BIO

Urodzona 9 grudnia 1940 w Ciszkowie pod Czarnkowem (Pilskie); córka Józefa Nowaka, technika gorzelnika, i Zofii z domu Ślusarczyk. W 1954-58 uczęszczała do Liceum im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Następnie przez rok pracowała w Szkole Podstawowej w Czarnkowie i jednocześnie ukończyła zaocznie Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie Wielkopolskim. Od 1959 studiowała polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W 1962 wyszła za mąż za Zygmunta Węklara, lekarza. Po uzyskaniu w 1964 magisterium, pracowała jako polonistka w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie (do 1968) i Szkole Podstawowej w Żydowie pod Gnieznem (do 1972). Uzupełniała w tym czasie swoje wykształcenie, kończąc dwuletnie Studium Podyplomowe Wychowania Obywatelskiego i Dziennikarstwa na Wydziale Prawa UAM (1968-70). Równocześnie rozwijała twórczość literacką. Debiutowała w 1967 wierszem pt. Refleksja, ogłoszonym w miesięczniku „Ziemia Nadnotecka”, w którym drukowała utwory poetyckie do 1969. Wiersze publikowała także m.in. w „Życiu Literackim” (1968-70) i „Tygodniku Kulturalnym” (1968, 1970, 1972). W 1972 zamieszkała w Wągrowcu, gdzie uczyła w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich (także po przejściu na emeryturę w 1989). W 1984 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1984-85 współpracowała z „Tygodnikiem Pilskim”. W 1987 otrzymała nagrodę im. S. Czernika, przyznaną przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, oraz nagrodę Klubu Środowisk Twórczych 13 w Pile. W 1990 została redaktorem prywatnego dwutygodnika (od 1995 tygodnika) pt. „Głos Wągrowiecki”, nagrodzonego II (1993) i III (1994) nagrodą w Konkursie dla Lokalnej Prasy, zorganizowanym przez Fundację Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, oraz dwukrotnie w konkursie Prasa Lokalna – Demokracja Lokalna – Samorząd (1994). Przy czasopiśmie tym utworzyła wraz z kolegami serię literacką Biblioteka Głosu Wągrowieckiego, wydawaną przez Agencję Wydawniczo-Reklamową „Głos Wągrowiecki”. W 1992 zaczęła prowadzić Ogólnopolskie Warsztaty Literackie dla Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji w Wągrowcu. W tymże roku podjęła pracę również w Zespole Szkół Zawodowych w Wągrowcu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1985), złotymi odznakami honorowymi Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (1986), Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1986), Za Zasługi w Rozwoju Województwa Leszczyńskiego (1989), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1995). Zmarła 12 stycznia 2016 w Wągrowcu; pochowana na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Twórczość

1. Moje ręce. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1970, 66 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Sonety nazywane; Tamte drogi porosłe...; W skrzyżowaniu ognia i wody.

2. Trwająca chwila. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 57 s.

Zawartość

Cykle: Odliczanie roku; Pałuki; Ponad niepokój; Trwająca chwila.

3. Wstępuję w jesień. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 91 s.

Zawartość

Cykle: Wstępuję w jesień; Wrzosowisko serca.

4. W twarzy obrazów. [Wiersze]. Piła: Klub Literacki Nadnoteckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 1988, 31 s.

5. Obdarzeni niebem i ziemią. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 31 s.

6. Buntownice. Opowieści o miłowaniu. Piła: Muzeum Okręgowe 1991, 172 s.

Zawartość

Cezary; Urok; Nasze losy są jak znaki zapytania; Jaśnie Pani Kariera; Podróż w środku życia; Żerowisko; Ostatnia przysługa.

7. Lekcja z „Hamleta. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1991, 35 s.

8. Przytul mnie Europo. (Wiersze z lat 1981-1989). Poznań: Związek Literatów Polskich 1991, 30 s.

9. Stroję się w sentymenty. [Wiersze]. Piła: Atut; Czarnków: „Nadnoteckie Echa1993, 38 s.

10. Między bliznami rzek. [Wiersze]. Wągrowiec: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Głos Wągrowiecki 1994, 56 s.

11. Bukiet jubileuszowy. [Wiersze]. Wągrowiec: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Głos Wągrowiecki 1995, 44 s.

12. Spokój i niepokoje. [Wiersze]. Wągrowiec: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Głos Wągrowiecki 1995, 56 s.

13. Utracone raje. [Wiersze]. Warszawa: IBIS 1997, 52 s.

14. Drzwi do człowieka. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Wers 1998, 66 s.

15. W słowach i milczeniu. [Wybór wierszy]. Piła: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1998, 159 s.

16. Bez makijażu. [Wiersze]. Poznań: Poeticon; [Związek Literatów Polskich] 2000, 52 s.

17. Serce na ziemi. [Wiersze]. Poznań: Poeticon; Związek Literatów Polskich 2002, 177 s.

Omówienia i recenzje

Ogólne

Artykuły

J. Ratajczak. „Rocznik Nadnotecki 1980” wyd. 1983 [omówienie twórczości poetyckiej].

Moje ręce

L. Szaruga. „Poezja1970 nr 9.
T. Walas: Gust i wyobraźnia. Nowe Książki 1970 nr 23.

Trwająca chwila

R. Borkowski. „Tygodnik Pilski1980 nr 38.
P. Cielesz: Trwająca chwila niepokoju. Fakty 1986 nr 21.

Wstępuję w jesień

T. Olszewski: Spowiedź kobiety. Nowe Książki 1988 nr 4.
J.B. Zimny: Studium kobiety. Nurt 1988 nr 9.
S. Drajewski: Jestem w pół drogi. Życie i Myśl 1989 nr 6.

W twarzy obrazów

M. Markowski: Pomysł i wykonanie. Kultura 1988 nr 30.
E. Kurzawa: Przypisanie do Jolanty Nowak-Węklarowej. Nowe Książki 1989 nr 8.

Bez makijażu

S. Pastuszewski: Wielka pomyłka i dwa małe odkrycia. Akant 2001 nr 4.