BIO

Urodzona 21 lipca 1891 w Bratkówce pod Krosnem w rodzinie ziemiańskiej; córka Stanisława Starowieyskiego, doktora praw i posła do parlamentu wiedeńskiego, i Amelii z Łubieńskich. Uczyła się w domu, a następnie w szkole średniej ss. urszulanek w Kołomyi. Po zdaniu matury w 1908 mieszkała do 1914 w majątku rodziców. W 1914/15 uczyła się gry na fortepianie w konserwatorium Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. W czasie I wojny światowej przebywała kolejno w Wiedniu i w Krakowie. W 1917 wyszła za mąż za Zygmunta Morstina, ziemianina, i zamieszkała w Święcicach w Miechowskiem. Debiutowała w 1924 recenzją tomu Marii Pawlikowskiej Różowa magia zamieszczoną w „Czasie” (pt.Różowa książka, nr 147; podpisano Zofia Morstinowa); w dzienniku tym publikowała następnie do 1927 oraz w 1930-37. Artykuły i recenzje zamieszczała nadto w „Wiadomościach Literackich” (1924-29; też pod kryptonimem wł), „Dziś i Jutro” (Kraków, (1925-28, 1931-36), w „Przeglądzie Powszechnym” (1926, 1930-38; pod pseudonimem Roman Kordęski; tu recenzje m.in. w rubrykach: Przegląd piśmiennictwa, Nowe powieści), w „Pionie” (1935-38; też pod pseudonimem Roman Kordęski). Po sprzedaży majątku w 1936 przeniosła się do Krakowa. Od tegoż roku do 1939 współpracowała z poznańskim tygodnikiem „Kultura”. W 1937 publikowała w „Kurierze Porannym” m.in. korespondencje ze Szwecji pt. W kraju jaskrawej północy. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Krakowie. Brała udział w konspiracyjnych pracach oświatowych. Kontynuowała twórczość eseistyczną, przygotowując m.in. szkice, które weszły następnie do tomu Kabała historii. Po zakończeniu wojny światowej mieszkała w Krakowie. W 1945-53 była członkiem kolegium redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”, w 1957 weszła ponownie w skład jego zespołu; publikowała tu do 1966 liczne artykuły, recenzje, wspomnienia, felietony (także pod pseudonimami: w 1945-53: z.s.m., zsm, (zsm), ZSM, Tadeusz J. Brzeziński, Mors, oraz pod pseudonimem używanym też przez innych autorów: Michał Srebejko; po 1956: Adam Kula, Fabian, H.S., H.Sz., Hieronim Gaj, Helena Szubińska, Szub.). W 1950 otrzymała nagrodę im. W. Pietrzaka. W 1957 przebywała w Paryżu, skąd nadsyłała do „Tygodnika Powszechnego” korespondencje pt Notatki z Paryża (podpisane Fabian); w 1962-63 na łamach tego pisma publikowała cykl Z notatnika recenzenta. W latach sześćdziesiątych pracowała nad powieścią o Franciszku Morawskim pt. Generał – poeta (nieukończona; fragmenty w „Tygodniku Powszechnym1966 nr 52 i w „Twórczości1968 nr 11). Zmarła 3 lipca 1966 w Krakowie; pochowana tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

1. Róże pod śniegiem. [Opowiadania]. Warszawa: F. Hoesick 1930 [antydatowane 1929], 231 s.

Pierwodruk w „Czasie1924-1928.

Zawartość

Powieść o Helu; Marta; Transpozycja; Niepewność; Tragedia starego hotelu; Ziemia; Róże pod śniegiem; Wsi spokojna, wsi wesoła; Szybko i wygodnie; Tanio i praktycznie; Utile dulci; Nagrodzona ostrożność.

2. Kamień i woda. Wrażenia z Jugosławii. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej [1937], 116 s.

Zawartość

Wstęp; W interiorze; Radość gór; W najpiękniejszym salonie świata; Uśmiech marmuru, Księżyc i gwiazda.

3. Twoje i moje dzieciństwo. Lwów: Książnica Atlas 1939, 158 s.

Rozdziały: Twoje i moje dzieciństwo; Słowik Antek; Mistyka miłości; Wysiłek poznania; Pomiary świata; Grzech; Tajemnica początku, Totalizm; Walka o wieczność; Mikołajowa gwiazda; Twoja i moja samotność.

4. Kabała historii. [Szkice]. Powst. 1941-1945. Wyd. Kraków: Spółdzielnia „Nauka i Sztuka” i Księgarnia S. Kamińskiego [1947], 281 s. Wyd. 2 Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1962.

Fragmenty drukowane głównie w „Życiu Literackim” w 1945-1946.

Zawartość

Zwierciadło szczęścia; Kabała historii; Pachnący groszek; Michał Anioł; Zagadka wszechświata; „Krajem męczącym i trudnym ...”; Pytanie Velasqueza.

5. Kalejdoskop literacki. [Eseje]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1955, 373 s.

Zawartość

Z postawy Bogumiła [wstęp nawiązujący do „Nocy i dniM. Dąbrowskiej]. – I. Poprzez nasze dnie i noce [dot.: M. Dąbrowska: Noce i dnie]; Epos i historia [dot. H. Malewskiej]; W poszukiwaniu sensu życia [dot.: A. Gołubiew: Bolesław Chrobry]; Słowo łaskawe i kojące [dot. J. Parandowskiego]; Dzieło nieustępliwej nadziei [dot. J. Zawieyskiego]; O pięknej sztuce pisania [dot. A. Rudnickiego]; Narrator niewyczerpany [dot. J. Dobraczyńskiego]. – II. Dogmaty Sienkiewicza; Świat pachnący grzechem [dot. J. Weyssenhoffa]. – Elizejskie pola [o braku edycji dzieł dawnych pisarzy]; Zagadnienie sierżantów [dot. literatury średniego poziomu]; O wolności pisarza katolickiego.

6. Fakty i słowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1956, 309 s. Wyd. 2 tamże 1965.

Szkice dot. wydarzeń z życia Chrystusa.

Zawartość

Wymowa faktu; Zwiastowanie; Nawiedzenie; W rodzinie; Przygotowanie; Kim ludzie Go być powiadali; Dwunastu; Nauczyciel; Słowa rozważane; Początek.

7. Dom. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 335 s.

8. Ci, których spotykałam. [Wspomnienia]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1962, 306 s. Wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993, 341 s.

Zawartość

Zjazd poetów [w Pławowicach L.H. Morstina w 1928 i 1929]; Mój przyjaciel Wittlin; Lilka [Pawlikowska-Jasnorzewska]; Zofia Żurakowska; Medyka; Józef Weyssenhoff; Moja ciotka Cecylia [Zofia Łubieńska].

9. Patrzę i wspominam. [Rozważania o starości]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1965, 211 s. Wyd. 2 tamże 1982.

10. Szukam człowieka. Wyboru dokonał A. Biernacki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1973, 461 s.

Zawartość

Od Wydawnictwa. – I. Krytyk i czytelnik: Szukam człowieka; Krytyka literacka a czytająca publiczność; Chodzi o to, żeby zobaczyć [dot. sztampy w literaturze]. – II. Literatura polska: Jak oceniam literaturę dwudziestolecia; Cyprian Norwid. Wielka poezja na scenie [dot.: Pierścień wielkiej damy]; Tadeusz Rittner; Zagadnienie Boya; Karol Hubert Rostworowski; Maria Dąbrowska „Rozdroże”; Zygmunt Nowakowski. Pod włos; Melchior Wańkowicz. Panorama polskiego losu [dot.: Tworzywo]; Jarosław Iwaszkiewicz: Wśród łąk i stepów [dot.: Księżyc wschodzi]. Dwa tomy [dot.: Nowa miłość; Stara cegielnia]. „Sława i chwała”; Józef Wittlin. W księżycowej loży [dot.: Sól ziemi]; Jerzy Zawieyski. W poszukiwaniu straconego człowieka [dot.: Droga do domu]; Julian Stryjkowski. Egzotyka czy sprawy ludzkie [dot.: Głosy w ciemności]; Ksawery Pruszyński. Wielki reportaż [dot.: Trzynaście opowieści];Jerzy Andrzejewski: Książka o nieładzie serc [dot.: Noc]. Miłość, maj i czerwone sztandary [dot.: Popiół i diament]; Jan Dobraczyński. Nikodem pisze Haggadę [dot.: Listy Nikodema]; Hanna Malewska. Katedra radosna [dot.: Kamienie wołać będą]. Z tezą czy bez tezy [dot.: Przemija postać świata]; Adolf Rudnicki „Lato”; Wojciech Żukrowski: Książka najpiękniejsza ...[dot.: Porwanie w Tiuturlistanie]. Świat do góry nogami [dot.: Piórkiem flaminga Z. Starowieyska-Morstinowa]. Spodziewane niespodzianki [dot.: Okruchy weselnego tortu]; Stanisław Lem. Trzy książki [dot.: Czas nieutracony; Wejście na orbitę; Pamiętnik znaleziony w wannie]; Karol Borchardt. Zamiast morskiego reportażu [dot.: Znaczy kapitan]; Julian Aleksandrowicz „Kartki z dziennika doktora Twardego”. – III. Literatura obca: John Galsworthy; Tomasz Mann „Józef i jego bracia”; Giovanni Papini; François Mauriac; Jacques Rivière; Ferdynand Céline. Podróż do bram wieczności [dot.: Podróż do kresu nocy]; Ernest Hemingway. Wojna i człowiek [dot.: Komu bije dzwon]; Twórczość Andrzeja Malraux; Alejo Carpentier „Podróż do źródeł czasu”; Graham Greene. Grzech zdemaskowany [dot.: Sedno sprawy]. „Dwie opowieści”. – IV. Z „Notatnika recenzenta”.

Przekłady

1. E. Psichari: Głosy wołające na puszczy. Wspomnienia z Afryki. Poznań: Fiszer i Majewski 1925, 257 s.
2. R. Plus: W obliczu życia. Dla panien ku rozwadze. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1930, 404 s. Wyd. 2 Kraków: Apostolstwo Modlitwy [1936].
3. V. Poucel: Miłość i śmierć. Rozważania o moralności ewangelicznej. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1931, 248 s.
4. H. Haluschka: Adam i Ewa. Psychologia na wesoło. Warszawa: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1936, 110 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1946; wyd. 3 London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1970.
5. H. Haluschka: W cztery oczy. Warszawa: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1936, 126 s. Wyd. 2 tamże 1948.
6. F.W. Foerster: Światło wiekuiste a ziemskie ciemności. Nasza współczesność z punktu widzenia wieczności. Katowice: Księgarnia Katolicka 1938, 164 s.
7. H. Haluschka: Słuchaj Ewo! Nowoczesnym pannom ku rozwadze. Warszawa: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1938 [antydatowane 1937], 150 s.
8. Daniel-Rops: Dzieje Chrystusa. Słowo wstępne: E. Dąbrowski. T. 1-2. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1950-1951, 331 + 328 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1951, wyd. 3 1968, wyd. 4 1968, wyd. 5 1972, [wyd. 6] 1987, [wyd. 7] 1995.
9. Daniel-Rops: Od Abrahama do Chrystusa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1952, 471 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 1955, wyd. 4 1967, [wyd. 5] 1995.
10. T. Deman: Chrystus Pan i Sokrates. Słowo wstępne: E. Dąbrowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1953, XX, 233 s.
11. P. van der Meer de Walcheren: Dziennik nawróconego. Przekł. Z. Starowieyska-Morstinowa. przejrzał M. Bednarz. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy [1983], 194 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1963, 1966.

Wywiady

W kręgu literatury. Rozm. [A. Biernacki] (ab.). Dziś i Jutro 1953 nr 1.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Rocznik Literacki 1966 wyd. 1968 (P. Grzegorczyk).
Polski słownik biograficzny. T. 21, cz. 4. Wrocław 1976 (A. Biernacki).

Ogólne

Książki

B. Mamoń: Cieszyć się życiem. Zofia Starowieyska-Morstinowa – szkic do portretu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2003, 157 s.

Artykuły

Z. Lichniak: Kibic o sędziach. Kierunki 1957 nr 40, przedruk w tegoż: Monologi kibica literackiego. Warszawa 1959.
[S. Kisielewski] Kisiel: Ludzie z „Tygodnika. Tygodnik Powszechny 1960 nr 13 [m.in. o Z. Starowieyskiej-Morstinowej].
A. Gołubiew: O życiu, szczerości i pisarstwie. (Literacki portret Zofii Morstinowej). Znak 1966 nr 7/8, przedruk w tegoż: Świadkowie przemian. Kraków 1974.
Z. Kozarynowa: Duma i – pokora. (Po zgonie Zofii Starowieyskiej-Morstinowej). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1966 nr 189.
J. Susuł: Strata; J. Turowicz: Zofia Starowieyska-Morstinowa. Tygodnik Powszechny 1966 nr 29, przedruk w: 70 żywotów. Kraków 1977.
W. Wnuk: Będzie żyła w pięknych i mądrych książkach. Kierunki 1966 nr 32.
J. Hennelowa: Wspomnienie o Zofii Starowieyskiej-Morstinowej. Więź 1967 nr 5.
M. Rucz: Ciocia Zosia. (Wspomnienie o Zofii Starowieyskiej-Morstinowej). Tygodnik Powszechny 1967 nr 27.
B. Mamoń: Zwierzenia i przesłania. (O twórczości Zofii Starowieyskiej-Morstinowej w 10 rocznicę śmierci). Tygodnik Powszechny 1976 nr 27, nawiązania: J.S. „Więź” 1977 nr 7.
Z. Lichniak: W poszukiwaniu formuły literatury katolickiej. W tegoż: Kopa lat. Warszawa 1985 [m.in. o Z.S.-M.].
B. Mamoń: Radości i smutki. Tygodnik Powszechny 1985 nr 12 [szkic biograficzny].
J. Dużyk: Przypomnienie Zofii Starowieyskiej-Morstinowej. (W 20 rocznicę śmierci). Kierunki 1986 nr 27.
B. Mamoń: Jak powstawała „Kabała historii”?Tygodnik Powszechny1986 nr 27.
K. Narutowicz: Portret w szybie okiennej. Kierunki 1986 nr 10.
B. Mamoń: Dom. 25 lecie śmierci Zofii Starowieyskiej-Morstinowej. Tygodnik Powszechny 1991 nr 27.
A. Rogalski: Zofia Starowieyska-Morstinowa. „W Drodze1991 nr 12.
B. Mamoń: Pani na Święcicach. Tygodnik Powszechny 1994 nr 28 [fragment eseju biograficznego pt.Cieszyć się życiem”].

Róże pod śniegiem

E. Kozikowski: Powieść i nowela. Przegląd Literacki 1930 nr 4.
L. Piwiński. „Wiadomości Literackie1930 nr 17.
L. Pomirowski. „Kurier Poranny1930 nr 125.
J. Rostworowski. „Przegląd Powszechny1930 t. 185.

Kamień i woda

J. Brossowa: Dwie piękne książki. Kultura 1937 nr 22.
J.E. Skiwski. „Pion1937 nr 23.
S. Gorzuchowski. „Nowa Książka1939 nr 3.

Twoje i moje dzieciństwo

A. Jesionowski: Wyprawa w świat tajemniczy. Kultura 1939 nr 35.
J.E. Skiwski: Pod auspicjami Sofoklesa i Zofii Starowieyskiej-Morstinowej hrabiny Ségur. Kronika Polski i Świata 1939 nr 35.
W. Zechenter: Refleksje nad książką. Dziecko czyli drugie życie. Kurier Literacko-Naukowy 1939 nr 18.

Kabała historii

[A. Bocheński] Al.B.: Reportaże wczesnego renesansu. Dziś i Jutro 1947 nr 17.
K. Górski: Kabała historii. Tygodnik Powszechny 1947 nr 16, polemika: Z. Lichniak: O „Kabale historii”. „Dziś i Jutro” 1947 nr 24, przedruk w tegoż: Obrachunki ze współczesnością. Warszawa 1955, Z mojego ćwierćwiecza. Warszawa 1972, S. Kisielewski: Przeciw ciasnocie. „Dziś i Jutro” 1947 nr 28, [A. Gołubiew] J.K. Wayda: Dokoła „Kabały historii ...”. „Tygodnik Powszechny” 1947 nr 38.
M. Jarczyńska: Kabała historii. Twórczość 1947 nr 6.
H. Kamieniecka: Kabała historii. Tygodnik Warszawski 1947 nr 33.
Z. Kozarynowa: Książki krakowskie. Wyprawa w przeszłość. Wiadomości”, Londyn 1963 nr 23.
Z.Kubiak: Kabała historii. Tygodnik Powszechny 1963 nr 14.

Kalejdoskop literacki

T. Kłak. „Wrocławski Tygodnik Katolicki1955 nr 45.
J. Lipiński: Kalejdoskop literacki. Tygodnik Powszechny 1955 nr 51.
Z. Greń: Przeciw postawie Bogumiła. Życie Literackie 1956 nr 3, odpowiedź: J. Lipiński: Umiejętny „fotomonter”. „Tygodnik Powszechny” 1956 nr 6.
J. Iwaszkiewicz: Kalejdoskop. Życie Literackie 1956 nr 42.
J. Kleiner: Książka mądra i szlachetna. Tygodnik Powszechny 1956 nr 10.
A. Rogalski: Krytyka zdrowego rozsądku. Dziś i Jutro 1956 nr 16.

Fakty i słowa

G. Cordee: Słowo o faktach i słowach. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1957 nr 34.
J. Golmont-Hennelowa: Najtrudniejszy temat. Tygodnik Powszechny 1957 nr 2.
L. Stefaniak. „Homo Dei1957 nr 1.

Dom

K. Meloch: Z postawy Bogumiła...” „Nowe Książki 1959 nr 16.
S. Podhorska-Okołów: Książka o domu. Twórczość 1959 nr 11.
J. Susuł: Dookoła „Domu. Tygodnik Powszechny 1959 nr 29.
W. Wnuk: Opowieść prawdziwa i pełna uroku. Kierunki 1959 nr 35.

Ci, których spotykałam

J. Iwaszkiewicz: Z głów podwawelskich. Życie Warszawy 1962 nr 239.
S. Mackiewicz: Złości, złości więcej!Kierunki1962 nr 40.
Cz. Zgorzelski: Spotkania literackie Morstinowej. Tygodnik Powszechny 1962 nr 48.
[B. Faron] B.F. „Ruch Literacki 1963 nr 3.
W. Natanson: Między esejem a pamiętnikiem. Twórczość 1963 nr 2.

Patrzę i wspominam

A. Gołubiew: Wiecznie zielone drzewo życia. Tygodnik Powszechny 1965 nr 45.
Z. Kozarynowa: Plon późnych lat. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 46.
[M. Danilewiczowa] m.d.: Autentyzm. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1965 nr 202.
M. Skwarnicki: Rozważania o starości. Znak 1965 nr 9.
W. Wnuk: Starość to... rwąca rzeka. Kierunki 1965 nr 40.
W. Günther: Na pociechę starości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn dod. Tydzień Polski 1966 nr 1.
M. Kozłowska: Starość... ale jaka? „Tygodnik Powszechny 1968 nr 12.

Szukam człowieka

S. Melkowski: Zaproszenie do rozmowy o literaturze i o życiu. Nowe Książki 1974 nr 8, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982.