BIO

Urodzona 16 kwietnia 1928 we Lwowie; córka Stanisława Sochy, technika kopalnictwa naftowego, i Marii Walter, nauczycielki. W związku z pracą ojca dzieciństwo spędziła w Brelikowie koło Ustrzyk Dolnych, gdzie przebywała również w czasie okupacji radzieckiej i niemieckiej. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1944, udała się wraz z rodziną do Lwowa, skąd w ramach tzw. akcji repatriacyjnej wyjechała do Krakowa, gdzie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny. W 1946 zdała maturę i rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); w 1947 przeniosła się na Wydział Lekarski UJ. Debiutowała w 1947 wierszami pt. Papieros i Ogródek, zamieszczonymi w „Dzienniku Literackim” (nr 26). W 1948 publikowała wiersze w „Tygodniku Powszechnym”. W tymże roku wyszła za mąż za Andrzeja Lisowskiego, prawnika. Po uzyskaniu dyplomu w 1952 pracowała w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie, od 1957 w Zakładach Zapobiegawczo-Leczniczych Huty im. Lenina, w Pogotowiu Ratunkowym i Przychodniach Rejonowych w Nowej Hucie. Wiersze, przekłady poetyckie i utwory prozą ogłaszała głównie w czasopismach krakowskich: w „Tygodniku Powszechnym” (1957-71), w „Zebrze” (1957-58), „Życiu Literackim” (1957-72), „Dzienniku Polskim” (1959-71). W 1958-61 należała do grupy literackiej Muszyna. W 1965 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W latach sześćdziesiątych była związana ze Stanisławem Stanuchem, prozaikiem. W 1965-68 studiowała zaocznie na wydziale filozofii chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1967-72 była członkiem Krakowskiej Grupy literackiej Barbarus. Od 1972 pracowała w Pogotowiu Ratunkowym w Krakowie. W 1974 wyjechała do Francji i zamieszkała w Paryżu, gdzie pracowała w szpitalu. Kontynuowała twórczość literacką, pisząc wiersze, słuchowiska i opowiadania. Zmarła 10 lutego 2010 w Krakowie; pochowana tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

1. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 61 s.

Nagrody

Nagroda Pierścienia przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1959.

2. Dom urodzenia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 74 s.

3. Ziemia jest rajem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 61 s.

4. Tu, pod jałowcem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 50 s.

5. Wiersze wybrane. Wstęp: J. Kwiatkowski. Kraków: Sponsor 1995, 188 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , . – Tu też: Poematy: Dom urodzenia. Cz. I-II; Sylwester 1965, czyli życiorys stryja; Ziemia jest rajem. – Z wierszy nie drukowanych.

6. Opowieści z dawnych lat. [Wspomnienia]. Kraków: Gorgany 2003, 280 s.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 1974, 1989.

Słowniki i bibliografie

• Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

S. Kryska: Damska poezja. Współczesność 1963 nr 17.

Wiersze Kraków 1958

B. Biernacka: Dwie poetki z Krakowa. Nowe Książki 1959 nr 5 [dot. też: H. Poświatowska: Hymn bałwochwalczy].
P. Kuncewicz: Rokoko makabryczne. Współczesność 1959 nr 17.
J. Kwiatkowski: Koszmary i przedmieścia. Twórczość 1959 nr 4.
A. Stern: Poezja młodych. Życie Literackie 1959 nr 43.
J. Trznadel: Dwie poetki. Nowa Kultura 1959 nr 24 [dot. też: H. Poświatowska: Hymn bałwochwalczy].

Ziemia jest rajem

M. Skwarnicki. „Tygodnik Powszechny1970 nr 8.
T. Walas: Głos kobiecy. Nowe Książki 1970 nr 15.
A. Włodek: Postawy, źródła, refleksje. Życie Literackie 1970 nr 6.

Tu, pod jałowcem

[J. Markiewicz] jm: Wybitna książka poetycka. Nowy Wyraz 1972 nr 6.
S. Stanuch: Koliber pod jałowcem. Dziennik Polski 1972 nr 162.
J. Niemczuk: Solilokwium. Nowe Książki 1973 nr 2.

Wiersze wybrane [2004]

[W. Skalmowski] M. Broński: Cracoviana poetica. Kultura”, Paryż 1996 nr 6.