BIO

Urodzony 23 lipca 1932 w Ludwinowie (powiat Gostyń); syn Piotra Wendzonki, urzędnika gminnego, i Józefy z domu Kaczmarek. W 1945-46 uczył się w szkole podstawowej w Pępowie, w 1947-49 w Małym Seminarium Zagranicznym w Poznaniu, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie. Po zdaniu matury w 1951 pracował przez rok jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim. W 1952-54 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Zgorzelcu i Wrocławiu; w ostatnich miesiącach służby pracował jako dziennikarz w „Żołnierzu Ludu”. W 1954-65 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 21 w Poznaniu. W 1957 opublikował w „Przewodniku Katolickim” opowiadanie pt. Oleńka (nr 7), które uważał za właściwy debiut literacki; z pismem tym współpracował do 1971 (też pod pseudonimami: Marianek, MOR). Równocześnie od 1957 studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ożenił się z Marią Sobiak. Po uzyskaniu magisterium w 1964, kierował biblioteką (1965-81), a następnie (do przejścia na emeryturę w 1982) ośrodkiem informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. W 1969 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Rozwijając twórczość literacką dla dzieci, publikował liczne opowiadania, fragmenty powieści, wiersze zwłaszcza w „Płomyczku” (1968-86; od 1978 członek rady redakcyjnej), „Jutrzence” (1970-86), miesięczniku „Ogniwo” (1971-75), „Świerszczyku” (1971-84, z przerwami), „Dziatwie” (1973-86, z przerwami). W 1970-75 był sekretarzem Komisji Literatury dla Dzieci i Młodzieży przy Zarządzie Głównym ZLP; w 1975-80 jej członkiem. W 1971 otrzymał nagrodę Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy dla „Ulubionego pisarza dzieci i młodzieży”. W 1972-81 był sekretarzem Oddziału Poznańskiego ZLP. W 1974-81 prowadził tzw. czwartki literackie, organizowane przez Bibliotekę im. E. Raczyńskiego w Poznaniu. W 1979 otrzymał nagrodę wojewódzką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, a w 1981 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży. W 1983-86 zamieszczał cykl opowiadań w piśmie „Mały Gość Niedzielny”. Wyróżniony Odznaką Honorową miasta Poznania (1974), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1976) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986). Zmarł 12 grudnia 1990 w Poznaniu.

Twórczość

1. O myszce Klementynce, pajączku Bazylim i Ziemniaczkowych Braciach. [Dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [10] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 2 [właśc. 3] 1975.

2. Ami znaczy przyjaciel. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, 24 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; wyd. 2 [właśc. 3] Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.

Adaptacje

radiowe

Radio 1968.

3. Poczekaj do jutra. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, 29 s. Przedruk zob. poz. .

4. Ostatnia przygoda detektywa Noska. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 130 s. Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Detektyw Nosek, Czarna Broda i porywacze. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 142 s.

Adaptacje

radiowe

Radio 1968.

5. Zawisza Blady. [Opowiadania]. Warszawa: Ruch 1968, 43 s.

Zawartość

Dziobaty; Muzykant; „Mam młodego wielbłąda...”; Zawisza Blady; Chrabąszcz; Złodziej.

6. Przegrana Szerloka. [Opowiadanie]. Warszawa: Ruch 1970, 46 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

łotewski

Wyd.: łącznie z poz. Riga ok. 1981.

Adaptacje

radiowe

Radio 1972.

7. Szansa Pigmeja. [Opowiadanie]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1970, 48 s. Wyd. 2 tamże 1973. Przedruk zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

Radio 1970.

8. Tajemnica Jacka Karasia. [Opowiadanie]. Warszawa: Ruch 1971, 50 s.

Przekłady

niemiecki

Das Geheimnis des Jacek Karas. [Przeł.] M. Bester. Warszawa 1976.

9. Próba odwagi. [Powieść]. Warszawa: Ruch 1972, 112 s. Wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978.

10. Detektyw Nosek i porywacze. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, 116 s. Wyd. nast. łącznie z Ostatnia przygoda detektywa Noska zob. poz. .

11. Kartki z ostatniej ławki. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 78 s. Wyd. 2 tamże 1988.

12. Mój kochany pan pies. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1975, 38 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Zawartość

Mój kochany pan pies; Dziobaty [poz. ]; Z Łapą po skarby; Zegnaj, Kłębuś!

13. Pisane łapą. Z psiego przełożył M. Orłoń. [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 64 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1978, wyd. 4 1984.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Katowice Teatr Młodego Widza 1980.

14. Florentynka. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, [12] k. Wyd. 2 tamże 1979.

15. Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 86 s.

16. Odważni chodzą nocą. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 79 s.

Zawartość

Odważni chodzą nocą; Poczekaj do jutra [poz. ]; Przegrana Szerloka [poz. ]; Szansa Pigmeja [poz. ]; Szkolna zabawa.

Przekłady

łotewski

Zob. poz. .

17. W mieście króla Marcepana. [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 22 s.

18. Wielki dzień osiołka Barnaby. [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983, 22 s.

19. Wierni do końca. [Opowieść dokumentalna dla młodzieży]. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie 1984, 104 s. Wyd. 2 uzupełnione z podtytułem Nowi błogosławieni w Rodzinie Salezjańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Współpracowników ks[iędza] Bosko; Nakład Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św[iętego] Jana Bosko 1999, 119 s.

20. Zbuntowana orkiestra. [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 23 s.

21. Zwariowane dzieciaki. [Opowiadania dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 31 s.

Zawartość

Zwariowane dzieciaki; Przygoda z zegarkiem; Biedny Pimpuś!; „Do mojej Mamy w szpitalu”; Jak zdobyć babcię?; „Mam młodego wielbłąda...” [poz. ]; Naleśnik à la Jacek.

22. Komu kundelek, komu? [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986, 22 s.

23. Legendy i podania polskie. [Współautor:] J. Tyszkiewicz. Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Kraj 1986, 191 s. Wyd. 2 tamże 1990.

24. Babcia Kluczykowa. [Opowiadanie dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 31 s.

25. Odmieniec. [Opowiadania dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 46 s.

Zawartość

Z poz. 5: Zawisza Blady; Muzykant; Złodziej, – nadto: Odmieniec; Zorina; Nie płacz, Dziobaty!; Gołębie pana Brożka; „Mogę Ci dać tylko te kwiaty...” .

26. Pozwolił ptakom śpiewać. Opowieści o świętych. [Dla dzieci]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989, 239 s.

27. Uczeń kuglarza. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Pallotinum 1989, 101 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Wywiady

Dostrzegać małe dramaty w idyllicznym świecie dziecka. Rozm. U. Kaczkowska. Gazeta Zachodnia 1979 nr 30.
Krasnoludki są potrzebne. Tydzień 1979 nr 18.
Nie byłem sam. Rozm. P. Szewc. Nowe Książki 1996 nr 1.

Ogólne

Artykuły

R. Wachowiak: Strategie dydaktyczne. (O pisarstwie Mariana Orłonia) „Nurt1978 nr 3.
P. Szewc: Marian Orłoń. Nowe Książki 1996 nr 1.

O myszce Klementynce, pajączku Bazylim i Ziemniaczkowych Braciach

E. Jusztal: Dla najmłodszych. Nowe Książki 1972 nr 5.

Próba odwagi

J. Papuzińska: Puste miejsce. Nowe Książki 1973 nr 2.

Pisane łapą

Ł. Nicpan: Tego ja chcę, który najdzie i ugoni. Nowe Książki 1977 nr 11.

Florentynka

S. Grabowski. „Nowe Książki1977 nr 18.

Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe

E. Zaleska: Serialu część trzecia. Nowe Książki 1976 nr 20.

Odważni chodzą nocą

K.M. Bujwid: O wszystkim po trochu. Nowe Książki 1977 nr 5.

Wielki dzień osiołka Barnaby

G. Górnicki: Wielki dzień osiołka. Fakty 1983 nr 21.
M. Różycki: cdn... Tygodnik Kulturalny 1983 nr 22.