BIO

Urodzony 29 czerwca 1936 we wsi Hnilcze pod Podhajcami (Tarnopolskie) w rodzinie chłopskiej; syn Jana Srokowskiego i Marii ze Sługockich. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie (województwo szczecińskie); w 1955 zdał maturę. W 1955-56 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Zielinie (szczecińskie). Następnie rozpoczął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Debiutował w 1958 wierszem pt. Oczy, opublikowanym na łamach opolskiego czasopisma „Katolik” (nr 26). Po uzyskaniu w 1960 magisterium pracował do 1968 jako nauczyciel w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy. W tym czasie drukował wiersze m.in. w „Odrze” (1961-64) i „Tygodniku Kulturalnym” (1962-63). Był organizatorem Legnickich Dni Poezji (1965-67). W 1967 otrzymał nagrodę literacką miasta Legnicy. W 1968 przeniósł się do Wrocławia i podjął tam pracę w Klubie Seniora. Od tegoż roku był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP, do rozwiązania Związku w 1983; w 1978-81 wiceprezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego ZLP) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1981). Pełnił też funkcję prezesa Klubu Literackiego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego (do 1973). W 1970-81 pracował jako dziennikarz w czasopiśmie „Wiadomości”; publikował tu m.in. w 1976-78 cykl felietonów pt. Towarzyska kronika kulturalna pod pseudonimem Kornik. Artykuły, wiersze, prozę i felietony drukował także m.in nadal na łamach „Tygodnika Kulturalnego” (1976-86) oraz w „Życiu Literackim” (1975,1983-85), „Opolu” (1972-88; tu w 1979-88 cykl felietonów pt List z Wrocławia), „Faktach” (1976-80, 1983-84), „Poglądach” (1977-83, z przerwami) i „Kulturze” (1979, 1981, 1986-89). W 1976 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za działalność dziennikarską. W 1977-83 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura Dolnośląska”. Współpracował z rozgłośnią Polskiego Radia we Wrocławiu jako autor słuchowisk. Brał udział w życiu społeczno-kulturalnym regionu Dolnego Śląska. W 1978-83 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Współpracy ze Środowiskami Twórczymi Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1980 założył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”) w redakcji „Wiadomości”, został doradcą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, był współorganizatorem Regionalnego Komitetu Porozumiewawczego Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu (do 1983). Po ogłoszeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. W 1980-81 był prezesem klubu „Odrodzenie”, a w 1981-83 prezesem Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych przy Zarządzie Oddziału Dolnośląskiego. Należał do współzałożycieli Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej; w 1983-86 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego oraz prezesa wrocławskiego Zarządu Okręgu Towarzystwa. Zajął się także pracą przekładową z literatury greckiej. W 1983-90 pracował jako redaktor działu kulturalnego w czasopiśmie „Polska Miedź” (używał tu pseudonimu Andrzej Wrzos) w Lubinie. Współorganizował tamtejszy Klub Literacki. Był inicjatorem Jaworskich Biesiad Literackich i Lubińskich spotkań z Literaturą Miłosną. W 1987 zawarł związek małżeński z Marią Ganaciu, tłumaczką. W tymże roku otrzymał nagrodę kulturalną miasta Lubina, a w 1988 nagrodę literacką miasta Wrocławia (nagrody nie przyjął). W 1987-98 kierował Polsko-Ukraińskim Towarzystwem Literackim Dialog Kultur. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich we Wrocławiu, a następnie od 1988 jego członkiem. W 1990-96 pełnił funkcję rzecznika Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. W 1990-93 pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1991-92 był kierownikiem działu kulturalnego czasopisma „Dwa Dni”, w 1994 objął funkcję redaktora naczelnego pisma „Gazeta Dzieci” (od 1998Nowe Twarze,” po zmianie tytułu pisma), a w 1996-97 kierował działem kulturalnym dwutygodnika „Nowe Pokolenia.” W 1997 otrzymał nagrodę POLCUL Foundation (Australia) za zaangażowanie w ruchu kulturalnym i budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz współpracę z jej sąsiadami. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony dla miasta Wrocławia i Województwa wrocławskiego” (1978), „Zasłużony Działacz Kultury” (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985). Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Powiązania. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1966, 22 s.

2. Ścięte ptaki. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 36 s.

Nagrody

Nagroda „Ugrupowania Poetyckiego 66” we Wrocławiu w 1968.

3. Rysy. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 67 s.

Zawartość

Cykle: Definicje; Pejzaż przybliżony; Drzazgi.

4. Strefa ciszy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1968, 99 s.

Zawartość

Cykle: Rozkojarzenia; Dialog ze wsią; Skazy; Rzeczpospolita poezji.

5. Akty. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 40 s.

Zawartość

Cykle: Tętno I; Tętno II.

6. Ty. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1971, 62 s.

7. Przyjść, aby wołać. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 175 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Miłość i obłąkanie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 308 s.

Nagrody

Nagroda Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych we Wrocławiu i Ossolineum w 1977; nagroda im. S. Piętaka w 1978.

8. Fatum. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 171 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Miłość i obłąkanie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 308 s. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1978.

9. Bajka o tym co jest. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Wrocław, Teatr Lalek 1978.

10. Drzwi. Dramat w 2 aktach. Prapremiera: Jelenia Góra, Teatr im. C.K. Norwida 1978. Druk zob. poz. .

Adaptacja powieści Fatum [poz. ].

Nagrody

I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Polskich Sztuk Współczesnych „Olsztyn1977 w 1978. Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki w 1978.

11. Kroki. Dramat w 2 aktach. Fragmenty. [Wstęp:] J. Segiet. [Współwydane z:] K. Oleksik: Naszyjnik księżniczki Warmy. Baśń sceniczna w II aktach. Fragmenty. [Olsztyn:] Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego [1978], [16] s., wkładka do „Warmii i Mazur” nr 8.

Nagrody

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Polskich Sztuk Współczesnych „Olsztyn 1977” w 1978.

12. Lęk. Powieść. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 168 s. Wyd. 2 Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988; Poznań: Zysk i S-ka 1997.

13. Nieobecny. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1978, 301 s.

Wyróżnienie w konkursie im. A. Kowalskiego – „Olka”, przyznane przez redakcję „Walki Młodych” w 1979.

14. Polowanie. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Radom, Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego, Scena Inicjatyw 1978.

Druga wersja pt. Sceny zakazane. Wystawienie: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny Reż. S. Srokowski. 1979.

15. Ściana. Dramat w 3 aktach. Powst. 1978. Druk zob. poz. .

Nagrody

III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Polskich Sztuk Współczesnych „Olsztyn 1977” w 1978.

16. Drzwi. Utwory dramatyczne. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 359 s.

Gałązka jaśminu albo Ilion; Aktorka. (Dramat w 3 aktach); Cienie. (Dramat w 3 aktach); Ściana. (Dramat w 3 aktach) [poz. ]; Drzwi. (Dramat w 2 aktach) [poz. ]; Dwoje. (Słuchowisko radiowe); Dziadek. (Słuchowisko radiowe).

17. Ptaki nocy, ptaki miłości. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 91 s.

Zawartość

Cykle: Dialogi; Ognista kula nocy; Krople rosy (Notatnik poetycki. Styczeń 1977 -1 I 1978) [proza poetycka].

18. Cztery pory domu. Poemat [wierszem i prozą]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 59 s. Przedruk zob. poz. .

19. Świadectwo urodzenia. Wiersze dawne i nowe. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 260 s.

Zawartość

Cykle: W imię człowieka; Mój boski świat; Formy ciszy; Krajobrazy; Ty. (Fragmenty poematu) [poz. ]; Akty. (Poemat) [poz. ]; Ptaki nocy, ptaki miłości [poz. ]; Cztery pory domu. (Poemat) [poz. ]; Hymn natury.

20. Walka kogutów. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1981, 125 s.

Zawartość

Dziadek; Strach; Walka kogutów; Szyba; Ryba; Biała sala; Bezsenność.

21. Wtajemniczenie. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 200 s.

22. Przeklęta ziemia. Scenariusz filmowy. [Współautor:] R. Czekała. Ekranizacja 1982.

23. Sen Belzebuba. [Powieść]. Wrocław: Ossolineum 1982, 329 s.

24. Duchy dzieciństwa. (Powieść). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 379 s.

Nagrody

Wyróżnienie Funduszu Literatury w 1986 i nagroda im. A. Kowalskiego „Olka", przyznana przez redakcję „Walki Młodych” w 1986.

25. Zjadanie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 99 s.

Zawartość

Cykle: Maria; Pomosty; Sumienie.

26. Ladacznica i chłopcy. [Powieść]. Powst. 1988. Wyd. Wrocław: Rubikon 1991, 246 s.

Nagrody

II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim w Lublinie w 1988.

27. Repatrianci. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1988, 423 s. Wyd. 2 tamże 1989.

28. Chrobaczki. Metafikcja, czyli powieść przygodowo-podróżnicza. Wy, którzy wchodzicie, pożegnajcie się z wszelką logiką zniewalającą wasze umysły. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 632 s.

29. Płonący motyl. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 422 s.

30. Bajki Ezopa. Oprac. tekstu S. Srokowski. [Dla dzieci]. Warszawa: Volumen 1991, 54 s. Wyd. 2 Wrocław: Światowit 2003.

31. Mity greckie. [Dla dzieci]. Tekst: S. Srokowski. Warszawa: Rubikon 1991, 49 s.

32. Ośle uszy króla Midasa. Oprac. tekstu S. Srokowski. [Dla dzieci]. Wrocław: Światowit [1992], 24 s.

33. Zające i żaby. (Wedle Ezopa). [Dla dzieci]. Tekst: S. Srokowski. Wrocław: Światowit [1992], [12] s.

34. Mity greckie. [Dla młodzieży]. [Posłowie:] A. Sznajderski. Wrocław: Światowit 1993, 156 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Wrocław: Światowit 1993, tamże: wyd. 3 1995, wyd. 4 uzupełnione 2002, 183 s.

35. Przygody Odyseusza. [Dla młodzieży]. Wrocław: Światowit 1994, 135 s. Wyd. 2 Wrocław: Światowit 1995.

36. Wojna trojańska. [Dla młodzieży]. Wrocław: Światowit 1994, 148 s.

37. Przygody Heraklesa. [Dla młodzieży]. Wrocław: Światowit 1996, 102 s.

38. Gry miłosne. [Powieść]. Poznań: Zysk i S-ka 1997, 229 s.

39. Skandalista Wojaczek. Legendy, prowokacje, życie. [Biografia]. Wrocław: Stanley 1999, 119 s. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Światowit 2006.

40. Czas diabła. [Powieść]. Poznań: Zysk i S-ka 2000, 294 s.

41. Anioł zagłady. [Powieść]. Poznań: Zysk i S-ka 2001, 420 s.

42. Niezwykłe przygody nosa Patryka Prosa. [Dla dzieci]. Wrocław: Światowit 2001, 128 s.

43. Nos Patryka wśród gwiazd bryka. [Dla dzieci]. Wrocław: Światowit 2001, 144 s.

44. Miłość i śmierć. Wiersze. Wrocław: Światowit 2005, 103 s.

45. Nienawiść. Opowiadania kresowe. Warszawa: Prószyński i S-ka 2005, 103 s.

46. Szkoła układania wierszyków. [Baśń fantastyczna]. Chicago: Dorota Silaj Publishing 2005, 182 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

Zrozeni Lazara. Przeł.: F. Bielaszewski, J.Witon. Praga 1989, 198 s.

Przekłady

1. S. Zacharaki: Więzienie; Lalka. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: M. Kanarini i S. Srokowski. Prapremiera: Zielona Góra, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego 1984.
2. Poetki miłości. Wybór wierszy współczesnych greckich poetek. Przekł.: M. Ganaciu, S. Srokowski. [Wybór:] S. Srokowski. Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki; z rekomendacji Towarzystwa Przjaźni Polsko–Greckiej we Wrocławiu 1985, 35 s. Wyd. 2. Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza 1992.
3. A. Doriadis: Niezwykłe popołudnie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Ganaciu i S. Srokowski. Prapremiera: Jelenia Góra, Teatr im. C. Norwida 1986.
4. W. Solomou Ksanthaki: Wesele. [Powieść]. Przeł.: M. Ganaciu i S. Srokowski. Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 89 s.
5. Ciało z grzechu. Greckie wiersze miłosne. Przeł. i oprac. S. Srokowski. Kraków: Miniatura 1990, 96 s.
6. Czarnobylski autograf. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej. Wstęp i oprac. S. Srokowski. Przeł.: W. Smaszcz, S. Srokowski. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 1991, 90 s.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , .

Prace redakcyjne

1. Ukraińskie wiersze miłosne. Wybór liryki współczesnej. Wybór, wstęp i oprac.: S. Srokowski. Przeł. K. Koszutski [i in.]. Warszawa: Volumen 1991, 104 s.
Tu m.in. także przekłady S. Srokowskiego.
2. T. Pilitsidis: Ukrzyżowanie według Telemacha. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: S. Srokowski. Wrocław: Światowit 1992, 51 s.
3. O, święty grzechu. Greckie wiersze miłosne. Oprac. S. Srokowski. Kielce: Ston 2 1996, 200 s.
Tu m.in. także przekłady S. Srokowskiego.
4. T. Pilitsidis: Powrót do Itaki. Wybór i słowo wstępne: S. Srokowski. Wrocław: Światowit 1997, 80 s.
5. A. Susłowicz: Wypowiedz moje imię. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: S. Srokowski. Wrocław: Światowit 1997, 64 s.
6. Pomosty. Marzenia, lęki i fascynacje dzieci i młodzieży Europy. Wybór, wstęp i oprac.: S. Srokowski. Wrocław: Światowit 1998, 199 s.
7. Ch. Belwit: Pierwszy i ostatni... [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: S. Srokowski. Wrocław: Nakład autora 2000, 55 s.
8. N. Nascov: Prom do raju. [Opowiadania]. Wstęp: S. Srokowski. Opole: Nakład autora 2000, 151 s.
9. T. Pilitsidis: Bezsenne oko. [Powieść]. Wstęp, oprac.: S. Srokowski. Wrocław: Światowit 2000, 112 s.

Zob. też Przekłady poz. , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2006.

Wywiady

Przekraczać siebie. Rozm. B. Klukowski. Nowe Książki 1986 nr 1.
Trzeba przezwyciężyć fobie i uprzedzenia. Rozm. A. Borowa. Kultura 1987 nr 22.
Współczesna Wieża Babel. Rozm. M. Obarski. Nurt 1988 nr 1.
Epos kresowy, pornografia czy świat nadrealny? Rozm. A. Borowa. Kultura 1989 nr 3.
Spełniłem swoją powinność. Rozm. A. Augustyn. „Gazeta Wyborcza” dod. „Wrocław2006 nr 103 [dot.: Skandalista Wojaczek].

Słowniki i bibliografie

E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

H. Kubicki: Wokół rysopisu literackiego Stanisława Srokowskiego. Agora 1969 nr 25.
S. Sznerch: Próby samookreśleń. (O poezji Stanisława Srokowskiego, R. Krynickiego i S. Barańczaka). Poezja 1972 nr 9.
J. Dąbrowski: ...są pewne rzeczy, których nie można tak sobie. Nowy Wyraz 1980 nr 2.
A. Staniszewski: Zanurzyć się w wieczność. Nowy Wyraz 1980 nr 12.
J. Termer: Proza Stanisława Srokowskiego. (Po dziesięciu latach). Tygodnik Kulturalny 1980 nr 21.
J.H. Gisges: Baśń, czy gwiazdozbiór. W tegoż: Moje prywatne miniatury. Warszawa 1982 [dot. m.in. S. Srokowskiego].
Z. Trziszka: Na rozdrożu świata. (O twórczości Stanisława Srokowskiego). Tygodnik Kulturalny 1983 nr 31.
A. Siatecki: Na rozdrożu świata. Nadodrze 1984 nr 4, też „Nowy Wyraz” 1984 nr 26.
L. Bugajski: Nadwrażliwość Stanisława Srokowskiego. W tegoż: W gąszczu znaczeń. Kraków 1988.
B. Owczarek: Figury wyobraźni. (O prozie Stanisława Srokowskiego). Miesięcznik Literacki 1989 nr 7.
B. Owczarek: Kresowe powieści Stanisława Srokowskiego. W: Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Warszawa 1996.
T. Czerska: Pozostać dzieckiem. O grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego. W: Kresy w literaturze. Szczecin 1999.

Ścięte ptaki

W.P. Szymański: Jak dogłaskać się słowa. Życie Literackie 1967 nr 44.
M. Garbala: Dogłaskać się słowa. Agora 1968 nr 20.
J. Pluta: W kręgu inspiracji Kasprowiczowskich. Kontrasty 1968.

Rysy

H. Kubicki: Na końcu języka. Agora 1968 nr 20.
W.P. Szymański: Woda w butelce. „Życie Literackie” 1968 nr 24, przedruk w tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Strefa ciszy

A.K. Waśkiewicz: Kombinatoryka. Twórczość 1968 nr 9, polemika: J. Kwiatkowski: Spór o Srokowskiego. „Życie Literackie” 1969 nr 4, A.K. Waśkiewicz. „Orientacje” 1969 z XI.
T. Stefańczyk: Czytelnikowskie tomiki. Nowe Książki 1969 nr 20.
W.P. Szymański: Idzie drogą krzyżową słów. Poezja 1969 nr 5.

Akty

T. Nyczek: Krajobrazy wewnętrzne. Życie Literackie 1971 nr 32.
K. Mroczek: Jedna i ta sama osoba. Nowe Książki 1972 nr 3 [dot. też: Ty].
M. Orski: Dramat kosmosu, czyli kłótnia głosek. Poezja 1972 nr 3.

Ty. [Wiersze]

K. Mroczek: Jedna i ta sama osoba. „Nowe Książki1972 nr 3 [dot. też: Akty].

Przyjść, aby wołać

K. Nowicki: Bardzo starzy oboje. Fakty 1976 nr 47, przedruk w tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981.
M. Jodłowski: Chata w centrum kosmosu. Odra 1977 nr 2.
J. Kurowicki: Druga strona normalności. Miesięcznik Literacki 1977 nr 8.
J. Pierzchała. „Poglądy1977 nr 16.
H. Worcell: Trzeba wołać. Literatura 1977 nr 1.
M. Jodłowski: Kogut na asfaltowej łące. Opole 1978 nr 2.
M. Orski: W grobowcu chaty. Twórczość 1978 nr 3.
K. Rutkowski: Srokowski i zagadnienie powieści figuratywnej. Regiony 1979 nr 1, przedruk pt. Figuratywne postaci Srokowskiego w tegoż: Ani było, ani jest. Warszawa 1984 [dot. też: Fatum].

Fatum

K. Nowicki: Dramat prozą. Fakty 1977 nr 37, przedruk w tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981.
H. Worcell: Moralitet. Literatura 1977 nr 35.
H. Zaworska: Starość. Twórczość 1977 nr 12.
A. Bernat: Bezradność. Nowy Wyraz 1978 nr 2.
D. Brylska: Dramat samotności. Miesięcznik Literacki 1978 nr 3.
M. Jodłowski: Ściana z oknem na świat wewnętrzny. Odra 1978 nr 4.
B.S. Kunda: Stary człowiek i życie. Życie Literackie 1978 nr 10, przedruk w tegoż: Dwa pejzaże świata. Wrocław 1982.
L. Kurpiewski: Sami wśród rzeczy. Nowe Książki 1978 nr 9.
W. Smaszcz: Świat pod kloszem. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 7.
K. Rutkowski: Srokowski i zagadnienie powieści figuratywnej. Regiony 1979 nr 1, przedruk pt. Figuratywne postaci Srokowskiego w tegoż: Ani było, ani jest. Warszawa 1984 [dot. też: Przyjść, aby wołać].

Lęk

M. Boni: Cień. Literatura 1978 nr 46.
W. Natanson: Powieść o miłości. Kultura 1978 nr 34.
L.E. Rola: Buchalter swoich uczuć. Nowe Książki 1978 nr 18.
W. Jurasz: Piękna i bestia. Miesięcznik Literacki 1979 nr 3.
B. Owczarek: Dwie powieści Stanisława Srokowskiego, czyli o nieprzewidywalności. W tegoż: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999 [dot. też: Wtajemniczenie].

Nieobecny

I. Furnal: Lament nad końcem świata. Miesięcznik Literacki 1979 nr 5.
W. Ligęza: Poszukiwanie sensu. Odra 1979 nr 5.
H. Malińska: Europejczyk z podciętymi skrzydłami. Literatura 1979 nr 5.
J. Marx: Drganie ciała. Nowy Wyraz 1979 nr 11.
W. Natanson: Rodzaje i gatunki nieobecności. Nowe Książki 1979 nr 6.
H. Zaworska: Przeciwko milczeniu. Twórczość 1979 nr 5.

Ptaki nocy, ptaki miłości

E. Biela: Nie każda noc jest ciemna. Fakty 1979 nr 41.
M. Chrzanowski: Między życiem, a śmiercią. Nowe Książki 1979 nr 13.
L. Rola: Zwycięża styl. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 8.
J. Marx: Joli, królowej Karlovych Varów. W tegoż: Gry krytyczne. Warszawa 1985.

Cztery pory domu

B. Maj: Dom, czyli świat. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 7.

Walka kogutów

W. Witter: Proza poety. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 46.

Wtajemniczenie

J. Pierzchała: Mieć swojego demona. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 32.
B. Owczarek: Dwie powieści Stanisława Srokowskiego, czyli o nieprzewidywalności. W tegoż: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999 [dot. też: Lęk].

Sen Belzebuba

K. Nowicki: Trzy osoby. Fakty 1982 nr 42.
E. Biela: W konwencji groteski. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 9.
J. Ciećkiewicz: Debiut po dziesięciu latach. Miesięcznik Literacki 1983 nr 5.

Duchy dzieciństwa

J.Z. Brudnicki: Gra faktografii i wyobraźni. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 38.
A. Baranowska: Powrót do miejsc dzieciństwa. Kultura 1986 nr 21.
J. Termer: Duchy dzieciństwa podsłuchane. Nowe Książki 1986 nr 1.
A. Mazur: Mroki dzieciństwa. Opole 1987 nr 1.
J. Tomala: Koszmary dzieciństwa. Miesięcznik Literacki 1987 nr 78.

Zjadanie

J.Z. Brudnicki: Agresja. Nowe Książki 1986 nr 1.
S. Jurkowski: Dżungla istnień. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 2.
W. Zieliński: Smakowanie codzienności. Życie Literackie 1986 nr 46.

Ladacznica i chłopcy

A. Czachowska: Wtórny eksperyment. Twórczość 1992 nr 7/8.
H. Gosk: Nieporozumienie. Nowe Książki 1992 nr 23.

Repatrianci

W. Sadkowski: Wielki dramat migracji. Kultura 1986 nr 52/53.
T. Błażejewski: Łza z Oka Boga. Życie Literackie 1989 nr 22.
A. Czachowska: Coraz mniej pięknych książek. Twórczość 1989 nr 10.
A. Mazur: Komu jedzie pociąg. Opole 1989 nr 4.
W. Smaszcz: Świat zapamiętany. Kierunki 1989 nr 22.
S. Stanik: Epopeja repatriacyjna. Słowo Powszechne 1989 nr 40.

Chrobaczki

M. Lengren: Rękopis znaleziony w garbie. Twórczość 1990 nr 6.
J. Marx: Zuchwały krok konkwistadora. Kultura 1990 nr 2.
A. Staniszewski: 90 scen z życia chrobotrupków. Nowe Książki 1990 nr 23.
B. Owczarek: Chrobaczki” Stanisława Srokowskiego. Przykład prozy alegorycznej. W tegoż: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999.

Płonący motyl

A. Mazur: Zabezpieczanie śladów. Opole 1990 nr 2.
W. Smaszcz: Zapomniana powieść Stanisława Srokowskiego. Że 1990 nr 9/10.
J. Termer: Symbole i realia w „Płonącym motylu. Nowe Książki 1990 nr 23.

Gry miłosne

E. Nawój: Marquez w sosie greckim. Nowe Książki 1998 nr 3.

Skandalista Wojaczek

• Zob. Wywiady.

Anioł zagłady

E. Nawój: Patchwork literacki. Nowe Książki 2001 nr 9.
J. Termer: Co wieszczy „Anioł zagłady”…Twórczość2002 nr 3.

Nienawiść

B. Klukowski: Wojna: nasi i obcy. Nowe Książki 2007 nr 1.