BIO

Urodzony 8 listopada 1917 w Olsztynie; syn Stanisława Nowakowskiego, historyka, dziennikarza, działacza niepodległościowego, i Emilii z Górków. Po przyznaniu Warmii na podstawie wyników plebiscytu z 1920 Niemcom, jego rodzina była zmuszona do opuszczenia tego regionu i przeniosła się do Bydgoszczy. Tam uczęszczał do Gimnazjum im. Marszałka Śmigłego-Rydza. Był redaktorem czasopisma międzyszkolnego „Ogniwo”, na którego łamach publikował pierwsze utwory: wspomnienie z wakacji pt. Czwórka w Rumunii (1934 nr 2; podpisany Taddy) i wiersz pt. Białe szaleństwo (1935 nr 6). Po zdaniu matury w 1936 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1937 otrzymał nagrodę w konkursie polonistycznym Polskiej Akademii Literatury za pracę o poezji skamandrytów. W 1938-39 ogłosił kilka wierszy w „Czerwonych Tarczach”; za opowiadanie Ulica ciepła otrzymał nagrodę w konkursie pisma na utwór o nędzy ludzkiej. Współpracował z grupą młodzieży związaną z lewicą Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Po wybuchu II wojny światowej, walczył podczas obrony Warszawy w oddziałach ochotniczych PPS. Drukował wiersze w wychodzących jeszcze we wrześniu 1939 dziennikach. W lutym 1940 został aresztowany przez gestapo we Włocławku za kolportowanie tajnych ulotek. Do końca wojny przebywał w więzieniach i obozach niemieckich, m.in. w Inowrocławiu, Zwickau, Dreźnie, Elsnig-Vogelgesang i w Salzwedel. Po wyswobodzeniu przez armię amerykańską przeniósł się do obozu dla uchodźców w Haren-Emc (Maczków) w Holandii. Uczył tu w polskim liceum. Rozwijał twórczość literacką, przesyłał opowiadania i wiersze do pism w Londynie i Paryżu. Jesienią 1946 wyjechał do Włoch, a następnie w 1947 z transportem 2. Korpusu Polskiego, do Anglii. W 1946 ożenił się z Teresą Kiersnowską, siostrą poety i dramatopisarza Ryszarda Kiersnowskiego (rozwód 1956). Na początku grudnia 1946 wyjechał z żoną do Włoch, skąd wkrótce udał się z transportem rodzin polskich do Anglii; zamieszkał w Domu Pisarza w Londynie. Brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym emigracji polskiej w Londynie, m.in. działał w Światowym Związku Polaków z Zagranicy, został członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i przez wiele lat pełnił obowiązki sekretarza zarządu. Utwory prozą ogłaszał w „Orle Białym” (Londyn, od 1946), „Tygodniu Polskim” (Londyn), „Kulturze” (Paryż, od 1946), „Wiadomościach” (Londyn, od 1947). Współpracował w 1950-52 z polską sekcją radia brytyjskiego (BBC). Od uruchomienia 3 maja 1952 Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (RWE; początkowo pod nazwą Głos Wolnej Polski) był jej pracownikiem. Przygotowywał codzienne komentarze polityczne i kulturalne, redagował magazyn Panorama dnia, pisał słuchowiska i cykle audycji historycznych i literackich, przeprowadzał wywiady (głównie pod pseudonimem Tadeusz Olsztyński). W 1953 przebywał trzy miesiące w Stanach Zjednoczonych, po czym powrócił do Monachium. W 1958 ożenił się z Danutą Anczakowską. Mieszkał kolejno w Paryżu, Villach, Merano, Monachium, Londynie, Sigtuna, Wenecji, w końcu osiedlił się na stałe w Monachium. Współpracował okresowo z radiem niemieckim (m.in. w 1976 cykl audycji o literaturze polskiej dla radia bawarskiego). Od 1959 należał do zachodnioniemieckiej grupy literackiej Gruppe 47, przewodniczył w 1964-65 PEN Club Center for Writers in Exile na Republikę Federalną Niemiec, Austrię i Szwajcarię, w 1966 został członkiem Bawarskiej Akademii Literackiej. Publikował artykuły głównie na temat literatury polskiej także na łamach prasy zachodnioniemieckiej, m.in. w „Die Zeit” (Hamburg), „Frankfurter Algemeine Zeitung”, „Der Monat” (Berlin), „Welt der Literatur” (Hamburg). Otrzymywał liczne nagrody literackie, m.in.: Literary Atlantic Award Princeton University w USA (1963), Tukan-Kreis w Monachium (1966), nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1971), Fundacji im. A. Godlewskiej w Genewie (1977). W 1979-87 brał udział jako reporter w około trzydziestu podróżach zagranicznych papieża Jana Pawła II (z wyłączeniem pielgrzymek do Polski, gdyż władze odmawiały mu wizy). W 1986 objął wraz z Włodzimierzem Odojewskim funkcję przewodniczącego powstałego w Monachium Klubu im. J. Mieroszewskiego. W 1987 przeszedł w RWE na emeryturę, ale do końca istnienia rozgłośni w 1994 pisał cotygodniowe felietony pt. Przy kawiarnianym stoliku. Później był prezesem Klubu Kombatantów RWE. Przewodniczył Radzie Narodowej Polskiej w Niemczech. Od 1990 był prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Polsko-Niemieckiego oraz Fundacji Stowarzyszenia. Od 1990 odwiedzał Polskę. Był inicjatorem powstania, a potem prezesem i prezesem honorowym Światowego Związku Bydgoszczan. W 1991 otrzymał tytuł honorowego obywatela Olsztyna i honorowego redaktora „Gazety Olsztyńskiej” (którą w 1914-20 redagował jego ojciec). Został wyróżniony nagrodą Fundacji im. W. i N. Turzańskich (Kanada 1991) oraz nagrodą im. K. Wolskehla Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych (1992). W 1994 Rada miasta Bydgoszczy przyznała mu tytuł honorowego obywatela. W 1995 zdecydował się przenieść do Polski i zamieszkać w Bydgoszczy. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1993). Zmarł 11 marca 1996 w Bydgoszczy; pochowany tamże na cmentarzu ewangelickim.

Twórczość

1. Panna z drugiego piętra. (Powieść). [Londyn 1951; informacja autora].

2. Jasełka. [Londyn:] Światowy Związek Polaków z Zagranicy [1947], 29 s. Wyd. nast. tamże?: wyd. 2 1948, wyd. 3 1949.

Informacja o wyd. 1, 2: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Warszawa 1992.

3. Czarny dzień posła Garłacza. (Jednoaktówka wierszem). Londyn 1948.

Informacja jak w poz. .

4. Piękna nasza Polska cała. [Wodewil w 3 aktach]. Londyn: Wydawnictwo dla Polonii Zagranicznej Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1948, 59 s.

5. Szopa za jaśminami. London: Polish Press Agency (Światpol) 1948, 125 s. Wyd. nast. Sztokholm: Polonica Förlag 1994.

Wspomnienia z pobytu w obozach niemieckich.

Nagrody

Nagroda Katolickiego Ośrodka Wydawniczegp „Veritas” w 1950.

Przekłady

niderlandzki

Amsterdam 1959 [wg informacji jak w poz. ].

niemiecki

Hamburg 1962 [wg informacji jak w poz. ].

włoski

1962 [wg informacji jak w poz. ].

6. Czy pan mówi po polsku? (Jednoaktówka wierszem). Londyn 1949.

Informacja jak w poz. .

7. Pakt atlantycki a... Polonia Amerykańska. [Artykuł publicystyczny]. [B.m.] USA: Komisja Współpracy z Poloniami w Innych Krajach Kongresu Polonii Amerykańskiej 1949, [8] s.

8. Piękny maju na Bugaju. (Jednoaktówka ze śpiewami i tańcami). Londyn 1949.

Informacja jak w poz. .

9. Przyczyna nieznana. (Groteska w 3 aktach). [Wielka Brytania] 1949. „Poradnik Świetlicowy” nr 101. Wystawienie: Londyn, Zespół Dramatyczny „Devonia” 1954.

Informacja o wyd. jak w poz. .

10. Malarz mojego miasta. [O Marianie Faczyńskim]. [Londyn: Polskie Young Men's Christian Association w Wielkiej Brytanii 1953]. [Informacja autora].

11. Obóz Wszystkich Świętych. Powieść. Paryż: Libella 1957, 462 s. Wyd. nast.: Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie* 1989; Warszawa: Czytelnik 1990; [wyd. 4] ze wstępem, oprac. i przypisami W. Lewandowskiego. Warszawa: Open 2003.

Nagrody

Niemiecka nagroda literacka przyznana przez jury „Künstlergilde” z Esslingen nad Neckarem w 1960.

Przekłady

angielski

Camp of All Saints. [Przeł.] N. Guterman. New York 1962.

fiński

Pyhäinmiesten Poloneesi. [Przeł. z niemieckiego] E. Palsbo. Jyväskylä 1960.

niderlandzki

Het Kamp Allerheiligen. [Przeł.:] W.A. Maijer, H. von Det Klei. Amsterdam 1961.

niemiecki

Polonaise Allerheiligen. [Przeł.] A. Dross. Köln 1959, wyd. nast. München 1964.

turecki

Azizler Kampi. [Przeł.] Z. Selimoglu. Istanbul 1977, wyd. nast. tamże 2000.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: I. Bielska, M. Grabowski. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1991.
Adaptacja: A.M. Marczewski. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Polski 1994.

12. Syn zadżumionych. [Powieść]. Kultura”, Paryż 1959 nr 1/2 s. 65-145. Wyd. osobne Paryż: Instytut Literacki 1959, 85 s. Wyd. nast. Warszawa: Niezależny Instytut Wydawniczy* 1981.

Przekłady

niemiecki

Der Sohn. [Przeł.] A. Dross. W: T. Nowakowski: Picknick der Freiheit. Köln 1962, wyd. nast. Köln [ok. 1967]. Adaptacja radiowa: B. Zeuner. Radio (Hamburg) 1963.

13. Zur geistigen Situation der polnischen Kultur vor und nach dem Oktoberaufstand 1956. Dortmund: Kulturamt der Stadt Dortmund [ok. 1960], 27 s.

14. Saga rodu Radziwiłłów. Powst. 1966. Druk fragmentów „Wiadomości”, Londyn: Klejnocik z Ratyzbony. 1964 nr 51/52 s. 6/7; Radziwiłł w chałacie. 1965 nr 16/17 s. 4; Serce przez myszy pogryzione, czyli amok w rodzinie. 1965 nr 51/52 s. 12; Arkadia na gruzach ojczyzyny. 1966 nr 37 s. 2.

Rękopis w języku polskim; pierwodruk w przekładzie niemieckim.

Przekłady

angielski

The Radziwills. [Przekł.] T. Marberry. New York 1967 [informacja autora].
The Radziwills. The social history of a great European family. [Przeł. z niemieckiego] E.B. Garside. [New York 1974].

niemiecki

Die Radziwills. Die Geschichte einer grossen europäischen Familie. [Przeł. z polskiego rękopisu:] J. von Pilecki, J. Hahn. München: R. Piper [1966], 427 s. Wyd. nast.: tamże 1967; Stuttgart, Hamburg [1968]; [wyd. poszerzone i uzupełnione] München 1975.

Przekład polski: Radziwiłłowie. Przeł. z języka niemieckiego A. Marcinek. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX Wieku 2005, 396 s.

15. Aleja Dobrych Znajomych. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1968, 396 s.

Zawartość

Zawiera szkice wspomnieniowe: O moim ojcu; O moim poloniście [F. Stopie]; O moim zastępie; O znajomej z Podgórnej; O moim sierżancie; O moim imienniku [Z. Nowakowskim]; O Janie Lechoniu; O Tadeuszu Sułkowskim; O Janie Bielatowiczu; O Juliuszu Sakowskim; O Wacławie Zbyszewskim; O znajomej w opłotkach; O Stefanii Zahorskiej; O Stefanie Badenim; O Stanisławie Maciku; O Czesławie Straszewiczu; O Aleksandrze Bregmanie; O Jewtuszence; O przygodnych znajomkach; O Alicji Lisieckiej; O innych amicyjach; O dobrym sąsiedzie; O [A.] Brychcie; O [A.] Adżubeju; O Zofii Romanowiczowej; O Antonim Słonimskim; O Janie Lechoniu raz jeszcze; O Kazimierzu Wierzyńskim; O kolebce i grobie.

16. Niestworzone rzeczy. Zbiór opowiadań. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1968, 436 s.

Zawartość

Wycieczka do Juraty; Diariusz; Przybysz z Kaukazu; Weronika i Polifem; „Hard core”; Pietia; Piknik wolności; Kwiaty dla wojewody; Wyprawa wiedeńska; Grüss Gott; Macoszek; Emigrantitis.

Przekłady

niemiecki

opowiadań Piknik wolności; Wyprawa wiedeńska: Picknick der Freiheit: Gastspiel in Wien. [Przeł.] A. Dross. W: T. Nowakowski: Picknick der Freiheit. Köln 1962, wyd. nast. Köln [ok. 1967].

17. Happy-end. [Powieść]. Paryż: Instytut Literacki 1970, 205 s.

18. Byle do wiosny. Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1975, 247 s.

Nagrody

Nagroda Radia Wolna Europa za najlepszą książkę 1975 r. wydaną na emigracji.

19. Wiza do Hrubieszowa. [Powieść]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1979, 167 s.

20. Reporter Papieża. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1980, 248 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1980, 299 s.

Reportaże z pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

Przekłady

niemiecki

Ich fürchte mich nicht. Die Reisen des Papstes. [Przeł.] J. v. Pilecki. München 1982.

21. W bagażniku Jego Świątobliwości. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1981, 132 s. Wyd. nast. [Warszawa: b.w.* 1982], 132 s.

Reportaż z pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Daleki Wschód.

22. Volo papale. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1982, 257 s. Wyd. nast.: [Warszawa: b.w.* 1983]; [b.m.w.* 1984].

Reportaż z pielgrzymki papieża Jana Pawła II.

23. Na skrzydłach nadziei. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984, 198 s. Wyd. nast. [Warszawa:] Pokolenie* [1987], 198 s.

Reportaże z pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

Wyd. osobne reportażu Osiem dni w Ojczyźnie. Kraków: [b.w.] 1985, 28 s.

Reportaż z drugiej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

24. Boeing świętego Piotra. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986, 236 s.

Reportaże z pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

25. Kwiaty dla Pielgrzyma. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987, 182 s. Wyd. nast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie* 1988.

Reportaże z pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

26. Nie umiera się w Miami... Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1991, 130 s.

27. Urzeczenie. [Szkice wspomnieniowe]. Bydgoszcz: Świadectwo 1993, 87 s.

28. Za kurtyną snu... Wiersze zebrane prawie wszystkie. Warszawa: To My 2002, 96 s. Wyd. poprawione i uzupełnione tamże 2003, VIII, 134 s.

Wiersze z archiwum brata Jerzego oraz zebrane z prasy krajowej i emigracyjnej.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Słuchowiska radiowe nadane przez Rogłośnię Polskiego Radia Wolna Europa w Monachium [inf.: K.W. Tatarowski: Pan Tadeusz przy mikrofonie. „Tygiel Kultury” 1996 nr 4]

Na śladach Mickiewicza – wędrówka po Paryżu. 1954.
U Fukiera na Starym Mieście. 1954.
Epopea wojenna ORP „Orzeł. 1958.
Powstanie w Getcie Warszawskim. 1958.
Polacy w Bolonii. 1961.
Wyzwolenie Bolonii przez 2. Armię gen. Andersa. 1961.
Pan Adam rozmawia z synem – ostatnia wigilia Mickiewicza w Paryżu. 1965.
Odzyskanie niepodległości. 1968.
Człowiek, który był diabłem.1973.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Picknick der Freiheit. Köln 1962, wyd. nast. Köln [ok. 1967].

Omówienia i recenzje

• Informacje Teresy Błażyńskiej primo voto Nowakowskiej.

Ankieta dla IBL PAN 1957, 1966.

Wywiady

Emigracja jest dobrą przygodą. Rozm. R. Laudański. Tygodnik Literacki 1990 nr 11.
Z języka nie można wyemigrować. Rozm. A. Baniewicz. Rzeczpospolita 1990 nr 256.
Z taśmoteki Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Rozm. K.W. Tatarowski. Tygiel Kultury 1996 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (E. Rydlewska).
S. Tretnan: Tadeusz Nowakowski. (1917-1946). Studium bibliograficzne. Katowice: [b.w.] 2001, 60 k. Uniwersytet Śląski. WydziFilologiczny Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Ogólne

Artykuły

A. Bojarska: Proza Tadeusza Nowakowskiego, czyli najpiękniejsze przekleństwa świata. Kultura”, Paryż 1986 nr 11.
B. Kazimierczyk: Casus: Nowakowski. „Odrodzenie1988 nr 23.
J. Kamionowski: Wszystkie drogi prowadzą na prowincję. W: Doświadczenia prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku. Białystok 1993.
B. Mamoń: Powrócił, aby umrzeć; M. Skwarnicki: Wspomnienie o Tadeuszu Nowakowskim. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12.
K. Orłoś: Nie ma alternatywy dla nadziei. Kultura”, Paryż 1996 nr 5.
K.W. Tatarowski: Pan Tadeusz przy mikrofonie. Tygiel Kultury 1996 nr 4 [dot. pracy w Rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa].
K. Okoński: RFN-owska karta w twórczości bydgoszczanina Tadeusza Nowakowskiego. Kronika Bydgoska 1998.
W. Lewandowski: Jak pisać o braciach w kraju? – Na marginesie „Listu do brata” Tadeusza Nowakowskiego. Archiwum Emigracji 1999 z. 2.
S. Melkowski: Reporter Papieża. O prozie dokumentarnej Tadeusza Nowakowskiego. W: Česká a polská emigrační literatura; Emigracyjna literatura czeska i polska. Opava 2002.
M. Reich-Ranicki: Tadeusz Nowakowski. Er liest allen die Leviten. Ein verkappter Romantiker. W tegoż: Erst leben, dann spielen. Göttingen 2002.
K.A. Dorosz: Są znaki na ziemi...” Tadeusza Nowakowskiego reportaże papieskie. Przegląd Powszechny 2004 nr 1.
J. Galant: Ponure dni wolności. Polonistyka 2004 nr 4.
Z. Andres: Emigracja jako dramat niespełnienia. Proza Tadeusza Nowakowskiego. Ruch Literacki 2005 nr 2.
H. Gosk: Opowieść o wygranej wojnie i przegranym pokoju. (Tadeusz Nowakowski). W tejże: Zamiast końca historii. Warszawa 2005.

Szopa za jaśminami

D. Kulesza: Między Borowskim a Zofią Kossak. „Szopa za jaśminami” Tadeusza Nowakowskiego. Ruch Literacki 2005 nr 3.

Obóz Wszystkich Świętych

• [J. Przyboś] J.P.: Świetna powieść. Przegląd Kulturalny 1957 nr 20.
J. Sakowski: W niewoli cienia. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 26.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Dwa lata po wojnie. Tygodnik Powszechny 1957 nr 21.
H. Wandowski. „Tygodnik Zachodni1957 nr 51/52.
R. Wraga. „Syrena”, Londyn 1957 nr 21.
J.J. Lipski: Uczeń klasyków i jego kompleksy. Twórczość 1958 nr 2.
W. Bronski-Pampuch: Polonaise der Unbelehrbaren. Der Monat”, Berlin 1959 nr 134.
G. Hagen: Aus der Perspektive von DPs. Literatur-Rundschau”, Kolonia 1959 nr 161.
H. Piontek: Polnische Inferno – Spur unserer Erdentage. Süddeutche Zeitung”, Monachium 1959 nr 291.
A. Kopkind: Against empty patriotism. The Washington Post 1962 nr z 9 XI.
M. Levin. „The New York Times Book Review1962 nr z 7 X.
Ch. Poore: Book of the times. The „New York Times 1962 nr z 11 IX.
E.G. Buntowszczyk: Tadeusz Nowakowski – powojenne spustoszenie. (O powieści „Obóz Wszystkich Świętych”). „Promieniści”* 1985 nr 62.
T.J. Żółciński: Polski Odys z Papenburga. Metafora 1990/91 nr 6/8.
M. Orski. „Przegląd Powszechny1991 nr 11.
M.H. Staśkiewicz: Obraz Arkadii w „Obozie Wszystkich Świętych” Tadeusza Nowakowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne 1998 z. 44.

Saga rodu Radziwiłłów

H.J. Netzer. „Kulturkritik”, Monachium 1966 nr z 5 XII [dot. przekł. niemieckiego Die Radziwills].
W. Görlitz: Mit polnischer Eleganz. Welt”, Hamburg 1967 nr z 5 II [dot. przekł. niemieckiego Die Radziwills].
G. Mann: Sie zankten lateinisch. Der Spiegel”, Hamburg 1967 nr 5 [dot. przekł. niemieckiego Die Radziwills], przekł. polski: Kłócili się po łacinie. „Wiadomości”, Londyn 1967 nr 11.

Aleja Dobrych Znajomych

J. Fryling: Szkicownik Pana Tadeusza. (Marginesy i dygresje). Wiadomości”, Londyn 1969 nr 11.
S. Kossowska: O pojedynku do pierwszej i ostatniej krwi. Tydzień Polski”, Londyn 1969 nr 2.
• [T. Zagórska] T. Karren: Rzeczy stworzone w Alei Tadeusza Nowakowskiego. Tydzień Polski”, Londyn 1969 nr 12.
W.A. Zbyszewski: O portretach Tadeusza Nowakowskiego. Wiadomości”, Londyn 1969 nr 13/14, nawiązanie: J. Sakowski: Wśród najlepszych przyjaciół. Tamże 1969 nr 16.

Niestworzone rzeczy

K. Brzozowska: Pamiętam, więc jestem. Orzeł Biały”, Londyn 1969 nr 57.
M. Chmielowiec: Kilka spostrzeżeń i zastrzeżeń, zachwytów i zarzutów. Wiadomości”, Londyn 1969 nr 15.
C. Dobek: Absalon bez ratowniczej kamizelki. „Tydzień Polski”, Londyn 1969 nr 6.
J. Maurer. „Wiadomości”, Londyn 1969 nr 15.

Happy-end

• [T. Zagórska] T. Karren: Tadeusz Nowakowski – Polska Ziółkowskich. „Tydzień Polski”, Londyn 1971 nr 11.
M. Chmielowiec: Happy-end” po roku. Wiadomości”, Londyn 1972 nr 10.
J. Kowalewski: Czy rzeczywiście... happy-end? (Powieść Tadeusza Nowakowskiego o wolności i niewoli). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 4.
W. Lewandowski: Zagadkowy „Happy-end. W tegoż: ...Strofy dla mew i mgieł... Toruń 2005.

Byle do wiosny

J. Fryling: Włocławek – Rzym. (Dusza anielska i czerepy rubaszne). Wiadomości”, Londyn 1975 nr 44.
L. Kielanowski: Labirynt zwany Polską. Orzeł Biały”, Londyn 1976 nr 138.

Reporter Papieża

W.A. Zbyszewski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1980 nr 282.
J. Mirewicz: Papież reportera. Przegląd Powszechny 1981 nr 2.
S. Kossowska: Podróże z Papieżem. Tydzień Polski”, Londyn 1982 nr 20 [dot. też W bagażniku Jego Świątobliwości].

W bagażniku Jego Świątobliwości

S. Kossowska: Podróże z Papieżem. Tydzień Polski”, Londyn 1982 nr 20 [dot. też Reporter Papieża].

Kwiaty dla Pielgrzyma

• [M. Pieczara] M.P.: Pielgrzym i jego cień. „Wezwanie”* 1989 nr 15.

Picknick der Freiheit

D. Lattmann: Hartes Buch. Kulturkritik”, Monachium 1960 nr z 3 II.
H. Fink: Suche nach Wahrheit. Die Welt”, Hamburg 1962 nr z 8 X.