BIO

Urodzony 24 grudnia 1937 w Chorzelach pod Przasnyszem w rodzinie inteligenckiej; syn Stefana Sokołowskiego, i Anastazji z Rykowskich. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie; w 1955 zdał maturę. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W 1957 utworzył z kolegami z polonistyki Grupę Poetycką „Jelonki” (wkrótce potem zaprzestała działalności). Debiutował w tymże roku wierszem pt.„Najcichsze”, opublikowanym w tygodniku Kierunki (nr 25). W 1958 przerwał studia i rozpoczął pracę jako nauczyciel. Od listopada 1958 do czerwca 1960 odbywał zasadniczą służbę wojskową, a po jej zakończeniu wrócił do Olsztyna i podejmował różne prace zarobkowe. W 1962 ożenił się z Grażyną Lipską, dziennikarką. W 1962-79 pracował w redakcji Warmii i Mazur początkowo jako korektor, potem redaktor techniczny, a następnie publicysta i kierownik działu literackiego; w 1958-89 umieszczał na łamach tego miesięcznika liczne artykuły, recenzje i wiersze; m.in. w 1975 cykl artykułów o prozie olsztyńskiej pt. „Repetytorium z literatury”. Wiersze i artykuły ogłaszał także m.in. na łamach Głosu Olsztyńskiego (1962-75) i Gazety Olsztyńskiej (1981-83). W 1971 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1973 wznowił studia polonistyczne na UW i w 1975 otrzymał magisterium. W 1974 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1977-79 studiował na Podyplomowym Studium Krytyki Artystycznej i Literackiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. Od 1979 pracował jako kierownik redakcji literatury pięknej, a następnie w 1984-89 zastępca naczelnego redaktora i dyrektora wydawnictwa Pojezierze. W 1980-81 i 1984-87 był członkiem zarządu Oddziału Olsztyńskiego nowego ZLP, od 1983 pełnił funkcję jego wiceprezesa, a od 1987-90 prezesa; w 1986-88 był członkiem Zarządu Głównego ZLP. W 1989 zainicjował powstanie wydawnictwa Zodiak i był jego redaktorem naczelnym (do 1990). Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1974), odznaką ,Zasłużony Działacz Kultury' (1981), Złotym krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997). Zmarł 17 listopada 2020 w Olsztynie.

Twórczość

1. Konfesjonał z powietrza. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1962, 51 s.

2. Okolica dobrej jesieni. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1965, 53 s.

Zawartość

Cykle: Okno; Tryptyk; Śniegi; Matki i ojcowie.

3. Wesele kuglarza. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1970, 66 s.

Nagrody

II nagroda im. J. Czechowicza w ogólnopolskim konkursie na nie opublikowany tom poezji w 1970 i nagroda Peleryny za najlepszy debiut roku 1970, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża Żak, w Gdańsku.

4. Postać z drugiego brzegu. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1977, 58 s.

5. Psychomachia. Poematy muzyczne. Olsztyn, Białystok: Pojezierze 1980, 54 s.

Zawartość

Cykle: Zstępowanie z gór (Eksplozja); Budowanie zorzy; Słuchając VIII Symfonii Beethovena; Zwierzyniec inicjalny.

6. Początek długiego snu. [Powieść]. Olsztyn, Białystok: Pojezierze 1981, 157 s. Wyd. 2 tamże 1984.

7. Panas. (Szkic o twórczości). Olsztyn: Pojezierze 1982, 117 s.

Dotyczy prozaika H. Panasa.

8. Szept gorącego. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1982, 67 s.

9. Koziorożec na koniu. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1984, 155 s.

Zawartość

Zamiast przedmowy; Juwenilia; Wiersze [wybór z poz. ]; Dwa poematy [poz. ]: Słuchając VIII Symfonii Beethovena (Elegia wielkopostna (I-XI)). Budowanie zorzy (Summa elegii); Polifonie; Wesele kuglarza [wybór z poz. ]; Picie wina z głogu, czyli wędrujące święto; Psychomachia; Zwierzyniec inicjalny (postscriptum) [poz. ]; Zamiast posłowia.

10. Elegie. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1988, 83 s.

Zawartość

Cykle: Mistyczna mennica; Sydpozjon; Suplement.

Prace redakcyjne

1. Krajobrazy sierpnia. Wstęp, wybór i oprac.: S. Połom, J. Sokołowski. Olsztyn: [Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego] 1978, [32] k.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 2000.

Wywiady

O skrzydłach poezji i stąpaniu po ziemi. Rozm. Z. Mirek. Warmia i Mazury 1984 nr 7.

Ogólne

Artykuły

S. Połom: Ziemia i światło. (Z Rozmyślań o poezji). Przemiany 1964 nr 2/3.
E. Kruk: Słowa wolne od znaczeń, a obecność innych słów. Pojezierze 1970, jesień.
E. Kruk: Wiara w słowo poetyckie. (O poezji J. Sokołowski). Warmia i Mazury 1975 nr 11.
S. Grabowski: Tyś się skaleczył życiem, aż do samej kości ... O poezji J.A.S. „Rzeczywistość 1984 nr 32.
M. Pokora: Szept gorącego. Rzeczywistość 1984 nr 32.
W. Katarzyński: Cudowne jabłko życia. Gazeta Olsztyńska 1985 nr 86.
J. Marszałek: S. „Rzeczywistość 1987 nr 2.
B. Dzitko: Budowanie Zorzy. Warmia i Mazury 1988 nr 7.

Konfesjonał z powietrza

[H. Panas] L. Jankowski. „Warmia i Mazury1962 nr 7/8.
J. Segiet: Trzeba być sobą. Głos Olsztyński 1962 nr 244.

Okolica dobrej jesieni

J. Segiet: Na progu dobrej jesieni. Warmia i Mazury 1965 nr 9.
[N. Chadzinikolau] N.Ch. „Nurt1966 nr 2.

Wesele kuglarza

[H. Panas] L. Jankowski. „Warmia i Mazury1970 nr 11.
J. Zacharska: Młodości, miłości sny niespokojne. Poezja 1971 nr 3.
S. Ruszczyc: W romantycznym kręgu. Poglądy 1973 nr 3.

Postać z drugiego brzegu

[B. Dzitko] (B.D.): Czwarty zbiór wierszy. Warmia i Mazury 1977 nr 11.
S. Sterna-Wachowiak: Niewesoło. Fakty 1977 nr 33.
K. Pieńkosz: Po obu stronach. Poezja 1978 nr 10.

Psychomachia

T. Matulewicz: Poematy muzyczne. Warmia i Mazury 1981 nr 4.
A. Staniszewski: Budowanie zorzy. Literatura 1981 nr 9.
L. Turkowski: Muzyka z obrazkami. Warmia i Mazury 1981 nr 4.
T. Chróścielewski: Poeci zza dzielnicowych szlabanów. Fakty 1982 nr 1.

Początek długiego snu

H. Panas: Okiem poety. Warmia i Mazury 1982 nr 4.
S. Połom: Poetyka tożsamości. Warmia i Mazury 1982 nr 1/3.
A. Staniszewski: W dni pierwsze. Tu i Teraz 1982 nr 6.
T.J. Żółciński: Ponad sen własny przebić się J. Sokołowski „Fakty 1982 nr 9, 11, 15.

Szept gorącego

T.J. Żółciński: Poezja teraz nie przemawia. Fakty 1982 nr 42.
Z. Dolecki: J. Sokołowskiego Aby czas nie gonił. Tu i Teraz 1983 nr 1.
D. Kijewska: Więcej niż szeptem. Rzeczywistość 1983 nr 49.
T. Olszewski: Nieustanna podróż. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 8.
S. Połom: Nie ma jej tam gdzie była. Warmia i Mazury 1983 nr 8.

Koziorożec na koniu

T. Olszewski: Mądrość i uroda. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 37.
K. Wąsowicz: Muzyczna poezja snu. Tu i Teraz 1985 nr 21.

Elegie

J. Marszałek: Udręka i wiara. Rzeczywistość 1988 nr 31.
J. Marx: Wartkie jelita, czyli elegie prezesa. Kultura 1988 nr 52, polemika: J.A. Sokołowski: Wartkie jelita, czyli elegie prezesa, J. Marx: Od autora „Kultura” 1989 nr 9.
T. Olszewski: Puls metafory, blizna czułości. Nowe Książki 1988 nr 11.