BIO

Urodzony 3 marca 1913 w Żabieńcu pod Garwolinem w rodzinie chłopskiej; syn Józefa Stachowskiego i Aleksandry z Michalików. Od 1925 uczęszczał do Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Garwolińskiego w Garwolinie; w 1931 zdał maturę. Od tegoż roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1935 uzyskał magisterium. Debiutował w 1933 wierszami Portret i Strajk, zamieszczonymi w piśmie „Rytmy” (nr 1), wydawanym przez Koło Literackie Studentów UW. W 1933 był współzałożycielem efemerycznej grupy poetyckiej „Przełęcz”. W 1933-36 był związany z Klubem Artystycznym „S”. W 1935 uczęszczał na studium pedagogiczne UW. W 1935-36 ogłaszał wiersze w „Lewarze”, „Okolicy Poetów”, „Miesięczniku Literatury i Sztuki”. W 1936-37 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Dęblinie. Następnie po zdaniu egzaminu na nauczyciela szkół średnich rozpoczął pracę jako polonista w gimnazjum w Milanówku i na kursach maturalnych w Warszawie. W 1938 ożenił się z Marią Talma. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie; brał udział w akcji tajnego nauczania: pracował jako nauczyciel języka polskiego, niemieckiego i historii na kursach handlowych. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu kulturalnym i zajmował się twórczością poetycką. Powstały wówczas tom Ku ziemi, zakupił Zbigniew Mitzner dla mającego działać po wojnie wydawnictwa Wisła. W 1944 pełnił obowiązki kierownika szkoły wieczorowej i podstawowej w Garwolinie. W czasie powstania warszawskiego przebywał we wsi Głosków pod Garwolinem. Zginął 30 grudnia 1944 w wypadku drogowym pod Garwolinem; pochowany w Garwolinie.

Twórczość

1. Jaworowa baśń. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1939, 45 s.

Zawartość

Cykle: Śmierć ojca; Jaworowa baśń.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Kierst. Radio 1975.

2. Poezje. Wybór i wstęp: R. Matuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 158 s.

Zawartość

Zawiera działy: Z iuveniliów; Śmierć ojca; Jaworowa baśń; Inne wiersze z lat 1935-1939; Ku ziemi [cykl powstały w czasie okupacji niemieckiej]; Inne wiersze z lat 1939-1944.

Przekłady

1. E. Curwill: Ferma wymarłych. Powieść. Przeł. J. Stachowski. Warszawa: Wydawnictwo J. Kubicki [1937], 286 s. Wyd. nast.: Katowice: Wydawnictwo Księgarni Piotr Raj 1947; Szczecin: Glob 1991.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (T. Kłak).
Polski słownik biograficzny. T. 41 Warszawa; Kraków 2002 (T. Kłak).

Ogólne

Artykuły

R. Matuszewski: Tragiczna śmierć poety. Odrodzenie 1945 nr 28.
R. Matuszewski: Poezja wiejskiego krajobrazu i sielanki. (O wierszach Józefa Stachowskiego). Wieś 1946 nr 1.
S. Lichański: Wspomnienie o Józefie Stachowskim. W tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.
A. Kamieńska: Poeta jaworowej baśni. Twórczość 1958 nr 10, przedruk w tejże: Pragnąca literatura. Warszawa 1964.
R. Matuszewski: O Józefie Stachowskim. Twórczość 1958 nr 7.
A. Międzyrzecki: Długa pamięć. Nowa Kultura 1958 nr 39.
[T. Nowak] NOT.: Liryki Stachowskiego. Życie Literackie 1959 nr 40.

Jaworowa baśń

J. Czechowicz. „Kurier Poranny1939 nr 217.
[T. Sinko] R.Kurier Literacko-Naukowy 1939 nr 30.