BIO

Urodzona 6 stycznia 1933 w Stanisławowie; córka Adama Najwera, oficera policji (po wrześniu 1939 więzień w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD) i Anieli z Barabaszów. Po wybuchu II wojny światowej i włączeniu terenów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, została w 1940 wywieziona wraz z matką do północnego Kazachstanu. W 1946 powróciła do kraju i zamieszkała w Bojanowie. Początkowo uczęszczała do gimnazjum w Bojanowie i w Rawiczu, a po przeniesieniu się w 1949 do Poznania, kontynuowała naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym; tu w 1951 zdała maturę. Następnie studiowała filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim. Po uzyskaniu magisterium w 1955, pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej i średniej. Debiutowała w 1958 wierszem pt. Godziny malowane, opublikowanym na łamach studenckiego tygodnika „Uwaga” (nr 4). Wiersze, prozę i recenzje drukowała także m.in. w „Gazecie Poznańskiej” (1960-66, 1969-75), „Wiatrakach” (1962-66) i „Nurcie” (1965-66, 1968-74). Od 1965 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983); w 1981-83 pełniła funkcję wiceprezesa Oddziału Poznańskiego. W 1966-69 prowadziła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania literatury polskiej. W 1971 uzyskała tam doktorat na podstawie pracy pt. Zofia Nałkowska. Z zagadnień świadomości teoretycznej; powieść psychologiczna (promotor prof. Jerzy Ziomek). W 1972 otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Kontynuowała twórczość literacką, publikując w tym czasie m.in. na łamach czasopisma „Gazeta Zachodnia” (1975-80) oraz nadal w piśmie „Nurt” (1978-80). W 1979 odeszła z zawodu nauczycielskiego. W latach osiemdziesiątych przewodniczyła sekcji literackiej Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1988 została członkiem Polskiego PEN Clubu. W tymże roku otrzymała nagrodę POLCUL Foundation (Australia). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1992 otrzymała Nagrodę 3 Maja, przyznaną przez Niezależny Komitet Kultury w Poznaniu. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1975). Zmarła 13 maja 2019 w Poznaniu; pochowana tamże na Cmentarzu Junikowo.

Twórczość

1. Światłoryty. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 52 s.

Nagrody

Nagroda Peleryny, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1963.

2. Sztuka niekochania. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 53 s.

3. Odlot ziół. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 79 s.

4. Kukiełki i demony. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 100 s.

5. Sardynki dla kota. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 230 s.

Zawartość

Tajemnica; Sardynki dla kota; Ojciec; Pułapka ze szkła; Kołowaty [por. poz. ].

6. Tańcząca w czerwieni. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 132 s.

Zawartość

Julian, czyli twórca skromny; Łukasz, czyli czarodziejstwo daremne; Eryk, czyli poszukiwanie tożsamości; Lechosław; Arminiusz; Atanazy, czyli pragnienie sławy; Stan pierwotny; Deska, która się huśta; Bożena; Prokop od Wielkiego Pieca; Trzej uczciwi ludzie; Anaklet, czyli psujec; Augustyna czyli domatorka; Agata czyli o niezręcznym czynieniu dobra; O czym marzy dziewczyna; Niewinne słabostki; Cudzoziemiec; Wychowanka; Ręce Anioła; Drzewo i sieci; Głos; Sylwia; Ilona; Wenanty, czyli prawdziwa przyjaźń; Kto się boi Teofili?; Piaskowa; Światło bez blasku; Tańcząca w czerwieni; Waldemar; Bliźniacy; Starość Marii.

7. Sąd nad winnicą. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974, 141 s.

Zawartość

Cykle: Na oścież zieleń; Taniec dookoła ula; Pod wędrowną gwiazdą; Godzina zero.

8. Lisie kładki. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 98 s.

Zawartość

Cykle: Dziedziczne gry; Na otwartym sercu; Anglia 76; Nagrobki; Labirynt ze szkła.

9. Dardzielanie. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 298 s. Wyd. 2 tamże 1981.

10. Gorzkie tęcze. [Przedmowa:] P. Kuncewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, 212 s.

Zawartość

Wybór wierszy z wcześniej wydanych tomów w cyklach: Leśne sady; Klejnot z dymu; Testy sytuacyjne; Labirynt.

11. Oczy bez powiek. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 262 s.

12. Wiersze siódme. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1982, 83 s.

13. Kołowaty. Scenariusz filmu telewizyjnego. [Współautor:] J. Kołodziejczyk. Telewizja Polska 1984. Por. poz. .

14. Z wilczym pasterzem. (Wiersze). [Kraków:] Libertas 1988, 32 s.

Zawartość

Cykle: Jerycho; Herkulanum.

15. Pożółkłe fotografie. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 55 s.

16. Ziemia ukradziona Bogu. Wiersze. Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 1991, 64 s.

Przekłady

rosyjski

Ech matuska-Rossija!... [Przeł.] A. Nechaj. Sankt-Peterburg 1993.

17. Komnata liczb. [Wiersze]. Poznań: Rhytmos 2003, 61 s.

Prace redakcyjne

1. Turniej Jednego Wiersza „O Nagrodę Zielonej Wazy. [Wybór:] E. Najwer, N. Chadzinikolau, J. Ratajczak. [Poznań] 1971, [15] k. Pałac Kultury w Poznaniu, „Gazeta Poznańska”, Koło Młodych Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich.
2. Którzy pamiętali słońce... Almanach młodej poezji wielkopolskiej. [Wybór i notki o autorach:] E. Najwer. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 143 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1988, 1998.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).

Ogólne

Artykuły

P. Kuncewicz: Kółko graniaste, czyli o poezji Ewy Najwer. Fakty 1978 nr 49.

Światłoryty

M. Grześczak: Cztery debiuty. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 35.
Z. Pędziński: Debiutując autentycznie. Pomorze 1962 nr 21.

Odlot ziół

M. Orski. „Poezja1969 nr 4.
H. Pustkowski: Chodzenie środkiem możliwości. Nurt 1969 nr 8.

Kukiełki i demony

K. Choińska: Ciało zmieniam w słowo. Nurt 1971 nr 5.

Sardynki dla kota

M. Bajerowicz: Miłość dla nikogo. Twórczość 1972 nr 11.
F. Fornalczyk: Przypowieści o ludzkich marzeniach i obowiązkach. Miesięcznik Literacki 1972 nr 5.
Z. Kubikowski: W co się bawią młodzi?... W poszukiwania. Życie Literackie 1972 nr 14.

Tańcząca w czerwieni

F. Fornalczyk: Przypowieści charakterologiczne niekoniecznie z natury. Twórczość 1974 nr 7.
I. Furnal: Portrety Ewy Najwer. Miesięcznik Literacki 1974 nr 9.

Sąd nad winnicą

T. Komendant: Rozmowa liryczna. Nowy Wyraz 1975 nr 4.
J. Lichański: Liryka i chwila eschatologii. Nurt 1976 nr 10.

Dardzielanie

F. Fornalczyk: Powrót do krainy dzieciństwa. Fakty 1979 nr 14.
E. Kraskowska-Lange: Minione lęki i nadzieje. Nurt 1979 nr 11.

Gorzkie tęcze

A. Szymanowska: Nadto hojne „Gorzkie tęcze. Nowe Książki 1979 nr 22.
M. Kąkiel: Walc z ważką w oparach chloroformu. Nowy Wyraz 1980 nr 3.
N. Zachajkiewicz: Światło z ognia. Poezja 1981 nr 9.

Oczy bez powiek

A. Ogrodowczyk: O granicach sztuki w granicach przyzwoitości. Nurt 1981 nr 2.
M. Walicka: Przyjemna powieść o okrucieństwie. Twórczość 1981 nr 3.

Wiersze siódme

J. Biela: Poszukiwanie azylu. Tygodnik Kulturalny 1982 nr nr 37.
M. Krassowski: Poezja łagodnego słowa. Nurt 1982 nr 8.
W. Natanson: Poezja niedostrzeżona. Nurt 1984 nr 2.