BIO

Urodzony 23 listopada 1941 w Komorowicach (obecnie Bielsko-Biała); syn Franciszka Stanclika, górnika, i Heleny z Wieczorków. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego dla pracujących w Bielsku-Białej. Debiutował w 1960 wierszami Między pagórki nocy ..., Mijanie, Wszystko co muszę utracić, Tęsknota, opublikowanymi w „Kierunkach” (nr 21); z pismem tym nawiązał następnie stałą współpracę. W 1960-71 należał do kręgu warszawskiej grupy studenckiej Orientacja Poetycka „Hybrydy”, w 1961-63 był członkiem grupy literackiej Skarabeusz w Bielsku-Białej. W 1962 zdał maturę i przez rok pracował jako tkacz włókiennik w fabryce włókienniczej w Bielsku-Białej. Następnie do 1965 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej. Wiersze drukował m.in. na łamach czasopism: „Współczesność” (1963, 1966-68) i „Litery” (1964-65). W 1968 otrzymał Nagrodę Młodych im. W. Pietrzaka. W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Po 1968 należał do Grupy Literackiej „Gronie” im. E. Zegadłowicza przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. W tym okresie wiersze drukował m.in. w czasopismach „Poglądy” (1967-82 z przerwami), „Kronika Beskidzka” (1969-77), „Życie Literackie” (1969, 1972, 1974, 1978, 1986) i „Kronika” (Bielsko-Biała, 1977-84). W 1978-83 pełnił funkcję początkowo wiceprezesa, a następnie prezesa Beskidzkiego Klubu Pisarzy. W 1995-96 otrzymywał stypendium ZLP i Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Był wielokrotnym laureatem konkursów literackich m.in. otrzymał nagrodę Czerwonej Róży przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku (1970), Łódzkiej Wiosny Poetów (1962-66, 1968, 1979). Współpracował z tygodnikiem „Tak i Nie” (1983-87). Był prezesem Oddziału nowego ZLP w Bielsku-Białej (1984-1986). W 1985 otrzymał nagrodę im. G. Morcinka. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1976) i Złotym Krzyżem Zasługi (1985). Zmarł 25 października 1998 w Bielsku-Białej.

Twórczość

1. Kula kryształowa. Poemat egocentryczny. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1966, 47 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny”, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1967.

2. Zielona gwiazda lasu 1960-1963. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, 137 s.

Zawartość

Cykle: Heliografie; Fuga jesienna; Mówię; Południe w ogrodzie; Dwufakty; Komentarze do śmierci; Bielsko-Biała; Poemat lutowy.

3. Jawor. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1968, 66 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Narcyz; Pejzaż ptaka; Iris; Polowanie z sokołem; Płonące pejzaże.

4. Słoneczny chłopiec. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1969, 47 s.

Zawartość

Cykle: Dziewięćsił; Kamieniołomy światła; Płomienne gody.

5. Krzyk pawia. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1970, 81 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Ciemny wiatr; Pejzaż z autografem; Rzecz jasna; Non omnis moriar (fuga).

6. Wysoki kasztel. Poemat. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1971, 31 s.

7. Elegie; Białe modrzewie. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1972, 92 s.

Zawartość

Cykle: Elegie; Białe modrzewie.

8. [Poezje]. Bielska jesień 1972. X ogólnopolska wystawa malarstwa. [Bielsko-Biała] [1972], [41] k. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Bielsku-Białej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach.

9. Ikonostas. Wiersze. Katowice: Śląsk 1980, 87 s.

Zawartość

Cykle: Pastorał rzeki; Cygańskie lato; Węzeł gordyjski; Przedpola nocy; Ultima Thule; Dmuchawce; Moje miasteczko jak na dłoni.

10. Białe miasto. Wiersze beskidzkie. Wybór i red.: J. Dworaczek. Bielsko-Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1981, 32 s.

11. Jasnowidzenie. [Wiersze]. Bielsko-Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1981, 46 s.

12. Tercjarz albo Termin w tercynie. Poemat cykliczny. Wybór i red.: J. Dworaczek. Bielsko-Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1982, 32 s.

13. Ave Eva. [Wiersze]. Grafika: Z. Różewicz. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 1984, 134 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1984.

Zawartość

Cykle: Wszystko jedno; Białe kruki. (Sonety); Blizny; Zielony dom. (Papuszy); Wniebogłosy; Harenda. (Mała suita beskidzka); Pieśni; O święć im.

14. Tabor. Wiersze. Katowice: Śląsk 1987, 82 s.

Zawartość

Cykle: Podniesienie; Gołoborza; Wizjer; Bizancjum; Rodowód I; Stary poeta; Tabor.

15. Żar. Poematy i wiersze. Wstęp: L. Kozień. Bielsko-Biała: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 1996, 131 s.

Zawartość

Zawiera poematy: W siebie wstąpienie (poemat dosłowny); Dom nad Letą (podzwonne); Jakub i Anioł (poemat cykliczny), – oraz: Wiersze osobne.

Omówienia i recenzje

Informacje od rodziny 2000.

Wywiady

Poeta nie ma prawa kłamać. Rozm. A. Kot. Słowo Powszechne 1983 nr 139.

Ogólne

Artykuły

S. Jończyk: Czterem wiatrom otwarty na przestrzał.... (Drogi i paradoksy poezji Stanclika). Życie i Myśl 1970 nr 11/12.
A.K. Waśkiewicz: Casus Stanclika. W tegoż: Modele i formuła. Wrocław 1978.
T. Olszewski: Wewnątrz kryształowej kuli. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 22.
Z. Dolecki: Kula kryształowa. Kierunki 1987 nr 48.
Z. Niemiec: Poezja i rozczarowanie. Kronika Beskidzka 1998 nr 44.

Kula kryształowa

Z. Jerzyna: Nie chcę być od rzeczy. Kultura 1967 nr 10.
S. Jończyk. „Słowo Powszechne1967 nr 41.
J. Kryszak: W kręgu archeologii. Pomorze 1967 nr 7.
J. Łukasiewicz: Gdzie jest kula złota .... Twórczość 1967 nr 7.
R. Matuszewski: Interesujący debiut. Nowe Książki 1967 nr 9.
F. Netz: Seans mitologiczny. Poglądy 1967 nr 12.
J. Witan: Bez skrzydeł na szczyt góry szklanej” „Poezja 1967 nr 7.

Zielona gwiazda lasu 1960-1963

Z. Dolecki. „Kierunki1968 nr 3.
P. Kuncewicz: Widzialne, rzeczywiste. Współczesność 1968 nr 5, przedruk w tegoż: Cień ręki. Łódź 1977.
B.S. Kunda: Stanclik po raz drugi. Poezja 1968 nr 6.

Jawor

F. Netz: ...Szukam się wszędzie.” „Poezja 1969 nr 7.

Słoneczny chłopiec

B. Zadura: Zawiedzione nadzieje. Współczesność 1970 nr 10.

Krzyk pawia

Z. Dolecki: Zając i dąb. Kierunki 1971 nr 10.
M. Karpiński: Autograf na mchu. Kultura 1971 nr 36.
B. Zadura: Okruchy debiutanckiej świetności. Poezja 1972 nr 1.

Wysoki kasztel

S. Jończyk. „Słowo Powszechne1971 nr 266.
T. Olszewski: Odkrycia, warianty, poszukiwania. Kultura 1971 nr 48.

Elegie; Białe modrzewie

S. Melkowski: Kaliban – erudyta i Ariel – prostaczek boży. Nowe Książki 1973 nr 7, przedruk w tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1980.
J. Niemczuk. „Poezja1973 nr 3.
K. Śniegocki: Wyobraźnia i schemat. Poezja 1974 nr 9.

Ikonostas

Z. Irzyk: Wiersze Mieczysława Stanclika. Kierunki 1981 nr 2.
M. Pytasz: Św. Franciszek z pokolenia, którego nie było. Poglądy 1981 nr 5.

Ave Eva

L. Kozień: Jak niedorzecznie trzeba spojrzeć, by w każdym kształcie ujrzeć piękno. Podbeskidzie 1984 z. 11/12.
T. Olszewski: Beskidzki barokista. Kierunki 1984 nr 22.
L. Żuliński: Outsider. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 45.
R. Bednarczyk: Białe kruki. Tak i Nie 1985 nr 11.
J. Tulik: Dużo, dużo piękna” Okolice” 1985 nr 2.

Tabor

M. Hałaś: Dialog z niepoznawalnym. Tak i Nie 1988 nr 4.