BIO

Urodzony 21 lutego 1942 w Koprzywnicy pod Sandomierzem; syn Edwarda Sokoła, prawnika, i Stefanii z Kolasińskich. Od 1948 mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim, od 1955 uczęszczał tam do gimnazjum i liceum. Po zdaniu matury w 1959, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1960 wierszem pt. Mówią ludzie „łza, opublikowanym w „Nadodrzu” (nr 8). W czasie studiów pracował w 1963-64 jako korektor w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W tym czasie ogłaszał recenzje literackie w tygodniku „Kultura”. W 1964 został redaktorem w Redakcji Klasyków Polskich Oświecenia i Romantyzmu PIW. W tymże roku uzyskał magisterium. W 1965 ożenił się z Anną Lisowską, polonistką. W tymże roku ogłosił pierwszą pracę naukową pt. Kilka uwag w sprawie „Szewców” Witkacego. Konstrukcja i funkcjonowanie postaci w „Przeglądzie Humanistycznym” (nr 3). Od 1965 należał do Stronnictwa Demokratycznego (do 1976). Artykuły, recenzje i przekłady publikował m.in. w „Poezji” (1967-70), „Nowych Książkach” (1967-70), „ Dialogu” (od 1969), „Teatrze” (od 1977), studia naukowe ogłaszał w „Przeglądzie Humanistycznym” (od 1965), „Pamiętniku Literackim” (od 1967), „Pamiętniku Teatralnym” (od 1969) oraz czasopismach zagranicznych. Kontynuował twórczość poetycką, publikując wiersze w „Kulturze, Poezji”, „Nowym Wyrazie” i „Tygodniku Powszechnym”. W 1969 rozpoczął pracę w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN). W 1971 został członkiem Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI; od 1997 wiceprezes Polskiego Ośrodka). W 1972 uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza (promotor prof. Tadeusz Sivert). Od tegoż roku wykładał początkowo na Wydziale Aktorskim, a następnie Wiedzy o Teatrze i Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie; w 1975-80 i 1990-91 był prodziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze. Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1976) i II stopnia (1980) za osiągnięcia pedagogiczne. W 1977 redagował dział „Teatralia” w „Roczniku Literackim” (wyd. 1980). Przekładał utwory poetyckie z języka angielskiego, francuskiego i szwedzkiego. W 1980-90 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1984 wygłosił cykl wykładów na uniwersytetach amerykańskich. W 1989 został członkiem założycielem Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej (ROAD), następnie członkiem Unii Demokratycznej (do 1992). W 1990 uzyskał habilitację na podstawie pracy pt. Witkacy i Strindberg. Studium porównawcze. W tymże roku został członkiem założycielem, a następnie pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru (do 1991). W 1990-91 pełnił funkcję kierownika Pracowni Teorii Teatru IS PAN. W 1991-96 był ambasadorem RP w Norwegii, od 1992 również w Islandii. W 1995-96 publikował wiersze w języku norweskim w piśmie „Ergo”. Po powrocie do Warszawy został wicedyrektorem, a następnie w 1999 dyrektorem IS PAN; prowadził tu też ogólnopolskie Seminarium Nordyckie oraz seminarium doktoranckie. Równocześnie został profesorem kontraktowym w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W 1999 został członkiem Zarządu Fundacji „Katedra Polska w Jerozolimie”. Odbył wiele podróży naukowych, m.in. do Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, USA, Szwecji, Norwegii oraz do Izraela. Został członkiem Towarzystw Przyjaźni Polsko-Szwedzkiej i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Wchodził w skład Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykładał na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Wielkim Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (1996). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław: Ossolineum 1973, 223 s. Instytut Sztuki PAN Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego.

Rozprawa doktorska.

2. August Strindberg. Warszawa: Czytelnik 1981, 160 s.

Zawartość

August Strindberg; August Strindberg o sobie; August Strindberg w oczach pisarzy i krytyków; Kalendarium.

3. Stanisław Ignacy Witkiewicz „Bezimienne dzieło. Materiały z sesji teatrologicznej poświęconej S.I. Witkiewiczowi w 100 rocznicę urodzin. [Autorzy:] A. Micińska, H. Kasjaniuk, L. Sokół [Wstęp: K. Wójcicki]. Gdynia: Teatr Dramatyczny 1985, 98 s.

Tu L. Sokoła: Aktualność Witkacego; „Bezimienne dzieło”: jednostka i społeczeństwo, s. 34-41, 42-57, przekład angielski: Th anonymous work: individual versus society. [Przeł.] M. Orkan-Łęcki. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 16: 1986 s. 147-160.

4. Witkacy i Strindberg. Studium porównawcze. Cz.1-2. Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1990, s. 216 + 217-635 s. Wyd. nast. pt.: Witkacy i Strindberg – dalecy i bliscy. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1995, 446 s.

Rozprawa habilitacyjna.
Wyd. 1 na prawach rękopisu.

Nagrody

Nagroda Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego „Teatralna książka roku” w 1995.

Zawartość

Strindberg Witkiewicza; „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...”, czyli metafizyka płci; Hermafrodyta i androgyne; Walka płci; Dramaturgia wtajemniczenia; Zakończenie: Witkacy, Strindberg, dramat nowoczesny.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Czym jest klasycyzm?Poezja1971 nr 6 s. 48-57 [dot. poezji J.M. Rymkiewicza].
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1945-1969. (Przegląd publikacji). Pamiętnik Teatralny 1969 z. 3 s. 421-452.
Historia i współczesność groteski. Dialog 1970 nr 8 s. 85-101.
Przegląd prac o grotesce w literaturze. Pamiętnik Literacki 1970 z. 4 s. 330-350.
O pojęciu groteski. Przegląd Humanistyczny 1971 nr 2 s. 71-98, nr 3 s. 21-51.
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1945-1970. (Przegląd publikacji). Pamiętnik Teatralny 1971 z. 3/4 s. 498-514.
Witkiewicz w Polsce. Przegląd publikacji 1971-1982. „Pamiętnik Teatralny” 1985 z. 1/4 s/ 425-481.
Krytyka i teoria teatru. W: Współczesne problemy krytyki artystycznej. Wrocław 1973 s. 57-71.
Boy i Witkacy. Przegląd Humanistyczny 1975 nr 3 s. 53-70.
Charles Baudelaire i teoria groteski. Rocznik Historii Sztuki 1976 s. 105-116.
Wstęp do: A. Strindberg: Wybór dramatów. Wrocław 1977 s. III-CXXV. Biblioteka Narodowa, II, 185.
Hugo, Gauthier, Baudelaire i teoria groteski. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 3 s. 49-71.
Strindberg a Witkacy. Paralela. W: Spotkanie z Witkacym. Jelenia Góra 1979 s. 21-32; wersja angielska w: Swedish-Polish literary contacts. Stockholm 1979 s. 73-82.
Witkacy et le drame européen du symbolisme au surréalisme. W: „Cahier Witkiewicz”, Lozanna 1981 nr 4 s. 147-160. Actes du Colloque International „Witkiewicz” de Bruxelles.
The drama of initiation. Villiers de l'Isle-Adam, Strindberg and S.I. Witkiewicz. [Przeł.] G. Sinko. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 11: 1983 s. 95-105; przedruk w: Strindberg on Stage. Stockholm 1983.
Metafizyka płci: Strindberg, Weininger i Witkacy. Pamiętnik Literacki 1985 z. 4 s. 3-15; wersja angielska: The metaphysics of sex: Strindberg, Weininger and Witkacy. „Theatre Research International”, Oxford 1987 t. 12 nr 1 s. 39-50.
Nadobnisie i koczkodany”, czyli dramat wtajemniczenia. Pamiętnik Teatralny 1985 z. 1/4 s. 169-179.
The Shoemakers. A totaly grotesque word. [Przeł.] A. Lewandowski. Dialectics and Humanism”, Warszawa 1985 nr 2 s. 101-116.
• Wstęp do: A. Strindberg: Wybór nowel. Wrocław 1985 s. III-CXIII. Biblioteka Narodowa, II, 211.
Filozofia nudy w „Szewcach” Witkacego. W: O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 283-293.
Introduction à la métaphysique du sexe chez Witkacy: Tradition et Modernité. Warszawa 1989.
Postacie hermafrodyczne i androginiczne u Strindberga i Witkiewicza. W: Zwierciadła Północy. Kraków 1989 s. 142-161; wersja angielska w: Polish-Swedish literary contacts. Stockholm 1988.
• „Ni femme, ni homme – ni pies ni wydra ...” Hermafrodyta w twórczości Witkacego. NaGłos 1992 nr 8 s. 95-106.
Dyplomatyka i łowy, czyli ambasador w teatrze. Dialog 1997 nr 11 s. 112-128.
Peer Gynt” [H. Ibsena] jako wyzwanie. Dialog 1998 nr 11 s. 128-140.
Kim byt Witkacy? Nienaukowy wstęp do przyszłej witkacologii. W: Witkacy. Materiały z sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Słupsk 2000 s. 15-28.
Szewcy” Witkacego, erotyzm i władza. Konteksty 2000 nr 1/4 s. 351-363.
Dandyzm u Witkacego: gra i metafizyka. W: Witkacy w Polsce i na święcie. Szczecin 2001 s. 179-203.
Fenomen Witkacego. Wiele pytań, niewiele odpowiedzi. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2000 wyd. 2001 s. 11-22.
Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 2. Gdańsk 2001 s. 87-120.
Edgar, Duke of Nevermore i Bungo. Bronisław Malinowski jak postać w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Konteksty 2002 r 1/2 s. 29-36.
Taniec śmierci Strindberga w teatrze polskim 1917-1998. Przyczynek do zagadnienia recepcji teatralnej dramatu. W: Między teatrem a literaturą. Wrocław 2004 s. 205-214.
Zakopane jako przewrotna forma życia. Przegląd Humanistyczny 2005 nr 3 s. 99-110.

Przekłady

1. A.R. Gurney: Sylvia. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ochoty 1997.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. L. Sztyrmer: Powieści nieboszczyka Pantofla. Wybrał, oprac., oraz szkic o życiu i twórczości napisał L. Sokół. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 607 s.
2. Ekspresjonizm w teatrze europejskim. Materiały z kolokwium zorganizowanego przez Centre d'Etudes Germanique Uniwersytetu w Strasburgu oraz Equipe de Recherches Théâtrales et Musicologique du CNRS [Centre Nationale de Recherches Scientifiques] Strasburg, 27.XI – 1.XII. 1968. Materiały zebrali i przygotowali: D. Bablet i J. Jacquot. Wybór tekstów do wydania polskiego L. Sokół. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 342 s. Wyd. nast. tamże 1988.
3. P. Jankowski: Doktor Panteusz w przemianach i inne utwory. Wybrał i oprac. oraz szkic o życiu i twórczości napisał L. Sokół. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 605 s.
4. S.I. Witkiewicz: Nienasycenie. Oprac.: J. Degler, L. Sokół. Wstęp: J. Błoński. (Dzieła zebrane. T. 3). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996, 641 s.
5. S.I. Witkiewicz: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne. Oprac.: J. Degler, L. Sokół. (Dzieła zebrane. T. 8). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2002, 414 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2000.

Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza

Z. Mentzel. „Pamiętnik Teatralny1974 z. 3/4.
K.K. Pysiak: Teatr totalnie groteskowy. Nowe Książki 1974 nr 6.

Witkacy i Strindberg - dalecy i bliscy

J. Godlewska: Wieczny untermensch. Teatr 1995 nr 12.
W. Rzońca: Witkacy a tradycja. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3.