BIO

Urodzony 4 maja 1881 we wsi Tereszki na Podolu w rodzinie ziemiańskiej; syn Floriana Sobieniowskiego i Klary z Miklaszewskich. W dzieciństwie mieszkał we wsiach na Podolu i na Humańszczyźnie, a od 1889 w Andrychowie. Od 1892 uczęszczał do Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Po zdaniu matury w 1900 studiował do 1904 polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1904-05 odbywał praktykę nauczycielską w Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego. Następnie pracował kilka lat jako nauczyciel kolejno w Nowym Targu, na terenie Kielecczyzny i od 1907 w Warszawie. W 1909 wyjechał do Monachium, gdzie do 1910 uzupełniał studia w zakresie historii sztuki i estetyki. W tym czasie zawarł znajomość z pisarką angielską Katherine Mansfield. Rozpoczął też pracę przekładową z literatury angielskiej. Debiutował w 1910 wierszem pt. Gwiazda zaranna (podpisany: F. Batyżowiecki) oraz przekładami wierszy Walta Whitmana i utworu Katherine Mansfield Pamięci Stanisława Wyspiańskiego, opublikowanymi w dodatku literackim „Gazety Poniedziałkowej” (nr 36); drukował tu do 1911. W 1910-12 kontynuował okresowo studia w Paryżu. Równocześnie w 1911-12 współpracował z tygodnikiem krakowskim „Goniec Poniedziałkowy”, ogłaszając szkice i recenzje teatralne (m.in. w cyklach Z teatru miejskiego w 1911 i Z teatru w 1912); prowadził tu też w 1912 dział literacki. W czasie pobytu w Londynie od 1912 wysyłał korespondencje do polskiej prasy, m.in. do „Nowej Gazety” i „Przeglądu Wielkopolskiego”. Jesienią tego roku wyjechał do Wielkiej Brytanii; mieszkał początkowo w domu Katherine Mansfield i Johna Middletona Murry'ego w Runcton, a później w Londynie. Nawiązał kontakt z Georgem Bernardem Shawem, od którego uzyskał wyłączne prawo przekładu jego sztuk na język polski. W okresie I wojny światowej był sekretarzem Polskiego Komitetu Informacyjnego w Londynie. W 1914-23 był referentem w poselstwie polskim w Londynie. Po krótkim pobycie w Polsce, wyjechał w 1924 powtórnie do Anglii i podjął pracę nad przekładami na język angielski współczesnych dramatów polskich (m.in.: Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki albo sławienie próżniactwa Wacława Grubińskiego, Lato w Nohant Jarosława Iwaszkiewicza, Walący się dom Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, Fryderyk Wielki Adolfa Nowaczyńskiego, Dziękuję za służbę Włodzimierza Perzyńskiego, Wilki w nocy Tadeusza Rittnera, Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego; niewystawione). W 1931 powrócił na stałe do kraju i zamieszkał w Warszawie; Anglię odwiedził jeszcze kilkakrotnie (w 1933, 1935, 1938). Został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (w 1932) i Polskiego PEN Clubu. W 1934 zawarł związek małżeński z Adelą Majkowską, śpiewaczką. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie. Zarabiał, udzielając lekcji języka angielskiego. Pisał pamiętniki, pracował nad utworem dramatycznym pt. Lament matki Klementyny i obrazem historycznym Veni creator (stracił całe archiwum literackie w czasie powstania warszawskiego). Po upadku powstania warszawskiego przeszedł przez obóz w Pruszkowie, później mieszkał kolejno w Podkowie Leśnej, Częstochowie i Krakowie. W 1945-46 pełnił funkcję attaché Ambasady Polskiej w Londynie. Kontynuował twórczość przekładową z literatury angielskiej (przede wszystkim G.B Shawa), tłumaczył też dramaty polskie na język angielski. W 1949 był członkiem Klubu Literackiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza. Należał do Związku Literatów Polskich i Polskiego PEN Clubu (reaktywowany w prawach członka w 1958). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1954). Zmarł 20 maja 1964 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

Przekłady

1. J.M. Synge: Kresowy Rycerz-Wesołek. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1913.
Rękopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
2. A. Bennett, E. Knoblauch: Trzy pokolenia. Sztuki w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1914.
3. G.B. Shaw: Pigmalion. Komedia w 5 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1914. Wyd. osobne z podtytułem Przygoda romantyczna w 5 aktach Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 223 s. Wyd. nast. z wstępem, aneksem i przypisami E. Misiołka tamże: 1972, wyd. 3 1974, wyd. 4 1977, wyd. 5 1978.
4. G.B. Shaw: Święta Joanna. Kronika dramatyczna w 6 scenach z epilogiem. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1924. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 243 s.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: Z. Siwicka. Polskie Radio 1971.
5. J. Drinkwater: Abraham Lincoln. Sceny dramatyczne. Przekł. powst. 1927.
Data powstania przekładu wg maszynopisu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
6. E. O'Neill: Anna Christie. Sztuka w 4 aktach. Przekł. powst. 1927. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1929.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
7. G.B. Shaw: Człowiek i Nadczłowiek. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1927.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i z podtytułem Komedia i filozofia w 4 aktach w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Białek. Polskie Radio 1968.
8. S. Wyspiański: The wedding (Wesele). Tłumaczenie: F. Sobieniowski, H. Pearson. Przekł. powst. 1927. Wystawienie: Pittsburgh (USA), Theatre Playhause 1951.
Maszynopis w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
9. G.S. Brooks, W.B. Lister: Orle loty. (Orle szpony) Melodramat w 3 aktach. Przekł. powst. 1928.
Rękopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
10. J. Conrad: Jutro. Obraz sceniczny w 1 akcie. Droga 1928 s. 38-47. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy (warsztat teatralny) 1939.
11. G.B. Shaw: Miłość wśród artystów. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Polskie 1928, 374 s. Wyd. nast.: [z przedmową] F. Sobieniowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Polskie R. Wegner 1948; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957.
12. G.B. Shaw: Cezar i Kleopatra. Komedia historyczna w 5 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1929. Wyd. z przedmową i uwagami autora w tłumaczeniu C. Wojewody. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 270 s.
Rękopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
13. G.B. Shaw: Wielki kram. Komedia polityczna w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1929. Druk fragmentów przekł. „W Drodze” 1931 nr 1/2.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
14. R.C. Sheriff: Kres wędrówki. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1929.
Maszynopis przekładu w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie i w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
15. J. Ervine: Pierwsza pani Frazerowa. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1930.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
16. G.B. Shaw: Dom serc złamanych. Fantazja w stylu rosyjskim na motywach angielskich. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1930.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie i w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
17. G.B. Shaw: Dwa oblicza Blanco Posnetta. Jednoaktówka. Przekł. powst. ok. 1930.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (datowany ok. 1930), w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie (niedatowany).
Prawdopodobnie w 1957 powstała druga redakcja przekładu.
18. G.B. Shaw: Nowa umowa małżeńska. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1930.
19. G.B. Shaw: Związek niedobrany. Komedia w 6 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1930.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie oraz pt. Związek niedobrany, czyli rodzice i dzieci w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
20. G.B. Shaw: Czarna dama z sonetów. Komedia w 1 akcie. Droga 1931 s. 790-803. Wystawienie: teatralne (łącznie z P. Calderon de la Barca: Życie snem): Warszawa, Teatr Narodowy 1937; telewizyjne w tłumaczeniu F. Sobieniowskiego i J. Kydryńskiego: Telewizja Polska 1971.
Maszynopis przekładu w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie i w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
21. G.B. Shaw: Lekarz na rozdrożu. Komedia w 5 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1931.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
22. G.B. Shaw: Pierwsza sztuka Fanny. Sztuka w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1932.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Kraków, w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie i w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
23. G.B. Shaw: Zbyt prawdziwie, aby było dobre. Zbiór kazań scenicznych w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1932.
Maszynopis przekładu w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie i w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
24. J. Froissart, A. Rodin, G.B. Shaw: Sześciu mieszczan z Calais. Średniowieczna anegdota wojenna w 1 akcie. Przekł. powst. ok. 1933.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
25. J. Galsworthy: Rogata dusza. Sztuka w 3 aktach. Przekł. powst. ok. 1933.
Data powstania przekładu wg informacji F. Sobieniowskiego.
26. R. Mackenzie: Igraszki muzyczne. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1933.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
27. G.B. Shaw: Lekkoduch w opałach. Sztuka w 3 aktach. Przekł. powst. ok. 1933.
Data powstania przekładu wg informacji F. Sobieniowskiego.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
28. G.B. Shaw: Major Barbara. Komedia w 4 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1933. Wyd. ze wstępem autora w przekł. C. Wojewody. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 262 s.
29. G.B. Shaw: Nad przepaścią. Fantazja polityczna w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1933. Druk fragmentów „Kurier Poranny” 1933 nr 348.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
30. G.B. Shaw: Przygody czarnej dziewczyny w poszukiwaniu Boga. [Opowieść]. Kurier Poranny 1933 nr 90-115. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1933, 210 s. Wyd. nast. pt. Czarna dziewczyna szuka Boga. (Opowieść). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 91 s.
31. Ch. Bennett: Milionowy interes. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1934.
32. G.B. Shaw: Nigdy nic nie wiadomo. Komedia w 4 aktach. Wystawienie: teatralne:Warszawa, Teatr Narodowy 1934; telewizyjne: Telewizja Polska 1977. Przedruk zob. poz. (t. 2).

Wystawienia następne

Wystawiane też pt. Gdy nie można przewidzieć.
33. H.H. Davies: Mięczak. Komedia w 3 aktach. Przekł. powst. 1935. Wystawienie: Warszawa, Teatr Malickiej 1937.
Data powstania przekładu wg maszynopisu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
34. I.K. Davis: Wszelkie prawa zastrzeżone. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1935.
Maszynopis przekładu pt. Wszystkie prawa zastrzeżone w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
35. S. Hicks, A. Dukes: Stare wino szumi. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1935.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
36. W.G. Hole: Królowa Jadwiga. Sztuka w 3 aktach. Przekł. powst. 1935.
Data powstania przekładu wg maszynopisu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
37. G.B. Shaw: Kandida. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: teatralne: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1935; telewizyjne: Telewizja Polska 1971. Wyd. pt. Kandyda Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954. Przedruk zob. poz. (t. 2).
38. G.B. Shaw: Matołek z wysp nieoczekiwanych. Komedia w 6 obrazach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1935.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
39. G.B. Shaw: Żołnierz i bohater. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Mały 1935; telewizyjne: Telewizja Polska 1978. Wyd. ze wstępem i aneksem C. Wojewody. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 140 s. Przedruk zob. poz. (t. 2).
40. S. Raphaelson: By rozum był przy młodości. Komedia w 3 aktach 4 odsłonach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1936.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
41. G.B. Shaw: Mąż przeznaczenia. Wystawienie: radiowe: Polskie Radio 1936; teatralne: Katowice Teatr im. S. Wyspiańskiego 1947; telewizyjne: Telewizja Polska 1972. Druk zob. poz. (t. 2).
42. G.B. Shaw: Milionerka. Komedia w 4 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1936.
Maszynopis przekładu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
43. G.B. Shaw: Profesja pani Warren. Sztuka w 4 aktach. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Malickiej 1936; telewizyjne: Telewizja Polska 1971. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 165 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).
44. G.B. Shaw: Zaloty wiejskie. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: radiowe: Polskie Radio 1936; teatralne pt. Po co daleko szukać: Łódź, Studio Muzyczne 1946; telewizyjne: Telewizja Polska 1977.

Wystawienia następne

Wystawiane też pt. Zaloty.
Maszynopis przekładu pt. Wiejskie zaloty w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawiewie, pt. Po co daleko szukać. Zaloty wiejskie. Komedia na 2 głosy w 3 odsłonach w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
45. A. Cwojdziński: Freud's theory of dreams (Freuda teoria snów). A comedy in 3 acts. Przekł. powst. 1937.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
46. D. Johnston: Księżyc w żółtej rzece. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Narodowy 1937; radiowe: Polskie Radio 1937 (fragment).
Maszynopis przekładu w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
47. G.B. Shaw: Druga wyspa John Bulla. Sztuka w 3 aktach. Przekł. powst. 1937.
Data powstania przekładu wg maszynopisu w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie; zachowany też z podtytułem Komedia w 4 aktach w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
48. G.B. Shaw: Korsarz i lady. (Nawrócenie kapitana Brassbound). Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1937.
Maszynopis przekładu pt. Nawrócenie kapitana Brassbounda w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
49. G.B. Shaw: Szczygli zaułek. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1937. Wyd. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 163 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).
Maszynopis przekładu pt. Domostwa wdowie w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
50. G.B. Shaw: Genewa. Fantazja polityczna w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1939.
Maszynopis przekładu fragmentu redakcji z 1939 i całość w redakcji z 1945 w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
51. A. Kennedy Gould, E. Russel: Odwrót od szaleństwa. Przekł. powst. przed 1943.
Maszynopis przekładu, zakupiony w 1943 przez Zbigniewa Mitznera dla domu wydawniczego „Wisła”, znajduje się wraz z całym archiwum wydawnictwa w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
52. G.B. Shaw: Uczeń diabła. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: teatralne: Łódź, Teatr Wojska Polskiego 1946; radiowe: Polskie Radio 1972; telewizyjne: Telewizja Polska 1978. Wyd. ze wstępem i uwagami C. Wojewody. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 171 s.
53. G.B. Shaw: Biliony Buoyantów. Komedia w 4 aktach. Przekł. powst. 1948.
Data powstania przekładu wg informacji Floriana Sobieniowskiego.
54. J. Galsworthy: Pojedynek. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1954.
55. G.B. Shaw: Androkles i lew. Bajka sceniczna w 5 obrazach. Wystawienie: teatralne: Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1956; telewizyjne: Telewizja Polska 1977. Wyd. [B.m. 1956], 50 s., powielone.
56. G.B. Shaw: Lord August pełni swą powinność. (Farsa wzięta z życia). Świetlica 1956 nr 10 s. 13-19. Wyd. osobne pt. Lord August spełnia swój obowiązek. Warszawa: Centrum Dom. Twórczości Ludowej 1956. Wystawienie: Telewizja Polska 1958.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
57. G.B. Shaw: Sztuki przyjemne i nieprzyjemne. Wstęp napisała C. Wojewoda. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 316 + 515 s.

T. 1. Sztuki nieprzyjemne.

Zawartość

Szczygli zaułek [poz. ]; Profesja pani Warren [poz. ].

T. 2. Sztuki przyjemne.

Zawartość

Żołnierz i bohater [poz. ]; Kandyda [poz. ]; Mąż przeznaczenia [poz. ]; Nigdy nic nie wiadomo [poz. ].
58. G.B. Shaw: Obcym wstęp wzbroniony. Jednoaktówka. Przekł. powst. ok. 1957.
Data powstania przekładu wg informacji F. Sobieniowskiego.
Maszynopis niedatowany przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
59. G.B. Shaw: Złote czasy zacnego króla Karola, historia prawdziwa, która się nigdy nie zdarzyła. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie pt. Złote czasy zacnego króla Karola: Warszawa, Teatr Narodowy 1957.
Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
60. L. Kruczkowski: The first day of freedom. (Pierwszy dzień wolności). Przeł.: F. Sobieniowski, J. Coates. Przekł. powst. po 1959.
Maszynopis przekładu oraz przekładu filologicznego F. Sobieniowskiego w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Przekłady niepublikowane

• G.B. Shaw: Jak kłamał przed jej mężem. Komedia w 1 akcie. [Maszynopis przekładu w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie].
• G.B. Shaw: Powrót do Matuzala. Pięcioksiąg metabiologiczny. [Maszynopis cz. 1-4 w przekł.: F. Sobieniowskiego oraz fragmenty cz. 5 w przekł. A. Sobieniowskiej w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; maszynopis z podtytułem Pięcioksiąg metabiologiczny w 3 cz. w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie].
• W. Smólski: Israel folds up its tents. (Izrael zwija namioty). A play in 1 act. [Maszynopis w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie].
• W.S. Maughan: Obywatel z Wyspy Sheppey. Sztuka w 3 aktach. [Maszynopis w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie].

Niepublikowane i zaginione przekłady z języka polskiego na angielski powstałe przed 1939 według Polskiego Słownika Biograficznego (R. Skręt)

• W. Grubiński: [Diognes z Synopy i Aleksander Wielki albo Sławienie próżniactwa]. Wystawienie: Londyn przed 1929. – J. Iwaszkiewicz: Lato w Nohant. – M. Morozowicz-Szczepkowska: Walący się dom. – A. Nowaczyński: Wielki Fryderyk. – W. Perzyński: Dziękuję za służbę. – T. Rittner: Wilki w nocy. – S. Żeromski: Uciekła mi przepióreczka.

Prace redakcyjne

1. G.B. Shaw: Teatry londyńskie w latach dziewięćdziesiątych. Wybór: F. Sobieniowski. Przeł.: M. Skibniewska, Z. Sroczyńska. Posłowie: G. Sinko. Przypisy: S. Kumor. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 403 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1958.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
• „Rocznik Literacki 1964” wyd. 1966 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Polski słownik biograficzny. T. 39 cz. 3 (z. 162). Warszawa; Kraków 1999 (R. Skręt).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5. Łódź 2002 (R. Skręt).

Ogólne

Artykuły

[Pięćdziesiąt] 50 lat pracy Floriana Sobieniowskiego. Życie Literackie 1962 nr 39.
T. Terlecki: Katherine i Florian. Wiadomości”, Londyn 1972 nr 24, przedruk pt. Polski inspirator Katherine Mansfield. W tegoż: Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.
K. Gajda: Kilka myśli o teatrze. (Lack – Sobieniowski – Grzymała). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historyczno-Literackie 1986 nr 101.

S. Wyspiański: The wedding (Wesele)

J. Rychlewski: Pasja tłumacza. Kierunki 1962 nr 34 [dot. głównie przekł.Wesela” S. Wyspiańskiego].