BIO

Urodzona 25 listopada 1923 w Kawęczynie (powiat Łuków); córka Romana Olędzkiego, inżyniera rolnika, i Krystyny z Ryxów, inżyniera ogrodnika. Od 1934 uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. C. Plater-Zyberkówny w Warszawie, w 1938 uzyskała małą maturę. W czasie okupacji niemieckiej mieszkając w Ołtarzewie pod Warszawą, zdała w 1941 maturę jako eksternistka na tajnych kompletach tejże szkoły. Od 1941 była łączniczką Armii Krajowej (AK). W 1941/42 uczyła się prywatnie języków obcych i stenografii oraz pracowała w gospodarstwie ogrodniczo-nasiennym swoich rodziców. W 1942/43 uczęszczała do Miejskiej Szkoły Handlowej Edwarda Lipińskiego w Warszawie, a następnie, mieszkając ponownie w Ołtarzewie, uczyła się języków obcych i udzielała korepetycji. Od kwietnia do czerwca 1944 studiowała polonistykę (I trymestr) na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Brała udział w powstaniu warszawskim jako łączniczka z oddziałami AK w Puszczy Kampinoskiej. Po upadku powstania, zimą 1944/45 przebywała w Sielcu (powiat Grójec), gdzie udzielała prywatnych lekcji. W maju 1945 podjęła studia polonistyczne (II i III trymestr) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jesienią 1945 powróciła do Warszawy i kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1949 uzyskała magisterium. W czasie studiów była członkiem Kręgu Starszoharcerskiego „Kuźnica” oraz należała do Sodalicji Mariańskiej. Debiutowała w 1947 wierszem pt. Narodziny, ogłoszonym w czasopiśmie „Warszawa” (nr 5). W 1948-50 pracowała jako redaktorka w Wydziale Audycji Wymiennych z Zagranicą Polskiego Radia. W 1949 została członkiem Sekcji Tłumaczy Polskiego PEN Clubu. W 1950 wyszła za mąż za Stanisława Frybesa, później historyka literatury. W 1950-52 pracowała jako redaktorka w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Rozwijając twórczość literacką, publikowała wiersze, artykuły i recenzje literackie oraz przekłady z literatur obcych, m.in. w czasopismach „Warszawa” (1946-50), „Tygodnik Warszawski” (1947, 1949), „Głos Katolicki” (1948-49), „Tygodnik Powszechny” (1948-53, 1956-86, 1989, 1994) i „Więź” (1959-94, z przerwami). Od 1957 była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1964-65 pracowała jako redaktorka w piśmie „Mozaika Angielsko-Rosyjska”. W 1965-70 przebywała w Paryżu w związku z pełnionymi przez męża funkcjami maître de conférences associé na Sorbonie i dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej. W tym czasie odbyła podróże do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Holandii i Belgii. Eseje o sztuce zachodniej Europy, recenzje z wystaw paryskich oraz wiersze i przekłady z literatury francuskiej ogłaszała głównie w „Przeglądzie Humanistycznym” (1963, 1967), „Poezji” (1966, 1968, 1971, 1974) i „Miesięczniku Literackim” (1969-80, z przerwami). W 1968 została członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1971-90 pracowała w redakcji miesięcznika „Literatura na Świecie”, początkowo jako redaktor, a następnie kierownik działu literatur romańskich; tu też ogłaszała liczne przekłady, głównie z literatury francuskiej, ale także hiszpańskiej i niemieckiej (1995-97, 1999). Od 1972 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Powstałe w tym czasie wiersze, eseje i przekłady publikowała w czasopismach „Znak” (1972-94, z przerwami), „Teksty” (1973, 1975, 1977), „W drodze” (1974-88, z przerwami), „Nurt” (1978, 1980-81) i „Rocznik Literacki” (tu w 1980-83 opracowanie działu Literatura francuska). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1992 otrzymała nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za dorobek przekładowy i rozpowszechnianie literatury francuskojęzycznej, a w 1993 nagrodę Pro Helvetia dla tłumaczy literatury szwajcarskiej. Wiersze, fragmenty prozy, artykuły i recenzje literackie oraz przekłady publikowała w czasopismach m.in. w „Przeglądzie Powszechnym” (1996-2005, z przerwami), „Res Publice Nowej” (1997-98, 2000), „Więzi” (1997-98, 2001, 2005), „Kwartalniku Artystycznym” (1999, 2001-02, 2005) i „Arkuszu” (2000-01). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986). Zmarła 23 października 2012 w Warszawie.

Twórczość

1. Okno na wiatr. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 57 s.

2. Powrót w korzenie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 98 s.

Zawartość

Cykle: Otwórz ziemię; Lituj się; Miejsce prawdziwego czekania; Idąc szybko; Powrót w korzenie.

3. Z Paryża – w przeszłość. Wędrówki po Europie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 357 s.

Szkice i eseje z podróży po Francji, Hiszpanii i Holandii dotyczące zabytków sztuki.

Zawartość

Sztuka romańska i człowiek współczesny: Owernia i pierwsze urzeczenie; Sainte-Engrâce i wielokształtność sztuki romańskiej; Zanim narodził się gotyk; Widzenie razem; Bliski świat symboli; Mosty abstrakcji. – Droga na Południe: Pierwsze konfrontacje; Święta góra i drzewo życia; Lwy z Serrabone; Valdediós i hiszpańska twarz gotyku; Tajemnica mozarabskiego łuku; Alhambra, czyli nie jestem stąd. – Wielkie wystawy paryskie: 300 lat gotyku; Paryż podziwia kościoły Finlandii; W świetle Vermeera; Rocznica Baudelaire'a; Pierre Bonnard – zachwycenie światłem; Świat symboli Chagalla. – Lekcja holenderska: Van Eyck, Memling i symboliczne widzenie; Lekcja holenderska; Dywagacje o martwej naturze.

4. Trochę więcej być. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 97 s.

Zawartość

Cykle: Akrobacje; Navigare necesse est; Pokusa zstąpienia na dno naturalne; Eurydyka w nas; Sennik; Biografia z przebudzeń.

5. W głąb labiryntu. Wędrówki po Europie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 343 s.

Szkice i eseje z podróży po Francji, Hiszpanii i Niemieckiej Republice Demokratycznej dot. zabytków sztuki.

Zawartość

I. Szlaki wędrówek: Dziedzictwo Wizygotów; Ambicje Asturii; Pielgrzymi z muszlą; Kolumny w zbożu; Kolumna stojących węży. – II. Miejsce człowieka: Miejsce człowieka; Rycerz z książką; Bociany na wieżach. – III. Do centrum labiryntu: Oculus w podpirenejskim kościele; Manuskrypt z Gerony i przestrzeń zamieszkana; Od koła kosmicznego do Koła Fortuny; W głąb labiryntu; Przeciw labiryntom; Jeszcze starszy labirynt. – IV. Widziane w drodze: Prywatny wybór z Galerii Drezdeńskiej; Niespokojne czasy Cranacha; George de La Tour – płomień świecy i tajemnica; Gaudi – lekcja zbiorowej wyobraźni; Gaudi i Barcelona.

6. Akty strzeliste Jonasza. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 77 s.

Zawartość

Cykle: Pasterz; Akty strzeliste Jonasza; O złudzeniach podróży; Dalszy ciąg; Narew i topola; Trochę złotej słomy.

7. Patrząc na ikony. Wędrówki po Europie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 307 s. [Wyd. 2]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2001.

Szkice i eseje z podróży po Jugosławii, Rumunii, Bułgarii i Włoszech dot. zabytków sztuki.

Zawartość

I. Na Wschodzie i na Zachodzie: Słońce gwiaździstego nieba; Krzyż przez stulecia; Całun i cisza; Od kapitelów z Cluny do bałkańskiego „(ch)oro”. – II. Bułgaria. Nad brzegami Strumy i w Rylskich Górach: Odpustowy kogucik – bizantyjski kanon i ludowość fresków w Zemenie; Błękit i zieleń na wieży Chrela; Tysiąc lat ikony bułgarskiej. – III. Rumunia. Na zielonej Bukowinie: Kościół-arka; Malowany kościół w Humorze. – IV. Jugosławia. W stronę Ochrydu: Patrząc na ikony; Sklep z mozaikami; Kurbinowskie anioły; Czerwona Niobe i czas proroków; Mali Święci Lekarze; Cerkiew Świętych Archaniołów; Stolica Mądrości; Klimentowe ikony.

8. Odrastanie słów. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1990, 94 s.

Zawartość

Cykle: Portret; Pamięć; Tu i teraz; Jest się bliżej tego, co jest; Jak mówić.

9. Program na starość. [Wiersze]. Kraków, Warszawa: Miniatura 1991, 63 s.

Zawartość

Cykle: Coraz więcej i coraz mniej; Horoskopy; Obfitość; Za ścianą.

10. Drogami średniowiecznej Europy. [Eseje]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1997, 299 s.

Zawartość

Z poz. 3: Sztuka romańska i człowiek współczesny; Na Południe; Przez Hiszpanię: Tajemnica mozarabskiego łuku, – z poz. : Dziedzictwo Wizygotów; Ambicje Asturii; Pielgrzymi z muszlą; Kolumny w zbożu; Przestrzeń zamieszkana: Kolumna stojących węży; Manuskrypt z Gerony i przestrzeń zamieszkana; Oculus w podpirenejskim kościele; Miejsce człowieka; Rycerz z książką; Do centrum labiryntu: Od koła kosmicznego do Koła Fortuny; W głąb labiryntu; Przeciw labiryntom; Jeszcze starszy labirynt.

11. Kto mówi. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1997, 114 s.

Zawartość

Cykle: Venite adoremus; Nie-pełnym głosem; Ze świata; Album rodzinne; Dzieją się rzeczy.

12. Powiem tak. Wiersze z lat 1963-1998. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 98 s.

13. Lustra, znaki, obrazy. [Eseje i szkice literackie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 225 s.

14. Wciąż inaczej. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 74 s.

15. Inna Europa. [Wiersze]. Ossa: Dom na wsi 2005, 64 s.

Przekłady

1. J.M. Ferreira de Castro: Emigranci. Powieść. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 295 s. Wyd. 2 tamże 1952.
2. W. Godwin: Kaleb Williams. [Powieść]. Posłowie: I. Dobrzycka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 463 s.
3. S. de Beauvoir: Mandaryni. [Powieść]. Tłum.: A. Olędzka-Frybesowa i E. Krasnowolska. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 547 + 506 s.
4. E. Zola: Jego ekscelencja pan minister Rougon. (Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa. T. 6). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 374 s.
5. P. La Mure: Miłość nie jedno ma imię. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 575 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1959, wyd. 4 1969, wyd. 5 1973; wyd. 2 [!] Warszawa: Muza 1993; [wyd. 7] tamże 1995, 1999, 2003; Warszawa: De Agostini Polska we współpracy z Editions Altaya Polska 2003.
6. Wesołe przygody leniwego smoka i inne opowiadania. Tłum. z angielskiego: A. Olędzka-Frybesowa, B. Kopelówna, Z. Sroczyńska. [Przedmowa:] T. Lechowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 336 s.
7. W.S. Cather: Dom pana profesora. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 246 s.
8. G. Green: Trąd. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1962, 280 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1972, wyd. 4 1976, wyd. 5 1979.
9. R. Maritain: Wielkie przyjaźnie. [Wspomnienia]. Tłum.: A. Olędzka-Frybesowa, E. Krasnowolska, M. Wańkowiczowa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1962, 325 s.
10. O złotym żółwiu. Bajki birmańskie. [Wybór i oprac. literackie:] Htin Aung Maung. Tłum. [z języka angielskiego] A. Olędzka-Frybesowa. Wstęp: J. Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 288 s.
11. O. Lewis: Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 695 s.
12. E. Morin: Duch czasu. Posłowie: J. Wejroch. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1965 [właśc. 1966], 201 s.
Obraz kultury światowej w dobie obecnej (połowa XX wieku).
13. S. Weil: Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli. Wybór i przypisy: J. Nowak. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1965, 358 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1986, wyd. 3 1996, wyd. 4 w wyborze i oprac. A. Wielowieyskiego 1999.
14. M.A. Ruff: Baudelaire. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 270 s.
15. A. de Saint-Exupéry: Poczta na Południe. [Powieść]. Wyd. łącznie z tegoż: Pilot wojenny; List do zakładnika. Przeł. A. Cierniakówna. Przedmowa: R. Caillois. Wyd. osobne: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968 s. 27-131. [Powieść; wyd. 2]. Warszawa: Muza 2003.
Wyd. nast. wspólnie z innymi opowiadaniami A. de Saint-Exupéry'ego w przekładzie innych tłumaczy.
16. M.A. Asturias: Zwierciadło Lidy Sal. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 135 s.
17. P. Valéry: Estetyka słowa. Szkice. Wybór A. Olędzka-Frybesowa. Tłum.: D. Eska, A. Olędzka-Frybesowa. Wstęp: M. Żurowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 292 s.
18. G.D. Painter: Marcel Proust. Biografia. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 391 + 500 s.
19. E. Guillevic: Wewnątrz. Poezje. Wyboru dokonała i przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 74 s.
20. Z. Krasiński: Korespondencja. [Cz.] 8. Listy do Henryka Reeve. Tłum. z francuskiego A. Olędzka-Frybesowa. Oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 737 + 727 s.
21. S. Weil: Wybór pism. T. 2. Warszawa: Krąg* 1983 s. 351-528.

Zawartość

Tom 1 w tłum. i oprac.: Cz. Miłosza. – Tom 2 w tłum. i oprac.: Aleksandry Olędzkiej-Frybresowej zawiera artykuły pochodzące z książek: „Oppression et liberté” [Ucisk i wolność, wyd. Paryż 1955], „Ecrits de Londres” [Pisma londyńskie, wyd. Paryż 1957], „Ecrits historiques et politiques” [Pisma historyczne i polityczne, wyd. Paryż 1960].
22. J. Guitton: Dziennik 1952-1964. Wyboru dokonała i przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1984, 374 s.
23. A. de Saint-Exupéry: Twierdza. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1985, 475 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1990, wyd. 3 1998, wyd. 4 1999, wyd. 5 2000; Warszawa: Muza 2005.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy za najlepszy przekład roku w 1987.
24. S. Weil: Myśli. Wybór, posłowie [i tłum.] A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1985, 233 s.
25. P.O. Walzer: Żywoty Świętych z Jury. Przeł. [z języka francuskiego i posłowie] A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1991, 264 s.
26. Współcześni poeci francuscy, których nie znamy. Wybór, przekład i wstęp A. Olędzka-Frybesowa. Kraków: Miniatura 1994, 134 s.
27. D. de Rougemont: List otwarty do Europejczyków. Wstęp: M. Król. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1995, 183 s. Wyd. nast.: Warszawa: Volumen 1996.
28. A. de Saint-Exupéry: Zapiski z czasu wojny. Poznań: W Drodze 1998, 251 s.
29. P. Jaccottet: Ten, który nie wie. [Wiersze]. Izabelin: Świat Literacki 2005, 190 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Literatura na Świecie” za przekład w 2006.

Prace redakcyjne

1. A. Fredro: Pan Geldhab. Komedia w 3 aktach. Małą kronikę życia i twórczości oprac.: W. Lewik. Przypisami opatrzyła A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 98 s.
2. J. Lemański: Wybór bajek. Wybór i wstęp A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 173 s.
3. J. Galsworthy: Saga rodu Forsyte'ów. [Tekst w red. A. Olędzkiej-Frybesowej i E. Krasnowolskiej]. T. 1-3. Warszawa: Da Capo 1992, 430 + 428 + 382 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1997, 2006.

Ogólne

Artykuły

W. Sadkowski: Odczytywanie znaczeń. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8.
K. Kuczyńska-Koschany: Od dymu z komina. Leopold Staff i Aleksandra Olędzka-Frybesowa. W: Poezja Leopolda Staffa. Poznań 2004.

Okno na wiatr

J. Łukasiewicz. „Tygodnik Powszechny1963 nr 46.

Powrót w korzenie

T. Walas: Głos kobiecy. Nowe Książki 1970 nr 15.
J. Zacharska: Wiersze Olędzkiej-Frybesowej. Poezja 1970 nr 9.

Z Paryża – w przeszłość

R. Cyganowska. „Znak1974 nr 9.
J. Łukasiewicz: Plon wyboru. Odra 1974 nr 6.
J.S. Pasierb: Zmysł uczestnictwa. Tygodnik Powszechny 1974 nr 13.
J. Rogoziński: Patrzę i opisuję. Literatura 1974 nr 37.
T. Dunin-Wąsowicz. „Mówią Wieki1975 nr 7.

W głąb labiryntu

E. Biela: Wyznawcom sztuki. Fakty 1979 nr 45.
T. Komendant: Symetria i labirynt. Twórczość 1979 nr 12.
J. Pawlas: Pielgrzymka w głąb kultury. Nowe Książki 1979 nr 17.
M. Zalewski: Wędrówka w labirynt. Literatura 1979 nr 30.
W.K. Janota: Poszukiwanie źródeł. Poglądy 1981 nr 3.

Akty strzeliste Jonasza

S. Jurkowski: Wyobraźnia i refleksja. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 26.
S. Sterna-Wachowiak: Koło w kole. Twórczość 1983 nr 11.

Patrząc na ikony

J.S. Pasierb: W stronę ikon. Więź 1991 nr 4.
Z. Skrok: Pirackie” podróże na szlakach ikony. Nowe Książki 1991 nr 11/12.
J. Łukasiewicz: Przewodniczka. W tegoż: Ruchome cele. Warszawa 2003.

Odrastanie słów

A. Szymańska: Nieobecna obecność. Przegląd Powszechny 1993 nr 2 [dot. też: Program na starość].

Program na starość

A. Szymańska: Nieobecna obecność. Przegląd Powszechny 1993 nr 2 [dot. też: Odrastanie słów].

Drogami średniowiecznej Europy

P. Borek. „Więź1997 nr 10.
J.Z. Lichański: Średniowiecze, czyli odrzucony obraz. Nowe Książki 1997 nr 10 [dot. też: S. Bratkowski: Wiosna Europy].

Kto mówi

l. Smolka. Przegląd Powszechny 1998 nr 5.
A. Szymańska: Święta szuflada. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2.

Powiem tak

K. Pieńkosz: Tak. „Sycyna1999 nr 2.
I. Smolka: Poezja obecności. Przegląd Powszechny 1999 nr 5.

Lustra, znaki, obrazy

J. Sochoń: Ratujmy symboliczne widzenie. Nowe Książki 2000 nr 8.

Wciąż inaczej

I. Iwasiów: Wciąż przeszłość. Nowe Książki 2004 nr 3.
A. Szymańska: Między pamięcią a niespełnieniem. Przegląd Powszechny 2004 nr 4.

Inna Europa

L. Szaruga: Świat poetycki (XXXII). Zeszyty Literackie 2006 z. 3.

E. Guillevic: Wewnątrz

T. Komendant: Piszę, że piszę. Literatura na Świecie 1982 nr 5/6.

Współcześni poeci francuscy, których nie znamy

K. Rodowska: To lubię. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2.