BIO

Urodzona 26 czerwca 1922 w Uściługu na Wołyniu; córka Bronisława Okęckiego, leśniczego, i Heleny z Pomianowskich, nauczycielki. W 1935-37 uczęszczała do Gimnazjum ss. Niepokalanek w Maciejowie na Wołyniu, a następnie (1937-39) do Liceum Gospodarstwa Wiejskiego ss. Niepokalanek w Jazłowcu pod Buczaczem. Po wybuchu II wojny światowej przebywała we Lwowie, włączonym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; w 1941 uczęszczała na kursy bibliotekarskie i gastronomiczne. W czasie okupacji niemieckiej pracowała od 1942 w Instytucie Behringa produkującym szczepionki przeciwtyfusowe. Od października 1943 do czerwca 1944 była więziona przy ulicy Łąckiego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wyjechała w ramach tzw. akcji repatriacyjnej w 1945 do Katowic, a następnie do Bytomia, gdzie zatrudniła się jako sekretarka w Bytomskich Zakładach Budowy Maszyn. W 1949 przeniosła się do Barczewa i pracowała tam jako sekretarka w Centrali Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego. W 1950 zamieszkała w Olsztynie i była referentką w Banku Inwestycyjnym. Debiutowała w 1956 wierszem pt. Rodzinne fotografie, ogłoszonym na łamach pisma „Warmia i Mazury” (nr 3). Od tegoż roku publikowała wiersze i prozę w czasopismach, m.in. w „Po prostu” (1956), „Słowie na Warmii” (1956, 1958-60), „Warmii i Mazurach” (1956, 1958-59, 1963, 1965, 1969, 1980). W 1956-82 pracowała jako redaktorka w dziale literackim rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, łącząc dziennikarstwo ze zbieraniem i opracowywaniem tekstów ludowych. Była autorką wielu reportaży radiowych i audycji folklorystycznych, m.in. cyklicznych Z gawędą i pieśnią przez kraj oraz Kroniki zbieracza folkloru. W 1967 wyszła za mąż za Bohdana Bromka, radiowca. Wraz z nim w 1962-82 prowadziła w Programie I Polskiego Radia audycję Tropami ludzi i pieśni, wyróżnioną nagrodami Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1966 i 1968 oraz nagrodą Złoty Mikrofon w 1971. Utworzyła taśmotekę pieśni ludowych, gawęd i opowiadań (tzw. Archiwum Folkloru). Organizowała izby regionalne i leśne na Warmii i Mazurach. W 1963 została członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1966-81 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1971 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983); w 1972-76 pełniła funkcję wiceprezesa Oddziału Olsztyńskiego. Działała w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”. W 1980 wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1982 przeszła na emeryturę. W 1983-86 współpracowała z pismem katolickim „Posłaniec Warmiński”, publikując tam liczne wiersze. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyróżniona m.in. odznakami „Zasłużona dla Warmii i Mazur” oraz „Zasłużony Działacz Kultury” (1970), Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim (1977) i Krzyżem Oficerskim (2002) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 15 października 2003 w Olsztynie.

Twórczość

1. Z kolankiem i bez. [Gawędy myśliwskie z Mazur i Warmii]. Olsztyn: Pojezierze 1965, 213 s.

Zawartość

Mazurski Zagłoba; Spokój, Miki, ja nie kłamię; Boy, przywitaj panią; O wilczej miłości i faszerowanych jajkach; Tata i Bucefał; Dzik z moją flintą; Zmęczony miłością; Testament pisany rapciami; I zadął w bawoli róg; Kasza na sypko i wilki; Wszystkiemu winne pchły; Machnęłam kozła; Legenda o Kulasie; Hola, już po mnie; Zamiast duchów; Anglik, kac i Fernandel; Szalik na wilki; Gdzie diabeł mówi dobranoc; Myśliwski bigos; Panna Jola gryzie firanki; Byk ryczy w mikrofon; Od autorki; Słowniczek łowiecki.

2. Sekretarzyk babuni. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1970, 219 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1973; Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1994.

3. Święto od cholery, czyli Gawęda współczesna. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1976, 262 s.

4. Historia familii z Marciszek. [Powieść]. Olsztyn, Białystok: Pojezierze 1979, 402 s.

5. Kresowe Madonny. [Wiersze]. Kraków: 1983. Wyd. nast.: Bartoszyce: Dom Kultury 1991; Kraków: Nakład autorki 1996, [32] s.

Miejsca wydania według informacji autorki.

6. Sanktuarium Tarnorudzkiego Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej. [Przewodnik]. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1989, 45 s.

Zawartość

Wstęp. – Tułacza droga Pana Jezusa Miłosiernego z Tarnorudy. – Z dziejów kościoła i parafii w Zielonce Pasłęckiej. – Pieśń przy odsłanianiu obrazu. – Pieśń przy zasłanianiu obrazu. – Pieśń do Pana Jezusa. – Koronka do Najsłodszego Jezusa wsławionego cudami w kościele tarnorudzkim. – Ofiarowanie koronki. – Spis literatury.

7. Ballada o żołnierzu z Bartoszyc. [Reportaż literacki, wiersze]. Bartoszyce: Dom Kultury 1992, 28 s. [Informacja autorki]. [Wyd. 2] Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 2000, 80 s.

Dot. księdza Jerzego Popiełuszki.

8. Oberża polska. [Satyra współczesna]. Kraków: Nakład autorki 1993, 36 s. Wyd. nast. tamże 1996.

Daty wydania według informacji autorki.

9. Kurtyna w górę. [Reportaż literacki]. [B.m.w.:] Nakład autorki 1994, 115 s.

Informacja autorki.

10. Deszczem wiatr podszył sukmanę. Maria Okęcka-Bromkowa to podszywanie spisała! w latach 1958-1996. [Wiersze]. [Olsztyn: Nakład autora 1996], 35 s.

11. Ekologiczny song: 1956-1996. [Wiersze]. [B.m.w.:] Nakład autorki 1996, 31 s.

12. Wileńska dorożka. Reportaże literackie z lat 1960-1995. Olsztyn: M. Okęcka-Bromkowa 1998, 126 s.

Prace redakcyjne

1. Nad jeziorem bajka śpi. [Teksty mazurskich i warmińskich bajek ludowych]. Oprac.: M. Okęcka-Bromkowa. Olsztyn: Pojezierze 1962, 237 s. Wyd. 2 tamże 1979.
2. Śpiewa wiatr od jezior. [Pieśni ludowe Warmii i Mazur]. Zebrała, oprac. i wstępem opatrzyła M. Okęcka-Bromkowa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 413 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1997.

Wywiady

Za dużo ciekawych ludzi poznałam, by o nich nie pisać. Rozm. H. Judzińska. Gazeta Olsztyńska 1979 nr 105.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (T. Oracki).

Ogólne

Artykuły

J. Sokołowski: Pojemność gawędy. (Szkic o twórczości Maryny Okęckiej-Bromkowej). Warmia i Mazury 1976 nr 11, 1977 nr 1.
A. Soduła: Maryny Okęckiej-Bromkowej „Sekretarzyk babuni” bez cenzury. Borussia 1995 nr 10.
E. Kruk: Z mikrofonem i piórem. Gazeta Olsztyńska 2002 nr 125.

Z kolankiem i bez

T. Stępowski: Dobra książka. Słowo Powszechne 1965 nr 210.
J. Siewierski: Polowanie. Nowe Książki 1966 nr 16.

Sekretarzyk babuni

E. Martuszewski: Nie tylko sekretarzyk. Pomorze 1970 nr 17.

Święto od cholery

E. Biela: Spowiadam się tobie, wiosko warmińska... Tygodnik Kulturalny 1976 nr 38.

Historia familii z Marciszek

H. Panas: Książki „Pojezierza. Gazeta Olsztyńska 1980 nr 66.
A. Staniszewski: Żyli sobie Wincuk i Genowefa... Nowe Książki 1980 nr 8.

Śpiewa wiatr od jezior

E. Martuszewski: Śpiewa wiatr od jezior. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 52.
J. Ligęza. „Zaranie Śląska1967 nr 3.