BIO

Urodzony 6 marca 1940 w Opsie na Wileńszczyźnie; syn Bohdana Nowickiego, lekarza, i Kiry z Hübszmanów, nauczycielki. Po zakończeniu II wojny światowej, zamieszkał w 1945 wraz z rodziną w Bydgoszczy. Uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego, a w ostatnim semestrze do Liceum dla Pracujących. Po zdaniu matury w 1957, studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debiutował w 1957 wierszem (incipit:) Ciężkie powieki, senna głowa..., opublikowanym na łamach kulturalno-literackiego dodatku czasopisma „Nowa Wieś” (nr 41). Wiersze, artykuły i recenzje ogłaszał następnie m.in. na łamach tygodnika „Pomorze” (1959-68; tu m.in. w 1964 cykl pt. Literatura ziemi bydgoskiej). W 1959-63 był członkiem Grupy Poetyckiej Wymiary, a w 1962-68 Bydgoskiej Grupy Poetyckiej Wiatraki. W 1961 zawarł związek małżeński z Danutą Pawłowską, matematyczką. Od tegoż roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1962 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do rozwiązania Stowarzyszenia w 1982). Po ukończeniu studiów w 1962, przez krótki czas pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w Wojewódzkim Domu Kultury w Bydgoszczy, a następnie do 1965 jako redaktor w redakcji literackiej rozgłośni bydgoskiej Polskiego Radia. Równocześnie współpracował z wieloma czasopismami jako krytyk literacki, m.in. z „Tygodnikiem Kulturalnym” (1962, 1964, 1966-77; tu m.in. w 1969-72 cykl pt. Pertraktacje), „Wiatrakami” (1962-68), „Literami” (1964-70), „Kulturą” (1965-69), „Poezją” (1966-71), „Życiem Literackim” (1966-81), „Współczesnością” (1967-71), „Nurtem” (1968-71) i „Miesięcznikiem Literackim” (1969-81, z przerwami). Od 1965 wchodził w skład zespołu redakcyjnego dwutygodnika „Fakty i Myśli”, w 1973 po przekształceniu się pisma w tygodnik „Fakty” został jego kierownikiem literackim, a w 1976-83 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego; ogłaszał tu do 1984 liczne artykuły i recenzje (m.in. w 1974-82 cykl felietonów literackich pt. Dziennik krytyczny). Od 1966 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983; od 1969 wiceprezes Oddziału Bydgoskiego). W 1968 otrzymał za twórczość krytyczną nagrodę Pióra, przyznaną przez Radę Naczelną Zrzeszenia Studentów Polskich, a w 1969 za całokształt twórczości nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Wiersze, prozę, artykuły drukował w tym czasie także m.in. w „Twórczości” (1973-76, 1980-83) i „Literaturze” (1974-78, 1980). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W tymże roku za działalność literacką otrzymał nagrodę miesięcznika „Fakty”. W 1992-94 publikował na łamach „Gazety Regionalnej” cykl felietonów pt. Pod światło, a w 1993-97 na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos” cykl felietonów pt. Listy z Sopotu. W 1996 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W tymże roku otrzymał nagrodę Prezydenta Bydgoszczy dla najlepszego twórcy kultury w mieście. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974). Zmarł 30 marca 1997 w Bydgoszczy; pochowany tamże na Cmentarzu Nowofarnym.

Twórczość

1. Zbliżenia. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1963, 55 s.

2. Przy słowie. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 43 s.

3. Droga do ojca. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1967, 166 s.

Zawartość

Życiorys; Ślub; Pożegnania; Rekonstrukcje; Nieobecny; Tajemnice; Sylwester; Droga do ojca.

4. Główna przegrana. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 175 s.

Nagrody

III nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej w konkursie na debiut prozatorski w 1967.

5. Układ. [Wiersze]. [Poznań:] Wydawnictwo Poznańskie 1968, 20 s.

Współwydane z czterema innymi tomikami pod wspólnym tytułem: Wiatraki II. Almanach bydgoskiej grupy poetyckiej.

6. Tętno. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 227 s.

7. Komentarze. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 69 s.

Zawartość

Cykle: Fragment wieczoru autorskiego; Gniazdo; Genealogia; Pogotowie.

8. Pertraktacje. Szkice i felietony literackie. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 373 s.

Drukowane w czasopismach w latach 1965-1970.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1972.

9. Orfeusze. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 251 s.

Zawartość

Bądź pozdrowiony; Stary gołąb kwitnie; Eurydyka; Warcaby; Głosy.

10. Południe trzydziestoletnich. [Wiersze]. Toruń: Studenckie Centrum Kultury „Od Nowa 1975, [12] k.

11. W tej chwili. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 88 s.

Lekcja języka; Domowe ogniska. (Sielanki); Popielec. (Elegie); Południe trzydziestoletnich.

12. W imię ojca i syna. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 202 s.

Nagrody

Nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej z okazji 30-lecia działalności oraz Związku Literatów Polskich w konkursie na powieść lub tom opowiadań w 1977.

Zawartość

Powrót Prezydenta; Wszyscy święci; Koronacja. (Dla Zdzisława); Dzielnica; Wielki Brodacz.

13. Do przytomności. Wiersze wybrane i nowe. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 140 s.

14. Dziennik krytyczny. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 322 s.

Wybór felietonów literackich w tygodniku „Fakty” w latach 1974-1978.

15. Audiencja. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1982, [24] s.

Przekłady

angielski

Audience. [Przeł.] Z. Reszelewski. [Nowa Zelandia] 1985.

16. Pięć dni Lemuela Gulliwera. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1983 nr 6 s. 24-50. Prapremiera: Warszawa, Teatr Narodowy, Teatr Mały 1985.

Adaptacje

telewizyjne

Telewizja Polska 1986.

17. Po imieniu. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 77 s.

18. Śmierć Gulliwera. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 105 s.

19. Wagon z miejscami do leżenia. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1983, 148 s.

20. Było święto. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 197 s.

Zawartość

Kopernik, – Martwa natura: Kino „Pomorzanin”; Stadion „Gwiazdy”; Hotel „Po Orłem”; Las Gdański; Kawiarnia „Telimena”; Dom Sztuki; Bydgoszcz Wschód; Apteka „Pod Łabędziem”; Wiadukt nad torami; Śmietnisko; Solanki; Sesja; Według regulaminu; Martwica; Kamienny globus; Apel; Granatowa gabardyna; Akademia.

21. Było święto. (Sztuka w 3 aktach). Dialog 1986 nr 5/6 s. 83-105.

22. Ostatni kwartał. [Powieść autobiograficzna]. Warszawa: Czytelnik 1987, 191 s.

23. Bez tytułu. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1991, 34 s.

24. Przetoka. Szczecin: Glob 1992, 103 s.

Zawiera dwa wiersze, opowiadanie oraz korespondencję K. Nowickiego z osobą o inicjałach Z.K. na temat powstawania książki.

25. Dziś są twoje urodziny. Scenariusz dla jednej aktorki. Dialog 1994 nr 4 s. 5-12.

26. Drugie życie. [Eseje]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1995, 81 s.

Zawartość

Pożar; Zaraza; Przypis; Próżnia; Natura rzeczy; Głodomór; Strażnik; Pokutnik; Podróżny; List do Franza Kafki; Ostatni.

27. Od rzeczy. [Proza poetycka]. Powst. 1996. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1998, 42 s.

Informacja: K. Hoffman w: K. Nowicki: Drugie życie. Zob poz. 26.

Przekłady i adaptacje

1. Montaż poetycki. „Pamiętam gwałtowne losy...” [Przeł. z rosyjskiego] K. Nowicki. Bydgoszcz: Wojewódzki Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzkiego Domu Kultury 1964, 26 s.
2. Wzdłuż Wisły. [Montaż poetycki]. Powst. ok. 1964. Bydgoszcz: Wojewódzki Dom Kultury [Informacja autora].
3. „Jaki to dzień?” [Montaż; współautor:] A. Baszkowski. Wystawienie: Bydgoszcz 1965. [Informacja autora].

Prace redakcyjne

1. Głód języka. [Antologia; wybór:] K. Nowicki, J.L. Ordan. Bydgoszcz 1974, 44 s., powielone. Koło Młodych przy Oddziale Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy, Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Bydgoszczy.
2. Próba wyobraźni. Almanach poezji szczecińskiej. Wiersze wybrał i przedmową opatrzył: K. Nowicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 167 s.
3. Trzeba iść. [Wiersze]. Wybór: K. Nowicki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne; Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich 1979, 16 s.
4. Z. Pruss: Ze słuchu. [Wiersze]. Wybór i wstęp: K. Nowicki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1982, 22 s.
5. J. Wach: Po sobie. [Wiersze]. [Wybór i wstęp:] K. Nowicki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1982, 22 s.
6. T. Oszubski: Zostawiliśmy skrzydła w szatni. [Wiersze]. [Wstęp i wybór:] K. Nowicki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1984, [28] s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Informacja rodziny 1997.

Ogólne

Artykuły

J.Z. Maciejewski: Krzysztof Nowicki. Pomorze 1970 nr 23.
Z. Dumowski: Człowiek odnaleziony w sobie samym. Nurt 1980 nr 3.
K. Mętrak: Pod włos. Radar 1983 nr 20.
D.T. Lebioda: Przedsionek wieczności. O poezji i prozie Krzysztofa Nowickiego. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.
M. Jentys: Testament Krzysztofa Nowickiego; Rozpacz człowieka. W tejże: Nić Ariadny. Toruń 2005.

Przy słowie

M. Orski: To nie wiara lecz rezygnacja. Litery 1966 nr 5.

Droga do ojca

J. Biernacki: Główna przegrana. Nowe Książki 1968 nr 7 [dot. też Główna przegrana].
D. Knysz-Rudzka: Czas i pamięć lub wędrówka po omacku. Miesięcznik Literacki 1968 nr 5 [dot. też Główna przegrana].
B.S. Kunda: Mówię potocznie trzymając się zdarzeń. Odra 1968 nr 12.
S. Melkowski: Sklep i klub, biuro i pióro. Twórczość 1968 nr 5, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980 [dot. też Główna przegrana].
T. Błażejewski: Wydłużanie pamięci. Nadodrze 1970 nr 6.

Główna przegrana

J. Biernacki: Główna przegrana. Nowe Książki 1968 nr 7 [dot. też Droga do ojca].
D. Knysz-Rudzka: Czas i pamięć lub wędrówka po omacku. Miesięcznik Literacki 1968 nr 5 [dot. też Droga do ojca].
K.M. Krasucki: Między pokoleniami – w poszukiwaniu biografii. Agora 1968 nr 20.
S. Melkowski: Sklep i klub, biuro i pióro. Twórczość 1968 nr 5, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980 [dot. też Droga do ojca].

Tętno

J. Biernacki: O formie. Nowe Książki 1970 nr 1.
S. Melkowski. „Tygodnik Kulturalny1970 nr 31.
W. Sadkowski. „Współczesność1970 nr 3.

Komentarze

T. Walas: Żródła i miary poezji. Nowe Książki 1971 nr 1.

Pertraktacje

J.Z. Brudnicki: Krytyka narratorem. Nowy Wyraz 1972 nr 5, przedruk w tegoż: Wiek prozy. Warszawa 1979.
W. Chołodowski. „Tygodnik Kulturalny1972 nr 13.
M. Dąbrowski: Trudne pertraktacje. Twórczość 1972 nr 11.
A.K. Waśkiewicz: Z chaosu w chaos. Nowe Książki 1972 nr 9.

Orfeusze

W. Maciąg: Nie znamy winnych. Życie Literackie 1973 nr 36.
J. Pieszczachowicz: „Każdy ma swojego Lelucha”... Twórczość 1974 nr 8.

W tej chwili

M. Chrzanowski: Lekcja języka Krzysztofa Nowickiego. Nowe Książki 1976 nr 21.
K. Lisowski: Spojrzeć rzeczowo na świat. Życie Literackie 1977 nr 10.

W imię ojca i syna

K. Rodowska: W imię ojca, syna i dziada. Regiony 1979 nr 4.

Do przytomności

T. Skutnik: Współobecność. Twórczość 1981 nr 9.
J. Marx: Latające metafory. Poezja 1982 nr 9.

Dziennik krytyczny

T. Błażejewski: Krytyk czasu kryzysu. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.

Pięć dni Lemuela Gulliwera

B. Osterloff: Lepiej poczytać Swifta. Teatr 1985 nr 8.

Śmierć Gulliwera

H. Bereza: Czytane w maszynopisie. Graniczność. Twórczość 1981 nr 6, przedruk w tegoż: Obroty. Warszawa 1996.
D. Ulicka: O życiu i śmierci Gulliwera. Miesięcznik Literacki 1984 nr 8/9.

Było święto [Opowiadania]

T. Błażejewski. „Życie Literackie1988 nr 14 [dot. też: Ostatni kwartał].

Ostatni kwartał

T. Błażejewski. „Życie Literackie1988 nr 14 [dot. też: Było święto].
L. Łukasiewicz: Obrachunek. W tegoż: Rytm, czyli powinność. Wrocław 1993.

Bez tytułu

K. Pieńkosz: Ars moriendi ars vitae. Literatura 1992 nr 10.

Przetoka

J. Łukosz: Pułapka istnienia. Twórczość 1992 nr 10.

Drugie życie

A. Chojecki: Kim jest człowiek. Topos 1995 nr 7/8.
M. Jentys: Rozpacz człowieka. Sycyna 1995 nr 22.
M. Jentys: W sam raz niebyt. W tejże: Nić Ariadny. Toruń 2005.

Od rzeczy

M. Jastrząb. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 7/8.
K. Kuczkowski: Odejście „człowieka do pisania” „Topos 1999 nr 2/3.