd. nast.: [Warszawa:] Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1983; Warszawa PoMost* 1989.

Zawartość

Żona cieśli; Drzewo Pana Jezusa; Nauczyciel muzyki; Czerwone kalosze; Pragnienie; Ostatnie polowanie na grubego zwierza; Gałązka bzu; Gdzie drzewa szumią do snu; Święci tańczą na łąkach; Etylek-metylek; Za tych, co rządzą; Druciany lis; Drugie wrota w las; Nie przechodź na czerwonym [poz. ]; Stań pod murem [poz. ]; Wojna w górach.

Wyd. osobne opowiadania Gałązka bzu: [B.m.:] Oficyna Poetów i Pisarzy* 1981.

13. Przechowalnia. [Powieść]. London: Puls 1985, 108 s. Wyd. nast.: Warszawa: Przedświt* 1985; Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW [1990].

Adaptacje

radiowe

E. Stocka-Kalinowska. Polskie Radio 1997.

14. Historia „Cudownej meliny. Paryż: Instytut Literacki 1987, 155 s.

Nagrody

Nagroda „Solidarności” za r. 1988, przyznana przez Komitet Kultury Niezależnej.

Wyd. łącznie z poz. pt. Historia „Cudownej meliny”; Cudowna melina. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1988, 326 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Białystok: Versus 1990; Warszawa: Świat Książki 1997.

15. Drugie wrota w las. [Wybór opowiadań]. Warszawa: Iskry 1992, 228 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Dziewczyna z łódki; Narzeczony Rozalii, – z poz. : Polowanie; Pokój; Koniec zabawy; Dziecko ojca i matki, – z poz. : Gałązki klonu; Upał; Samotność mężczyzny; Staszek Nędza; Ciemne drzewa; Między ludźmi; Chłopiec z gołębiem; Otwórz i zamknij drzwi, – z poz. : Stań pod murem; Nie przechodź na czerwonym, – z poz. : Żona cieśli; Drzewo Pana Jezusa; Nauczyciel muzyki; Czerwone kalosze; Pragnienie; Gałązka bzu; Święci tańczą na łąkach; Etylek-metylek; Ostatnie polowanie na grubego zwierza; Za tych, co rządzą; Druciany lis; Drugie wrota w las, – nadto: Wszystkiego najlepszego; Krzyż Powstańczy; Wyspa koników polnych.

16. Zimna Elka. [Opowiadania]. Warszawa: Morex 1995, 90 s.

Zawartość

Sprawa do załatwienia; Wielbłąd [poz. ]; Duży i mały Loga; Ból; Zimna Elka; Pamięć; Prosty rachunek; Wszystkiego najlepszego; Pani Maria; Krzyż Powstańczy [poz. ]; „Nie czekaj, pomóż”; Śmierć na motorynce; Leśniczy Sobota; Rozmowa o gwiazdach; Wyspa koników polnych [poz. ]; Lepiej nic nie mów.

17. Niebieski szklarz. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 186 s.

Zawartość

Śmierć cygańskiego króla; Niebieski szklarz; Chłopcy z „Albatrosa”; Zimorodek.

18. Święci tańczą na łąkach. [Opowiadanie]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1996, 35 s. Zob. poz. .

19. Drewniane mosty. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 168 s.

Nagrody

Nagroda Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Jesień 2001”.

20. Wielbłąd” i inne opowiadania filmowe. Izabelin: Puenta 2001, 127 s. Zob. poz. .

21. Dziewczyna z ganku. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, 156 s.

Pierwodruk w cyklu „Opowiadania mazurskie” na łamach „Gazeta Polska2002-2005.

Nagrody

Nagroda redakcji „Nowych Książek” za 2006.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Szczur. Polskie Radio 1968 [wyróżnienie w konkursie Naczelnego Redaktora Literackiego Polskiego Radia i Telewizji w 1967].
Ciemne drzewa. Polskie Radio 1970 [por. Twórczość poz. ].
Dom. Polskie Radio 1970. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1970 nr 3 s. 41-52 [wyróżnienie w konkursie Naczelnego Redaktora Literackiego Polskiego Radia w 1970].
Upał. Polskie Radio 1970. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1970 nr 1 s. 63-70 [por. Twórczość poz. ]. Adaptacja telewizyjna: Upał. Scenariusz filmu telewizyjnego: A. Krauze. „Kierunki” 1970 nr 25 s. 6-7 [tu omyłkowo jako współautor K. Orłoś].
Brydżyści. Polskie Radio 1971. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1971 nr 4 s. 87-96. Przedruk w: Teatr wyobraźni. Warszawa 1974.
Czarna pani. Polskie Radio 1971.
Gra w milczenie. Polskie Radio 1971 [II nagroda w konkursie Polskiego Radia na słuchowisko współczesne w 1971]. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1971 nr 3 s. 45-55, przedruk „Dialog” 1971 nr 6 s. 35-42. Przekł.: francuski: Radio France Culture 1972; słowacki: Radio (Bratysława) 1972.
Człowiek z plasteliny. Polskie Radio 1972. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1972 nr 4 s. 57-68.
Ogłoszenie matrymonialne. Polskie Radio 1980. Adaptacja telewizyjna łącznie ze słuchowiskami: Pokój 312; Odpowiem na wszystkie pytania pt. Tryptyk: Scenariusz: U. Urbaniak. Telewizja Polska 1996.
Wybory pana burmistrza. Polskie Radio 1996.
Pierwsza naiwna. Polskie Radio 1997.
Pokój 312. Polskie Radio 1997. Adaptacja telewizyjna zob. Ogłoszenie matrymonialne.
Pusta plaża. Polskie Radio 1998.
Emeryci. Oprac.: E. Stocka-Kalinowska. Polskie Radio 1999.
Jest już za późno. Polskie Radio 2001.
Nie mówmy o tym. Polskie Radio 2002.
Prosta sprawa. Polskie Radio 2003.
Pudełko. Polskie Radio 2004.
Porywacze. Polskie Radio 2005.
Kwatera dla bezdomnych. Polskie Radio 2006.

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

Smrt cikánského krála. [Przeł.] J. Červenka. Praha 2004.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1974, 1978, 1989, 1997, 2006.

Wywiady

Trzeba być realistą. Rozm. M. Kowalski. Tygodnik Solidarność 1981 nr 12.
Ci wspaniali opozycjoniści. Rozm. H. Zaworska. Literatura 1990 nr 10.
Kraj trochę obcy. Rozm. K. Masłoń. Rzeczpospolita 1996 nr 71 dod.Plus-Minusnr 12.
Nie byłem sam. Rozm. P. Szewc. Nowe Książki 1996 nr 1.
Kłopoty z cudem. Rozm. P. Szewc. W: P. Szewc: Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. Kraków 2002.
...Mocno związany z życiem. Rozm. D. Jarosiński. Arcana 2002 nr 6.
Ona i on na tle raju. Rozm. Z. Zepert. Arte 2006 nr 6 [dot. Dziewczyna z ganku].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (J. Czachowska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

S. Lichański: Poezja sumienia. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 21.
M. Podgórski: Nieważne jest to życie nasze?Kamena1970 nr 11.
B. Zadura: Rzetelnie w tonacji szarej. Twórczość 1970 nr 9.
R.K. Wilson: A marvelous hangout” or „Dead souls” revisited. World Literature Today”, Norman 1980 nr 3.
L. Szaruga: Jak Polska? (Hłasko, Nowakowski, Orłoś, Anderman). Kontakt 1989 nr 1/2.
F. Śmieja. „Nowy Dziennik” dod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 1989 nr z 27 VII.
K. Masłoń: Uparte pisarstwo Kazimierza Orłosia. Rzeczpospolita 1991 nr 16.
B. Krzywicka: Będę mówił prawdę i tylko prawdę...” – o twórczości Kazimierza Orłosia. W tejże: Penetracja. Kraków 1993.
W. Woroszylski: Dlaczego się nie spotykamy?Więź1993 nr 7.
L. Szaruga: Kazimierz Orłoś. W tegoż: Wobec totalitaryzmu. Kostium kościelny w polskiej prozie. Wobec cenzury. Szczecin 1994.
H. Zaworska: Życie na niby. W tejże: Lustra Polaków. Łódź 1994.
M. Orski: Kazimierz Orłoś. Socrealizm na odwrót. W tegoż: A mury runęły. Wrocław 1995.
W. Schlott: Die Normalität von Gewalt. Korruption und Erpressung – das Erzählwerk von Kazimierz Orłoś. W tegoż: Von der Darstellung des Holocaust zur „kleinen Apokalypse. Frankfurt am Main 1996.
P. Graf: Literatura i przemoc, czyli zło w twórczości Jana Komolki i Kazimierza Orłosia. W: Śladami człowieka książkowego. Poznań 1997.
M. Krzemiński: Przeciw oswojonej brutalności – „Ballada o Zośce” Kazimierza Orłosia. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki2000 nr 4.
A. Bault: Nowomowa jako logos zdegradowany. „Meta” przypadki Kazimierza Orłosia. W: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Poznań 2003.
M. Krzemiński: Kobieta i mężczyzna dwa światy w jednej peerelowskiej rzeczywistości. Rozważania na podstawie opowiadań Kazimierza Orłosia. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne 2003 t. 1.
M. Orski: Magia inspiracji Kazimierza Orłosia. W tegoż: Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji. Warszawa 2003.
M. Jentys: Kazimierza Orłosia. demaskacje i kontemplacje: Wyspa koników polnych; Za niebieskimi drzwiami [dot.: Zimna Elka]. W tejże: Cień Ariadny. Toruń 2005.

Między brzegami [Opowiadania]

H. Bereza: Sympatyczny debiut. Nowe Książki 1961 nr 16, przedruk w artykule Młodość i wiek męski w tegoż: Prozaiczne początki. Warszawa 1971, w artykule Sprzymierzeniec w tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972.
T. Wróblewska. „Orka1961 nr 40.
M. Wyka: Mały realizm i filozofia. Twórczość 1962 nr 1.
H. Bereza: Sprzymierzeniec. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972 [dot. też: Koniec zabawy; Ciemne drzewa].

Koniec zabawy

H. Bereza: Brutalność. Nowe Książki 1966 nr 5, przedruk w artykule Młodość i wiek męski w tegoż: Prozaiczne początki. Warszawa 1971, w artykule Sprzymierzeniec w tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972.
S. Melkowski: Okrucieństwo. Twórczość 1966 nr 3, przedruk w tegoż: Domena prozy. Warszawa 1986.
H. Bereza: Sprzymierzeniec. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972 [dot. też: Między brzegami; Ciemne drzewa].

Ciemne drzewa [Opowiadania]

Z. Dolecki: Średni realizm i trochę poezji. Kierunki 1970 nr 15.
J.Z. Maciejewski: Przypowieść współczesna. Miesięcznik Literacki 1970 nr 8.
H. Bereza: Sprzymierzeniec. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972 [dot. też: Między brzegami; Koniec zabawy].

Cudowna melina

C. Dobek: Jeszcze o „Cudownej melinie. Kultura”, Paryż 1973 nr 9.
J. Grzymkowski: Popluwanie. Barwy 1973 nr 5.
J. Katz: Oczyść to miejsce, w którym żyjesz. Kultura”, Paryż 1973 nr 7/8.
W. Wirpsza: Gogolowskie składniki. Kultura”, Paryż 1973 nr 4.
J. Switalski. „The Polish Review”, Nowy Jork 1974 nr 3/4.
• [W. Bolecki] J. Malewski: Jak zostać pisarzem politycznym (w PRL). W tegoż: Widziałem wolność w Warszawie. London 1989.
K. Mętrak: Melina. Literatura 1989 nr 8, przedruk w tegoż: Krytyka – twórczość przeklęta. Warszawa 1995.
S. Tomala: Triumf realizmu. Nowe Książki 1990 nr 2/3.
M. Krzemiński: Władca cudownej meliny. Akant 2001 nr 8.

Trzecie kłamstwo

J. Katz-Hewetson: Widziane z dołu. Kultura”, Paryż 1980 nr 6, polemika: B. Toporska: W obronie Orłosia. Tamże 1980 nr 9.
Z. Bauer: Notatki z szarości. Nowe Książki 1991 nr 2.
M. Orski. „Przegląd Powszechny1991 nr 6.
B. Rogatko: Nierzeczywista rzeczywistość. Dekada Literacka 1991 nr 11.

Pustynia Gobi

A. Więckowski: Wielbłąd a literatura polska. Archipelag”, Berlin Zachodni 1983 nr 5.
• [M. Kunowska-Porębna]. „Solidarność Nauczycielska”* 1984 nr 26/27.
M.R. „Almanach Humanistyczny”* 1984 nr 1/2.
• [A. Jurewicz] (jota). „Podpunkt”* 1986 nr 7.

Przechowalnia

M. Majewski: Jałowy bieg. Archipelag”, Berlin Zachodni 1986 nr 10/11.
• [W. Skalmowski] M. Broński: Przerwa w spożyciu. Kultura”, Paryż 1986 nr 11.

Historia „Cudownej meliny”

• [A. Kaczyński] L. Bober: ... ale pan znów naubliżał władzy ludowej. „Kultura Niezależna”* 1988 nr 38.

Zimna Elka

M. Jentys: Wyspa koników polnych. Twórczość 1996 nr 8 [dot. też: Niebieski szklarz].
K. Lisowski: Dwie strony medalu. Rzeczpospolita 1996 nr 65 dod.Plus-Minusnr 12.
P. Szewc: Lustro realizmu. Nowe Książki 1996 nr 11.

Niebieski szklarz

W. Bonowicz: Jeden kolor: niebieski. Sycyna 1996 nr 13.
Z. Florczak: Ta gorzka pogoda. Tygodnik Powszechny 1996 nr 19.
M. Jentys: Wyspa koników polnych. Twórczość 1996 nr 8 [dot. też: Zimna Elka].
M. Orski: Magia peerelowskich inspiracji. Nowe Książki 1996 nr 1.

Drewniane mosty

R. Ostaszewski: Portrety „człowiekopodobnych. FA-art 2001 nr 4.
M. Jentys: Za niebieskimi drzwiami. Twórczość 2002 nr 9.
W. Lipowski: Widok z mostem w tle. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2.
M. Orski: Nowy Polski światek. Przegląd Powszechny 2002 nr 2.
M. Urbanowski: Łzy na kamieniu. W tegoż: Oczyszczenie. Kraków 2002.
J. Gizella: Drewniane mosty w powiecie Kolno. W tegoż: Pożegnanie z uproszczeniami. Kraków 2003.

„Wielbłąd” i inne opowiadania filmowe

P. Czapliński: Swojszczyzna. Res Publica Nowa 2001 nr 8.
M. Krzemiński. „Akant2001 nr 6.

Dziewczyna z ganku

J. Beczek: Mazurskie doświadczanie świata. „Tygodnik Powszechny” dod. Książki w Tygodniku 2006 nr 21.
J. Gizella: Piękna, gorzka poezja życia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. Przegląd Polski 2006 nr z 26 V.
M. Miziur: Jak ten dym. Nowe Książki 2006 nr 7.

Zob. też Wywiady.