BIO

Urodzony 1 lipca 1921 we wsi Zakręt pod Otwockiem; syn Leona Władysława Biegeleisena-Stawińskiego, ekonomisty, profesora Wolnej Wszechnicy Polskiej, i Stefanii Kołakowskiej, publicystki. Od 1931 uczęszczał do Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie; w 1938 zdał maturę. W tymże roku został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (UW) z równoczesnym urlopowaniem do odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 i w obronie Warszawy jako dowódca drużyny w 20 Dywizji Piechoty. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie. W 1941-42 pracował w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego, następnie w 1942-44 był urzędnikiem w urzędzie skarbowym. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej; był członkiem najpierw Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1943). Walczył w powstaniu warszawskim jako dowódca kompanii łączności w zgrupowaniu „Baszta” na Mokotowie. Wzięty do niewoli w październiku 1944, był do maja 1945 więźniem Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu obozu służył od lipca 1945 do października 1946 w oddziałach łączności 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, później przebywał w Anglii. W maju 1947 powrócił do kraju i podjął studia na Wydziale Prawa UW; w 1952 uzyskał magisterium. Równocześnie w 1947-49 pracował jako tłumacz w „Biurze Tłumaczeń Biz – Tłumacze Przysięgli”. W 1948 ożenił się z Magdaleną Marczewską (rozwód 1960). W październiku 1949 rozpoczął współpracę ze Spółdzielnią Wydawniczą „Książka i Wiedza” jako recenzent i tłumacz. W 1950-54 pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym w redakcji współczesnej beletrystyki zagranicznej. Od 1951 publikował tłumaczenia popularnych prac historycznych z języka angielskiego. W 1952 debiutował jako prozaik powieścią Światło we mgle. Współpracował z Polskim Radiem jako autor felietonów i słuchowisk, a od połowy lat pięćdziesiątych pisał także scenariusze filmowe. Od 1955 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983; 1974 -78 członek zarządu Oddziału Warszawskiego). Od 1958 był zatrudniony jako kierownik literacki w Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”. W 1958-64 pełnił obowiązki kierownika literackiego zespołu filmowego „Kamera”. W 1959 został członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Jako reżyser debiutował w 1963 filmem według własnego scenariusza pt. Rozwodów nie będzie. W tymże roku ożenił się z Heleną Amiradżibi, reżyserem filmowym. W 1965 został członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich (w 1969-74 przewodniczący Sekcji Autorów Scenariuszy). W 1972-1974 był kierownikiem artystycznym zespołu filmowego „Panorama”, a w 1977-81 kierownikiem literackim zespołu filmowego „Iluzjon”. Wchodził w skład prezydium Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” (1970-72). Odbywał liczne podróże, m.in. wielokrotnie do Paryża, a także do Syrii i Libanu (1971) oraz Kanady (1974). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1977), nagrodę „Złote Grono” XI Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie za twórczy wkład scenopisarski w dorobek polskiej szkoły filmowej (1979) oraz nagrodę m.st. Warszawy (1979). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1959), Krzyżem Oficerskim (1963) i Krzyżem Komandorskim (1975) Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1981). Zmarł 12 czerwca 2010 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Światło we mgle. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 251 s.

2. Herkulesy. [Powieść]. Sztandar Młodych 1953 nr 48-55, 61-102, 106-160. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1953, 331 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione t. 1-2. 1954, wyd. 3 1955.

3. Katarzyna. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 668 s.

4. Godzina „W”; Węgrzy; Kanał. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 164 s. Wyd. 2 tamże 1957. Przedruk zob. poz. , . Por. poz. , , , .

Przekłady

czeski

Hodina V; Mad´aři; Kanál. [Przeł.] A. Balajová. W: J. Stawiński: Hodina V. Praha 1961.

niderlandzki

opowiadania Kanał: Het Riool. [Przeł.] J. Hardenberg. Lockem 1960.

niemiecki

Der Kanal. [Przeł.] L. Brenner. Wien 1959.

turecki

Çeviren. [Przeł.] Z. Öcal. Istanbul 1970.

Adaptacje

teatralne

Umarli nie powstaną. Sztuka w 2 aktach na podstawie opowiadań J. Stawińskiego: Godzina „W”, „Kanał”. Adaptacja dramatyczna: K. Strzałka. Uwagi inscenizacyjne, prolog i epilog: T. Łepkowska. [Oprac. scenograficzne:] J. Gorazdowski. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1961, 70 s., powielone.

radiowe

opowiadania Godzina „W”: Adaptacja: K. Strzałka. Polskie Radio 1957.

5. Człowiek na torze. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Munk. Ekranizacja 1957.

Adaptacja opowiadania J.S. Stawińskiego pt. Tajemnica maszynisty Orzechowskiego. „Życie Literackie1955 nr 32, przedruk zob. poz. (t. 1).

Nagrody

Nagroda polskiej krytyki filmowej za najlepszy polski film w 1956.

6. Kanał. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1957. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Srebrnej Palmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Cannes w 1957.

Przekłady

angielski

Kanał. [Przeł.] B. Sulik. W: Ashes and diamond; Kanal; A generation – three films by A. Wajda. London 1973, wyd. 2 tamże 1984.

7. Con bravura. Scenariusz filmowy. Powst. ok. 1958. Telewizja Polska 1973.

Nowela filmowa wg opowiadania J.S. Stawińskiego pt. „Zakonnica”, planowana pierwotnie do filmu Eroica [poz. ], nie weszła do ostatecznej wersji filmu (inf.: S. Janicki: Historia filmu polskiego, T. 4 Warszawa 1980 s. 33-34).

8. Dezerter. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1958.

Adaptacja opowiadania Węgrzy zob. poz. .

9. Eroica. Symfonia bohaterska w 2 częściach. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1958.

Adaptacja filmowa opowiadań: Węgrzy, Ucieczka zob. poz. , .

Nagrody

Złoty medal na Międzynarodowym Festiwalu Film. w Moskwie w 1958, nagrody za najlepszy scenariusz, dla najlepszego filmu oraz nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Mar del Plata (Argentyna) w 1959, nagroda polskiej krytyki filmowej za najlepszy polski film w 1959.

Zawartość

Części: I. Scherzo alla Polacca, Cz. II. Ostinato lugubre, Cz. III. Con bravura (nie weszła do ostatecznej wersji filmu).

10. Ucieczka; Casalarga. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 179 s. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

czeski

opowiadania Ucieczka: Útek. [Przeł.] H. Balajkova. W: J. Stawiński: Hodina V. Praha 1961.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Ucieczka: Adaptacja: W. Opałek, J. Owidzki. Polskie Radio 1957.

11. Sześć wcieleń Jana Piszczyka. Powieść. Warszawa: Iskry 1959, 151 s. Przedruk zob. poz. , . Por. poz. .

Inne części cyklu zob. poz. , .

12. Zamach. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1959.

Nagrody

Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) i wyróżnienie za scenariusz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian w 1959, nagrody za scenariusz oraz dla najlepszego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Mar del Plata (Argentyna) w 1959 .

13. Historia współczesna. Scenariusz filmowy. Powst. ok. 1960. Ekranizacja 1961.

Wyd. osobne scenopisu filmu: Historia współczesna. [Współautorka:] W. Jakubowska. [Łódź:] 1960, 191 s., powielone.

14. Zezowate szczęście. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1960.

Adaptacja powieści Sześć wcieleń Jana Piszczyka zob. poz. .
Nagroda polskiej krytyki filmowej za najlepszy polski film w 1960.

15. Ojciec królowej. (Groteska historyczna w 11 odsłonach). Dialog 1961 nr 7 s. 62-88. Prapremiera: radiowa: Polskie Radio 1962; teatralna: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1964; telewizyjna: Telewizja Polska 1998. Przedruk zob. poz. (t. 1). Por. poz. .

16. Ojciec królowej. Scenariusz filmowy. Powst. 1961. Ekranizacja 1980. Por. poz. .

Informacja o dacie powstania: J.S. Stawiński w: Notatki scenarzysty. Warszawa 1979 s. 196.
Maszynopis w zbiorach Filmoteki Polskiej.

17. Pogoń za Adamem. [Powieść]. Dziennik Łódzki 1962 nr 150-197; „Gazeta Pomorska” 1962 nr 185-235; „Głos Szczeciński” 1962 nr 226-308, 1963 nr 1-4. Wyd. osobne: Warszawa: Czytelnik 1963, 185 s. Wyd. 2 tamże 1964. Por. poz. .

Przekłady

bułgarski

Po sledite na Adam. [Przeł.] N. Petkov. Sofija 1966.

czeski

Honba za Adamem. [Przeł.] A. Balajková. Praha 1966.

estoński

Adami jälil. [Przeł.] N. Kaplinski. Tallinn 1965.

gruziński

Adamis Kvadala kval. [Przeł.] E. Georgidze. Thibilisi 1970.

litewski

Aš ieškau Adamo. [Przeł.] I. Rudokiené. Vilnius 1966.

niemiecki

Die Verfolgung Adams. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1972.

rosyjski

Pogonja za Adamom. [Przeł.] Z. Šatalova. W: Sovremennaja pol'skaja povest'. Moskva 1964, przedruk w: J. Stawiński: Izbrannoe. Moskva 1981.

ukraiński

Gonytva za Adamom. [Przeł.] D. Andruchov. W: J. Stawiński: Gonytva za Adamom. Povisti. Kiiv 1970.

węgierski

Ádám nyomában. [Przeł.] P.E. Mach. [Budapest] 1965.

Adaptacje

radiowe

Radio (Moskwa 1969.

18. Warszawa-Varsovie-Histoire polonaise. [Scenariusz noweli filmowej]. Ekranizacja wspólnie z 4 innymi nowelami pt. L'amour a vingt ans (Miłość dwudziestolatków). Ekranizacja 1962.

19. Rozwodów nie będzie. Scenariusz filmowy. Ekranizacja w reżyserii J. Stawińskiego 1964.

Scenariusz składa się z 3 nowel.

20. Andremo in cittá (Pójdziemy do miasta). Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] C. Zavattini, V. Protolini, N. Risi, E. Bruck. Ekranizacja (Włochy) 1965.

21. Pingwin. Scenariusz filmowy. Ekranizacja w reżyserii J. Stawińskiego. 1965. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Złotej Róży Włoskiego Ośrodka Filmów dla Młodzieży w 1966.

22. Wieczór przedświąteczny. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1965, 224 s. Wyd. 2 tamże 1971.

Zawartość

Pingwin [por. poz. ]; Sprawa holenderska; Wieczór przedświąteczny [por. poz. ].

Przekłady

bułgarski

opowiadania Pingwin: Pingvina. [Przeł.:] N. Panteeleva i B. Tomov. „Sovremennik”, Sofja 1976 nr 1.

łotewski

opowiadania Pingwin: Pingvin. [Przeł.] A. Laganovskij. Zwajgzne”, Ryga 1967 nr 6-9.

niemiecki

opowiadania Wieczór przedświąteczny: Der Abend vor dem Fest. [Przeł.] H. Schumann. W: J. Stawiński: Der Abend vor dem Fest. Berlin 1980, wyd. nast. tamże 1983.

rosyjski

opowiadania Pingwin: Pingvin. [Przeł.] Z. Šatalova. W: Sovremennyje pol'skie povesti. Moskva 1974, przedruk w: J. Stawiński: Izbrannoe. Moskva 1981.
opowiadania Wieczór przedświąteczny: Večer pered rozdestwom. [Przeł.] S. Surygin. Znamja”, ZSRR 1980 nr 1.

ukraiński

opowiadania Wieczór przedświąteczny: Peredsvjatkovogo večora. [Przeł.] D. Andruchiv. Vestnik”, Kijów 1976 nr 1.

węgierski

opowiadania Pingwin: Pingvin. [Przeł.] J. Elbert. Budapest 1967.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Wieczór przedświąteczny: Adaptacja: E. Stocka. Polskie Radio 1979.

23. Kanał; Ucieczka. Warszawa: Czytelnik 1966, 374 s. Wyd. 2 pt. Kanał i inne opowiadania tamże 1981.

Zawartość

obu wydań: Godzina „W” [poz. ]; Węgrzy [poz. ]; Kanał [poz. ]; Ucieczka [poz. ]; Casalarga [poz. ].

24. Przedświąteczny wieczór. Scenariusz filmowy. [Współaut.:] H. Amiradżibi. Ekranizacja 1966. Por. poz. .

25. Adolphe ou l'age tendre. Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] B. Toublanc-Michel, J. Moal. Ekranizacja (Francja) 1968.

26. Godzina szczytu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 167 s. Por. poz. , .

Przekłady

bułgarski

V'rchov cas. [Przeł.] A. Balkandžieva. Sofija 1979.

estoński

[Tłum. i adapt.:] O. Eegi i A. Kurtna. Wystawienie: Tallin 1969.

gruziński

Pikis saat'i. [Przeł.] Ĵ. Čelije. Tbilisi 1980.

łotewski

Nestunda. [Przeł.] I. Juchniewič. Riga 1969.

mołdawski

Ore de vyrch. [Przeł.] T. Moraru. Kišineu 1971.

niemiecki

Fehldiagnose. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1971, wyd. 2 tamże 1973.

ormiański

Erewan 1983, 1984.

rosyjski

Čas pik. [Przeł.] Z. Šatalova. W: Zarubežnaja povest. Moskva 1975, przedruk w J. Stawiński: Izbrannoe. Moskva 1981.

ukraiński

Godyna pik. [Przeł.] V. Omeljančuk. W: J. Stawiński: Gonytva za Adamom. Povisti. Kiiv 1970.

27. Rozwód. [Utwór dramatyczny]). Telewizja Polska 1968.

Przekłady

niemiecki

Die Scheidung. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1973. Wystawienie: Frankfurt nad Odrą 1975.

rosyjski

Razvod. [Przeł.] B. Petrov. Moskva 1976.

28. Godzina szczytu. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1970. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1970 nr 3 s. 79-111. Por. poz. , .

Przekłady

bułgarski

Wystawienie: Sofja 1975.

czeski

Hodina „H. [Adapt.:] V. Smechov. [Przeł.] O. Popp. Praha 1971. Wystawienie: Brno, Statne Divadlo 1972; Telewizja (Praga) 1972.

litewski

[Przeł.] M. Wrzesińska. Wystawienie: Kłajpeda 1970.

łotewski

Wystawienie: Ryga 1972.

niemiecki

Fehldiagnose. [Przeł.] H. Bereska, [Adapt.:] P. Kleinert, P. Schroth. Berlin [1972]. Wystawienie: Halle, Budziszyn 1973.

rosyjski

[Adaptacja i tłum.:] V. Bellis, V. Ivanov. Wystawienie: Tallinn 1969.
Čas pik. Wystawienie: Leningrad, Teatr Akademicki im. A.S. Puszkina 1971.

ukraiński

Čas pik. [Przeł.] A. Bandur. [Adapt.] A.A. Muzil'. Kiïv 1971.

29. Kto wierzy w bociany. Scenariusz filmowy. [Współautorka:] H. Amiradżibi-Stawińska. [Warszawa, 1970], 66 k., powielone Ekranizacja w reżyserii J. Stawińskiego, H. Amiradżibi-Stawińskiej 1971.

30. Nie zawijając do portów. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 227 s. Wyd. 2 tamże 1973. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

rosyjski

Ne zachodja v porty. [Przeł.] O. Efimova. [Moskva 2001].

Adaptacje

radiowe

pt. Diana: Adaptacja: M. Komorowska. Polskie Radio 1972.

31. Pogoń za Adamem. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1970. Por. poz. .

32. Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1973, 265 s. Wyd. 2 tamże 1976.

33. Wielka miłość Balzaca – Un grand amour de Balzac. Scenariusz serialu telewizyjnego w 7 odcinkach. [Współautor:] Y. Jamiaque. Telewizja (Polska, Francja) 1973.

34. Godzina szczytu. Scenariusz filmowy. Ekranizacja w reżyserii J. Stawińskiego 1974. Por. poz. , .

35. Urodziny Matyldy. Scenariusz filmowy. Ekranizacja w reżyserii J. Stawińskiego. 1975.

36. I będzie miał dom... 2 opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1976, 215 s. Por. poz. , .

Zawartość

I będzie miał dom...; Bo oszalałem dla niej...

Przekłady

niemiecki

opowiadania Bo oszalałem dla niej: Denn ich verlor ihretwegen den Verstand. [Przeł.] H. Schumann. W: J. Stawiński: Der Abend vor dem Fest. Berlin 1980, wyd. nast. tamże 1983.

37. Młodego warszawiaka zapiski z urodzin. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1977, 214 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1978, wyd. 3 1980, [wyd. bez cięć cenzury] Warszawa: Przedświt 1990; Warszawa: AULA 2000, wyd. 6 Warszawa: Wydawnictwo Trio 2006. Przedruk poz. . Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1977, nagroda im. A. Kowalskiego – Olka w 1977.

Przekłady

bułgarski

Zapiski na edin mlad varšavjanin. [Przeł.] A. Balkandžieva. Sofija 1982.

chiński

Yi ge qin nian de bi ji. [Przeł. z ros.:] Pu Hua Ho, Hua Ho. Szanghaj 1983.

czeski

Narozeniny mladého Varšavana. [Przeł.] A. Balajková. Praha 1985, wyd. nast. tamże 1986.

rosyjski

Zapiski molodogo varšavjanina. [Przeł.] Z. Šatalova. W: J. Stawiński: Izbrannoe. Moskva 1981.

słowacki

Štvoro narodenin mladeho Varšavana. [Przeł.] B. Sedláková. Košice 1980.

węgierski

Egy varsoi fiatalember születésnapi feljegyzései. [Przeł.] E. Szenyán. Budapest 1980.

wietnamski

Bon tan sinh nhat. [Przeł.] T.D. Hung. [Wietnam 1984].

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Sudlitz. Polskie Radio 1979.

38. Akcja pod Arsenałem. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1978.

39. Sześć wcieleń Jana Piszczyka i inne utwory. Warszawa: Czytelnik 1978, 594 s.

Zawartość

Sześć wcieleń Jana Piszczyka [poz. ]; Sprawa holenderska [poz. ]; Wieczór przedświąteczny [poz. ]; Nie zawijając do portów [poz. ].

40. Bilet powrotny. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1979.

Adaptacja opowiadania pt. I będzie miał dom... zob. poz. .

41. Notatki scenarzysty. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1979, 1983, 214 + 305 s. Wyd. 2 [uzupełnione] tamże 1988, 531 s.

Zawartość

T. 1: Na parowozie do filmu [wspomnienia]; Tajemnica maszynisty Orzechowskiego [opowiadanie; por. poz. ]; Markiz d'Arquien (dot. m.in. okoliczności powstania scenariusza „Ojciec królowej” [poz. ]; Ojciec królowej. Groteska historyczna w 11 odsłonach [poz. ]; Palais-Royal. (Notatki młodego historyka – Andrzeja Turańskiego) [proza]; Nawrócenie markiza d'Arquien [fragm. obrazku hist.]; Spagetti [wspomnienia z okresu po 1965]. – T. 2: Piszczyk [dot.: Zezowate szczęście, poz. ]; Siedem lat Balzaka [dot.: Wielka miłość Balzaka poz. ]; „Podróż do Wierzchowni” [fragm. scenariusza nie wykorzystane w serialu Wielka miłość Balzaka]; Tam, gdzie Kain zabił Abla [wspomnienia z okresu po 1970]; Jak kręciłem film [dot. pracy nad Godzina szczytu poz. ]; W kręgu podejrzenia, czyli jak poczułem się idiotą [dot. m.in. filmu Mur]; „Wyjątkowo ciepła wiosna”. (Propozycja filmowa) [scenariusz]. – W wyd. 2 dodano: Bunt scenarzysty, czyli walenie głową o mur. (Wyzysk w przemyśle filmowym) [artykuł]; Literat, scenarzysta, reżyser; Język filmowy. (Prelekcja ilustrowana sekwencjami z filmów polskich) [widowisko tv]; Odpowiedź na ankietę „Polityki”.

Przekłady

niemiecki

Aufzeichnungen eines Filmemachers. [Przeł.] K. Lichtenfeld. Berlin [1981].

42. Godzina „W. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1980. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Złotego Szczupaka za scenariusz na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej w Olsztynie w 1980.

43. Urodziny młodego Warszawiaka. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1980.

Adaptacja powieści Młodego warszawiaka zapiski z urodzin zob. poz. .

44. Bo oszalałem dla niej. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1981. Por. poz. .

45. Pasje Franciszka Liszta. Nowele filmowe. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1982, 319 s.

Zawartość

Pierwsze kroki; Pierwsza miłość; Pierwsza kobieta; Maria d'Agoult; Bieg ku szczęściu; Wędrowcy; Rozstanie; Ojczyzna; Cygan; Polka; Skandal w Weimarze; Pozwolenie na ślub; Włóczęga.

46. [Trzynaście] 13 dni z życia emeryta. Dziennik Adama Bzowskiego (15.12.1979 – 27.12.1979). Warszawa: Czytelnik 1982, 228 s. Por. poz. .

Przekłady

węgierski

13 nap. [Przeł.] É.S. Papp. [Budapest] 1987.

47. Opowieści powstańcze. Warszawa: Czytelnik 1984, 412 s. Wyd. 2 [zmienione] Warszawa: Trio 2004, 209 s.

Zawartość

Godzina „W” [poz. ]; Węgrzy [poz. ]; Kanał [poz. ]; Ucieczka [poz. ]; Młodego warszawiaka zapiski z urodzin [poz. ]. – W wyd. 2 pominięto: Młodego warszawiaka zapiski z urodzin [poz. ].

48. Pięć dni z życia emeryta. Scenariusz serialu telewizyjnego w 5 odcinkach. [Współautor:] E. Dziewoński. Ekranizacja 1985. Por. poz. .

Na podstawie powieści 13 dni z życia emeryta zob. poz. .

49. Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1986, 265 s. Przedruk poz. .

Inne części cyklu zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda Warszawska Premiera Literacka w czerwcu 1986.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: A.M. Marczewski. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny 1986.
Adaptacja: M. Domański. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 1987.

radiowe

Adaptacja: E. Skrzynecka. Polskie Radio 1986.

50. Obywatel Piszczyk. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Kotkowski. Ekranizacja 1988.

Na motywach powieści J.J. Stawińskiego pt. Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy zob. poz. .

51. Niekłamane oblicze Jana Piszczyka. [Powieść]. Warszawa: Alfa 1990, 267 s. Przedruk zob. poz. .

Inne części cyklu zob. poz. , .

52. Scena rodzinna. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1992.

53. Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1993.

54. Ziarno zroszone krwią. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1994.

55. Pułkownik Kwiatkowski. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1995. Por. poz. .

56. Głupia miłość. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Warszawskie 1996, 191 s.

57. Pułkownik Kwiatkowski albo Dziura w suficie. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Warszawskie 1996, 182 s. Por. poz. .

58. Piszczyk. [Powieści]. Warszawa: Trio 1997, 573 s.

Zawartość

Sześć wcieleń Jana Piszczyka [poz. ]; Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy [poz. ]; Niekłamane oblicze Jana Piszczyka [poz. ].

59. Opowieści satyryczne. [Opowiadania; powieść]. Warszawa: TRIO 2000, 305 s.

Zawartość

Sprawa holenderska [poz. ]; Wieczór przedświąteczny [poz. ]; Nie zawijając do portów [poz. ].

60. Podróż do Moskwy. [Scenariusz widowiska telewizyjnego]. Telewizja Polska 2000.

61. Do filmu trafiłem przypadkiem. Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawia Barbara Giza; Jutro idziemy do kina. [Scenariusz filmu telewizyjnego]. Warszawa: Trio 2007, 226 s. Por. poz. .

62. Jutro idziemy do kina. [Scenariusz filmu telewizyjnego], Telewizja Polska 2007. Druk zob. poz. .

Przekłady i adaptacje

1. R.H. Hilton, H. Fagan: Powstanie angielskie 1381 roku. Przekł. J. Stawiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 221 s.
2. Hu Ts'iao-Mu: Komunistyczna Partia Chin. Krótki zarys historyczny. Przekł. J. Stawiński. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 101 s.
3. Współczesne monopole amerykańskie. Przeł. J. Stawiński. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 130 s.
4. T.N. Wilder: Pijane siostry. Druk fragmentów: Życie i Myśl 1959 nr 3-4.
5. Krzyżacy. Scenariusz według powieści H. Sienkiewicza. [Współautor:] A. Ford. Ekranizacja 1960.

Nagrody

Nagroda zespołowa Ministra Kultury i Sztuki w 1961.
6. Poczmistrz. Scenariusz filmu telewizyjnego według opowiadania A. Puszkina. Telewizja Polska 1967.
7. Zabijaka. Scenariusz filmu telewizyjnego według opowiadania I. Turgieniewa. Telewizja Polska 1967.
8. Fortuna. Scenariusz filmu telewizyjnego na motywach powieści A. Struga pt.Fortuna kasjera Śpiewankiewicza”. Telewizja Polska 1973.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1979, 1988, 2000.

Autor o sobie

J.S. Stawiński. W: S. Janicki: Polscy twórcy filmowi o sobie. Warszawa 1962.

Wywiady

• Zob. Twórczość poz. .
Ogromne ognisko i szary gościniec. Rozm. T. Krzemień. Kultura 1977 nr 32.
Pisarz nie powinien być monotematyczny. Rozm. T.J. Żółciński. Argumenty 1977 nr 14.
Śmiać się albo nie śmiać. Rozm. Z. Jastrzębska. Tygodnik Solidarność 1992 nr 23.
Stawiński nie do zobaczenia. Rozm. J. Szczerba. Gazeta Wyborcza 2006 nr 152.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 {F. Lichodziejewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (H. Urbas).

Ogólne

Artykuły

A. Jackiewicz: Dalsze kłopoty ze Stawińskim. Życie Literackie 1966 nr 18.
R. Marszałek: Jerzy Stefan Stawiński. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 3.
T. Lewandowski: Kolumb na użytek codzienny. Literatura 1979 nr 33.
J. Szczerba: Jerzy Stefan Stawiński. Gazeta Wyborcza 1996 nr 255.

Światło we mgle

H. Bereza. „Twórczość1953 nr 7 [dot. też: Herkulesy].
Z. Kuthan: Obiecująca ewolucja. Dziś i Jutro 1953 nr 44 [dot. też: Herkulesy].
H. Piekarska: We mgle nie ma światła. Nowa Kultura 1953 nr 23.

Herkulesy

H. Bereza. „Twórczość1953 nr 7 [dot. też: Światło we mgle].
J. Dąbek: Książka o przyszłych dowódcach. Pokolenie 1953 nr 17.
L. Flaszen: Herkulesy” bez Herkulesa. Życie Literackie 1953 nr 20.
E. Gonczarski: W sprawie „Herkulesów” „Po prostu 1953 nr 25.
H. Kirchner: Oczekiwane spotkanie. Nowa Kultura 1953 nr 23.
Z. Kuthan: Obiecująca ewolucja. Dziś i Jutro 1953 nr 44 [dot. też: Światło we mgle].

Katarzyna

H. Bereza: Zgrabny unik. Twórczość 1956 nr 4.
H. Bukowska: Monumentalna „Katarzyna. Nowa Kultura 1956 nr 17.
M. Kaniowa: Katarzyna”, czyli o potrzebie bohaterstwa. Życie Literackie 1956 nr 20.

Godzina „W”

L. Flaszen: Stygnący temat?Życie Literackie1956 nr 45.
J. Preger: Literatura nie dla piękna. Nowa Kultura 1957 nr 2.

Ucieczka; Casalarga

J. Korczak: Opowiadania o polskiej doli. Nowa Kultura 1958 nr 31.

Sześć wcieleń Jana Piszczyka

J. Adamski: Nowy Stawiński. Przegląd Kulturalny 1959 nr 47.
T. Lisicka: Życie do wynajęcia. Życie Literackie 1960 nr 11.
W. Maciąg: Co jest dziś epigońskie?. Twórczość 1960 nr 5.
A.W. Piotrowski: Pierwsze sześć wcieleń Jana Piszczyka. Współczesność 1960 nr 8.
J. Preger: Jeszcze raz nad tekstem Stawińskiego. Nowa Kultura 1960 nr 28.
J. Siewierski: Zezowate szczęście. Nowe Książki 1960 nr 2.

Pogoń za Adamem

M. Fik: W pogoni za Adamem. Nowe Książki 1963 nr 14.
W. Maciąg: Co to jest rozsądek?Przegląd Kulturalny1963 nr 20.

Wieczór przedświąteczny

J. Rohoziński: Wycieczka w codzienność. Kultura 1965 nr 41.

Godzina szczytu

J.Z. Brudnicki: Seans szczerości, czyli siódme wcielenie Piszczyka. Twórczość 1968 nr 10.
A. Budzyński: To jest, panie, samo życie.... Kultura 1968 nr 32.
K. Koźniewski: Godzina mini-szczytu. Polityka 1968 nr 34.
W. Maciąg: Z życia szeregowych dyrektorów. Życie Literackie 1968 nr 29.

Nie zawijając do portów

K. Mętrak: Surrealizm po warszawsku. Nowe Książki 1971 nr 3.
M. Sprusiński: Skazany na groteskę. Życie Literackie 1971 nr 9.

Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu

W. Maciąg: Co innym mówimy o sobie?Życie Literackie1974 nr 1.

I będzie miał dom...

E. Biela: Nie czynić z marzeń rzeczywistości?Życie Literackie1976 nr 22.
A. Borycki: Marzyciele i oszuści. Literatura 1976 nr 46.
W. Maciąg: Sporo zabawy, odrobina nauki. Nowe Książki 1976 nr 14.
K. Mętrak: Literatura jako gra. Kultura 1976 nr 46.
K. Nowicki: Parada oszustów. Fakty 1976 nr 27.
M. Pelc: I będzie miał czytelników... Życie Literackie 1976 nr 42.
T.J. Żółciński: Wielkie przygody małych ludzi. Argumenty 1976 nr 29.

Młodego warszawiaka zapiski z urodzin

L.M. Bartelski: Warszawa raz jeszcze. Widnokręgi 1977 nr 6.
A. Chruszczyński: Pamiętnik okresu dojrzewania. Literatura 1977 nr 24.
J. Pilch: Romans młodego warszawiaka. Życie Literackie 1977 nr 26.
Z. Umiński: Nowa książka Stawińskiego. Kierunki 1977 nr 33.
M. Woźniak: Zapisy wojny. Czas 1977 nr 35.
T.J. Żółciński: Człowiek z zabitym sercem. Fakty 1977 nr 14.

Notatki scenarzysty

K. Mętrak: Perypetie scenarzysty. Kultura 1979 nr 49.
T. Lubelski: Łagodna ironia pana Stawińskiego. Kino 1983 nr 6.

13 dni z życia emeryta

W. Kajtoch: Martwy język. Życie Literackie 1982 nr 36.
J. Koprowski: Lektura pasjonująca. Nowe Książki 1982 nr 4.

Opowieści powstańcze

B. Riss: Stawiński i wojna. Kierunki 1985 nr 4.

Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg dalszy

A. Lam: Polski Nikt. Miesięcznik Literacki 1986 nr 9.
J. Moroń: Piszczyk redivivus!Życie Literackie1986 nr 19.
M. Pieczara: Powrót Piszczyka. Nowe Książki 1986 nr 10.
M. Siembieda: Powrót Piszczyka. Opole 1986 nr 10.
T.J. Żółciński: Spowiedzi Jana Piszczyka ciąg dalszy. Argumenty 1986 nr 44.
A. Dajbor: Patent na hit. Literatura 1987 nr 2.
W. Zwinogrodzka: Obrona Piszczyka. Dialog 1987 nr 2.

Niekłamane oblicze Jana Piszczyka

M. Pieczara: Pożegnanie z Piszczykiem. Nowe Książki 1991 nr 6.

Pułkownik Kwiatkowski albo Dziura w suficie

L. Engelking: Dziura z widokiem na Polskę. Tygiel Kultury 1996 nr 8/9.