BIO

Urodzony 5 maja 1939 we wsi Gulcz pod Czarnkowem (Poznańskie) w rodzinie chłopskiej; syn Franciszka Neunerta i Ludmiły z Ewertów. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, które przejął w 1958. Rozwijał równocześnie amatorską działalność teatralną jako reżyser i aktor. Był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1960 roku rozpoczął naukę w Korespondencyjnym Technikum Rolniczym w Środzie pod Poznaniem. W tymże roku debiutował wierszami: (incipit:) Merkury zabrał ostatnie deski mej trumny, Z dziejów świata, Dzień i Most przez kanał, opublikowanymi na łamach tygodnika kulturalnego „Orka” (nr 35 ) i został członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W następnych latach ogłaszał wiersze m.in. w czasopismach „Nowa Wieś” (1960-71), „Zarzewie” (1961-69), „Nadodrze” (1962-73, z przerwami), „Tygodnik Kulturalny” (1962-80), „Ziemia Nadnotecka” (1962-63, 1966-69, 1974 z przerwami), „Poezja” (1967-68). W 1963 został członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1965 zawarł związek małżeński z Janiną Nowak. Po zdaniu w tymże roku matury rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 1967 przerwał studia z powodów rodzinnych. Od 1975 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). Kontynuował twórczość literacką, ogłaszając wiersze m.in. nadal na łamach pism „Ziemia Nadnotecka” (1978-79), „Tygodnik Kulturalny” (1986-88) oraz w „Tygodniku Pilskim” (1980-84, 1986). W 1980 otrzymał nagrodę województwa pilskiego. W 1988 został członkiem nowego ZLP; w 1990 wystąpił ze Związku. Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (1974) i Złotym Krzyżem Zasługi (1981). Mieszka we wsi Gulcz.

Twórczość

1. Imię. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kulturalne 1965, 16 s.

2. Miejsce zmagań. [Wiersze]. [Grafika i malarstwo:] H. Strumiłło. [Warszawa:] Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 31 s.

3. Ujście. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 57 s.

4. Źródła ziemi. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 50 s.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Poznań, Teatr Poezji „Przedsłowie 1972.

5. Ku wzgórzom światła. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 82 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1977.

6. Popychane wiatrem. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 111 s.

Zawiera m.in. cykle: Miejsce zmagań; Ujście; Źródła ziemi; Ku wzgórzom światła [poz. ]; Uchylone furtki.

7. Pora odlotów. [Wiersze]. Piła: Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe 1989, 44 s.

8. Koń śpiewa rozwianą grzywą. [Wiersze]. Piła: Pracownia Literacka Atut 1992, 38 s.

Wydanie z okazji imprezy pt. „Ognisko Poetyckie”; Czarnków 4-5 grudnia 1992.

9. Wszędzie jesteśmy w wierszach. [Wiersze]. Piła: Pracownia Literacka Atut 1994, 38 s.

10. Chitynowy pył. [Wiersze]. Czarnków: „Nadnoteckie Echa2000, 35 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1997.

Ogólne

Artykuły

Z. Triszka: Świat mały i duży. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 23.
Z. Bieńkowski: Chłopskość. Tygodnik Kulturalny 1987 nr 48.
S. Drajewski: Według własnego szyfru. Autograf 1990 nr 4/5.

Imię

A.K. Waśkiewicz: Imiona codzienności. Nurt 1965 nr 4 [dot. też: Miejsce zmagań].

Miejsce zmagań

A.K. Waśkiewicz: Imiona codzienności. Nurt 1965 nr 4 [dot. też: Imię].

Ujście

J. Ratajczak: Debiut Neumerta. „Współczesność1967 nr 15.
M. Garbala: Poezja kulturowego rudymentu. Agora 1968 nr 19.

Źródła ziemi

J. Kajtoch: Czarna księga ziemi. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 39.
J. Marx: Orgia metafor. Poezja 1973 nr 10.
A.K. Waśkiewicz: „I widziałem, jak ludzie odwracają się ode mnie”. „Nowe Książki1973 nr 1.
E. Zyman. „Nadodrze1973 nr 5.

Ku wzgórzom światła

M. Sołtysik: Światło i echo. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 10.
K. Gawarkiewicz: Rytmy i symbole. Regiony 1979 nr 1.
K. Nowosielski: Poetyckość i chłopskie doświadczenie. „Nurt1979 nr 2.

Popychane wiatrem

B. Klepacka-Głowienka: Urodzajny zagon poezji. Nurt 1980 nr 11.
L. Rola: Kształt ziemi. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 38.

Wszędzie jesteśmy w wierszach

D.T. Lebioda: Powab świata. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.