BIO

Urodzony 20 grudnia 1927 we wsi Świerszczów (powiat chełmski); syn Stanisława Okonia, rolnika, później robotnika, i Marianny z domu Flejmer, krawcowej. Od 1928 mieszkał w Chełmie, gdzie od 1936 uczył się w szkole powszechnej, a w czasie okupacji niemieckiej kontynuował naukę na tajnych kompletach. W 1942-44 pracował nadto w zakładzie fryzjerskim. Pisał patriotyczne wiersze, które następnie rozwieszał w formie ulotek na murach miasta. Po wojnie ukończył gimnazjum i liceum pedagogiczne w Chełmie; w 1949 zdał maturę. W 1946-48 był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici”; na łamach tygodnika „Wici” debiutował w 1948 wierszem pt. Zapach chleba (nr 28). W 1948-49 należał do Związku Młodzieży Polskiej, a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR; wystąpił w 1988). W 1949-53 współpracował ze „Słowem Powszechnym” (podpisany też: Leon Jorun, L.J. Olizarowski). W 1949-54 był kierownikiem szkół podstawowych w powiecie chełmskim, kolejno w Poniatówce, Leśniczówce i Świerżach. Prowadził amatorskie teatry uczniowskie oraz zespoły teatralne z młodzieżą pozaszkolną. Działał jako instruktor i harcmistrz w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP; do 1982). W 1951 ożenił się z Marią Janiną Paziak, nauczycielką. W 1955-60 pracował jako podinspektor szkolny, a w 1960-65 jako zastępca inspektora szkolnego, w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie. Równocześnie brał czynny udział w życiu kulturalnym i literackim Chełma. Był organizatorem (1955), a następnie przewodniczącym Grupy Literackiej „Pryzmaty” (do 1965 oraz w 1968-83). Współorganizował zjazdy twórców ziemi chełmskiej, konkursy recytatorskie. Rozwijał twórczość literacką publikując wiersze, prozę, artykuły i przekłady, m.in. w „Kurierze Lubelskim” (1959-80; tu też pod pseudonimami: Jan Koling, Leon Jorun), „Kamenie” (1961-67), dodatku „Sztandaru Ludupt.Kultura i Życie” (1962-68), „Głosie Nauczycielskim” (1969-74). Otrzymał wiele nagród na konkursach poetyckich. W 1959-61 był przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej. W 1960-79 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Ziemi Chełmskiej”. W 1960-63 uczęszczał na zaoczne studium nauczycielskie ze specjalnością filologia polska w Kielcach. W 1965 zaczął studiować polonistykę i pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1970 uzyskał magisterium z pedagogiki. Równocześnie w 1965-68 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmie. W 1966-68 pełnił funkcję sekretarza propagandy Komitetu Powiatowego PZPR w Chełmie. Od 1968 (do przejścia na rentę w 1982) był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. K.A. Jaworskiego. W 1968 został członkiem Literackiego Klubu Nauczycielskiego im. J. Czechowicza w Lublinie. W 1968-71 był przewodniczącym Powiatowego Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Chełmie, a w 1970-75 członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Lublinie. Za całokształt pracy nauczycielskiej i społecznej otrzymał nagrody Ministra Oświaty i Wychowania (1972 II stopnia, 1977 I stopnia) oraz przyznany przez dzieci Order Uśmiechu (1977). Od połowy lat siedemdziesiątych pisał powieści dla młodzieży o tematyce indiańskiej. W 1977 został honorowym członkiem Międzynarodowego Ruchu Obrony Praw Indian. W 1980 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; 1981-83 członek zarządu Oddziału Lubelskiego, 1983-95 przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 1986-89 członek Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie; 1995-1998 prezes Oddziału Lubelskiego). Wiersze, artykuły, recenzje, eseje oraz opowiadania zamieszczał głównie w „Tygodniku Chełmskim” (1980-86). W 1981-83 był prezesem Klubu Zasłużonych Działaczy Kultury województwa chełmskiego. W 1982 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania. Współorganizował Stowarzyszenie Wisła-Odra i w 1983-87 był prezesem Wojewódzkiego Zarządu. W 1986 zamieszkał w Lublinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi ZHP (1967), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1971), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), medalem „Za Zasługi dla Województwa Chełmskiego” (1984), Krzyżem Kawalerskim (1979) i Krzyżem Oficerskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 kwietnia 2020 w Chełmie.

Twórczość

1. Łzy serca. [Wiersze]. Warszawa: Książnica Młodych 1949, 52 s.

Według informacji autora część nakładu pod pseudonimem: Leon Jan Nogikoń.

2. Odpryski. [Wiersze]. Warszawa: Książnica Młodych 1949, 18 s.

3. Nuty wieczorne. [Wiersze]. Rzeszów: Nowy Nurt 1958, 16 s.

Autor podpisany: Leon Jorun (Longin Jan Okoń).

4. Pejzaże Chełmszczyzny. [Wiersze]. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1960, 16 s.

5. Barwy dni. [Wiersze]. Warszawa 1964, 11 s.

Odbitka autorska z publikacji pt.Wiersze poetów chełmskich”.

6. Cienie czasu. [Wiersze]. [Lublin:] Biblioteka „Kameny1965, 16 s.

7. Kroki słoneczne. [Wiersze]. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1965, 24 s.

8. Melodie strun. [Piosenki]. Warszawa: Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych 1967, 32 s.

Zawartość

Teksty z nutami.

9. Rapsod na śmierć lotnika Markina. Chełm 1967, [4] k.

10. Legendy chełmskie. [Opowiadania]. Przedmowa: J. Kajtoch. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1969, 128 s. Wyd. nast. tamże: wyd. zmienione pt. Opowieści niedźwiedziego grodu 1973, 222 s., toż 1979. Wyd. 4 uzupełnione pt. Opowieści niedźwiedziego grodu Chełm: Chełmska Biblioteka Publiczna; Tawa 2003, 332 s.

Zawartość

Biały niedźwiedź; Obrona Chełma; Wygnańcy; Z ręki syna; Pustelnik; Sielisława; Przebiegły szmaciarz; Wyprawa po skarb; Niezwykła przygoda Szymczaka. – W wyd. nast. nadto: Tatarskie branki; Przedziwne skrzypki Jakuba; Bohaterski kapitan; Wesoły młynarz; Spełniony sen mściciela.

11. Łowienie świtu. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 77 s.

12. Drążyłem noc. [Wiersze]. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1971, 24 s. Przedruk zob. poz. .

13. Flet. [Wiersze]. Grafika: T. Scibior. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1972, 31 s.

Dni Kultury Chełmskiej. Katalog wystawy publikacji literackich oraz malarstwa i grafiki regionu chełmskiego, wrzesień 1972.

14. Nie ma ciszy. Poemat. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1972, 15 s.

15. Osiągnięcia literackie Czesława Twardzika. [Chełm:] Literacki Klub Nauczycielski 1974, 15 s.

16. Tecumseh. Powieść dla młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 284 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1981, wyd. 3 1986, wyd. 4 1989.

Cz. 1 trylogii indiańskiej; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa II stopnia w 1977.

17. Niezwykłe dzieje pięknej Anny. [Opowiadania]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1978, 176 s.

Zawartość

Wieszczbiarz znad Prypeci; Niemce; Wojciech z Kalisza: Szwedzi pod Rawą; Niezwykłe dzieje pięknej Anny; Kamionkowscy tkacze; Lubartów w ogniu; Klęska czy zwycięstwo?; Dusza rzeźbiarza; Czterdziesty czwarty.

18. Czerwonoskóry generał. Powieść dla młodzieży. Lublin. Wydawnictwo Lubelskie 1979, 288 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1982, wyd. 3 1984, wyd. 4 1989.

Cz. 2 trylogii indiańskiej; cz. 1, 3 zob. poz. , .

19. Mroki ziemi. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej 1979, 49 s.

Zawartość

M.in. poz. 12.

20. Śladami Tecumseha. Powieść dla młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1980, 227 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1983, wyd. 3 1987, wyd. 4 1989.

Cz. 3 trylogii indiańskiej; cz. 1, 2 zob. poz. , .

21. Pryzmaty. Chełmska grupa literacka 1956-1981. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej [1981], 7 s.

22. Płonąca preria. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 277 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1988, wyd. 3 1989.

23. Pamięć śpiewających rzek. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 108 s.

Zawartość

Cykle: U źródeł; Na motywach indiańskich, – nadto przekłady wierszy A. Błoka, D. Debeljanowa, M. Gronskiego, L. Janowa, M. Maszary, S. Szczipaczowa, M. Tanka, T. Tiutczewa, J. Utkina, E. Dowsona, L. Hughesa, H.N. Pratt.

24. Miłość silniejsza niż śmierć. [Opowiadania]. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 174 s.

Zawartość

Bohaterscy rybacy; W obronie uprowadzonych; Zdrajca; Na ulicach Włodawy; Tragiczna miłość; Pod Żyrzynem; Lwy; Na zwycięskim szlaku.

25. Przełęcz Grozy. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 261 s. [Wyd. 2] Kielce: Ston 2 2006.

26. Kamień i nadzieja. [Wiersze]. Red. i posłowie: M.J. Paziak. Warszawa: Sztuka 1992, 53 s.

27. Połysk bursztynu. [Wiersze]. Wybór i posłowie: M.J. Paziak. Lublin: Oficyna Poetów 1993, 64 s.

Zawartość

Cykle: Z pożogi; Wierzbowy flet; Ślady na tęczy, – oraz: Z zagajników wzruszeń [przekł. wierszy M. Lermontowa, S. Jesienina, N. Ogariowa, A. Błoka, I. Wazowa, B. Okudżawy, L. Hughesa, B. Seegera].

28. Muszla cykad. [Wiersze]. Lublin: Lubelska Oficyna Wydawnicza 1996, 44 s.

29. Imiona miłości. [Wybór opowiadań]. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1997, 273 s.

Zawartość

Z poz. 10: Bohaterski kapitan; Sielisława, – z poz. : Wojciech z Kalisza; Klęska czy zwycięstwo?, Niezwykłe dzieje pięknej Anny; Lubartów w ogniu, – z poz. : W obronie uprowadzonych; Zdrajca; Tragiczna miłość; Pod Żyrzynem; Lwy.

30. Przekleństwo Inków. [Powieść historyczna]. Kielce: Oficyna Wydawnicza Ston 2 1998, 289 s.

31. Wiosna i kwiaty. Obrazki sceniczne dla teatrów dziecięcych i kukiełkowych. Muzyka: J. Czarnecki. Lublin: Multico 1999, 31 s.

32. Niegasnący płomień. [Wiersze]. Lublin: Związek Literatów Polskich; Multico 2000, 58 s.

33. Dwie struny. (Aforyzmy sentencje). [Współautor:] M.J. Okoń. Lublin: Związek Literatów Polskich 2002, 79 s.

Szkice biograficzne

Wydane w Chełmie przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej.

Portret Kazimierza Eugeniusza Steszuka. 1982, 15 s.
Portret Leszka Eliaszczuka. 1982, 11 s.
Portret Stanisława Skibińskiego. 1982, 11 s.
Portret Czesława Twardzika. 1983, 16 s.
Portret Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. 1983, 16 + 16 s.
Portret Kazimierza Janczykowskiego. 1983, 15 s.
Portret Wawrzyńca Berezeckiego. 1983, 16 s.
Portret Władysława Kuchty. 1983, 16 s.
Portret Zenona Waśniewskiego. 1983, 15 s.
Portret Jana Szczawieja. 1985, 16 + 16 s.

Prace redakcyjne

1. Przysłowia ludu chełmskiego. Zebrał i oprac.: L. Okoń. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1971, 16 s.
2. Zwierciadło. Jednodniówka. Red. L. Okoń. 1972.
Dotyczy chełmskiej drukarni.
3. Ludowe zagadki chełmskie. Zebrał i oprac.: L. Okoń. Chełm: Literacki Klub Nauczycielski 1975, 24 s.
4. L. Eliaszczuk: Smyczkiem po tęczy. [Wiersze]. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1979, 32 s.
5. Strofy nadziei. Almanach. [Oprac.:] L. Okoń. Chełm: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej 1982, 100 s.

Zawartość

Wiersze poetów środowiska chełmskiego, m.in. członków chełmskiej Grupy Literackiej „Pryzmaty”.
6. I.I. Gąsiorowski: W tańcu żurawi. [Wiersze]. Wybór i posłowie L. Okoń. Łódź: Oficyna Poetów 1993, 64 s.
7. S. Popek: Wenus leżąca. Wybór i wprowadzenie L. Okoń. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 1996, 100 s.
8. J. Gutowski: Światła i cienie. [Wiersze]. Wybór i posłowie L. Okoń. Lublin: Lubelska Oficyna Wydawnicza 1997, 48 s.
9. Wiązanie światłem słowa. Antologia współczesnej poezji. Wybór, wstęp, biogramy L. Okoń. Lublin: Związek Literatów Polskich, Oddział w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza 1997, 308 s.

Zawartość

Zawiera wiersze poetów zrzeszonych w Oddziale Lubelskim Związku Literatów Polskich.
10. Wskrzeszanie pamięci. Antologia poetów lubelskich. Wybór i oprac.: L. Okoń. Lublin: Związek Literatów Polskich 1998, 223 s.
11. Piękno nieposkromione. [Antologia poetycka]. Wybór M.J. Kawałko, L.J. Okoń, S. Popek. Lublin:Związek Literatów Polskich; Multico 2000, 176 s.
12. M.J. Okoń: Krawędzie. Fraszki. Wybór, red., oprac.: L.J. Okoń. Lublin: Związek Literatów Polskich 2002, 47 s.
13. L. Rak: W kręgu światła. (Wiersze). Wybór i posłowie L. Okoń. Chełm: Wydawnictwo Tawa [Taurogiński Waldemar] 2006, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 1997, 1998.

Wywiady

Honorowy Indianin w Lublinie. Rozm. T. Jasiński. Kamena 1987 nr 26.
Z Chełma do Arizony. Rozm. L. Gnot. Sztandar Ludu 1987 nr 296.
Wojownicy i wydawcy. Rozm. M. Maciołek. Tawacin 1993 nr 3.

Ogólne

Książki

W. Michalski, J. Zaręba: Longin Jan Okoń pisarz i społecznik. [Chełm:] Literacki Klub Nauczycielski 1974, 15 s.
J. Zaręba: Portret Longina Jana Okonia. [Cz. 1]. Życie i twórczość; [cz. 2]. Sądy i opinie. Chełm: Wojewódzki Dom Kultury 1983, 16 + 16 s.
Z. Kośmiński: Przeszłość Ameryki na nowo odczytana. (O powieściach indiańskich Longina Jana Okonia). Chełm: Wojewódzki Dom Kultury 1987, 12 s., przedruk w: Polska powieść historyczna XX wieku. Lublin 1990.
S. Rogala: Longin Jan Okoń. Pisarz i nauczyciel. [Szkic monograficzny]. Kielce: Gens 1997, 115 s. Wyd. 2 [poszerzone] Kielce: Gens 2002, 145 s.

Artykuły

S. Długołęcki: Pedagog – pisarz – regionalista. Nowa Szkoła 1978 nr 10.
W. Michalski: Wyłuskuję barwy zdziwienia. (O liryce Longina Jana Okonia) „Literacki Głos Nauczycielski1986 nr 3.
Z. Kośmiński: Spotkania z historią w prozie Longina Jana Okonia; W. Wołyński: O poezji Longina Jana Okonia. W: Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza. Cz. 2. Lublin 1992.
S. Błaszczuk: Generał literatury. Dziennik Chełmski 1998 nr 3.

Tecumseh

W. Czernic: W obronie amerykańskich Indian. Nowe Książki 1977 nr 1.

Niezwykłe dzieje pięknej Anny

T. Gwardak: Stare dzieje. Kamena 1979 nr 3.

Czerwonoskóry generał

J. Frenkel: Tecumseh – skacząca puma. Wiadomości”, Wrocław 1979 nr 43.
J. Kowalczykówna: Indiańskie dramaty. Nowe Książki 1979 nr 15.
M. Siwska: Powieść dla (byłej) młodzieży. Tu i Teraz 1983 nr 22.

Płonąca preria

J. Kajtoch: Antywestern. Gazeta Krakowska 1987 nr 21.

Pamięć śpiewających rzek

Z. Mikulski: Zapis poetyckiego autentyku. Sztandar Ludu 1988 nr 41.

Niegasnący płomień

J. Kowalczyk: Historia miłosnych uniesień. Kurier Lubelski 2000 nr 117.