BIO

Born on 10 October 1945 in Warsaw; son of the physicist Bronisław Buras and Hanna, née Kochanowicz. He lived in Vienna from 1959 to 1962, where he attended secondary school at Bundesrealgymnasium XIX. After returning to Poland, he attended the K. Gottwald Grammar School (No. XIV) in Warsaw (now named after Stanisław Staszic), completing his advanced secondary education in 1964. He subsequently took a degree in German studies at the University of Warsaw (UW), graduating with a master's degree in 1969. He was employed by the German service of Polish Radio until 1970. He made his debut in 1970 with an interpretation of Johannes Bobrowski's poem Mickiewicz. His text appeared in the journal "Weimarer Beiträge" (no. 1). He published his first translations in the edited volume Klasycyzm niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera (German Classicism. The lives and works of Goethe and Schiller; published in 1970). In the following years, he continued to publish translations from German as well as pieces of literary criticism. He translated dramas, poems, prose, articles, essays and reviews from German. He started collaborating with the monthly "Literatura na Świecie" (1972-77 and again from 1980 intermittently; he also published numerous short contributions under the by-line J.St.B.). From 1982 to 1997, he was editor of the publication's German section. He also published in "Polnische Perspektiven" (1971-81; his contributions included numerous translations of Polish literature into German) and in the theatre journal "Dialog" (intermittently from 1976). Buras also wrote song lyrics, including the words to Edyta Geppert's To nic, że to sen (Even if it's a dream). Between 1989 and 1992, he collaborated with the German yearbook "Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur" (German-Polish Perspectives on Literature and Culture). He joined the Independent Self-governing Trade Union Solidarity (NSZZ „Solidarność”) in 1980 and chaired the union organization at the editorial board of "Polnische Perspektiven" until 1981, when Solidarity faced renewed restrictions. He published his debut drama Gwiazda za murem (The Star behind the Wall) in the theatre journal "Dialog" in 1988 (no. 4). Between 1988 and 1990 he was chair of the Solidarity Workplace Commission at the publishing house Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa Książka Ruch”. He joined the Association of Polish Writers (SPP) in 1989. In 1996/97, he chaired the jury of the "Literatura na Świecie" prize for literary translation. He was director of the Polish Institute in Vienna between 1997 and 2004. In 2005 he became co-editor, with Carl Holenstein, of the publication series Kroki = Schritte, which was established by the S. Fischer Foundation as part of the German-Polish Year in 2005/06. For his translation work, he was awarded the S. Hebanowski Prize by the Polski Theatre in Poznań (1986), the Robert Bosch Foundation Prize awarded by the Deutsches Polen-Institut in Darmstadt (1989), the Association of Polish Translators' Prize (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich) (1993), the Polish Society of Authors and Composers' Prize (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 1998), the "Literatura na Świecie" prize (twice, in 1999 and 2006), the special award of the theatre monthly "Teatr" (2013), and the Austrian State Prize (2004). His translations have appeared in publications including "Tygiel Kultury" (2017). He was awarded the Silver Cross of Merit (1996), the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria in Gold (2005), and Poland's silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis (2011).
He married the translator of German literature Alicja Szkoda in 1969. He has two children and lives in Warsaw.

Twórczość

1. Gwiazda za murem. (Wizja dramatyczna w 22 scenach). „Dialog1988 nr 4 s. 36-71. Prapremiera: Reżyseria: J. Szurmiej. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1988.

Wystawienia następne

Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1989.

2. Sen o życiu. Wizja muzyczna. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Gdańsk-Sopot, Studio Dramatyczne „Atelier1990.

3. Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung. Vom 16. Jahrhundert bis 1994. Wiesbaden: Harrassowitz 1996, 791 s. Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, 10.

Bibliografia przekładów na język polski książek autorów niemieckojęzycznych oraz antologii.

Przekłady i adaptacje

1. H. Müller: Filoktet. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Literatura na Świecie1976 nr 1 s. 74-107. Wystawienie: Reżyseria: E. Aniszczenko. Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1976. Przedr. w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Warszawa 1980 s. 221-259.
2. H. Müller: Horacjusz. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1978 nr 2 s. 96-102.
3. K. Krolow: Nieśmiały znak przemijania. [Wiersze]. Wybór, wstęp i przekł.: J.S. Buras. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 54 s.
4. V. Braun: Tinka. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Druk w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Warszawa 1980 s. 347-426.
5. H. Müller: Misja. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1981 nr 7 s. 48-59.
6. B. Brecht: Mahagonny. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: teatralne: Adaptacja: J.S. Buras i K. Zaleski. Reżyseria: K. Zaleski. Warszawa, Teatr Współczesny 1982; telewizyjne: Reżyseria: K. Zaleski. Telewizja Polska 1984.
7. T. Hürlimann: Dziadek i przyrodni brat. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1983 nr 1 s. 44-69.
8. H. Richter: Dadaizm. Sztuka i antysztuka. Przekł.: J.S. Buras. Posłowie napisał W. Haftmann. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1983, 415 s. Wyd. 2 tamże 1986. Style, Kierunki, Tendencje.
9. B. Brecht: Prawdziwe życie Jakuba Chonotu. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1984 nr 8 s. 50-62.
Tu też wstęp J.S. Burasa.
10. Ch. Hein: Prawdziwe dzieje A Ku. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Literatura na Świecie1985 nr 4 s. 85-128. Wystawienie: Reżyseria: B. Słoński. Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego 1986.
11. H. Müller: Gnijący brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Literatura na Świecie1985 nr 4 s. 183-191. Wystawienie: Reżyseria: H. Baranowski. Warszawa, Centrum Sztuki „Studio” – Teatr Galeria 1985.
12. H. Müller: Opis obrazu. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1985 nr 10 s. 68-71.
13. P. Barz: Kolacja na cztery ręce. (Komedia w trzech scenach). Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1986 nr 3 s. 76-105. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: M. Englert. Warszawa, Teatr Współczesny 1986; telewizyjne: Reżyseria: K. Kutz. Telewizja Polska 1990; radiowe: Adaptacja i reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 2008.
14. E. Toller: Hopla, żyjemy. (Prolog i pięć aktów). [Utwór dramatyczny]. Ze wstępem i w tłumaczeniu J.S. Burasa. „Dialog1986 nr 1 s. 31-80.
15. B. Brecht: Turandot, czyli Kongres wybielaczy. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: P. Cieślak. Warszawa, Teatr Powszechny 1987.
16. F. Bruckner: Choroba młodości. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: telewizyjne: Reżyseria: K. Zaleski. Telewizja Polska 1987; teatralne: Reżyseria: G. Wiśniewski. Łódź , Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 1998.
17. H. Czechowski: Mistrz i Małgorzata. [Opera]. Libretto wg M. Bułhakowa. Przeł. J.S. Buras. Muzyka: R. Kunad. Wystawienie: Warszawa, Teatr Wielki 1987.
18. F. Schiller: Wallenstein. [Utwór dramatyczny]. Tłum.: J.S. Buras, E. Csató. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: K. Babicki. Sopot, Teatr Kameralny – Teatr na Targu Węglowym 1987; telewizyjne: Reżyseria: K. Babicki. Telewizja Polska 1989.
19. T. Dorst: Ja, Feuerbach. (Sztuka napisana przy współpracy U. Ehler). Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1988 nr 5 s. 52-72. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: T. Łomnicki. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1988; telewizyjne: Reżyseria: T. Łomnicki. Realizacja: J. Gruza. Telewizja Polska 1990; radiowe: Adaptacja i reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 2009.
20. R. Fries: Przeniesienie Państwa Środka. Papiery znalezione i wydane przez potomka w późniejszej epoce. [Powieść]. Przekł.: J.S. Buras. Warszawa: Czytelnik 1988, 167 s.
21. Ö. von Horváth: Rozwód Figara. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: M. Kochańczyk. Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1989. Druk w: Ö. von Horvath: Dramaty zebrane. T. 2. Warszawa 2012.
22. H. Müller: HamletMaszyna. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner. Sopot, Teatr Atelier 1989. Druk: „Autograf” 1990 nr 1 s. 15-19. Przedr. zob. poz. .
23. T. Bernhard: Komediant. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1990 nr 2 s. 25-95. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: E. Axer. Warszawa, Teatr Współczesny 1990; telewizyjne: Reżyseria: M. Wojtyszko. Telewizja Polska 1993. Przedr. zob. poz.: , .
24. F. Hebbel: Judyta. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1990.
25. H. Müller: Kwartet. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1990 nr 6 s. 60-69. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1992.
Wg powieści „Niebezpieczne związki” Ch. De Laclosa.
26. G. Tabori: Peepshow. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1990 nr 10 s. 56-82. Wystawienie: Reżyseria: M. Kochańczyk. Wrocław, Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 1991.
27. F. Dürrenmatt: Małżeństwo pana Mississipi. (Komedia w dwóch częściach). Przekł. wersji z 1980: J.S. Buras. „Literatura na Świecie1991 nr 11/12 s. 3-59. Wystawienie: Reżyseria: J. Warmiński. Warszawa, Teatr Ateneum 1990.
28. R. Schneider: Oferty. Komedia. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1991 nr 11 s. 44-59. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: J. Fryźlewicz. Bydgoszcz, Teatr Polski 1992; telewizyjne pt. Oferta Josepha Fouche: Reżyseria: R. Załuski. Telewizja Polska (Katowice) 1997.
29. B. Brecht, K. Weill: Songi. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: T.A. Dutkiewicz. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1992.
30. T. Dorst: Mamut. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1992 nr 8 s. 68-111. Wystawienie: Reżyseria: F. Falk. Telewizja Polska 1993.
31. H. Fallada: I cóż dalej szary człowieku? Przekł.: J.S. Buras. Adaptacja teatralna powieści: T. Dorst, P. Zadek. Wystawienie: Reżyseria: M. Kochańczyk. Gdańsk, Teatr „Wybrzeże 1992.
32. H. von Kleist: Rozbity dzban. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: M. Englert. Warszawa, Teatr Współczesny 1992; telewizyjne: Reżyseria: M. Englert. Telewizja Polska 1996. Druk zob. poz. s. 5-102.
33. H. von Kleist: Książę Homburg. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: K. Lang. Telewizja Polska 1993. Druk zob. poz. s. 239-339.
34. G. Tabori: Weisman i Czerwona Twarz. (Żydowski western). [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1993 nr 8 s. 34-51. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1994.
35. T. Bernhard: Rodzeństwo. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: telewizyjne: Reżyseria: J. Gąsiorowski. Telewizja Polska 1994; teatralne: Reżyseria: K. Lupa. Kraków, Stary Teatr 1996. Druk zob. poz. s. 233-349.
36. T. Dorst: Pan Paweł. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1994 nr 3 s. 39-75. Wystawienie: Reżyseria: B. Sierosławska. Warszawa, Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza -Teatr Galeria 1994.
37. H. von Kleist: Kasia z Heilbronnu, czyli próba ognia. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: J. Jarocki. Wrocław, Teatr Polski na Dworcu Świebodzkim 1994; telewizyjne: Reżyseria: J. Jarocki. Telewizja Polska 1995; radiowe: Adaptacja: W. Malesa. Polskie Radio 2001. Druk zob. poz. s. 103-238.
38. T. Bernhard: Immanuel Kant. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1995 nr 11 s. 38-97. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: K. Lupa. Wrocław, Teatr Polski 1996; telewizyjne: Reżyseria: K. Lupa. Telewizja Polska 1997. Przedr. zob. poz. .
39. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: P. Chołodziński. Warszawa, Teatr Powszechny 1995; telewizyjne: Reżyseria: M. Ziębiński. Telewizja Polska 1995. Druk zob. poz. s. 23-71.
40. H. von Kleist: Amfitrion. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: M. Kwieciński. Telewizja Polska 1995.
41. H. von Kleist: Pentesilea. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie (fragmentu): Reżyseria i inscenizacja: H. Baranowski. Kraków, Międzynarodowe Towarzystwo Artystyczne 1995.
42. R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje. Przekł.: J.S. Buras. Wyboru dokonał H. Orłowski. Wstępem poprzedził Z. Światłowski. Warszawa: Czytelnik 1995, 330 s. Nowy Sympozjon.
43. F. Schiller: Zbójcy. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: K. Babicki. Telewizja Polska 1995.
44. B. Brecht: Opera za trzy grosze. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: M. Englert. Wrocław, Teatr Polski 1996. Wyd. zob. poz. s. 77-165.
45. G.E. Lessing: Emilia Galotti. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: K. Babicki. Telewizja Polska 1996.
46. G. Tabori: Jubileusz. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog1996 nr 7 s. 45-65. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1996. Przedruk w: G. Tabori: Teatr-Sztuki. Warszawa 2001.
47. T. Bernhard: U celu. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: E. Axer. Warszawa, Teatr Współczesny 1997.
48. J.W. Goethe: Faust. Tragedia. Część I. Przekł.: J.S. Buras. Posłowiem opatrzył J. Tischner. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 247 s. Wystawienie: Reżyseria: J. Jarocki. Kraków, Teatr Stary 1997.

[Cz.2] pt. Faust. (Tragedii część druga). Przekł.: J.S. Buras. „Literatura na Świecie2016 nr 7/8 s. 5-96.

49. K. Kraus: Ostatnie dni ludzkości. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Adaptacja: J.S. Buras, P. Cieślak. Reżyseria: P. Cieślak. Warszawa, Teatr Powszechny 1997.
50. W. Schwab: Zagłada ludu, albo moja wątroba jest bez sensu. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne pt. Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu: Reżyseria: A. Augustynowicz. Szczecin, Teatr Współczesny 1997; telewizyjne: Reżyseria: F. Bajon. Telewizja Polska 1998.
51. K.A. Jeleński: Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości. Wybór tekstów i ilustracje oraz oprac.: P. Kłoczowski. Tłum.: J. Lisowski, J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 65 s. Wyd. 2 tamże 2013.
Tu w tłum. J.S. Burasa traktaty: H. von Kleist: O teatrze marionetek, s. 27-40; H. Bellmer: Lalka, s. 41-52.
52. Poesie x 4. Lyrik von Wolfgang Weyrauch, Heinz Winfried Sabais, Karl Krolow und Fritz Deppert. Deutsch und polnisch = Poezja x 4. W języku niemieckim i polskim [Wyd.:] B. Danowicz, [współpraca:] F. Deppert. [Przeł.:] B. Danowicz, J.S. Buras. Darmstadt: Justus von Liebig 1998, 124 s.
53. Ch. Ransmayr: Ostatni świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowego repertuaru. Przekł.: J.S. Buras. Wstępem opatrzył A. Szczypiorski. Warszawa: Sic! 1998, 281 s.
54. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list; Zamknięte z powodu bogactwa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń. Wstęp: M. Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka 1999, 148 s.
Tu w tłum. J.S. Burasa: Fernando Krapp napisał do mnie ten list [poz. ].
55. T. Dorst, U. Ehler: Amelka, Bóbr i Król na dachu. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: P. Nosálek. Białystok, Białostocki Teatr Lalek 1999.
56. J. Haydn: Filemon i Baucis, czyli Podróż Jupitera na Ziemię. Libretto opery marionetkowej. Przekł.: J.S. Buras. Druk w: Antologia klasycznych tekstów teatru lalek. [T. 1]. Renesans, barok, romantyzm. Wybrał i oprac. H. Jurkowski. Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego 1999, s. 143-179.
57. M. Streeruwitz: Plac Brahmsa. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, Teatr Atelier 1999; telewizyjne: Reżyseria: M. Englert. Telewizja Polska 1997.
58. H. von Kleist: Dramaty wybrane. Przekł.: J.S. Buras. Posłowiem opatrzyła M. Janion. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 359 s.

Zawartość

Rozbity dzban. Komedia w jednym akcie [poz. ]; Kasia z Heilbronnu, czyli Próba ognia [poz. ]; Książę Homburg. Dramat [poz. ].
59. H. Müller: Makbet; HamletMaszyna; Anatomia Tytusa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń, M. Muskała. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000, 192 s. Dramat Współczesny, 6.
Tu w przekł. J.S. Burasa: HamletMaszyna [poz. ].
60. T. Bernhard: Święto Borysa; Immanuel Kant; Przed odejściem w stan spoczynku; Naprawiacz świata. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, M. Muskała, D. Żmij-Zielińska. Wybrał i posłowiem opatrzył K. Lupa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 404 s.
Tu w przekł. J.S. Burasa: Immanuel Kant [poz. ].
61. H.M. Enzensberger: Utwory wybrane. [Wiersze]. Wybór i posłowie: A. Kopacki. Przeł.: J.S. Buras, A. Kopacki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 340 s.
62. D. Loher: Przypadek Klary. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog2001 nr 8 s. 45-101. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: P. Miśkiewicz. Wrocław, Teatr Polski 2001, toż Telewizja Polska 2008; telewizyjne: Reżyseria i scenariusz: M. Łazarkiewicz. Telewizja Polska 2003.
Wystawiane też pt. Stosunki Klary.
63. V. Stein: Joseph von Eichendorf. Ein Lebensbild = Obraz życia. [Biografia]. Przeł.: E. Pietrzak, J.S. Buras. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2001, 120 s.
Tekst w języku niemieckim i polskim.
Tu w tłum J.S. Burasa wiersze.
64. J. von Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts. Novelle = Z życia nicponia. Nowela. [Przekł.:] J.S. Buras. [Posłowie:] P.H. Neumann. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2003, 205 s.
Tekst w języku niemieckim i polskim.
65. A. Sauter, B. Studlar: I. znaczy inna. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog2003 nr 1/2 s. 54-72. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: A. Orzechowski. Bydgoszcz, Teatr Polski 2003; telewizyjne: Reżyseria: M. Zmarz-Koczanowicz. Telewizja Polska 2007.
66. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza. [Utwór dramatyczny]. Przekł. J.S. Burasa powstał przed 2004. Wystawienie: Reżyseria: K. Lupa. Warszawa, Teatr Dramatyczny 2006. Wyd. zob. poz.: s. 5-113, .
67. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza; Komediant; Rodzeństwo; Plac Bohaterów. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, G. Matysik. Wybrał: K. Lupa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 466 s.
Tu w przekł. J.S. Burasa: Na szczytach panuje cisza [poz. ]; Komediant [poz. ]; Rodzeństwo [poz. ].
68. Ö. von Horvath: Nieznajoma z Sekwany. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wyd. w: Ö. von Horvath: Dramaty zebrane. T. 1. Warszawa 2012. Wystawienie teatralne: Reżyseria: A. Glińska. Warszawa, Teatr Współczesny 2004.
69. T. Dorst: Pustynia. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: Ł. Witt Michałowski. Wrocław, Teatr Polski 2005. Wyd.: Wrocław: Teatr Polski 2005, 92 s.
70. G. Hofmann: Upadek ślepców. [Powieść]. Przekł.: J.S. Buras. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005, 126 s. Kroki = Schritte.
71. Ö. von Horvath: Wiara nadzieja miłość. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wyd. w: Ö. von Horvath: Dramaty zebrane. T. 1. Warszawa 2012. Wystawienie: Reżyseria: G. Kania. Warszawa, Teatr Dramatyczny 2005.
72. H. Burger: Diabelli i inne pisma do dyrekcji. [Opowiadania]. Przekł. i posłowie: J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 219 s. Kroki, Małe Pasaże, 3.
73. A. Sauter, B. Studlar: Czerwone komety. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog2006 nr 8 s. 113-151. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: J. Tumidajski. Tarnów, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego 2007; telewizyjne: Reżyseria: A. Strzelecki. Telewizja Polska 2008.
74. R. Schindel: Rodowody. [Powieść]. Przekł.: J.S. Buras. Kraków: Austeria 2006, 323 s.
75. Ch. Ransmayr: Latająca góra. [Powieść]. Przekł.: J.S. Buras. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2007, 312 s. Kroki = Schritte.
76. A. Veiel, G. Schmidt: Kop. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog2007 nr 1 s. 59-77.
77. B. Brecht: Baal. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: A. Augustynowicz. Wrocław, Teatr Współczesny 2008. Wyd. zob. poz. s. 5-75.
78. B. Brecht: Baal; Opera za trzy grosze. [Utwory dramatyczne]. Przekł.: J.S. Buras. Wrocław: Atut 2008, 175 s. Wyd. 2 Wrocław: Atut; Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 2008, 172 s. Zob. poz. , .
79. T. Glavinic: Za sprawą nocy. [Powieść]. Przeł.: A. i J. Burasowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, 311 s. Kroki = Schritte.
80. F. Schiller: Maria Stuart. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Oprac. tekstu, reżyseria i scenografia: G. Wiśniewski. Toruń, Teatr im. W. Horzycy 2008.
81. P. Handke: Kaspar. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Posłowie: E. Białek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, 106 s. Przedruk w: P. Handke: Wędrowiec po światach bez słów. T. 1. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru 2022, s. 159-286. Wystawienie: Reżyseria: B. Wysocka. Wrocław, Teatr Współczesny 2009.
82. V. Schmidt: Rowerzyści. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. „Dialog2009 nr 2 s. 116-146. Wyd. w: V. Schmidt: Zimne serca. Dramaty. T. 2. Warszawa 2018. Wystawienie: Reżyseria: A. Augustynowicz. Łódź, Teatr im. S. Jaracza 2009; Szczecin, Teatr Współczesny 2009.
83. Ö. von Horváth: Kazimierz i Karolina. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wyd. w: Ö. von Horvath: Dramaty zebrane. T. 1. Warszawa 2012. Wystawienie: Reżyseria: G. Zsámbéki. Warszawa, Teatr Narodowy 2010.
84. T. Dorst: Król Zofius i Cudowna Kura. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: P. Nosálek. Szczecin, Teatr Lalek „Pleciuga 2011.
85. A. Schmidt: Republika uczonych. Krótka powieść z obszaru końskich szerokości. Przekł.: J.S. Buras. Posłowie: M. Półrola. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2011, 264 s. Biblioteka Babel. Kroki.
86. B. Brecht: Ten cały Brecht. Przekłady i szkice. Pomysł i oprac.: A. Kopacki. Wybór wierszy, przekł. i komentarze: J.S. Buras, J. Ekier, A. Kopacki, P. Sommer. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 183 s. Poezje – Biuro Literackie, 74.
87. G.E. Lessing: Natan mędrzec. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: N. Korczakowska. Warszawa, Teatr Narodowy 2012.
88. Ö. von Horváth: Po sezonie. Komedia w trzech aktach. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: G. Kania. Szczecin, Teatr Współczesny 2014.
89. B. Brecht: Matka Courage i jej dzieci. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: J.S. Buras. Wystawienie: Reżyseria: M. Zadara. Warszawa, Teatr Narodowy 2016.
90. Ch. Ransmayr: Atlas lękliwego mężczyzny. [Reportaże podróżnicze]. Przekł.: J.S. Buras. Stronie Śląskie; Wrocław: Biuro Literackie 2016, 335. Kroki. Proza, 38.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii przekład w 2017.
91. Ch. Ransmayr: Cesarski zegarmistrz. [Powieść]. Przekł.: J.S. Buras. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018, 268 s.
92. H. Qualtinger, C. Merz: Pan Karl. [Utwór dramatyczny]. Przeł. J.S. Buras. „Dialog2019 nr 4 s. 120-135.
93. T. Bernhard: Zdarzenia; Naśladowca głosów. [Opowiadania]. Przełożyli: S. Lisiecka i uczestnicy warsztatów translatorskich Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz J.S. Buras. Łódź: Wydawnictwo Od Do 2020, 189 s.
94. T. Bernhard: Dramaty. T. 2. Przeł. J.S. Buras. Wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła A. Wittchen-Berełkowska. Warszawa: Czytelnik 2021, 436 s.

Zawartość

Zawiera poz.: Na szczytach panuje cisza; Komediant; Plac Bohaterów.
95. P. Handke: Jestem mieszkańcem wieży z kości słoniowej. Eseje wybrane. Przeł. J.S. Buras. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi 2021, 186 s.
96. R. Schami: Sami i pragnienie wolności. [Powieść]. Przeł. J.S. Buras. Warszawa: Noir sur Blanc 2023, 234 s.

Prace redakcyjne

1. I. Aichinger: Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska. Red. i oprac.: J.S. Buras. Przekł.: A. Białecki [i in.]. Wrocław: Biuro Literackie 2013, 495 s. Poezje- Biuro Literackie, 96. Kroki.
Tekst w języku polskim i niemieckim.

Zob. też Przekłady poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2009, 2024 .

Wywiady

Uchwycić i oddać styl. Rozm. A. Kietrys. „Głos Wybrzeża1987 nr 54.
Zawód dla prestidigitatora. Rozm. R. Dymna-Kijowska. „Autograf1990 nr 1.
Pisarz i cień. Rozm. E. Tosza. „Arka1991 nr 31.
Wędrówka po dość wąskiej kładce. Rozm. T. Kubikowski. „Teatr2011nr 7/8.
O nadawaniu imion umarłym i nowym języku pamięci. Wywiad z R. Schindelem i J.S. Burasem. Rozm.: M. Waligórska, M. Marszałek. Oprac. N. Müller. [Przekł. z niem.:] I. Suszczyńska. „Przekładaniec2014 nr 29.
Wywiad w: P. de Bończa-Bukowski, P. Zarychta: Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego. Kraków 2021.

Ogólne

Artykuły

R. STILLER: Chałturas, czyli Neue Schädlichkeit. „Wiadomości Kulturalne1997 nr 50, polem.: Z. RYBICKA: Obrona Burasa. Tamże 1998 nr 11; Zespół „Literatura na Świecie”: Przeciw kalumniom. „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 302; Metoda kalumni. „Rzeczpospolita” 1998 nr 303.

Gwiazda za murem

[J. GONDOWICZ] L. FELC: Przeciw zapomnieniu. „Wybór”* 1988 nr 20.
A. KULIGOWSKA-KORZENIEWSKA: Kabaret za murem. „Dialog1998 nr 1.

Bibliographie deutscher Literatur in Polnischer Übersetzung: vom 16. Jahrhundert bis 1994

M. KALCZYŃSKA. „Kwartalnik Opolski1997 nr 1.
P. OBRĄCZKA: Pięć wieków literatury niemieckiej w Polsce. „Zbliżenia Polska-Niemcy1998 nr 1.

R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje

M. ŁUKASIEWICZ. „Literatura na Świecie1995 nr 11/12.

Faust

J. KOPROWSKI. „Nowe Książki1997 nr 9.
H. MARKIEWICZ: Camera obscura. „Dekada Literacka1997 nr 1.
A. POMORSKI: Skończże, pudlu, już z tym kwikiem!. O nowym przekładzie „Fausta”. „Rzeczpospolita1997 nr 185 dod. „Plus Minus” nr 32, polem.: M. ŁUKASIEWICZ: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże nr 300 dod. „Plus Minus” nr 54, odp.: A. POMORSKI: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże 1998 nr 8 dod. „Plus Minus” nr 2.
A. CZESAK: O nowym przekładzie fragmentu „Fausta. Zagadnienia językowej stylizacji gwarowej. „Język Polski1998 nr 3/4.
M. DZIEWULSKA, M. ŁUKASIEWICZ, J. EKIER, K. OSIŃSKA, J.S. BURAS: O nowym przekładzie „Fausta. [Dyskusja]. Oprac. A. Kopacki. „Literatura na Świecie1998 nr 11/12.
K. ĆWIKLAK: Polskie przekłady „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Studium porównawcze. „Pamiętnik Literacki1999 z. 2 [dot. też przekł. E. Zegadłowicza, F. Konopki, B. Antochiewicza, A. Sandauera, K. Lipińskiego].
A. SZCZYGIELSKA: Zur kunst der übersetzung. „Faust”. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi2002 nr 5 [dot. przekł. J.S. Burasa i K. Lipińskiego].

Zob. też Wywiady i Autor o sobie.

H.M. Enzensberger: Utwory wybrane

Z. JASKUŁA. „Literatura na Świecie2001 nr 12.

G.E. Lessing: Natan mędrzec

K. FAZAN: Konflikty religijne w krainie cudów i sentymentów. „Didaskalia2013 nr 113 [rec. wystawienia w Teatrze Narodowym].