BIO

Urodzony 2 lipca 1931 w Opatówkach pod Radziejowem w rodzinie ziemiańskiej; syn Ludwika Odrowąża-Pieniążka i Heleny z Korybut-Daszkiewiczów. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony z Opatówka na teren Generalnej Guberni, od grudnia 1939 przebywał wraz z matką w Warszawie, ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych. Po wojnie mieszkał we Włocławku, uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza; w 1949 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1952 uzyskał dyplom zawodowy ze specjalnością bibliotekarską. Niezakwalifikowany na magisterskie studia polonistyczne, kontynuował studia w 1953-54 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (dyplom magisterski w zakresie filologii polskiej uzyskał w 1960 na UW), a w 1953/54 studiował także rusycystykę na UW. Debiutował w 1949 na łamach dodatku młodzieżowego „Słowa Powszechnego” pt. „W Młodych Oczach” artykułem pt. Próba krytyki literackiej (nr 41) oraz opowiadaniem pt. Nałóg (nr 301). W tym samym czasie rozpoczął pracę publicystyczną i krytycznoliteracką, współpracując ze „Słowem Powszechnym” (1949-51), z tygodnikiem „Dziś i Jutro” (1950-51), z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny” (1951-53; tu pod pseudonimami: Jacek Orpieński, Olgierd Porycki), z „Tygodnikiem Powszechnym” (1951-53). W 1952 został członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (w 1982 wszedł w skład Zarządu Głównego). W 1954-69 stale publikował felietony, reportaże i korespondencje z podróży w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”. W 1954-56 był sekretarzem komitetu redakcyjnego Wydania Jubileuszowego Dzieł Adama Mickiewicza. W 1956-72 był zatrudniony w Pracowni Edytorstwa i Dokumentacji Naukowej Literatury XIX w. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Odbył w tym okresie wiele podróży zagranicznych, m.in w 1956 do Skandynawii, w 1957-59 i 1964 do Paryża, gdzie badał w Bibliotece Polskiej materiały dotyczące Adama Mickiewicza i Wielkiej Emigracji (w 1957-59 publikował w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” korespondencje z Paryża), w 1958 do Anglii. W 1958 został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki (1971-73 wiceprezes, 1973-75 prezes Zarządu, 1975-77 wiceprezes, 1977-79 członek Zarządu Oddziału Warszawskiego). W 1959 przebywał w Turynie we Włoszech, opracowywał archiwalia ze zbiorów Attilio, Marii i Mariny Begeyów. W 1962 został członkiem Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” (1993 przewodniczący sekcji autorów dzieł literackich i od 1993 członek prezydium). Od 1964 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983; od 1975 wchodził w skład Zarządu Głównego). W 1965 ożenił się z Izabellą Romanowską, polonistką. W tymże roku odbył podróż szlakiem literatów zesłańców (Gustawa Zielińskiego i Adolfa Januszkiewicza) przez Syberię do Kazachstanu i republik Azji Centralnej (cykl reportaży z tej podróży opublikował w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” w 1965-66 oraz w tygodnikach „Stolica” i „Poznaj Świat”). W 1967-91 pełnił funkcję sekretarza komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Adama Mickiewicza. Od lutego do września 1968 przebywał jako stypendysta Université de Montréal w Kanadzie, następnie był przez dwa miesiące w Meksyku i na przełomie 1968/69 w Stanach Zjednoczonych. W 1969 został członkiem Polskiego PEN Clubu (od 1991 przewodniczący Komisji Rewizyjnej). W 1972 objął stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i redaktora naczelnego wydawnictwa periodycznego „Blok-Notes Muzeum Literatury”. W tymże roku został członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Muzeów, a po utworzeniu w 1977 Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM/ICOM; w 1977-83, 1989-95 członek prezydium, od 1995 prezydent). Od 1973 był członkiem Rady Programowej Muzealnictwa przy Ministrze Kultury i Sztuki (od 1998 Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej UW (w 1975-87 i od 1994) i Biblioteki Narodowej (1977-92). W 1975 został członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC; od 1986 członek Zarządu Oddziału Polskiego), a w 1976 członkiem zagranicznym Accademia di Storia e Letteratura Polacca e Slava Adamo Mickiewicz w Bolonii. W 1981 był ponownie w Kanadzie i USA na zaproszenie Université Laval w Quebec, kolejny raz odwiedził Kanadę i USA w 1988, a Kanadę także w 1992 i 1999, w tym też roku Australię. W 1981 objął funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Muzealnictwo”. W 1983 otrzymał za działalność muzealną nagrodę m.st. Warszawy. Wchodził w skład Narodowej Rady Kultury (1983-89). W 1984 został członkiem Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych, w 1990 Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, w 1991 Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej (1992-95 wiceprezes Zarządu Głównego, od 1995 prezes oddziału warszawskiego). W 1989 był członkiem założycielem Fundacji Kultury Polskiej (1989), od 1996 członkiem rady Warszawskiej Fundacji Kultury. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP; od 1996 wiceprezes, w 1999-2000 prezes Zarządu Głównego). W 1994 został przewodniczącym Komitetu Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Adama Mickiewicza. Otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu za sztukę edytorską w 1998. W 1999 został członkiem Komitetu Obchodów Roku Słowackiego. W 2000 wszedł w skład Rady Programowej Fundacji Akademia Humanistyczna. W 2003 został członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2002 pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Muséums. Otrzymał doroczną nagrodę Ministra Kultury za działalność na polu ochrony dziedzictwa kultury (2003), pierwszą nagrodę i medal im. Z. Glogera za działalność kulturoznawczą (2004). W 2005 został ponownie wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1974), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1975), złotą odznaką Za Zasługi dla Warszawy (1977), Dyplomem Zasługi Académie International des Sciences de l'Homme du Canada przyznanym przez Institut des Civilisation Comparées de Montréal (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), honorową odznaką Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2000), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005), medalem Zasłużony dla Warszawy (2005). Zmarł 8 grudnia 2015 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Opowiadania paryskie. Warszawa: Czytelnik 1963, 126 s. Wyd. nast. pt. Coctail u księżny Gieorgijew. Opowiadania paryskie: wyd. 2 rozszerzone Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 234 s., wyd. 3 tamże 1972; wyd. 4 Warszawa: Czytelnik 1978, wyd. 5 tamże 1988.

Zawartość

Ta staruszka; Dyskretna sprawa Łarisy Strogoff; Okrutna zemsta Michelle; Ostrygi – poławiacze i amatorzy; Sezon w Kafejce „Old Navy”; Eliza albo Tryumf cnoty; Oładki albo samobójstwo Bogumiła; Gilotyna Marii Antoniny. – W wyd. 2 nadto: Coctail u księżny Gieorgijew; Niedziele panny Kuropatnickiej; Pani Zofia albo historie niestworzone; Maczeta Piotra de Brazza.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Dyskretna sprawa Łarisy Strogoff: Polskie Radio 1984.

2. Teoria fal. [Proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 46 s.

3. Ucieczka z ciepłych krajów. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 165 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Ucieczka z Sewilli; Okazja do Casablanki; Dziura w dywanie Marmusza; Maczeta Piotra de Brazza [poz. ]; Na cara Simeona; Wielki romans w Bucharze; Cyfra.

4. Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu. Rejestr uzupełniony bibliografią. Oprac.: J. Odrowąż-Pieniążek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, XXI, 269 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

5. Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 126 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1980; wyd. 4 Warszawa: Książka i Wiedza 1984; wyd. 5 Warszawa: Iskry 2000, 127 s.

6. Party na calle Guatemala. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 159 s.

Tom uznany przez Radio Wolna Europa za najlepszą książkę wydaną w kraju w 1975.

Zawartość

Zawiera poz. 3 oraz opowiadania: Młotek z kości słoniowej; Party na calle Guatemala; Trójskok olimpijski.

7. Gustaw Zieliński. [Sylwetka]. Strzelno: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1976, 15 s.

8. Das Warschauer Literaturmuseum „Adam Mickiewicz. Vortrag aus Anlass der Eröffnung der Mickiewicz-Ausstellung im Goethe-Museum Düsseldorf am 23 april 1980. Warszawa: 1980, 11 s., maszynopis.

9. Wielki romans w Bucharze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 182 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Sezon w Kafejce „Old Navy”; Coctail u księżny Gieorgijew; Niedziele panny Kuropatnickiej; Maczeta Piotra de Brazza, – z poz. : Ucieczka z Sewilli; Dziura w dywanie Marmusza; Wielki romans w Bucharze, – z poz. : Trójskok olimpijski.

10. Mit Marii Chapdelaine. [Opowiadanie]. Warszawa: Iskry 1985, 107 s. [Wyd. 2] Warszawa: Agawa [2007].

11. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. [Informator]. [Współautorzy:] S. Koczot; B. Riss-Pysiak. Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza [1987], [28] s.

Tu J. Odrowąża-Pieniążka: Muzeum Literatury – dzieje i zbiory.

12. Gombrowicz w Muzeum Literatury. [Autorzy tekstów:] J. Pol, J. Odrowąż-Pieniążek. [Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 1988], 24 s.

Folder wystawy „Gombrowicz z Dziennika” czynnej od września 1988 do września 1989.

13. Polonika zbierane po świecie. [Szkice]. Warszawa: Iskry 1992, 196 s.

Zawartość

Towianica w Turynie i Warszawie; Pamiątki polskie na zamku Montrésor; Muzea Adama Mickiewicza na świecie; Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule; Drzewo Adama; W kręgu mistyfikacji; Szlakiem Mickiewicza po Paryżu współczesnym; Paryskie mieszkania Słowackiego; Rejestr bielizny Adama; Polak w Pirenejach w roku 1835 (z „Dziadami” Mickiewicza w kieszeni); Tłusty wierszyk Mikołaja Mickiewicza; Tropy do Pragi; Niedyskrecje lirnika ukraińskiego; Nieznana relacja o koronacji Stanisława Augusta; Podwójne życie paryskie Kajetana Niepowié; Korespondencja literacka Sybiraka; Sylwetka „Poczciwego Kirgiza”; Z waszyngtońskiego archiwum Adama Gurowskiego; Ambicje, zbiory i dary Eugeniusza Kucharskiego; Bohdan Olgierd Jeżewski; Allan Kosko.

14. Mickiewicziana zbierane po świecie. Warszawa: Iskry 1998, 200 s.

Nagrody

Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej w 1999.

Zawartość

Zawiera studia z poz. [z wyjątkiem: Nieznana relacja o koronacji Stanisława Augusta; Podwójne życie paryskie Kajetana Niepowié; Z waszyngtońskiego archiwum Adama Gurowskiego; Ambicje, zbiory i dary Eugeniusza Kucharskiego; Bohdan Olgierd Jeżewski; Allan Kosko], – nadto: Mickiewicz w „Panteonie” Nadara; Pierwodruk „Pana Tadeusza”; Gęba za łatkę; Mickiewiczowski Adolf; Moje przygody ze znakomitym tłumaczem „Pana Tadeusza” i polonofilem Pawłem Cazinem.

15. Głos z szuflady. [Proza poetycka]. Warszawa: Kajman 2002, 59 s.

16. Bulwar Wilshire albo Lądowanie w Kyzył Kija. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2004, 159 s.

Reportaże z podróży do zachodniej części Stanów Zjednoczonych, Francji, Turcji, Syberii i Azji Środkowej.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nieznane puszkinianum polskie. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 2 s. 168-178.
Rękopisy literackie w Bibliotece im. Zielińskich w Płocku. W: Miscellanea z okresu romantyzmu. Wrocław 1956 s. 298-325.
Listy Stefana Witwickiego do Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1961 z. 4 s. 557-576.
Listy Aleksandra Chodźki do Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1962 z. 3 s. 253-294.
Materiały niemcewiczowskie w Bibliotece Polskiej i w Muzeum Mickiewicza w Paryżu. W: Miscellanea z lat 1800-1850. Wrocław 1963 s. 151-197.
Zatrzymany do życia. Listy literackie Ignacego Orpiszewskiego do Gustawa Zielińskiego (1835-1843). Blok-Notes Muzeum Mickiewicza 1963 nr 2 s. 41-117.
Zbiory rodzinne Towiańskich; Archiwum Begeyów w Turynie. „Blok-Notes Muzeum Mickiewicza1963 nr 2 s. 199-226, 226-244.
Geneza i historia Muzeum Literatury. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr s. 299-326.
Literatura zesłańców po powstaniu listopadowym i Gustaw Zieliński. W: Gustaw Zieliński. Życie i dzieło. Materiały z sesji popularno-naukowej w Skępem. Rypin: 1988 s. 56-70.
Miscellanea mickiewiczowskie. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr s. 253-271.
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów w warszawskim Muzeum Literatury: rękopis, książka, dzieło sztuki, kopia – oryginał. Opuscula Musealia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 z. 4 s. 61-72.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Rocznik Warszawski 1992 s. 165-186.
Miscellanea mickiewiczowskie. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 77-100.
Działalność Aleksandra Janty-Połczyńskiego. W: Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji wrzesień 1939-czerwiec 1940. Warszawa 1995 s. 127-136.
Les archives „varsoviennes” de Paul Cazin et quelques souvenirs personnels. [Przeł.] A. Szczepanek. W: Paul Cazin. Diariste, épistolier, traducteur. Varsovie 1997 s. 97-107.
Mój Mickiewicz. W: Adam Mickiewicz 1798-1855. Wystawa jubileuszowa w dwusetną rocznicę urodzin poety. Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1998 s. 7-19.
Bilans Roku Mickiewiczowskiego. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1999 nr 12/13 s. 219-235.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Warszawie. Pięćdziesięciolecie działalności. Muzealnictwo 2002 s. 81-90.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Przeszłość i teraźniejszość. W: [Dwieście] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Warszawa 2006 s. 287-306.

Prace redakcyjne

1. Mickiewicz. Siedem odczytów. Oprac. i przypisy: J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa: Czytelnik 1956, 182 s.
Autorzy odczytów: J. Krzyżanowski, Z. Libera, S. Pigoń, J. Przyboś, H. Wolpe, S. Żółkiewski.
2. G. Zieliński: Kirgiz i inne poezje. Oprac. i wstęp: J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 225 s.
3. K. Frankowski: Moje wędrówki po obczyźnie. Paryż. Cz. 1-2. Oprac. i wstęp [oraz wybór]: J. Odrowąż-Pieniążek. Red.: W. Zawadzki. Teksty francuskie przeł. I. Rogozińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, XX, 267, XXXV + 275, XLVIII.
4. Cztery nieznane listy Adama Mickiewicza. 1830-1852. Oprac.: J. Odrowąż-Pieniążek. [Przeł.] A. Trznadel-Szczepanek. Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 1987, 43 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.
5. A. Mickiewicz: Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie. Nieznany autograf karty „Pana Tadeusza”. Oprac.: J. Odrowąż-Pieniążek. [Przeł. na francuski] A. Trznadel-Szczepanek. Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 1987, [9] k.
Karta tytułowa i tekst również w języku francuskim.
6. Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. T. 1-2. Warszawa: Arkady 1989-1993.

[Cz. 1]. Teksty odczytali M. Danilewicz-Zielińska i T. Niewodniczański. Redakcja naukowa i posłowie oprac. i komentarz: M. Danilewicz-Zielińska. 1989, 283 s.

[Cz. 2]. Wiersze w Albumie Moszyńskiego. Redakcja naukowa J. Odrowąż-Pieniążek. 1993, 330 s.

7. Szkoła im. ks. Jana Długosza we Włocławku oraz dzieje uczniów i profesorów w latach 1939-1994. [Red. całości: J. Odrowąż-Pieniążek. Red. rozdziałów: B. Dembowski i in.]. Cz. 1-2. Warszawa: [b.w.] 1996, 188 + 189-391 s.
8. Adam Mickiewič i susvetnaja kul'tura. Matéryjały mižnarodnaj naukovaj konferencyi 12-17 maja 1997 goda. Grodna-Novagrudak b 5 knégach. [Red.:] J. Odrowąż-Pieniążek, I. Žuk, D. Myško. Grodna: Grodzenski Dzjaržauny Universitet 1999, 260 s.
9. Dni Gabriela Narutowicza. W 80 rocznicę wyboru na urząd Prezydenta RP pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Warszawa, listopad-grudzień 2002 r. Red.: H. Gąsiorowska, J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa: SKBPGN [Społeczny Komitet Budowy Pomnika G. Narutowicza] 2004, 122 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1974, 1978, 1989, 1997.

Wywiady

Nie rozdzielam włosa na czworo. Rozm. A. Schiller. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 43.
Strażnik dobrej wiedzy. Rozm. J. Janowska-Woźniak. Nowe Książki 1998 nr 12.
W roli głównej. Rozm. A. Erchard. W: Rodem z Kujaw. O Januszu-Odrowąż Pieniążku. Włocławek 2003.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).
Zawsze o Nim. Janusz Odrowąż-Pieniążek w zbiorach Biblioteki Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. [Bibliografia]. W: Rodem z Kujaw. O Januszu Odrowąż-Pieniążku. Włocławek 2003.

Ogólne

Książki

Rodem z Kujaw. O Januszu-Odrowąż Pieniążku. Wybór i oprac.: K. Sarnowska. Włocławek: Biblioteka Publiczna we Włocławku 2003, 184 s. [Zawiera m.in.: informacje biograficzne, fragmenty recenzji dot. twórczości J. Odrowąża-Pieniążka oraz listy J. Odrowąża-Pieniążka do K. Sarnowskiej].

Opowiadania paryskie

H. Bereza: Hobby. Nowe Książki 1963 nr 17.
M. Danilewiczowa: Paryski gabinet osobliwości. Wiadomości”, Londyn 1963 nr 30.
J. Preger: Debiut przewrotny. Twórczość 1963 nr 11.
W. Żukrowski: Opowieści dobrze ułożonego. Nowe Książki 1971 nr 14 [dot. opowiadania Coctail u księżny Gieorgijew; dot. też: Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson].
T. Szyma: Historie niestworzone. Miesięcznik Literacki 1972 nr 4 [dot. opowiadania Coctail u księżny Gieorgijew; dot. też Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson].

Ucieczka z ciepłych krajów

M. Komar: Antykwariusz z Buchary. Współczesność 1968 nr 22.
R. Marszałek: Podróż literacka. Nowe Książki 1968 nr 22.
H. Zaworska: Jak zostać podróżnikiem. Twórczość 1969 nr 4, przedruk w tejże: Spotkania. Warszawa 1973.
H. Niedzielski. „Books Abroad” Norman, OK 1970 nr 4.

Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson

H. Zaworska: „Vive la bagatelle!” „Twórczość1971 nr 10, przedruk w tejże: Spotkania. Warszawa 1973.
W. Żukrowski: Opowieści dobrze ułożonego. Nowe Książki 1971 nr 14 [dot. też: Coctail u księżny Gieorgijew w: Opowiadania paryskie].
T. Szyma: Historie niestworzone. Miesięcznik Literacki 1972 nr 4 [dot. też: Coctail u księżny Gieorgijew w: Opowiadania paryskie].

Party na calle Guatemala

S. Zieliński: Torreador korespondencyjny. Nowe Książki 1975 nr 5.

Mit Marii Chapdelaine

W. Jesionowska: Między gawędą a mitem. „Nowe Książki1986 nr 5.
H. Zaworska: Emilia Plater w objęciu chuliganów. Twórczość 1986 nr 7.

Polonika zbierane po świecie

J. Dużyk. „Ruch Literacki1992 nr 4.
J. Wierzbiński: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9.

Mickiewicziana zbierane po świecie

Z. Sudolski: Tropami wieszcza. Nowe Książki 1998 nr 12.
M. Strzyżewski: Mickiewiczowskie drobiazgi. Twórczość 1999 nr 2.

Bulwar Wilshire albo Lądowanie w Kyzył Kija

U. Kozioł: Z poczekalni. Odra 2004 nr 2.
K. Masłoń: Podróże kształcą. Rzeczpospolita 2004 nr 4.
M. Włodarski: Służbowo” na koniec świata. „Lampa2005 nr 5.