BIO

Urodzona 17 grudnia 1934 w Chorzowie; córka Jana Łazarowicza, inżyniera elektryka, i Jadwigi z Dębskich, inżyniera rolnika. W czasie II wojny światowej przebywała kolejno w Warszawie, Sierzchowie, Ciechanowie i Rybnie. Po wojnie ukończyła szkołę podstawową w Jeleniej Górze, a następnie uczęszczała do liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu i do Liceum im. N. Żmichowskiej w Warszawie. Po zdaniu matury w 1953, studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów drukowała swoje pierwsze opowiadania na łamach prasy studenckiej. Po otrzymaniu magisterium w 1958, pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Czarowie. W 1959 opublikowała krótkie opowiadania pt. Miłosierdzie i Okno na łamach tygodnika „Kierunki” (nr 8; podpisana Ewa Łazarowicz). W tymże roku wyszła za mąż za Kazimierza Nowackiego, inżyniera. W 1962 została członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podjęła pracę jako redaktor w Polskim Radiu, początkowo w Naczelnej Redakcji Programów dla Dzieci i Młodzieży, następnie w Redakcji Programów Oświatowych, a w końcu w Redakcji Literackiej. Od 1964 pisała liczne słuchowiska, adaptacje, montaże literackie i programy oświatowe, za które była wielokrotnie nagradzana. Równocześnie rozwijała twórczość prozatorską jako autorka opowiadań i powieści, także dla młodzieży. W 1969 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Opowiadania drukowała m.in. na łamach „Płomyka” (1973-85), „Świata Młodych” (1975-77, 1980), „Płomyczka” (1983-1990) i „Świerszczyka” (1985-89). W 1975 otrzymała nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, w 1980 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, w 1981 nagrodę Orle Pióro, w plebiscycie dwutygodnika „Płomyk”. W 1985 rozpoczęła współpracę jako autorka recenzji z miesięcznikiem „Nowe Książki”. Od 1986 była członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego nowego ZLP, w 1990-96 członkiem Prezydium Zarządu Głównego i przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej. W 1991 przeszła na emeryturę w Polskim Radiu i zajęła się wyłącznie pracą literacką. W 1993 nawiązała współpracę z „Gazetą Wyborczą” (tu w 1993-94 cykl esejów pt. Bożęta i my, w 1994-98 cykl felietonów pt. Z kobietą przez wieki). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986). W 1998 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 29 marca 2011 w Warszawie.

Twórczość

1. Rok trzech cezarów. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967 [właśc. 1966], 165 s.

2. Tysiąc soboli i jedna dziewczyna. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 194 s.

3. Szubad żąda ofiary. [Powieść dla młodzieży]. Wiersze sumeryjskie z przekł. angielskiego tłumaczył: G.T. Lipszyc. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 224 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1989; [wyd.4] Warszawa: Jaworski [2004].

4. Heliogabal, wnuk Mezy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 289 s. Wyd. 2 tamże 1974.

5. Ursa z krainy Urartu. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 286 s. Wyd. nast.: Wyd. 2 tamże 1976; [wyd. 3] Warszawa: Jaworski [2004].

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: R. Brociek. Polskie Radio 1971.

6. Śliczna Tamit. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 255 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1974, wyd 3 1988; wyd. 4 Warszawa: Akapit 1993; Wrocław: Siedmioróg 1997; Warszawa: Jaworski [2004].

7. Kommodus i Marcja. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1972, 192 s.

8. Maria z tamtych lat. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1972, 225 s. Wyd. [2] tamże 1983.

9. Biały koń bogów. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa:Nasza Księgarnia 1973, 225 s. Wyd. nast.: Wyd. 2 tamże 1980; [wyd. 3] Warszawa: Jaworski [2004].

Przekłady

słowacki

Biely kon bohov. [Przeł.] H. Holinová. Bratislava 1990.

10. Jasiek. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1974, 138 s. Wyd. 2 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979.

11. Katar po burzy. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1974, 36 s. Przedruk zob. poz. .

12. W cieniu malwy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 221 s.

Przekłady

niemiecki

Im Schatten der Malve. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1976.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Stocka-Kalinowska. Polskie Radio 1975.

13. Wyśnione, skłamane. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 236 s.

14. Duży, żółty, brzydki pies. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1975, 26 s.

15. Maksymin Trak. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 282 s.

16. Małgosia contra Małgosia. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 270 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1984, wyd. 4 1988, 1992; Katowice: Akapit 1993; Łódź: Hamal Books 1994; Wrocław: Siedmioróg 1997, tamże 1997; [wyd. 9] Warszawa: Nasza Księgarnia 1999, tamże: 2000, 2003, 2006.

Adaptacje

radiowe

Cz. 1-3. Polskie Radio 1981.

telewizyjne

Adaptacja: T. Worontkiewicz. Cz. 1-3. Telewizja Polska 1976.

17. Może nie, może tak. [Powieść dla młodzieży]. „Świat Młod.1975 nr 131-155/156, 1976 nr 1-11. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 222 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1977, wyd. [3] 1982; Wrocław: Siedmioróg 1997; [wyd. 5] Warszawa: Nasza Księgarnia 1997, tamże 2000.

Przekłady

słowacki

L'ubi – nel'ubi. [Przeł.] M. Minariková. Bratislava 1980.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Hartwig. Cz. 1-5. Polskie Radio 1981.

18. Coś o nich wiem. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1976, 29 s.

19. Gorzka cząstka pomarańczy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1976, 208 s.

Przekłady

niemiecki

Ein bitteres Stück Orange. [Przeł.] B. Samborska. Warszawa 1981.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Hartwig. Cz. 1-2. Polskie Radio 1975.

20. Temat na pracę doktorską. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 232 s.

21. On i reszta. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977, 23 s.

22. Prywatne życie entu Szubad. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1977, 249 s.

23. Kilka miesięcy, całe życie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 214 s. Wyd. 2 tamże 1981.

Nagrody

I nagroda w konkursie Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” na utwór literacki dla czytelnika w wieku 12-16 lat w 1977 oraz nagrody Międzynarodowego Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY) w 1980: wpisanie na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena i Międzynarodowa Nagroda Literacka im. M. Gorkiego przyznawana przez sekcję krajów socjalistycznych.

Przekłady

czeski

Dům zarostlývinem. [Przeł.] O. Hostovská. Praha 1982.

litewski

Keli ménasiai – ištisas gyvenimas. [Przeł.] J. Pilypaitis. Vilnius 1987.

rosyjski

Neskol'ko mesjacev – celaja žizn' [Przeł.:] M. Vasile'va, V. Choreva. Moskva 1984.

24. Prezent na urodziny. Scenariusz widowiska telewizyjnego. Powst. ok. 1978.

Nagrody

III nagroda Naczelnej Redakcji Programów dla Dzieci i Młodzieży Telewizji Polskiej w 1979.

25. Burza w zlewozmywaku. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 246 s.

26. Dzień, noc i pora niczyja. [Powieść dla młodzieży]. „Świat Młodych1980 nr 23-65. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1981 [właśc. 1982], 253 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1986; Wrocław: Siedmioróg 1995; [wyd. 4] Warszawa: Nasza Księgarnia 1999.

Nagrody

Nagroda im. J. Korczaka za książkę dla dzieci odznaczającą się wybitnymi walorami humanistycznymi i artystycznymi przyznana przez Międzynarodowe Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY) w 1983.

Przekłady

niemiecki

Tag, Nacht und Niemandszeit. [Przeł.] R. Matwin-Buschmann. Berlin 1985.

słowacki

Deň, noc a čas nikoho. [Przeł.] H. Benediková. Bratislava 1990.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Hartwig. Polskie Radio 1980.

telewizyjne

Adaptacja: T. Worontkiewicz. Telewizja Polska 1983.

27. Jeden dzień żaczka. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 26 s.

28. Wyścigowy rower. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 23 s. Przedruk zob. poz. .

29. Słońce w kałuży. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 194 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1987, 1995, [wyd. 3] tamże 1999.

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka w 1983.

30. Złote i szare. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986, 174 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” na powieść historyczną w 1984.

31. Spotkania nie wiadomo z kim i inne opowiadania. [Dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1987, 244 s. Wyd. nast. Łódź: Hamal Books 1994.

Zawartość

Katar po burzy [poz. ]; Czerwona kula; Jeśli mnie kochasz...; Co ja takiego zrobiłam?; Odjazd – szósta dziewiętnaście; Jutro, kiedy się spotkają...; Dwa bilety do kina; Wyścigowy rower [poz. ]; Z potrzeby serca; Trochę szczęścia na kartki; Ich dwoje; Sen trzeci; Kolorowe sny; Spotkanie nie wiadomo z kim.

32. W czepku urodzony. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 60 s. Wyd. [2] Warszawa: Jaworski 2002.

33. Bożęta i my. Warszawa: Orenda 1995, 87 s.

Eseje o demonach, drukowane w 1993-1994 w „Gazecie Wyborczej”.

Zawartość

Demony nieba, ziemi i wody; Demony domowe; Demony z zaświatów; Demony przyjazne lub groźne; Demony czy ludzie; Zamiast epilogu. Dytko na słomianych pajęczych nogach.

34. Dwaj mężczyźni i ona. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Polski Dom Wydawniczy [1994], 179 s. Wyd. nast. Wrocław: Siedmioróg 1995; [wyd. 3] Warszawa: Nasza Księgarnia 1999.

Nagrody

I nagroda w konkursie Polskiej Oficyny Wydawniczej „BGW” na powieść współczesną dla młodzieży w 1993.

35. Emilia z kwiatem lilii leśnej. [Powieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmioróg 1995, 127 s.

36. As w rękawie. [Powieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmioróg 1997, 119 s. Wyd. nast. tamże 1998.

37. Małe kochania, wielka miłość. [Powieść]. Wrocław: Siedmioróg 1997, 151 s.

38. Byk Apis pozdrawia kotkę Pusię. [Opowieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmioróg 1998, 79 s.

39. Proszę bilet na wieżę Babel. [Opowieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmioróg 1998, 64 s.

40. Rogi Minotaura. [Opowieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmioróg 1998, 78 s.

41. Jak okiełznać wronego rumaka. [Powieść dla młodzieży]. Wrocław: Siedmiogród 1999, 79 s.

42. Miłość, psiakrew. [Powieść dla młodzieży]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2001, 147 s.

43. Legendy rycerskie. Warszawa: Wilga 2002, 56 s. Wyd. nast. tamże 2006.

Słuchowiska radiowe, m.in.

(wg informacji E. Nowackiej emitowano ok. 200).

Pieśni kalinowe. Polskie Radio 1966.
Giewontowi rycerze. Polskie Radio 1970.
Messer Dante Alighieri. Polskie Radio 1970.
Rok tysiąc dwieście czterdziesty i pierwszy. Polskie Radio 1971.
Rylec, piórko, czcionka. Polskie Radio 1971.
W bolesławowym grodzie. Polskie Radio 1971.
Synowie Odnowiciela. Polskie Radio 1972.
W atrium i na forum. Polskie Radio 1972.
Królewicz Kazimierz. Polskie Radio 1973.
W pierwszych słowach mego listu. Polskie Radio 1973.
Obiad z wujem docentem. Polskie Radio 1974.
W której ręce złota kula. Cz. 1-5. Polskie Radio 1974.
W refektarzu. Polskie Radio 1976.
Kłopoty z Kopciuszkiem. Polskie Radio 1977.
Pięć księstw, pięciu książąt. Polskie Radio 1977.
Drzewo jabłoni na wiosnę. Polskie Radio 1978.
Na zamku rycerskim. Polskie Radio 1978.
Podwójny portret w deszczu. Polskie Radio 1978. Wyd. w przekł.: słoweńskim: Dvojni portret v dezju. [Przeł.] M. Poljanec. Ljubljana 1981.
Szczurzy ogonek. Polskie Radio 1979.
Skrzydlaty koń Pegaz. Polskie Radio 1982.
Herakles i wielogłowe psy. Polskie Radio 1984.
Prorok z pustyni [Mahomet]. Polskie Radio 1984.
Eufrat – Nil – Indus. Polskie Radio 1985.
Mit o Syzyfie. Polskie Radio 1987.
Stracona korona. Polskie Radio 1987.
Złoty wiek Bazyleusa. Polskie Radio 1987.
Dziewięćdziesiąt pięć tez. Polskie Radio 1988.
Mesco dux. Polskie Radio 1988.
Opowieści o Alkestis, Peliasowej córze. Polskie Radio 1988.
Pół roku tajemnic. Polskie Radio 1988.
Prawodawcy. Polskie Radio 1988.
Prometeusz. Polskie Radio 1988.
Spotkanie nie wiadomo z kim. Polskie Radio ok. 1988 (informacja E. Nowackiej).

Prace redakcyjne

1. Biesiady poetyckie. Pokłosie konkursu im. M. Konopnickiej. [Wstęp i red.:] E. Nowacka. [Współpraca red. i noty o autorze: K. Kochański]. Z. 6-8. Warszawa: Kopia; Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa 1999-2001, 86 + 84 + 76 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1997.

Wywiady

Tworzę literaturę zwykłego dnia. Rozm. B. Nosal. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 4.
Tak naprawdę to nigdy nie chciałam być pisarzem.... Rozm. A. Łazarowicz. Słowo Powszechne 1986 nr 109.
Czytadło – czemu nie! Rozm. J. Bolek. „Guliwer 1993 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).

Ogólne

Artykuły

I. Stachelska: Przez pryzmat wspomnień. Książki dla Ciebie 1972 nr 10.
U. Krystyńska: Antyk w powieściach Ewy Nowackiej. Meander 1977 nr 3.
J. Ruszała: Nowackiej wędrówki w przeszłość i teraźniejszość. Słupskie Prace Humanistyczne 1994 nr 12 a.
K. Bęczkowska: Powieści psychologiczno-obyczajowe dla młodzieży Ewy Nowackiej po 1990 roku. W tejże: Powieść obyczajowa dla młodzieży po roku 1990. Kielce 2006.

Rok trzech cezarów

W. Chołodowski: Między Neronem, a Wespazjanem. Kultura 1967 nr 32.
B. Królikowski: Antyk przybliżony?Kamena1967 nr 5.
E. Wipszycka: Jak to było za cezarów. Nowe Książki 1967 nr 13.

Tysiąc soboli i jedna dziewczyna

A. Tarska: Tysiąc soboli, jedna dziewczyna i tylko jeden pomysł. Echo Krakowa 1968 nr 217.

Szubad żąda ofiary

A. Jelicz: Zapomniana cywilizacja. Nowe Książki 1970 nr 19.

Heliogabal, wnuk Mezy

S. Stabryła: Pamiętnik Julii Mezy. Twórczość 1971 nr 9.
L. Winniczuk: U schyłku imperium rzymskiego. Nowe Książki 1971 nr 7.

Śliczna Tamit

K. Kuliczkowska: Historia – egzotyka – przygoda. Nowe Książki 1972 nr 4.

Kommodus i Marcja

S. Stabryła: Romans czy powieść historyczna?Nowe Książki1973 nr 3.
T. Parnicki: Rodowód literacki. Warszawa 1974 [rozdz. X, XI].

Maria z tamtych lat

S. Siekierski: Opowieść o Marii. Nowe Książki 1973 nr 5.

Biały koń bogów

G. Skotnicka: Bardzo dawno i dziś. Nowe Książki 1974 nr 9.

W cieniu malwy

J. Termer: Współczesna proza polska. Polonistyka 1975 nr 2.

Maksymin Trak

M. Hryniewicz: U schyłku cesarstwa rzymskiego. Nowe Książki 1975 nr 21.

Małgosia contra Małgosia

S. Zieliński: Gdy Sobieski był sułtanem. Nowe Książki 1975 nr 14, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 6. Gawędy z pretekstem. Warszawa 1978.
J. Włodek: Małgosia contra Małgosia” Ewy Nowackiej. Powtórka z lektur. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia 2001, 21 s.

Temat na pracę doktorską

A. Konkowski: Niepokoje napastowanego Don Juana. Nowe Książki 1977 nr 1.
M. Pelc: Głosy zza ściany. Życie Literackie 1977 nr 4.
Z. Irzyk: Gadatliwe muzy. W tegoż: Królestwo literatów. Warszawa 1978.

Prywatne życie entu Szubad

J. Zacharska: Bogowie i ludzie. Literatura 1977 nr 46.
M. Gierycz: Paradoksy prywatności. Nowe Książki 1978 nr 6.

Kilka miesięcy, całe życie

D. Diłanian: Sprzedam ogród szczęśliwego człowieka. Nowe Książki 1978 nr 12.

Burza w zlewozmywaku

B. Czerniawska: Zlewozmywak dla zamożnych intelektualistów. Nowe Książki 1979 nr 7.

Dzień, noc i pora niczyja

I. Tessarowicz: Czas przeszły ożywiony. Nowe Książki 1983 nr 2.

Jeden dzień żaczka

J. Maruszewski: W nowej szafie. Nowe Książki 1980 nr 13.

Złote i szare

P. Kuncewicz: Zielona ballada. Nowe Książki 1986 nr 11.

Spotkania nie wiadomo z kim i inne opowiadania

I. Tessarowicz: W czepku urodzony. Nowe Książki 1988 nr 2.

W czepku urodzony

B. Tylicka: Za króla Sasa. Nowe Książki 2003 nr 9.

Bożęta i my

H. Lebecka: Bożęta i Emilia. Nowe Książki 1996 nr 1.

Dwaj mężczyźni i ona

Z. Beszczyńska: Romans, którego nie ma. Nowe Książki 1994 nr 8.

Emilia z kwiatem lilii leśnej

J. Korsak: W rusałczanym korowodzie, albo na wsi wesele. Guliwer 1995 nr 3.

Byk Apis pozdrawia kotkę Pusię

G. Skotnicka: Którędy w przeszłość?Nowe Książki1998 nr 9 [dot. też: Proszę bilet na wieżę Babel].

Proszę bilet na wieżę Babel

G. Skotnicka: Którędy w przeszłość?Nowe Książki1998 nr 9 [dot. też: Byk Apis pozdrawia kotkę Pusię].

Rogi Minotaura

A.M. Krajewska. „Guliwer1999 nr 3.

Jak okiełznać wronego rumaka

H. Bielawska-Adamik: Poprzez czas. Nowe Książki 1999 nr 10.

Miłość, psiakrew

B. Szargot: Nowoczesność? Psiakrew! Nowe Książki 2001 nr 8.
D. Świerczyńska-Jelonek: Romeo i Julia z osiedla. Guliwer 2001 nr 4.

Legendy rycerskie

G. Skotnicka: Rycerzem być... Nowe Książki 2002 nr 11.