BIO

Urodzony 21 listopada 1948 w Krakowie; syn Wojciecha Natansona, krytyka teatralnego i literackiego, i Kazimiery z Zaczkiewiczów, aktorki. Od 1962 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Warszawie. Po zdaniu matury w 1966, studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1971 uzyskał magisterium. Nawiązał współpracę z prasą studencką. Debiutował jako prozaik opowiadaniem pt. Od przystanku do przystanku, opublikowanym w 1969 na łamach tygodnika „Za i Przeciw” (nr 15; podpisany Jacek Krzysztof Zaczkiewicz). W 1971-73 uczył się na Podyplomowym Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1972 podjął pracę w dziale krajowo-reporterskim redakcji „Życia Warszawy”, najpierw na stanowisku młodszego redaktora, później redaktora (w 1975 zwolniony z pracy z powodów politycznych). W 1973 został członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). W 1977-90 należał do Związku Literatów Polskich. W 1978 uzyskał stypendium doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i w 1983 obronił pracę doktorską pt. Tygodnik „Odrodzenie1944-1950. W 1982-90 pracował w redakcji miesięcznika „Kultura, Oświata, Nauka” jako redaktor w dziale kultury. Wiersze, prozę, artykuły krytyczne publikował m.in. w „Szpilkach” (1975-80), „Poezji” (1979, 1981, 1983, 1986), „Życiu Literackim” (1979, 1981, 1983, 1985-86). W 1988 ożenił się z Emilią Michalak, polonistką. W 1991 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1993-95 pracował w prywatnej firmie handlowej. W 2001 został przewodniczącym komisji rewizyjnej SEC. Zmarł 10 listopada 2015.

Twórczość

1. Mały bilard z grzybkiem. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 125 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie wydawnictwa Czytelnik na debiut powieściowy w 1975.

2. Ostatnie cztery minuty. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 159 s.

Zawartość

Micho i Lecho; Egzamin; Dni szczęścia; Próba odtworzenia; Folklor; Żabucha; Jak łowiłem; Wejść w życie; Rysiek Mokry; Tajniki kobiecego serca; Pies cioci Zuli; Rowerzysta; Ambicja; Ostatnie cztery minuty; W sobotę u Misia.

3. Wspaniali. [Opowiadania]. Warszawa: Sport i Turystyka 1983, 126 s.

Zawartość

Dokąd jedziecie?”; Głupi żart; Ambicja [poz. ]; Ostatnie cztery minuty [poz. ]; Jak narkotyk; W Kominach Tylkowych; Konisie; Zbysiu; Wspaniali.

4. Złote Brighton. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 217 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Fantastyka” w 1986.

5. Tygodnik „Odrodzenie” (1944-1950). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987, 236 s.

Rozprawa doktorska.

6. Smutny był żart. [Powieść]. Szczecin: Glob 1989, 361 s.

7. Ucieczka z białego więzienia. [Powieść]. Warszawa: Sator [1994], 349 s.

8. MIB. [Powieść]. Warszawa: Sator 1995, 243 s.

9. Centrum. (Powieść). Warszawa: Bellona 2001, 126 s.

10. Archaea. (Powieść). Toruń: A. Marszalek 2005, 156 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1997, 2006.

Mały bilard z grzybkiem

M. Bajerowicz: Robal młodości. Tydzień 1976 nr 41.
Z. Mentzel: Warszawiak i panny. Polityka 1976 nr 27.
J. Stolarczyk: Przygody człowieka bezmyślnego, czyli debiut. Odra 1977 nr 3.

Ostatnie cztery minuty

K. Pysiak: Jest lepiej. Nowe Książki 1977 nr 22.
E. Czarnecka: Głos młodego. Literatura 1978 nr 7.
K. Pysiak: Jest lepiej. W tegoż: Przecena dla młodej literatury. Warszawa 1988.

Wspaniali

H. Danilczyk: Przewyższyć siebie. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 32.
R. Niemiec: Temat sportowy. Życie Literackie 1983 nr 31.

Złote Brighton

Z. Dolecki: W Złotym Brighton. Kierunki 1987 nr 14.
T. Sołtan: Czy fantazja może prześladować?Nowe Książki1987 nr 9.

Tygodnik „Odrodzenie”

A. Buck. „Nowe Książki1987 nr 10.

Ucieczka z białego więzienia

J. Koprowski: Książka o trudnym optymizmie. Nowe Książki 1994 nr 12.

MIB

G. Filip. „Nowe Książki1996 nr 7.