BIO

Urodzony 5 maja 1923 w Inowrocławiu; syn Floriana Solińskiego, urzędnika, i Stefanii z Botulińskich. Uczęszczał do gimnazjum w Poznaniu. W tym czasie zaczął pisać wiersze. Podczas okupacji niemieckiej przebywał początkowo na terenie Wielkopolski, gdzie pracował jako robotnik fizyczny, następnie został wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po zakończeniu wojny światowej powrócił do Poznania, tu w 1946 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim; w 1951 uzyskał magisterium. W czasie studiów był działaczem Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, był też przewodniczącym Komitetu Środowiskowego Federacji Polskich Organizacji Studenckich, następnie działaczem Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. W 1946 za cykl wierszy pt.Rozmowy z Bałtykiem” otrzymał II nagrodę w konkursie marynistycznym. Debiutował w 1947 wierszem „Siejba”, opublikowanym w Woli Ludu (nr 86). Pisał sztuki dla dzieci wystawiane przez teatr objazdowy przy Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej im. J. Cierniaka (oddział w Poznaniu). Był kierownikiem literackim studenckiego kabaretu ALKA. Ożenił się z Ireną Wilczyńską. W 1951 zamieszkał w Zielonej Górze, gdzie pracował początkowo w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, a następnie w Gazecie Zielonogórskiej. Od 1956 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1958 został kierownikiem wydawnictw Lubuskiego Towarzystwa Kultury, nadto wszedł do kolegium Rocznika Lubuskiego, Zeszytów Lubuskich i Lubuskich Arkuszy Poetyckich. W tymże roku podjął współpracę z rozgłośnią zielonogórską Polskiego Radia jako autor stałego felietonu teatralnego. W 1959 został redaktorem naczelnym Nadodrza (w piśmie tym drukował do 1978; podpisany też: Ami, (Ami), (ami), (AMI), AMI, B. Sol., B.S., B. SOL.; w 1963 redagował stałą rubrykę wydarzeń teatralnych podpisaną (ami)). Liczne recenzje teatralne, artykuły, wiersze publikował też w Gazecie Zielonogórskiej (1957-66; podpisany: B.S., B. Sol., B. SOL, Bol. Sol.), Odrze (1958-62), Życiu Literackim (1960-66). W 1961 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) i prezesem Oddziału Zielonogórskiego ZLP. Był też członkiem Komitetu Porozumiewawczego Pisarzy Ziem Zachodnich (1959-1970; w 1963 przewodniczący), członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR (1962-1971), członkiem Komisji Kultury Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze (w 1969-1971 przewodniczący), wiceprezesem Lubuskiego Towarzystwa Kultury (od 1965). Należał też do Komisji Polonijnej Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. W latach siedemdziesiątych przeniósł się do Warszawy i przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza redakcji pisma Literatura (w 1976 kierownika działu). W 1977 otrzymał nagrodę Nadodrza. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1959), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1961), odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego” (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970). Zmarł 25 lutego 1991 w Warszawie.

Twórczość

1. Czarodziejski kwiat. [Baśń kukiełkowa]. Prapremiera: Teatr objazdowy przy Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej im. J. Cierniaka, Poznań 1947.

2. Srebrna puderniczka. Powieść. [Współautor:] I. Solińska. Gazeta Zielonogórska 1957 nr 214-240.

3. Pryzmaty. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1958, 32 s.

Nagrody

Lubuska Nagroda Kulturalna w 1958.

4. Wystawa plastyki amatorskiej województwa zielonogórskiego. [Katalog]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1961, 20 s.

5. Stopniowanie rzeczy zwykłych. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 63 s.

6. Wychodzenie poza sen. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Tow. Kultury 1963, 16 s.

7. Post scriptum. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1965, 16 s.

8. Mikołaja z Fromborka prolegomena do kosmogonii. [Poemat]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1973.

Adaptacje

radiowe

Radio 1973.

9. Tryptyk Lubuski. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, 49 s.

Zawartość

Strofy o ziemi (1-9); Strofy o rzece (1-9); Strofy o mieście (1-10).

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1975.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (B. Winklowa).

Pryzmaty

W. Jasiński: O próbach z żółcią. Tygodnik Zachodni 1958 nr 37.
M. Kowalski: Nowe debiuty zielonogórskie. Odra 1958 nr 33 [dot. też: H. Szylkin: Kolory wzruszeń].

Stopniowanie rzeczy zwykłych

B. Ostromęcki. „Nadodrze1964 nr 6.

Mikołaja z Fromborka prolegomena do kosmogonii

T. Chróścielewski: Glosa do tematu: Kopernik w poezji. Nadodrze 1973 nr 10.
H. Milanowska: Wzorce stylizacyjne Kosmogonii B. Solińskiego. Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. 1976 nr 5.

Tryptyk Lubuski

Cz. Sobkowiak. „Nadodrze1979 nr 13.
K. Pieńkosz: Miejsce na ziemi. Literatura 1980 nr 38.