BIO

Urodzona 27 września 1919 w Warszawie; córka Adolfa Strancmana (od 1942 używał imienia i nazwiska Franciszek Kotarbiński), przed wojną przedstawiciela handlowego firm zagranicznych, po wojnie pracownika przedsiębiorstw przemysłowych, i Marii z domu Weinfeld (od 1942 Helena z Koprowskich Kotarbińska); matka Anny Sobolewskiej, historyka literatury. Uczęszczała do Gimnazjum Janiny Tymińskiej, tu w 1937 uzyskała maturę. Następnie rozpoczęła studia na wydziale finansowo-ekonomicznym w Wyższej Szkole Nauk Politycznych, które przerwał w 1939 wybuch wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. W 1940 wraz z rodzicami znalazła się w getcie, skąd udało im się w 1942 wydostać. W tymże roku wyszła za mąż za kolegę ze studiów Zdzisława Stańczaka, później dziennikarza. Zaczęła tracić wzrok. W lecie 1944 wyjechała do Józefowa pod Warszawą, a następnie do Lublina. Debiutowała w styczniu 1945 prozą liryczną pt. Warszawo ... opublikowaną w dzienniku „Głos Ludu” (nr 14); z pismem tym współpracowała jako reporterka. W tymże roku przeniosła się do Sopotu, a następnie Gdańska, gdzie wraz z mężem brała udział w uruchamianiu rozgłośni radiowej, której była pierwszą spikerką. Pracowała w „Głosie Wybrzeża” (do 1949) jako reporterka, była też redaktorem kolumny kobiecej (1946-53). Należała do Polskiego Związku Niewidomych (od 1951). Od 1952 mieszkała w Warszawie i była redaktorem naczelnym miesięcznika brajlowskiego dla niewidomych „Pochodnia” (do 1967). Debiutowała jako poetka w 1958 wierszem pt. Gdy się jest ociemniałą w tygodniku „Nowa Kultura” (nr 21). Stale współpracowała z miesięcznikiem dla niewidomych „Nasz Świat”, publikowała też wiersze dla dzieci w „Świerszczyku” (od 1966; też pod pseudonimem: J.S., Świerszcz). W 1967 przeszła na emeryturę i zaczęła rozwijać twórczość literacką. W 1969 poznała Mirona Białoszewskiego, z którym połączyła ją przyjaźń i współpraca literacka, trwająca aż do śmierci poety. Wraz ze swoją rodziną została spadkobierczynią dziennika Białoszewskiego (złożony w depozycie w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Należałą do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W latach siedemdziesiątych była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. Otrzymała nagrodę „Złotego Dłutka” za poezję, przyznaną przez „Nasz Świat” (1970), nagrodę im. J. Szczygła za utwory poświęcone problematyce niewidomych, przyznaną przez zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych, nagrodę Polskiego Związku Niewidomych im. J. Silhana za popularyzację problemów niewidomych (1989). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W tymże roku guru Szi Taoni nadał jej godność lamy. Zmarła 29 maja 1996 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Niewidoma. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1979, 85 s.

2. Ślepak. [Proza autobiograficzna]. Warszawa: Czytelnik 1982, 282 s.

3. Depresje i wróżby. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1984, 139 s.

Zawartość

Cykle: Nie mam portretu; Śródborów; Krąg; Depresja; Odwrócenia; Nie widzę i opisuję.

4. Magia niewidzenia. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 181 s.

Zawartość

Cykle: Magia niewidzenia; Przez szybę; Po omacku; Tęsknota za widzeniem; Błyski i odbłyski.

5. Dziennik we dwoje. Powst. 1975-1978. Fragmenty z podtytułem: M. Białoszewski – J. Stańczakowa. Oprac.: A. Kamińska, M. Jęczmyk. Polskie Radio 1985. Wyd. całości: T. 1-2. Warszawa: Borgis 1992, 1994, 127 + 262 s.

Dziennik poświęcony spotkaniom J. Stańczakowej z M. Białoszewskim.

Adaptacje

filmowe

Parę osób, mały czas. Scenariusz: A. Barański. Ekranizacja 2005 (wszedł na ekrany w 2007).

6. Wiersze. Warszawa: Zarząd Główny Związku Młodzieży Socjalistycznej 1985, [4] s. Wkładka do „Okolicenr 6.

7. Przejścia. [Proza autobiograficzna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 215 s.

8. Na żywo. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1987, 159 s.

Zawartość

Cykle: Skrawki widzenia; Kładę stary sweter; Zjesieniałam doszczętnie; Tu są wielkie zielone jesiony; Laski; Mironowi; Słyszę Mirona.

9. Boicie się czarnego ptaka? [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 190 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania w częściach: Chude imieniny; Pierwszy dom; Boicie się czarnego ptaka?; Pomarańcze i grejpfruty.

10. Ziemia – kosmos. [Wiersze]. Warszawa: Borgis 1990, 99 s.

11. Kabaret Kizi-Mizi w locie. [Wiersze i proza poetycka]. Warszawa: Nakład autorki [1991], 70 s.

12. Refugium. [Wiersze]. Warszawa: Borgis [1991], 126 s.

13. Japońska wiśnia. Haiku dla Michi Tsukada. Warszawa: [Borgis] 1992, 47 s.

14. Kabaret Kizi-Mizi w locie. Rok 1991. [Wiersze i proza poetycka]. Warszawa: Nakład autorki [1992], 89 s.

Omówienia i recenzje

Informacje od córki A. Sobolewskiej 2000, 2007.

Wywiady

Kosmonautka życia wewnętrznego. Rozm. M. Lengren. Nowy Świat 1992 nr 35.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 42. Kraków 2003-2004 (J. Zawadzka).

Ogólne

Książki

Z. Siatkowski: Za widzenia i teraz. Szkic o wierszu Jadwigi Stańczakowej. „Czasem widzę pamięcią”. Jaworzno: Miejska Biblioteka Publiczna 1988, 14 s.

Artykuły

M. Jentys: Jasnowidzenia. Twórczość 1988 nr 5.
T. Sobolewski: J. Stańczakowa. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza 1997 nr 225.

Niewidoma

M. Sołtysik: Biała kredka. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 22.
J. Baran: Jej wewnętrzne jasnowidzenia. Wieści 1980 nr 37.
M. Malessa: Wchodzę w głąb barw. Nowe Książki 1980 nr 9.
A. Nasiłowska: Widzenie poezją. Literatura 1980 nr 5.
P. Dybel: Niewidome widzenia. Twórczość 1981 nr 1.

Ślepak

T. Żółciński: We mnie i dookoła. Zwierciadło 1983 nr 41.
M. Kaziów: Kreacyjny życiorys. Pochodnia 1984 nr 12.
A. Staniszewski: Być z innymi. Życie Literackie 1984 nr 9.
B. Kunda: Obrazki: „Życie Literackie 1986 nr 42 [dot. też: Przejścia].

Depresje i wróżby

K. Lisowski: Trojakie widzenie świata. Nowe Książki 1985 nr 7/8.
W. Zieliński: Poezja jest „kalectwem. Życie Literackie 1985 nr 45.

Magia niewidzenia

J. Neuberg: Skazana przez naturę. Opole 1985 nr 9.
P. Szewc. „Twórczość1985 nr 6.

Przejścia

B. Kunda: Obrazki: „Życie Literackie 1986 nr 42 [dot. też: Ślepak].

Na żywo

J. Stępień: Świat nocy. Nowe Książki 1987 nr 11/12.

Boicie się czarnego ptaka?

D. Ponińska: Optymizm wyrosły z cierpienia. Nowe Książki 1990 nr 11.